oblicz koszt pracodawcy wynagrodzenia pracowniczego

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

Chałupnictwo może kojarzyć się z czasami PRL-u, gdy Polacy dorabiali sobie wieczorami szyciem pomponów do kapci. Jednak i dzisiaj można znaleźć podobne oferty i podjąć się pracy nakładczej, tak bowiem oficjalnie nazywa się chałupnictwo.

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dzięki temu pracodawcom spadną koszty osobowe

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

-30 czerwca? W Brandenburgii pokrycie kosztów poniesionych przez pracodawcę przysługuje zasadniczo za okres do dnia 3 maja 2020 roku. W dalszym ciągu jest ono jednak dostępne dla personelu medycznego i zatrudnionych w jednostkach opiekuńczych, jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 roku. Kwota

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

więcej niż o 50 proc., ale nie niższego jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym jest ono dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

ukończeniu studiów oraz programowym czasie trwania nauki,  * dokumenty, które potwierdzą wysokość wynagrodzenia przed 1 stycznia 1999 r.: *zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wydane przez pracodawcę (druk Rp-7) albo *legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

. Większość kosztów uzyskania przychodu jest zryczałtowana, np. koszty pracownicze albo z umów-zleceń. Jeśli nie chcemy wykazywać większych kosztów udokumentowanych dowodami ich poniesienia, wystarczy poinformować pracodawcę o miejscu zamieszkania lub liczbie miejsc pracy. O kosztach rozliczanych samodzielnie

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

dość istotne dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie. Należy przy tym wskazać, że jakkolwiek pracodawca ma wiele wskazanych wyżej narzędzi, które mogą doprowadzić do stałej lub tymczasowej niekorzystnej zmiany warunków wynagradzania kobiet w ciąży, w praktyce będą one miały raczej

PiS przegłosował ustawę o PPK. Opozycja: To skok na kasę Polaków. Jak będziemy oszczędzać - co wiemy o dodatkowej składce na emeryturę?

PiS przegłosował ustawę o PPK. Opozycja: To skok na kasę Polaków. Jak będziemy oszczędzać - co wiemy o dodatkowej składce na emeryturę?

Przyszli emeryci oprócz państwowej emerytury z ZUS mają też dostawać dodatkową emeryturę. Tak zakłada przygotowana przez rząd reforma systemu emerytalnego. Odpowiednią ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) w czwartek wieczorem przegłosował Sejm. Za ustawą głosowało 229 posłów (głównie

Rząd i ZUS przyznają otwarcie: Emerytury będą coraz niższe. Wraca pomysł dla każdego po tyle samo: 1,2 tys. zł

Rząd i ZUS przyznają otwarcie: Emerytury będą coraz niższe. Wraca pomysł dla każdego po tyle samo: 1,2 tys. zł

przed 1999 r. (data reformy emerytalnej) pracodawca przesyłał składki zbiorczo, za wszystkich pracowników, i trafiały one do jednego worka. ZUS rozdziela teraz te „zaległe” składki na poszczególnych pracowników. Dlaczego kapitał jest tak ważny? Bo jest wyliczany według bardzo korzystnego

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

COVID-19 (2020/C 91 I/01). Umożliwi to przedsiębiorcom wnioskowanie o pomoc publiczną z tego tytułu do maksymalnej wysokości 800 tys. euro. Wynagrodzenie za przestój Po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników pracodawca jest

Nauczycielskie przywileje i emerytury

Nauczycielskie przywileje i emerytury

czasie urlopu nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami oraz pozostałymi świadczeniami pracowniczymi i ma całkowity zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Czas pracy nauczyciela Chodzi o wspomniane pensum, czyli godziny spędzone przy tablicy. Wynosi ono od 18 do 30 godzin

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale dochód nie przewyższał 7 tys. zł. Ograniczenie czasu pracy W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 15 proc. pracodawca (po zawarciu porozumienia

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń u pracodawcy. Projektowany przepis zapobiegnie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19, w tym przede wszystkim poprawi płynność finansową

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

czasu pracy? "Tarcza antykryzysowa" nie wprowadza ograniczeń w zakresie stosowania obniżonego wymiaru czasu pracy, a tym samym obniżonego wynagrodzenia, w stosunku do osób objętych szczególną ochroną zatrudnienia ze względu na osiągnięcie wieku przedemerytalnego. Pracodawcy, u których wystąpił

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Legal i firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy. 1. Pracuję w firmie zatrudniającej ok. 250 osób. Firma ubiega się o dofinansowanie z "tarczy". Od początku kwietnia obniżono nam wynagrodzenia o 20 proc. i tak samo zmniejszono wymiar czasu pracy

Selekcja mało wydajnych w Amazonie: "Po świętach ludzie wylecą"

Selekcja mało wydajnych w Amazonie: "Po świętach ludzie wylecą"

grupy prawnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, tłumaczy, że podstawowy problem związany z systemem oceny pracowników w Amazonie wiąże się z tym, że pracownicy rywalizują o to, jak ma się kształtować norma produktywności. – W tym przypadku to nie pracodawca ustala cele

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

działalność. Przez dwa lata płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. I to znacznie niższe, bo nalicza się je od innej podstawy. W 2017 r wynosiła ona 600 zł i stanowiła 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. wynagrodzenie minimalne wzrosło do 2100 zł, więc podstawa obliczenia składek wzrosła do

PPE, czyli jak pracodawca może zwiększyć twoją emeryturę

) prowadzonych przez banki, ubezpieczycieli, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i biura maklerskie; indywidualnych kontach zabezpieczenia społecznego (IKZE), które ruszą od przyszłego roku; zakładanych przez pracodawców pracowniczych programach emerytalnych (PPE). O IKE pisaliśmy

Wyzysk sprzątaczek. Firma zarabia krocie, ukrywa się w Londynie i nie płaci pracownicom

Wyzysk sprzątaczek. Firma zarabia krocie, ukrywa się w Londynie i nie płaci pracownicom

do pokoju. Zapomnij! - Barbara macha zdrową ręką. Ale chociaż pieniądze wpływały w terminie. Uczelnia mówi: Dość! W walce o wynagrodzenia pomaga kobietom Ogólnopolski Związek Zawodowy "Inicjatywa Pracownicza". - Muszą panie napisać pisma

"Praca na kolejne 30 dni. Jak tak można żyć?" - kiedy umowa jest śmieciowa

. Gdyby pracował na etacie, zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym pracodawca nie mógłby mu zapłacić mniej niż 8 zł za godzinę netto. Musiałby się też rozliczyć z nadgodzin, pracy w porze nocnej, niedziele i święta, za które stawki są wyższe. Ale umowy cywilnoprawne są

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

, odpowiednia motywacja czy zaangażowanie. Bez nich mogą przegrywać konkurencję ze starszymi pracownikami. Rozmijają się również ich oczekiwania co do formy zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia z tymi oferowanymi przez pracodawców. Nie chcą pracować za pensję, która nie starczy na

Startują pracownicze plany kapitałowe. Pracownik może zaoszczędzić z pomocą pracodawcy

Na portalu PPK pojawiły się oferty instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe (PPK) i pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób szukają najlepszej opcji dla swoich pracowników. Dla tych ostatnich PPK są szansą na powiększenie oszczędności emerytalnych, bo emerytury