obciążenia przedsiębiorstw

Dariusz Dobosz

Firmowy samochód może być tańszy. 10 prostych sposobów na zbicie kosztów

Firmowy samochód może być tańszy. 10 prostych sposobów na zbicie kosztów

Eksploatacja auta w przedsiębiorstwie generuje spore koszty, ale można je zmniejszyć. Oto 10 sposobów, by firmowy samochód był mniejszym obciążeniem dla firmowej kasy

Raport KE: Polski fiskus daleki od ideału

Polska administracja podatkowa oraz ogólna polityka fiskalna wymagają reform. Ściąganie podatków w Polsce generuje jedne z największych kosztów w całej UE i jedne z największych obciążeń związanych z rozliczeniami po stronie przedsiębiorstw.

KE zapowiada przedstawienie na jesieni planu dot. opodatkowania przedsiębiorstw

; - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie. Komisja przedstawiła dzisiaj szereg inicjatyw, które planuje wdrożyć do 2024 r. Celem zmian ma być: m.in. ograniczenie przeszkód podatkowych i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw na

Co z firmami, które PFR wezwał do zwrotu pieniędzy z tarczy finansowej? Jest opinia UOKiK

Co z firmami, które PFR wezwał do zwrotu pieniędzy z tarczy finansowej? Jest opinia UOKiK

. Tarcza PFR. Mikro czy MŚP? Większość wniosków o umorzenia już rozpatrzono, ale wciąż niejasna jest sytuacja ok. 20 tys. firm. To przedsiębiorstwa, co do których PFR nabrał wątpliwości - na przykład, czy subwencje im się w ogóle należały. Tak stało się w przypadku spółek cywilnych, których wspólnicy też

Skiba: Podatek od przedsiębiorstw cyfrowych ma dać ok. 0,5 mld zł dochodu

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Podatek od przedsiębiorstw cyfrowych ma przynieść budżetowi ok. 0,5 mld zł dochodu, przy czym zostanie on nałożony na duże przedsiębiorstwa cyfrowe, oferujące usługi dla biznesu, zapowiedział wiceminister finansów Leszek Skiba

KE zatwierdziła polski program zaliczek zwrotnych o wartości 75 mld zł

udzielenie mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia na zaspokajanie ich bezpośrednich potrzeb w zakresie płynności, a także zmniejszenie obciążeń finansowych spowodowanych pandemią" ? powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe

KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł

, które pozwoli im na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności. Zmniejszy to ich obciążenie finansowe w związku z obecnym kryzysem Przedsiębiorstwa będą mogły zminimalizować straty gospodarcze poniesione w okresie kryzysu związanego z koronawirusem oraz utrzymać miejsca pracy" - powiedziała

KE zatwierdziła polski program wsparcia w zw. z pandemią, wart 115 mln euro

państwa, przyjętych przez Komisję 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych 3 kwietnia 2020 r. "Ten program o wartości 115 mln euro pozwoli polskim władzom umorzyć przedsiębiorstwom część odsetek, które muszą płacić z tytułu pożyczek, co pozwoli zmniejszyć ich obciążenie

NBP: Ok. 17% badanych firm obawia się negatywnego wpływu PPK na zyski

% ankietowanych przedsiębiorstw wstępnie szacuje, że wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może wyraźnie odbić się na ich zyskach. Analizując przyszłe skutki wprowadzenia PPK, przedsiębiorstwa liczą się z poważniejszymi obciążeniami wyników. Wśród respondentów, którzy już obecnie są w stanie

Prezydent Bydgoszczy: Tarcza dla samorządów jak dla przedsiębiorstw

Prezydent Bydgoszczy: Tarcza dla samorządów jak dla przedsiębiorstw

przedsiębiorców. Bruski podał, że zawieszenie czynszów zmniejszyło wpływy do samorządowej kasy o 3 mln zł miesięcznie. - Chcemy pomagać, ale nie mogę pozwolić na przenoszenie wszystkich obciążeń na budżet samorządu. Apelował do rządu o pomoc. Przypomniał, że według obecnych obliczeń samorządowy budżet będzie

GUS: Wynik netto przeds. niefinans. spadł o 7,1% r/r do 139,2 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 139,2 mld zł w 2018 r. i był niższy o 7,1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób

Artysta malarz: sprzedałem pracownię, bo targi w Polsce już nie wrócą. Branża jest martwa, firmy upadają

Artysta malarz: sprzedałem pracownię, bo targi w Polsce już nie wrócą. Branża jest martwa, firmy upadają

- lub kilkuosobowe firmy, ale zamykają się już też małe i średnie przedsiębiorstwa. Tendencja ta utrzymuje się od czasu rozpoczęcia okresu pandemii, a w branżach szczególnie poszkodowanych, na skutek między innymi regulacji "Polskiego ładu", w tej chwili liczba zamykanych przedsiębiorstw

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

uprawnień i potrzebuje do tego dodatkowego umocowania w odrębnym pełnomocnictwie. Chodzi tu o sprzedaż przedsiębiorstwa, oddanie firmy do czasowego korzystania oraz sprzedaż lub obciążenie nieruchomości. 4. Ustanawianie pełnomocnika lub prokurenta Ustanowienie pełnomocnika jest jednostronną czynnością

Agora sprzeda Domiporta, dokona odpisów obciążających jej wynik za I kw. 2020 r.

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Domiporta - spółka zależna Agory - rozpoczęła negocjacje dotyczące zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki Mieszkanie.pl, której wspólnikami są Piotr Przybysz oraz Sławomir Gąsiorowski - członkowie zarządu Domiporta, podała Agora. W związku z

Kościński: Kierunek działań KE ws. podatków 'jak najbardziej pozytywny'

Europejskiej na nadchodzące lata. Jednocześnie przedstawiła szereg inicjatyw, które planuje wdrożyć do 2024 r. Celem zmian ma być: m.in. ograniczenie przeszkód podatkowych i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku, oraz uproszczenie podatków. KE planuje

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 22,8% r/r do 50,4 mld zł w I poł.

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 50,39 mld zł w I poł. 2020 r. i był niższy o 22,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wynik finansowy brutto wyniósł 62,6 mld zł

Primetech utworzył odpis wys. 5 mln zł na należność zatrzymaną przez JSW

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Primetech zdecydował o utworzeniu odpisu na należności z tytułu sprzedaży Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) w kwocie 5 mln zł, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji PBSz., która została zatrzymana

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w III kw. 2020 r.

obciążyć finanse badanych podmiotów, choć dotychczas (do I kw. br.) kształtowanie się cen relatywnych sprzyjało zyskowności" - czytamy dalej. Prognozy przedsiębiorstw SM NBP na 12 miesięcy wskazują na wolniejszy wzrost inflacji cen producenta, niż oczekiwano w poprzednim

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

Kiedyś śmierć przedsiębiorcy wiązała się z końcem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jego bliscy nie mieli więc możliwości, aby ją dalej prowadzić. Teraz jest inaczej. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym wprowadziła formę przejściową w postaci przedsiębiorstwa w spadku. Co to oznacza? Po

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 28,6% r/r do 18,56 mld zł w I kw.

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 18,56 mld zł w I kw. 2020 r. i był niższy o 28,6% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób

Kogo rząd ugłaskał, zmieniając "Polski ład"? Głównie pracowników etatowych i firmy z małymi dochodami

Kogo rząd ugłaskał, zmieniając "Polski ład"? Głównie pracowników etatowych i firmy z małymi dochodami

tego roku. "Polski ład" skomplikował rozliczenia podatkowe, podniósł obciążenia składkowe. Obecnie zaproponowane rozwiązania obniżające próg podatkowy dla rozliczeń na zasadach ogólnych o 5 punktów procentowych czy możliwość częściowego, minimalnego odliczenia składki zdrowotnej korygują po

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,8% r/r do 76,9 mld zł w I poł.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 76,9 mld zł w I poł. 2019 r. i był wyższy o 4,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób

Pre Pack - co to takiego?

doświadczonych reżyserowanych sytuacjach. Pre Pack, bo takiej nazwy łatwiej używać, to szybka możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, albo składników majątkowych stanowiących znaczną część upadającego przedsiębiorstwa, która następuje wraz z ogłoszeniem upadłości tego podmiotu

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 7,5% r/r do 121,2 mld zł w 2019

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 121,2 mld zł w 2019 r. i był wyższy o 7,5% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób

PARP: Blisko 6,4 tys. firm ubiega się o pomoc UE na walkę ze skutkami COVID-19

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Blisko 6,4 tys. przedsiębiorstw średniej wielkości złożyło wnioski na łączną kwotę ponad 1,1 mld zł w zakończonym właśnie naborze "Dotacje na kapitał obrotowy", poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Ponad 70

Koronawirus przesunie podatek od cukru. Budżet będzie miał spore kłopoty

także w sytuacji ponoszenia przez przedsiębiorstwo strat, np. podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy albo podatek minimalny z tytułu własności budynku oddanego w najem lub dzierżawę”. Jak twierdzą, państwo powinno ograniczyć wszelkie ryzyko, obciążenia i obowiązki pracodawców, tak aby

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa, dokonanie darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. – Jeżeli zatem małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia długu

Pierwsze prace na budowie nowej ekspresówki na Mazurach

cementowego, bo droga będzie mocno obciążona ruchem tranzytowym. - Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A., Mostostal Warszawa S.A. oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Wartość zadania wynosi ok. 686 mln zł.

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

Dawniej wraz ze śmiercią przedsiębiorcy kończyła się prowadzona przez niego działalność gospodarcza, ale bazując na ustawie o zarządzie sukcesyjnym, wprowadzono właśnie formę przejściową w postaci przedsiębiorstwa w spadku. Oznacza to, że po śmierci przedsiębiorcy działalność (rozumiana jako

Banki udzielają mniej kredytów. Chcą zwolnienia z podatku bankowego

kredytowanie gospodarstw domowych spadło wówczas o 25 proc., zaś kredytowanie przedsiębiorstw zmniejszyło się o 33 proc. Cała sytuacja zmniejszyła polski PKB o 1 punkt procentowy (ogółem PKB naszego kraju zmniejszył się wówczas z 5 proc. w 2008 r. do 1,7 proc. w 2009 r.). Teraz grozi nam powtórka. Według NBP w

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 1,9% r/r do 94,6 mld zł w I-III

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 94,6 mld zł w I-III kw. 2019 r. i był wyższy o 1,9% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Około 78% badanych przedsiębiorstw twierdzi, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) nie spowodowało żadnych zmian w zakresie ich płynności, a blisko 2% firm odczuło poprawę płynności, poinformował Narodowy

80 proc. firm nie zatrudni Ukraińców. Inflacja i "Polski ład" szkodzą inwestycjom

pieniądze na wprowadzanie uprzednich zmian. - "Polski ład" nie został odpowiednio skonsultowany. Dodatkowo wprowadzono go bez wystarczającego vacatio legis. To jest ten rodzaj obciążenia, którego jako kraj nie powinniśmy sobie fundować - mówił podczas konferencji prasowej Kamil Sobolewski

NBP: Prognozy makro pozwalają oczekiwać dalszego wzrostu akcji kredytowej 

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Prognozy makroekonomiczne dają podstawy do oczekiwania dalszego wzrostu akcji kredytowej, jednak formułowanie przewidywań pozostaje w dalszym ciągu obciążone niepewnością co do skali reakcji dostosowawczych banków w odpowiedzi na zmiany w

PIH: Opłaty od napojów słodzonych dyskryminują handel niezależny

wprowadzić niezbędne dla handlu niezależnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw zmiany w ustawie o opłacie od napojów słodzonych, podkreślono. "Ulokowanie obciążeń finansowych na kolejnych etapach łańcucha dystrybucji, z dala od jego początku, czyli producenta, zwiększa

Instytut Biznesu: Obciążenie umów cywilnoprawnych może osłabić potencjał firm

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Istnieje realne ryzyko osłabienia potencjału polskich przedsiębiorstw, wynikające z projektu obciążenia umów cywilnoprawnych, uważa Instytut Biznesu. Według Instytutu, krytyczna jest zbieżność w czasie nowej regulacji z podwyższeniem kosztów

Hutnicy z Częstochowy chcą gwarancji zatrudnienia. Sąd: Prawo upadłościowe tego nie przewiduje

przedsiębiorstwo bez żadnych obciążeń, a sprzedaż jest definitywna i nie ma możliwości odstąpienia od niej, gdyby kupujący nie wypełnił deklaracji dotyczących zatrudnienia. Jedynym przywilejem, który obejmuje przepisy Prawa Upadłościowego, jest bardzo wąska preferencja nabycia przedsiębiorstwa upadłego będącego

Taniej w bankach nie będzie. A co z pomocą dla kredytobiorców?

kwietniu odnotowano zatrzymanie trendu spadkowego, który obserwowany był od dziewięciu miesięcy w odczytach półrocznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – wyjaśnia prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Nowy wskaźnik? Banki apelują o

NBP: Popyt na kredyt ze strony firm będzie nadal rósł, ale wolniej w II kwartale

przedsiębiorstwo, oraz niepewnością związaną z przyszłą sytuacją samych banków w konsekwencji wzrostu obciążeń sektora bankowego. Mimo tych zmian, wciąż jednak widoczny jest wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów bankowych w wartościach nominalnych, co należy wiązać z utrzymującą się wysoką

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,6% r/r do 65,3 mld zł w I poł.

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 65,3 mld zł w I poł. 2019 r. i był wyższy o 4,6% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą termin oświadczeń ws. cen prądu na 13 VIII

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, podało Ministerstwo Energii. Przepisy ustawy m.in. ustalają termin składania oświadczeń przez odbiorców energii na 13

NBP: Wzrósł poziom niepewności firm, głównie przez zmieniające się przepisy

być to efektem rosnących kosztów produkcji oraz raportowanych przez przedsiębiorstwa problemów, w tym zwłaszcza zmieniającego się otoczenia fiskalno-legislacyjnego, powodującego wzrost niepewności co do rozmiarów przyszłych obciążeń podatkowych, administracyjnych i sprawozdawczych " - czytamy

Drożej za przejazd autostradą A4 z Krakowa do Katowic

, Koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. W okresie pandemii wiele instytucji, podmiotów finansowych i przedsiębiorstw podejmuje zgoła odmienne działania, obniżając stawki opłat" - napisała

AHK: 21% firm działających w Niemczech ocenia koniunkturę jako bardzo dobrą

wzroście zatrudnienia mówi 20% przedsiębiorstw. To o połowę mniej niż w poprzedniej edycji badania" - czytamy dalej. "Wzrost wydatków na inwestycje prognozuje 40% badanych przedsiębiorstw. To o 10 pkt proc. mniej niż w roku ubiegłym. W połowie przedsiębiorstw wysokość

Biden proponuje globalny podatek dla wielkich korporacji

; - podnieść podatki dla amerykańskich przedsiębiorstw bez presji tzw. rywalizacji podatkowej ze strony innych krajów. Biały Dom chce w ciągu najbliższych 15 lat podnieść podatki o blisko 2,5 bln dol. (CIT do 28 proc.), żeby sfinansować plan inwestycji infrastrukturalnych na kwotę niemal 2,3 bln dol. m.in. na

Ursus: Gmina Miasto Szczecin rozwiązała umowę na dostawę 11 autobusów miejskich

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji - jako sukcesor Ursus Bus - otrzymał od Gminy Miasto Szczecin pismo, którym rozwiązano umowę zawartą przez konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzą Ursus Bus oraz Przedsiębiorstwo Filialne "Zakład samochodowy

Wydatki sektora finansów publicznych na PPK to ok. 34,77 mld zł w ciągu 10 lat

wprowadzenie PPK powinno mieć, mimo wzrostu obciążeń związanych z wpłatą po stronie podmiotu zatrudniającego, pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wzrost stopy oszczędności Polaków i zmiana ich struktury w kierunku oszczędności długoterminowych sprzyjać będzie wzrostowi stopy inwestycji z uwagi

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

). "Można oczekiwać, że w obliczu rosnących obciążeń zewnętrznych banków w najbliższych latach banki będą dążyć do zwiększenia udziału pozycji charakteryzujących się wyższą dochodowością, w tym w szczególności kredytów konsumpcyjnych. Przy stosunkowo niskim popycie na kredyt ze strony przedsiębiorstw

PKB mocno w górę. Znowu nie doceniono siły naszej gospodarki

Ekonomicznego, struktura wzrostu PKB jest dość nietypowa.- Obecnie za wzrost odpowiada głównie powiększanie zapasów przez przedsiębiorstwa - podkreśla. A konsumpcja już teraz zaczyna spadać. - Obserwujemy coraz słabsze wydatki na dobra trwałe, np. sprzęt RTV czy samochody. Wszystkie te zmiany przemawiają za

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 4,5% r/r do 25,99 mld zł w I kw.

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 25,99 mld zł w I kw. 2019 r. i był niższy o 4,5% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób

Lewiatan: Rekordowa podwyżka płacy minimalnej uderzy w branże o niskich marżach

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Bezprecedensowe tempo wzrostu najniższej płacy będzie ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, które w ciągu kwartału będą musiały niespodziewanie znaleźć dodatkowe środki, wynika z komentarza ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan Soni

BIEC: WPI wzrósł o 0,8 pkt m/m w II, rosną obawy o podwyżki cen

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). "Po raz drugi z rzędu zwiększył się wśród firm sektora przemysłu przetwórczego odsetek tych przedsiębiorstw, które planują w najbliższym czasie podwyżki cen na swe wyroby. Przewaga odsetka firm planujących podwyżki nad

Podwyżki cen żywności. Pączki po 6-7 zł? Chleb po 10 zł? Piekarnie narzekają na wysokie ceny surowców, prądu i gazu

pomoc, odpowiada, że korekty faktury nie dostał, więc bieżącą będzie musiał zapłacić. Czyli kilkanaście tys. zł. - Do tego wszystkiego dochodzi bałagan w podatkach, w tzw. Polskim ładzie. Państwo tak namnożyło kłód pod nogi przedsiębiorcom, jakby zapomniało, że to małe i średnie przedsiębiorstwa płacą

Jak Orlen winduje płace prezesa Daniela Obajtka

(motywacyjne), zależne od wykonania zadań i spełnienia wyznaczonych celów.  Wynagrodzenie stałe w największych państwowych spółkach może stanowić równowartość nawet 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku. A wynagrodzenie

Rafako ma przedwstępną umowę sprzedaży Rafako EBUS na rzecz ARP

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Rafako EBUS za cenę 15 tys. zł, a także przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) - oddziału w Solcu Kujawskim z

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

w dokumentacji potwierdzającej swoją wypłacalność. Pierwsze lokale miały zostać oddane do użytku już pod koniec 2015 r. Nie zostały, mimo że firma otrzymała pieniądze od nabywców. Przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość i rozpoczęta budowa stanęła. Jak oszacowano, oszukanych zostało 160 osób, które

Wzrost z 40 do 240 dolarów - drożejący węgiel już wyłącza elektrownie

Wysokie ceny gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2 – a przez to energii elektrycznej - zaalarmowały polityków. Pierwsze państwa europejskie nakazały już zahamowanie cen i obiecały pomoc poszkodowanym obywatelom i przedsiębiorstwom. Ministrowie gospodarki i finansów Eurogrupy spotkali się

Dostali 3,5 mln zł z "tarczy" PFR. Teraz muszą pieniądze oddać, prawdopodobnie z odsetkami

zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej właściciela lub spółek zależnych wnioskodawcy". - Pracownik firmy, który był odpowiedzialny za złożenie wniosku, zaufał tej interpretacji i nie uwzględnił przy obliczaniu statusu przedsiębiorstwa powiązań kapitałowych i osobowych z innymi spółkami - dodaje mec

Darmowy test raz w tygodniu, kary do 6 tys. zł i odszkodowanie. W Sejmie jest nowa ustawa o testowaniu pracowników

i obciążeń w systemie ochrony zdrowia, pominięcie statusu szczepienia w projektowanej ustawie sprawia, że cele wskazane w jej preambule nie zostaną osiągnięte - mówi Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. List o takiej treści złożył do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. W preambule

Węglokoks i Huta Pokój mają porozumienie ws. dalszej działalności huty

spółki. Spowodowane to było z kolei złą sytuacją rudzkiego przedsiębiorstwa, które nie miało możliwości samodzielnego finansowania zakupów. Dodatkowo dużym obciążeniem dla huty jest jej majątek nieprodukcyjny. Do spółki należy ponad 100 hektarów nieużytków" - czytamy w komunikacie

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt w I, firmy czują spadek koniunktury w Europie

utracił to, co zyskał w ubiegłym miesiącu i powrócił do obserwowanego od pierwszych miesięcy ubiegłego roku trendu spadkowego. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu odczuwają skutki słabnącej koniunktury w Europie. Jednak największą bolączką większości rodzimych przedsiębiorstw jest pogorszenie ich

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

zdolności kas do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarki lokalnej, a także gospodarstw domowych" - podano w uzasadnieniu projektowanego rozwiązania. Proponowane zmiany uwzględniają część postulatów Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Tauron Dystrybucja ma 213 punktów pomiarowych monitorujących linie wys. napięcia

. "Przedsiębiorstwa energetyczne coraz częściej stają przed problemem zwiększenia zdolności przesyłowych linii wysokiego napięcia. Wynika to zarówno ze zwiększającego się zapotrzebowania na energię ze strony klientów, jak i nowych źródeł energii. Dlatego zdecydowaliśmy o instalacji ponad 200 punktów

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

wynagrodzeń wydaje się wyraźnie niższe. Jednocześnie jednak, te niższe krótkookresowe ryzyka dla dynamiki wynagrodzeń, przekładają się na wyższe średniookresowe ryzyka sytuacji na rynku pracy w kontekście obciążeń przedsiębiorstw z tytułu kosztów pracy i wyników finansowych przedsiębiorstw. Dużo niższa

Lewiatan: Kumulacja zmian w prawie negatywnie wpływa na przedsiębiorców

przedsiębiorstwa: skokowy wzrost płacy minimalnej i innych obciążeń prowadzi do znacznych modyfikacji rachunku kosztów, redukuje przestrzeń zysków, a przez to zmienia modele biznesowe. "Jednocześnie ogranicza skłonność do inwestycji (z wyłączeniem tej zastępującej pracę ludzką

Nie ma darmowych lunchów. I nie powinno być darmowych ratunków [MAZZUCATO, ANDREONI]

założenie, że rząd jest obciążeniem dla gospodarki rynkowej, zostało obalone . Odkrycie na nowo tradycyjnej roli państwa jako "inwestora pierwszej instancji" - a nie tylko jako pożyczkodawcy ostatniej instancji - stało się warunkiem wstępnym skutecznego kształtowania polityki w epoce post-COVID

GUS: Wynik netto przeds. niefinans. spadł o 10,8% r/r do 112, 7 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 112,7 mld zł w 2018 r. i był niższy o 10,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wynik finansowy brutto wyniósł 137,7 mld zł wobec

Dr Cegłowski: Świat w pandemii. Na kryzys trzeba być zawsze przygotowanym

Minęło już pół roku od momentu, kiedy wiele firm zaczęło zastanawiać się nad pytaniem, jak zarządzać przedsiębiorstwem, aby przetrwać kryzys. Od dłuższego czasu obserwuję, jak polski biznes stawia czoło ekonomicznym skutkom pandemii. Szczególnie interesuje mnie finansowy aspekt funkcjonowania firm

Nie wszyscy pracodawcy zawrą na czas umowę o zarządzanie PPK

kwartałem 2019 a II kwartałem 2020 r. wzrosła ponadczterokrotnie – mówi Jan Enno Einfeld, dyrektor zarządzający Finiata Group, która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w poprawie płynności finansowej. Poziom kosztów związanych PPK jest raczej pochodną poziomu partycypacji, nie zaś braku

Rządy rzucają koła ratunkowe przedsiębiorcom w czasach epidemii. Francuzi nie zapłacą rachunków, Tajwańczycy mają niższe podatki

zakłady pracy nie działają. Przedsiębiorcom bez obciążeń łatwiej będzie przetrwać epidemię i czas tuż po niej. Rząd utworzy dla nich specjalny fundusz, z kolei na pomoc bezrobotnym - według słów Macrona - przekaże "ogromne środki". Sumują się one nawet do 550 mld euro.  Szwecja

Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH spadł o 1,2 pkt kw/kw w I kw. 2019

eksportowych występuje poprawa. Wśród analizowanych grup zakładów budowlanych jedyną grupą o dodatnim saldzie zamówień ogółem, równym 2,1, jest grupa zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków. Najniższy poziom zamówień (saldo równe -61,6) występuje w grupie przedsiębiorstw państwowych

BIEC:WPI spadł o 0,7 pkt m/m w VIII, nie występuje trwałe nasilanie się inflacji

. "Indeks obciążenia kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej liczony na podstawie ocen ankietowanych przedsiębiorców wzrósł w ostatnim roku z 53,8 pkt do 62 pkt. Mimo to, powściągliwość w podnoszeniu cen w sektorze przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego świadczy o tym, że zagrożenie

"Polski ład". Senat walczy o ulgę dla emerytów. Inaczej ich emerytury czekają cięcia. Co zrobi Sejm?

ład". Jak rząd mami emerytów? Dochody poniżej 30 tys. zł nie będą obciążone PIT, ale za to zostaną obciążone 9-proc. składką zdrowotną. Owszem, zmiany w podatkach sprawią, że w kieszeniach emerytów pojawi się nieco więcej pieniędzy. Spośród osób w wieku 60-65+ rozliczających się samodzielnie

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

podkreślił, że zarząd wprowadza bądź rekomenduje powyższe działania w celu wsparcia właściwych reakcji po stronie polityki fiskalnej, nadzorczej oraz po stronie sektora bankowego. "Przede wszystkim niezbędne są pilne działania zmniejszające obciążenia przedsiębiorstw, co

Fundacja Republikańska: Podatek cukrowy zagraża bilansowi handlowemu Polski

produkty tego rodzaju, co przełoży się na spadek produkcji. "Obciąży on bezpośrednio producentów napojów owocowych i słodzonych napojów gazowanych. Należy zwrócić uwagę, że 70% polskich napojów produkują nie międzynarodowe koncerny, a małe polskie przedsiębiorstwa. W drugiej

Mieszkanie w spadku. Czy lokale zakładowe, komunalne i spółdzielcze można odziedziczyć?

. Dzisiaj ich zasób jest niewielki i sięga, według danych GUS, 70 tys. Nowych powstaje niewiele. W 2019 roku wybudowano 292 takie lokale. Przedsiębiorstwa udostępniają mieszkania zakładowe pracownikom na zasadzie najmu. Niektóre firmy umożliwiają jednak wykup takich nieruchomości. Ułatwiła to ustawa z 15

Surfowanie między kryzysami. Oszczędna Merkel zostawia Niemcy w nadziei na kolejny cud [EL PAIS]

początku swoich rządów w celu usprawnienia inwestycji i stworzenia większej liczby miejsc pracy. W 2007 roku obcięła składki na ubezpieczenie od bezrobocia z 6,5 proc. do 4,2 proc., co sfinansowała, podnosząc VAT z 16 do 19 proc. Rok później obniżyła obciążenia podatkowe dla przedsiębiorstw. Kryzys euro

KE wydała zgodę na pomoc publiczną dla LOT-u

Europejskiej, kwota pożyczki nie przekroczy 25 proc. obrotów LOT-u w 2019 roku i „pokryje potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji i kapitału obrotowego”. Pożyczka ma zostać udzielona przed 30 czerwca 2021 r.  Pomoc na dokapitalizowanie pozwoli uniknąć niewypłacalności LOT-u, co miałoby

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 7,9% r/r do 95,92 mld zł w I-IX

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych od stycznia do końca września 2017 roku wyniósł 95,92 mld zł i był wyższy o 7,9% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wynik finansowy ze

Chiński gigant nieruchomości niewypłacalny. Czy to zachwieje rynkiem

instytucji wskazał, że bankructwo Evergrande zwiększy odsetek tzw. kredytów przeterminowanych (NPL, non-performing loans) w branży deweloperskiej do 15 proc., a raty kredytów zwiększą się o jedną dziesiątą. Bank centralny ma jednak z powodzeniem znieść tego rodzaju obciążenie kredytowe. Należy jednak

GUS skorygował dane dot. przychodów przedsiębiorstw niefinan. za 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) skorygował opublikowane przez siebie wczoraj dane nt. wyników przedsiębiorstw niefinansowych w zakresie przychodów uzyskanych przez te firmy w ub.r. W związku z tym ponawiamy naszą depeszę na ten temat ze zmianami w czwartym akapicie

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

koniec maja" - powiedział Szymański, cytowany w komunikacie. Wczoraj Best - mniejszościowy akcjonariusz Kredyt Inkaso - poinformował, że obawia się obciążenia zabezpieczeniem dla obligacji całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub

Świat w przededniu katastrofy. Raport Forum Ekonomicznego niczym film "Nie patrz w górę"

może nieść za sobą poważne skutki, bowiem dziesięciolecia bezczynności na poziomie lokalnym i globalnym skierowały planetę na ścieżkę, którą trudno będzie zmienić. – Na tym polu potrzebne są natychmiastowe działania tu i teraz, bowiem ciągła degradacja przyrody będzie dodatkowym obciążeniem dla

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 1,4% r/r do 94,6 mld zł w I-III k

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 94,61 mld zł w I-III kw. 2018 r. i był niższy o 1,4% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wynik finansowy brutto wyniósł 113,6 mld zł

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinan. wzrósł o 21,3% r/r do 111,1 mld zł w 2016

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych od stycznia do końca grudnia 2016 roku wyniósł 111,06 mld i był wyższy o 21,3% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wynik finansowy ze

Idea Bank wprowadził Konto Firma+ dla małych i mikro przedsiębiorców

prowadzenia działalności, liczy się każda złotówka. Nowe konto jest darmowe, a do tego umożliwia uzyskanie premii zmniejszającej koszty obowiązkowych ubezpieczeń, które dla małych firm są ogromnym obciążeniem, a trzeba je ponosić niezależnie od wysokości przychodów" - powiedział członek zarządu Idea Bank

KE ma nowe przepisy poprawiające dostęp MŚP do rynków kapitałowych

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zaproponowała nowe przepisy, aby polepszyć dostęp małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do finansowania za pośrednictwem publicznych rynków kapitałowych, podała KE. "Zwiększenie dostępu

Nieprawdziwe dane o liczbie upadłości deweloperów. Kulisy nowelizacji ustawy

opracowywanego właśnie rozporządzenia realizującego ustawę dla najpopularniejszych na rynku deweloperskim rachunków otwartych składka ma wynosić 0,45 proc. Dla PZFD to i tak duże obciążenie, choć jeszcze niedawno, wtedy kiedy PiS pokazał projekt, jego autorzy chcieli składki 5-procentowej.   Ochrona była

UKNF pozytywnie ocenia propozycję przeniesienia 100% środków z OFE na IKE

oszczędności prywatnych i wzmocnienia finansowania przedsiębiorstw" - ocenia zastępca przewodniczącego KNF odpowiedzialny w UKNF za Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Rafał Mikusiński, cytowany w komunikacie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś na konferencji, że rząd

Cyfryzacja sposobem na sukces. Nowe strategie na zyski

interesariuszy, takich jak właściciele akcji (na dorocznych walnych zgromadzeniach lub w rozmowach w mniejszych grupach) i pracownicy (poprzez wewnętrzne ankiety). Obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej prowadzą działalność w wielu obszarach i kontaktują się ze znacznie szerszym gronem interesariuszy - w

KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - W przyszłości 46% przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową planuje skorzystać z takich instrumentów jak ulga B+R oraz Innovation Box - narzędzi podatkowych, których celem jest wspieranie działalności innowacyjnej

Od nowego podatku nie przybędzie nam wody

kryterium 50 proc. uszczelnienia działki dla wszystkich, niezależnie od tego, czy jest to miasto, wieś, osoba prywatna, małe przedsiębiorstwo czy korporacja. Po raz kolejny po głowie dostaną ci najmniejsi. Bo dla nich kolejny podatek (płacą już przecież podatki od nieruchomości, gruntu czy utwardzonej

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 8,8% r/r do 66,95 mld zł w I-VI

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych od stycznia do końca czerwca 2017 roku wyniósł 66,95 mld zł i był wyższy o 8,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wynik finansowy ze

Musimy działać wspólnie. Oto 10 postulatów, których wdrożenie pomoże uchronić nas przed kryzysem

rzadko jest źródłem ognisk pandemicznych. Przezwyciężenie zagrożeń wymaga jednak mobilizacji i współpracy wszystkich zainteresowanych – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.  Gospodarce i przedsiębiorstwom pomoże – czytamy w apelu - przygotowanie pakietów pomocowych dla

Komornik zajął ruchomości Ursusa, na wniosek PKO BP

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, działający na wniosek PKO Banku Polskiego, dokonał zajęcia ruchomości Ursusa obciążonych zastawami rejestrowymi, podała spółka

Szpunar z NBP: Mimo słabszych danych za czerwiec, wzrost PKB - ok. 4,5% w II kw.

przedsiębiorstw. Mowa tu przede wszystkim o już wypłaconej trzynastej emeryturze, rozszerzeniu od lipca 2019 r. programu '500+' na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego, ważne jest również obniżanie obciążeń podatkowych" - dodał dyrektor. Jak podał wcześniej Główny Urząd

X Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 16 stycznia 2020 r.

odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. "Za część merytoryczną wydarzenia odpowiadają eksperci KPMG z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego, prawnego oraz rachunkowości. W

Prezes PFR-u: Wirus jest w natarciu, ale kolejnej pomocy z "tarcz" nie będzie

rozmowie z "Wyborczą", program "tarczy finansowej" obciąży finanse publiczne 50 mld zł na najbliższe dziesięć lat. - Ten program był odważny, znaczący, ale adekwatny do sytuacji. Mowa o jego bezzwrotnej części. Nasze symulacje pokazały, że koszty braku interwencji, czyli zwiększone

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 21,8% r/r do 88,9 mld zł w I-IX

Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych od stycznia do końca września 2016 roku wyniósł 88,89 mld zł i był wyższy o 21,8% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wynik finansowy ze