płatności przeterminowanych

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 32,25 mld zł na koniec 2019 r.

przybyło ponad 2,68 mld zł (9,1%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł. Mimo że zaległości wzrosły, udział firm z opóźnionym płatnościami spadł z 6,1% do 5,9%. "Pierwsze trzy pozycje na liście niesolidnych sektorowych dłużników zajmują: handel

BIG InfoMonitor: Zatory płatnicze dotknęły 50% firm w III kw. br

takich warunkach o nowe inwestycje" - powiedział prezes BIG InfoMonitor, Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie. Z badania wynika, że gdyby nie przeterminowane płatności od odbiorców, niemal co piąta firmy miałaby o co najmniej 30% wyższe obroty

Coface: Opóźnienia płatności za towary sięgają średnio ponad 57 dni

farmaceutyczna, metalurgiczna i budownictwo oczekują spadku sprzedaży w kolejnych miesiącach. Zgodnie z naszym badaniem płatności 10 na 12 sektorów oczekuje, że wartość przeterminowanych należności obniży się w kolejnych miesiącach" - czytamy w materiale. Była to czwarta edycja

BIG InfoMonitor: Zaległości firm wyniosły 33,2 mld zł w marcu

przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł. Odsetek przedsiębiorstw opóźniających płatności wyniósł 5,8% po tym, jak w kwartał obniżył się o 0,1 pkt proc. Liczba firm sprawiających problemy z terminowymi rozliczeniami przekroczyła 314,2 tys. (przedsiębiorstwa aktywne, zamknięte i zawieszone

KRD/NFG: Rabat za natychmiastową płatność popularny w co drugiej firmie

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Niemal co drugi przedsiębiorca deklaruje, że przyznaje klientom rabat, kiedy ci dokonują płatności od razu. Średni upust wynosi 5,4%, wynika z badania "Priorytety płatności firm" przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i

BIG InfoMonitor: Wartość długów polskich firm to 29,57 mld zł na koniec 2018 r.

%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wyniósł wzrost zaległości wszystkich firm. Wynoszący co najmniej jedną trzecią wzrost wartości przeterminowanych płatności wobec kontrahentów i banków odnotowały również takie sektory jak wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i

BIG InfoMonitor: Zaległości firm targowych wzrosły w ciągu roku do 64,1 mln zł

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Przeterminowane płatności wobec partnerów biznesowych i banków są udziałem nielicznych firm targowych, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Mimo to kwota zaległości niesolidnych firm targowych wzrosła przez rok o ponad jedną piątą

BIG InfoMonitor: Zaległości firm handlowych sięgnęły ok. 1,6 mld zł

płatników w handlu detalicznym składają się przeterminowane o co najmniej 30 dni płatności na kwotę min. 500 zł. "Im wyższy odsetek firm opóźniających płatności w danej branży, tym większe ryzyko podejmowanej współpracy z przedsiębiorstwami reprezentującymi właśnie ten sektor

BNP Paribas Leasing Services umożliwia odroczenie spłat rat o 6 mies. 

' to produkt umożliwiający przesunięcie terminów płatności rat w umowach pożyczki i leasingu o 6 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem umowy. Z wnioskiem o prolongatę mogą wystąpić klienci, którzy nie mają przeterminowanych należności, ich umowa nie była restrukturyzowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm gospodarujących odpadami wynoszą 237 mln zł

%, zmieniła się też struktura długu. Tym razem największą sumę płatności przeterminowanych o co najmniej 30 dni na min. 500 zł zgromadziły firmy odzyskujące surowce z materiałów segregowanych, czyli odpowiedzialne za recykling - prawie 86 mln zł. Przed rokiem niechlubnym liderem zaległości były firmy

Coface: Opóźnienia płatności o ponad 3 miesiące zgłasza 28% firm

normą przy realizacji należnych płatności. Aż 9 na 10 firm w Polsce doświadcza przeterminowanych należności. Uśredniając wyniki przeprowadzonego badania płatności i sumując oferowane terminy płatności oraz opóźnienia w spłacie, typowa firma w Polsce otrzymuje zapłatę za fakturę dopiero po niemalże 4

BIG InfoMonitor: 1/3 mikrofirm i MŚP nie otrzyma zapłaty w terminie

. Na koniec lutego w bazach Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz w BIK było ponad 307 tys. aktywnych zawieszonych i zamkniętych firm z płatnościami przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł. Ich łączne zaległości wynosiły 32,56 mld zł. Co trzeci przedsiębiorca

BIG InfoMonitor: Zaległości branży handlowej wynoszą ponad 7,4 mld zł

przeterminowane zobowiązania wszystkich firm widocznych w bazach BIG InfoMonitor oraz BIK zwiększyły się o niecałe 12%. Handel ma problemy z regulowaniem zobowiązań, bo jego partnerzy biznesowi również dają mu się we znaki. M.in. ze względu na opóźnienia płatności od odbiorców firmy handlowe oceniają miniony rok

Prezes UOKiK wszczął postępowania antyzatorowe względem 51 przedsiębiorców

blisko milion transakcji z udziałem prawie 100 tys. przedsiębiorców, które pozwoliły na dalsze wyodrębnienie 51 podmiotów, które podejrzewamy o największe zaległości w płatnościach" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Przedsiębiorcy zostali

KRD/ZPF: 95% firm przemysłowych prognozuje wzrost przeterminowanych należności

problem z przeterminowanymi należnościami i najdłużej czekają na płatności ze strony kontrahentów. Podczas gdy w całym badaniu przeciętny okres oczekiwania na zapłatę skrócił się do 3 miesięcy i 25 dni, to w firmach średnich się on wydłużył. Obecnie czekają one na płatności prawie 5 miesięcy (tj. 4

BIG InfoMonitor: 52% firm czeka na zapłatę za towar ponad 60 dni

rozliczeń to swoisty rynkowy standard, który negatywnie odbija się na polskiej gospodarce" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w materiale. Tylko do bazy BIG InfoMonitor z powodu przeterminowanych płatności poszkodowani kontrahenci wpisali 240 tys

BIG InfoMonitor: Problemy z uzyskiwaniem należności ma 53% firm z sektora MŚP

płatnicza firm - tak uważa 47% przedsiębiorców. "W efekcie, co może się wydać zaskakujące, nieznacznie ale jednak wzrósł odsetek firm skarżących się na problemy z płatnościami od kontrahentów. Na przełomie IV kw. 2017 r. oraz I kw. 2018 r. wyniósł 53% wobec 52% w III kw

BIG InfoMonitor: W 4. tygodniu kwarantanny spadek liczby zapytań przekroczył 40%

potrzebne wszędzie tam, gdzie oferujący usługę czy towar z odroczonym terminem płatności chce się upewnić, że kupuje partner, który nie ma przeterminowanych długów. Oznacza to niższe ryzyko, że nie zapłaci podjętych zobowiązań. Zapytania sprawdzające wiarygodność płatniczą składają do BIG InfoMonitor m.in

Agora odpisze ok. 13,6 mln zł z tytułu należności przeterminowanych

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie ok. 13,6 mln zł od jednego z jej kontrahentów, podała spółka. "Powyższa

KRD/KPF: 19,2% firm zaobserwowało narastanie problemów ze spłatami zaległości

. miesiącem wzrosła o prawie 2 pkt proc. Jeśli przedsiębiorcy nie będą aktywnie windykować tych należności, możemy się spodziewać, że w kolejnym kwartale część tych faktur powiększy kategorię płatności najdłużej przeterminowanych" - dodał Łącki. W I kwartale 2019 roku 57,4

KRD: Liczba firm obawiających się wzrostu problemu długów spadła do 20,5%

kontrahentów średnio 3 miesiące i 9 dni, to teraz zmuszone są czekać 3 miesiące i 14 dni. Są wśród nich przedsiębiorcy, którzy czekają na płatności od kontrahentów dłużej niż rok. Ich liczba niepokojąco rośnie, wskazano. "Należności przeterminowane powyżej dwunastu miesięcy są

KRD/ZPF: Opóźnienia w płatnościach generują 6,3% wszystkich kosztów w firmie

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Firmy mają mniej przeterminowanych należności i krócej czekają na zapłatę - średnio 3 miesiące i 25 dni. Wzrosły natomiast koszty, jakie ponoszą one w związku ze skutkami i przeciwdziałaniem opóźnieniom w płatnościach od kontrahentów, obecnie to

BIG InfoMonitor: Niemal 54% firm nie dostało płatności w terminie w IV kwartale

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Odsetek firm, których kontrahenci opóźniają płatności powyżej 60 dni, osiągnął w IV kw. niemal 54%. To rekordowy poziom ostatnich dwóch lat, wynika z badania na temat zatorów płatniczych, przeprowadzanego na zlecenie BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor: 10% przedsiębiorstw nie udaje się odzyskać zaległych płatności

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Dwie na trzy firmy czekające ponad 60 dni na płatność od partnera biznesowego nie dostają całości należności, wynika z badania BIG InfoMonitor na temat zatorów płatniczych. Średnio tracą co czwartą złotówkę z przeterminowanej kwoty. Co

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,92 mld zł po I półr.

realizowanych kontraktów. "Z danych Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że przeterminowane zaległości firm budowlanych na koniec czerwca 2019 r. wynosiły 4,92 mld zł. Oznacza to, że branża wprawdzie wychodzi na

KRD/KPF: Dla ponad 57% firm brak terminowych płatności jest barierą w działaniu

oczekiwania na płatności. Co ósma niezapłacona faktura jest przeterminowana od sześciu miesięcy do roku. Jeszcze trzy miesiące temu była to co dziesiąta faktura. Coraz więcej przedsiębiorców skarży się także na wzrost skali problemów z nieterminowym opłacaniem należności od kontrahentów. Na początku roku taki

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 77,7 mld zł na koniec 2019

podobnie jak rok wcześniej, największe prawdopodobieństwo spotkania niesolidnego płatnika występuje w grupie między 35 a 54 lata. Wśród ogółu osób w tej kategorii wiekowej, problem z przeterminowanymi płatnościami ma już niemal co ósma (ok. 11,5%). Do nich należy też blisko 56% z 77,7 mld zł zaległości

BIG InfoMonitor: Zaległości rolników przekroczyły 915 mln zł po II kw. 2019 r.

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Łączne przeterminowane zadłużenie rolników wynosiło 915 mln zł na koniec czerwca, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. O ile opóźnienia płatności na rzecz dostawców i banków są rzadkością w branży

BIG InfoMonitor: Zaległości wobec telekomów wzrosły do 1,31 mld zł w II kw.

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Wartość nieopłaconych rachunków telefonicznych w II kwartale br. wzrosła o 138,5 mln do 1,31 mld zł. Z płatnościami za telefon zalega już niemal 367 tys. osób (o blisko 33 tys. więcej niż na koniec I kw. Średni zaległy rachunek dochodzi już do

KUKE: Zatory płatnicze mogą okazać się kłopotem, jeśli nastąpi spowolnione gosp.

Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Pomimo dobrej koniunktury w Polsce nadal zatory płatnicze i pula przeterminowanych należności nie zmniejszają się, co mieć negatywne konsekwencje w momencie nagłego pogorszenia się koniunktury gospodarczej, uważa wiceprezes Korporacji

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 30,41 mld zł po I kw. 2019

wzrostem zaległości o ponad 0,84 mld zł w głównej mierze stoi handel, którego przeterminowane płatności przyrosły przez trzy miesiące o prawie 0,52 mld zł (8%). W największym stopniu, o przeszło 10% (94 tys. zł), zwiększyły się zaległości handlu pojazdami i naprawie pojazdów. Z kolei o ponad 8% (ok. 161

BIG InfoMonitor: Przeterminowane długi polskich seniorów to ponad 7,8 mld zł

rachunków skarży się co ósmy z 65-74 latków, podczas gdy w pozostałych grupach wiekowych niemal co czwarty. Wśród seniorów jest też mniej osób z zaległymi płatnościami, niż w całym społeczeństwie, ale i tak jest to ponad 7,8 mld zł przeterminowanego długu. "Problemy zdrowotne

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 31,5 mld zł po III kw. (aktual.)

partnerów biznesowych i banków zbliżyła się do 31,5 mld zł na koniec III kw., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. Od lipca do września na kontach firm przybyło ponad 225 mln zł (0,7%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,5 mld zł po II kw. 2019

przybyło ponad 225 mln zł (0,7%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł. Od lipca do końca września w największym stopniu wzrosły zaległości budownictwa (4,2%) i handlu (2,9%). W pierwszym przypadku o 209 mln zł, a w drugim o 211 mln zł. Zmiana, do jakiej

ZUE i PKP PLK liczą na ugodę ws. rozwiązanej umowy na linię Łódź - Zduńska Wola

Wiłkojć-Żesławska. PKP PLK w swoim stanowisku poinformowały, że należności wskazane przez ZUE (powód odstąpienia od umowy) będą uregulowane w najbliższych dniach. "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w kontakcie z ZUE. W ramach współpracy są wyjaśniane kwestie płatności. PLK

PiS pociesza firmy: Ta ustawa przerwie łańcuchy zatorów płatniczych. Czy będzie mniej bankructw?

między lipcem i wrześniem na kontach firm przybyło ponad 225 mln zł przeterminowanych,  powyżej 30 dni płatności i powyżej 500 zł płatności. W ciągu trzeciego kwartału najbardziej powiększyły nieregulowane zobowiązania handel i budownictwo. W handlu jest to już prawie 7,4 mld zł, a w budownictwie

BIG InfoMonitor: W 5. tygodniu kwarantanny spadek liczby zapytań wyniósł 39%

InfoMonitor pokazują wiarygodność płatniczą i są potrzebne wszędzie tam, gdzie oferujący usługę czy towar z odroczonym terminem płatności chce się upewnić, że kupuje partner, który nie ma przeterminowanych długów. Oznacza to niższe ryzyko, że nie zapłaci podjętych zobowiązań. Zapytania sprawdzające

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

Dłużników BIG InfoMonitor. Sam transport na koniec III kw. 2019 r. miał w bazach BIG InfoMonitor i BIK ponad 1,5 mld zł zaległości wobec banków i partnerów biznesowych. Udział firm transportowych z przeterminowanymi płatnościami znacznie przewyższa odsetek ogółu przedsiębiorstw z

Biznes ma kłopoty przez zatory płatnicze. Dwa razy wyższe niż przed pandemią

zobowiązania osiągnęły poziom 33,7 mld zł. Tylko w kwietniu, miesiącu pełnego zamrożenia gospodarki, nie obsługiwane zadłużenie wzrosło o 572 mln zł, czyli dwukrotnie bardziej niż średnio miesięcznie w poprzednim roku. Przeterminowane zobowiązania wszystkich przedsiębiorstw wobec kontrahentów i banków

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm wzrosły do 33,73 mld zł w kwietniu

górnictwie . Udział przedsiębiorstw opóźniających płatności wobec banków i kontrahentów wyniósł na koniec kwietnia 5,9% po wzroście od marca o 0,1 pkt. proc. Tym samym wrócił do poziomu z końca 2019 r. Liczba firm z kłopotami w rozliczeniach (działających, zawieszonych i zamkniętych) doszła do 318,4 tys

NFG: Mały ZUS Plus nie obejmie freelancerów

najbardziej wrażliwi na zjawisko zatorów. Freelancerzy rzadko otrzymują zaliczki czy zapłatę w gotówce, a coraz częściej otrzymują płatność z dołu oraz, jak pozostali przedsiębiorcy, muszą upominać się o wypłatę. Minusem ich działalności jest brak gwarancji comiesięcznych wpływów i nierzetelność kontrahentów

BIG InfoMonitor: 64% firm budowlanych ma problem z zatorami płatniczymi

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Odsetek przedsiębiorstw, których kontrahenci w ciągu ostatnich 6 miesięcy opóźnili płatności o ponad 60 dni, spadł w I kwartale do 49%, wynika z badania na temat zatorów płatniczych, przeprowadzanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Najkorzystniej

KRD i KPF: Przeciętny czas oczekiwania na zapłatę skrócił się o 17 dni w II kw.

oczekiwania na zapłatę, odsetek przeterminowanych faktur, czy rekordowo niskie koszty związane opóźnieniami w płatnościach to w dużej mierze efekty wzrostu gospodarczego w Polsce, który mimo niewielkiego wyhamowania w pierwszym kwartale, wciąż pozostaje na solidnym poziomie. Takie wskazania mogą sugerować, że

BIG InfoMonitor: Zaległości gastronomii sięgnęły 647,4 mln zł na koniec marca

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Przeterminowane zadłużenie branży gastronomicznej wynosiło 647,4 mln zł według stanu na koniec marca, podał BIG InfoMonitor. "Nie jest to łatwy kawałek chleba, a na pewno wymagający ogromnych nakładów

KRD/KNF: 25% polskich firm uważa, że liczba niezapłaconych faktur wzrośnie

średni odsetek przeterminowanych należności w portfelu polskich przedsiębiorstw. To oznacza, że 220 zł z każdego tysiąca widniejącego na fakturze nie zostało na razie przelane na konto sprzedawcy mimo upływu terminu płatności. Blisko 10% tych faktur jest przeterminowana powyżej 12 miesięcy, a takie

BIG InfoMonitor: 35% MŚP nie mogło ściągnąć należności w II kw. vs 50% rok temu

zamrożenia gospodarki firm, które nie mogą się doczekać na należności, jest mniej. Z ok. 50% mikro-, małych i średnich przedsiębiorców wyczekujących na liczne płatności przez ponad dwa miesiące ich udział w pierwszym kwartale stopniał do 40%, a w drugim do niespotykanego od lat poziomu 35%. Tak dobrego

BIG InfoMonitor: 45% Polaków boi się konsekwencji zdrowotnych i finans. epidemii

przypadku konsumentów przeterminowane o min. 30 dni płatność na co najmniej 200 zł wobec jednego wierzyciela). Badanie przeprowadzone przez 4P, omnibus CAWI, na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku 18-75 lat, w dniach 25-27 marca 2020 r. (ISBnews)

Faktoring. Kiedy zacząć z niego korzystać, a kiedy jest już na to za późno

Od kilku tygodni przybliżamy jak działa usługa faktoringu. Firma, która się na nią zdecyduje, może poprawić swoją płynność. Załóżmy, że wystawia kontrahentowi fakturę z 60-dniowym okresem płatności. Nie musi jednak tyle czekać na pieniądze. Dostanie je od razu – od banku lub

BIG InfoMonitor: 49,6% polskich firm czeka na płatności ponad 60 dni po terminie

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Połowa przedsiębiorstw (49,6%) w ostatnich 6 miesiącach czekała na spływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie, wynika z Instytutu Keralla Research, wykonywanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Z każdym kwartałem

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,26 mld zł po II kw. 2019

ich wzrost o 849 mln zł. Stoi za nim przede wszystkim przemysł, którego przeterminowane płatności przyrosły przez trzy miesiące o ponad 216,1 mln zł (4,1%). Co warte podkreślenia, w pierwszym kwartale roku przemysł miał znikomą dynamikę wzrostu zaległości, podczas gdy w drugim widać już spore

BIG InfoMonitor: Wartość zaległych długów Polaków wzrosła do 74 mld zł w 2018 r.

spotkania niesolidnego dłużnika jest wśród 35-44-latków. W tej grupie wiekowej już niemal co ósma osoba ma problem z przeterminowanymi płatnościami (11,8%), choć w całej populacji nie jest to najliczniejsza z grup wiekowych. Do 35-44-latków należy też prawie co trzecia niespłacona złotówka z 74 mld zł

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 76,65 mld zł po II kw. 2019

BIK. Zaległości na koniec II kwartału tego roku wyniosły ok. 76,65 mld zł. "Spadek liczby niesolidnych dłużników niestety nie wynika z widocznej poprawy jakości spłaty rachunków, lecz ze sprzedaży portfeli przeterminowanych płatności firmom

BIG InfoMonitor: 49% MŚP uważa 2019 rok za udany pod względem finansowym

drobnymi opóźnieniami. Natomiast należności przeterminowane o 60 i 90 dni w minionych 12 miesiącach częściej niż inni deklarują firmy handlowe. Handel przyznaje też, że zdarzyło się mu zalegać z płatnościami na skutek opóźnień lub nieuregulowanych zobowiązań kontrahentów. Doświadczenia w spływie należności

BIG InfoMonitor: W 6. tygodniu kwarantanny spadek liczby zapytań wyniósł 46%

odroczonym terminem płatności chce się upewnić, że kupujący nie ma przeterminowanych długów. Oznacza to niższe ryzyko, że nie zapłaci podjętych zobowiązań. Zapytania sprawdzające wiarygodność płatniczą składają do BIG InfoMonitor m.in. operatorzy telewizji kablowej, dostawcy internetu, firmy

BIG InfoMonitor: Długi branży e-commerce wyniosły 126 mln zł na koniec I półr.

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Długi firm z branży e-commerce wynoszą 126 mln zł na koniec I półrocza 2018 r., wynika z danych BIG InfoMonitora oraz Biura Informacji Kredytowej. Problemy z płatnościami wobec kontrahentów i banków ma ponad 23% firm, więcej niż pół roku

BIG InfoMonitor/Bisnode: 10% firm kurierskich ma zaległości finansowe

rokiem relacje te wynosiły 26% do 42%. "Problemem firm kurierskich jest jednak nie tylko nadmiar pracy, ale, jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, również opóźnianie płatności wobec kontrahentów i banków. Na 9 730 firm pocztowych i kurierskich

BIG InfoMonitor: Problemy z długami ma mniej niż 0,9% firm lekarskich

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Problemy z płatnościami kredytów i innych zobowiązań ma jedynie niespełna 0,9% praktyk lekarskich, czyli 6-krotnie mniej niż w przypadku ogółu przedsiębiorstw, wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK. Zaległości praktyk lekarskich wobec banków

BIG InfoMonitor/BIK: Kwota zaległości wzrosła do 78,7 mld zł w III kw.

innych zobowiązań, średnia zaległość jest wyższa w przypadku przeterminowanych płatności kredytowych i wynosi obecnie 29 887 zł na osobę. W ostatnich trzech miesiącach kwota ta spadła o 110 zł (-0,4%), podczas gdy pozakredytowa wzrosła i wyniosła na koniec czerwca 18 781 zł (wzrost o 0,4%)"

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm przekroczyły 34 mld zł po II kw.

tym roku znów weszło na ścieżkę wzrostu. Do 72 mln zł nowych przeterminowanych zobowiązań z I kw. doszło prawie 145 mln zł. Przede wszystkim przyczyniły się do tego firmy zajmujące się wznoszeniem budynków, ich przeterminowane płatności na rzecz dostawców i banków podwyższyły się w II kw. o ponad 118

Coface: Ok. 1/4 firm zgłasza opóźnienia płatności o ponad 3 miesiące

detalicznego, gdzie średnia wynosi 19,3 dnia. Zgodnie z doświadczeniami Coface, około 80% wierzytelności nie zostanie w ogóle spłaconych, jeśli opóźnienie w płatności przekracza 6 miesięcy. Prawie 4% przedsiębiorstw w Polsce zgłosiła, że posiada należności tak długo przeterminowane w

Emilewicz liczy na uchwalenie ustawy o zatorach płatniczych do końca roku

Księgi. Jak wskazuje resort, duże przedsiębiorstwa nadużywające finansowania swojej działalności kosztem innych, będą mogły być ukarane za swoje nieetyczne i niezgodne z prawem działania. Karane będą firmy, których przeterminowane płatności przekraczają co najmniej dwukrotnie

NFG: Mikrofirmy poprzez eFaktoring mogą uwolnić środki na wyższe wynagrodzenia

. "Zapowiadaną podwyżkę płacy minimalnej mikroprzedsiębiorcy postrzegają wyłącznie przez pryzmat dodatkowych kosztów. Tymczasem prawdziwy problem kryje się w przeterminowanych należnościach. A tych jest w portfelu mikrofirm 31,2%. W tej sytuacji niewskazane lub niemożliwe może być zaciąganie

Jak w beznadziejnych sytuacjach pomoże faktoring

firma, która udziela kredytu kupieckiego, nie straciła płynności finansowej. Załóżmy, że przedsiębiorca daje kontrahentowi 30 dni na zapłatę. Jeśli skorzysta z faktoringu, pieniądze –– potrącone o opłaty i zaliczkę – dostanie od razu. A gdy zbliży się termin płatności, kontrahent

Bioton przesunął termin spełnienia warunków rozwiązania umów z Biotec do 1 VIII

zobowiązań Grupy Biotec wobec spółki w kwocie 700 000 USD oraz (ii) dostarczenie spółce uzgodnionego zabezpieczenia płatności przeterminowanych zobowiązań Grupy Biotec wobec spółki w kwocie 1 340 994 USD, płatnej przez Grupę Biotec w uzgodnionych ratach do dnia 31.12.2016 r

Grupa Biotec spełniła jedno z postanowień w ramach rozwiązania umów z Biotonem

Rosyjskiej" ? czytamy w komunikacie. Termin spełnienia dwóch postanowień porozumienia Biotec tj.: (i) zapłaty części przeterminowanych zobowiązań Grupy Biotec wobec spółki w kwocie 700 000 USD oraz (ii) dostarczenie spółce uzgodnionego zabezpieczenia płatności

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

). Prawo upadłościowe przewiduje domniemanie utraty płynności – gdy opóźnienia w płatnościach wobec co najmniej dwóch wierzycieli przekraczają trzy miesiące np. zobowiązanie wobec Wierzyciela 1 jest już przeterminowane o 3 miesiące; zobowiązanie wobec Wierzyciela 2 jest także

KRD: Nieterminowe płatności firm w IV kw. 2017 r. najmniejsze od 9 lat

, można odnieść wrażenie, że problem zatorów płatniczych ma coraz mniejszy wpływ na działalność i rozwój polskich przedsiębiorstw. Jest lepiej, ale wciąż nie jest dobrze. Przeterminowane płatności w dalszym ciągu stanowią znaczący udział w portfelach polskich firm, a w wielu przypadkach wręcz utrudniają

Niedużak z MPiT: Rząd przyjmie ustawę o zatorach płatniczych w kwietniu

, duże przedsiębiorstwa nadużywające finansowania swojej działalności kosztem innych, będą mogły być ukarane za swoje nieetyczne i niezgodne z prawem działania. Karane będą firmy, których przeterminowane płatności przekraczają co najmniej dwukrotnie nieuregulowane terminowo należności. Tzn. Jeżeli firma

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości e-sklepów wzrosły do 231 mln zł

4,2%. Łączne zaległości tej branży wobec banków i partnerów biznesowych, czyli płatności przeterminowane o minimum 30 dni, na co najmniej 500 zł, to w sumie 230,6 mln zł. Oznacza to, że od stycznia 2019 r. pojawiło się ponad 78 mln zł nowych długów. Szybciej przybywa zadłużenia pozakredytowego niż

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły do 79,8 mld zł w I kw. br.

zakupach bożonarodzeniowych i grudniowych promocjach. Tradycją stało się, że w I kwartale roku wartość przeterminowanych rachunków, rat kredytów i pożyczek zwykle podwyższa się bardziej niż w pozostałych kwartałach. Popadający w problemy z powodu wydatków na święta i kończące rok wyprzedaże zwykle wychodzą

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości seniorów wzrosły o 1/3 w ciągu ostatnich 3 lat

wartość niespłacanych przez nich zobowiązań podwyższyła się równo połowę z 16 070 zł do 24 175 zł w sytuacji, gdy średnia zaległość ogółu wzrosła o jedną trzecią, z 20 665 zł do 27 413 zł. Kolejna grupa wiekowa w tym zestawieniu, czyli najmłodsi, odnotowali w tym czasie wzrost przeterminowanych płatności

KRD: Zaległości firm - multidłużników wynoszą 1,3 mld zł

;Odzyskiwanie płatności od multidłużników różni się od windykacji dłużników, którzy zalegają ze spłatą zobowiązań tylko u jednego wierzyciela. W przypadku tych pierwszych musimy zabezpieczyć interes wszystkich wierzycieli, nie wyróżniając żadnego i dzieląc pomiędzy nich dostępną pulę pieniędzy. Co istotne

BIG InfoMonitor: Indeks Zaległych Płatności Polaków wzrósł do 65,4 w marcu

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Indeks Zaległych Płatności Polaków, który pokazuje liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami przypadającą na 1 000 dorosłych Polaków od grudnia 2015 r. do marca 2016 r. wzrósł o ponad 4% do 65,4, podał BIG InfoMonitor

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

- zwłaszcza firm z sektora MŚP, podały organizacje. Nowe narzędzia to m.in. zapewnienie sztywnych terminów płatności, ulga na "złe długi" w CIT i PIT, uproszczona procedura zabezpieczająca, a także możliwość interwencji UOKIK. Kwestia zatorów płatniczych była zgłaszana

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 1,24 mld zł w I kw. br.

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Suma przeterminowanych zobowiązań Polaków zwiększyła się od grudnia 2017 r. do końca marca 2018 r. o niecałe 1,24 mld zł, podczas gdy w minionym roku rosła w ciągu kwartału o ponad 2 mld zł, co oznacza, że spadło tempo przyrostu zaległości

KRD: Czas oczekiwania na zapłatę faktur wzrósł do 3 miesięcy i 3 dni

przeterminowania należności wzrósł z 2 miesięcy i 25 dni do 3 miesięcy i 3 dni, podano również. "Minimalnie wzrósł także odsetek przeterminowanych należności, który obecnie sięga 21,2%. To 0,2 pkt proc. powyżej wyniku z poprzedniego kwartału oraz 0,4 pkt proc. powyżej historycznego

Euler Hermes: Firmy oczekują takich samych warunków sprzedaży, jakie oferują

, gdy 10% wartości ogółu należności to trudne długi (przeterminowanie 120 dni po terminie płatności), tak jak ma to miejsce w woj. lubelskim i pomorskim, jest to na pewno obiektywny wyznacznik ryzyka. Niewiele rzadziej trudne długi występują w woj. świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim czy zachodnio

Księgarnie Matras odcięte od dostaw książek

. Jeżeli jednak płatności popłyną, to uruchomimy ponownie nasze dostawy - mówi Marcin Garliński, prezes wydawnictwa Muza. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wydawnictwa Sonia Draga. - Przeterminowane faktury Matrasa sięgają ok. 200 tys. zł. Podobnie jak inni też wstrzymaliśmy dostawy. Warto zaznaczyć

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły o 1,2 mld zł w IV -V do 81 mld zł

małopolskim - o 105 zł, podkarpackim - o 55 zł, zachodniopomorskim - o 49 zł i opolskim - o 14 zł" - wskazano w materiale. Liczba osób z przeterminowanymi płatnościami przypadająca na 1000 dorosłych mieszkańców nie zmieniła się tylko w dwóch regionach - Zachodniopomorskiem oraz

Kaczmarski Inkasso: Liczba spraw zleconych do windykacji wzrosła o 1/2 wobec II

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Pandemia zmobilizowała przedsiębiorców do szybszego odzyskiwania należności od kontrahentów. Średni okres przeterminowania faktur przekazywanych do odzyskania skrócił się ze 181 dni w lutym do 165 w maju, wynika z danych firmy windykacyjnej

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 5,25 mld zł w II kwartale

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Suma przeterminowanych zobowiązań Polaków zwiększyła się od końca marca do końca czerwca tego roku o 5,25 mld zł (8%), wobec 1,24 mld zł w I kwartale, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy BIK. Na koniec czerwca łączna

Best szacuje, że platforma online Payhelp obsłuży ok. 5 tys. faktur do końca br.

konferencji prasowej. Do Payhelp można zgłosić faktury, które są przeterminowane o nie więcej niż 10 miesięcy. Proces zgłoszenia zaległej faktury online i przekazania sprawy realizowany jest bardzo szybko, bez konieczności podpisywania dokumentów. Przedsiębiorca od razu dokładnie

BIG InfoMonitor: 889 firm hotelarskich ma niemal 1 mld zł zaległych zobowiązań

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Z przeterminowanym zadłużeniem kredytowym i pozakredytowym zmaga się co dziesiąte przedsiębiorstwo oferujące usługi hotelowe, wynika z raportu "Obraz rynku hotelowego w Polsce. Przybywa hoteli i problemów finansowych", przygotowanego

Nie płacę, bo i mnie nie płacą. Zatory płatnicze kosztują polskie firmy ponad 100 mld zł rocznie

finansowej 10 proc. Dla porównania - w przemyśle było to tylko 4,1 proc. Zatory są mniej bolesne dla dużych firm, zatrudniających ponad 250 osób. Koszty związane z przeterminowanymi płatnościami stanowiły dla nich 3,3 proc. wszystkich kosztów, w firmach mikro sięgały nawet 8 proc. – Nasze najnowsze

Coraz większe problemy ze spłacaniem długów. Przybyło 30 tys. niesolidnych dłużników

jest na Kujawach i Pomorzu – wzrost o 218 zł do 24 881 zł oraz na Lubelszczyźnie – o 168 zł do 27 168 zł. Liczba osób z przeterminowanymi płatnościami przypadająca na 1000 dorosłych mieszkańców nie zmieniła się tylko w dwóch regionach – Zachodniopomorskiem oraz na Warmii i Mazurach

Atradius: Blisko 40% faktur B2B w Polsce nie zostaje uregulowanych w terminie

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Skala przeterminowanych płatności w Polsce jest wyższa niż średnia w Europie Wschodniej - 39% faktur B2B z odroczonym terminem płatności pozostaje nieuregulowanych w terminie (średnia dla Europy Wschodniej - 36%), wynika z badania Barometr

BIG InfoMonitor: Telekomy czekają na 1,3 mld zł zaległości od konsumentów i firm

. "Liczba dłużników telekomunikacyjnych, na koniec kwietnia br., wyniosła prawie 372 tys. Łącznie są oni winni ponad 1 333 mln zł. Za tą zawrotną sumą stoją przede wszystkim konsumenci, których jest ponad 337 tys. i mają niemal 995 mln zł przeterminowanych płatności wobec telekomów. Z kolei do ponad

BIG InfoMonitor/Profitroom:Co 11 firma rynku hotelowego boryka się z zadłużeniem

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Problemy z przeterminowanym zadłużeniem kredytowym i pozakredytowym miało co 11. przedsiębiorstwo oferujące usługi hotelowe po I kwartale 2018 r., wynika z raportu "Sytuacja na rynku hotelowym. Pełne obłożenie" przygotowanego przez BIG

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

Zatory płatnicze zabijają przede wszystkim małe i średnie firmy. Jak wynika z raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, aż 64 proc. mniejszych przedsiębiorców przyznaje, że przeterminowane należności

Faktoring to nie tylko forma kredytu. Oto jak jeszcze może pomóc firmie?

faktoringowego mogą śledzić stan należności, otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach płatności lub wysyłać do kontrahentów maile z linkiem do zapłaty oraz SMS-y, korzystając z gotowych szablonów powiadomień – wylicza Monika Woźniak, dyrektor operacyjna SMEO, firmy specjalizującej się w

Program 500 plus na dziecko pomaga rodzinom wyplątać się z długów

otrzymujących pieniądze z programu 500 plus. Co dziesiąty uwolniony od długów 17 proc. ankietowanych przyznało, że dzięki programowi udało się im spłacić część przeterminowanych i nieuregulowanych wcześniej płatności, a 12 proc. deklaruje, że całkowicie pozbyło się zaległych długów. – Informacje

Kopalnie płacą czternastki i nie mają na zaległe faktury. Kontrahenci bankrutują

zatrudniała ok. 150 osób, druga - ok. 400. Przeterminowane płatności Głównym powodem problemów finansowych firm okołogórniczych są przeterminowane płatności. Standardowy termin rozliczenia zapisany w umowach handlowych wynosi 120 dni. Ale ze względu na

KRD: Blisko 90% przedsiębiorców nie dostaje zapłaty na czas

staje się niepokojąca. INP z tego okresu wynosi aż 91,1 punktu. Zmniejszyła się grupa przedsiębiorstw patrzących na kolejne trzy miesiące z największym optymizmem, to jest tych, które nie spodziewają się opóźnień w płatnościach. Grono to skurczyło się z 8,3% do 5,8%. Po drugie, nadspodziewanie mocno

KRD: Czas oczekiwania na zapłatę faktur spadł po raz pierwszy poniżej 3 miesięcy

lepiej" - powiedział prezes Adam Łącki, cytowany w komunikacie. Z najnowszej edycji wspólnego badania KRD oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że przeciętny okres przeterminowania należności w trzecim kwartale 2016 roku spadł z równych 3 miesięcy

Rosjanie masowo nie płacą za gaz, prąd, ogrzewanie. "Sytuacja katastrofalna"

mld dol.). Dzień wcześniej szef Gazpromu Aleksiej Miller skarżył się, że do maja długi klientów za dostawę gazu wzrosły do 163 mld rubli (ok. 3 mld dol.). Zgodnie z rosyjskimi przepisami dotyczą one płatności przeterminowanych o ponad 90 dni. Zatem faktyczne bieżące zaległości Rosjan w zapłacie za

KRD/ PIH: Zadłużenie przedsiębiorstw handlowych wzrosło do 2,27 mld zł

finansowa branży handlowej w obliczu zmieniającego się rynku", którego partnerem jest Polska Izba Handlu (PIH). Dane KRD pokazują, że liczba zalegających z płatnościami firm przekroczyła 78 tys., zaś samych przeterminowanych zobowiązań było ponad 320 tys

Polacy mają coraz większe problemy ze spłatami zobowiązań. Winna także pandemia

proc. z kredytem ratalnym wziętym za pośrednictwem sklepów na zakup sprzętu RTV/AGD czy mebli. Tak wygląda obraz zachowań konsumentów, jaki wyłania się z najnowszego badania przeprowadzonego przez IMAS International dla KRD. Co czwarty Polak mający przeterminowane płatności słabo kontroluje swoje długi