obciążone hipoteką

Justyna Sobolak

Jak kupić mieszkanie obciążone hipoteką? Kilka złych kroków i możesz mieć problemy

Jak kupić mieszkanie obciążone hipoteką? Kilka złych kroków i możesz mieć problemy

Kupno mieszkania to jedno z ważniejszych decyzji w życiu. Co jednak zrobić, jeśli wybrana nieruchomość obciążona jest hipoteką? Jeśli dopilnuje się wszelkich formalności, nie ma się czego obawiać, ale zaniedbanie kilku kwestii może słono kosztować.

Jak sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką?

Mieszkanie obciążone hipoteką można bez problemu sprzedać. Powinni o tym pamiętać ci, którzy mają problem ze spłatą kredytu

Kredyt mieszkaniowy. Jak sprzedać obciążone mieszkanie?

Obciążone hipoteką mieszkanie lub dom można sprzedać. Trzeba jedynie znaleźć chętnego, którego nie zniechęcą trwające nawet kilka tygodni procedury bankowe związane z kredytem mieszkaniowym.

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie? Licytacje komornicze

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie? Licytacje komornicze

w księdze wieczystej. Uwaga! Tytuł wniosku jest mylący (sugeruje jedynie wpisy, a nie wykreślenia hipotek), ale w jego treści należy zawrzeć żądanie wykreślenia hipoteki oraz dołączyć oświadczenie banku, który zezwala na tę czynność. Mieszkanie obciążone hipoteką bankową Trzeba wiedzieć, że wpisy w

Bank zabezpieczył kredyt na kilku działkach zamiast na jednej

kupił kilka działek (od tego samego dewelopera), których zakup sfinansował z własnych pieniędzy. Wszystko to zostało ujęte w jednej umowie w postaci aktu notarialnego. Po podpisaniu umowy przesłał kopię aktu do mBanku, żeby obłożyć hipoteką na rzecz banku tylko działkę z domem

Przydatne dla zrozumienia pojęć stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym i przez komornika sądowego, cz. IV

Przydatne dla zrozumienia pojęć stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym i przez komornika sądowego, cz. IV

, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi. Klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu, nadaje sąd pierwszej

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

numer księgi wieczystej (KW) działki, na której powstaje inwestycja. Z KW dowiemy się, czy deweloper jest właścicielem nieruchomości i czy nie jest ona obciążona hipoteką bankową. Wpis hipoteki w KW działki to jeszcze nie koniec świata – oznacza tyle, że deweloper korzysta z kredytu

Nawet rok oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Kredytobiorcy słono płacą za opóźnienia

Nawet rok oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Kredytobiorcy słono płacą za opóźnienia

muszą kredytobiorcy, są opłaty za ubezpieczenie pomostowe, czyli wyższe marże banków pobierane do czasu wpisania banku do hipoteki. To średnio 1,1 proc. dodatkowej marży. Przed laty oczekiwanie na wpis trwało ok. trzech miesięcy, a i kwoty kredytów były niższe. Więc dodatkowy koszt miał mniejszy ciężar

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

. – Deweloperzy zostaną zobowiązani do odprowadzenia dodatkowej składki liczonej od ceny brutto lokalu, czyli również od podatku VAT i innych obciążeń, w wysokości do 1 proc. wartości mieszkania – wyjaśnia Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24, firmy specjalizującej się w

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

długów. - Moja żona sprawdzała, czy sąd wieczystoksięgowy wykreślił hipotekę kaucyjną ustanowioną w związku z kredytem hipotecznym, jaki wzięliśmy na remont mieszkania. Zajrzała do elektronicznej księgi wieczystej - opowiada Piotr Tomasz Nowak (nazwisko zmienione). - To, co znalazła, zwaliło nas z

Mieszkanie w spadku. Czy lokale zakładowe, komunalne i spółdzielcze można odziedziczyć?

Mieszkanie w spadku. Czy lokale zakładowe, komunalne i spółdzielcze można odziedziczyć?

testamencie lub obciążyć hipoteką. W przypadku upadłości lub likwidacji spółdzielni, spółdzielcze prawo własnościowe przekształca się w odrębne prawo własności. 5. Własność hipoteczna to pełna własność nieruchomości Własność hipoteczna to potoczne określenie dla odrębnej własności lokalu. To pełna własność

Szef KNF chce droższych kredytów hipotecznych. Podwyżki nie tylko przez stopy procentowe

Szef KNF chce droższych kredytów hipotecznych. Podwyżki nie tylko przez stopy procentowe

utrzymywania wyższych wymogów na tańsze obecnie hipoteki ze zmiennym oprocentowaniem. Taki narzut kapitałowy, jaki dany bank miałby utrzymać ponad obowiązkowe wymogi, pełniłby funkcję rezerwy na wypadek wystąpienia kryzysu gospodarczego i problemu klientów ze spłacaniem rat. Dotyczyłoby to kredytów o zmiennym

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

przedmiotem transakcji a obciążonych hipotekami PKO i BOŚ w okresie do 31.01.2018 r., podano także. 13 listopada Vistal Stocznia Remontowa podpisała z Zarządem Portu Morskiego Gdynia umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz z prawem własności

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji

wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się

Jaki podatek od nieruchomości obciążonej kredytem?

Jaki podatek od nieruchomości obciążonej kredytem?

. Katowicka Izba Skarbowa stwierdziła, że "dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia, jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia. Istotna jest kwota hipoteki, którą została obciążona opisana we wniosku nieruchomość". Skoro więc w przedmiotowej sprawie wartość wpisu w hipotece

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

pewne wskazówki w tym zakresie. Hipoteka nie powinna pomniejszać wartości nieruchomości przy podziale majątku po rozwodzie, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające inne podejście. Taką okolicznością może być stan majątku, w którym obciążona nieruchomość stanowi jedyny składnik. Zbadanie tych

Ważne zmiany w ustawie deweloperskiej. Nabywca domu czy mieszkania może się czuć bezpieczniej

Ważne zmiany w ustawie deweloperskiej. Nabywca domu czy mieszkania może się czuć bezpieczniej

zgodę owego wierzyciela hipotecznego, by kupujący po wpłaceniu pełnej ceny dostał mieszkanie z czystą hipoteką. Teraz taka zgoda będzie załącznikiem do umowy deweloperskiej. A jeśli jednak coś pójdzie nie tak i deweloper nie będzie miał zgody wierzyciela mimo istnienia obciążenia hipotecznego, to klient

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

się kolejne kwestie do załatwienia: wyegzekwowanie od banku zasądzonych środków, możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej i konieczność rozliczenia się z bankiem. Banki nie są bierne i żądają zwrotu kwoty udostępnionego kapitału (co jest oczywiste), a także straszą roszczeniami z tytułu

Rewolucja w hipotekach. Przedsiębiorcy się cieszą

największe szanse na odzyskanie pieniędzy ma bank, który obciąży hipotekę jako pierwszy. Jeśli kredytobiorca spłaci ten kredyt, wówczas na miejsce zwolnionej hipoteki przesuwa się automatycznie hipoteka kolejnego wierzyciela. Od jutra ta zasada przestanie obowiązywać. Ustawa daje

Marvipol Development ma przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Kołobrzegu

jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku negatywnego, w ocenie emitenta, wyniku due diligence nieruchomości. Ponadto, do zawarcia umowy przyrzeczonej wymagane jest przedłożenie przez sprzedającego dokumentu, z treści którego wynikać będzie zobowiązanie banku do zwolnienia nieruchomości od obciążeń z

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

zbycia nieruchomości i odnosząca się do obciążeń ujawnionych w dziale IV Księgi Wieczystej, czyli hipotek. W przypadku zbywania udziałów w nieruchomości, sprawa nie jest już tak jednoznaczna i należy poprosić notariusza o wyjaśnienie egzekucyjnych skutków nabycia w odniesieniu do udziałów. Może się tak

Będzie nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną

Będzie nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną

tylko na taką kwotę. Problem pojawia się wtedy, gdy właściciel działki rolnej musi pożyczyć na budowę domu np. 200 tys. zł. Na obciążenie hipoteki taką kwotą nie pozwoliłyby nowe przepisy. Co prawda można zaproponować bankowi inne niż działka rolna zabezpieczenie kredytu, np. mieszkanie. Jednak nie

Podwyżki stóp biją w osoby spłacające kredyty. Wiemy, kto pierwszy może przestać regulować raty [WYLICZENIA]

Podwyżki stóp biją w osoby spłacające kredyty. Wiemy, kto pierwszy może przestać regulować raty [WYLICZENIA]

. Kredytobiorców, którzy się zadłużyli pomiędzy majem 2020 r. a wrześniem 2021 r., czyli kiedy stopy były na ultraniskim poziomie, jest 562 tys. Zaciągnęli oni 345,5 tys. kredytów na kwotę 106,68 mld zł – wynika ze statystyk BIK. Jeszcze przed ubiegłorocznymi wakacjami nowa hipoteka była oprocentowana na 2,8

Kupujemy drugie lub większe mieszkanie. Kredyt na nowe, sprzedaż starego czy inwestycja w wynajem?

strony wynika to z faktu, że mniejsze mieszkania są obciążone hipoteką, z drugiej - młodzi nie chcą ściągać na siebie kłopotów z lokatorami. Najem mniejszego mieszkania powinny jednak rozważyć osoby, które takie lokum dostały w spadku lub prezencie. Brak obciążenia hipoteką pozwala zaciągnąć kredyt na

Bank Pekao podtrzymuje oczekiwania 2-cyfrowego wzrostu zysku netto w br. 

porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rośniemy w bankowości detalicznej, w hipotekach stajemy się rynkowym liderem. Z tych wyników bardzo satysfakcjonuje jest to, że w bankowości korporacyjnej zwiększamy mocno rentowność zgodnie ze strategią, skupiamy się na firmach w sektorach MID, gdzie

Manchester pozywa Polskę za utraconą inwestycję przy ul. Wierzbowej

Leopardowi W 2007 roku Leopard wziął od klientów pieniądze za mieszkania, ale lokali nigdy nie oddał do użytku. Gdy osiem lat temu upadł, zostawił swych klientów bez aktów własności. Przy Wierzbowej zostały niedokończone cztery bloki. Na dodatek mieszkania obciążone zostały

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

przed innymi wierzycielami właściciela obciążonej rzeczy. Hipoteka, a przewłaszczenie na zabezpieczenie Zastaw w swojej istocie odnosi się do zabezpieczenia wierzytelności na rzeczy ruchomej lub na prawach. Natomiast do zabezpieczenia wierzytelności

Nie ma kredytu na ziemię rolną

księdze wieczystej można wpisać hipotekę tylko na taką kwotę. Problem pojawia się wtedy, gdy właściciel działki rolnej musi pożyczyć na budowę domu np. 200 tys. zł. Na obciążenie hipoteki taką kwotą nie pozwoliłyby nowe przepisy. Ekspert Expandera zwraca uwagę, że problem można

Wzięli kredyt na mieszkanie, ale zostali oszukani. Co dalej?

rodzice zażądali, by nie było ono obciążone hipoteką. Dla nas jest to wiążące. Nie bierzemy pod uwagę przymusowego obciążenia hipoteką tego mieszkania” – pisze pani Marta. I pyta, czy bank może wypowiedzieć prawidłowo spłacany kredyt lub szantażować kredytobiorcę taką możliwością, by wymusić

Nowe nie zawsze dobre. 10 sposobów na bezstresowe kupienie mieszkania od dewelopera

lub budynek nie są obciążone hipoteką lub niespodziewanymi służebnościami. Wzmiankami o hipotekach zabezpieczających spłatę kredytu na zakup działki lub budowę bloku nie należy się przejmować, lecz jedynie dopilnować, by w chwili zawarcia umowy deweloper przedstawił zaświadczenie z banku, który

Rugi spółdzielcze

umożliwiały blankietowe uchwały rady nadzorczej dające zarządowi wolną rękę w nabywaniu i wyzbywaniu się majątku oraz ustanawianie obciążeń (hipoteki). Kreowano zatem sztuczne zobowiązania - umowy "o współpracę" czy "doradztwo", z wielomilionowymi karami umownymi, które zapadały na rzecz

Właściciel "Rzeczpospolitej" vs. miliarder z listy "Forbesa". Starcie o wolność słowa czy biznes?

wpłacić ponad 5 mln do depozytu sądowego. Skąd je wziąć? KCI ma ostatnią wartościową nieruchomość nieruchomość, m.in. przy ul. Romanowicza w Krakowie. Chce ją sprzedać za kilkadziesiąt milionów złotych, ale w ostatniej chwili, postanowieniem sądu, księgi wieczyste zostają obciążone hipotekami na rzecz

Życie bez kredytu? To scenariusz na najbliższe lata. Przymusowy

obciążeń finansowych, np. wyższych raty wcześniej zaciągniętych kredytów. Jeśli chodzi o samą ocenę zdolności kredytowej przy wszystkich produktach kredytowych, pod uwagę bierze się przede wszystkim przychody klienta, jego koszty utrzymania, dotychczasowe zobowiązania finansowe, a także dotychczasową

Prezes NBP do frankowiczów i bankowców: Dogadajcie się poza sądem

skutków finansowych oraz kosztami i przewlekłością postępowań w warunkach dużego obciążenia systemu sądowniczego. Pisaliśmy o tym w „Wyborczej": takie procesy toczą się przez 3-4 lata, a w razie stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kolejne 2 lata może potrwać następny proces

Kolejna bańka na rynku kredytowym? Uwaga na tanie kredyty

zakup mieszkań trwa w najlepsze. Po części dlatego, że kredyty są najtańsze w historii. Dziś przeciętna nowa hipoteka jest oprocentowana na 2,8 proc. Na początku 2020 roku na takich warunkach zakładaliśmy lokaty. Powód? Niskie są stopy procentowe, więc też i oprocentowanie długu. Ale stopy procentowe

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

Co to za pułapka? Notariusz Szymon Posadzy wyjaśnia, że 4 grudnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która może być groźna dla spółdzielców mających mieszkania w blokach stojących na gruntach obciążonych hipoteką

Stracili dach nad głową i pieniądze. Jak prześwietlić dewelopera i nie dać się zrobić w balona

przysługujących właścicielom nieruchomości, o tym, kim są właściciele firmy i działki, oraz o obciążeniach na jej hipotece są też księgi wieczyste. Teraz pora, by przestudiować sprawozdania finansowe firmy. Wiarygodny deweloper nie odmówi. Warto wiedzieć, czy deweloper w całości buduje z środków własnych, czy z

Zalety zastawu rejestrowego

którego treścią będzie mógł dochodzić zaspokojenia z obciążonej rzeczy bez względu na to czyją stała się własnością. Będzie miał też pierwszeństwo przed innymi wierzycielami właściciela obciążonej rzeczy. Warto zwrócić uwagę, że zastaw rejestrowy może stanowić możliwość

Widmo recesji stawia rządy pod ścianą

nie tylko frankowe hipoteki, ale też kredyty konsumpcyjne czy raty leasingowe. Firmy mogą też liczyć na krótkoterminowe pożyczki na ustabilizowanie swojej sytuacji w kryzysie. Pakiet dla firm od kilku dni zapowiada rząd, jednak szczegóły nadal są nieznane. Wiadomo, że będzie musiał być radykalny, by

NBP: Prognozy makro pozwalają oczekiwać dalszego wzrostu akcji kredytowej 

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Prognozy makroekonomiczne dają podstawy do oczekiwania dalszego wzrostu akcji kredytowej, jednak formułowanie przewidywań pozostaje w dalszym ciągu obciążone niepewnością co do skali reakcji dostosowawczych banków w odpowiedzi na zmiany w

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

wynikającym z analizy najbardziej aktualnych danych, bank spodziewa się negatywnego wyniku netto w IV kw. 2020 r., ale dodatniego w całym roku 2020” – poinformował na początku lutego mBank, piąty pod względem aktywów polski bank. W dodatku polskie banki obciążone są gigantycznymi podatkami. Płacą

Rozwód z partnerem. A co, jeśli oznacza również rozwód z firmą?

ustania wspólności. Oznacza to, że jeśli sprawa o podział przeciąga się, trzeba będzie przeprowadzić ponowne wyceny. Przy ustalaniu wartości poszczególnych dóbr sąd musi uwzględnić związane z nimi obciążenia, np. hipoteki. Przykład. Małżonkowie Julia i Robert zaciągnęli 330 tys. zł kredytu na kupno

Prawo spadkowe. Szykują się zmiany

pozostawiony majątek. W języku prawniczym nazywa się to: przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Od tej reguły jednak są wyjątki. Wierzyciel hipoteczny (np. bank) może dochodzić zaspokojenia roszczeń z nieruchomości obciążonej hipoteką bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z

Ugody z frankowiczami według KNF skrytykowane. Trudno o salomonowe rozwiązanie

umowy kredytów w złotych polskich, znaleźliby się w sytuacji, w której ponoszą rażąco większe obciążenia niż kredytobiorcy, którzy w tym samym czasie zawarli umowy kredytów w walutach wymienialnych – tłumaczy Małgorzata Witkowska z departamentu komunikacji korporacyjnego PKO BP. Getin Noble Bank

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

zabezpieczenia roszczeń - mówi mec. Nogacki. - Podkreślić należy, że w momencie ustanowienia zastawu wierzyciel nabywa prawo, zgodnie z którego treścią będzie mógł dochodzić zaspokojenia z obciążonej rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością. Będzie miał też pierwszeństwo

Coraz więcej wyroków korzystnych dla frankowiczów. Sądy już nie nadążają

zostanie jednak przegrana, to okaże się, że bank słusznie wypowiedział umowę kredytową i naliczał odsetki za opóźnienie. A gwarancji wygrania sprawy nigdy nie ma. Do tego ciągle sytuacja rozliczeń z bankiem jest niewyjaśniona – nie można np. sprzedać mieszkania obciążonego hipoteką. - Pewnym

Strata netto Getin Noble Banku zwiększyła się r/r do 574,94 mln zł w 2017 r.

utraty wartości: ? aktywów kredytowych i innych aktywów finansowych - obciążenie wyniku finansowego brutto grupy z tego tytułu w kwocie 1.092 mln zł, ? instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie 31 mln zł

ZBP: Jeszcze wyższe wymogi kapitałowe ograniczą akcję kredytową dla gospodarki

systemowego - będzie stanowić duże obciążenie dla całego sektora bankowego. "Bufor należy określić jako bardzo wysoki, maksymalnie wysoki, jaki można nałożyć na banki bez konieczności uzyskiwania opinii europejskich instytucji. Dziś jeszcze nie wiadomo, od kiedy ma obowiązywać

Kredyty w górę? Mieszkamy drożej już od dawna. Największe podwyżki prądu i opłat przed nami

Właściciele mieszkań łapią się za kieszenie, zwłaszcza ci, których lokale obciążonehipotekami. Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od wielu lat podniosła stopy procentowe, co wkrótce da się odczuć w wysokości comiesięcznych zobowiązań. Ale raty to nie wszystko. Sukcesywnie i o wiele

Prywatna firma chce odzyskać teren przy parku Wodziczki. Protestują przeciwko temu działkowcy i anarchiści

kupna nieruchomości przez firmę Darex. Równocześnie grunt próbuje sprzedać komornik, bo księga wieczysta wycenionej na 6 mln zł działki jest obciążona wieloma hipotekami. Wierzycielem jest m.in. miasto, któremu należą się niezapłacone podatki od nieruchomości za wiele lat wstecz, a także spółka, która

Trzymajcie się mocno za portfele. Nadchodzi 2021 rok - w bankach jeszcze drożej

limity wypłat gotówki. Np. w Euronecie jest 1000 zł na jedną transakcję. Jeżeli chcemy więc wyciągnąć kilka tysięcy złotych na raz, to musimy to zrobić w osobnych transakcjach, za które – uwaga – nasz bank może nas obciążyć kolejnymi prowizjami! Recepta? No niestety, najłatwiej jest

Święty Jan zastawiony za długi gdańskiej archidiecezji

ekonomiczny Archidiecezji Gdańskiej, także jest urażony pytaniem. - Nie będę o tym rozmawiał - stwierdza. Zamieszanie ze św. Janem Jak ustaliliśmy, decyzjami Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ obciążone zostały hipoteki kilku nieruchomości należących do

Orbis wyemitował obligacje wartości 300 mln zł w celu częściowej spłaty kredytu

wcześniejszy wykup obligacji" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że obligacje zabezpieczone zostały hipoteką umowną łączną na nieruchomościach Orbis. Łączna wartość rynkowa nieruchomości obciążonych hipoteką, ustalona przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych, na dzień

Olga i Krzysztof mają 1 tys. zł plus do raty. Alicja przez podwyżki stóp i WIBOR-u sprzedała mieszkanie

światową gospodarką, a ludzie nie stracą pracy, mieliśmy w Polsce boom zaciągania kredytów hipotecznych na zakup mieszkań i domów. Wtedy kredyty były bowiem najtańsze w historii. Jeszcze przed ubiegłorocznymi wakacjami nowa hipoteka była oprocentowana na 2,8 proc. Dla porównania, na początku 2020 r., na

Noble Securities preferuje akcje banków PKO BP, Alior i Millennium

dywidendy i obciążone portfelem hipotek w CHF może być ciekawą inwestycją, gdyż posiada hipotek walutowych relatywnie mniej niż Millennium i mBank, a wycenowo - duże dyskonto. Misja wspierania gospodarki naszym zdaniem nie będzie znacząco większa niż dotychczas mimo jej zdecydowanie mocniejszego

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

przyszłość. Można to zrobić np. przez wpłacenie na konto całej kwoty należnych dziecku alimentów, obliczonej do czasu, gdy stanie się ono samodzielne, albo ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika. Hipoteka to nie zajęcie komornicze – dłużnik alimentacyjny może dysponować własnością, np

Przegląd prasy

--Polski rząd zwleka z nałożeniem obciążeń na platformy zajmujące się streamingiem --MS: Liczba spraw dot. hipotek walutowych trafiających do sądów wzrosła o 27% kw/kw do 4,07 tys. w IV kw. 2019 r. Parkiet --TMR: Nasze kurorty

Sprawa PKP Cargo. Prokurator ściga nie tych, co trzeba

przedłużył jego okres. Osobom, którym postawiono zarzuty, prokuratura „zabezpieczyła” majątek. W praktyce oznacza to wejście prokuratury na hipoteki nieruchomości i zabezpieczenie udziałów w spółkach. W przypadku mieszkań obciążonych kredytem hipotecznym oznacza też ryzyko wypowiedzenia przez

ZBP/WIB: Z e-bankowości korzysta 80% seniorów aktywnych w sieci

zaciąganie zobowiązań. Jak podkreślają w przeprowadzonej ankiecie respondenci, jedynie 6% osób w tej grupie posiada nieruchomość obciążoną hipoteką, a 28% zaciągnęło pożyczkę lub kredyt gotówkowy, podano także. Z badania przeprowadzonego przez ZBP wśród bankowców jednoznacznie

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

bankowego i unikania działań regulacyjnych, które mogłyby ją osłabić "Na perspektywy akcji kredytowej może mieć wpływ realizacja rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej (KSF). Podwyższenie wagi ryzyka i parametru LGD dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania. Umorzenie postępowania może mieć natomiast negatywne skutki dla wierzyciela. Powoduje ono m.in. uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. Oznacza to, że dłużnik odzyskuje pełne władztwo nad nieruchomością i może np. obciążyćhipoteką (co w innym

Hipoteczne nieporozumienie. Zmiana przepisów nie uderzy w kupujących

Niektóre media, m.in. "Dziennik Gazeta Prawna", alarmują, że wchodząca w życie 20 lutego 2011 r. nowelizacja ustawy o hipotekach i księgach wieczystych uderzy w ten rynek. Mieszkania kupione od deweloperów miałyby być bowiem obciążane ich długiem. Prawnicy, na których

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

obciążonego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym dla celów podziału kwoty do podziału nastąpi w oparciu o wycenę zawartą w operacie pt. "Opinia określająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZPC Zakłady Mięsne Henryk Kania)", sporządzonym przez Lion Broker Spółka z ograniczoną

Antyspekulacyjne poróżnienie w Platformie Obywatelskiej

zgody agencji albo obciążenie go hipoteką byłyby surowo karane (40 proc. ceny sprzedaży). Agencja mogłaby się zgodzić na wcześniejszą sprzedaż, gdyby przemawiały za tym "ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe". Według ludowców to rozwiązanie ma zniechęcić do kupowania ziemi poprzez

Jak Morawiecki bronił Tuska. O tych słowach premier chciałby dziś zapomnieć

konkurencji skoku w dal używali specjalnych ciężarków. Byli przekonani, że tym sposobem skoczą dalej. My czasem też się tak zachowujemy, choć jasne jest, że wzrost gospodarki byłby dużo szybszy bez wielu obciążeń. Kluczowe obszary do poprawy to usprawnienie systemu sądowego, egzekucja długów, wpisy hipotek

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej Skarbu Państwa

spełnieniu przesłanek określonych w ustawie może wyrazić zgodę. Na zbycie lub obciążenie hipoteką nieruchomości rolnej" - podano także. Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 30 kwietnia 2016 r. (ISBnews)

Kredyty walutowe jak gorący kartofel. Kto go w końcu złapie?

chciałby sprzedać obciążone hipoteką mieszkanie, a jego zadłużenie przewyższałoby aktualną wartość lokum, fundusz udzieliłby mu wsparcia w spłacie reszty zadłużenia. Również za pomocą nieoprocentowanego kredytu. Fundusz restrukturyzacyjny miałby z kolei dofinansowywać przewalutowanie kredytów walutowych na

USA: Izba Reprezentantów zdejmuje kaganiec "Wilkom z Wall Street". Mniej regulacji dla świata finansów. Triumf Donalda Trumpa

może decydować, jakie karty kredytowe nosimy w portfelu, z jakich kont osobistych korzystamy i jakie hipoteki spłacamy. To zaprzeczenie filarów demokracji – mówi pomysłodawca obecnej deregulacji, teksański kongresmen. – Ustawa Dodda-Franka wprowadzała więcej norm niż wszystkie inne

Czy to dobry interes zamienić kredyt na pożyczkę hipoteczną?

hipotecznej można rozłożyć na 10-30 lat, dzięki czemu miesięczne obciążenie budżetu domowego może być kilkakrotnie mniejsze. Problem w tym, że nie każdy może skorzystać z tego rozwiązania. Dlaczego? Bo banki nie pożyczają pod hipotekę mniej niż 10 tys. zł. Tymczasem średnie zaległe

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

w praktyce nie dochodziło do odbierania mieszkań i domów, pozbawiania dorobku całego życia osób, które nie spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. "Zgodnie z nowymi regulacjami, zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie

Czy warto wziąć kredyt konsolidacyjny? Na co uważać?

mieć zastaw? Większość banków udziela kredytów konsolidacyjnych wyłącznie pod zastaw nieruchomości. Trzeba mieć własne mieszkanie, choćby kupione na kredyt (a więc już obciążone hipoteką). Bank w ramach konsolidacji przeniesie kredyt i spłaci pieniądze staremu bankowi

KNF podjął decyzję w sprawie dywidend banków i ubezpieczycieli. Ile zyska budżet?

na hipoteki walutowe (75 proc. jego wartości). To wymogi europejskie ważne dla płynności i wypłacalności instytucji. Tier1 to kapitał, który służy do pokrywania strat, kiedy się okaże, że bank jest niewypłacalny.  Gdy bank chce wypłacić 75 proc. zysku na rzecz dywidendy, to oprócz tych samych

Lokaty nie dają zarobić. Inwestorzy widzą tylko jedną alternatywę

dzieliła je z koleżanką. Pieniądze z wynajmu szły na zaciągnięty na lokum kredyt. Dzisiaj mieszkanie nie jest obciążone hipoteką. Pracujący za granicą tata Patrycji spłacił pozostałą kwotę w 2018 roku. Trzymane na lokacie pieniądze nie są więc potrzebne kobiecie na własne cele mieszkaniowe. – Co roku

ZBP: Co drugi senior ma kartę kredytową, 68% korzysta z bankowości internetowej

, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe, z których to korzysta odpowiednio 35% i 46% osób starszych. Rzadziej z kolei polscy seniorzy zaciągają zobowiązania. Jak deklarują w przeprowadzonej ankiecie respondenci, jedynie 8% osób w tej grupie posiada nieruchomość obciążoną

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

należnych dziecku alimentów, obliczonej aż do czasu, gdy stanie się ono samodzielne, albo ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika.  Hipoteka to nie zajęcie komornicze – dłużnik alimentacyjny może dysponować własnością, np. sprzedać mieszkanie, ale każdy, kto je kupi, przejmie obciążenie

Klienci Leoparda sami dokończą budowę osiedla

nigdy nie oddał do użytku. Gdy siedem lat temu upadł, zostawił klientów bez aktów własności. Przy Wierzbowej zostały niedokończone cztery bloki. Na dodatek mieszkania obciążone zostały hipotekami na rzecz funduszu Manchester, który pożyczył pod ich zastaw pieniądze Leopardowi, o czym mieszkańcy nie

Wielkie oszustwo mieszkaniowe na wokandzie

, bo cała nieruchomość ma przecież obciążoną hipotekę z powodu niepłacenia przez oskarżonego kredytu - wyjaśnia jedna z pokrzywdzonych. Wszyscy oszukani, łącznie kilkadziesiąt osób, poprosili o niepublikowanie nazwisk ze względu na ochronę prywatności. Wśród nich są radcowie

PiS wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych

najmniej 10 lat. Wcześniejsza sprzedaż gruntu bez zgody agencji albo obciążenie go hipoteką mają być surowo karane (40 proc. ceny sprzedaży). Ponadto nabywca będzie musiał złożyć oświadczenia o pochodzeniu pieniędzy na zakup ziemi i niezawarciu umowy przedwstępnej na jej sprzedaż

Ziemia tylko dla rolników. PiS zmieni przepisy

przeciwdziałać m.in. przepis, który zobowiązuje nabywających grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych do osobistego prowadzenia gospodarstwa przez co najmniej dziesięć lat. Wcześniejsza sprzedaż gruntu bez zgody agencji albo obciążenie go hipoteką mają być surowo karane (40 proc. ceny sprzedaży). Ponadto nabywca

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone kredytem we frankach?

transakcja to niejedyny sposób sprzedaży kredytowanego we frankach mieszkania. Jego właściciele mogą też rozważyć przeniesienie hipoteki. - Dzięki zmianie przedmiotu zabezpieczenia zwolniona nieruchomość może zostać bezproblemowo sprzedana. Przeniesienie zabezpieczenia jest wykonalne tylko wtedy, gdy

Jak kupić mieszkanie lub dom?

określić, jakie elementy wyposażenia pozostają w mieszkaniu lub domu. Jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką, musi być dokładnie określona jej wartość oraz nazwa banku, a sprzedający musi zobowiązać się do spłacenia kredytu w danym terminie albo przedstawić nam promesę banku, że zgodzi się on na

Jak kupić mieszkanie lub dom? Uwaga, łatwo wpaść na krętaczy

. Jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką, musi być dokładnie określona jej wartość oraz nazwa banku, a sprzedający musi zobowiązać się do spłacenia kredytu w danym terminie albo przedstawić nam promesę banku, że zgodzi się on na wykreślenie hipoteki, w przypadku gdy otrzyma należną mu od sprzedającego

Mieszkanie musi być własne? Wiemy, kiedy najem jest lepszy od własności

mieszkania – wymienia Bartosz Turek. Stawki u notariusza zależą od wartości mieszkania. Przykładowo za mieszkanie o wartości 250 tys. zł opłaty notarialne wyniosą ponad 2 tys. zł. Jeśli nasze nowe mieszkanie kupujemy na kredyt, dodatkowo zapłacimy również za wpis hipoteki (200 zł) oraz za podatek od

Banki nie chcą kredytować ziemi i domów. Nowoczesna ma projekt zmiany ustawy gruntowej

oznacza, że jeśli ktoś ma działkę o wartości np. 50 tys. zł, to w księdze wieczystej można wpisać hipotekę tylko na taką kwotę. Problem pojawia się wtedy, gdy właściciel działki rolnej musi pożyczyć na budowę domu np. 200 tys. zł. Bank w takiej sytuacji musiałby ją obciążyć hipoteką w wysokości np. 300

Co się dzieje, gdy nie spłacamy kredytu? Konsekwencje mogą być poważne

. Zobacz także: Koniec interesów na przedawnionych długach. Nowe przepisy skracają okres przedawnienia Restrukturyzacja kredytu W przypadku zaległości w spłacie kredytu hipotecznego procedury wyglądają nieco inaczej. Jest to bowiem poważniejsze i o wiele wyższe zobowiązanie, dodatkowo obciążone hipoteką

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

windykacji, wreszcie - proces sądowy. Nie można przy tym zapominać, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku, gdy ma urządzoną księgę wieczystą, może być obciążone hipoteką. W takim wypadku możliwa jest sytuacja, w której nowy właściciel będzie odpowiadał jako

Jak można stracić, kupując mieszkanie z kredytem

"odmiejscowić" hipotekę, czyli ułatwić sprzedanie mieszkania kupionego na kredyt we frankach, ale też zmniejszyć ryzyko i niebezpieczeństwa związane z zakupem takiego mieszkania przez kogoś, kto chciałby z frankowiczem ubić interes. Na razie kupowanie lokalu

Koalicja broni polskiej ziemi

ziemię, musieliby osobiście prowadzić gospodarstwo. A gdyby gospodarstwo sprzedali bez zgody Agencji wcześniej niż po 10 latach albo obciążyli grunt hipoteką, płaciliby wysoką karę. Ponadto każdy nabywca musiałby złożyć oświadczenia o pochodzeniu pieniędzy na zakup ziemi oraz że nie zawarł umowy

Ziemia dla rolników

państwowej ziemi osób i firm, które kiedykolwiek nabyły od niej grunty rolne o łącznej powierzchni co najmniej 300 hektarów. Ci, którzy kupiliby ziemię, musieliby osobiście prowadzić gospodarstwo. A gdyby gospodarstwo sprzedali bez zgody agencji wcześniej niż po 10 latach albo obciążyli grunt hipoteką

Mieszkanie w długach

. Brakujące 300 tys. zł pan X będzie chciał pożyczyć w banku. Jednak mieszkanie pana Z jest obciążone hipoteką z saldem zadłużenia równym 350 tys. zł. Bank tego pierwszego zażąda zaświadczenia o aktualnym saldzie zadłużenia, co jest normalne. Problemem jest to, że ów bank wypłaci kredyt dopiero wówczas, gdy

Dwie zakazane klauzule w umowach Getin Banku

Getin Bank podpadł SOKiK-owi tym, że nie obniżał oprocentowania kredytu zaraz po tym, gdy ustanowiona była hipoteka na jego rzecz, tylko dopiero po tzw. okresie przejściowym. Sąd zakwestionował też klauzulę cenową, zgodnie z którą - jeśli klient spóźni się ze spłatą dwóch rat

Notariusz to zawód zaufania publicznego. Ale nieuczciwy może pomóc wywieść cię w pole

pieniędzy, choć robiły, co mogły. Pani Aleksandra, chcąc zabezpieczyć swoje roszczenia (spółka nie zwróciła jej ponad 460 tys. zł z kredytu), wystąpiła o hipotekę przymusową na majątku Inwestplan Dubieńska. Taką hipotekę sąd ustanawia przymusowo na nieruchomościach dłużnika i wpisuje tę informację do księgi

Myślisz, że podatek bankowy rozejdzie się po kościach? Grubo się mylisz. "Nowe kredyty droższe o 30 tys. zł"

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy zwiększone wymogi kapitałowe. Te dodatkowe obciążenia mogą spowodować zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów, co w praktyce będzie skutkować trudniej dostępnym kredytem i ograniczeniem akcji kredytowej. Jak więc zachowa się rynek

Kredyty konsumpcyjne w Polsce jednymi z najdroższych w Europie

kwoty stanowiące dużo mniejszą część miesięcznych wpływów klienta, a spłata takich kredytów jest mniejszym obciążeniem domowych budżetów. - W Polsce raty mają większy udział w dochodach, przez co ryzyko jest większe - tłumaczy Marta Ośko. Jej zdaniem pewne wyrównanie cen będzie możliwe dopiero wtedy

Nie ma chętnych na kupno Czerwonego Spichlerza

będzie cena wywoławcza. W tym ujęte jest także obciążenie hipoteki w wysokości 116 tys. zł. Na dodatek miasto nieznacznie powiększyło działkę o teren za budynkiem. Ponieważ spichlerz jest zabytkowy, od jego wartości przysługuje 50-procentowa bonifikata przy zakupie. Konserwator

Unijna kasa obiecana: firmy kontra urząd

zezwolił na inne formy zabezpieczenia niż gwarancja bankowa lub hipoteka. Chociaż w czerwcu Kamila Radziecka, dyrektor departamentu wdrażania RPO, przekonywała nas, że z dokumentów dołączonych do wniosków o dotacje nie wynika, aby ktoś nie mógł uzyskać gwarancji z banku lub obciążyć swojej nieruchomości

Koniec Ganta. Deweloper nie ma pieniędzy na likwidację

nas miesiącami. Dostaliśmy wybór: albo dostaniemy mieszkanie obciążone hipoteką albo dalej będziemy czekać na podpisanie aktu notarialnego- mówi Wojciech Tycholiz, jeden z klientów. - Syndyk zapowiada, że odwróci umowy, dzięki którym wyprowadzano pieniądze, ale sprawa może skończyć się egzekucją

Prezydent podpisał ustawę. Koniec spekulacyjnych zakupów ziemi?

przez co najmniej dziesięć lat. Wcześniejsza sprzedaż gruntu bez zgody agencji albo obciążenie go hipoteką mają być surowo karane (40 proc. ceny sprzedaży). Agencja mogłaby się zgodzić na wcześniejszą sprzedaż, gdyby przemawiały za tym "ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe"

Za kredyt konsolidacyjny możesz przepłacić trzykrotnie

zapłacić bankowi, zaciągając kredyt konsolidacyjny, wzrosną trzykrotnie. Banki najwięcej zyskują przy zamianie kilku pożyczek gotówkowych na kredyt hipoteczny. Wtedy klient wiąże się z instytucją finansową na znacznie dłuższy czas niż w przypadku innych kredytów. Hipoteka to

Spłacić długi, sprzedać mieszkanie, by pozbyć się długów. Bank nie pozwala

. Zresztą niewykluczone, że wystarczyłoby częściowo zmniejszyć dług konsumpcyjny, a już znalazłby się bank chętny do zrefinansowania kredytu? Drugie rozwiązanie: znaleźć kogoś, kto odkupi mieszkanie obciążone hipoteką na rzecz banku Nordea. Być może będzie to oznaczało konieczność zejścia z ceną. Oczywiście