płatności dla podwykonawcy

Andrzela Gawrońska-Baran

Zapłata podwykonawcom może być warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Zapłata podwykonawcom może być warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Z punktu widzenia ochrony interesów zamawiającego możliwe jest uwarunkowanie płatności całości wynagrodzenia od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnych płatności podwykonawcom.

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

Trwają w Sejmie prace nad zmianami w przepisach, które mają umożliwić dużym firmom jako podwykonawcom ubieganie się o zaległe płatności do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Kłopoty Technoparku. Wykonawca złożył wniosek o upadłość

Wniosek o upadłość złożyła firma Lechbud, jeden z dwóch członków konsorcjum, które wygrało przetarg. Jak wynika z uzyskanych przez nas informacji, są problemy z płatnościami dla podwykonawców.

"DGP": Podwykonawcy czekają na pieniądze za odcinek A1

wykonana, płacimy na czas - zapewnia Karin Keglevich, rzecznik firmy. Ze względu na ewentualne opóźnienia, GDDKiA wstrzymała ostatnią płatność dla Alpine Bau. - Ci spośród podwykonawców formalnie zaakceptowanych przez GDDKiA, którzy nie otrzymają od

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

podwykonawców nie może wyczerpywać pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Za wykonanie zamówienia nie może być uznane wykonywanie czynności wyłącznie organizacyjno – koordynacyjnych np. koordynacja płatności, rozliczenia płatności, obsługa administracyjna wykonywania umowy o zamówienie publiczne

Miała być blokada drogi na Pomorzu, ale PKP zapłaciło protestującym podwykonawcom

Miała być blokada drogi na Pomorzu, ale PKP zapłaciło protestującym podwykonawcom

O sprawie pisaliśmy w piątek. PKP Polskie Linie Kolejowe miały od ponad roku n ie płacić za dodatkowe roboty w ramach modernizacji linii kolejowej z Malborka do Gardei . Wartość inwestycji – 212 mln zł. Na zaniechanie płatności za roboty narzekali wszyscy: wykonawcy, konsorcjum firm NDI i PPM

Rafako: Próbny rozruch bloku 910 MW w Jaworznie rozpocznie się jutro

jakościowo sposób zarządzania kontraktem. Wypracowaliśmy z Tauronem rozwiązania, które zapewniają płynność spółce realizującej inwestycję. A to pozwala na bieżące regulowanie płatności dla podwykonawców. Jednocześnie dziękujemy im za konstruktywną współpracę" - podkreślił wiceprezes

Pakiet rządu dla firm, które tracą przez koronawirusa. Odroczenia płatności ZUS oraz PIT, CIT i VAT

Pakiet rządu dla firm, które tracą przez koronawirusa. Odroczenia płatności ZUS oraz PIT, CIT i VAT

. Zapewniła, że na początku przyszłego tygodnia rząd poda szczegóły specustawy pomocowej dla firm. Zdradziła jednak, na czym ogólnie będzie polegała pomoc. Koronawirus. ZUS i skarbówka odroczą płatności I tak, jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, może złożyć wniosek

Sygnity ma wystąpić z roszczeniem max. 37 mln zł wobec podwykonawcy

również. Niezależnie od powyższych wątpliwości związanych z zasadnością dokonywania na moment obecny płatności względem podwykonawcy w świetle ich niewymagalności oraz zamiaru dochodzenia przez Sygnity odszkodowania od podwykonawcy z tytułu nienależytej realizacji części umowy

GDDKiA: Nie będziemy realizować bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów

odstępujący ze swojej winy w trakcie prac od realizacji zadania, zobowiązuje się tym samym do pokrycia koszów 10% wartości kontraktu w ramach kar umownych oraz innych kosztów, np. tych związanych z brakiem należnych płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów" - podkreśliła GDDKiA

FPP: Efektem opóźnień w kontraktach infrastrukt. 2,1 mld zł strat w transporcie

, że napięcia społeczne powodowane przez opóźnienia płatności na rzecz podwykonawców przybierają poważną skalę. "Również w przypadku inwestycji realizowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej UE można zaobserwować konsekwencje tego zjawiska. Jednym z przykładów

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

dodatkowo dezynfekować wszystkie powierzchnie kilkadziesiąt razy dziennie. Dlatego FPP postuluje, by wielokrotnie większe nakłady były uwzględnione w kontraktach publicznych - w ramach ich waloryzacji. Należy ponadto odblokować strumień płatności podwykonawcom przez anulowanie art. 54 ustawy o podmiotach

Potrzebna zgoda na podwykonawców

Potrzebna zgoda na podwykonawców

roszczenia podwykonawców przedawniają się dopiero po trzech latach. Może się więc zdarzyć, że spółdzielnia, która nie buduje mieszkań dla zysku, nie będzie miała z czego zapłacić. Dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki twierdzi, że sądy (w tym Sąd

Wielka zmiana dla małych firm w kodeksie cywilnym

Wielka zmiana dla małych firm w kodeksie cywilnym

mieszkań dla zysku, nie będzie miała z czego zapłacić. Sądy stają po stronie podwykonawców Dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki twierdzi, że sądy (w tym Sąd Najwyższy) stają w tym przypadku po stronie poszkodowanych

Polwax odstąpił od umowy z Orlen Projekt na budowę instalacji odolejania

niektórych zadań objętych umową nawet 7 miesięcy, - naruszanie procedury dotyczącej zgłaszania podwykonawców zgodnie z umową oraz brak płatności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, - realizowanie inwestycji przy pomocy podmiotów niezgłoszonych zgodnie

NIK wieszczy kryzys w budowaniu dróg. Kosztowna nauczka z bliskiej przeszłości

NIK wieszczy kryzys w budowaniu dróg. Kosztowna nauczka z bliskiej przeszłości

dokumentowania płatności na rzecz podwykonawców. Jednak zdaniem NIK centrala GDDKiA zbagatelizowała wczesne sygnały o zatorach płatniczych dla podwykonawców i nie skorzystała z dobrych pomysłów swoich oddziałów. W efekcie nowe wzory umów na inwestycje drogowe wprowadzono dopiero w połowie 2013 r. – gdy

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich

Włoska firma Salini nie dokończy dróg A1 i S3. Rozwiązane kontrakty

Włoska firma Salini nie dokończy dróg A1 i S3. Rozwiązane kontrakty

wielokrotnych wezwań nie realizowały prac objętych kontraktem. „Wykonawca prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i

PiS pociesza firmy: Ta ustawa przerwie łańcuchy zatorów płatniczych. Czy będzie mniej bankructw?

PiS pociesza firmy: Ta ustawa przerwie łańcuchy zatorów płatniczych. Czy będzie mniej bankructw?

– Nieterminowe płatności szkodzą polskim firmom i całej gospodarce. W skrajnych przypadkach zatory doprowadzają nawet do upadku firm. Dlatego przygotowaliśmy ustawę, która ma ograniczyć zjawisko zatorów płatniczych – mówiła na środowej konferencji prasowej  minister rozwoju Jadwiga

Konsorcjum Mirbudu z najtańszą ofertą na odcinek S5 za 359,43 mln zł

Południe - Bydgoszcz Północ oraz Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ) włoska firma nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji umów, w tym postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców

BIG InfoMonitor: 49,6% polskich firm czeka na płatności ponad 60 dni po terminie

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Połowa przedsiębiorstw (49,6%) w ostatnich 6 miesiącach czekała na spływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie, wynika z Instytutu Keralla Research, wykonywanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Z każdym kwartałem

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 10,74 mld zł na koniec września

niezakłócone funkcjonowanie. Ze względu na trudną sytuację rynkową konsekwentnie oferowane są wcześniejsze płatności dla podwykonawców i dostawców, podkreśliła także spółka. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma

Oferta ZUE na prace w Poznaniu za 82,6 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą

%. - płatności do podwykonawców ? waga: 2%" - czytamy w komunikacie. Oferta ZUE jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów, podano także. "Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 14 miesięcy" - czytamy dalej

Trakcja miała 28,95 mln zł straty netto, 25,25 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

ze sprzedaży wynikał ze zmniejszonej realizacji kontraktów budowlanych w jednostce dominującej spowodowanej jej trudnościami z regulowaniem płatności wobec podwykonawców i dostawców materiałów oraz, w niewielkim stopniu, z ogólną sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS ? CoV-2" - czytamy dalej

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

świadczeń potrzebnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do prowadzenia działalności związanej z realizacją podzlecanych zamówień, lecz nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego. Zmiana istotna dla zamawiających Nowelizacja ustawy Prawo zamówień

Następna firma schodzi z kolejowej budowy. PKP spóźnia się z opłatami dla podwykonawców

zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów” – stwierdziła GDDKiA. A jesienią zeszłego roku plac budowy na fragmencie linii

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

wykonawcami - w takich kwestiach jak kary umowne, płatności czy waloryzacja, postanowienia umów z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami; Obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki - na rzecz wsparcia MŚP działać będą m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki

Indeks Rozpaczy Bloomberga: Nasz świat wywraca się do góry nogami [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

regulacje płatności, które duże firmy zaczęły wprowadzać po kryzysie 2008 r. Te praktyki, w połączeniu z kryzysem pandemicznym, oznaczają biedę dla niezliczonych podwykonawców, pozbawiając ich dostępu do środków i grożąc lawiną bankructw – piszą analitycy „HBR”. Podkreślają oni, że

Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu 15,45 mln zł przez Medico-Investment

. "Zdecydowaliśmy się wystąpić na drogę sądową, ponieważ wyczerpaliśmy w naszym uznaniu wszelkie środki polubowne. Jesteśmy zmuszeni w ten sposób egzekwować należności za wykonanie umowy, nie tylko ze względu na dobro naszej spółki, ale także części podwykonawców biorących udział w pracach końcowych

BIG InfoMonitor: Ok. 60% firm MSP nie planuje wdrażania split payment

przyczynić się do poważnych problemów. W polskich warunkach dla wielu przedsiębiorców, które niemal każdego dnia toczą walkę o utrzymanie płynności finansowej m.in. ze względu na problemy z terminowym uzyskiwaniem płatności od kontrahentów, wdrożenie split payment może okazać się wyjątkowo trudne. Dlatego

ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu w Poznaniu o wart. 82,6 mln zł

%, skrócenie terminów wykonania zamówienia - waga: 2%, doświadczenie kierownika budowy? waga: 2%. płatności do podwykonawców ? waga: 2%, podano także. Spółka podała, że oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów

Drogowcy wypowiedzieli umowę firmie budowlanej IDS-Bud. Powinno to zaniepokoić spółki energetyczne

zgody drogowej Dyrekcji cesji wierzytelności z bankiem. "Oznacza to, że wszystkie należne wykonawcy z tytułu zrealizowanych robót płatności kierowane miałyby być na konto banku. Jest to działanie niezgodne z warunkami kontraktu" - wyjaśniła GDDKiA. I dodała: "Ponadto fakt ten stanowi o

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

okaziciela, uprawniających do 4 574 479 głosów na WZA" - czytamy w komunikacie. Cena nabycia akcji w wezwaniu ustalona została na 2,07 zł za akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za akcję imienną, podano także. "W celu zabezpieczenia płatności ceny

KRD: Zadłużenie spółek notowanych na GPW wzrosło do 42,6 mln zł

miesięcy i 5 dni. Tymczasem opóźnienia w płatnościach na jednym poziomie automatycznie powodują opóźnienia w płatnościach na niższych szczeblach. Ta właśnie struktura licznych podwykonawców sprawia, że w budowlance najszybciej mnożą się zatory płatnicze, które stanowią największą barierę w działalności

Budimex miał 22,06 mln zł zysku netto, 33,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

na niezakłócone funkcjonowanie. Ze względu na wymagającą sytuację rynkową coraz szerzej oferowane są wcześniejsze płatności dla podwykonawców i dostawców, dodano. "Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe

MI zgodziło się na zwiększenie kosztorysu budowy odcinka A1 o ok. 400 mln zł

wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów, przypomina ministerstwo. "Z uwagi na kluczowe położenie tego odcinka A1 i jego strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym całej południowej

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 31,5 mld zł po III kw. (aktual.)

partnerów biznesowych i banków zbliżyła się do 31,5 mld zł na koniec III kw., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. Od lipca do września na kontach firm przybyło ponad 225 mln zł (0,7%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,5 mld zł po II kw. 2019

płatności przez ten sektor. O ile bowiem budowlana hossa powodowała gwałtowny wzrost cen materiałów, surowców, wynagrodzeń pracowników i usług, pogarszając stabilność działania, to jednocześnie wymuszała na zleceniodawcach większą solidność płatniczą wobec podwykonawców. W ostatnich miesiącach spada jednak

Prezes Budimeksu: Rentowność w kolejnych kwartałach pod presją cen wykonawstwa

. "Branża coraz bardziej odczuwa wzrost kosztów materiałów oraz robocizny. Obserwujemy stałe pogarszanie się kondycji finansowej naszych kontrahentów, które coraz częściej skutkuje bankructwem. Dlatego też konsekwentnie staramy się wspierać naszych podwykonawców, oferując wcześniejsze płatności oraz

KRD: Zadłużenie spółek notowanych na GPW spadło o blisko 1/3 r/r w lipcu

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Zadłużenie spółek notowanych na GPW spadło o blisko 1/3 w porównaniu z lipcem 2019 r., wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Wciąż jednak co siódma z nich ma problem z regulowaniem swoich płatności. Prawie połowa z nich to spółki

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

GDDKiA przejrzała na oczy? Pierwsze kontrakty drogowe anulowane tuż po wyborach

. GDDKiA podała, że do tej pory podwykonawcom obwodnicy Wałcza zapłaciła 28,4 mln zł i rozpatrywane są kolejne wnioski o wartości 5,8 mln zł. Podwykonawcom węzła Kijewo drogowa Dyrekcja zapłaciła zaś rachunki na 3,5 mln zł i rozpatruje kolejne wnioski w sprawie 0,5 mln zł płatności. GDDKiA zapowiedziała

Przedsiębiorcy wpadają w zatory płatnicze. Planują zwolnienia pracowników i cięcia kosztów

zwolnienia (mimo że nie są chorzy)” – dodaje. Innym, dużo większym problemem są inwestorzy, którzy przestają regulować należności podwykonawcom. Niekoniecznie dlatego, że nie mają pieniędzy na koncie. Według badań IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów już 63 proc. małych i średnich

Drogowcy krytykują rządowy pomysł pomocy podwykonawcom

ponoszą je także z przyczyn niezawinionych, i w konsekwencji nie ogłaszali upadłości, to problemów z płatnościami nie mieliby także ich podwykonawcy. Tymczasem choć generalni wykonawcy dźwigają niemal wszystkie ryzyka związane z inwestycją, to nakładany jest na nich dodatkowy ciężar finansowy

KRD: Zadłużenie w sektorze budowlanym wynosi 2,41 mld zł

budowlanej widać to szczególnie wyraźnie po opóźnieniach w płatnościach. W praktyce bardzo często podwykonawcy są właśnie na tej gorszej pozycji, ponieważ muszą upominać się o pieniądze za wykonaną pracę. Duże firmy budowlane szybciej otrzymują zapłatę od swoich kontrahentów, bo po 2 miesiącach i 6 dniach. Z

Pierwszy odzieżowy gigant z Chin, który nie chce chwalić się skalą sukcesu: Shein

roku na kilkanaście godzin przed giełdowym debiutem cofnął pozwolenie dla Ant Group, lidera sektora e-płatności oraz cyfrowych pożyczek. Firma należąca do giganta Alibaby straciła miliardy dolarów i wciąż nie wiadomo, kiedy wróci do planu debiutu.  Być może zatem Shein budowała swoją pozycję na

ZUE ma umowę z PKP PLK na prace na linii Warszawa-Lublin za 36,9 mln zł

wymagalnych płatności) od umów dotyczących współpracy z Astaldi. "Oświadczenie dotyczy [...] umowy o wykonanie prac budowlanych w charakterze podwykonawcy zawartej w maju 2018 roku, na podstawie której spółka zobowiązała się do wykonania dla kontrahenta obiektów inżynierskich

Dziewięć dużych kontraktów drogowych zerwanych. Czy grozi nam utrata kasy z UE?

z nią umowę o bezpośrednich płatnościach dla jej podwykonawców. Dzięki temu firma może kontynuować tak skomplikowane inwestycje, jak budowy tuneli  na zakopiance S7 i tunelu na południowej obwodnicy Warszawy. GDDKiA zapowiadała, że w tym roku odda rekordową liczbę dróg. To

Rząd zaczyna grę w pokera o miliardy z VAT. 1 lipca wchodzi w życie split payment

Ta rewolucja to tzw. podzielona płatność (split payment). Tłumacząc to najprościej, chodzi o to, że zapłata dla firmy za towary i usługi będzie dzielona na dwie części: podatek VAT i należność główną. Podatek będzie na rachunku VAT pod kontrolą skarbówki. Czyli jeśli należność wyniesie 1000 zł plus

MPiT: Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu zatorów płatniczych 

. Często odbywa się to kosztem pracowników, którzy albo nie otrzymują pensji, albo dostają je po terminie. W skrajnych przypadkach zatory doprowadzają nawet do upadku przedsiębiorstw. Wystarczy przypomnieć losy podwykonawców na budowach dróg. Co więcej, opóźnione płatności uderzają w rozwój firm, którym

Faktoring to nie tylko forma kredytu. Oto jak jeszcze może pomóc firmie?

faktoringowego mogą śledzić stan należności, otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach płatności lub wysyłać do kontrahentów maile z linkiem do zapłaty oraz SMS-y, korzystając z gotowych szablonów powiadomień – wylicza Monika Woźniak, dyrektor operacyjna SMEO, firmy specjalizującej się w

Specjalny fundusz ma chronić kupujących mieszkania. Ceny wzrosną?

kolejnego etapu. Ale teraz będzie musiał przedtem dokonać skrupulatnych kontroli. Zgodnie z projektem ma zweryfikować, czy deweloper nie zalega ze zobowiązaniami publicznoprawnymi, czy uregulował płatności wobec wykonawców lub podwykonawców. Sprawdzi, czy oddał pieniądze nabywcom, którzy odstąpili od umowy

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia należnemu wykonawcy , a także z kwot lub gwarancji, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostały wniesione przez wykonawcę przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do wysokości 10% wartości

Państwowa stocznia w ruinie. Wyprzedaje majątek, aby spłacić podwykonawców

szczecińska Gryfia). Stocznia ma certyfikaty pozwalające wykonywać zlecenia wojskowe. W ostatnich latach m.in. remontowała okręty dla Marynarki Wojennej, a wpływy z kontraktów zaniżały straty, które stocznia ponosiła na zleceniach komercyjnych. Ale teraz istnieje ryzyko, że nawet skierowane przez państwo

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 20% r/r do 98 w styczniu

komunikacie. Jako główne przyczyny wzrostu niewypłacalności w produkcji wskazano spadek eksportu, a budownictwie opóźnienia w płatnościach spowodowane długim łańcuchem dostawców i podwykonawców. "Liczba niewypłacalności utrzymuje się na stosunkowo

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

nieuregulowane płatności wobec 80 podwykonawców i dostawców przy budowie Stadionu Narodowego sięgają 102 mln zł. Jednak nie jest to wyłącznie problem firm. Część pieniędzy musi teraz wypłacić państwo, bo w pewnych sytuacjach zobowiązuje je do tego kodeks cywilny (solidarna

GDDKiA przyspieszy wypłaty dla firm budujących drogi. Unikniemy kolejnych bankructw?

zaraz po złożeniu faktur. A jeśli po weryfikacji trzeba będzie skorygować płatności, to kwoty te zostaną potrącone od kolejnych faktur - wyjaśnił nam dobrze poinformowany rozmówca z GDDKiA. Dodał, że Dyrekcja pracuje jeszcze nad przygotowaniem zasad przyspieszonych płatności dla wszystkich inwestycji

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 12% do 900 w 2017 r.

zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego, podano. Euler Hermes wskazuje, że główny problem firm rzutujący na wydłużające się terminy płatności to brak poduszki powietrznej spowodowanej niskimi marżami

FKD sprzedała 100% udziałów w spółce zależnej Dąbrówka za 2,8 mln zł

dróg. Dąbrówka Sp. z o.o. zajmuje się montażem konstrukcji drewnianych, historycznie działała jako podwykonawca dla pozostałych podmiotów należących do grupy kapitałowej, podano także. "Emitent uznał, że nie będzie to dłużej potrzebne, prace tę będą wykonywane przez

Upadająca Hydrobudowa walczy o należności ogłoszeniami w gazetach

. Wykonawcy kontrują, że gdyby nie ich dodatkowe zaangażowanie, stadion byłby gotowy dopiero za pół roku. Sprawa kary rozstrzygnie się w sądzie. Z kolei dziś NCS poinformowało że zaproponowało podwykonawcom, wobec których konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine zalega z płatnościami

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

z wykonawcami W takich kwestiach jak kary umowne, płatności czy waloryzacja, postanowienia umów z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami. * Obowiązkowe częściowe płatności i zaliczki i poprawa płynności

Budimex: Rynek może nie pozwolić na utrzymanie poziomu zyskowności z I półrocza

poziomu zyskowności porównywalnego do I półrocza może okazać się niemożliwe w związku z rosnącą presję cenową ze strony podwykonawców oraz istotny wzrost płac i cen materiałów, uważa także prezes. "W pierwszej połowie roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 8%. W tym

Dorbud broni się przed upadłością. Nadchodzą ciężkie czasy dla firm budowlanych

; Zawarliśmy z Dorbudem porozumienie, na mocy którego część płatności z kontraktu za wykonane prace przelewamy bezpośrednio na konta podwykonawców. Nie chcieliśmy dopuścić do zejścia robotników z placu budowy, bo jej wznowienie trwałoby bardzo długo, a te obiekty są nam bardzo szybko potrzebne – mówi

Tylu zamówień Pesa nie miała jeszcze nigdy

wszystkie. Przez opóźnienia zleceń dłużej na pieniądze czekają także podwykonawcy Pesy. Jak mówi jeden z dostawców, Pesa w przeszłości nie zalegała z płatnościami, ale od początku roku ma z nimi problem. To o tyle niebezpieczne, że aż ok. 75 proc. podzespołów dostarczanych jest do Pesy z zewnątrz

Część podwykonawców Stadionu Narodowego czeka na pieniądze

. - Wypłaciliśmy już kilka milionów złotych, kilkanaście kolejnych jest w trakcie weryfikacji dokumentacji. Mamy budżet na te płatności - zapewnia. Jednym z podwykonawców jest konsorcjum spółek pod wodzą Elektrobudowy, które m.in. kładły kable na Narodowym. Upominają się o 23 mln zł

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 6. W przypadku dokonania

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

doszły do satysfakcjonującego je porozumienia. Co nam da e-recepta? Jak korzystać z recept elektronicznych Spór wokół zapisów umowy Pan C, przedsiębiorca budowlany, miał wykonać elementy zabudowy tarasowej dla domu wielorodzinnego jako podwykonawca. Z powodu ukształtowania terenu konstrukcja &bdquo

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 6. W przypadku dokonania bezpośredniej

KRD: Zaległości finansowe branży reklamowej wynoszą 91,5 mln zł

firmowe dla klientów" - czytamy w komunikacie. Świat reklamy jest postrzegany przez pryzmat wielkich, sieciowych agencji, obsługujących duże koncerny z gigantycznymi budżetami. Tymczasem na rynku działa cała rzesza niewielkich agencji, które świadczą szeroko rozumiane

Dostawcy Glovo też się boją, a na plecach wożą zakupy z Biedronki. Ale to ratunek dla zwolnionych w pandemii

umowę najmu… samochodu, na której pracuje dla partnera Glovo. Pozwala to podwykonawcy platformy odprowadzać mniejszy podatek. Po wczytaniu się w nią okazuje się, że chodzi o najem jej własnego roweru: „przedmiotem najmu jest pojazd osobowy marki rower, numer rejestracyjny rower&rdquo

"DGP" Firmy idą na wojnę z rządem. Stawką miliardy złotych

bankructwa, blokując kontynuowanie jakichkolwiek robót. Dokument, który podpisało ponad 20 podwykonawców, czeka na wysłanie. Niezapłacone faktury są warte 100 milionów złotych. Płatności dla podwykonawców stadionu to niejedyny kłopot rządu w kontekście przygotowań do piłkarskich mistrzostw. Roszczenia

Nie będzie blokady stadionu? Firmy dostaną pieniądze

wykonane roboty budowlane. Pieniądze będą pochodzić z puli rezerwowanej na roboty dodatkowe dla generalnego wykonawcy - zamiast zapłacić jemu, zapłacimy bezpośrednio podwykonawcom. Możemy także skorzystać ze złożonej przez generalnego wykonawcę gwarancji bankowej na 152 mln zł - informuje Daria Kulińska

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami" - czytamy również. Jak podaje resort, na rzecz wsparcia MŚP działać będą m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie

Portal widmo za 66 mln zł: NIK i CBA badają sprawę

nad płatnościami dla podwykonawców - dodaje. O tym, że z przygotowaniem bazy wiedzy może być problem, pisaliśmy już w marcu 2014 roku. Wtedy rozpoczęło się poszukiwanie naukowców, którzy mieli opracowywać materiały do platformy. Chętnych było niewielu. "e-DolnySlask

GDDKiA wybrała konsorcjum z Budimeksem do kontynuacji prac na A1 za 353 mln zł

kontraktowym, nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził inwestycję niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. Z uwagi na kluczowe położenie

Budowa A2 wciąż stoi. Opóźnienie rośnie

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace na A2 między Łodzią a Warszawą idą pełną parą. - Podwykonawcy wrócili na budowę, a chińskie konsorcjum COVEC zapewnia, że wyrobi się w terminie - mówi Artur Mrugasiewicz z centrali GDDKiA. W

PBG wykaże 1,05 mld zł zysku na realizacji układu w sprawozdaniu za I półr.

zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu

KRD: 38% małych firm pożycza na bieżącą działalność z powodu opóźnień płatności

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Najczęstsze powody korzystania przez mikro, małe i średnie firmy z zewnętrznego finansowania bieżącej działalności to: kontrahenci płacący po terminie płatności (38%), długie terminy zapłaty w danej branży (37,3%), uwarunkowania branżowe, jak np

Dumy polskiej gospodarki i handlu stanęły w obliczu katastrofy. Grożą im bankructwa i zwolnienia setek tysięcy osób

sytuacja tragiczna. "W krótkim terminie wiąże się to z drastycznym spadkiem przychodów i trudnościami w pokrywaniu wszystkich zobowiązań, w nie tak odległym ze spektakularnymi upadłościami, a tym samym utratą pracy setek tysięcy pracowników i brakiem zamówień dla tysięcy podwykonawców i innych firm

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

stanowią dla nich poważny problem: blokują inwestycje (36,8 proc), utrudniają wprowadzanie nowych produktów na rynek (15,1 proc ), ale przede wszystkim uniemożliwiają regulowanie własnych zobowiązań (38,3 proc). Przepis wytrych Cesja wierzytelności to nic innego jak przelew wierzytelności na inny podmiot

Międzynarodowe Gdańskie Targi oczekują 4-9 mln zł straty w br. przez pandemię

zaplanowanych od lipca 2020, ale wciąż nie mamy wielu odpowiedzi. Staramy się pozyskać nowych klientów, zagospodarować posiadaną infrastrukturę w inny możliwy sposób, np. na przestrzenie magazynowe. Współpracujemy ze stałymi podwykonawcami w celu stworzenia kompleksowych ofert dla klientów z nowych branż

Upadłość DSS i kolejne kłopoty na A2? Spółka zaprzecza

chińskim Covecu. DSS był głównym podwykonawcą Chińczyków. Według RMF podwykonawca DSS - firma TR Construction - domaga się kilku milionów złotych zaległych płatności i zamierza wnioskować o upadłość DSS. W reakcji na tę informację DSS wydał komunikat

Małe firmy zwijają działalność, a duże przygotowują się do zwolnień. "Bez większej pomocy rządu czeka nas tsunami"

płyną, ale od kilku dni słyszę już, że są problemy z dostawami. Ich zachodni kontrahenci, z którymi mają wieloletnie umowy, wstrzymują dostawy produktów, a jak ich nie odbiorą, to nie zapłacą. Powoli widzimy, jak sypie się cały łańcuch wzajemnych płatności - od dużych firm do małych i podwykonawców

"Zostałem z długami, nie mam nic!" - dramatyczny apel podwykonawcy autostrad A2 [WIDEO]

należne im pieniądze. Jeżeli proces się zakończy pozytywnie dla takich podwykonawców, to pieniądze dla nich są - dodaje. Po piątkowym posiedzeniu komisja przekazała do dalszych prac w podkomisji projekt rezolucji wzywającej ministra transportu, by podjął działania mające na celu

Tajna ugoda GDDKiA z Chińczykami za zawaloną budowę autostrady A2

Chinach o zakończeniu sporu o autostradę A2. Tajne rozliczenia za A2 GDDKiA nie ujawniła też żadnych szczegółów ugody, w której wzajemne roszczenia polskiego urzędu i chińskiego konsorcjum szacowano łącznie nawet na 1 mld zł. Z polskiej strony chodziło o zaległe wypłaty dla podwykonawców chińskiego

Nareszcie będzie waloryzacja kontraktów drogowych i kolejowych. "Ta propozycja brzmi jak pudrowanie trupa"

osiąga on 30-40 proc. w porównaniu z 2015 lub 2016 rokiem , w których to podpisano umowy na budowę dróg, mostów czy torów. Powody? Wzrost cen materiałów (o 72 proc. w ciągu jednego roku podrożał asfalt, o 63 proc. stal), usług podwykonawców, wynagrodzeń dla pracowników i konieczność redukcji planowanych

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Pytanie Czy z treści art. 143a ust. 3 Prawa zamówień publicznych w związku z art. 143 a ust. 1 pkt 1 wynika, że jeżeli zamawiający zdecyduje się na płatność wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, to musi bezwzględnie ostatnią z tych części

Polskie firmy powołały Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług

tysięcy pracowników i brakiem zamówień dla tysięcy podwykonawców i innych firm współpracujących, podano także. "Bez niezwłocznej pomocy ze strony państwa, firmy, które od lat są chlubą polskiej gospodarki i jej wizytówką na rynkach zagranicznych, nie przetrwają kryzysu, a

Chińczycy zawiedli, budowa A2 opóźniona

. Aby ratować kontrakt, do Polski przyleciał z Chin prezes budowlanego giganta. Wczoraj przez kilka godzin tłumaczył się wiceministrowi infrastruktury Radosławowi Stępniowi z opóźnień i braku płatności dla podwykonawców. Rozmowy będą kontynuowane. - Oczekujemy od wykonawcy

Drogi dla śledczych

Problemy firm, które nie dostały zapłaty za prace przy budowie dróg, skłoniły opozycję do ataku na rząd. W środę PiS złożył wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie opóźnień w płatnościach za prace przy budowie autostrad i dróg ekspresowych w

A2: Chińczykom zabraknie pieniędzy na spłatę długów

opóźnienia grożą kary finansowe. GDDKiA nie mówi, o jaką kwotę może chodzić. W obecnej sytuacji COVEC każde dodatkowe płatności mogą znów wstrzymać budowę. Przypomnijmy. 16 maja podwykonawcy dostali pisma od konsorcjum, że COVEC z powodu problemów

Astaldi na krawędzi bankructwa. Włosi opuścili już dwie inwestycje kolejowe. Co z warszawskim metrem?

najmniejszym stopniu nie hamuje działalności naszej firmy w Polsce. Wręcz przeciwnie, z tej procedury wynika obowiązek regularnych płatności, także wobec podwykonawców, choć przesuwa ona terminy wcześniejszych zobowiązań. Przewiduję, że wszystkie należności zostaną uregulowane w ciągu trzech-sześciu miesięcy

Firmy schodzą z budów ze stratą, a banki już nie chcą ich kredytować. Przed nami kryzys w budownictwie

budowę tunelu pod Świną. Umowę z kolejnym konsorcjum w kolejce podpisano w tym tygodniu, jednak w jego skład wchodzi firma, która już odczuwa skutki zapaści. Chodzi o Energopol Szczecin, który zalega z płatnościami podwykonawcom na innych budowach, a w sądzie leży wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Mało nowych dróg na wakacje. Rośnie epidemia zerwanych kontraktów. Zamiast przecinać wstęgi, drogowcy gaszą pożary

płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów” - stwierdziła drogowa Dyrekcja. W tym tygodniu GDDKiA odstąpiła jeszcze od umowy z Pizzarotti na budowę odcinka drogi ekspresowej S61 od otwartej właśnie obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą. W tym przypadku drogowcy zarzucili wykonawcy

Budowali szczecińską Kaskadę. Drugi rok czekają na zaległe pieniądze

płatnością wobec podwykonawcy, mielibyśmy obowiązek angażowania się w sprawę, jednak w tym wypadku sprawa dotyczy rozliczeń pomiędzy podwykonawcami - tak głęboko w zależności na budowach sięgać nie możemy. Przedstawiciel ECE jednak zadeklarował uczestnictwo w ewentualnych

Wpływy z viaTOLL przekroczyły 10 mld zł od uruchomienia systemu

opłacamy pensje, rachunki za prąd i przesył danych oraz faktury naszych podwykonawców m. in.: budujących bramownice" - wskazał Cywiński. Podkreślił, że procentowy udział kosztów operacyjnych cały czas maleje wraz z włączaniem kolejnych odcinków do sieci dróg płatnych

Pechowa droga S7 do Krakowa. Nagłe problemy, fuszerki i ślimacze tempo prac

minister Andrzej Adamczyk. Jakie powody poślizgów ustalono? „Wśród przyczyn opóźnień należy wskazać na słabą mobilizację wykonawcy. Ponadto zgłaszane są nieuregulowane płatności na rzecz podwykonawców. Zgłaszane są też problemy związane z linią energetyczną oraz dotyczące warunków pogodowych

Wybory przez internet to potencjalny dramat i duże zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

Pandemia dramatycznie przyspieszyła transformację cyfrową firm i całych państw. Z konieczności coraz więcej osób musi się zaznajomić z płatnościami bezdotykowymi czy zakupami przez internet. Ale pandemia wpływa nie tylko na zmiany codziennego stylu życia – nastąpiła akurat w momencie, w

PBG nie ma za co kontynuować budowy autostrady A4

Hydrobudową. Hydrobudowa nie potwierdziła zaległości finansowych wobec firmy Karmar - poinformowała nas Nelken. I dodała: - Mając na uwadze dobro konstrukcji obiektu, GDDKiA zagwarantowała solidarną płatność bezpośrednio dla podwykonawcy i wezwała firmę Karmar do natychmiastowego wznowienia robót

A4 nie przyspieszy. GDDKiA rozpisze nowy przetarg

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie może domagać się od wykonawcy gwarancji bankowej wystawionej dla firmy SIAC należącej do konsorcjum firm do niedawna wykonujących odcinek autostrady A4 między Tarnowem a Dębicą. Jak przekonują