obciążenia z tytułu wynagrodzeń

Leszek Kostrzewski

W górę płaca minimalna. Ale odprawy przy zwolnieniu z pracy w dół. Zobacz, o ile

W górę płaca minimalna. Ale odprawy przy zwolnieniu z pracy w dół. Zobacz, o ile

Od przyszłego roku płaca minimalna wzrośnie do 3010 zł brutto. A to oznacza podwyżkę wielu dodatków powiązanych z najniższą pensją. Są też jednak złe wiadomości. Zmniejszą się odprawy przy zwolnieniach z pracy.

"Polski ład" i równe wynagrodzenia. Będziemy mieć wgląd w zarobki współpracowników

W ogłoszonym przez PiS nowym "Polskim ładzie" zapowiedziano m.in. likwidację luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Firmy będą musiały na życzenie pracownika udostępnić informacje o zarobkach pracowników płci przeciwnej. Mało tego, ewentualne różnice w płacach trzeba będzie uzasadnić, i to w ciągu 30 dni.

Dorabiasz na emeryturze? "Polski ład" mocno uderzy cię po kieszeni

W Polsce blisko 800 tys. emerytów i rencistów dorabia. Aktywni zawodowo, zaradni, niewyciągający ręki do państwa po dodatkowe wsparcie stracą na "Polskim ładzie". Dlaczego?

Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu 15,45 mln zł przez Medico-Investment

na jego terenie działalności gospodarczej, od blisko dwóch lat nie wyraża zgody na odbiór umowy, obciążając ponadto spółkę Awbud połową kosztów eksploatacji obiektu. W wyniku powyższych okoliczności Awbud wystąpił do firmy Medico-Investment o ustanowienie gwarancji zapłaty z tytułu wynagrodzenia

Czy się zmienią odprawy emerytalne? Prawnicy czytelnikom - odc. 53.

Czy się zmienią odprawy emerytalne? Prawnicy czytelnikom - odc. 53.

dojdzie u niego do istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, czyli nastąpi co najmniej 5% zwiększenie ilorazu dwóch wartości – kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Powyższe oznacza, że w niektórych

NCBR dopuściło konsorcjum Polimeksu do III fazy projektu badawczego Bloki 200+

podstawie oceny prac wykonawcy z etapu poprzedniego oraz spełnieniu przewidzianych umową wymogów formalno-prawnych, podano także. "Udział emitenta w trakcie realizacji fazy I oraz fazy II programu, w związku z ich specyfiką, nie był kluczowym (wynagrodzenie z tytułu ich

40-latkowie dostaną w przyszłości niższe emerytury. To skutek śmieciówek

40-latkowie dostaną w przyszłości niższe emerytury. To skutek śmieciówek

razie zbiegu tytułów ubezpieczenia daje krótkoterminowe korzyści finansowe dla zatrudnianych i zatrudniających, ale – zdaniem autorów raportu – w praktyce sprawia problemy wszystkim uczestnikom systemu ubezpieczeń społecznych, związane z obciążeniem zatrudnionych nadmiernym ryzykiem

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. Oto czego rząd nie mówi [WYLICZENIA]

największym obciążeniem są składki na ZUS. Składki przedsiębiorców nie zależą od tego, ile uda im się zarobić w danym miesiącu. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak niższa od 60 proc. średniego wynagrodzenia. Z przyjętego we wtorek przez

"Polski ład" siądzie na pensjach wspólników w spółkach z o.o. Czy biznes w tej formie będzie nadal opłacalny?

"Polski ład" siądzie na pensjach wspólników w spółkach z o.o. Czy biznes w tej formie będzie nadal opłacalny?

zarządu nie będzie się już opłacało – trzeba będzie go zgłosić do ZUS. Czy można uniknąć tych opłat w kolejnych latach? – Można – alternatywę stanowi możliwość przypisania wspólnikom wynagrodzenia z tytułu tzw. powtarzających się świadczeń niepieniężnych, gdyż ta możliwość nie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

wszelkich ciężarów związanych z zajmowaniem dróg na terenie realizowanej przez siebie inwestycji. Z uwagi na skalkulowanie tych opłat w ramach zaoferowanego w postępowaniu wynagrodzenia uzyskała z tytułu realizacji umowy nr [...] z dnia 9 marca 2011 r. wynagrodzenie, na zasadach określonych w umowie, a więc

Agora: Z Goldenline odejdzie ostatecznie 80% pracowników

; - czytamy także. W połowie kwietnia spółka podała, że porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń w grupie o 20% przez 6 miesięcy. Łączne oszczędności z tego tytułu szacowane były na ok. 25 mln zł. Agora informowała wówczas, że proces

"Polski ład" strąca do szarej strefy. To już się dzieje

"Polski ład" strąca do szarej strefy. To już się dzieje

wynagrodzenia pod stołem jest uniknięcie zapłaty podatków i składek z tego tytułu. Ponieważ do tej pory opodatkowanie niskich wynagrodzeń było w Polsce stosunkowo wysokie, ta motywacja była szczególnie silna. Dlatego zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. w skali roku, a tym samym obniżenie całkowitego

Darmowy test raz w tygodniu, kary do 6 tys. zł i odszkodowanie. W Sejmie jest nowa ustawa o testowaniu pracowników

Darmowy test raz w tygodniu, kary do 6 tys. zł i odszkodowanie. W Sejmie jest nowa ustawa o testowaniu pracowników

umowy o dzieło. Projekt ustala też tryb przyznawania świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jeżeli pracownik, który zakaził się koronawirusem, ma "uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, może

Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, PRB, KIG apelują o 'Rok Regulacyjnego Spokoju'

; - ewentualnych zmian zwiększających obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; - obowiązku prowadzenia Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej. "Należy też zagwarantować pakiet działań osłonowych dla pracodawców, który uchroni miejsca

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum. Ponadto zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, w którym wartość rzeczywistej szkody po stronie

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

muszą być ustalone w porozumieniu zawartym między pracodawcą a związkami zawodowymi, a gdy takie nie funkcjonują – z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika jest przyznawane w wysokości 50 proc. minimalnego

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

uwzględnieniem restytucji ozusowania umów zleceń. Jego wdrożenie przyniosłoby poprawę salda budżetu państwa o 10,4 mld zł rocznie" - czytamy w komunikacie. Według Federacji, naprawy wymaga wyjątkowo niesprawiedliwy system ryczałtowy opłacania składek z tytułu pozarolniczej

Mąż został zwolniony z powodu koronawirusa. Czy należy mu się odprawa? Prawnicy czytelnikom, odc. 84

Mąż został zwolniony z powodu koronawirusa. Czy należy mu się odprawa? Prawnicy czytelnikom, odc. 84

funduszu wynagrodzeń. Wysokość odprawy w takiej sytuacji nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Reasumując, aby ustalić, czy mężowi czytelniczki należy się odprawa z tytułu rozwiązania z nim stosunku pracy, konieczne jest najpierw ustalenie, czy jego pracodawca w momencie

KE wydała zgodę na pomoc publiczną dla LOT-u

KE wydała zgodę na pomoc publiczną dla LOT-u

pozyskanie pomocy publicznej na łączną kwotę ok. 1 mld euro, po uprzednim zakończeniu negocjacji z leasingodawcami, których celem jest trwałe i materialnie istotne zmniejszenie obciążeń spółki z tytułu płaconych rat leasingowych”.

"Polski ład" i emeryci. Kto zyskał, kto stracił?

"Polski ład" i emeryci. Kto zyskał, kto stracił?

po południu minister finansów Tadeusz Kościński powiedział PAP: – Wdrożymy rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie "Polskiego ładu" dla osób z emeryturą do 12 800 zł brutto obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni; reforma będzie dla nich neutralna. Obietnica ministra oznacza

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

finansowej (pożyczki, zapomogi). W nowej ustawie pozwolono szefowi firmy zrezygnować na czas epidemii z tworzenia funduszu. Wystarczy, że firmie spadną obroty. "Ponadto w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń nie stosuje się

PwC: Pensja netto Polaków to średnio 71% pensji brutto vs. 72% średniej w UE

lat obserwujemy nieznaczny wzrost obciążeń PIT i ZUS z tytułu braku waloryzacji kwoty wolnej oraz podnoszenia kwoty limitu dla ZUS. Jeszcze w 2016 r. Polska miała jedną z najniższych kwot wolnych. Zmiany weszły w życie z początkiem 2017 r., jednak dotyczą one tylko osób o rocznych dochodach do 11 tys

Sąd oddalił wniosek Impression o upadłość Trakcji PRKiI

. oraz aneksem nr 2 z dnia 3 września 2018 r., dotyczącą wykonania wzmocnień podłoża i nasypu oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Szacunkowe wynagrodzenie Impression wynikające z umowy wynosi 9 901 026,03 zł netto. Jak podawała spółka, znajdowała się wtedy w sporze z Impression co do salda

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

, wynagrodzenie oraz informacje o tytule ubezpieczenia społecznego. – Nie będą to tzw. wzory urzędowe umowy o pracę. Jednocześnie system nie będzie przewidywał pełnej elastyczności w udostępnianych szablonach. Jeśli strony umowy zechcą zawrzeć dodatkowe elementy umowy, wówczas muszą zawrzeć umowę w formie

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł (3

Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku

pełnym roku obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

wynagrodzeń wydaje się wyraźnie niższe. Jednocześnie jednak, te niższe krótkookresowe ryzyka dla dynamiki wynagrodzeń, przekładają się na wyższe średniookresowe ryzyka sytuacji na rynku pracy w kontekście obciążeń przedsiębiorstw z tytułu kosztów pracy i wyników finansowych przedsiębiorstw. Dużo niższa

"Polski ład". Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć. W 10 minut

zdrowotną liczoną od minimalnego wynagrodzenia (ok. 270 zł). Ale to dotyczy tylko tych osób, które teraz są na karcie. "Polski ład". Co z ryczałtem? Tu też są zmiany, jeśli chodzi o składkę zdrowotną. Przychody do 60 tys. zł rocznie - podstawa składki to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Oskładkowanie umów-zleceń w "Polskim ładzie". Nawet milion Polaków od stycznia dostanie niższe pensje

na ubezpieczenie społeczne. Problem polega jednak na tym, że są one pobierane tylko od wysokości minimalnej pensji. Dla pracowników, którzy są zatrudnieni w takiej formie u kilku pracodawców, oznacza to, że pozostała część ich wynagrodzenia jest wolna od składek. Jest to zbieg tytułów do

Legislacyjna farsa. Rząd narzuca galeriom handlowym urzędowe stawki czynszu. Projekt uchwalił, ale go nie pokazuje

wprowadzić urzędowe stawki za wynajem powierzchni w centrach handlowych. Jakby to miało wyglądać? Urzędowe stawki za najem w centrach Kiedy rząd wprowadza lockdown, umowy z automatu ulegają obniżeniu do 20 proc. wysokości świadczeń z tego tytułu należnych udostępniającemu na podstawie umowy sprzed 14 marca

Wakacje kredytowe, zmiana oprocentowania kredytu - jakie prawa ma kredytobiorca w batalii z bankiem? [PORADNIK]

których rosnące w wyniku podnoszenia stóp procentowych raty kredytów stały się  dużym obciążeniem  reklamuje też premier Mateusz Morawiecki. Czy jednak między rządowymi wakacjami kredytowymi a uprawnieniami kredytobiorcy wynikającymi z przepisów prawa bankowego jest duża różnica? I jakie w ogóle

"Polski ład". Podatkowe zombie przegłosowane i wejdzie w życie

mają przychód zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Ma to sprawić, że nie stracą na zmianach. "Polski ład". Co z kartą podatkową? Osoby na karcie będą płacić 9-proc. składkę zdrowotną liczoną od minimalnego wynagrodzenia (ok. 270 zł). Ale

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

. Program zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł z tytułu: - wprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców proporcjonalnych do dochodu (+7,8 mld zł), - uporządkowania zbiegów tytułów do

Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych na łącznie 27,2 mln zł

Państwa kar we wskazanej powyżej wysokości nie znajduje oparcia zarówno w postanowieniach umowy, jak i okolicznościach faktycznych jej realizacji. W szczególności, kwota naliczonych kar z tytułu usług serwisowych jest całkowicie niewspółmierna do wynagrodzenia należnego spółce z tytułu świadczenia ww

Ministerstwo Finansów jedną decyzją zachęciło do ugód frankowych

- umorzonych przez banki kwot spłat wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe lub wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.  Ponieważ na razie rozporządzenie obowiązuje do końca bieżącego roku, to banki nie będą mieć obowiązku

"Polski ład" zmienia zasady rozliczania kosztów firmowych. "Uderzą w małe firmy rodzinne i uczciwych przedsiębiorców"

wtedy, gdy koszty są generowane sztucznie, poprzez transfery finansowe między spółką a wspólnikiem, np. z tytułu świadczenia usług, często fikcyjnych, jak usługi marketingowe, doradcze. Bo te można już rozliczyć jako koszty uzyskania przychodu. I w ten sposób pomniejszyć dochód do opodatkowania firmy

Odprawa pieniężna - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić? Co zmienia "tarcza 4.0"?

ustawowo) spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń wysokość określonych świadczeń wypłacanych pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w tym odpraw, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

, którzy skorzystają z zawieszenia spłaty pełnych rat, będą mieli wydłużony okres finansowania, by nie zwiększać nadmiernie miesięcznego obciążenia. Dyspozycję można złożyć zdalnie: w bankowości internetowej lub mobilnej Moje ING. Pamiętajmy, że wakacje kredytowe oznaczają wzrost kosztu kredytu. Można też

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

działalności gospodarczej. Dzięki proporcjonalności składek płaconych przez przedsiębiorców rozwiązany zostałby natomiast problem nadmiernych obciążeń z tytułu składek w stosunku do rzeczywistych możliwości finansowych firmy - w warunkach bieżącego roku, niższe składki niż obecnie płaciliby przedsiębiorcy

Kto według rządu straci, a kto zyska na "Polskim ładzie"? A jak jest według pracodawców? LISTA

stawki ryczałtu z 15 na 12 proc. dla: informatyków czy programistów, czy dla lekarzy z 17 proc. na 14 proc. Osoby na karcie podatkowej - taksówkarze, hotelarze, fryzjerzy, kosmetyczki czy budowlańcy - zapłacą 9-proc. składkę zdrowotną (liczoną od średniego wynagrodzenia, bez możliwości odliczenia). To ok

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

, którzy balansowali do tej pory na krawędzi bankructwa, mogą nie dać rady udźwignąć tak dużego obciążenia. Jednak efekty wpływu inflacji i podwyżek zobaczymy dopiero za pewien czas. Na razie zmiany trwają za krótko, aby mieć realny wpływ na wzrost upadłości. Warto też pamiętać, że równocześnie z cenami

"Polski ład" bolesny dla 2,5 mln prowadzących własną firmę. Ponad połowa straci. I to sporo

1/3 stawki ryczałtu. Sarnowski tłumaczył to tak: jeśli ktoś prowadzi sklep, to zapłaci 3 proc. podatku na ryczałcie od przychodów. A dodatkowo zapłaci 1 proc., a więc 1/3 z tych 3 proc. podatku, składki zdrowotnej. Całość jego obciążeń wyniesie więc 4 proc

Pismo przedsiębiorców do rządu: zawieszenie składek do ZUS, przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych w związku z koronawirusem

Konfederacja Lewiatan, jedna z największych w Polsce organizacji pracodawców, wysłała w poniedziałek do Ministerstwa Rozwoju apel o pomoc wraz z konkretnymi rozwiązaniami, które pomogłyby firmom przetrwać kryzys. Co zaproponowano?  1. Dofinansowanie wynagrodzeń. "W sytuacji nadzwyczajnego

To już nie są plany. Prezydent Duda podpisał "Polski ład". Co trzeba wiedzieć o zmianach w podatkach, które wejdą od stycznia?

spadek obciążeń podatkowo-składkowych w wyniku reform przełoży się na wzrost dochodu netto o 168 zł miesięcznie. I to jest sufit, jeśli chodzi o zyski. Emeryci i renciści. – Senior z miesięcznym przychodem z pracy ok. 3 tys. zł (ok. 36 tys. zł rocznie) w ogóle nie zapłaci podatku &ndash

KNF: Wskaźniki efektywności banków nieznacznie poprawiły się w I poł. 2018 

ub.r. "Z punktu widzenia poszczególnych rodzajów kosztów, największy wpływ na wzrost kosztów miał wzrost kosztów wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia (o 353 mln zł; 4,6%), a w mniejszym stopniu wzrost kosztów z tytułu marketingu (o 140 mln zł; 31,0%), wydatków na

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

. placówkom oświatowym. Luźniejszy kodeks pracy Ograniczono wysokość odpraw i odszkodowań w przypadku zwolnienia z pracy do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Wprowadzono też zmiany w Funduszu Socjalnym. Po zmianach pracodawca nie będzie musiał dokonywać odpisów na zakładowy fundusz świadczeń

Prezydent podpisał ustawę ws. niższych składek ZUS dla małych firm

ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych od uzyskiwanego przez nich rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, który w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30?krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w razie

UOKiK ostrzega banki w sprawie frankowiczów. "Byłoby to naruszenie prawa"

, które stwierdziły, że od frankowiczów, z którymi przegrają w sądzie, będą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. I kiedy wznowiono sprawę państwa Dziubaków, przedstawiciel Raiffeisena zaczął wykazywać przed sądem, że w razie korzystnego dla kredytobiorców wyroku bank może domagać się nie

"Polski ład". Klasa średnia sfinansuje obietnice PiS

dochody obciążone wyższą, 32-procentową stawką podatkową. Wpłacili oni do budżetu ponad 25,4 mld zł z tytułu PIT, co stanowiło 32,12 proc. wpływów z tego podatku. Średnio płacili ponad dziewięć razy więcej niż podatnicy, którzy drugiego progu nie przekroczyli! Ponad 587 tys. podatników prowadziło

FPP: Klin podatkowy powinien być systematycznie w różnych formach zatrudnienia

między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika, a wynagrodzeniem "na rękę", jakie ten pracownik otrzymuje. Każda forma zatrudnienia charakteryzuje się innym klinem podatkowym w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej, czyli od tytułów, którym podlega, a także wyłączeń. To

Sytuacja jest dramatyczna. Pracę może stracić nawet 40 procent załogi lotniska Ławica

roku - sięgną 20 mln zł, a w przyszłym dojdzie jeszcze 16 mln zł zobowiązań z tego tytułu. To - poza stratą bilansową - dodatkowe obciążenie dla nas. Chodzi o odszkodowania za hałas. Sąsiedzi lotniska mogą o nie występować w związku z wprowadzeniem – decyzją sejmiku z 2012 r. – tzw. obszaru

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

obciążenia funduszu wynagrodzeń, czyli nastąpi co najmniej o 5% zwiększenie ilorazu dwóch wartości – kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Warto zwrócić uwagę, że warunki obniżenia wymiaru odpraw w niektórych

Mordasewicz: Podatek od sieci oznacza spadek wynagrodzeń, podatków i składek ZUS

, z jakim będziemy mieli do czynienia to zmniejszone wpływy do budżetu, do ZUS" - dodał ekspert Lewiatana. Mordasewicz wyjaśnił, że w przypadku sieci wynagrodzenia są wyższe niż w małych sklepach, co oznacza większe wpłaty z tytułu podatku PIT oraz składek na

IAB Polska: 87% firm z branży reklamy online odczuwa negatywne skutki pandemii

Sztuk Filmowych 1,5% uzyskanego w Polsce przychodu z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższy. Prawdopodobnie nowe

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

. 2020 r. bank zaksięgował pełną składkę roczną (58 mln zł, spadek 20% r/r) na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i kwartalną składkę na fundusz gwarantowania depozytów w kwocie 27 mln zł (wzrost o 132% r/r) tak, że łączne obciążenie było porównywalne z tym z

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń u pracodawcy. Projektowany przepis zapobiegnie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19, w tym przede wszystkim poprawi płynność finansową

Gino Rossi ma zgodę PKO BP na sprzedaż akcji Simple Creative Products

na rzecz emitenta wynagrodzenie w kwocie 99 999 zł. "Emitent informuje, iż podjął czynności mające na celu zwolnienie przez bank akcji Simple spod zabezpieczeń, jednakże ostatecznie nie doszło do zwolnienia Akcji Simple z przedmiotowych zastawów" - czytamy także

Projekt ustawy o 'małym ZUS-ie' został przesłany do konsultacji publicznych

zyska rocznie 20-26 mln zł, a jednostki samorządu terytorialnego - także 20-26 mln zł rocznie. "Ustawa rozwiązuje istotny problem społeczny związany z nadmiernym obciążeniem przedsiębiorców prowadzących niskoprzychodowe działalności gospodarcze (m.in. związane z

Famur: TDJ Equity I obejmie pakiet kontrolny akcji Famur Famak

; 3. spłata przez Famak z podwyższonego kapitału zakładowego całości zobowiązań finansowych, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi ok. 69 mln zł, i na które składają się ok. 40 mln zł kredytów bankowych, 7 mln zł zobowiązań z tytułu leasingu i 22 mln zł pożyczki od Famur

Nauczycielskie przywileje i emerytury

zależy od stopnia awansu zawodowego. Od stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela z tytułem magistra wynosi: – dla nauczyciela stażysty: 2294 zł brutto – dla nauczyciela kontraktowego: 2361 zł brutto – dla nauczyciela mianowanego: 2681 zł brutto – dla nauczyciela

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

wzajemnych relacji i umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku firmy i dyskrecji. Mediacja sprzyja też obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla

FPP/ CALPE: ZUS potrzebowałby ok. 400 lat na kontrole wszystkich płatników

związany z kontrolowaniem zbiegu tytułów w umowach zlecenia wynosił 60 mln zł, podano także. "Analizując efektywność kosztową inspektorów kontroli ZUS można stwierdzić, że obecnie w ZUS pracuje około 1,5 tys. inspektorów kontroli, ich zatrudnienie oraz obsługa

Zarabiasz za granicą? Borówki w Holandii, budowa w Anglii, ryby w Norwegii? To teraz musi być PIT od tych dochodów w Polsce

otrzymujący minimalne wynagrodzenie w tym kraju (1,6 tys. euro) będzie musiał zapłacić dodatkowo ok. 7 tys. zł podatku w Polsce. Tu jeszcze jedna ważna uwaga - ulga abolicyjna nie ma zastosowania do dochodów z tytułu rent i emerytur. Jakie zeznanie złożyć w przypadku dochodów zagranicznych? PIT-36 wraz z

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Spadek dochodów banków w niektórych obszarach, przy jednoczesnym wzroście obciążeń i wymogów regulacyjnych stanowią wyzwanie dla banków, które chcą zapewnić akcjonariuszom odpowiedni poziom zyskowności, wynika z raportu Komisji Nadzoru

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej oraz podniesienie oprocentowania rezerwy z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej. Umożliwi to utworzenie dodatkowego bufora płynnościowego dla banków oraz obniży ich koszty z tytułu utrzymywania rezerwy" - czytamy dalej. Bank centralny

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

skutek oświadczenia złożonego przez spółkę E003B7 o potrąceniu spornej wierzytelności z tytułu rzekomego zobowiązania do poniesienia kosztów związanych z pracą głównych żurawi montażowych na placu budowy Bloku J910 MWe w Jaworznie, z bezspornie należną wierzytelnością wynikającą z wynagrodzenia

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

pięciu lat" - skomentowała minister rodziny, pracy i polityk społecznej Marlena Maląg. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczanie zjawiska nadużywania

Dlaczego parlamentarzyści mają 10 razy wyższą kwotę wolną od podatku niż pozostali Polacy?

ustawy , który uchyla zwolnienie z podatku diet posłów i senatorów. Pozostawione w mocy jest zwolnienie dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia innych funkcji obywatelskich (np. dla ławników). - W efekcie całe wynagrodzenie, które otrzymuje poseł lub senator

Poczta Polska. Czy za chwilę sami będziemy chodzić do urzędu po listy i paczki?

;. 12 października ta sama pocztowa „Solidarność" triumfalnie zakończyła spór zbiorowy. "Negocjacje zakończyły się sukcesem" - pisze związek na swojej stronie internetowej. Efekt? Pracownicy z najniższym wynagrodzeniem 2600,00 otrzymują od 1 stycznia 2022 r. podwyżkę do 2850,00 zł

Nabycie spadku z zagranicy. Jakie przepisy obowiązują?

, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki z tytułu wykonania zapisów i poleceń zawartych w testamencie. „Zapłacony w Niemczech w związku z nabyciem spadku podatek nie należy do tej kategorii obciążeń – nie wynika z prawa cywilnego, nie ciążył na spadkodawcy, jego poniesienie nie jest konieczne

Zysk netto Banku Millennium wstępnie wzrósł r/r do 179,6 mln zł w IV kw. 2017r.

% w porównaniu do stanu za rok poprzedni, w wyniku oddziaływania wszystkich wymienionych powyżej elementów oraz zwiększenia podatku bankowego o 8,2% (co wynikało z dłuższego o miesiąc okresu obciążenia), podano także. "Wynik z tytułu odsetek netto (pro-forma) za rok

Dlaczego LOT potrzebuje aż 4,5 mld zł pomocy publicznej? "Będzie chuda zima"

istotne zmniejszenie obciążeń spółki z tytułu płaconych rat leasingowych”. 4,5 mld zł to aż 60 proc. zeszłorocznych przychodów linii, kiedy na przykład w przypadku Lufthansy (dostała 9 mld euro) to 25 proc. przychodów. Także nominalne miliard euro to bardzo dużo - mało która linia prosiła o aż

Rząd chce oskładkować każdą złotówkę. Więcej zapłacą przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, a nawet emeryci

tylko od tej pierwszej. Po zmianach trzeba będzie płacić składki od każdej umowy, niezależnie od jej wysokości. Rząd chce z tego tytułu uzyskać dodatkowe 2,5 mld zł. W pełni oskładkowane umowy mają być od stycznia 2021. Jak się jednak okazuje, na tym nie kończą się plany rządu. Resort pracy chce bowiem

GITD złożył w sądzie pozew wobec Wasko o zapłatę 50,67 mln zł

zamawiającym, której przedmiotem było dostarczenie i montaż w pojazdach należących do zamawiającego mobilnych urządzeń rejestrujących wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich obsługi i eksploatacji. Całkowita wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniosła 3,9 mln zł"

Projekt noweli dot. implementacji technologii 5G trafił do konsultacji

stanowiących obszary kolejowe na cele związane z realizacją sieci nowej generacji, jak również określa zasadę, że opłaty z tytułu dostępu do nieruchomości będących w zarządzie Lasów Państwowych ustalane są w wysokości obciążeń publicznoprawnych, ponoszonych przez Lasy Państwowe od części nieruchomości

Bank Handlowy miał 158,48 mln zł zysku netto, 45,2 mld zł aktywów w III kw. 2018

wartości. Łączne obciążenie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych rachunku zysków i strat grupy w III kwartale 2018 roku wynosiło 19,3 mln zł i pozostało na niemal niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym. Aktywa razem banku wyniosły

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

się kolejne kwestie do załatwienia: wyegzekwowanie od banku zasądzonych środków, możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej i konieczność rozliczenia się z bankiem. Banki nie są bierne i żądają zwrotu kwoty udostępnionego kapitału (co jest oczywiste), a także straszą roszczeniami z tytułu

Qumak utworzy 12 mln zł rezerwy w zw. z odstąpieniem od umowy przez UMWD

1, w ramach którego należało zrealizować poszczególne etapy techniczne, naliczył kary i obciążył wykonawcę karami umownymi z tytułu opóźnienia w ich realizacji, na łączną kwotę 7.167.895,20 zł, co przekracza 10% wartości wynagrodzenia całkowitego netto; - wykonywanie umowy

Ostateczna wartość zobowiązań w programie odejść w PKP Cargo to 64,6 mln zł

transzach: I transza w wysokości ok. 55 mln zł zostanie wypłacona razem z wynagrodzeniem za czerwiec 2015 r., II transza, która wyniesie ok. 9,6 mln zł, zostanie wypłacona w lutym 2016 r." - czytamy w komunikacie. Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO w wysokości 64,6

Podatki, emerytury, pensje. Kto korzysta, a kto traci na rządach PiS? [ANALIZA]

stracą to świadczenie. Od marca mają wzrosnąć najniższe emerytury z 882,56 zł do 1000 zł, renta socjalna z 741,35 zł do 840 zł oraz renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł. W sumie dotyczy to 1,4 mln osób. A emeryci i renciści mają dobrą pamięć i

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

(rejestrowana) na koniec 2019 r. spadnie do 5,5%, a na koniec 2020 r. wyniesie 5,1% wobec 5,8% z końca 2018 r. "Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przyjęto, że w 2019 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

oraz wynagrodzenia z tytułu zarządzania aktywami nie przekroczy proponowanego w projekcie limitu 0,6% aktywów. "Mamy nadzieję, że w toku dalszych prac nasze propozycje zostaną uwzględnione. Tym bardziej, że przykłady rozwiniętych państw, takich jak wielka Brytania

Ostateczna wartość zobowiązań zw. z programem odejść w PKP Cargo to 266 mln zł

. Kwota ta, jako rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO, zostanie ujęta w księgach i obciąży skonsolidowany wynik grupy PKP Cargo za IV kwartał 2014 r., podała spółka w komunikacie. "Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Zapisało się ponad 3300 osób z PKP Cargo

Komisja sejmowa przyjęła projekt tzw. ustawy frankowej

projektu ustawy zagłosowało 16 posłów przy 10 głosach wstrzymujących się. "Projekt ustawy przewiduje przede wszystkim modyfikację kryteriów przyznania wsparcia, jak również możliwość częściowego umorzenia zwracanych środków, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu

PiS gra o wszystko. Co zostanie z "Polskiego ładu", kiedy projekt trafi do Sejmu? Na razie przeciw jest nawet Kościół

Konsultacje społeczne nad „Polskim ładem" właśnie się zakończyły. Projekt ma być głosowany we wrześniu lub na początku października. „Polski ład" zakończył też projekt pod tytułem Zjednoczona Prawica. Owszem, Jarosław Gowin wypychany był z rządu już wcześniej, ale jego

Podatek liniowy, czyli zrzutka na najbogatszych

którym jest dziewięć różnych tytułów danin publicznych powiązanych z wynagrodzeniem, a daniny te są liczone od różnych podstaw. Obsługa tego systemu to obciążenie dla pracodawców, zwłaszcza najmniejszych, dla podatników oraz dla administracji z osobnymi systemami informatycznymi w ZUS i w urzędach

Czy muszę płacić składki na ZUS? Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych? Jak działa tarcza antykryzysowa? Wyjaśniamy wątpliwości

tytułu określonych składek. Mowa zatem o składkach, które mimo upływu ustawowego terminu nie zostały opłacone. Zatem warunek do zwolnienia zajdzie wyłącznie w przypadku powstania zaległości z tego tytułu. Co ważne - wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu zaległych składek

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

zamian za wynagrodzenie nastąpi zgodnie z art. 199 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w formie niepieniężnej tj. spółka przekaże składniki majątkowe stanowiące jej majątek - środki trwałe stanowiące nieruchomości. Podatnik chciał wiedzieć, czy nabycie przez

ZUS dla przedsiębiorców. PiS obiecuje 500 zł ulgi w składkach ZUS

tylko nieliczni. Zdecydowana większość zapłaci większe składki. Przepisy przewidują bowiem, że przedsiębiorcy opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak niższa od 60 proc. średniego wynagrodzenia. W 2020 r. będzie to - zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej przyjętej przez

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

w wysokości: 143 483 000 tys. zł ? z podatku od towarów i usług, 69 000 000 tys. zł ? z podatku akcyzowego, 1 709 000 tys. zł ? z podatku od gier, 29 817 000 tys. zł ? z podatku dochodowego od osób prawnych, 51 000 000 tys. zł ? z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1 000 000 tys. zł ? z tytułu

Nieprzyjemnie na GPW, CD Projekt w centrum uwagi

Swedbank Robur Fonder AB ?zeszły" poniżej 5 proc. w akcjonariacie. Ponadto po stronie podażowej rynku pojawiła się duża pozycja. Atmosfery nie będą też poprawiać roszczenia Andrzeja Sapkowskiego w wysokości 60 mln zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za prawa autorskie. Aczkolwiek prawdopodobnie

Rekordowa liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej", kwitnie kinowy biznes Agory

rezultat zakończenia współpracy z niektórymi klientami, niższego wolumenu zamówień oraz rosnącego udziału usług druku realizowanych na papierze dostarczonym przez klientów drukarni – informuje spółka. Grupa Agora miała wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w 2017 r. Wzrosły one o

Wasko odesłało do GITD bez akceptacji notę obciążeniową na 51,7 mln zł

. "Całkowita wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniosła 3,9 mln zł. Prace zostały zrealizowane przez emitenta należycie i terminowo, a na dostarczone urządzenia udzielona została gwarancja na warunkach określonych umową" - czytamy w komunikacie

Jak wziąć kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie. Co to jest zdolność kredytowa? [PORADNIK]

rodzaju kupowanej nieruchomości. Dla przykładu bank będzie wymagał przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów. Jeżeli uzyskujemy dochód z tytułu umowy o pracę, zostaniemy poproszeni o przedłożenie zaświadczenia o zarobkach oraz potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na konto. Ponadto bank

Minister energii chce wyłączenia górnictwa z PPK, bo "wzrosną koszty pracy". Ale prawdziwym powodem może być spór wewnątrz PiS

;projektowane rozwiązania doprowadzą do faktycznego obniżenia wynagrodzenia otrzymywanego do ręki. Powyższa sytuacja może doprowadzić do wystosowania przez pracowników branży górniczej roszczeń rekompensacyjnych z tytułu powyższego obciążenia. Może to w efekcie doprowadzić do większego wzrostu kosztów pracy

Nowela Prawo geologiczne i górnicze zostało przyjęte przez Sejm

, na dochody JST i NFOŚiGW. "Ponadto przewidywane są wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie górnicze, które stanowią dochód Skarbu Państwa. Nie sposób oszacować tych wpływów. Użytkowanie górnicze ustanawia się w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz

Getin Noble Bank zwalnia pracowników

? Dodatkowe obciążenia, które zbiegły się ze wzrostem wymogów kapitałowych i wprowadzeniem podatku bankowego. To nie koniec złych wieści. Wczoraj agencja Fitch Ratings obniżyła długoterminowe ratingi Getin Banku z BB do BB- oraz BOŚ Banku z BB do B+. Powody to m.in. planowany podatek bankowy i wiążące się z

KRD: 7 na 10 Polaków uważa, że koszty życia są wysokie lub bardzo wysokie

doprowadzić to do pojawienia się zadłużenia, i to niemałego. Żeby zobrazować sytuację, prócz statystycznych wyliczeń średnich kwot płaconych przez Polaków w naszym raporcie pokazujemy też dane z naszej bazy. Przykładowo średnie miesięczne opłaty z tytułu czynszu za mieszkanie to 514 zł, a średnie zadłużenie w

Prawniczka, która nagłośniła ulgę Pałacyk+: Ktoś porządnie nie przygotował "Polskiego ładu", bo robił slajdy i konferencje prasowe

Pani na "Polskim ładzie" zarobiła czy straciła? Dr Jowita Pustuł*: Straciłam. Ile, jeśli można zapytać? - Moje obciążenia podatkowe związane z prowadzeniem działalności wzrosły o 25 proc. Dla niektórych jest to szokująca informacja. Pytają: jak to? Dlaczego tak dużo? To tłumaczę, że

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

pozwalający, po uwzględnieniu przewidywanego dalszego trwania życia, na uzyskanie świadczenia zapewniającego minimum egzystencji. Weźmy pod uwagę, że w wielu krajach Unii Europejskiej nie ma przepisów pozwalających wypłacać emeryturę tylko z tytułu opłaconej jednej składki. Zazwyczaj obowiązują wymogi co