obecna dekoniunktura

Ekonomista o turystyce: Torunianie mogą obudzić się w drogim i wydmuszkowym mieście

Przemysł turystyczny nie podnosi konkurencyjności miasta ani jego innowacyjności. Zysk zostaje w kieszeni niezawracających sobie głowy kosztami zewnętrznymi hotelarzy i właścicieli restauracji, przybywa natomiast pracowników zatrudnionych na umowach śmieciowych - pisze ekonomista Adam Lewandowski.

Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst

. Podkreśliła, że dywersyfikacja źródeł finansowania, będąca częścią realizowanej obecnie strategii spółki, ma m.in. przygotować grupę na nadejście dekoniunktury. "Decyzja o zmianie modelu finansowanie była motywowana chęcią zwiększenia bezpieczeństwa finansowego. Mogliśmy

BIEC: BOP spadł o 10 pkt w marcu, nie oczekuje się znacznego wzrostu bezrobocia

obecna sytuacja spowodowana jest czynnikami pozaekonomicznymi - zdrowotnymi - spowodowanymi pandemią wirusa COVID-19, nie prognozuje się znacznego i trwałego wzrostu bezrobocia. "Warto jednak zaznaczyć, że obecna sytuacja spowodowana jest czynnikami pozaekonomicznymi

BIEC: BOP spadł o 2,2 pkt w X, osłabia się koniunktura w zakresie ofert pracy

siódmy spadek indeksu w br. "Kurczenie się liczby wakatów trwa dłużej niż w poprzednim okresie dekoniunktury w 2013 roku, a tak ostrego ich spadku nie obserwowaliśmy od czasów kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Obecna wartość indeksu jest zbliżona do tej z września

Minutes RPP: Inflacja może sięgnąć 3,5% r/r w I kw., niepewność dot. cen energii

świecie i jej silniejszego wpływu na krajową sytuację gospodarczą dynamika cen w kolejnych kwartałach 2020 r. może obniżać się silniej od prognoz. "Niektórzy członkowie Rady byli natomiast zdania, że negatywny wpływ dekoniunktury za granicą na inflację w Polsce może być

Skuza z MF: Dochody JST z PIT, CIT i subwencji na poziomie 102% r/r po czerwcu

, że Ministerstwo Finansów na bieżąco monitoruje sytuację finansów jednostek samorządu terytorialnego i analizuje zgłaszane przez organizacje samorządowe propozycje zmian. Przypomniał, że mocniejsze związanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarczą w obecnej

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w II; popyt krajowy pogarsza perspektywy gospodarcze

rozwojowe polskiej gospodarki są zdominowane czynnikami wewnętrznymi, które ograniczają popyt krajowy, podkreślili analitycy. "O ile przed rokiem, wśród czynników odpowiedzialnych za spowolnienie dominowały czynniki zewnętrzne, związane głównie z dekoniunkturą w naszym

BIEC: WPI nie zmienił się m/m w XII, spada presja inflacyjna ze strony firm

(BIEC). Według BIEC, zauważalne jest silniejsze oddziaływanie czynników ograniczających wzrost inflacji niż czynników proinflacyjnych. Z uwagi na dekoniunkturę przedsiębiorcy walczą o rynki zbytu konkurencyjnymi cenami. "W ciągu ostatnich miesięcy wskaźnik spadał

Bain & Co: Liczba inwestycji PE w Polsce spadła o 26% r/r w I poł. br.

optymistycznie nastawieni, niż miało to miejsce jeszcze w kwietniu. Po drugie, jak pokazuje doświadczenie poprzednich kryzysów, środki zainwestowane we wczesnej fazie dekoniunktury przynoszą wyższe stopy zwrotów niż inwestycje dokonywane w czasach ożywienia gospodarczego. Tymczasem obecnie okazje do kupienia

Bain & Co: Liczba transakcji PE spadła w I-IV, inwestorzy czekają z przejęciami

wczesnej fazie dekoniunktury przynoszą wyższe stopy zwrotów niż inwestycje dokonywane w czasach ożywienia gospodarczego. "Większość funduszy private equity skoncentrowała swoją uwagę na ratowaniu spółek portfelowych lub wykorzystaniu kryzysu do umocnienia ich pozycji

Famur spodziewa się ograniczenia liczby nowych inwestycji w sektorze wydobywczym

rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030", przewidującego systematyczny spadek udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej z obecnych ok. 77% (łączna wartość wytwarzanej energii z węgla brunatnego i kamiennego) do poziomu 56-60% w 2030. Na sytuację ekonomiczno-prawną nakłada się również

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

maksimów. Trzyletnia stopa zwrotu z akcji Impexmetalu wynosi obecnie około 50%. Oferowana w wezwaniu cena jest zgodna z warunkami wskazanymi w ustawie o ofercie publicznej i wynosi 4,25 zł za akcję. W czwartek na koniec sesji giełdowy kurs spółki wyniósł 4,3 zł. Proponowana cena

JSW: Szkoda zw. z brakiem realizacji planu po 23 III wyniosła 1,23 mln ton

wysokości 6 291 mb" - czytamy dalej. W konsekwencji obecnej sytuacji pandemicznej, JSW skorzystała z możliwości odroczenia terminów płatności zobowiązań publiczno-prawnych, zgodnie z obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o

Gronicki: Inflacja będzie przekraczać 2,5% od II półr., bez skutków dla stóp

Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz. "Hipotetycznym scenariuszem na znaczny wzrost inflacji byłoby jednoczesne pojawienie się spowolnienia gospodarczego, osłabienie kursu walutowego i na przykład jakaś poważniejsza dekoniunktura w rolnictwie. Dziś kumulacja, splot takich

BIEC: WWK spadł o 2,3 pkt m/m w IV, nastroje menedżerów pogarszają się

. "Na razie trudno powiedzieć, na ile to załamanie sygnalizuje odwrót od dotychczasowych pozytywnych tendencji i jest zwiastunem nadchodzącej dekoniunktury. Niewątpliwie ostatnie spadki wskaźnika odzwierciedlają schłodzenie koniunktury gospodarczej u naszego największego partnera zagranicznego, jakim

Rynek pracownika? Wszyscy o nim mówią, a mało kto go widział

Rynek pracownika? Wszyscy o nim mówią, a mało kto go widział

może być tylko jedną z przyczyn. Dr Marcin Kędzierski zwraca uwagę na negatywne doświadczenia pracowników. – Jeśli poprzedni pracodawca nie przestrzegał podstawowych standardów pracy, a obecny przestrzega, ale nie płaci wiele, to część osób jest zdania, że lepiej nie zmieniać pracy, bo może i

BIEC: WWK wzrósł o 1,5 pkt w XI, lepszy wskaźnik nie zapowiada poprawy koniunkt.

ostatnim czasie, podano także. "Charakterystycznym przejawem dekoniunktury panującej u naszych głównych partnerów handlu zagranicznego, mającym wpływ na kondycję polskich przedsiębiorstw, jest spadek zamówień w przemyśle samochodowym. Zamówienia w tej branży kurczą się od

Vistal: Strategicznym celem przywrócenie równowagi i kontynuacja działalności

postępowaniu sanacyjnym" - powiedział Matyka, cytowany w komunikacie. "Obecna trudna sytuacja finansowa grupy - złożone wnioski: o sanacje i upadłość 6 spośród 10 operacyjnych spółek zależnych mają przełożenie na realizację kontraktów i opóźnienia w wypłatach dla

Reino Dywidenda Plus chce pozyskać w IPO do 300 mln zł na nabycia nieruchomości

pierwszą publiczną spółką rynku wynajmu nieruchomości, która statutowo wypłaca akcjonariuszom nie mniej niż 90% zysku w postaci dywidend, podkreślono. W portfelu inwestycyjnym spółki znajdują się obecnie biurowce klasy A w Gdańsku (Alchemia I) oraz Poznaniu (Malta House

ME: KHW może potrzebować ok. 500 mln zł dokapitalizowania

;Dzięki programowi naprawczemu realizowanemu od półtora roku w Katowickim Holdingu Węglowym sytuacja spółki nie jest tak trudna jak gdzie indziej. Jednak przy obecnym poziomie cen węgla program ten ? oparty o własne siły spółki - już nie wystarcza. KHW wymaga dalszej restrukturyzacji ? kapitałowej

Wielton planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do ok. 40 mln zł w tym roku

Golec. "W tym roku kontynuujemy inwestycje. W Wieluniu rozpoczniemy budowę nowej linii lakierniczej KTL, linii montażowej i zrobotyzowanej linii spawalniczej. Są to działania w ramach naszego planu zwiększenia mocy produkcyjnych do 16 tys. szt. z ok. 9 tys. obecnie. W

DM mBanku rekomenduje 'kupuj' Erbud, wycena 36 zł

wtorek za akcję płacono 28,94 zł. ?Na fali ogólnego spadku indeksów w ostatnich miesiącach 2015 r., kurs Erbudu spadł ponad 20% do poziomu z przełomu 2014 i 2015 r. Impulsem do wyprzedaży akcji (oprócz ogólnej dekoniunktury na rynku) mógł być rozczarowujący portfel zamówień

ASM Group prowadzi rozmowy ws. akwizycji w kraju i za granicą

. "Obecnie jesteśmy na etapie rozmów z kilkoma podmiotami. O szczegółach i etapach potencjalnej akwizycji będziemy informować bieżącymi raportami. Naszym celem strategicznym jest sukcesywne umacnianie pozycji na europejskim rynku, budowanie wartości Grupy poprzez rozwój portfela usług oraz akwizycje

Po danych o produkcji za maj analitycy szacują spadek PKB w II kw. na 8-10% r/r

powrotu gospodarki do poziomów sprzed pandemii. Część z nich wskazuje, że krajowy przemysł czeka dłuższy okres dekoniunktury, choćby z uwagi na zamknięcie części kopalni w czerwcu. Natomiast sektor budowlany powinien wspierać produkcję w działach przetwórstwa produkujących na

Kryzys obniżył nasze wpływy z OFE do ZUS. Chodzi o suwak bezpieczeństwa

2020 r. i będzie wiadomo, jakie są to różnice (straty), a są to pieniądze publiczne. Mechanizm ochronny rozłożenia przekazywania środków na 10 lat nie zabezpiecza tych oszczędności przed takim kryzysem, jaki mamy obecnie. Nawet na liberalnej giełdzie papierów wartościowych zawiesza się handel akcjami

Prezes PTE: RPP nie powinna zmieniać stóp proc., choć możliwe CPI powyżej 3% r/r

oznacza drożyzny, lecz jej odczuwanie przez poszczególne gospodarstwa domowe może być różne. "Jest to bowiem poziom średni, dotyczący całego koszyka dóbr i konsumpcyjnych. Obecnie drożeją znacznie m.in. warzywa i niektóre owoce, co związane jest przede wszystkim z

BIG InfoMonitor: 88% Polaków odczuwa wzrost cen, głównie żywności

, albo trudniej teraz cokolwiek odłożyć. Są też jednak osoby, którym obecnie wiedzie się lepiej niż jeszcze na początku roku, co szóstego badanego mniej martwią codzienne wydatkami, a i możliwości na odłożenie pieniędzy też się poprawiły (odpowiednio 17 i 18%). "

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 13% r/r do 90 w sierpniu

. "Analizując przypadki niewypłacalności w oderwaniu od aktualnych trendów sektorowych ? różnych koniunktur lub dekoniunktur popytowych czy kosztowych, a w oparciu o indywidualne wskaźniki finansowe za ostatnie lata, widać wyraźnie, że w zdecydowanej większości przypadków, bo w ponad 80%, te

Pokusa zadłużania. Przekroczenie pewnych granic zaszkodzi wszystkim

publicznego, szczególnie w wyniku prowadzenia przez obecny rząd polityki determinowanej cyklami wyborczymi, postępuje szybciej, niż zakładano. Stąd być może poszukiwanie takich drastycznych rozwiązań jak zniesienie reguły fiskalnej? Może warto byłoby wzmocnić transparentność polityki fiskalnej poprzez

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

przesunęła się w stronę usług, które są świadczone w kraju i tym samym dochodzi do obniżenia importu towarów. Dowodzi tego rozłączenie sprzedaży detalicznej towarów z konsumpcją. Obecnie znajomość sprzedaży detalicznej nie pozwala precyzyjnie prognozować konsumpcji. Byłoby to spójne z naturalną drogą, którą

Bank Światowy zmienia prognozy dla Polski na lata 2020-21. Gospodarka spowalnia, wydatki socjalne zwiększą deficyt

Środkowej. W latach 2020-21 wzrost w Polsce może więc wynieść odpowiednio 3,6 oraz 3,3 proc. A i tak jest jest jednym z najszybszych w całym regionie Europy i Azji Środkowej. Szkodzi mu głównie dekoniunktura w Turcji i Rosji. Wydatki socjalne zagrożeniem dla deficytu - Konsumpcja gospodarstw domowych

Czy czterodniowy tydzień pracy może uratować Niemcy? Już dziś koszty pracy są o 24 proc. wyższe niż u konkurencji

wprowadzania zmian wynikających z dekoniunktury. W ankiecie przeprowadzonej wśród kierowników działu kadr w ponad 500 zakładach, ponad 50 procent stwierdziło, że ich firma planuje obecnie nowe zatrudnienia. „W chwili obecnej są to pozytywne wiadomości z rynku pracy" – mówi dyrektor

Bank Pekao oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery U w 2021

prostych wyrobach i tym samym ograniczona przestrzeń do obniżania cen. W czasach dekoniunktury polscy producenci mogą stanowić alternatywę dla droższej produkcji zachodniej" - czytamy w raporcie. W przypadku sektora motoryzacji ekonomiści wskazują, że przewagi kosztowe i

PIE: Z powodu koronawirusa obroty w gastronomii spadły o ok. 80-90%

klientowi, bez jego wychodzenia z domu" - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE". Przedsiębiorstwa gastronomiczne realizują obecnie zamówienia online, przez telefon, z różnymi ścieżkami odbioru zamówionego posiłku, np. w punkcie gastronomii, w postaci darmowej

REAS: Sprzedaż mieszkań na 6 głównych rynkach spadnie o ok. 14% r/r w 2018 r.

tempo sprzedaży i zaczynają spadać ceny. Zaczyna się także zmniejszać liczba rozpoczynanych nowych inwestycji. Nic nie wskazuje na to, aby obserwowany obecnie spadek sprzedaży miał cokolwiek wspólnego z takim typowym początkiem fazy dekoniunktury. Podaż zmniejsza się bowiem szybciej i to ona w pewnej

Zolkiewicz Inwestycji w Wartość FIZ: Na GPW dalsze odpływy z funduszy akcji

błędnie uważanych za bezpieczne wpłynęło ponad 0,5 mld zł. Z kolei fundusze pieniężne i gotówkowe w lutym oraz marcu zaraportowały wzrost o ponad 4,1 mld zł. "Reakcja inwestorów indywidualnych jest pokłosiem traumy z lat 2007-2009. Obecnie wielu inwestorów woli 'chuchać na

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 3,11% m/m do 783,48 pkt w X

portfelu GIP60 doprowadziły do tego, że cały indeks stracił w kolejnym już miesiącu tego roku i obecnie unosi się ledwo ponad historycznym minimum" - czytamy także. Wśród kadry kierowniczej wybranych spółek produkcyjnych, od wielu miesięcy panują minorowe nastroje, które we

Fatalna końcówka roku w gospodarce. Przemysł złapał zadyszkę, budownictwo ma kłopoty mimo lekkiej zimy

odporne na dekoniunkturę w strefie euro - tłumaczą. Dobrą sytuację polskich eksporterów podkreśla też dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. - Widać wyraźnie, że przyczyną słabszej sytuacji jest polska gospodarka. Nie mamy jeszcze danych o inwestycjach w ostatnim

GUS myli się w danych, a ceny rosną szybciej? Prof. Jerzy Hausner ma wątpliwości

procentowych, które obecnie są w Polsce rekordowo niskie (główna wynosi 1,5 proc.). - Gdyby miało się na końcu okazać jednak, że inflacja jest wyższa, to można byłoby stawiać zarzut, że powinny mieć miejsce przynajmniej zapowiedzi dotyczące możliwości podnoszenia stóp procentowych, a już na pewno nie powinno

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2019 rok o 0,3 pkt do 4,3%

; - powiedział główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak podczas spotkania z dziennikarzami. Według banku, dekoniunktura w Niemczech zaczyna negatywnie oddziaływać na wyniki polskiej gospodarki (osłabienie tendencji wzrostowych w przemyśle). Rolę stabilizatora gospodarki odgrywać będzie

Były prezes KGHM-u na celowniku pisowskich służb [ROZMOWA]

dekoniunkturę, a Sierra Gorda ma problemy technologiczne związane z powtarzalnością uzysku. Ale ta kopalnia ma udokumentowany potencjał, by rocznie osiągnąć najpierw 120 tys. ton koncentratu miedzi, a potem nawet 230 tys. ton. Obecny zarząd powinien się skupić na tym, by to wykorzystać

Bogdanka zakończy 2015 rok na minusie. Strata ponad 270 mln zł

węgla), odpisała kwotę w wysokości aż 624,8 mln zł. Kryzys dotarł na Lubelszczyznę Do tej pory Bogdanka świeciła przykładem i jako jedna z nielicznych kopalń w czasach dekoniunktury na węgiel raportowała zysk netto (po trzech kwartałach ubiegłego

Colliers: Wartość sprzedaży ziemi w Polsce w 2017 r. wyniosła ponad 5 mld zł

osiągają rekordowe wartości. Obecnie wynoszą już ponad 3 tys., a nawet 3,5 tys. zł za metr kwadratowy PUM (powierzchni użytkowej mieszkań), podczas gdy rok temu prognozowano wzrost maksymalnie do 2,5 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Pojawienie się dobrze przygotowanej

Cena sprzedaży w ofercie akcji Gekoplastu została wyznaczona na 8,80 zł

. akcji serii D spółki należącej do funduszu Capital Partners Investment I FIZ. Zapisy wśród inwestorów potrwają od 18 do 19 grudnia w biurze DM Capital Partners oraz w punktach obsługi klientów DM BOŚ. Gekoplast jest obecnie największym w regionie CEE (udział w rynku ok. 30%) i

JSW kusi inwestorów. Pomogła sprzedaż SEJ i likwidacja kopalni Krupiński

debiutowała na warszawskim parkiecie, jedna akcja kosztowała ponad 120 zł. Z powodu dekoniunktury w branży górniczej notowania zaczęły mocno spadać. W krytycznych momentach kurs oscylował w granicach 9 zł. Obecnie widać jednak poprawę, w ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs akcji JSW

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

. Szczególnie niepokojąca wydaje się sytuacja podmiotów, które zawarły kontrakty infrastrukturalne przed wzrostem kosztów i obecnie borykają się z problemem ich waloryzacji. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych może mieć znaczny wpływ na sektor bankowy w

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB przekroczył 4% w III kw. wg analityków

% r/r w III kw. br. Ekonomiści podkreślają, że sektory eksportowe zanotowały dobre wyniki (m.in. motoryzacja, produkcja sprzętu elektrycznego i elektroniki), jednakże część analityków ocenia, że jest to sytuacja schyłkowa. Ich zdaniem, z uwagi na dekoniunkturę głównie w

Gigantyczna utrata wartości polskiej energetyki. W sumie 15 mld zł

. Według zapowiedzi członków rządu polityka energetyczna Polski ma się przez następnych kilkadziesiąt lat opierać na elektrowniach węglowych. Obecnie z węgla pochodzi 90 proc. prądu, z czego tylko 51 proc. to elektrownie na węgiel kamienny. Bogdanka też robi odpisy

Górniczy Kopex przekonuje, że spowolnienie w Chinach mu niestraszne

W pierwszym półroczu br. przychody Grupy spadły o 18 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Zysk netto spadł natomiast o ponad 70 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednak zdaniem Józefa Wolskiego, prezesa Grupy, biorąc pod uwagę obecną sytuację w branży

Bankructwo czeskich kopalń a sprawa polska

Czeska firma OKD (Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie), której zakłady mieszczą się na granicy z Polską, boryka się z problemami finansowymi od kilku lat. Wszystko przez utrzymującą się dekoniunkturę i niskie ceny węgla na świecie. Branży nie pomaga też polityka dekarbonizacyjna

Bankructwo czeskich kopalń szansą dla naszego górnictwa?

Kryzys w branży górniczej, który pojawił się na skutek dekoniunktury na węgiel i spadku cen surowca, pogrąża nie tylko rodzime spółki górnicze. Czeska firma OKD (Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie), której zakłady mieszczą się na granicy z Polską, boryka się z problemami finansowymi

Niestety, nie będzie górniczej arkadii

; inwestycji. Paradoksalnie najgorsze, co mogłoby obecnie spotkać nasze górnictwo, to... nagły wzrost cen węgla. Pozwoliłoby to szybko zapomnieć w Polskiej Grupie Górniczej, że konieczne są cięcia płac, zatrudnienia i zamykanie nierentownych zakładów. A kolejna dekoniunktura

Kopalnie ciągną w dół firmy z sektora górniczego

- uważa. Poprzedni rząd PO-PSL był wielokrotnie krytykowany za wieloletnie zaniedbania związane z brakiem inwestycji w branżę. Grzegorz Tobiszowski, obecny wiceminister energii, wielokrotnie powtarzał, że górnictwo znalazło się w kryzysie, bo poprzednicy nie przygotowali branży

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

kolejnych kwartałach wzrostu gospodarczego będzie bardzo umiarkowane, a przyczynią się do tego głównie: wkład eksportu netto, związany z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz wygasanie ożywienia inwestycyjnego. Transfery socjalne podbiją dynamikę spożycia gospodarstw domowych, tym samym

Oferta publiczna Gekoplastu w zw. z wejściem na NewConnect rozpocznie się 5 XII

utrzymaniu kosztów stałych na obecnym poziomie, zwiększyć sprzedaż o ok. 18%. Umożliwi nam to skokowe zwiększenie zyskowności" ? dodał prezes. Motorem napędowym zwiększenia sprzedaży mają być nowe produkty: płyty pełne, w znacznie poszerzonym zakresie asortymentowym

Zarząd KHW dziś wypłaci pierwszą ratę czternastki

. W liście przesłanym do załogi władze spółki proszą górników o zrozumienie trudnej sytuacji wynikającej ze światowej dekoniunktury na rynku węgla. Ceny za surowiec wciąż spadają, w kontraktach na obecny rok tona węgla na świecie kosztuje już ok. 45 dol. Jeszcze w ubiegłym roku było to średnio o 10

KRD BIG: Firmy IT mają ponad 265 mln zł zaległości

2013 r. średnio o 2-7% i wynosi obecnie ok. 8 tys. zł brutto miesięcznie i jest blisko o 1,8 razy wyższa niż średnia płaca w Polsce. Poza tymi przedsiębiorstwami, które już upadły, jest też grupa firm, które wdrożyły postępowania sanacyjne mające uchronić je przed bankructwem

Kopex nadal ze stratą. Będzie dalsza redukcja zatrudnienia i sprzedaż majątku

miesiącach tego roku Kopex miał prawie 220 mln zł przychodów. Na trudną sytuację całej grupy wpływa dekoniunktura na rynku węgla, a także okres wydłużonych płatności od firm, z którymi Kopex współpracuje. Rozmowy z bankami i sprzedaż majątku

Erbud raczej nie powtórzy ubiegłorocznej sprzedaży przez spowolnienie w Polsce

Grzeszczak. Spółka liczy jednak na wzrost za granicą, który skompensuje częściowo spadek na krajowym rynku. "Obecnie ciężko liczyć na zwiększenie rynku budownictwa kubaturowego w Polsce. Dlatego patrząc na przychody za I półrocze plus aktualny portfel na ten rok, czyli ok. 700

Koniec dobrych wyników Bogdanki? Optymizm analityków się wyczerpuje

Bogdanka do tej pory świeciła przykładem na tle pozostałych spółek węglowych. Lubelska kopalnia, mimo dekoniunktury na rynku spowodowanej niskimi cenami surowca oraz nadpodaży węgla, radziła sobie nieźle. Co prawda w ubiegłym roku miała około 280 mln zł straty, ale wynikało to

Śląski sPiSek Solidarności

ratowanie górnictwa. - Mają nadzieję, że dzięki temu zachowają swoje posady - podkreśla. Związkowcy chcą, by na czas dekoniunktury na rynku węgla budżet państwa zdjął z górnictwa część obciążeń fiskalnych - zmniejszył akcyzę na węgiel lub zredukował stawkę VAT (obecnie 23 proc

Reino Dywidenda Plus zdecyduje o ostatecznym terminie IPO w najbliższych dniach

spółki znajdują się obecnie biurowce klasy A w Gdańsku (Alchemia I) oraz Poznaniu (Malta House). Reino Dywidenda Plus to pierwszy polski REIT działający w formie spółki akcyjnej, spełniający międzynarodowe standardy obowiązujące tego typu strukturę, która pozwala inwestować w

Bank Pekao: Polski rynek odzieżowo-obuwniczy może rosnąć w tempie 5% do 2020 r. 

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Przy obecnym tempie ekspansji zagranicznej polskich firm odzieżowych i obuwniczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, potencjał wzrostowy eksplorowanych kierunków zacznie się wyczerpywać w ciągu najbliższych 5-10 lat. Choć dynamika polskiego

Od kiedy ochrona przedemerytalna. Pracodawcy chcą likwidacji przywilejów pracowników

i możliwości wyrzucania ludzi z pracy w dowolnym momencie. Ale czasy XIX-wiecznego wyzysku minęły. Pracodawcy - będzie bunt w załodze Mordasewicz: - Obecne przepisy mogą doprowadzić do buntu wśród załogi. Bo jeśli pracownik starszy jest mniej wydajny i nie można go zwolnić ani zmienić mu warunków

Trybunał unieważnił "janosikowe". Dla podlaskiego budżetu to katastrofa

sprawdzał, ewidentnie zawiódł podczas dekoniunktury. Trybunał zajął się sprawą "janosikowego" po skardze samorządu mazowieckiego, który razem z samorządem dolnośląskim są jedynymi płatnikami netto. Według marszałka Mazowsza to właśnie "janosikowe", w ramach

Fatalny rok wielkich spółek na warszawskiej giełdzie

światem zatrząsł krach po upadku banku Lehman Brothers), w 2001 r. (gdy w Ameryce pękła bańka internetowa) oraz w 1994 r. (dekoniunktura na światowych rynkach). Lepiej było nawet w 1997 r., gdy spustoszenie na światowych giełdach siał azjatycki kryzys finansowy. WIG20 stracił

Dlaczego spada udział przemysłu w gospodarce?

obecny członek RPP profesor Jerzy Hausner, stwierdził, że podział gospodarki na rolnictwo, przemysł i usługi jest sztuczny, gdyż usługi coraz silniej są powiązane z produkcją wytwórczą i korporacje muszą rozwijać obie dziedziny. Dlatego on sam, zamiast mówić o przemyśle, woli mówić o "bazie

Akcjonariat obywatelski. Uwierzyłeś politykom? Mogłeś stracić nawet 90 proc.

tys. inwestorów . W sumie w całym projekcie zaangażowało grube miliardy oszczędności kilkaset tysięcy drobnych akcjonariuszy. Wielu wierzyło, że skoro kupują akcje od państwa, to są to najlepsze firmy, na akcjach których nawet w okresie rynkowej dekoniunktury trudno będzie stracić

Zysk netto ATM Grupy w IV 2010 r. wyniósł 1,03 mln zł

;Ranczo", "Złotopolscy". Podobnie jak inne firmy medialne, ATM Grupa boryka się ze spowolnieniem gospodarczym.- Obecna dekoniunktura na rynku reklamy sprawia, że firmy z branży producenckiej otrzymują mniej zamówień ze stacji telewizyjnych niż w 2008 roku. Według danych domu mediowego

Prezes Bogdanki: dekoniunkturę na węgiel trzeba przetrwać

. Lubelska kopalnia realizuje też program dobrowolnych odejść. Obecnie Bogdanka zatrudnia 4,6 tys. osób. Do końca lipca zatrudnienie spadło o 300 osób, a do końca roku zmniejszy się o kolejne 100. Są to głównie pracownicy, którzy odeszli na emerytury, lub ci, którym nie zostały przedłużone umowy czasowe

Inflacja może spowolnić do ok. 1,2-2% r/r na koniec tego roku wg analityków

prowadzenia działalności, to jest to czynnik zewnętrzny, którego nie równoważy wzrost dochodów. Będzie zatem ograniczać realny dochód do dyspozycji gospodarstw domowych i tym samym popyt konsumpcyjny, wzmacniając efekt dekoniunktury. Nasze prognozy zakładają flirt z deflacją na początku przyszłego roku i

Nowoczesne kopalnie, czyli rosyjski górnik wydobywa więcej niż nasz

ceny surowca mogą nawet spaść do 40 dol. (ok. 155) za tonę. A wzrosty cen na rynkach nie są przewidywane do 2018 roku. Spółki górnicze mocno odczuły spadki cen. Śląskie kopalnie związane ze skarbem państwa walczą obecnie o zachowanie płynności finansowej. Kryzys odczuwają

Prof. Obłój: Zwalnianie ludzi przez wysoko opłacanych menedżerów jest zawsze moralnie wątpliwe

niezrozumiały). Czy te określenia są jakkolwiek pomocne w opisie obecnej rzeczywistości? – Kiedyś mówiliśmy o złożonym i dynamicznym otoczeniu. Potem o turbulencyjnym. Pisałem kiedyś o sytuacjach nieciągłości. Prof. Koźmiński pisał o uogólnionej niepewności. Takie określenia jak VUCA pozwalają ludziom

Japonia: raj emerytów. Wałęsa marzył o tym dla Polski. Dlaczego to utopia?

dekoniunktury (lata 90. oraz 2008-11). Dziś, mimo gospodarczej stagnacji, shushin koyo ma się dobrze – ponad połowa zatrudnionych Japończyków przepracuje całe życie w jednej firmie. Na zmianę decyduje się niespełna co setny pracownik na dożywotnim kontrakcie. A co z tymi, których kwalifikacje nie nadążają

Euro - jedyna słuszna droga dla Łotwy

. Utrzymanie kursu w ryzach to sztuka, zwłaszcza w czasie dekoniunktury, gdy inwestorzy pozbywają się bardziej ryzykownych walut rynków wschodzących. Na Łotwie sztywny kurs sprawiał, że co chwila pojawiały się plotki o możliwej dewaluacji łata. Dewaluacja, czyli sztuczne obniżenie wartości waluty, to groźne

Poranny komentarz rynkowy XTB - nadzieje na ekspansję

dzisiejsza decyzja RBA takie nadzieje jeszcze zwiększa. Nie należy jednak liczyć na to, iż kolejne rozluźnienie monetarne okaże się panaceum na obecne kłopoty. RBA obniżył stopy Bank Australii jest zdecydowany działać. Po tym jak władze monetarne w

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

scenariuszu bazowym zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie przez długi okres czasu ? do końca 2022 r., jednakże przy dominującym ryzyku w stronę podwyżek stóp w związku z podwyższonym poziomem inflacji" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś

PMI za grudzień wskazuje na początek spowolnienia gospodarczego wg analityków

jest ze spowolnieniem w światowych handlu, a także dekoniunkturą w branży motoryzacyjnej (por. MAKROmapa z 19.11.2018). W konsekwencji oczekujemy, że w I kw. br. spadek nowych zamówień eksportowych w polskim przetwórstwie utrzyma się. W warunkach spadku nowych zamówień, firmy w poprzednich miesiącach

Okna z Polski zdobywają Europę

. Prezes Gierszewski twierdzi, że kontrahenci dostają je zaledwie w ciągu siedmiu dni. Firma ma własną flotę transportową - aż 167 ciężarówek. Te trzy pierwsze kraje są obecnie głównym celem ekspansji innego krajowego okiennego potentata - krakowskiego Oknoplastu. W

10 firm wpłaciło wadia na majątek stoczni Gdynia

ryzykowna operacja w obecnej sytuacji w branży stoczniowej, w której panuje dekoniunktura. Jednak powodów do optymizmu dostarcza rynek przewozów drogą morską. Tu po okresie zastoju rosną stawki frachtów (cen) za ładunki. A to daje szanse na to, że armatorzy zaczną zamawiać nowe statki pod coraz bardziej

Budowa księgi popytu w ofercie Reino Dywidenda Plus rozpocznie się 1 lipca

akcjonariuszom nie mniej niż 90% zysku w postaci dywidend. W portfelu inwestycyjnym spółki znajdują się obecnie biurowce klasy A w Gdańsku (Alchemia I) oraz Poznaniu (Malta House). Reino Dywidenda Plus to pierwszy polski REIT działający w formie spółki

Inflacja może silnie wyhamować od początku 2021 roku wg analityków

podwyżek stóp) jest naszym zdaniem minimalne" - analitycy PKO BP. "Dzisiejszy odczyt pozostanie bez wpływu na RPP - obecny wzrost inflacji ma głownie pochodzenie kosztowe. Opłaty związane z epidemią nie będą obowiązywać, gdy epidemia minie. Co więcej, gdy odłożony popyt

"Młody górnik": Nikt nie ma odwagi powiedzieć nam prawdy prosto w oczy

świadomości, że na świecie zaczyna się dekoniunktura na węgiel, a spadki cen będą tak duże. Po raz pierwszy o tym, że może zabraknąć pieniędzy na wypłaty, usłyszeliśmy właśnie pod koniec 2012 roku. Nie mogliśmy zrozumieć, co się dzieje, tym bardziej że cały czas nasze kierownictwo roztaczało wizję świetlanej

Długi Kolportera trafią do jednej spółki

Kielcach. Obecny majątek i zobowiązania Kolportera mają przejąć cztery nowe spółki. Najciekawsza jest zarejestrowana w marcu Kolporter DP, która ma dostać pion dystrybucji. Choćby dlatego, że ma do zapłacenia najwięcej zobowiązań. Chodzi m.in. o 366 mln zł za dostawy i cztery

Czy można być antyimigranckim ekonomistą? Nie można

. Podobnego zdania jest Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku i członek Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jego zdaniem, jeśli nie otworzymy się na imigrantów, tempo wzrostu gospodarczego wyhamuje, a w finansach publicznych pojawią się napięcia: - W obecnej sytuacji geopolitycznej dyskusja o

Posucha na Zachodzie? Bank UBS stawia na bogaczy z Chin

Około 40 największych banków na świecie jest obecnych również w Chinach. Chodzi m.in. o JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley i HSBC. Niektóre z nich wpompowały dodatkowe środki na rozwój swojej działalności właśnie tam. Powód? To dla nich kluczowy rynek, bo to druga największa

Wojsko ogłosi nowy przetarg na działki przy Granicznej

Gospodarki Nieruchomościami AMW. - Działki przy ul. Granicznej potrzebują jednak, jak zresztą każda nieruchomość, odpowiedniego czasu ekspozycji na rynku. Po rozmowach z inwestorami wiemy, że są obecnie bardzo ostrożni w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu ze względu na ogólną dekoniunkturę na rynku

Na giełdzie efekt stycznia za pożyczone pieniądze

uważana przez wielu za początek hossy. Indeksy na Wall Street powróciły do wartości z lipca ubiegłego roku, czyli okresu sprzed ogłoszenia decyzji o cięciu ratingu USA przez agencję S&P z najwyższego poziomu AAA do AA+, które zapoczątkowało okres dekoniunktury na giełdach

Platforma NC+ klapą? "Wysokie ceny odstraszą klientów, strzał w stopę?

których cena nie jest istotnym czynnikiem - mówi Piotr Janik, szef działu analiz z KBC Securities. Janik uważa, że największym sukcesem NC+ będzie utrzymanie obecnej liczby abonentów. - Nie wydaje mi się, żeby nowa platforma odebrała klientów innym operatorom - mówi Janik

To nie Rada Polityki Pieniężnej jest winna inflacji?

obecną sytuacją Rada wiele zrobić nie może. W tej chwili musimy myśleć o tym, jaka inflacja będzie na przełomie 2010 i 2011 r. W świetle tych danych, które mamy, czyli m.in. na temat dynamiki wynagrodzeń, dynamiki cen energii, dynamiki kredytu, wydaje się, że taka stopa procentowa, jaka jest, umożliwi

Gra o władzę nad Sfinksem toczy się dalej

powodu trudnej sytuacji spółki zmienia co do niej swoje zamiary. Rozważa teraz zarówno dokupienie akcji, jak i sprzedaż. Do tej pory AmRest deklarował, że chce mieć 100 proc. akcji spółki. Ale gdy doszedł do blisko 33 proc., podał, że nie zamierza dalej dokupować akcji z powodu dekoniunktury na rynkach

Grecja europejskim Lehman Brothers?

produkcyjnych i logistycznych, a tym samym na spadek PKB. Choć obecne statystyki nie są najlepsze, wygląda na to, że przyszłość może przynieść lepsze. Na przykład harmonogramy produkcyjne amerykańskich firm motoryzacyjnych na lato wskazują na prawdopodobieństwo ostatecznej poprawy koniunktury co najmniej o 1

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

niższa niż w obecnie obowiązujących przepisach ustawy o kontroli niektórych inwestycji kara grzywny. Niższe w stosunku do obecnych kary są uzasadnione tym, że obowiązek zawiadomienia będzie dotyczył co do zasady inwestycji o mniejszej wartości niż dotychczas kontrolowane na podstawie przepisów ustawy

Kryzys dopiero poczujemy. W budżecie Warszawy brakuje 0,5 mld zł

, opracowujemy plan zagospodarowania. Sprzedaż działek w tym rejonie może dać pokaźny zastrzyk pieniędzy - mówią urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jednak zarówno wpływy z prywatyzacji, jak i sprzedaż nieruchomości to niepewne źródła. Planowaną przez obecną ekipę sprzedaż SPEC-u

Związki zawodowe na zakręcie. Czy uda im się odrodzić?

częściej obecna teza o ich szkodliwości dla gospodarki. W Niemczech (18 proc. zrzeszonych) związki negocjują układy zbiorowe obowiązujące dla całych branż, w tym zatrudnionych na umowach-zleceniach. W Belgii (50 proc.) pertraktacje pracodawców i związków zawodowych to niemal rytuały, a belgijskie układy

Przegląd informacji ze spółek

Sierra Gorda w Chile i obecnie skupia się na poprawie parametrów operacyjnych I fazy w zakresie uzysku molibdenu, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. Wyniki przewozowe PKP Cargo w IV kw. 2016 r. i na początku bieżącego roku pokazują, że czynniki hamujące rynek

Kłopot z górnictwem na Śląsku. Liczenie wielkich strat

wesprzemy się kredytem. Czy wiadomo, kiedy ceny węgla się odbiją? - Słyszymy, że sytuacja gospodarcza w Europie się poprawia. Mamy obecnie pełen zbyt na nasze produkty - na węgiel i koks. Jeszcze w zeszłym roku nasze koksownie nie były w pełni dociążone

Poranny komentarz rynkowy XTB - jeden komunikat, dwie interpretacje?

, iż te niepasujące puzzle będą musiały ulec dopasowaniu i na moment obecny inwestorzy na rynkach akcji zdają się być w mniejszości. Być może pretekstem do jakichś ruchów będą dane ? w tym tygodniu mamy jeszcze wstępne wskaźniki aktywności za marzec, produkcję oraz inflację ? wszystkie figury w USA