obciążenie odpisami

Global Cosmed: Wynik za 2017 r. obciążą odpisy aktualizacyjne na 57,23 mln zł

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Global Cosmed podjął decyzję o o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartości firmy, poinformowała spółka. W konsekwencji dokonanego odpisu wartości aktywów wynik grupy kapitałowej Global Cosmed zostanie obciążony za 12 miesięcy 2017 r. łączną

Odpisy zw. z farmami wiatrowymi obciążą wyniki Energi za III kw. na 81,4 mln zł

wysokości 10,9 mln zł. "Łączny wpływ w/w odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku Grupy Energa wynosi 81,4 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy Energa bez wpływu na wynik EBITDA"

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik za 2016 r. na 62 mln zł

kwota netto odpisów (tj. nadwyżka tworzonych odpisów nad ich odwróceniem): ok. 77 mln zł, - łączny szacunkowy wpływ na obciążenie wyniku finansowego netto: ok. 62 mln zł, podano również. Natomiast w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Tauron Polska

Wynik Arctic Paper za 2017 r. obciążą odpisy aktualizacyjne

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Arctic Paper podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości udziałów posiadanych przez emitenta w spółce Arctic Paper Investment AB w wysokości około 24 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz około 42 mln zł w sprawozdaniu

Seco/Warwick: Odpisy na łącznie 15,7 mln zł obciążą wyniki za IV kw. 2015 r.

Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) ? Seco/Warwick dokonał odpisów aktualizujących na kwoty 8,4 mln zł oraz 7,3 mln zł, które obciążą skonsolidowane wyniki za IV kw. i 2015 r., podała spółka. Zarząd analizuje także, czy zaistniały przesłanki do utraty wartości firmy spółki Retech

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 30 czerwca 2018 r., podjął decyzję o rozpoznaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych w

Odpis w spółce zależnej obciąży wynik netto ZA Puławy za I półr. 2018 r.

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna od Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 6 771 tys. zł, podały ZA Puławy. Wpływ tego zdarzenia na wynik na

Nieoficjalnie: PZU chce się pozbyć Alior Banku. "Zbyt duże odpisy i straty"

Nieoficjalnie: PZU chce się pozbyć Alior Banku. "Zbyt duże odpisy i straty"

, Bank Pekao, należący podobnie jak Alior, do PZU, więc pośrednio również do Skarbu Państwa. A oprócz tego jest jeszcze Bank Pocztowy czy BOŚ. Alior Bank. Gigantyczne straty i odpisy  A w jakiej sytuacji jest Alior Bank? Nie do pozazdroszenia. Strata Alior Banku w drugim kwartale przekroczyła 0,5

Alior Bank dokonał odpisu na 676 mln zł, co wpłynie na wynik w I poł. 2020 r.

, niżeli miałoby to miejsce w sytuacji ich uprzedniego dokonania i zawiązania. Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w wysokości ok. 150 mln zł w związku ze zwiększonym ryzykiem braku spłaty wierzytelności banku, co obciąży wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw. Utworzenie

Odpisy i rezerwy obniżą skons. wynik Vistalu Gdynia za 2017r. o ok. 149,6 mln zł

Sp. z o.o. Odpis w całości obciąży jednostkowy wynik finansowy za 2017 r.; 2) Dokonano odpisu aktualizującego należności z wszystkich tytułów jakie posiadała spółka w stosunku do jednostek zależnych, poza należnościami od Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., na łączną

Pozbud T&R miał wstępnie 348 tys. zł zysku netto w 2019 r.

. - wartość odpisu 4 360 tys. zł, który to odpis obciążył koszty finansowe jednostki dominującej, lecz nie miał charakteru pieniężnego, 2) aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych w związku ze spadkiem ich wartości godziwych - wartość odpisu 1 277 tys. zł; odpis obciążył

Agora sprzeda Domiporta, dokona odpisów obciążających jej wynik za I kw. 2020 r.

transakcją Agora dokona odpisu wartości udziałów w Domiporta w kwocie 59,5 mln zł, a Grupa Agora odpisu wartości aktywów związanych z jej działalnością w kwocie 12,7 mln zł, które obciążą odpowiednio wynik jednostkowy i skonsolidowany Agory w I kw. 2020 r. "Przedmiotem

Polenergia odpisze 16 mln zł wartości projektu farmy wiatrowej Bądecz

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Polenergia podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej wartości 16 mln zł, w odniesieniu do spółki Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz, podała Polenergia. "Odpis ma charakter niegotówkowy

Wikana utworzy odpisy aktualizujące wartość aktywów na kwotę ok. 4,6 mln zł

trwałą utratę wartości projektu z segmentu OZE, - na kwotę 2,1 mln zł ze względu na toczące się postępowanie sądowe" - czytamy w komunikacie. Odpisy zostaną ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Wikana za rok obrotowy 2019 i obciążą

Primetech utworzył odpis wys. 5 mln zł na należność zatrzymaną przez JSW

przez JSW, podała spółka. Odpis obciąży wyniki finansowe za 2019 r. "Zarząd emitenta podtrzymuje stanowisko o braku podstaw do zatrzymania przedmiotowej kwoty i w dalszym ciągu będzie dochodził należności, łącznie z podjęciem stosowanych kroków prawnych" - czytamy w

Artifex Mundi miało wstępnie 13,7 mln zł straty netto w 2019 roku

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Artifex Mundi miało 13,7 mln zł straty netto w 2019 r, wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej wobec 10,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Wynik obciążony został zdarzeniami jednorazowymi w postaci

APS Energia podtrzymuje oczekiwanie wzrostu przychodów o 20% w br.

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - APS Energia podtrzymuje, że w tym roku osiągnie strategiczny cel wzrostu przychodów o 20% r/r i oczekuje, że IV kwartał będzie najlepszy w roku. Spółka spodziewa się, że istotna część odpisów, które obciążyły wynik za I-III kw., zostanie przed

Spółka Introlu dokonała odpisów i zanotowała stratę wys. ok. 19 mln zł za 2018 r

rozwoju jedynie wybranej części oprogramowania skierowanego do segmentu przemysłowego" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym dokonano odpisów aktualizacyjnych prac B+R (badawczo-rozwojowych), poniesionych w latach ubiegłych, tj. obciążenia wyniku za 2018 r

Artifex Mundi wstrzymał prace w projekcie 'Tiny Dragons', odpisze 1,2 mln zł

gry w 2020 r. Przywołany odpis w wysokości 0,8 mln zł zostanie ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi za I kwartał 2020 r., a w kwocie 0,4 mln zł obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik operacyjny za II kwartał 2020 r. Zdarzenie to ma

Grupa Azoty: Odpisy zw. z Siarkopolem zmniejszą skons. wynik netto o 23,4 mln zł

zdarzenia na jednostkowe wyniki emitenta za 2019 rok przedstawia się następująco: wpływ na jednostkowy wynik netto: -32,2 mln zł" - czytamy dalej. Odpis wartości akcji obciąży koszty finansowe, dlatego nie spowoduje obniżenia jednostkowego wyniku EBITDA spółki za 2019 rok

Polenergia dokonała odpisu na 81 mln zł w związku z projektem Elektrowni Północ

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Polenergia zdecydowała o dokonaniu odpisu aktualizującego o wartości 81 mln zł, w związku z realizacją projektu Elektrowni Północ, podała spółka. Odpis obciąży skonsolidowany wynik operacyjny za III kw. 2017 r. "

Polenergia zdecydowała o odpisie na 17,4 mln zł w segmencie biomasy

Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Polenergia podjęła decyzję o dokonaniu w segmencie biomasy odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej kwocie 17,4 mln zł, w odniesieniu głównie do wartości aktywów trwałych, podała spółka. "Odpis ma charakter

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego wz. z planowaną sprzedaż Simple

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego aktywów netto w związku z planowaną sprzedażą 100% akcji spółki Simple Creative Products, podała spółka. Odpisy obciążą wyniki finansowe kwotą 8,15 mln zł na poziomie skonsolidowanym i 5,11 mln zł na

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

dodatkowe obciążenie finansowe kas. Rozporządzenie wydłuża też czas uwzględnienia wartości zabezpieczenia do pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących (do 120 miesięcy dla nieruchomości oraz 96 miesięcy dla pozostałych zabezpieczeń

"Polski ład". Będzie ulga dla klasy średniej?

zatrudnienia pracowników. Zaoszczędzą osoby zarabiające do 6 tys. zł. Zadbaliśmy też o klasę średnią. Wyższe obciążenie zacznie się pojawiać dopiero u osób zarabiających ponad 11 tys. zł miesięcznie – dodał. "Polski ład". Klasa średnia ma też zyskać, ale nie wiadomo jeszcze jak Według

Orange Polska nie spodziewa się kolejnych odpisów w tym i następnym roku

odpisów w 2017 i 2018, o ile nie zdarzy się jakieś nagłe, nieprzewidziane wydarzenie" - powiedział Nowohoński podczas spotkania z dziennikarzami. Wynik netto za 2016 rok operatora obciążony został niegotówkowym odpisem na aktywa w wysokości 1 793 mln zł

Twitter może być płatny. Nowe rządy Muska

Informację o swoich planach Musk podał oczywiście na Twitterze. „Twitter na zawsze pozostanie darmowy dla zwykłych użytkowników, ale konta należące do firm lub rządów mogą być obciążone niewielką opłatą" – napisał kontrowersyjny miliarder. „Mały zysk jest lepszy niż żaden

Odpisy i rezerwy Sygnity za rok obr. 2016/2017 wyniosą co najmniej 119,9 mln zł

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Łączne odpisy i rezerwy Sygnity za rok obrotowy 2016/2017 wyniosą co najmniej 119,9 mln zł, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Wierzbicki. "Łącznie rok obrotowy 2016/2017 zostanie obciążony kwotą

Energa dokonała odpisu aktualizującego wartość El. Ostrołęka B na 132 mln zł

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Energa podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 132 mln zł, podała spółka. Operacja obciąży wynik operacyjny Grupy w Segmencie Wytwarzanie, pozostając bez wpływu na wynik EBITDA

Polenergia dokonała odpisów z tyt. utraty wart. farm wiatrowych na ok. 80 mln zł

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Polenergia dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w postaci rzeczowych aktywów trwałych farm wiatrowych w operacji na łącznie ok. 80 mln zł, podała spółka. Odpisy obciążą skonsolidowany wynik operacyjny za 2016 r

Zdarzenie jednorazowe obciąży wynik Polwaksu w br. kwotą 1,2 mln zł

Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Polwax w wyniku realizacji inwestycji wyburzy jeden z magazynów, co obciąży jednorazowo koszty operacyjne spółki kwotą ok. 1,2 mln zł w wyniku odpisu aktualizacyjnego w wysokości niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanych środków

Zamet miał 6 mln zł straty netto, 4,65 mln zł straty EBIT w 2019 r.

wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej. "Zaprezentowany, skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT), a także skonsolidowany wynik netto za rok obrachunkowy 2019, jest obciążony dokonanym odpisem aktualizującym wartość Mostostalu Chojnice. Dokonany odpis wpłynął na obniżenie

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

za: a) I półrocze 2020 r. Przychody ze sprzedaży: 10 187 mln zł, w tym działalność zaniechana: 299 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 1 mld zł w I półr.

akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. oraz odwrócenia odpisu dla spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o. w łącznej kwocie netto w wysokości około 1,0 mld zł. Przewidywany szacunkowy wpływ tych odpisów na obciążenie wyniku netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi

Ponad 900 mln zł odpisów na złe kredyty. Alior Bank przeszarżował z rozdawaniem pożyczek?

53,6 mln zł ze 173,7 mln zł rok wcześniej. mBank? Blisko dwukrotnie stopniał wynik odsetkowy i wynik z prowizji i opłat. Zysk w drugim kwartale spadł z 366,9 do 82,8 mln zł. Z kolei zysk Santandera od kwietnia do końca czerwca spadł z 580 do 347 mln zł. Gigantyczne odpisy na złe kredyty Na tle innych

Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.

: - Przychody ze sprzedaży: około 2 165 mln zł - Zysk z działalności operacyjnej: około 271 mln zł - EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację bez odpisu wartości firmy jednostek podporządkowanych): około 453 mln zł

Artifex Mundi zakończył prace w projekcie Rogal, odpisze kwotę 3,9 mln zł

wiąże się z bieżącym uszczupleniem środków pieniężnych spółki. Przywołany odpis zostanie ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2019, a także obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik operacyjny za ten okres oraz wpłynie na

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

wyniku EBIT r/r, oprócz czynników opisanych powyżej, wpływ miała decyzja o rozpoznaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 437 mln zł oraz aktywów Elektrociepłowni Elbląg na łączną kwotę 78 mln zł. Na obniżenie tego wyniku r/r miało dodatkowo wpływ odwrócenie

Tauron szacuje 2,094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu

tworzonych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi 32 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obciążenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 26 mln zł. Wartość odpisów netto nie wpływa na wynik EBITDA, przez który spółka rozumie EBIT powiększony o amortyzację i o odpisy na

Strata netto Global Cosmed zwiększyła się r/r do 78,25 mln zł w 2017 r.

. N początku kwietnia Global Cosmed podał, że podjął decyzję o o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartości firmy. W konsekwencji dokonanego odpisu wartości aktywów wynik grupy kapitałowej Global Cosmed zostanie obciążony za 12 miesięcy 2017 r. łączną kwotą odpisów w kwocie 57 229 tys. zł

Polenergia zaprzestała produkcji pelletu z biomasy, dokona odpisu na 9,8 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Polenergia zdecydowała o zaniechaniu działalności prowadzonej przez spółkę Grupa PEP Biomasa Południe, polegającej na produkcji pelletu z biomasy i dokona odpisu w kwocie 9,8 mln zł, który obciąży skonsolidowany wynik operacyjny za III kw. 2017

UniCredit szacuje wstępnie wynik finansowy netto za ub.r. na 11,8mld euro straty

łącznie na kwotę ok. 1 mld euro, które obciążą 2016 r. Zdarzenia te dotyczą przede wszystkim wyższych odpisów z tytułu inwestycji w Atlante Funds, niektórych udziałów oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego" - czytamy w komunikacie. "W rezultacie, wynik

PGNiG zawiązało odpisy obniżające wynik operacyjny za II kw. 2015 o 377 mln zł

, spodziewane zmiany w otoczeniu regulacyjnym (w tym obciążeń podatkowych) oraz zaktualizowane, długoterminowe prognozy produkcji. Konieczność utworzenia odpisów zidentyfikowano jedynie na aktywach w Polsce" - wyjaśnia PGNiG. W II kwartale 2015 roku rozwiązano odpis aktualizujący

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018 r. wg szacunkowych danych

odpisów aktualizujących wartość zapasów na łączną kwotę 25,8 mln zł, w tym prototypów na 5,7 mln zł, odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 4,3 mln zł, ujęcia rezerwy na zwrot uzyskanych dotacji w kwocie 4 mln zł, jęcia rezerwy

Polnord odpisze kwotę 13,8 mln zł w wynikach za 2018 r.

. Odpis został ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki i grupy kapitałowej za rok 2018 i obciąży jednostkowy oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto spółki za rok 2018, wskazano również. Prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

I kwartał 2020 r.: Przychody ze sprzedaży: 5 468 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 957 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Dystrybucja

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

- Ponoszenie wysokich kosztów z jednej strony wymaga od przedsiębiorców wysokich wydatków, ale z drugiej pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych w sytuacji, kiedy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu - wyjaśnia Agata Wleklińska, doradca podatkowy z Kancelarii Ecovis Legal Poland

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

uprawnień i potrzebuje do tego dodatkowego umocowania w odrębnym pełnomocnictwie. Chodzi tu o sprzedaż przedsiębiorstwa, oddanie firmy do czasowego korzystania oraz sprzedaż lub obciążenie nieruchomości. 4. Ustanawianie pełnomocnika lub prokurenta Ustanowienie pełnomocnika jest jednostronną czynnością

NBP: Sytuacja ekonom. powinna sprzyjać wyższej zyskowności banków w kolejnych kw

, - Poprawy efektywności kosztowej banków, do czego przyczyni się m. in. niższe obciążenie wyników składką na BFG75, - Stabilizacji lub niewielkiego spadku obciążeń wyników odpisami z tytułu utraty wartości kredytów, czemu powinna sprzyjać korzystna sytuacja ekonomiczna podmiotów

Getin Noble Bank miał 591,55 mln zł straty netto, 52,8 mld zł aktywów w 2019 r.

. "(...) w toku prowadzonego badania audytowego sprawozdania finansowego banku za rok 2019 zidentyfikował informację poufną obejmującą łącznie kwestie związane z ustanowieniem/zwiększeniem rezerw i odpisów w przedmiocie: 1. utworzenia rezerwy portfelowej na ryzyko prawne

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018r. wg szac. danych (aktual.)

innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów po przedpłaceniu za towar" - czytamy w komunikacie. Przychody netto ze sprzedaży spadły o ok. 66% r/r i wyniosły 86,7 mln zł w 2018 r. Ursus dokonał również odpisów aktualizujących wartość

Strata netto Wilbo wyniosła 5,58 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,06 mln zł w 2016 r. wobec 37,23 mln zł rok wcześniej. "W kolejnym roku spółka zamierza odzyskiwać większość należności, które aktualnie pozostają wymagalne. Należy przy tym zwrócić uwagę na okoliczność utworzenia odpisów aktualizujących

Polenergia zrezygnowała z projektu budowy farmy wiatrowej i odpisze 8,2 mln zł

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Polenergia zrezygnowała z projektu budowy farmy wiatrowej w Grabowie, dewelopowanego przez spółkę zależną Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo, poinformowała Polenergia. Skutkuje to koniecznością dokonania odpisu o szacunkowej kwocie 8,2 mln zł

Odpisy Getin Noble Banku wzrosły o 17% r/r w 2014 r.

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Odpisy z tytułu utraty wartości Getin Noble Banku wzrosły o 17% w skali roku do 733 mln zł w 2014 r. Największy wzrost odpisów - o 113% r/r dotyczył portfela kredytów hipotecznych, podał bank. "Obciążenie wyniku

Strata netto Groclinu wyniosła 83,98 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

2017 roku osiągnęły 294 mln zł, nie byliśmy w stanie osiągnąć pozytywnych wyników. Głównym powodem poniesionej straty były mające charakter transakcji jednorazowych rezerwy i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w segmencie poszyciowym. Rezerwy oraz odpisy o łącznej wartości 69 mln zł

Grupa TXM miała wstępnie 46,53 mln zł straty netto w 2018 roku

2018 roku został obciążony rezerwami procesu restrukturyzacyjnego oraz zdarzeniami jednorazowymi, m.in: - Odpisem na rzeczowe aktywa trwałe w planowanych do zamknięcia sklepach - 2,97 mln zł; - Odpisem na należności handlowe od spółki rumuńskiej

Agora: Helios sprzedał wszystkie udziały Foodio Concepts

Concepts - spółki pośrednio zależnej od Agory - podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku ze złożonym wnioskiem o upadłość Grupa Agora dokonała odpisów wartości aktywów związanych z działalnością Foodio Concepts w kwocie ok. 9 mln zł, które obciążą

Polenergia ma ok. 55 mln zł odpisów zw. z farmami wiatrowymi, odwołała prognozy

Warszawa, 07.07.2016 (ISBnews) - Polenergia dokonała odpisów wartości aktywów na poziomie ok. 55 mln zł i w efekcie odwołała prognozę wyników na rok 2016, podano w komunikacie. "Spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty

Alumetal utworzył odpis aktualizujący w wysokości 7,7 mln zł

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Alumetal zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 1,81 mln euro (7,7 mln zł) w związku z należnościami od F.V.M. Technologies i SIFA Technologies, który obciąży wynik finansowy za 2015 r., podała spółka

Work Service miał 0,62 mln zł straty netto, 10,46 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

komunikacie. Wskaźnik EBITDA na koniec września wyniósł ponad 13 mln zł. Jednak odpisy niepieniężne dokonane w pierwszej połowie 2018 roku obciążyły wyniki operacyjne o ponad 26 mln zł. Grupa osiągnęła porównywalne rezultaty z analogicznym okresem roku ubiegłego

Bogdanka dokonała odpisu na utratę wartości aktywów na 624,8 mln zł

dniu 4.03.2016 r. podjęta została decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego bilansową wartość aktywów. Wyniki przeprowadzonego testu wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów w wysokości 624,8 mln zł. Wartość odpisu z tytułu utraty wartości aktywów obciąży wynik operacyjny, natomiast nie będzie

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

numer księgi wieczystej (KW) działki, na której powstaje inwestycja. Z KW dowiemy się, czy deweloper jest właścicielem nieruchomości i czy nie jest ona obciążona hipoteką bankową. Wpis hipoteki w KW działki to jeszcze nie koniec świata – oznacza tyle, że deweloper korzysta z kredytu

Agora dokonała odpisów, których wpływ na EBIT grupy to 15 mln zł w IV kw.

aktualizujące dotyczące dwóch miesięczników wydawanych przez Agorę. ?Powyższe koszty odpisów aktualizacyjnych mają charakter zdarzeń jednorazowych i obciążą skonsolidowane wyniki Grupy oraz wyniki jednostkowe Agory, za czwarty kwartał 2014 r. Będą miały również wpływ na wysokość

Sygnity obniżyło szacunki wyników finansowych grupy za rok obr. 2017/2018

dużych, nierentownych kontraktów, kluczowy dla uzyskania trwałej rentowności spółki oraz istotnej poprawy wyników finansowych, jednocześnie wiążący się z koniecznością jednorazowego tworzenia odpisów (ok. 20,3 mln zł) oraz odszacowania przychodów (ok. 50 mln zł), co negatywnie obciąża bieżące wyniki

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

, że zarząd postanowił o utworzeniu w ciężar sprawozdania finansowego za 2016 rok, odpisu o charakterze niepieniężnym, tytułem aktualizacji wartości Zamet Budowa Maszyn, który obciąży skonsolidowany wynik roczny kwotą ok. 15,8 mln zł oraz jednostkowy wynik roczny, kwotą ok. 56,4 mln zł, podano także

PGNiG zawiązało odpisy pomniejszające wynik EBIT za IV kw. o ok. 627 mln zł

której wzięto pod uwagę aktualne ścieżki cenowe produktów, spodziewane zmiany w otoczeniu regulacyjnym (w tym obciążeń podatkowych) oraz zaktualizowane, długoterminowe prognozy produkcji. Konieczność utworzenia odpisów zidentyfikowano jedynie na aktywach w Polsce" - tłumaczy spółka

Śmietanka towarzyska wykłada kasę na Twittera. "Musk gromadzi bogatych przyjaciół"

należące do firm lub rządów mogą być obciążone niewielką opłatą" – napisał Musk.  Dodał, że "mały zysk jest lepszy niż żaden". W przypadku Twittera te słowa brzmią jednak bardzo dosłownie. Portal od lat ma problemy z przychodami i kosztami, ściślej mówiąc, z monetyzacją swoich

Work Service podtrzymuje cel dot. EBIT, nie planuje dalszych odpisów w br.

;Bez uwzględnienia jednorazowych odpisów dezinwestycyjnych zysk netto Grupy wyniósł niemal 7 mln zł", podała spółka w komunikacie. "Dzisiaj wynik netto jest obciążony odpisami księgowymi. Wszystko na to wskazuje, że to już jest koniec odpisów na ten rok. Jest to

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

z działalności podstawowej (-3,5% r/r) mimo presji trzech obniżek stóp procentowych na marżę odsetkową netto, obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami zwrotów części opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich (w oparciu o odpowiednie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii

Tauron miał 204,88 mln zł zysku netto, 790,73 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

. rezerwy w Segmencie Sprzedaży na kontrakty rodzące obciążenia w wysokości 214 mln zł, jego szacunkowe skonsolidowane wyniki za 2018 r. wyniosą: przychody ze sprzedaży: 18 122 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 375 mln zł, EBIT (zysk operacyjny

Bank Handlowy miał 133,13 mln zł zysku netto, 51,48 mld zł aktywów w II kw. 2019

poziomie 133 mln zł obciążony był jednorazowymi odpisami na ekspozycje kredytowe, które dotyczyły kilku klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw, stanowiącego 26% portfela klientów korporacyjnych. Pozostałe grupy klientów instytucjonalnych banku charakteryzują się znikomym poziomem ryzyka. Bez

Seco/Warwick dokonał odpisów wartości spółek zależnych o łącznie 18,6 mln zł

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Seco/Warwick dokonał odpisów aktualizujących wartość swoich spółek zależnych w Brazylii i Indiach o łącznie 18,6 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Obciąży to wynik grupy za 2014 rok. "Zarząd (?) w toku

Alior Bank miał 35,76 mln zł zysku netto, 77,06 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

, czyli o 3,6% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku (1 963 mln zł). Marża odsetkowa wzrosła do 4,66%, względem 4,60% w pierwszej połowie 2018 r. Bank po sześciu miesiącach wypracował 158 mln zł zysku netto, przy wysokiej składce na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz odpisie na ekspozycję klienta z

Grupa Lotos miała 1311,6 mln zł straty netto, 670,5 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

dystrybucja produktów. Koncern zamierza nadal realizować swoje plany inwestycyjne" - podkreślono w komunikacie. Raportowane wyniki zostały obciążone odpisami księgowymi o charakterze niegotówkowym: o ponad 800 mln zł spółka przeszacowała swoje zapasy oraz o prawie 300 mln zł

Seco/Warwick miało 41,86 mln zł straty netto w 2017 r.; EBIT: -25,32 mln zł

wydzieleniem działalności zaniechanej w spółce SW Allied Indie w wysokości 12,4 mln zł oraz odpis aktualizacyjny aktywów netto w spółce Retech Systems LLC w wysokości 8,42 mln zł. Po uwzględnieniu powyższych czynników, kosztów finansowych, obciążeń podatkowych oraz wyniku udziałowców niekontrolujących i zysku

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

odpisów nie wpłynęło na poziom wyniku EBITDA Grupy, - utworzenie w IV kwartale 2019 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie Sprzedaż (raport bieżący nr 56/2019 z 17 grudnia 2019 r.), będącej konsekwencją zatwierdzonej 17 grudnia 2019 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji

Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.

;Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2019 r.: a) utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w segmencie Wydobycie w wysokości 269 mln zł. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto

Strata netto Polnordu zmniejszyła się r/r do 16,93 mln zł w 2016 r.

wyniki miały podkreślić potencjał, jaki drzemie w spółce po 2015 roku, w którym zostały dokonane odpisy aktualizujące na ponad 350 mln zł. Wynik netto został jednak obciążony zaległym VATem w wysokości 9,9 mln zł wraz z odsetkami za okres 5 lat, a także odpisem na utratę wartości naszych aktywów w Rosji

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 433 mln zł w IV kw. 2015

. "Raportowany wynik operacyjny w IV kw. 2015 r. liczony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w oparciu o stosowaną w grupie kapitałowej Lotos wycenę zapasów metodą średniej ważonej obciążony został odpisami aktualizującymi bilansową wartość zapasów na 31 grudnia 2015 r

Energa dokonała odpisów aktualizujących na łączną kwotę 247 mln zł

charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy Energa, pozostając, zgodnie z przyjętą w kwietniu br. definicją, bez wpływu na wynik EBITDA" ? czytamy w komunikacie. Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa

Bank UniCredit miał 13,56 mld euro straty netto w IV kw. 2016 r.

. 11,8 mld euro straty. W połowie grudnia ub.r. UniCredit informował, że Grupa oczekuje, iż jednorazowe odpisy, z uwzględnieniem odpisów na kredyty w sytuacji nieregularnej (NPL) w wysokości 8,14 mld euro oraz kosztów restrukturyzacji na poziomie 1,7 mld euro, wyniosą łącznie

Zdarzenia jednorazowe obciążą wynik grupy ZE PAK za 2017 r. kwotą 41 mln zł

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) szacuje, że wpływ zdarzeń jednorazowych na skonsolidowany wynik finansowy netto za 2017 rok w segmencie wydobycia obciąży łącznie wynik kwotą 41 mln zł, poinformowała spółka

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

wyniku odsetkowego do średniego stanu aktywów z początku i końca roku, wyniosła 2,1% wobec poziomu 2,3% za okres 2019 roku, głównie na skutek obniżenia przez RPP stóp procentowych i spadku przychodowości kredytów" - czytamy dalej. W I półroczu 2020 roku wynik odpisów z

BZ WBK miał 634,95 mln zł zysku netto, 168,5 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

kw. wobec 100,36 mln zł rok wcześniej. W I połowie 2018 r. obciążenie rachunku zysków i strat grupy kapitałowej BZ WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 474,8 mln zł wobec 245,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odpisy

Tauron miał 69 mln zł straty netto, 902 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

; - czytamy dalej. "W pierwszym półroczu Grupa Tauron osiągnęła dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i wynik EBITDA. Natomiast wynik netto był istotnie obciążony zdarzeniem jednorazowym w postaci ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości

PZ Cormay miało 7,33 mln zł straty netto, -1,23 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

finansowy ze względu na fakt, że środki ze sprzedaży akcji Diesse są w złotówkach, a przeliczamy je w sprawozdaniach Orphee SA na franki szwajcarskie. Dodatkowo, na poziomie operacyjnym, wynik minionego kwartału obciążony został odpisami w wysokości blisko 0,7 mln zł nakładów na prace rozwojowe w ramach

Strata netto HubStyle za 2015 r. głównie efektem odpisu wartości niematerialnych

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Grupa HubStyle zakończyła rok stratą na poziomie ok. 9,15 mln zł (wobec 1,3 mln zł straty rok wcześniej), co jest głównie efektem odpisu wartości niematerialnych alokowanych w segmencie usług e-commerce. Odpis w wysokości 6,1 mln zł w całości

Przegląd informacji ze spółek

Spółce Węglowej (JSW) akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) w kwocie 5 mln zł, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji PBSz., która została zatrzymana przez JSW, podała spółka. Odpis obciąży wyniki finansowe za 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów

Agora: Spółka zależna Foodio Concepts złożyła wniosek o upadlość

Concepts" - czytamy w komunikacie. W związku ze złożonym wnioskiem o upadłość Grupa Agora dokonała odpisów wartości aktywów związanych z działalnością Foodio Concepts w kwocie ok. 9 mln zł, które obciążą skonsolidowany wynik Grupy Agora w I kw. 2020 r., podano także

TXM zakończył działalność prowadzoną na rynku słowackim

odwrócenie tendencji w najbliższych 12 miesiącach. Oznacza to również, iż bieżące wyniki nie będą już obciążone stratami generowanymi na tym rynku. W związku z procesem restrukturyzacji na koniec roku zawiązane zostały już rezerwy związane z planowanym zamknięciem tej działalności. Bieżące odpisy związane z

Stelmet miał 3,4 mln zł straty netto, 26,4 mln zł zysku EBIT w r.fin. 2018/2019

działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ zmian kursowych na poziomie przychodów wyniósł 6,5 mln zł, a na poziomie wyniku EBITDA 4,7 mln zł. Z drugiej strony, negatywny wpływ na wynik EBITDA miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. Saldo tych zdarzeń obciążyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę 10 mln

Strata netto Getin Noble Bank wyniosła 26,55 mln zł w III kw. 2016 r.

br. był niższy od uzyskanego w II kwartale br. o 27,9 mln zł, co ma związek przede wszystkim z wyższym o 56,1 mln zł poziomem obciążenia z tytułu odpisów aktualizujących wartość aktywów" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 328,86 mln zł wobec 300,66

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

klienta" - powiedział prezes Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie. Bank poinformował, że według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku jego skonsolidowany i jednostkowy wynik zostanie obciążony następującymi pozycjami: 1) odpisem z tytułu utraty

Utrata wartości aktywów farm wiatrowych PGE wyniosła ok. 0,8 mld zł

certyfikatów), - zmiany w otoczeniu prawnym (wzrost obciążeń podatkowych wynikający z ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe). Odpis aktualizujący wartość aktywów zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2016 r

Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020

obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami zwrotów części opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich w oparciu o orzeczenie TSUE w sprawie takich kredytów (C 383/18). - Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 1,7% r/r, a w ujęciu porównywalnym (tj. po wyłączeniu kwoty

Banki udzielają mniej kredytów. Chcą zwolnienia z podatku bankowego

grozi nam credit crunch, ostrzegał w czerwcu Komitet Stabilności Finansowej, a teraz Związek Banków Polskich przedstawił swoje propozycje w związku z przeciwdziałaniem temu problemowi. Sektor bankowy chce mniejszych obciążeń Związek Banków Polskich od dawna zgłasza, że koszty zewnętrzne istotnie

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 16,2 mld zł w 2019 r. 

netto 89,2 mln zł. Wynik z tytuł odsetek zrealizowany w tym okresie wyniósł 316,7 mln zł, co stanowi wzrost o 27% w skali roku. "W 2019 roku bank wypracował satysfakcjonujący wynik finansowy, notując stabilny wzrost rok do roku, mimo znaczącego wzrostu obciążeń