obciążeń pracowniczych

Regina Skibińska

Dodatkowe składki na emeryturę potrącą nam z pensji dopiero za rok. PiS boi się o wynik wyborów?

Dodatkowe składki na emeryturę potrącą nam z pensji dopiero za rok. PiS boi się o wynik wyborów?

Pracownicy poczują obciążenia związane z wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dopiero po przyszłorocznych wyborach do Sejmu i Senatu - wynika z zapisów ustawy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę.

Nie podpisałeś umowy o PPK? Państwo zaczyna kontrole

PiS próbuje ratować swój sztandarowy program PPK, z którego Polacy masowo uciekli. Ci, którzy nie podpisali umowy, za kilka dni dostaną wezwanie do wyjaśnienia. Później będą kontrole i ogromne kary finansowe.

W firmach, w których ludzie wypisali się z PPK, będą kontrole. Możliwe ogromne kary

W firmach, w których ludzie wypisali się z PPK, będą kontrole. Możliwe ogromne kary

Pod koniec sierpnia 2018 r., składając do Sejmu projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, rząd PiS szacował poziom partycypacji pracowników na 75 proc. Później agendy rządowe sukcesywnie obniżały te prognozy. Ostateczna partycypacja wyniosła zaledwie 21 proc. Teraz rząd zmianą przepisów

Spór z pracodawcą. Kiedy możemy iść do sądu pracy

Spór z pracodawcą. Kiedy możemy iść do sądu pracy

Sądy pracy to nazwa potoczna. Stanowią one organizacyjnie wyodrębnione wydziały w niektórych sądach rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ze względu na specyfikę spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych, które różnią się od

Państwo rusza na 700 tys. firm, które nie mają PPK. Szykuje olbrzymie kary

Państwo rusza na 700 tys. firm, które nie mają PPK. Szykuje olbrzymie kary

porażką rządu PiS W czerwcu Polski Fundusz Rozwoju, czyli państwowa spółka, która zarządza pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) i je nadzoruje, ogłosiła najnowsze wyniki partycypacji w PPK (uwzględniające już wszystkie firmy i administrację publiczną) i wyszło jej, że do programu przystąpiło 28,8 proc

Koronawirus uderzy w PPK. Apel firm: To nie jest dobry moment na wdrażanie programu emerytalnego PiS

Koronawirus uderzy w PPK. Apel firm: To nie jest dobry moment na wdrażanie programu emerytalnego PiS

gospodarkę, o czym boleśnie przekonują się przedsiębiorcy kolejnych branż, którym z dnia na dzień spadają zamówienia i sprzedaż i przerywany jest łańcuch produkcji. W tej sytuacji każde dodatkowe obciążenie jest szczególnie bolesne i często zależy od niego przetrwanie samej firmy albo utrzymanie stanu

Lewiatan: PPK spowoduje wzrost kosztów pracy, obciążających głównie pracodawców

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), spowoduje wzrost kosztów pracy (składki do PPK i koszty administracyjne), które w znacznej mierze będą udziałem przedsiębiorców, uważa Konfederacja Lewiatan

PwC: Pandemia może zwiększyć skalę pracy zdalnej i potrzebę cięć kosztów firm

UE ? podatki i składki. Wpływ COVID-19 na podatki pracownicze". "Dzisiaj kompleksowe porównanie kosztów pracy w poszczególnych krajach wykracza poza analizę standardowych obciążeń PIT i ZUS. Ważnym aspektem stają się możliwości uzyskania ulg i innych form wsparcia

Czy się zmienią odprawy emerytalne? Prawnicy czytelnikom - odc. 53.

Czy się zmienią odprawy emerytalne? Prawnicy czytelnikom - odc. 53.

dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zwana potocznie "tarczą 4.0", która przewiduje modyfikację wysokości odpraw pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych

Chcesz pójść z pracodawcą do sądu pracy? Oto jakie masz możliwości

Chcesz pójść z pracodawcą do sądu pracy? Oto jakie masz możliwości

Jeśli polubowne rozstrzygnięcie sporu z pracodawcą nie jest możliwe, pracownik może wystąpić na drogę sądową i tam dochodzić swoich praw. 1. Czym jest sąd pracy - Ze względu na specyfikę spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych, znacząco różniących się od zwykłych spraw cywilnych, ich rozpoznawanie

Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, PRB, KIG apelują o 'Rok Regulacyjnego Spokoju'

2021 r. wprowadzenia: - obowiązku wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych; - rozbudowanej struktury Jednolitego

BIEC: WPI wzrósł o 0,8 pkt m/m w II, rosną obawy o podwyżki cen

prowadzenia działalności gospodarczej, zaś w grupie firm małych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników wysokie koszty pracownicze stanowią problem dla blisko 75% firm. Wśród pozostałych kosztów działalności gospodarczej zwrócić uwagę należy na wzrost obciążeń podatkowych; dla blisko 47% badanych firm

Lewiatan: Nowy projekt ustawy o PPK wymaga dalszych prac, m.in. w kwestii PPE

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Nowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wprowadza część postulowanych wcześniej zmian mających ułatwić obsługiwanie PPK przez przedsiębiorców, ale szereg przepisów wymaga jednak dalszych prac, gdyż wciąż mogą utrudniać

Państwo ulży pracodawcom. Koniec z absurdalnym przechowywaniem papierowych akt pracowniczych przez 50 lat. Od 2019 r. wystarczy 10 lat

Państwo ulży pracodawcom. Koniec z absurdalnym przechowywaniem papierowych akt pracowniczych przez 50 lat. Od 2019 r. wystarczy 10 lat

przekazywaniu danych do ZUS na bieżąco zaoszczędzą na kosztach przechowywania dokumentów. – Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych spowoduje znaczące zmniejszenie obciążeń i kosztów pracodawców. Dlatego dobrze się stało, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie – mówi Robert Lisicki, radca

Koniec emerytur. Nie da się w nieskończoność dawać emerytalnych łapówek

Koniec emerytur. Nie da się w nieskończoność dawać emerytalnych łapówek

demografii. W uproszczeniu oznaczało to, że na starość z ZUS dostaniemy nie tyle, ile sami odłożymy, ale tyle, ile wpłacać do niego będą nasze pracujące dzieci. Twórcy reformy nie mieli wyboru. Starzejemy się i wyższych obciążeń ZUS by nie udźwignął. Politycy postanowili zabawić się jednak w dobrych wujków

PKP Cargo leci w dół, zamiast jechać. Co państwową spółkę ciągnie na dno?

PKP Cargo leci w dół, zamiast jechać. Co państwową spółkę ciągnie na dno?

(dotychczas 400 zł).  Na takie świadczenia kolejarze umówić się mieli już dawno. PKP Cargo informuje, że ich przyznanie wynika z postanowień zawartych w Pakcie Gwarancji Pracowniczych z 2013 roku.  To nie wszystko. Od stycznia pracownicy mają rozmawiać z zarządem o systemowych podwyżkach, "z

Do pracy cztery razy w tygodniu? Pierwsze kamyczki w lawinie zmian już spadły

Do pracy cztery razy w tygodniu? Pierwsze kamyczki w lawinie zmian już spadły

ośmiogodzinny dzień pracy z pięciodniowym systemem wdrożonym dekady temu nie przystaje do wyzwań ery pandemicznej i zapewne postpandemicznej. To dlatego w badaniach pracowników zaczęły pojawiać się, jako oczekiwany benefit pracowniczy, nie tylko elastyczne godziny pracy, ale już wprost skrócenie tego czasu. Z

Kina pod ścianą. Nie ma seansów, a opłacają najem i pracowników. Apelują o pomoc rządu i banków

Kina pod ścianą. Nie ma seansów, a opłacają najem i pracowników. Apelują o pomoc rządu i banków

doprecyzowanie podstawy prawnej, która doprowadziła do natychmiastowego zamknięcia kin na czas zagrożenia epidemicznego . "Nie jesteśmy w stanie generować żadnych przychodów, jednocześnie ponosząc ogromne koszty kredytów, najmu i pensji pracowniczych. Nie mamy możliwości zastąpienia obecnych źródeł

Mieszkanie w spadku. Czy lokale zakładowe, komunalne i spółdzielcze można odziedziczyć?

Mieszkanie w spadku. Czy lokale zakładowe, komunalne i spółdzielcze można odziedziczyć?

grudnia 2000 roku. Zgodnie z nią pierwszeństwo przy zakupie mieszkania mają najemcy, którzy posiadają umowę najmu na czas nieokreślony lub administracyjną decyzję o przydziale mieszkania pracowniczego. Wykupić takie mieszkanie mogą też bliscy pracownika lub byłego pracownika firmy w sytuacji, gdy ten nie

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

wszystkich form działalności gospodarczej, podatku CIT, wszystkich składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, składek na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pozostałe składniki finansów

Jak Orlen winduje płace prezesa Daniela Obajtka

Jak Orlen winduje płace prezesa Daniela Obajtka

przeznaczone dodatkowe świadczenia wypłacane prezesowi Obajtkowi? Zapytaliśmy o to Orlen, konkretnej odpowiedzi jednak nie dostaliśmy. Zamiast niej biuro prasowe Orlenu wskazało tylko, że podawane wynagrodzenia władz spółki to wartości brutto, od których odprowadzane są podatki i inne obciążenia

Minister energii chce wyłączenia górnictwa z PPK, bo "wzrosną koszty pracy". Ale prawdziwym powodem może być spór wewnątrz PiS

Minister energii chce wyłączenia górnictwa z PPK, bo "wzrosną koszty pracy". Ale prawdziwym powodem może być spór wewnątrz PiS

postulatów. - Służy temu między innymi zagwarantowanie prywatnej własności środków w PPK, istotne rozszerzenie kręgu podmiotów mogących oferować pracownicze plany kapitałowe o powszechne towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń - mówi „Wyborczej” dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Rząd przyjął projekt o zmianie sposobu opłat składek ZUS przez przedsiębiorców

wygenerowane przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS. "Projekt porusza również kwestię tzw. 'outsourcingu pracowniczego'. Zaproponowane przepisy będą prowadzić do zmniejszenia obciążeń składkowych przedsiębiorców, którzy skorzystali z takich rozwiązań przez możliwość

Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku

pełnym roku obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez

Rusza wyścig o nasze pieniądze. Instytucje finansowe chcą zarządzać środkami z PPK

- Przede wszystkim program pracowniczych planów kapitałowych jest programem prospołecznym, jest programem dla ponad 11 milionów pracowników, programem bez żadnych gwiazdek, bez żadnych pułapek, bez niebezpieczeństw, ponieważ jest programem, w którym uczestniczą trzy strony, w tym państwo i

Zubelewicz z RPP: System PPK nie pobudzi wzrostu gospodarczego

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to próba pobudzenia rynku kapitałowego "na siłę", która ?nie przełoży się zasadniczo na wzrost gospodarczy", uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Kamil Zubelewicz. Według niego, także

NBP: System PPK zwiększy klin płacowy, może nie przyspieszyć wzrostu PKB

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - System pracowniczych planów kapitałowych (system PPK) może nie przełożyć się na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, w szczególności jeśli uwzględni się, że na rynek pracy i funkcjonowanie przedsiębiorstw negatywnie wpłynie zwiększenie klina

PwC: Pensja netto Polaków to średnio 71% pensji brutto vs. 72% średniej w UE

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Wynagrodzenie netto Polaków (po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne) wynosi obecnie 71% wynagrodzenia brutto i jest zbliżone do średniej we wszystkich krajach Unii Europejskiej (72

Cała Polska trzymała za nie kciuki. Teraz dawne pracownice Biedronek nie mają szans na wygraną w sądzie

, bo pokazały, że w polskich firmach panuje wyzysk, łamane są prawa pracownicze i przepisy BHP. A pracodawcy, by zastraszyć niezadowolonych, posługują się mobbingiem. Wszystko dla zysku. To pracownice Biedronek, a przede wszystkim Bożena Łopacka, stały się w tej sprawie sygnalistkami. Doprowadziły do

Hutnicy z Częstochowy chcą gwarancji zatrudnienia. Sąd: Prawo upadłościowe tego nie przewiduje

przedsiębiorstwo bez żadnych obciążeń, a sprzedaż jest definitywna i nie ma możliwości odstąpienia od niej, gdyby kupujący nie wypełnił deklaracji dotyczących zatrudnienia. Jedynym przywilejem, który obejmuje przepisy Prawa Upadłościowego, jest bardzo wąska preferencja nabycia przedsiębiorstwa upadłego będącego

Wydatki sektora finansów publicznych na PPK to ok. 34,77 mld zł w ciągu 10 lat

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada łączne wydatki sektora finansów publicznych w kwocie 34,77 mld zł w ciągu 10 lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). W pierwszym roku wdrożenia

PPK zamiast podwyżek pensji. Bo pracodawców czekają wydatki

Rynek pracownika daje się mocno we znaki pracodawcom, ale i tak nic nie wskazuje na to, żeby konkurowali oni o pracowników za pomocą wysokich składek na PPK. Pracownicze plany kapitałowe, które w firmach zatrudniających od 250 osób wchodzą w połowie przyszłego roku, pozwalają pracodawcom na

Pracodawcy proponują zwiększenie płacy minimalnej o 6,1% r/r do 2387 zł w 2020

relacje dochodów rodzin emeryckich i pracowniczych, ogromny deficyt funduszy - emerytalnego i rentowego oraz 13. emeryturę w tym roku, waloryzacja emerytur i rent nie powinna być wyższa niż inflacja plus 20% realnego wzrostu wynagrodzeń, dodał. "Taka waloryzacja zapewnia

Torpol miał 4,57 mln zł zysku netto z dział. kont. w I kw. 2019 r.

, trudniejszego dostępu do podwykonawców oraz wzrostu kosztów pracowniczych i w związku z tym konieczne jest podjęcie systemowych rozwiązań oraz decyzji w zakresie waloryzacji realizowanych obecnie kontraktów. Uważamy jednak, że pod względem operacyjnym 2019 rok będzie podobny do 2018, jednakże bez obciążenia

Compensa TU na Życie dodaje element ochronny do oferty PPK

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group została wpisana do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK) prowadzonej przez Polski Funduszu Rozwoju (PFR). Dystrybucja oferty ma być prowadzona w oparciu o bliską

NBP: Ok. 17% badanych firm obawia się negatywnego wpływu PPK na zyski

% ankietowanych przedsiębiorstw wstępnie szacuje, że wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może wyraźnie odbić się na ich zyskach. Analizując przyszłe skutki wprowadzenia PPK, przedsiębiorstwa liczą się z poważniejszymi obciążeniami wyników. Wśród respondentów, którzy już obecnie są w stanie

Pracodawcy RP: Uchwalenie ustawy o PPK to szansa dla przyszłych emerytów

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Uchwalenie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) to szansa dla przyszłych emerytów na zapewnienie środków do życia, a dla gospodarki okazja do wsparcia inwestycji nowymi środkami, uważają Pracodawcy RP

Pracownicze plany kapitałowe lada moment staną się obowiązkowe. Ale wiele firm jest na nie nieprzygotowanych

Do 25 września pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób mają czas na porozumienie się z pracownikami co do wyboru instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK w firmie, a do 25 października muszą podpisać z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Pracownicze plany

Lidl i Kaufland sypią milionami dla pracowników. Będą specjalne premie świąteczne

informacje o wysokości premii świątecznej” – cytują pracodawcę Wiadomoscihandlowe.pl. Sieć poinformowała, że doładuje karty pracownicze Lidla. „Wartość tego benefitu sumuje coroczne przedświąteczne upominki oraz budżety na tegoroczne spotkania integracyjne, które z powodu wytycznych

Koronawirus niebezpieczny dla pracodawców. Rząd nie zadbał o ich przyszłość

pracowniczej kwarantanny jest praca na odległość z domu, to jest to rozwiązanie dostępne jedynie dla części pracodawców.   - W moim przypadku tak się nie da. Programy księgowe mamy w komputerach w biurze. Tam też jest cała baza danych. Muszę je chronić. Podobnie jak dokumenty moich klientów. Ich też nie

Benefit Systems miał 40,81 mln zł straty netto, 19,32 mln zł EBITDA w II kw.

półroczu wprowadziliśmy szybko i skutecznie plan optymalizacji kosztów, a rozwiązania rządowe, zwłaszcza Tarcza 1.0, umożliwiły nam dodatkowo redukcję kosztów wynajmu powierzchni klubów fitness w galeriach handlowych oraz wynagrodzeń pracowniczych, dzięki czemu udało się nam wygenerować znaczące

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

materiale prasowym. Koszt realizacji programu gospodarczego wyniósłby 9,1 mld zł - przewiduje się wzrost wydatków z tytułu restytucji ubezpieczeń społecznych (0,2 mld zł), wprowadzenia zachęt dla uczestników proponowanych Pracowniczych Planów Zdrowotnych (2,4 mld zł) oraz

Co z PPK? Firmy pytają, co robić, gdy nikt nie zapisuje się do emerytalnego programu PiS

Nowy program emerytalny PiS, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wystartował w lipcu 2019 r. Na początku objął pracowników największych firm, zatrudniających powyżej 250 osób. Ostatecznie do programu przystąpiło 39 proc. zatrudnionych. To porażka. Jeszcze bowiem pod koniec sierpnia 2018 roku

Rząd próbuje uspokoić biznes. Inicjatywa zaprezentowana z pompą

. Podobnie jak wcześniej zapowiedź likwidacji górnego limitu zarobków, od których niepobierane są składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie to 30-krotność średniego wynagrodzenia (dziś ok. 142 950 zł), a granicę ustalono m.in. po to, aby uniknąć obciążenia systemu emerytalnego koniecznością wypłat

Czytelnicy "Wyborczej" komentują powroty do biur. "Upychano ludzi jak sardynki. Przyszedł czas zemsty"

przebywał zaledwie co czwarty pracownik. Pracownicy nie wyrazili chęci powrotu w ankietach pracowniczych, a sami pracodawcy chcą uniknąć zakażeń w zespole, co mogłoby wywrócić ich biznesy. Warszawski Mordor wciąż pusty. - I dobrze - komentuje czytelnik o pseudonimie Halice1. Podobnie widzi to

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Zakłady ubezpieczeń na życie chcą również być uprawnione do prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), wynika z informacji opublikowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). 15 marca br. minął termin konsultacji społecznych dotyczących

Nowy projekt rządu PiS: Wszyscy będą płacić dodatkową składkę emerytalną w wysokości 2 proc. pensji

Od stycznia 2019 r. firmy będą musiały założyć pracownikom konta emerytalne. Każdy zatrudniony z automatu odprowadzi na nie miesięcznie 2 proc. pensji, a pracodawca dołoży – z własnej kieszeni – kolejne 1,5 proc. Pracownikom nowe obciążenie osłodzi bonus od państwa – powitalne

Skarbiec TFI: W rozmowach nt. zakładania PPK wracają obawy o trwałość programu

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Oprócz problemów technicznych, w rozmowach na temat wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w dużych firmach pojawiają się obawy co do trwałości funkcjonowania tego programu, poinformował ISBnews dyrektor sprzedaży detalicznej Skarbiec

Amazon Prime Day: w Stanach wyprzedaże i strajk, w Polsce zaczyna się referendum strajkowe

. Spółka odpowiada z kolei, że od listopada produktywność zatrudnionych nie wzrosła, nie są więc bardziej niż do tej pory obciążeni pracą. Ponad 4 tys. pracowników apeluje do Amazona Amerykański strajk jest o tyle interesujący, że wbrew powszechnym wyobrażeniom w Stanach Zjednoczonych jeszcze nigdy nie

Czerwińska liczy na 50% uczestnictwa w PPK w 2-3 lata

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Jeżeli z pracowniczych planów kapitałowych (PPK) będzie korzystało 50% uprawnionych po 2-3 latach od wprowadzenia tego systemu, to będzie można mówić o sukcesie tego systemu, wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej dla ISBnews

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 44% firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy

zapowiada tylko 27% firm. Badanie wykazało również, że 54% pracodawców w większym lub mniejszym stopniu jest przeciwna wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, a 1/5 w ogóle nie ma zdania na ten temat. "Pomysł Pracowniczych Planów

Rządy rzucają koła ratunkowe przedsiębiorcom w czasach epidemii. Francuzi nie zapłacą rachunków, Tajwańczycy mają niższe podatki

zakłady pracy nie działają. Przedsiębiorcom bez obciążeń łatwiej będzie przetrwać epidemię i czas tuż po niej. Rząd utworzy dla nich specjalny fundusz, z kolei na pomoc bezrobotnym - według słów Macrona - przekaże "ogromne środki". Sumują się one nawet do 550 mld euro.  Szwecja

Koronawirus. Władza reaguje na spadki na giełdzie. Będzie przesunięcie programów PPK

rządu największe organizacje pracodawców. - Wdrażanie dodatkowego obciążenia do mniejszych firm, czyli dopłacanie 1,5 proc. pensji do emerytur, to kolejne koszty. Poza tym nieracjonalne jest wdrażanie nowego systemu w sytuacji, gdy mamy załamanie giełdy. To podwójne strzelanie sobie w stopę. Bo raz

EUNB przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych banków na 2021 r. 

ograniczenia działalności gospodarczej. "EUNB, wraz z właściwymi organami krajowymi oraz Europejskim Bankiem Centralnym, koordynuje wspólne wysiłki na rzecz zmniejszenia tego nagłego obciążenia operacyjnego banków w tym trudnym momencie. EUNB zaleca właściwym organom krajowym

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. rachunkowości i KRS

rozwiązań zmniejszających obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek" - czytamy w komunikacie. Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje dotyczące transpozycji dyrektywy obejmują wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności (w formie

Ławica zwalnia pracowników. Bez przełomu po spotkaniu związkowców, właścicieli i zarządu spółki

jeszcze w tym roku do 35-40 mln zł. To skutek pandemii i ograniczenia lotów. Dodatkowym obciążeniem są odszkodowania za hałas w związku z wprowadzeniem wokół portu obszaru ograniczonego użytkowania. Ci, którzy tam mieszkają, wygrywają w sądzie procesy, bo lotnisku nie udało się z nimi wcześniej zawrzeć

Koronawirus szkodzi PPK. Co dalej z flagowym programem emerytalnym rządu PiS?

Temat koronawirusa znalazł się w ostatnich dniach na pierwszym planie, ale w jego tle działają i wprowadzane są w kolejnych firmach pracownicze plany kapitałowe. Dla wielu przedsiębiorstw jest to w obecnej trudnej sytuacji, gdy grozi im utrata płynności, dużym obciążeniem. Organizacje

ZUS proponuje dodatkową składkę emerytalną. Ile zyskamy? [Wyliczenia]

zatrudniających np. 20-30 osób, gdzie koszty pracownicze stanowią aż 50--70 proc. ogólnych kosztów. Dla nich dodatkowa składka może być zbyt dużym obciążeniem. - Dlatego na początku lepiej nowe rozwiązanie ograniczyć do dużych firm, które dodatkowe składki mogą potraktować jako program

Rozwód z partnerem. A co, jeśli oznacza również rozwód z firmą?

spadku, dochody z najmu panieńskiego mieszkania żony czy kawalerskiego pawilonu handlowego męża; * środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków; * przedmioty domowe służące do użytku obojgu małżonkom, również wtedy, gdy zostały odziedziczone lub

PKP Cargo przyjął program dobrowolnych ddejść dla 1,3 tys osób, koszt 87 mln zł

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - PKP Cargo uzyskało zgody korporacyjne na wdrożenie programu dobrowolnych odejść obejmujący ok. 1300 pracowników z grupy kapitałowej, poinformowała spółka. Łączny koszt procesu wyniesie ok. 87 mln zł, a zawiązana na ten cel rezerwa obciąży wynik

Średnia krajowa to już 4,9 tys. zł. Pracodawcy robią, co mogą, by ściągnąć pracowników

powodów: po pierwsze jesteśmy już na szczycie koniunktury gospodarczej i w kolejnych miesiącach firmy będą miały mniej zleceń (także z powodu spowolnienia w Europie), po drugie firmy będą miały większe obciążenia związane z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych. Rynek pracy rozgrzany do

Prezydent podpisał ustawę o wprowadzeniu PPK

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). "To ważny moment. Jest to ustawa, która przyniesie dwa zasadnicze skutki. Po pierwsze, poprawi sytuację przyszłych emerytów i tych

Czy PiS, zmieniając system podatkowy, zapewni sobie władzę na następną kadencję? To możliwe

osoby na etacie. Te 3 tys. to jest taka pracownicza kwota wolna, której nie ma w wielu innych krajach. Łącznie więc pracownik na etacie ma już dzisiaj 6,1 tys. zł wolnego dochodu od podatku. W Polsce mamy ulgę na dzieci (dość wysoką w porównaniu z innymi krajami UE, FOR twierdzi wręcz, że hojną). Na

Przedsiębiorcy do rządu: "Kryzys gospodarczy narasta. Chcemy rozmów o pakiecie pomocowym, a tylko wymieniamy się apelami"

pracownikami na postojowym, gdy firma straci zlecenia? Minister Emilewicz zapowiedziała, że będzie dofinansowanie dla takich pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tylko że środki FGŚP stopniały z ponad 3 mld do 750 mln zł, bo - choć miały być dla firm w kryzysie - rząd wydawał je na

PIU wnioskuje do MF o zwolnienie ubezpieczycieli z podatku od aktywów PPK

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) wnioskuje do Ministerstwa Finansów (MF) o zwolnienie ubezpieczycieli z podatku od aktywów, tj. środków, które byłyby gromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz nowych umów pracowniczych

List przedsiębiorców przypomina o kosztach zrównoważonego budżetu PiS

system emerytalny nie będzie w przyszłości obciążony koniecznością wypłaty potencjalnie gigantycznych emerytur. "Chcemy budować siłę polskiej gospodarki" Jednak likwidacja tego limitu to łakomy kąsek dla PiS. Dzięki temu ZUS uzyskałby dodatkowe środki, dzięki którym można by zmniejszyć dotację

Lewiatan:55 organizacji pracodawców apeluje ws. utrzymania limitu składek na ZUS

zniesienia limitu składek na ZUS będzie obniżenie wynagrodzenia netto pracowników z tych sektorów nawet o 11%, a wzrost kosztów zatrudnienia dla pracodawcy może osiągnąć 16%. W efekcie, firmy nie będą w stanie sfinansować tak ogromnych obciążeń, co oznacza, że nie tylko ograniczą inwestycje i podwyżki, ale

PwC: Polska jest w środku rankingu łącznych obciążeń PIT i ZUS wśród krajów UE

polskiej rodziny (po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne) wynosi obecnie 77% wynagrodzenia brutto i 79% wobec średniej w UE, co daje 18. miejsce w zestawieniu 28 krajów UE. "Pozycja Polski w rankingu obciążeń

ADP: 18% pracowników UE pracuje w niepełnym wymiarze godzin

zadbać o podtrzymanie ducha zespołowości. Z kolei, błędy w procesie osiągania zgodności z lokalnymi przepisami prawa pracy mogą znacznie obciążyć budżet firmy. Wiele przedsiębiorstw korzysta z przestarzałych systemów zarządzania, które obniżają efektywność i generują koszty" - czytamy w raporcie

"Zarabiam 2,2 tys. zł na rękę. Koleżanka z pokoju - 6 tys. zł. Tak działają układy polityczne" - mówi pracowniczka ARiMR

. - Obciążenie pracą w ARiMR wzrasta co roku, szczególnie w biurach powiatowych, w których pracuje najwięcej pracowników i z najniższymi wynagrodzeniami zbliżonymi do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracownicy Agencji realizowali w czasie pandemii także dodatkowe zadania związane z COVID-19

"Polski ład" i równe wynagrodzenia. Będziemy mieć wgląd w zarobki współpracowników

postaw, poprawi jedynie zdolności odpowiadania na pisma ze strony pracowników działów kadr. Rozwiązania wspierające równe płace nie powinny prowadzić do znaczącego wzrostu obciążeń administracyjnych pracodawców. Kwestia znalezienia zrównoważonego podejścia jest kluczowa – mówi Monika Fedorczuk

PIE: Połowa komórek urzędów central. stosuje rozwiązania ekonomii behawioralnej

wiele rozwiązań opartych na naukach behawioralnych wykorzystuje usługa Twój e-PIT, a Polacy złożyli za jej pomocą 7 mln deklaracji podatkowych w tym roku. "3 Polaków w lipcu 2019 r. zacznie dodatkowo oszczędzać w pracowniczych planach kapitałowych, dzięki mechanizmowi

Tchórzewski: Koszt podst. składek na PPK dla górnictwa węgla kam. to 110 mln zł

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Koszt składek podstawowych przewidzianych w projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowe (PPK) w części obciążającej pracodawcę dla spółek sektora górnictwa kamiennego wyniesie łącznie 110 mln zł w skali roku, poinformował minister

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

. Wynik obciążą również utworzone rezerwy w łącznej wysokości około 1 mln zł, m.in. związane z wyceną aktuarialną świadczeń pracowniczych i odpisy aktualizujące majątek obrotowy w wysokości około 1 mln zł, podano również. "Do identyfikacji oraz szacunków wszelkich ryzyk

Energa miała szacunkowo 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

), - rozwiązanie 24 mln zł rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G utworzonej w 2018 roku (zdarzenie jednorazowe)" - czytamy w komunikacie. W III kwartale rozpoczęto wdrażanie tzw. ustawy o cenach energii, w wyniku czego Energa Obrót rozpoznała w przychodach kwotę

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

świadczenia pracownicze w łącznej wysokości 533 mln zł, co wpłynęło na zwiększenie EBITDA Grupy Tauron, d) wystąpienie kosztów finansowych z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w I

ZUS: Niech każda firma obowiązkowo odkłada przynajmniej 20 zł na dodatkową emeryturę swoich pracowników

, aby emerytury były większe? - Dodatkowo oszczędzać. Jako ZUS w ramach przeglądu całego systemu emerytalnego, który obowiązuje w naszym kraju, proponujemy, aby obowiązkowo każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, musiał utworzyć pracowniczy program

W polskim Amazonie może dojść do strajku. Wszczęto spór zbiorowy

Wszczęcie sporu zbiorowego działające w Amazonie związki - NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolski Związek Zawodowy "Inicjatywa Pracownicza" (OZZIP) - ogłosiły w czwartek o godzinie 11 przed siedzibą ambasady Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza? Że Amazon nie zareagował pozytywnie na

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

, - rozwiązanie 50 mln zł rezerwy utworzonej w 2018 roku w całkowitej kwocie 136 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G (zdarzenie jednorazowe). Zdarzenie to w dużej mierze zabezpieczyło wyniki II kwartału 2019 roku przed negatywnym wpływem Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniającej ustawę

APK: Wydatki na inwestycje rządowe i samorząd. wyniosą śr. 4,5% PKB w 2019-2022

prognozy wpływ będzie miało także wprowadzenie od połowy 2019 r. pracowniczych planów kapitałowych (PPK). "Przez wprowadzenie mechanizmu zachęt ze strony państwa w postaci opłaty powitalnej i dopłaty rocznej wypłacanych z Funduszu Pracy dla tych uczestników PPK. Koszt dla

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Na jakie ulgi mogą liczyć mikrofirmy zatrudniające do 10 pracowników oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność

Zysk netto BOŚ Banku wzrósł r/r do 23,4 mln zł w II kw. 2017 r.

kosztów świadczeń pracowniczych. Priorytetowym celem BOŚ S.A. pozostaje dalszy wzrost rentowności banku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. "Grupa BOŚ S.A. poprawiła wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu prowizji, wynik na działalności handlowej oraz wynik na

PiS chce redukcji danin od górnictwa. Ma rację? [SPRAWDZAMY]

uratowanie polskiego górnictwa ma Prawo i Sprawiedliwość. Według Beaty Szydło po wygranych wyborach PiS zawiesi część podatków, jakie muszą odprowadzać kopalnie. Szydło nie określiła jednak, na jaki czas spółki miałyby dostać dyspensę podatkową oraz jakich obciążeń ma ona dotyczyć. Co więcej, nie

Przegląd informacji ze spółek

. Skinwallet pozyskał także nowych inwestorów finansowych. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) zgromadzili na kontach prawie 0,5 mld zł. W maju PKO TFI odnotowało 22 -proc. wzrost tych aktywów, podało

Protest w wegańskim barze Krowarzywa. Negocjacje przełożone na jutro

równocześnie zamieścili na facebooku informację, że szukają osób do pracy. A potem wszystko potoczyło się błyskawicznie: pod postem pojawiły się setki negatywnych komentarzy, a wspierać pracowników przyszło kilkadziesiąt osób ze związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza (OZZIP

FPP/ CALPE: ZUS potrzebowałby ok. 400 lat na kontrole wszystkich płatników

ze składek na ubezpieczenie społeczne do FUS. W tym samym okresie zwiększą się również wpływy do Funduszu Pracy o ok. 252 mln zł oraz do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o ok. 10 mln zł. Korzyści finansowe dla systemu ubezpieczeń społecznych będą zatem prawie 19-krotnie większe od

Nawet 100 km do najbliższego sądu. Resort sprawiedliwości likwiduje kolejne 12 wydziałów pracy

;. "Projektowane zmiany nie powinny spowodować wydłużenia czasu rozpoznawania spraw pracowniczych, bowiem zniesione zostaną wydziały o niewielkim wpływie spraw" - utrzymuje ministerstwo. Problem w tym, że to niemożliwe. Np. w Świeciu w sprawach pracowniczych na pół etatu orzekał do tej pory jeden

Prekariusze protestowali w Warszawie: "Umowy śmieciowe do kosza", "Sprzątnij wyzysk"

;. Dlatego Ogólnopolski Związek Zawodowy "Inicjatywa pracownicza" zorganizował kampanię "My, prekariat", która ma zwrócić uwagę na problemy osób zatrudnionych na umowach śmieciowych, umowach czasowych, bezpłatnych stażach i na wymuszonych samozatrudnieniach

Wystartowały PPK. Duże firmy mogą wybierać ofertę dla swoich pracowników

na wyższe obciążenie - do 2 proc. wynagrodzenia. Oprócz tego ustawa przewiduje dopłaty ze strony państwa (choć właściwie powinno się mówić, że ze strony pracodawców, gdyż pochodzić one będą z Funduszu Pracy): jednorazowa powitalna wyniesie 250 zł, a dopłata roczna – 240 zł. Osoba, której

PiS już zabrał pieniądze 40 tys. polskich emerytów. "To samo zrobi z OFE i PPK"

Polski Fundusz Rozwoju, państwowa spółka, która zarządza pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) i je nadzoruje, podała najnowsze dane o partycypacji. Okazuje się, że do programu przystąpiło zaledwie 1,689 mln osób na 7,381 mln uprawnionych. Z tego wniosek że 77 proc. Polaków z PPK zrezygnowało. W

Santander Bank Polska miał 767,11 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

rozpoznania 44,3 mln zł zysku ze sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu oraz wyższych dochodów z tytułu dywidend (głównie ze spółek z Grupy Aviva). Koszty ogółem wyniosły 3 769,0 mln zł i zwiększyły się o 11,8% r/r przy wzroście kosztów pracowniczych i działania o 10,3% r/r, głównie

Aviva: Pracownicze plany kapitałowe i ulgi podatkowe niezbędne dla III filaru

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Przeciętny poziom emerytury w stosunku do ostatniej płacy w Polsce spadnie do poziomu poniżej 37% przed 2050 rokiem, jeśli Polacy nie zwiększą długoterminowych oszczędności. Niezbędne są zachęty podatkowe, wkład pracodawców do pracowniczych

Bank Handlowy miał 59,5 mln zł zysku netto, 49,5 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

przychody grupy spadły o 30,4 mln zł (tj. 5,4%) i osiągnęły poziom 537,1 mln zł" - czytamy w raporcie. Bank podał w komunikacie, że dodatkowa opłata regulacyjna wyniosła 95 mln zł, co oznacza niemal dwukrotny wzrost tego obciążenia w porównaniu z analogicznym okresem

Pracodawcy RP: PPK wymagają pilnych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to korzystne, choć niewystarczające działanie na rzecz przyszłych emerytów. PPK nie rozwiążą wszystkich problemów, a programowi towarzyszy uzasadniona niepewność. Potrzebne są wiarygodne mechanizmy, które

Bank Handlowy miał 158,48 mln zł zysku netto, 45,2 mld zł aktywów w III kw. 2018

%). Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w wysokości 275,5 mln zł wobec 278,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego - spadek o 3,3 mln zł (tj. 1,2%) wynikający z niższych kosztów amortyzacji, jak i pracowniczych. "W III kwartale 2018 roku koszty

BZ WBK miał 634,95 mln zł zysku netto, 168,5 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

), odzwierciedla obciążenia wynikające z inicjatyw rozwojowych oraz presję otoczenia, szczególnie regulacyjnego. Ilustrują to m.in. następujące zmiany w rachunku zysków i strat: - Wzrost kosztów pracowniczych i działania o 7,8% r/r w związku z realizacją projektu przejęcia wydzielonej

Wskaźnik C/I Alior Banku wyniósł 49,1% na koniec 2016 r. 

2016 r. i były wyższe o 458,7 mln zł (o 41,4%) w skali roku. Koszty pracownicze w analizowanym okresie ukształtowały się na poziomie 893,1 mln zł i były o 63,6% wyższe w skali roku. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 560,6 mln zł w ub. roku i były o 21,7% wyższe licząc rok do

SMEO/ERIF BIG: 45% mikrofirm doświadczyło problemów finansowych w latach 2016-18

. Firmy zatrudniające pracowników częściej wskazują na problem zbyt wysokich kosztów prowadzenia działalności. "Koszty pracownicze stanowią zatem znaczne obciążenie mikrodziałalności i są istotnym czynnikiem ryzyka finansowego. Współpraca z gronem poddostawców niesie jednak

Jaką pomoc dla mikroprzedsiębiorcy przewidują "tarcze antykryzysowe" w okresie pandemii i po niej? Prawnicy czytelnikom, odc. 94.

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy