płatności pośrednich

Justyna Sobolak

Wakacje za granicą. Jak płacić, jak przewalutować, co wybrać - kartę, gotówkę czy aplikację?

Wakacje za granicą. Jak płacić, jak przewalutować, co wybrać - kartę, gotówkę czy aplikację?

Tegoroczne wakacje wielu z nas spędzi za granicą. To oznacza konieczność dokonywania płatności w obcej walucie. Z jakich rozwiązań skorzystać, by nie przepłacić i zadbać o bezpieczeństwo płatności?

Bitcoin nie ma dobrej passy. Padł ofiarą tweetów Elona Muska i jest obwiniany o wzrost cyberprzestępczości

Bitcoin nie ma dobrej passy. Padł ofiarą tweetów Elona Muska i jest obwiniany o wzrost cyberprzestępczości

W I kwartale 2019 r. 98 proc. płatności, które otrzymali przestępcy po atakach dla okupu (ransomware) , dokonywanych było w bitcoinie. Według Ransomware Task Force, grupy skupiającej ekspertów ds. cybebezpieczeństwa, w 2020 r. suma, jaką firmy zapłaciły za możliwość deszyfracji danych po atakach

Kredyt Inkaso podniósł marżę dla planowanej emisji obligacji serii E1

. odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych: 16 luty 2019 r., 16 sierpnia 2019 r., 16 luty stycznia 2020 r., 16 sierpnia 2020 r., 16 luty 2021 r., 16 sierpnia 2021 r. 16 luty 2022 r., 16 sierpnia 2022 ? (dni płatności odsetek)" - czytamy w komunikacie. Spółka

Plaza Centers ma list intencyjny ws. sprzedaży Belgrade Plaza

podpisaniu umowy i kolejne płatności w ciągu roku po osiągnięciu kamieni milowych" - czytamy w komunikacie. Transakcja ma być sfinalizowana w IV kw., podano również. Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na

Plaza Centers sfinalizowała sprzedaż działki w Łodzi za 2,4 mln euro

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Plaza Centers N.V. sfinalizowała sprzedaż działki o powierzchni 20,7 tys. m2 w Łodzi na rzecz dewelopera mieszkaniowego za cenę 2,4 mln euro, podała spółka. Plaza otrzymała płatność wstępną w kwocie 1,04 mln euro, a

Plaza Centers ma umowę sprzedaży Belgrade Plaza za min. 28 mln euro

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Plaza Centers zawarła z BIG Shopping Centers umowę sprzedaży centrum handlowo-rozrywkowego Belgrade Plaza, podała spółka. Plaza otrzyma zaliczkę w wysokości ok. 28 mln euro, zaś kolejne płatności będą zależały od osiągnięcia

Plaza Centers ma umowę na sprzedaż działki w Kielcach za 2,28 mln euro

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Plaza Centers N.V. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży działki o powierzchni 2,47 m2 w centrum Kielc za cenę 2,28 mln euro, podała spółka. Plaza otrzymała płatność wstępną w kwocie 465 tys. euro, a następnie uzyska

Nets Denmark złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia PayPro

usług acquiringu, rozwiązań w zakresie akceptacji transakcji płatniczych, jak również usług dodatkowych w zakresie systemów zarządzania kartami, rozwiązań zabezpieczających przed oszustwami, technologii portfela mobilnego oraz platform do dokonywania płatności cyklicznych oraz polecenia przelewu dla

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii C1 o łącznej wartości nom. 150 mln zł

szczególności bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie obligacji" - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł, podano także. "Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i

Plaza Centers uruchomiła centrum handlowe w Belgradzie i otrzyma 2 mln euro

wysokości ok. 28 mln euro, zaś kolejne płatności miały zależeć od osiągnięcia określonych celów operacyjnych oraz "kamieni milowych". Obecnie 97% powierzchni centrum handlowego jest już wynajęte, podano także. Grupa Plaza Centers jest

MFPR: Blisko 13,4 mld zł na walkę z koronawirusem z funduszy unijnych

końca roku. Komisja Europejska przekazała Polsce w latach 2014-2020 tytułem refundacji płatności pośrednich 30,877 mld euro (tj. 26,3% wszystkich środków przekazanych krajom UE w tym zakresie). Stanowi to 40,2% alokacji UE. (ISBnews)

Resort finansów wprowadza dla firm program 500 minus. Od 1 października nowe obowiązki VAT

Resort finansów wprowadza dla firm program 500 minus. Od 1 października nowe obowiązki VAT

grup (to są właśnie wspomniane wyżej kody GTU). Podział jest według zagrożenia potencjalnymi przekrętami VAT. Na przykład dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym to GTU_01. Dostawa urządzeń

OPTeam i Innova mają przedwstępną umowę sprzedaży PeP do Nets A/S

(PeP), podał OPTeam. Kupujący jest spółką w 100% pośrednio zależną od Nets A/S, podmiotu świadczącego usługi procesowania płatności w całej Europie. Cena, która ma zostać zapłacona przez kupującego na rzecz OPTeam za akcje w kapitale zakładowym PeP zgodnie z umową wynosi 68,63 mln euro

Soros: Jest sposób na obejście weta Polski i Węgier

Soros: Jest sposób na obejście weta Polski i Węgier

, takich jak firmy ubezpieczeniowe. Obligacje bezterminowe mają tę wielką zaletę, że kapitał nigdy nie musi być spłacany; należne są jedynie roczne odsetki. Zdyskontowana wartość bieżąca przyszłych płatności odsetkowych zmniejsza się z czasem. Pewna kwota środków finansowych - powiedzmy 1,8 biliona euro

Libet ma umowę czasowego niedochodzenia wierzytelności przez banki

, niepodejmowania jakichkolwiek czynności egzekucyjnych w odniesieniu do przysługujących im wierzytelności i nieżądania od spółki jakichkolwiek płatności lub spłaty zobowiązania wynikającego lub związanego z wierzytelnościami im przysługującymi oraz niepodejmowania innych czynności zmierzających bezpośrednio lub

Menadżerowie Asseco South Eastern Europe kupią 4,28% akcji po 10,89 zł

zawarte, pośrednio lub bezpośrednio, z dwudziestoma dwoma menedżerami grupy kapitałowej Asseco South Eastern Europe, z czego osiemnaście umów zostało zawartych bezpośrednio z osobami fizycznymi, a cztery umowy z podmiotami, w których menedżerowie lub osoby z nimi powiązane sprawują nad nimi bezpośrednią

Plaza Centers sfinalizowała sprzedaż nieruchomości za łącznie 15,9 mln euro

mln euro będzie płatne w ciągu 15 miesięcy od zamknięcia transakcji. Plaza będzie również upoważniona do dodatkowej płatności 600 tys. euro jeśli nabywca zrealizuje projekt na min. 69 tys. m2" ? czytamy w komunikacie. Zgodnie z planem restrukturyzacyjnym, 75% wpływów

Boryszew sfinalizował sprzedaż Łuckiej 7/9 w Warszawie za ok. 96 mln zł netto

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Eastside ? Bis, spółka pośrednio zależna Boryszewa, zawarła z podmiotem z Grupy Skanska ostateczną umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie za ok. 96 mln zł netto, podał Boryszew

Idea Bank ma aneks do umowy zbycia GetBack dot. możliwości zapłaty w transzach

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Getin International S.a.r.l. (spółka pośrednio zależna od Idea Bank) zawarł aneks ze spółką Emest Investments do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji GetBack, dotyczący zmiany postanowień dotyczących zapłaty ceny w kwocie 825 mln zł w transzach

NBP będzie finansował dług. Będzie skup obligacji. Obniżka stóp coraz bardziej realna

NBP będzie finansował dług. Będzie skup obligacji. Obniżka stóp coraz bardziej realna

zapowiada istotne kroki, które mają pomóc realizacji tego celu. W pierwszej części swojego stanowiska NBP skupia się na diagnozie aktualnej sytuacji. „Wiadomo także, że niektórzy eksporterzy nie otrzymują należnych płatności od swoich kontrahentów zagranicznych. Ograniczona może zostać działalność

Przegląd informacji ze spółek

kompleksową realizację projektu Polimery Police, podały ZCh Police. Develia nabyła nieruchomość w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej, o powierzchni 7,6 ha, za 133 mln zł netto, podała spółka. Play udostępnił serwis CHILI z płatnością na rachunku od

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

firmy w obecnej sytuacji – mówiła we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Szczegółowa specustawa ma być gotowa w przyszłym tygodniu. Oto, co w niej będzie. Koronawirus odroczy podatki W przypadku VAT, PIT i CIT będzie można występować do urzędów skarbowych o odroczenie płatności. Oczywiście

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

;Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin), który wszedł w życie 28 maja 2020 r., podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez skarb państwa lub jednostkę

Grupa Polsat ma przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia

ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (łącznie Grupa Interia), jak również pośrednim nabyciem udziałów reprezentujących 16,67% kapitału zakładowego spółki Polskie Badania Internetu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie" - czytamy dalej. Zgodnie z umową przedwstępną, cena sprzedaży

Plaza Centers: Płatność odsetek z polskich obligacji serii A upłynie 7 stycznia

Warszawa, 08.12.2014 (ISBnews) ? Plaza Centers N.V. wyznaczyła ostatni dzień płatności odsetek od polskich obligacji serii A spółki na 7 stycznia 2015, wynika z komunikatu spółki. Z kolei dzień wyznaczenia prawa do odsetek upłynie 24 grudnia. Papiery

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 12% do 900 w 2017 r.

zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego, podano. Euler Hermes wskazuje, że główny problem firm rzutujący na wydłużające się terminy płatności to brak poduszki powietrznej spowodowanej niskimi marżami

Internetowe oszustwo czy hazard? Uwaga na MysteryBrand

interpretowane i podlegają jurysdykcji i prawom Polski. Jako użytkownik pośrednio zgadzasz się na wyłączność sądów w Polsce...”. Co ciekawe, dane kontaktowe odsyłają zainteresowanych do Odessy na Ukrainie. Na tym polski trop się nie urywa. Płatności na MysteryBrand można było bowiem uiszczać m.in. za

Fundusz MCI sfinalizował transakcję sprzedaży Dotpay/eCard na rzecz Nets

254,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. MCI pośrednio posiada 96,22% certyfikatów inwestycyjnych w MCI EV, podano także. "Dzięki przejęciu Dotpay/eCard rozszerzamy naszą obecność w Europie i uzyskujemy dostęp do nowych możliwości w Polsce

Plaza ma umowę na sprzedaż działki w Pireusie za 3,4 mln euro

uiszczenie płatności, pod warunkiem uzyskania kilku pozwoleń planistycznych, podano także. Ponadto, zgodnie z umową, Plaza może otrzymać 60 euro za m2 (do łącznej kwoty 4,2 mln euro, stanowiącej maksymalną wartość transakcji), jeśli nabywca wybuduje projekt powyżej 10,5 tys. m2

Dokumenty FinCEN-u: transfery z Polski do ulubionych banków oligarchów Rosji i Ukrainy

. Swoje konta w Expobanku miała firma Tangril Equities (przed rokiem zmieniła nazwę na Advante Management), która jest zarejestrowana w raju podatkowym na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Firma ta jest pośrednio właścicielem luksusowych nieruchomości w Czarnogórze, z dwoma zamkami z marmuru, osobnymi

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

przyznać pomoc Pomoc publiczna może przybierać różną formę wsparcia. To m.in. różnego rodzaju dotacje, ulgi podatkowe – rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia, gwarancje – zazwyczaj w postaci poręczeń. Są one stosowane np. w przypadku, gdy przedsiębiorca bierze

Monetia otworzyła oddział w Hrebennem, chce wprowadzić Monetia24.com na Ukrainie

są alternatywą dla tych osób, którym zależy na bezpieczeństwie przesyłanych środków, niskim kursie wymiany, usłudze wolnej od wysokich prowizji i niewymagającej posiadania konta na Ukrainie. Placówka w Hrebennem jest dedykowana przede wszystkim do obsługi płatności związanych z ruchem tranzytowym

Algorytm CBA już działa. Sprawdza firmy, które dostały subwencje z "tarczy finansowej PFR"

sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu, przedterminowa spłata kredytów (powyżej 25 procent) czy płatności do właściciela lub osób i podmiotów powiązanych z właścicielem beneficjenta. Kolejna ważna kwestia dotyczy kumulacji wypłaty środków na przetrwanie firm w czasie pandemii. Firmy mogły

Aplitt przejał 100% udziałów Monetii za 16,6 mln zł

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Spółka Aplitt zawarła umowę ze wszystkimi wspólnikami Certis Investements, w wyniku której pośrednio nabyła 100% udziałów w Monetii, poinformowała spółka. Ostateczna wartość transakcji wyniosła 16,6 mln zł. "

OEX przejął kontrolę nad spółką iPOS obejmując akcje za 6 mln zł

sprzedaży w punktach detalicznych i jej analizy w czasie rzeczywistym, jak również obsługę płatności, których znaczenie rośnie w związku z przechodzeniem konsumentów na rozliczenia bezgotówkowe. Oceniamy, że potencjał wzrostu iPOS w krótkim okresie jest znaczący ze względu na obowiązkową wymianę urządzeń

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

umowy ekspozycji kredytowej każdego z nich, niewypowiadania umów dotyczących finansowania, niepodejmowania jakichkolwiek czynności egzekucyjnych w odniesieniu do przysługujących im wierzytelności i nieżądania od spółki jakichkolwiek płatności lub spłaty zobowiązania wynikającego lub związanego z

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

współpracują z przetwórcami. Cesja należności w kontraktach między przedsiębiorcami umożliwia firmom przeniesienie ryzyka nieterminowego regulowania płatności czy wręcz niepłacenia kontrahentowi na firmy windykacyjne lub faktoringowe. Mają one odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby odzyskać pieniądze. Znieść

Przelew "dla Kuby" nie trafi do odbiorcy. Absurd przeciwdziałania "praniu pieniędzy"

). Zatem, jeśli z danych przelewu będzie wynikało, iż klient firmowy jest zleceniodawcą lub odbiorcą płatności za wycieczkę turystyczną na Kubę, transakcja nie będzie zrealizowana, a środki zostaną zwrócone do nadawcy. Według banku pośrednio płatność ta dotyczy podmiotu znajdującego się na Kubie (hotel

Sielewicz z Coface: PKB w Polsce wzrośnie o 4,3% w 2018 r.

. Widzimy tutaj dosyć dobrą dynamikę produkcji budowlanej, produkcji przemysłowej, a także sprzedaży detalicznej. Niemniej jednak nasze badania dotyczące należności wskazują, że opóźnienia płatności w Polsce stały się normą w polskim biznesie. Zgodnie z naszym badaniem przeprowadzonym pod koniec 2017 r

Sygnity ma aneks do umowy z MF na e-Podatki dot. m.in. rozliczania mandatów US

Wdrożenia Architektury Pośredniej TA4 jako istotnego etapu realizacji przedmiotu umowy, którego realizacja była uzależniona od potwierdzenia przez zamawiającego. "Aneks potwierdza jednocześnie zgłoszoną przez zamawiającego potrzebę objęcia wdrożeniem systemu e-Podatki również

Międzynarodowe Gdańskie Targi oczekują 4-9 mln zł straty w br. przez pandemię

, że zobowiązanie będziemy musieli zapłacić, tylko później. My zaś bezpowrotnie utraciliśmy możliwość uzyskania przychodów, z których te świadczenia miały być płacone" - powiedział Orłowski Dodał, że MTG oczekuje na decyzje związane z odroczeniem płatności podatku od

Orange Polsce miało 36 mln zł straty netto, 676 mln zł EBITDAaL w I kw. 2020 r.

dobrych wyników w zakresie przychodów z podstawowych usług, dalszą znaczną optymalizację kosztów: koszty pośrednie spadły o 4% r/r" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 804 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 2 778 mln zł rok wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

trzech spółkach pośrednio zależnych tj. Chacalli-De Decker N.V. (Belgia), Chacalli Den Haag B.V. (Holandia) oraz Chacalli-De Decker Limited (Wielka Brytania). W związku z tym zawarta została pomiędzy spółką i CDD Holding B.V. a Flemingo International (BVI) Limited umowa dotyczącą sprzedaży udziałów

Spółka Cognoru wykupi przedterminowo obligacje o wartości nom. 100,35 mln euro

przypadającym w 2020 r., wyemitowane przez Cognor International Finance plc, spółkę pośrednio zależną Cognoru o wartości nominalnej na dzień ogłoszenia wezwania 100 348 109 euro, podał Cognor. "Wykup obligacji przez HSJ nastąpi za własne zasoby gotówkowe HSJ po cenie ustalonej w

Bibby MSP Index: Co ósma firma odczuła już efekt wprowadzenia podatku bankowego

podatek ten wpłynie pośrednio na ich działalność. Co piąty przedsiębiorca obawia się, że zmiana dotknie go bezpośrednio i już spodziewa się, że będzie zmuszony renegocjować warunki finansowe i terminy płatności ze swoimi dostawcami. "Polscy mali i średni przedsiębiorcy

NBP apeluje: 5 kwietnia nie płać gotówką. Kontrowersyjne wezwanie?

uczestników rynku płatniczego - mówi Adam Tochmański, w NBP dyrektor departamentu systemu płatniczego. O jakie korzyści chodzi? - Dla gospodarki i państwa mniej gotówki w obrocie to istotna redukcja kosztów obsługi płatności, większa przejrzystość życia gospodarczego oraz

"Dzięki Internet Explorerowi poznałem internet. Dzięki internetowi poznałem świat". Od dominującej przeglądarki do obiektu kpin

przez Firefoksa (a pośrednio także Internet Explorera) już w 2011 r. dobrze opisywał magazyn "Chip", podsumowując zmiany na rynku przeglądarek: "Rozwój Firefoksa stanął w miejscu. Podczas gdy Google dorzucał nowe funkcje nawet co miesiąc, Mozilla skupiała się na rozwoju Firefoksa 4.0

Plaza Centers: Prawa poboru w notowaniach na giełdach w Londynie i Warszawie

Plaza Centers jest wiążący, co oznacza, że wszedł on w życie z dniem 18 lipca br. Spółka informowała wcześniej, że 92% wierzycieli poparło jej plan restrukturyzacji, który przewiduje m.in. opóźnienie płatności kapitałowych obligacji serii A i B o co najmniej 3,5 roku, przy

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK, - dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności, - wprowadzenie kas online oraz tzw. wirtualnych kas rejestrujących

EcoCar ma nowy model wynagrodzeń kierowców, celuje w 1 tys. aut na koniec 2019

Wiśniewskiego, który jest pośrednio wspierany przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. Według słów prezesa, w efekcie programu, utargu z kasy fiskalnej netto trafi do kieszeni kierowców. EcoCar nie pobiera opłat za transakcje kartą płatniczą, vouchery lub inne formy płatności bezgotówkowych

Akcje Plaza Centers dopuszczone do obrotu na giełdach w Londynie i Warszawie

, że 92% wierzycieli poparło jej plan restrukturyzacji, który przewiduje m.in. opóźnienie płatności kapitałowych obligacji serii A i B o co najmniej 3,5 roku, przy czym obligatariusze mają uzyskać dodatkowo m.in. 1,5% p.a. oraz 13,21% akcji po planowanej emisji o wartości 20 mln euro, jak również

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w 2019 r. wobec 200,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kartami Mastercard Bank BNP Paribas będzie można wykonywać płatności zbliżeniowe do 100 zł bez podawania kodu PIN od 20 marca br., podał bank. Fitch Ratings

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

finansowanie pomniejszyło dostępny limit na akredytywy, jednak istotnie poprawiło przepływy finansowe Grupy Redan. Jednostronną decyzją Banku płatności z tytułu akredytyw zostały odroczone do 31 maja br. Redan prowadzi z HSBC rozmowy dotyczące dalszego finansowania. Dostępność produktów wynikająca z bieżącej

Elbit i BLML objęły nowe akcje Plaza Centers za 20 mln euro

informowała wcześniej, że 92% wierzycieli poparło jej plan restrukturyzacji, który przewiduje m.in. opóźnienie płatności kapitałowych obligacji serii A i B o co najmniej 3,5 roku, przy czym obligatariusze mają uzyskać dodatkowo m.in. 1,5% p.a. oraz 13,21% akcji po planowanej emisji o wartości 20 mln euro, jak

Solidarni 2020. Bydgoska fryzjerka: Zamknęłam salon z powodu koronawirusa. Nie wiem, co dalej

teraz, po rozporządzeniu rządu, chyba już tego zrobić nie może. Przecież wizyta u fryzjera nie jest rzeczą pierwszej potrzeby. Tutaj jest bardzo dużo nieścisłości, których nikt nie chce wyjaśnić. Właśnie dlatego postanowiła pani o zamknięciu salonu na czas epidemii? – Pośrednio. Ja po prostu

Fitch potwierdził rating Częstochowy na poziomie BBB, perspektywa stabilna

odzwierciedla ciągle zadowalające wyniki operacyjne zgodnie z prognozami Fitch, mniejsze zapotrzebowanie na nowy dług w porównaniu z innymi miastami, korzystną strukturę zadłużenia oraz wysoką płynność. Ratingi biorą również pod uwagę ryzyko pośrednie związane ze szpitalem miejskim, który może wymagać wsparcia

Przegląd informacji ze spółek

zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), podał OPTeam. Kupujący jest spółką w 100% pośrednio zależną od Nets A/S, podmiotu świadczącego usługi procesowania płatności w całej Europie. Cena, która ma zostać zapłacona przez kupującego na rzecz OPTeam za akcje w kapitale

UOKiK rozbił kartel w branży meblarskiej. Kara dla czterech producentów płyt wynosi 135 mln zł. Jedna firma poszła na współpracę i skorzystała podwójnie

negocjacyjną w stosunku do odbiorców. Cios w polski eksport Udział w rynku tych pięciu producentów płyt wiórowych i pilśniowych w 2011 r. wynosił blisko 70 proc. Pośrednio ucierpiała na tym konkurencyjność polskiego eksportu mebli. – Gdyby ceny płyt nie były zawyżane, ceny eksportowanych mebli mogłyby

Patriotyzm, kapitalizm, antychińskość. Jak Dolina Krzemowa weszła na sztandary cyfrowej zimnej wojny

; twierdził Pompeo. „Clean Network” uderza też w Huaweia, odcinając jego telefony od amerykańskich aplikacji. Administracja Trumpa uważa tę firmę za „narzędzie chińskiego wywiadu”. Zabroniła gigantowi używania jakiejkolwiek technologii bezpośrednio lub pośrednio związanej z

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie 'BBB+', perspektywa stabilna

operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu" ? czytamy w komunikacie. Ratingi biorą również pod uwagę rosnące ryzyko pośrednie związane z zadłużeniem spółek miejskich, które w większości dotyczy spółek, które są w stanie

Coface: Mieszkanie+ będzie kolejnym czynnkiem wzmacniającym sektor budowlany

sektora. "Pomimo wielu pozytywnych czynników, jakich branża doświadczyła w ostatnim czasie, ryzyko płynnościowe w sektorze budowlanym nadal istnieje i dotyczy szczególnie mniejszych podmiotów, uzależnionych od terminowych płatności od generalnych wykonawców czy inwestorów

IBnGR: Szara strefa wytworzy 19,7% PKB w 2016 r.

prognozowanym wzrostem udziału szarej strefy są działania rządu, które prowadzą do zwiększenia poziomu fiskalizacji polskiej gospodarki. "Wprowadzane przez rząd nowe podatki prowadzić będą w sposób bezpośredni (podatek handlowy) lub pośredni (podatek bankowy) do wzrostu kosztów

Przegląd prasy

po Brexicie stawek celnych wg WTO podniosłoby ceny o 20-25% --SMEO/ERIF BIG: Ok. 1/3 małych firm z trudnościami finans. wstrzymuje płatności --Google uruchamia polskojęzyczną wersję Asystenta Google --WEI: Wyższy VAT na

Unia ma projekt budżetu. Polska może liczyć na 80 mld euro

, że przyszły budżet UE wzrośnie o blisko 5 proc. i wyniesie 971,5 mld euro w płatnościach (1 proc. unijnego PNB) oraz 1025 mld euro w zobowiązaniach. To więcej kwotowo niż w obecnej perspektywie budżetowej (teraz 926 mld w płatnościach), choć nie ma wzrostu, jeśli kalkulować nowy budżet jako odsetek

Karta kredytowa to już nie hazard. Nie możesz jej spłacić w terminie? Ratunkiem jest program ratalny. Ale nie zawsze się opłaca

Millennium. Inny model pobierania opłat zastosowały m.in. Citi Handlowy, mBank czy PKO BP. W nich kredyt ratalny kosztuje 10 proc. w skali roku, klienci nie ponoszą natomiast żadnych innych kosztów. Można wreszcie spotkać pośrednie rozwiązanie. W Santander Banku operacja przeniesienia zadłużenia wiąże się z

PGE ma umowę nabycia aktywów EDF w Polsce, wartość transakcji to 4,51 mld zł

szczególności: - nabycia 99,51% akcji EDF Polska S.A., - nabycia 100% akcji EDF Investment III B.V., - pośredniego nabycia 50% i 1 akcji ZEW Kogeneracja S.A. (akcje w posiadaniu EDF Polska S.A. i EDF Investment III B.V.), oraz

E-kontrole parkowania. Najdokładniejszy system na świecie do wyłapywania nieuczciwych kierowców powstał w Warszawie

trzeciego auta do e-kontroli. To konieczne także dlatego, że jednocześnie miejscy drogowcy przygotowują rozszerzenie strefy płatnego parkowania. - Docelowo w większym stopniu chcielibyśmy się opierać na e-kontrolach i płatnościach mobilnych - deklaruje dyrektor Puchalski. Z trumną na dachu Dopiero

Ursus przedstawi niebawem program naprawczy sytuacji finansowej

, przewodniczący rady nadzorczej, który w sierpniu i wrześniu poprzez spółki zależne objął prywatną emisją akcji Ursus S.A. o wartości 8,3 mln zł. Podwyższenie kapitału, uwzględniające tę emisję, nastąpiło w dniu 17 września br. Według stanu na 20 września br., Andrzej Zarajczyk pośrednio poprzez podmioty przez

Lootbox, czyli oszustwo w pudełku. Świat chce z nimi walczyć, a w Polsce? Nie ma problemu

podlegają jurysdykcji i regulacjom na terenie Polski. Jako użytkownik pośrednio zgadzasz się na wyłączność sądów w Polsce...”. Co ciekawe, dane kontaktowe odsyłają zainteresowanych do Odessy na Ukrainie. Na tym polski trop się nie urywa. Płatności na MysteryBrand można było bowiem uiszczać m.in. za

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru, czy o podmioty dokonujące płatności finansowych, - wprowadzenie możliwości upoważnienia zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego do inicjowania zadań w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz podpisywania

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 25 ? 29 kwietnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Innowacyjne płatności : Większość

Cube.ITG rozważa refinansowanie zadłużenia, nie wyklucza emisji obligacji w 2017

biurowej spółki.Grupa Cube.ITG w czerwcu 2015 r. przejęła spółkę ITMED, a także pośrednio Data Techno Park posiadające największe data center w Europie Środkowej, co zwiększyło możliwości Grupy nie tylko na rynku usług medycznych, a także w zakresie obsługi klientów komercyjnych. Skutkiem zmian jest

Zysk netto Orange Polska spadł r/r do 37 mln zł w III kw. 2016 r.

. Skorygowana EBITDA za III kw. br. wyniosła 831 mln zł wobec 929 mln zł rok wcześniej. "Całkowita baza kosztowa uległa obniżeniu, gdyż optymalizacja wydatków pośrednich (głównie kosztów pracy oraz kosztów sieci i usług informatycznych) zrównoważyła wzrost kosztów bezpośrednich

Cube.ITG ma umowę dotyczącą przejęcia firmy ITMED

. ?Umowa inwestycyjna zakłada w pierwszym etapie płatność na rzecz ITMED w wysokości 8,2 mln zł, w dwóch transzach, w celu skonwertowania wpłaconych środków na udziały w ITMED. Umowa przewiduje kilkuetapowe obejmowanie udziałów ITMED przez Cube.ITG. Przejęcie większościowego pakietu udziałów może nastąpić

Zysk netto Banku BPH wzrósł r/r do 68,94 mln zł w II kw. 2016 r.

kredytów hipotecznych i BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. wraz z pośrednio zależną spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), opisywana jest jako "działalność kontynuowana". Zysk netto z działalności zaniechanej (po połączeniu trafi do Alior Banku

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli 9,5%. "Obecnie, według szacunków, nieterminowe płatności dotykają ok 80% przedsiębiorstw w Polsce, a często w praktyce mamy do

Przegląd informacji ze spółek

płatności IKO, poinformował dyrektor Michał Macierzyński. W I półroczu 2017 bank wprowadzi do aplikacji szereg nowych funkcjonalności, w tym m.in. wybór źródła finansowania, czasowe blokowanie kart, przelewy międzynarodowe, czy płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i urzędów skarbowych

Merkel chce rozbratu z Chinami. Ale prawdziwe plany wielkich niemieckich koncernów to sprzedać i zarobić więcej

świecie, z czego 12 tys. w samych Niemczech. Nawet decyzja o zamknięciu zakładu w Akwizgranie, podjęta niedawno, ma pośrednio związek z Chinami. W Europie od dziesięciu lat sprzedaje się około 400 milionów opon rocznie - powiedział szef Conti Elmar Degenhart w rozmowie z dziennikarzami. 50 milionów z nich

T-Mobile Polska miał 6,42 mld zł przychodów i 1,78 mld zł EBITDA w 2017 r.

przychody całkowite wyniosły 1,66 mld zł, co oznacza spadek o 3,8% r/r. "W 2017 roku T-Mobile Polska istotnie zwiększył zatrudnienie w obsłudze klienta i sprzedaży, co jest odzwierciedlone w wyższych kosztach pośrednich spółki w porównaniu do 2016 roku. Istotnymi czynnikami

Sklepy od lipca zapłacą mniej za plastik. A my?

). Rynkowi dano jednak pół roku na dostosowanie się do zmian, a więc wchodzą one w życie w dopiero najbliższy wtorek. Pojawia się szansa, że na tych zmianach - przynajmniej pośrednio - skorzystają również konsumenci. W jaki sposób? Więcej sklepów będzie

Walka o wykorzystanie pieniędzy unijnych. Słaby złoty powiększa pulę funduszy

ostatni wniosek o płatność pośrednią od państwa członkowskiego powinien zostać przekazany do Brukseli do 30 czerwca tego roku. Dlatego jak zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, do maja potrwa analiza prawidłowo poniesionych wydatków. - Wydatki mogą być zapewnione

Play Communications ogłosiło plan przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW

regulacyjnych, podkreślono także w materiale. Spółka obecnie pośrednio należy do i jest kontrolowana przez Tollerton Investments Limited oraz Telco Holdings S. ? r.l., które posiadają odpowiednio 50,3% i 49,7% kapitału zakładowego. Play jest operatorem

Ronson liczy na zgodę mniejszościowych akcjonariuszy na zmiany właścicielskie

45 mln zł zysku przed opodatkowaniem. Cena za projekt Nova Królikarnia (czyli za spółki prowadzące inwestycje oraz nieruchomości) zostanie częściowo zapłacona przez GCH w gotówce. Szacuje się, że płatność ta wyniesie około 21 mln zł (ostateczna kwota zostanie ustalona w

Ronson Europe odkupi wszystkie akcje należące do Global City Holdings

45 mln zł zysku przed opodatkowaniem" - czytamy w komunikacie. Cena za projekt Nova Królikarnia (czyli za spółki prowadzące inwestycje oraz nieruchomości) zostanie częściowo zapłacona przez GCH w gotówce. Szacuje się, że płatność ta wyniesie około 21 mln zł (ostateczna

Przegląd informacji ze spółek

uwzględnić ich w swojej decyzji. PKO Bank Polski (PKO BP) wdrożył kolejne rozwiązanie e-Windykacja dla małych i średnich firm ułatwiające im prowadzenie biznesu, podał bank. Narzędzie opracowane przez startup Vindicat pozwala firmom na samodzielne monitorowanie płatności i

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

pandemii od dochodu z działalności w wysokości do 5 mln zł. Warunkiem jest wykazanie, że strata wyniosła co najmniej 50 proc. dochodu w porównaniu z 2019 r. Przesunięto także termin płatności podatku dochodowego do 1 czerwca 2020 r. Podobnie odłożono w czasie termin składania jednolitego pliku kontrolnego

PBG podpisało umowę restrukturyzacyjną z największymi wierzycielami

zabezpieczenie wierzytelności układowych zastawem na akcjach Rafako należących zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio do PBG. "Ustanowienie zastawu na mocy układu dotyczy praktycznie każdego z wierzycieli tak, że zabezpieczenia są zapewnione zarówno drobnym, jak i większym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

E-commerce : Blisko połowa polskich e-konsumentów (47%) chciałaby biometrycznie uwierzytelniać płatności kartą, a 76% respondentów uważa, że silne uwierzytelnienie płatności kartą online, które wejdzie w życie w połowie września br., jest potrzebne, wynika z badania Mastercard pt. "Bezpieczne e

Przegląd informacji ze spółek

Investments Sebastian Kulczyk. Kulczyk Holding (KH), spółka zależna Kulczyk Investments (KI), podpisał z Innova Capital umowę inwestycyjną oraz warunkową przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy których obydwie spółki zbędą cały posiadany pośrednio, 63 -proc. pakiet akcji Pekaesu

Rząd podsumował realizację 'Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju'

inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego przyciągnięto setki nowych inwestycji. Wygenerują one bezpośrednio 16 tys. i pośrednio 35 tys. nowych miejsc pracy. "W tym roku obserwujemy dwukrotny wzrost (o 2,6 mld zł) nakładów inwestycyjnych" - podkreślono w materiale

Ostre cięcie stawki interchange. Sklepom się opłaci, a klientom?

najwyższych stawek w Europie. W ubiegłym roku średnia stawka wynosiła ok. 1,6 proc., od 2013 r. spadła do średnio 1,3 proc. (w ubiegłym roku banki zarobiły na tej opłacie blisko 1,8 mld zł). Z pozoru sprawa jest ważna dla właścicieli sklepów i banków, ale pośrednio dotyczy

Przegląd informacji ze spółek

projektów. Zarząd Polwaksu rekomenduje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok, podała spółka. Bank Zachodni WBK udostępnił klientom indywidualnym usługę szybkich płatności zagranicznych, wykorzystującą technologię blockchain. W ramach

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pasma 3,6-3,8 GHz w 2020 roku za 5,6 mld złotych oraz pasma 700 MHz w 2021 roku za 6,6 mld zł (ze zróżnicowanymi kosztami dla operatorów zamiast jednakowych płatności oczekiwanych wcześniej). Źródło: spółka e-commerce : Trzech na czterech przedstawicieli tzw. pokolenia

PBG przyjęło nowe propozycje układowe i skierowało je do sądu

wierzycieli z grupy 1, 2, 4, 5 oraz 6 na posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez PBG akcjach w spółce Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu; zastaw będzie zabezpieczał spłatę wierzytelności przysługujących wierzycielom na mocy układu; (ii) doprecyzowaniu zapisów związanych z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

technologicznych, banki powinny skupić się na poprawie jakości świadczonych usług i ich dostępności, twierdzą eksperci. Źródło: ISBnews E-bankowość : Ponad 99,9% terminali płatniczych używanych w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe, wynika z danych Visa. Udział płatności zbliżeniowych

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie, nie wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (czyli poniżej 15 681 zł). 2. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wskazuje, że formą płatności motywującą ich do zakupów online, jest szybki przelew przez serwis płatności. Ponad jedna trzecia e-konsumentów za czynnik motywujący uznała tradycyjną płatność gotówką przy odbiorze (39%) lub na ręce kuriera (36%). Najmniej popularne i najrzadziej wymieniane jako motywujące są

Przegląd informacji ze spółek

umów najmu, dotyczących wynajęcia łącznie ponad 59,4 tys. m2 powierzchni magazynowej, z czego 30,4 tys. m2 powierzchni zostało wynajęte przez nowych klientów w nowo realizowanych inwestycjach, poinformowała firma. Zakupy w internecie z płatnością w dogodnym dla siebie