północnoamerykański układ wolnego handlu

Wszystkie biznesowe wojny polityka Donalda Trumpa

Najgorszy scenariusz wojny handlowej z Chinami to zaporowe cła, zaostrzenie stosunków politycznych, a w końcu incydenty zbrojne, dalej paraliż Światowej Organizacji Handlu i być może odwrót od globalizacji. A przecież Trump mówi jeszcze o wypowiedzeniu umowy NAFTA i grozi wymuszeniem lepszych warunków spłaty u wierzycieli USA

Donald Trump kończy z globalizacją. Jego pomysły mogą wywołać kryzys

Jednym z głównych haseł Donalda Trumpa w kampanii wyborczej było wypowiedzenie traktatów handlowych USA, które zdaniem tego polityka są przyczyną nierównowagi w handlu zagranicznym i utraty milionów miejsc dobrze płatnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Takie posunięcie mogłoby jednak doprowadzić globalnej wojny handlowej i głębokiej recesji.

UE atakuje Obamę. Klauzula "Buy American" może rozpocząć handlową wojnę

Północnoamerykańskim Układem Wolnego Handlu (NAFTA). Teraz, wobec narastającego kryzysu, dyplomaci zaczynają obawiać się o stanowisko prezydenta USA wobec wolnego handlu. "Naszym zdaniem ta ustawa wyznacza bardzo niebezpieczny precedens w czasach, gdy świat zmaga się z globalnym

Wielki handel, wielki kłopot. Czy partnerstwo USA i UE jest możliwe? Kto skorzysta?

Ameryki Północnej: USA, Kanadą i Meksykiem - NAFTA, czyli North American Free Trade Agreement (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu). W ciągu 20 lat istnienia strefy wolnego handlu eksport Meksyku do USA wzrósł z 40 mld dol. do blisko 250 mld w roku 2013, zaś import z 41,6 mld do ponad 200 mld dol

północnoamerykański układ wolnego handlu

Obszar jaki zajmuje NAFTANAFTA (ang. North American Free Trade Agreement) -
Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu lub Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu- umowa zawarta pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem, tworząca pomiędzy tymi państwami strefę wolnego handlu.W przeciwieństwie do Unii Europejskiej NAFTA nie tworzy ponadpaństwowych ciał rządowych, a jej prawo nie jest nadrzędne w stosunku

więcej o północnoamerykański układ wolnego handlu na pl.wikipedia.org