obciążenie odbiorców

Gazprom nagle przypomniał Niemcom i Europie o Nord Streamie 2

Gazprom nagle przypomniał Niemcom i Europie o Nord Streamie 2

gazu W wydanym oświadczeniu Gazprom ogłosił, że odbiorcy w Europie Zachodniej w najbliższych latach nie mogą już liczyć na pełne dostawy gazu z Nord Streamu 2.  "W związku z tym, że obecnie morski gazociąg Nord Stream 2 nie jest użytkowany, a także w związku z realizacją programu zaopatrzenia

Z konta zniknęły pieniądze, a potwierdzenia zakupu nie ma. Historia o tym, jak nie zostałam oszukana

Z konta zniknęły pieniądze, a potwierdzenia zakupu nie ma. Historia o tym, jak nie zostałam oszukana

;Zgadzam się, zrezygnowana, ale nie liczę na cud. Ustawa ratunkowa Do 2018 r. o zwrot przelanych pieniędzy, czyli w takiej sytuacji jak moja lub gdy ktoś pomylił numer konta odbiorcy, można było wnioskować na podstawie kodeksu cywilnego o bezpodstawnym bogaceniu się i konieczności zwrotu środków. Jednak w

Energa zawiązała 125 mln zł rezerwy na sprzedaż energii taryfy G w 2020 r.

zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G na rok 2020 dla spółki Energa-Obrót (spółka w 100% zależna od Energa) na poziomie średnio 289,37 zł za MWh" - czytamy w komunikacie. W związku z faktem, że ww. zatwierdzona cena nie pokrywa w

Rząd ma przyjąć nowelizację m.in. w sprawie aukcji OZE w 2019 r. w I kwartale

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Rząd powinien w I kw. 2019 r. przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zmniejszenie obciążeń odbiorców końcowych z tytułu systemów wsparcia OZE i umożliwienie

Tauron utworzy ok. 230-280 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Tauron utworzy rezerwę na umowy rodzące obciążenia w Segmencie Sprzedaży, wynoszącą wstępnie od 230 mln zł do 280 mln zł w związku z zatwierdzeniem taryfy Taurona Sprzedaż przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). "

Rząd chce znosić obowiązek zapasów gazu dla korzystających z usług regazyfikacji

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym planowane jest na III kw. 2020 r. "Mechanizm [znoszenia obowiązku utrzymywania zapasów gazu] ma być skorelowany ze zmianami struktury polskiego rynku gazu ziemnego, tj. jego wzrostem i uwolnieniem cen dla odbiorców

Seco/Warwick: Odpis na 8,42 mln zł obciąży wyniki za 2017 r.

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Seco/Warwick dokonał odpisu aktualizującego wartość aktywów w spółce zależnej Retech Systems na 8,42 mln zł, co obciąży wyniki grupy za 2017 r., podała spółka. "W toku konsultacji z audytorem spółki, badającym

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

: 13,25 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,83 TWh) Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,21 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 0,57 TWh Produkcja ciepła: 4,96 PJ Sprzedaż detaliczna

Tauron miał wstępnie 188 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw.

, - częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 50 mln zł utworzoną w 2018 r. w łącznej wysokości 214 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G i częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 34 mln zł utworzoną w I półroczu 2019 r. w łącznej wysokości 68

Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.

finansowego brutto Grupy Tauron w II kwartale 2019 r. o 42 mln zł (brak wpływu na EBITDA), c) w II kwartale 2019 r. Grupa Tauron częściowo wykorzystała rezerwę utworzoną w 2018 r. w wysokości 50 mln zł mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców

Horrendalne podwyżki opłat za mieszkania komunalne. Jak obniżyć opłaty?

Horrendalne podwyżki opłat za mieszkania komunalne. Jak obniżyć opłaty?

Ale URE w tej sprawie niewiele może zrobić. Urząd odsyła do komunikatu, który wydał kilka lat temu. Przypomina w nim, że jeśli paliwo gazowe kupowane przez odbiorcę będącego właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego jest wykorzystywane w celu wytwarzania ciepła wyłącznie na potrzeby

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy dot. morskich farm wiatrowych w I kw. 2020

nie spowoduje zwiększenia obciążenia odbiorców końcowych" - czytamy dalej. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu i przedłożenie do Radzie Ministrów jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, podano także. 7 listopada br. Ministerstwo

Enea miała 423,21 mln zł zysku netto, 3 410,31 mln zł EBITDA w 2019 r.

sieciowego" - czytamy dalej. Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 23 mln zł (wzrost r/r o 99 mln zł) Pozytywnie na wynik segmentu wpłynęła otrzymana rekompensata, kwota różnicy ceny oraz zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, a także wzrost średniej

KE zatwierdziła 5 mld euro wsparcia na produkcję energii w kogeneracji

energii elektrycznej w oparciu o ich zużycie tego rodzaju energii. Polska zgłosiła również Komisji plany zmniejszenia obciążeń finansowych niektórych odbiorców energochłonnych, którzy skorzystaliby z ulgi w opłacie kogeneracyjnej. Komisja uznała, że

ClientEarth/Fundacja Bölla: Prawo powinno skupiać się wokół odbiorców energii

;. "Krzywa obciążeń pokazuje, że odbiorcy aktywnie reagują na ceny. Jednak rozwiązanie takie, jak taryfy dynamiczne nie jest możliwe bez rozwiązań prawnych" - powiedział Kukuła. Według danych przedstawionych w raporcie, tzw. ubóstwo energetyczne dotyka 18-32% Polaków

Tauron miał wst. 142 mln zł zysku netto w II kw. z uwzgl. ustawy o cenach prądu

stosunku do których nie zostały obniżone ceny w umowach od dnia 1 stycznia 2019 r., - utworzenie rezerwy w wysokości 68 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia. Rezerwa ta dotyczy odbiorców, którzy zgodnie z zapisami Ustawy skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii

Projekt noweli dot. poprawy efektywności energetycznej trafił do konsultacji

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Minimalizowanie obciążeń dla podmiotów, które w ciągu najbliższych dziesięciu lat będą dążyć do oszczędności energii finalnej, uszczelnienie monitorowania i raportowania oszczędności energii oraz stworzenie warunków rozwoju rynku usług

Przelew poszedł nie tam, gdzie powinien? Wkrótce łatwiej odzyskasz pieniądze

Przelew poszedł nie tam, gdzie powinien? Wkrótce łatwiej odzyskasz pieniądze

; tłumaczy Wiktorow. Mając dane odbiorcy, płatnik będzie mógł złożyć pozew w sądzie powołując się na bezpodstawne wzbogacenie odbiorcy. Odbiorca, który dobrowolnie zwróci pieniądze, nie poniesie żadnych kosztów. Może zostać nimi obciążona osoba, która błędnie wysłała przelew - przewiduje projekt ustawy

Dramatyczna sytuacja branży meblarskiej. A Emilewicz miesiąc temu mówiła, że na koronawirusie przedsiębiorcy zyskają

Dramatyczna sytuacja branży meblarskiej. A Emilewicz miesiąc temu mówiła, że na koronawirusie przedsiębiorcy zyskają

Branża szacuje, że wartość polskiego eksportu mebli w 2019 r. wyniosła 10,9 mld euro. Producenci mieli nadzieję na kolejny dobry rok. Obecnie obroty firm meblarskich gwałtownie spadły, a odbiorcy mebli, którzy są też zagrożeni upadłością, nie płacą zobowiązań. Producenci nie mają więc pieniędzy na

PGE spodziewa się wzrostu EBITDA w energetyce konwencj. i odnawialnej w 2019 r.

. Główne czynniki wpływające na perspektywę wzrostu w energetyce konwencjonalnej to: - średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie ok. 244 zł/MWh, - planowane niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego, głównie ze względu na większe obciążenie

Energa: 10 mln zł dla klientów Enspiriona za gotowość do ogran. zużycia energii

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Enspirion - spółka zależna Energi - w czasie obciążenia systemu wycofa 137 negawatów latem i 100 negawatów zimą, a do jej klientów trafi łącznie 10 mln zł za gotowość do czasowego ograniczenia zużycia energii oraz dodatkowe kwoty za każdą

PGE zakłada spadek EBITDA w segmentach wytwarzania i w obrocie w 2020 r.

wytwórczych o niższym koszcie zmiennym; -Wyższa dyspozycyjność elektrowni Bełchatów i Turów wobec niższego obciążenia remontowego; -Wyższy wolumen produkcji z węgla kamiennego w wyniku pracy bloków 5 i 6 Elektrowni Opole

PGE miała 585 mln zł zysku netto, 1889 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

. W I kwartale 2019 r. PGE wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej, z czego 8,88 TWh, o 10% mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i mniejszego obciążenia oraz modernizacji Elektrowni Turów. Produkcja energii

Dodatkowe koszty w spółce zależnej obciążą skons. wyniki Seco/Warwick za I półr.

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Dodatkowe, wcześniej nieplanowane koszty realizacji kontraktów Retech Systems - spółki zależnej Seco/Warwick - w wysokości 11,75 mln zł obciążą skonsolidowane wyniki grupy za I półrocze 2017 r., podała spółka. "

Apator Rector ma umowę na wdrożenie w Enerdze Operator za 12,5 mln zł

, - analizy potencjalnych skutków zdarzeń na sieci (awarie, wyłączenia, prace planowe/nieplanowe), - analizy możliwości technicznych przyłączenia odbiorcy z uwzględnieniem parametrów sieci, - kompleksowej obsługi kontaktów z klientami w zakresie reklamacji

PGE: Produkcja energii elektrycznej wzrosła r/r do 27,88 TWh w I poł. 2017 r.

efekt mniejszego o ponad 8 tys. godzin obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków Elektrowni Bełchatów modernizowanych przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,22 TWh i spadła o 10% r/r ze względu na większe

Rynek energetyczny w kryzysie. Czy należy przygotować się na blackout?

Dominika Maciejasz: Nieciekawe czasy nastały na rynku energii. Przez kryzys gazowy zużycie węgla wzrosło o 24 proc. za pierwsze trzy kwartały tego roku. O ile to my zwykle importujemy energię z Niemiec, to w tym roku ją eksportujemy. Źródła węglowe są obciążone, a tymczasem dwa duże bloki systemowe

Radpol nadal chce sprzedać Wirbet, widzi szansę na zbycie do końca br.

potencjalnymi partnerami, którzy byliby zainteresowani, trwają. Natomiast Wirbet nie jest już takim problemem, obciążeniem, jakim był jeszcze dwa lata temu. Jest w tej chwili rentowny. Udało się tak zoptymalizować organizację pracy, sprzedaż, koszty, że dziś mając o 40% załogi mniej, produkuje więcej niż rok

Gospodarstwa domowe czekają podwyżki opłat za prąd

Tchórzewskiego rynek mocy. To mechanizm, w którym elektrownie dostają pieniądze nie tylko za produkcję prądu, ale także za gotowość do pracy. Będzie on kosztował ok. 5,4 mld zł rocznie. "Oznacza to, że od 1 października 2020 roku będzie naliczana dodatkowa opłata mocowa nałożona na odbiorców energii. Będzie

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

: - Produkcja węgla netto: 9,5 mln ton, - Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 25,9 TWh, - Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,8 TWh, - Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom

BIG InfoMonitor: Co trzeci przedsiębiorca jest zniechęcony do swojej branży

. Transportowi, gdzie zniechęcenie do dotychczasowej działalności jest rekordowe, najbardziej dokuczają opóźnienia płatności od odbiorców usług. Mówi o nich 59% przedsiębiorstw transportowych, podano. "To poważne ostrzeżenie dla innych firm, uświadamiające jak niesolidni

ClientEarth: Prawo powinno skupiać się wokół odbiorców energii (aktual.)

miejscu, jednak konieczne są bardziej zinstytucjonalizowane działania na rzecz "konsumerocentryzmu". "Krzywa obciążeń pokazuje, że odbiorcy aktywnie reagują na ceny. Jednak rozwiązanie takie, jak taryfy dynamiczne nie jest możliwe bez rozwiązań prawnych"

Tauron wymieni 120 tys. liczników energii elektrycznej do końca września

przedsiębiorców, którzy są klientami Taurona i mają moc umowną wyższą niż 16 kW, a jednocześnie nie są odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz nie mają dotychczas zainstalowanego licznika zdalnego odczytu. "Cały proces wymiany liczników jest rozłożony na pięć miesięcy i stanowi

Seco/Warwick chce sprzedać spółkę w Indiach co obciąży wyniki kwotą 12,2 mln zł

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017 zostanie obciążone kwotą 12,2 mln zł, dodano. "Decyzja zarządu dotycząca podjęcia aktywnego procesu poszukiwania nabywcy udziałów SW Allied podyktowana jest nieosiągnięciem założonych celów biznesowych przez podmiot

PGE spodziewa się spadku EBITDA w wytwarzaniu, ciepłownictwie, obrocie w 2020 r.

niższego zapotrzebowania na energię elektryczną - wyższa dyspozycyjność elektrowni Bełchatów i Turów wobec niższego obciążenia remontowego - wyższy wolumen produkcji z węgla kamiennego w wyniku pracy bloków 5 i 6 Elektrowni Opole

Energa dokonała odpisu aktualizującego wartość El. Ostrołęka B na 132 mln zł

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Energa podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 132 mln zł, podała spółka. Operacja obciąży wynik operacyjny Grupy w Segmencie Wytwarzanie, pozostając bez wpływu na wynik EBITDA

Odpisy zw. z farmami wiatrowymi obciążą wyniki Energi za III kw. na 81,4 mln zł

wysokości 10,9 mln zł. "Łączny wpływ w/w odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku Grupy Energa wynosi 81,4 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy Energa bez wpływu na wynik EBITDA"

"Polski ład" siądzie na pensjach wspólników w spółkach z o.o. Czy biznes w tej formie będzie nadal opłacalny?

formalnych, a w przypadku świadczenia usług dla niewielkiej liczby odbiorców, przedsiębiorca może sam prowadzić księgowość. Spółkę z.o.o. natomiast przedsiębiorcy zakładają głównie z powodu niskiej odpowiedzialności – odpowiadają oni majątkiem tylko do wysokości kapitału zakładowego, a minimalny wynosi

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w III kw. 2020 r.

często rozważają znaczne dostosowania cenowe (około 50% firm SM NBP). Obniżając ceny firmy zamierzają zabiegać o nowych klientów (21% firm), reagować na spadający popyt i próbować utrzymać dotychczasowych odbiorców (17%) lub starać się upłynnić zapasy (25%). Z drugiej jednak strony część firm może

Spółdzielnie i wynajmujący mieszkania wysyłają rachunki grozy. Czynsze i śmieci coraz droższe

indywidualni odbiorcy, ale jak przedsiębiorcy. To powoduje, że stawki dla nich wzrastają nawet o 400-500 proc. Miasta podnoszą opłaty za śmieci Rosną też opłaty za śmieci. W Polsce nie ma jednolitego systemu rozliczania odbioru odpadów. W części miast funkcjonuje opłata za osobę, jak np. w Bydgoszczy, Gorzowie

Prezes PKN Orlen: Część produkcji z Możejek trafia obecnie do Polski

? Obecnie zakład na Litwie jest mocno obciążony i relatywnie duża ilość produktów kierowana jest stamtąd właśnie na nasz rynek" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews. Fakt, że rafineria w Możejkach jest obecnie rentowna wynika z korzystnych warunków makroekonomicznych

Energa miała szacunkowo 300 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. W IV kwartale 2018 roku utworzono rezerwę na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z Ustawą o cenach energii w 2019 roku (-136 mln zł) - w IV kwartale 2019 roku wykorzystano część tej rezerwy w kwocie odpowiadającej temu okresowi (+26

Polenergia zaprzestała produkcji pelletu z biomasy, dokona odpisu na 9,8 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Polenergia zdecydowała o zaniechaniu działalności prowadzonej przez spółkę Grupa PEP Biomasa Południe, polegającej na produkcji pelletu z biomasy i dokona odpisu w kwocie 9,8 mln zł, który obciąży skonsolidowany wynik operacyjny za III kw. 2017

PGE: Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 18% r/r do 32,92 TWh w I poł. 2018

półroczu 2018 r. produkcja energii w grupie wyniosła 32,92 TWh, z czego 19,29 TWh, czyli o 3% mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego Elektrowni Bełchatów oraz Elektrowni Turów" - czytamy w komunikacie. Produkcja

Energa miała 104 mln zł zysku netto, 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

mln zł w III kw. 2019 r. "W trzecim kwartale br. Grupa Energa przeprowadziła odpowiednie rozliczenia klientów zgodnie z ustawą z 28 grudnia 2018 roku, stabilizującą ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Dokonano rekalkulacji kwoty różnicy ceny oraz korekty

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

ustanawianiem cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - jest jednym z najistotniejszych celów przygotowanego projektu nowelizacji ustawy. Przewidziano rozwiązania, które będą zabezpieczać interes odbiorców usług świadczonych w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania

Grupa Energa ma umowę z PGG dot. redukcji mocy

Sieci Energetycznych (PSE), podała Energa. Polska Grupa Górnicza deklaruje, że w okresach największego obciążenia polskiego systemu elektroenergetycznego będzie mogła wycofać około 30 MW mocy. Do tej pory Energa podpisała już umowy z 72 innymi odbiorcami i dysponuje

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

, w tym do odbiorców końcowych: 49,98 TWh Produkcja energii elektrycznej brutto: 13,88 TWh Produkcja ciepła: 10,85 PJ Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 33,73 TWh Produkcja węgla

Koniec rajów podatkowych? Joe Biden zaskakuje

mają zrewolucjonizować międzynarodowy system podatkowy. Pierwsze z nich pozwala na powiązanie opodatkowania zysków high-techów z lokalizacją odbiorcy danej usługi. W ramach drugiego miała zostać ustalona minimalna globalna efektywna stawka CIT. Według wstępnych propozycji minimalny 12,5% próg miał

MPiT: Sejm i Senat przyjęły Pakiet Przyjazne Prawo

r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) dotyka różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze, podano w komunikacie. "Pakiet Przyjazne Prawo to kilkadziesiąt punktowych

MR: Więcej odbiorców skorzysta z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

budynków z wielkiej płyty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które są dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej. Zgodnie z szacunkami, do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty" - czytamy także

Zysk netto Energi wyniósł 275 mln zł, EBITDA 626 mln zł w I kw. 2018 r.

wynik to przede wszystkim efekt ograniczenia dodatkowych obciążeń prawno-umownych, w związku z podjętą we wrześniu 2017 roku decyzją o uznaniu za nieważne długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów, oraz znacznie niższych obciążeń wynikających z pełnienia funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego

Węgiel, koronawirus i inne kłopoty polskiej energetyki. Rząd znów dosypie pieniędzy?

Rybniku, Będzinie, Jaworznie... Już dziś pracują na minimalnym obciążeniu. Ich moc zwiększa się tylko od wielkiego dzwonu, gdy pozostałe elektrownie nie są w stanie pokryć zapotrzebowania. Powód jest prosty - zżerają ogromne ilości drogiego węgla, emitując przy tym więcej dwutlenku węgla, a produkując

PGE miała 471 mln zł zysku netto, 1 677 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

o 0,8 TWh. "W 9 miesięcy 2019 r. Grupa PGE wyprodukowała 43,44 TWh energii elektrycznej, z czego 24,82 TWh (o 16% mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów, a także

Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE

odnawialnych wymuszają m.in. coraz większe obciążenia finansowe nakładane na energetykę konwencjonalną, m.in. w postaci opłat za uprawnienia do emisji CO2. Postęp w tej branży stymuluje także wsparcie systemowe ze strony budżetu państwa w postaci aukcji dla instalacji OZE" - podsumowano

Piotrowski z ME: Przetarg na technologię dla elektrowni jądrowej możliwy w br.

roku ogłoszony" - powiedział wiceminister. W kwestii modelu finansowania Piotrowski odniósł się do modelu zastosowanego w Finlandii, gdzie najwięksi odbiorcy złożyli się na finansowanie. "Skoro tak naprawdę na koniec finansuje to odbiorca

Odwrócony VAT

przeprowadzenie audytu usług w tym zakresie, które pomoże na bieżąco sprawdzić prawidłowość rozliczeń. "Każdy kij ma dwa końce" Sprawa odwrotnego obciążenia VAT dotyka także odbiorcę usług budowlanych od swych podwykonawców

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

problemów, zwłaszcza osobom fizycznym zatrudniającym nianie, mikroprzedsiębiorcom i rolnikom. Przez te obciążenia, jak argumentuje resort, utrwala się w Polsce "niekorzystna struktura dominacji mikropodmiotów na rynku". Szablony umowy o pracę i umowy zlecenia będą dostępne w systemie, a w

Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

., po dokonaniu szacunku wpływu regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r., została utworzona rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia w łącznej wysokości 214 mln zł, z czego w I kwartale 2019 r. wykorzystano 51 mln zł. Rezerwa

PGE miała 1,7 mld zł zysku netto, 4,4 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

jednoczesnym utrzymaniu na tym samym poziomie krajowego zużycia energii. W I półroczu 2019 r. grupa PGE wyprodukowała 29,5 TWh energii elektrycznej, z czego 17,06 TWh (o 12% mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia i modernizacji Elektrowni Bełchatów i

PGE zakłada wzrost EBITDA w segmentach OZE i dystrybucji w 2019 r.

: - średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie ok. 238-242 zł/MWh, - planowane niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego, głównie ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie ? remonty BAT/BREF, - ceny węgla w kontrakcie na 2019 roku wyższe ok

Górnicy są dla polityków ważniejsi niż biznes i gospodarka. Rząd funduje firmom coraz droższy prąd

zniwelowanie różnicy pomiędzy kosztami i cenami. Wpłynie to na wzrost wysokości taryf dla wszystkich grup odbiorców, jedynie początkowo najbardziej w przypadku MŚP. Sumaryczny koszt produkcji energii stabilnie wzrasta, osiągając ok. 80 mld zł w 2040 roku, i będzie musiał być przeniesiony w taryfach dla

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

zmniejszyć obciążenie finansowe i koszty w kolejnych okresach. "Zarząd emitenta ocenia, iż dotychczasowe wyniki spółki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 marca 2020 r. oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują

Seco/Warwick miało 41,86 mln zł straty netto w 2017 r.; EBIT: -25,32 mln zł

wydzieleniem działalności zaniechanej w spółce SW Allied Indie w wysokości 12,4 mln zł oraz odpis aktualizacyjny aktywów netto w spółce Retech Systems LLC w wysokości 8,42 mln zł. Po uwzględnieniu powyższych czynników, kosztów finansowych, obciążeń podatkowych oraz wyniku udziałowców niekontrolujących i zysku

Wywłaszczenia, nacjonalizacja biznesu. Saudyjczycy alarmują o nadużyciach wobec inwestorów w Polsce

Saudyjczyków holding GECX (ma siedzibę w Genewie) nabył prawa korporacyjne w Onico Energia. Spółka - dostawca gazu, należała wówczas do Onico SA - podmiotu publicznego, notowanego na NewConnect. Zajmujące się obrotem paliwami, w tym LPG, diesla i biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz odbiorców

Podatek od smartfonów. Gliński: Ceny smartfonów nie wzrosną, już są wyższe niż w Niemczech

Konsumentów. Zdaniem organizacji opłata będzie w rzeczywistości oznaczać kolejne opodatkowanie tego, za co już płacą konsumenci. - Poza podatkami, z których artyści otrzymują dotacje, odbiorcy samodzielnie wybierają i opłacają przecież platformy streamingowe (np. Tidal, Spotify, Apple Music). Wypłacają one

PKP Energetyka umożliwi przewoźnikom korektę planów pracy przewozowej

Energetyka. "Zmniejszenie ruchu w sektorze kolejowym istotnie obniża także zapotrzebowanie na energię trakcyjną i generuje niespotkane dotąd straty. Jednocześnie mamy obowiązek utrzymania stabilności i pełnej ciągłości zasilania sieci, co wiąże się z dodatkowym obciążeniem

Abonament na wygodę. Nowy model sprzedaży podbija Polskę

z miesiąca na miesiąc pozbyć się dodatkowego obciążenia. A co istotne dla firm, możesz cieszyć się dostępem do usług i produktów, na zakup których jednorazowo prawdopodobnie nie byłoby cię stać. Za miesiąc możliwości słuchania najnowszego singla Adele oraz 8 mln innych artystów na Spotify musisz

LOT dostał ponad 100 tys. wniosków o zwrot pieniędzy za bilety. Pasażerowie muszą czekać

związku z pandemią wprowadzili dodatkowe obostrzenia i wymagania dotyczące procedury chargeback, dlatego znaczenie ma m.in. to, czy mamy do czynienia z krajowym, czy zagranicznym odbiorcą płatności. W przypadku krajowego bank nie może kwestionować obciążenia przed upływem 180 dni od daty rozwiązania umowy

Od nowego roku zmiany w karcie podatkowej dla fryzjerów, rzemieślników, taksówkarzy. Najbardziej boją się lekarze

podatkowej koszty prowadzenia niewielkich zakładów usługowych wzrosną, ze względu na większe obciążenia podatkowe, jak również na dodatkowe obowiązki sprawozdawcze i często związane z tym koszty obsługi księgowe - ostrzega Związek Rzemiosła Polskiego. Dojdzie też do dyskryminacji. W tej samej branży będą

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

zwiększenie przychodów w Linii Biznesowej Sprzedaż, co z kolei było wynikiem wzrostu cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, które były odzwierciedleniem rynkowego trendu w tym zakresie. Z uwagi na obowiązywanie w okresie sprawozdawczym Ustawy o cenach energii w 2019 roku5, częściowo efekt

EIM:Magazynowanie energii coraz ważniejsze dla szybszej transformacji energetyki

magazynowania energii elektrycznej i posiadający koncesję na jej magazynowanie. "Proponowane zwolnienie pozwoli uniknąć podwójnego obciążenia raz wytworzonej energii podatkiem akcyzowym ze względu na to, że akcyzą obciążona jest energia dostarczona do odbiorcy końcowego

PGE: Blok nr 5 w Elektrowni Opole pomyślnie przeszedł I fazę optymalizacji

Grupa Energetyczna (PGE). "Realizacja inwestycji bloku nr 5 w Elektrowni Opole to ważny projekt dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla odbiorców. Synchronizacja bloku jest wyrazem dbałości rządu o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja wpisuje się w

Pesa w trudnej sytuacji finansowej. Jej właściciel znowu negocjuje z bankami warunki finansowania firmy

. Mamy nadzieję, że już w najbliższych kwartałach odnotujemy pozytywne efekty restrukturyzacji” - pisze PFR. Narzeka, że firmę obciążyła konieczność utworzenia rezerw związanych z “ewentualnym ryzykiem kar kontraktowych”. Te kary Pesa i PFR uważają za zawyżone. Tradycyjnie producent

MR: Nowela o wspieraniu termomodernizacji i remontów czeka na podpis prezydenta

% kosztów zaprojektowania, zakupu i montażu tzw. kotew. Przeprowadzenie takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z wielkiej płyty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które są dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej. Zgodnie z

PGE analizuje koszty związane z osuwiskiem w KWB Turów

IV kw. wyniki będą tym obciążone, że część produkcji przeszła do elektrowni o wyższym koszcie, a drugi efekt ? który pewnie będzie widać w dłuższym okresie ? że trzeba będzie tę maszynę, która uległa zniszczeniu, odbudować" ? dodał wiceprezes. Do osuwiska w KWB Turów

Eko Export miało 3,68 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

analogicznego okresu roku ubiegłego. Za 9 miesięcy 2018 strata netto wyniosła 3,7 mln zł i została zmniejszona o 15% z poziomu 4,3 ml zł. za trzy kwartały 2017 roku" - czytamy w raporcie. "Wynik na sprzedaży jest obciążony ujemnym wynikiem uzyskanym w spółce Eko Sphere KZ

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy na umowy rodzące obciążenia z związku z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), podała spółka. Rezerwa zostanie ujęta w wynikach IV kw. 2019 r. PGE

Nie wystarczy godzina dziennie. Prowadząc sklep internetowy, masz kilka etatów

ich skuteczne wyróżnienie spośród konkurencyjnych ofert, czyli tania dostawa mocno cię wyróżnia już na samym początku. Wbrew pozorom darmowa wysyłka nie musi oznaczać dla właściciela internetowego biznesu  znacznego obciążenia finansowego. Zwłaszcza że koszt darmowej dostawy można wkalkulować w

Przegląd informacji ze spółek

marżę na kontrakcie na ok. 5% (wobec ok. 8% wcześniej) i zapowiada dochodzenie roszczeń od zleceniodawcy w kwocie nie niższej niż ok. 68 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach

Nowy system wsparcia dla kogeneracji zwiększy ceny odbiorców o max 4 zł/ mies.

systemu wsparcia będą ponoszone przez wszystkich odbiorców końcowych systemu elektroenergetycznego w kraju. Kontynuacja systemu wsparcia wysokoprawnej kogeneracji w proponowanej formule doprowadzi do zmiany poziomu zmiennych opłat przesyłowych oraz dystrybucyjnych, a w konsekwencji na zmianę obciążeń

iFun4all przygotuje dwie gry na platformę Nintendo Switch

zapewnił, sam proces przygotowania gier i związanej z tym certyfikacji nie wiąże się ze znaczącymi kosztami dla spółki i nie stanowi obciążenia dla zespołu produkcyjnego. "Prace nad tymi grami w wersji na Switch nie wpływają negatywnie na nasze działania w ramach GameINN oraz na produkcję

Energa dokonała odpisów aktualizujących na łączną kwotę 247 mln zł

charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy Energa, pozostając, zgodnie z przyjętą w kwietniu br. definicją, bez wpływu na wynik EBITDA" ? czytamy w komunikacie. Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa

InPost może dostarczyć o 40-50% więcej paczek w świątecznym szczycie zakupów

InPost. Szczyt paczkowy to wzmożony okres nadań i doręczeń do odbiorców prywatnych, który rozpoczyna się w drugiej połowie listopada i trwa do samych świąt. To wtedy Polacy najczęściej decydują się na zakupy online, aby uniknąć kolejek w tradycyjnych sklepach. Firmy kurierskie

Seco/Warwick dokonał odpisów wartości spółek zależnych o łącznie 18,6 mln zł

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Seco/Warwick dokonał odpisów aktualizujących wartość swoich spółek zależnych w Brazylii i Indiach o łącznie 18,6 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Obciąży to wynik grupy za 2014 rok. "Zarząd (?) w toku

Energa podpisała list intencyjny z Torunidm dotyczący rozwoju elektromobilności

publiczny we współpracy z ekspertami Energi przystąpiłyby do opracowania ramowego planu rozwoju elektromobilności w Toruniu. Obejmowałby wnikliwą analizę transportu publicznego w mieście, zwłaszcza rozkładu jazdy i obciążenia linii autobusowych wskazanych do obsługi przez e-autobusy. Wyniki analizy

PGE pracuje nad kolejnymi lokalizacjami stacji ładowana aut m.in. w uzdrowiskach

elektroenergetyczną a pojazdem elektrycznym. Poprzez interfejs konsumenta stacja ta komunikuje się z systemem rozliczeniowym i z systemem operatora sieci nN. Baterie pojazdów elektrycznych traktowane są jako dynamiczne zasobniki energii mogące w okresach szczytowych obciążeń wspomagać lokalną sieć. Takie rozwiązanie

EBI udostępni w Polsce ok. 398 mln zł finansowania na OZE i efektywność energet.

wartość to ok. 91 mln zł. "W zakresie efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzone są obecnie negocjacje z wytypowanymi pośrednikami finansowymi. Po podpisaniu umów, jeszcze w tym roku będą otwarte nabory dla odbiorców programu "

PGE nadal przewiduje spadek EBITDA w energetyce konwenc. i obrocie w 2018 r.

(w 2017 przychody i EBITDA z tytułu KDT wyniosły ok. 1,28 mld zł), - nieznacznie niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie, - ceny węgla w 2018 roku wyższe do ok. 10% w efekcie ścieżek

Euro 2020, czyli gra o kasę i młodego widza

; wylicza ekspert. Dla potencjalnych sponsorów reprezentacji ma to znaczenie na kilku poziomach. Nadzwyczajne zainteresowanie Biało-Czerwonymi w okresie turniejowym oznacza, że docierają oni ze swoją marką do odbiorców, do których normalnie by nie dotarli, gdyby nie kontekst reprezentacji Polski. Mogą więc

PGE: Oddano do użytku blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów

wykorzystaniu nowoczesnych technologii zapewniamy odbiorcom niezawodną i tanią energię elektryczną oraz ciepło, zmniejszając jednocześnie wpływ na środowisko" - dodał prezes PGE Henryk Baranowski, także cytowany w komunikacie. Sprawność ogólna netto bloku w pracy kogeneracyjnej

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wsparciu dla budownictwa z tzw. wielkiej płyty

wiąże się z programem "Czyste powietrze". Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. W osobnym komunikacie MIiR podało, że dzięki temu środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów dotrą do szerszego grona odbiorców. Rozszerzony

PGE osiągnęła najwyższy poziom produkcji energii elektrycznej od 5 lat w I kw.

. W I kwartale 2017 r. produkcja z węgla brunatnego wyniosła 10,6 TWh. "To efekt mniejszego obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków modernizowanych w okresie bazowym" - czytamy w komunikacie. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 2,82

Energa miała szacunkowo 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

), - rozwiązanie 24 mln zł rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G utworzonej w 2018 roku (zdarzenie jednorazowe)" - czytamy w komunikacie. W III kwartale rozpoczęto wdrażanie tzw. ustawy o cenach energii, w wyniku czego Energa Obrót rozpoznała w przychodach kwotę

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

płatności podzielonej, ale stroną decydującą o jego stosowaniu jest odbiorca towarów i usług. Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów dotyczącego nowelizacji ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy od 1 września 2019 r. dla wszystkich transakcji przekraczających wartość 15 tys

Strata netto Seco/Warwick to 12,99 mln zł w I poł. 2017 r. wobec zysku rok temu

czerwca 2017 roku Seco/Warwick S.A. raportem bieżącym o nr. 15/2017 poinformował inwestorów o dodatkowych nieplanowanych kosztach realizacji kontraktów spółki zależnej Retech System LLC (USA). Wzrost kosztów realizacji kontraktów wyniósł 11,75 mln zł, co obciążyło istotnie skonsolidowane sprawozdanie

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

, - rozwiązanie 50 mln zł rezerwy utworzonej w 2018 roku w całkowitej kwocie 136 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G (zdarzenie jednorazowe). Zdarzenie to w dużej mierze zabezpieczyło wyniki II kwartału 2019 roku przed negatywnym wpływem Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniającej ustawę