obszar niemunicypalny

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

- W najbliższych latach na inwestycje będziemy wydawać znacznie więcej pieniędzy niż dotychczas - mówi "Wyborczej" prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Kacprzyk. I opowiada o zakupach pierwszych mieszkań na wynajem oraz o nowych funduszach tworzonych z samorządami. Ale czy to nie spowoduje wypierania z rynku prywatnego kapitału?

Jak naprawić Rosję

Jak naprawić Rosję

zwiększenia przejrzystości i poprawy standardów ich pracy. Wreszcie odpowiedzialność to inicjatywy niezbędne ze względu na przejrzystość i odpowiedzialność działań państwa, przede wszystkim w obszarze prawa. Niebezpieczny konserwatyzm Polityczna

obszar niemunicypalny

Obszar niemunicypalny Roundhead w stanie OhioObszar niemunicypalny (ang. unincorporated area) - w niektórych krajach anglosaskich - zamieszkane lub niezamieszkane terytorium, nieposiadające własnej administracji, a więc praw miejskich, które pozwalałyby na egzekucję podatków lokalnych. Takie obszary znajdują się w jurysdykcji większych jednostek terytorialnych, jak powiat, hrabstwo, prowincja,

więcej o obszar niemunicypalny na pl.wikipedia.org