obciążeń fiskalnych

Polska Rada Biznesu: "Danina solidarnościowa" to publicystyczna hipokryzja

Kolejne obciążenia podatkowe oraz fiskalne polskich firm i przedsiębiorców, wprowadzone lub planowane przez obecny rząd, uderzają w ich potencjał inwestycyjny - piszą przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Radzie Biznesu i apelują, by rząd zrezygnował z wprowadzania daniny solidarnościowej

"Rz": Czy wzrosną podatki?

Rząd sprawdza, jak zostaną przyjęte podwyżki obciążeń fiskalnych i składki rentowej - pisze "Rzeczpospolita"

Raport KE: Polski fiskus daleki od ideału

Raport KE: Polski fiskus daleki od ideału

System ściągania podatków w Polsce daleki jest od wysokich standardów - wynika z raportu KE "Reformy podatkowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej 2015. Wyzwania polityki podatkowej dla wzrostu ekonomicznego i równowagi fiskalnej". Zgodnie z analizą opartą na

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Stymulacja fiskalna będzie oparta w dużej mierze o zaproponowany przez rząd pakiet fiskalny, a jej wielkość można szacować na ok. 1-2% PKB brutto, a po uwzględnieniu większych wpływów z podatków - na 0,9-1,6% PKB, podali analitycy PKO Banku

PKO BP: Inne działania NBP niż cięcie stóp przyniosłyby szybsze i lepsze efekty

kluczowa powinna być polityka fiskalna, ocenia PKO Bank Polski. "Naszym zdaniem, kluczowa w zwalczaniu skutków gospodarczych epidemii powinna być polityka fiskalna. Ze strony RPP optymalne byłoby uruchomienie niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej, ułatwiających

ZP PPS: Wprowadzenie nowych podatków w dobie pandemii pogrąży branżę spirytusową

ustaniu", która zmienia datę wejścia w życie ustawy dotyczącą prozdrowotnych wyborów konsumentów, potocznie zwanej cukrową na 1 stycznia 2021 r. i niewprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych w czasie, kiedy firmy borykają się ze skutkami epidemii COVID-19. Sejm przyjął w

Glapiński: Potrzebna obniżka stóp procentowych. Banki powinny odraczać raty

Glapiński: Potrzebna obniżka stóp procentowych. Banki powinny odraczać raty

dlatego, że kredyt jest tańszy. Glapiński w swej wypowiedzi tego nie kwestionuje.  - Zmianami stóp procentowych nie zapobiegniemy zaburzeniom po stronie podaży ani nie sprawimy, że w krótkim okresie wzrośnie w gospodarce popyt, ale obniżymy obciążenia wynikające z istniejących zobowiązań i wspomożemy

KUPS o podatku cukr.: Promujmy wybory prozdrowotne nie przez politykę fiskalną

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Wykorzystywanie polityki fiskalnej nie jest dobrym narzędziem służącym promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Dostępne dane z krajów, które wprowadziły podobne opodatkowanie, pokazują, że w żadnym z tych państw "podatek cukrowy"

Rzecznik MŚP: W projekcie dot. opłaty cukrowej brak wyliczeń jej wpływu na MŚP

prawa (w szczególności poprzez zmianę zasad opodatkowania w ciągu roku kalendarzowego oraz potencjalną konieczność jego notyfikacji), czy nieuzasadnione nałożenie obciążeń fiskalnych, które negatywnie wpłyną na popyt oraz podaż, podano także. Pismem z dnia 24 stycznia 2020 r

Ponad 90% bankowców uważa, że nowe obciążenia spowodują wzrost cen usług

Warszawa, 26.11.2015 (ISBnews) - Dziewięciu na dziesięciu bankowców jest zdania, że skutkiem wprowadzenia nowych obciążeń fiskalnych na banki będzie podwyższenie opłat za usługi bankowe, około połowa uważa zaś, że nastąpi redukcja zatrudnienia i spowolnienie akcji kredytowej

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

niż w scenariuszu bazowym o 0,25 pp rocznie od roku 2020" - czytamy dalej. Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli obciążenie długiem fiskalnym (zadłużenie ogółem netto/dochody operacyjne) wyniesie około 100% dochodów bieżących, a wskaźnik spłaty zadłużenia w sposób

Sklepy zapłacą cztery miliardy złotych za wymianę kas fiskalnych?

Sklepy zapłacą cztery miliardy złotych za wymianę kas fiskalnych?

Ministerstwo Rozwoju chce, aby od 2018 roku kasy fiskalne automatycznie przekazywały elektroniczne paragony do urzędów skarbowych. Ma to pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego i ograniczeniu szarej strefy. Wpływy z VAT mają dzięki temu wzrosnąć o 2-3 mld rocznie

Sejm przyjął nowelę ustawy podnoszącej podatek akcyzowy na alkohol i tytoń o 10%

podwyżkom akcyzy. Za odrzuceniem tej uchwały głosowało 240 posłów, przeciw było 202, a 4 posłów wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 224. Według projektu, w przypadku przeniesienia przez podmioty obciążeń fiskalnych w zakresie podatku akcyzowego na konsumentów

Senat odrzucił ustawę dot. podwyższenia podatku akcyzowego od 1 stycznia

nad projektem ustawy za odrzuceniem było 51 senatorów, a przeciw 46, nikt nie wstrzymał się od głosu. Według projektu, w przypadku przeniesienia przez podmioty obciążeń fiskalnych w zakresie podatku akcyzowego na konsumentów prawdopodobny był następujący wzrost cen wyrobów

Bank Światowy: Globalne PKB spadnie o 5,2% w 2020 r. i wzrośnie o 4,2% w 2021 r.

zanikające obciążenie spowodowane pandemią i finalne efekty fiskalnej i monetarnej polityki dostosowawczej" - napisano w raporcie. Bank Światowy ocenia, że rynki finansowe charakteryzują się obecnie niezwykle niestabilną sytuacją, odzwierciedlając wyjątkowo wysoką niepewność i

Rzesza przedsiębiorców zmienia formę opodatkowania przez "Polski ład". Wielu nie zdąży przed 21 lutego

Rzesza przedsiębiorców zmienia formę opodatkowania przez "Polski ład". Wielu nie zdąży przed 21 lutego

21 lutego mija termin pierwszej w tym roku płatności podatku dochodowego. Dotyczy to oczywiście przedsiębiorców, którzy wypracowali dochód. Wówczas kończy się także czas na zmianę formy opodatkowania. A ta, z uwagi na "Polski ład" i nowe obciążenia podatkowe, może mieć kluczowe znaczenie

"Polski ład" strąca do szarej strefy. To już się dzieje

"Polski ład" strąca do szarej strefy. To już się dzieje

Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. – Chcąc złagodzić złość społeczeństwa, Ministerstwo Finansów w ostatnich dniach ogłosiło, że podatnicy nie muszą obawiać się kar za błędy. Co to znaczy i czy oznacza to przyzwolenie na omijanie części obciążeń fiskalnych, trudno powiedzieć, ale niewątpliwie

Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych

zmianami stóp procentowych nie zapobiegniemy zaburzeniom po stronie podaży, ani nie sprawimy, że w krótkim okresie wzrośnie w gospodarce popyt, ale obniżymy obciążenia wynikające z istniejących zobowiązań i wspomożemy budżety firm i gospodarstw domowych, a także obniżymy koszty obsługi długu publicznego

ZBP: Granice obciążeń sektora bankowego zostały przekroczone 

podkreślił, że bardzo niepokojący jest fakt, iż efektem nadmiernych obciążeń sektora jest obniżanie zdolności do kredytowania gospodarki - z powodu wzrostu obciążeń fiskalnych i kapitałowych w dwa lata gospodarka nie uzyskała 60 mld zł kredytów. "Znaleźliśmy się na przedziwnej

Spowolnienie chwilowe? Ekonomista: Oby, bo nie mamy już pola manewru

Spowolnienie chwilowe? Ekonomista: Oby, bo nie mamy już pola manewru

gospodarki jest bowiem już mocno ograniczone. W ubiegłych latach wzrostowi PKB w Polsce sprzyjało złagodzenie polityki fiskalnej (jak choćby ubiegłoroczna obniżka dolnej stawki PIT, która uderzyła w budżety samorządów). Zawsze jednak takie działania są obciążone krótką datą przydatności. Obecnie budżet musi

ZP PPS: Opłaty od małych opakowań alkoholi niezgodne z Konstytucją RP, prawem UE

obciążenie. Niech nikogo nie zwiedzie nazwa - ta opłata ma charakter fiskalny i ma wpływać na zmianę modelu konsumpcji - a takie zadanie stoi właśnie przed podatkiem akcyzowym. Zachęcam do konsultacji między ministerstwami zdrowia i finansów. Branża piwna odpowiedzialna za prawie 60% konsumpcji czystego

ZPP: System opodatkowania firm w Polsce uniemożliwia budowę klasy średniej 

prawa i legislacji ZPP Jakub Bińkowski, kompleksowa reforma systemu podatkowego jest koniecznością. "Model, który proponujemy, jest sprawiedliwy, bo zakłada zmniejszenie obciążenia fiskalnego najmniejszych przedsiębiorców oraz wprowadzenie do systemu podatków niemożliwych

Szpunar z NBP: Mimo słabszych danych za czerwiec, wzrost PKB - ok. 4,5% w II kw.

słabła, choć na tle innych krajów powinna pozostać relatywnie korzystna. Będziemy to zawdzięczać bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz zmianom fiskalnym wprowadzanym przez rząd, które poprzez wzrost dochodów ludności będą sprzyjały dalszemu wzrostowi konsumpcji oraz utrzymaniu ożywienia inwestycji

Oszczędzający są karani podwójnie. Minimalne odsetki wciąż zjada podatek Belki

; oszacowano na 15 mld zł rocznie. Co na to ekonomiści? Dominik J. Gajewski, kierownik Zakładu Prawa Podatkowego i Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH: - Obecnie tzw. podatek Belki nie osiąga skutków fiskalnych, ponieważ oprocentowanie lokat bankowych jest na niezwykle niskim poziomie, nieadekwatnym do

"Polski ład" bolesny dla 2,5 mln prowadzących własną firmę. Ponad połowa straci. I to sporo

1/3 stawki ryczałtu. Sarnowski tłumaczył to tak: jeśli ktoś prowadzi sklep, to zapłaci 3 proc. podatku na ryczałcie od przychodów. A dodatkowo zapłaci 1 proc., a więc 1/3 z tych 3 proc. podatku, składki zdrowotnej. Całość jego obciążeń wyniesie więc 4 proc

Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku

pełnym roku obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez

PISF dostanie miliony od Netflixa, CDA.pl i innych platform streamingowych

rząd zmianę z zaskoczeniem i postuluje usunięcie tego zapisu. W liście wysłanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska, pisze: „Proponowane zmiany stanowią najczystszy przejaw wybiórczego fiskalizmu państwa polskiego, gdyż nowe obciążenie fiskalne

Przed II turą wyborów przedsiębiorcy domagają się przywilejów. Ze względu na pandemię

Europy obciążenia fiskalne nie są szczególnie duże czy uciążliwe (według danych Ministerstwa Finansów system podatkowy w Polsce ma charakter regresywny, tj. najbardziej obciążeni podatkami i składkami są osoby o niskich dochodach). Ale podkreślił, że problemem jest jakość prawa i możliwość mnogości jego

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

krajowego będą łagodzić już wprowadzone oraz planowane przez rząd zmiany fiskalne. Obejmują one wzrost wielkości świadczeń społecznych oraz spadek obciążeń podatkowych, podwyższając dynamikę spożycia prywatnego. Korzystnie na popyt krajowy będzie oddziaływać również niski poziom stóp procentowych i związane

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Przyjęcie propozycji premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie proporcjonalności składek płaconych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dochodów oznaczałoby, że aż 78% przedsiębiorców ponosiłoby niższe obciążenia niż obecnie

Rząd skierował do Sejmu nowelę podwyższającą podatek akcyzowy na alkohol i tytoń

nowatorskich. W przypadku przeniesienia przez podmioty obciążeń fiskalnych w zakresie podatku akcyzowego na konsumentów prawdopodobny jest następujący wzrost cen wyrobów akcyzowych przy podwyżce stawki akcyzy w wysokości 10% w roku 2020: - 0,5 litra wódki 40% vol. - 1,4 zł

Lewiatan: PPK spowoduje wzrost kosztów pracy, obciążających głównie pracodawców

części środków zgromadzonych w OFE. Dla pracodawców program nie powinien się wiązać z nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi i administracyjnymi" - powiedział doradca zarządu Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz, cytowany w komunikacie. Organizacja wskazuje, iż wejście w

Świat między Scyllą nadpłynności a Charybdą zadłużenia. Trzy zmory zaczynają szczerzyć zęby

których występują ogniska zakażenia. Wydawało się, że obecny kryzys, inaczej niż ten z lat 2007-09, będzie wymagał potężnej stymulacji fiskalnej i tylko ograniczonej interwencji w dziedzinie polityki monetarnej. Tymczasem banki centralne masowo zwiększają podaż pieniądza, a przy okazji swoje aktywa

BOŚ Bank: Indeks ISM w przemyśle USA i PMI Polski w centrum uwagi w tym tygodniu

najbliższych latach. "Jednocześnie jednak skala obciążeń fiskalnych będzie na tyle istotna, że ? przy założeniu braku dalszych działań zwiększających dochody / ograniczających wydatki - deficyt wyraźnie wzrośnie (bliżej 2,0% PKB w 2019 r. oraz wyraźnie powyżej tego poziomu w

Agencja Moody's podtrzymała rating dla Polski. Premier Szydło: To efekt programu PiS

kredytów hipotecznych złagodzi obecność potężnych obciążeń fiskalnych - mówi Kornel Kot, analityk rynków finansowych w Domu Maklerskim "TMS Brokers". Dodaje, że agencja pozostała względnie optymistycznie nastawiona do obecnej sytuacji w Polsce. - Jej analitycy zauważyli, że ryzyka związane z

Bank Millennium: Wzrost dochodów z VAT w budżecie na 2020 r. zbyt optymistyczny

optymistyczny scenariusz, którego osiągnięcie wiązać się będzie ze wzrostem obciążeń fiskalnych (m.in. zniesienie limitu 30-krotności przy składkach na ubezpieczenie społeczne, podatek od sieci detalicznych) oraz wpływami jednorazowymi (m.in. podatek od transferu środków z OFE na IKE, sprzedaż uprawnień do

Prezydent podpisał nowelę odraczającą pobór akcyzy od płynu do e-papierosów

zabezpieczenia. "Zmiana dotyczy opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich i uwzględnia postulaty branży, wskazujące na potrzebę wydłużenia okresu na przygotowanie się do nowych obciążeń

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

podkreślił, że zarząd wprowadza bądź rekomenduje powyższe działania w celu wsparcia właściwych reakcji po stronie polityki fiskalnej, nadzorczej oraz po stronie sektora bankowego. "Przede wszystkim niezbędne są pilne działania zmniejszające obciążenia przedsiębiorstw, co

Banki centralne eksperymentują. Ale to zagraża ich wiarygodności, pogłębia nierówności i jest ryzykowne

fiskalnej i strukturalnej. A te wiatry odbijają się na kryzysie COVID-19, który sprawił, że większość krajów walczy o osiągnięcie równowagi między ochroną zdrowia publicznego, powrotem do półnormalnego poziomu aktywności gospodarczej i ograniczeniem naruszeń swobód jednostki. W tym kontekście należy mieć

MFW wieszczy długie i trudne wychodzenie z kryzysu. Polska z jedną z najsłabszych recesji, ale okupioną potężnym kosztem

pkt proc. lepszy, niż przewidywano w czerwcu.  - Wyniki byłyby znacznie słabsze, gdyby nie zareagowano szybką i bezprecedensową reakcją fiskalną, monetarną i regulacyjną. Podtrzymało to dochody gospodarstw domowych, zabezpieczyło przepływy pieniężne firm, a także zapewniło wsparcie kredytowe

RPP: Inflacja będzie w tym roku niższa niż założone w budżecie 1,7%

impulsu inflacyjnego polityki fiskalnej będzie w największym stopniu wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Można oczekiwać, że ze względu na niską elastyczność cenową popytu na rynku żywności, znaczna część obciążenia tym podatkiem zostanie przeniesiona na konsumentów" - podkreśliła

Bank, powołując się na "Polski ład", postanowił zabrać czytelnikowi 26 proc. emerytury

podatki.  Skąd ten cały problem? Najkrócej mówiąc: z zaciskania fiskalnych kleszczy na dochodach z zagranicy, co od dłuższego czasu wykonuje ekipa Mateusza Morawieckiego.  Ale po kolei.  Bank PKO BP pobiera najzupełniej legalnie podatek od emerytur zagranicznych na podstawie ustawy o 

KUPS: Podwyżka VAT na soki i nektary oznacza 450 mln zł dodatkowych obciążeń

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Planowana przez Ministerstwo Finansów podwyżka stawki podatki od towarów i usług (VAT) na nektary i napoje owocowe lub warzywne do 23% z 5% oznacza, że konsumenci i branża zapłacą 450 mln zł w postaci nowego obciążenia, wynika z szacunków

Ceny ostro w górę. Banki szukają w naszych kieszeniach rekompensaty za obniżkę stóp przez RPP

na obciążenia Obniżki stóp procentowych uderzyły mocno w banki, które i tak od dawna ponoszą wiele obciążeń. Samego podatku bankowego płacą rocznie 4 mld zł. - Analizy z marca i kwietnia odnotowały spadek wyniku finansowego na poziomie 45 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, a to nie był jeszcze

NBP: Opodatkowanie banków negatywnie może wpłynąć na cały sektor

Banku Polskiego (NBP). Według autorów "Raportu o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2015 r." opublikowanego przez NBP, skutkiem ubocznym działań związanych z restrukturyzacją portfela kredytów walutowych lub dodatkowymi obciążeniami fiskalnymi może być

Lewiatan: Kumulacja zmian w prawie negatywnie wpływa na przedsiębiorców

od małych buteleczek wódki czy opłata za reklamę dotyczącą suplementów diety. Te 3 zmiany mają przynieść 3 mld zł dochodów i miałyby one wejść w życie od 1 kwietnia br. Na razie nie znamy wielu szczegółów, np. w jaki sposób będą naliczane takie obciążenia, więc firmy nie wiedzą, jak mają się do nich

Kreatywna księgowość, czyli jak naprawdę mają się nasze finanse publiczne i dlaczego KE nas chwali [SPRAWDZAMY]

to przedstawić premier Morawiecki. Komisja Europejska wysoko ocenia Polskę. Ale premier pomija istotne fakty Weźmy pod lupę właśnie ujawnione dane Komisji Europejskiej na temat stabilności fiskalnej. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej wszystkie wskaźniki ma zaznaczone na „zielono&rdquo

Rada Przedsiębiorczości chce, by zmiany podatków wymagały 3/5 głosów w Sejmie

uchwalonego prawa - a także w wyważony i sprawiedliwy sposób dzielą dodatkowe obciążenia fiskalne między poszczególnych interesariuszy" - wyjaśnił Kowalski. W apelu do kandydatów Rada Przedsiębiorczości podkreśla, że jednym z najważniejszych determinantów stabilnego i

Komisja Europejska: Podatek handlowy niezgodny z prawem?

- 1,4 proc. "Komisja nie kwestionuje zasadności wprowadzenia nowego obciążenia fiskalnego ani jego wysokości. Z naszych informacji wynika, że jej zastrzeżenia budzi natomiast zróżnicowanie stawek i kwota wolna, co powoduje, że sklepy mniejsze będą mniej obciążone niż

PiS już zabrał pieniądze 40 tys. polskich emerytów. "To samo zrobi z OFE i PPK"

wystarczającą zachętę, aby przekonać wszystkich do uczestniczenia w PPK. Jednak ulgi i dopłaty jednocześnie generują koszty fiskalne, które muszą zostać sfinansowane przez podniesienie podatków. Dodatkowe obciążenia fiskalne wymagać będą podniesienia VAT o 0,7 pkt proc.” – zwracają uwagę eksperci z

Instytut Staszica zaniepokojony planami powrotu do procedowania matrycy VAT

kosztem krajowych przedsiębiorców" napisano w dokumencie. Według Instytutu, zyski z wzrostu obciążeń fiskalnych będą niewspółmierne do zagrożeń dla polskiej gospodarki. Jeśli rząd chce szukać poważnych i stałych wpływów, powinien skupić się na zmianie sposobu naliczania

Moody's: Deficyt 'general government' Polski przekroczy 3% PKB w 2017 r.

Service Marco Zaninelli. "Większość krajów grupy CEE-8 odnotowała stabilizację obciążenia długiem od 2014 r., co zwiększyło ich odporność na szoki. Spodziewamy się, że plany z zakresie pobudzenia fiskalnego w Rumunii i w Polsce prawdopodobnie zwiększą deficyty powyżej progu

Strajk taksówkarzy 5 czerwca. Żądają zdecydowanych działań rządu w sprawie Ubera i innych nielegalnych przewoźników

iTaxi i MyTaxi jeżdżą zupełnie jak Uber - za pomocą aplikacji, ale wszyscy kierowcy tych sieci są taksówkarzami z licencjami i kasami fiskalnymi. Zdaniem Andrzeja, gdyby pozbawić ich tych obciążeń, koszty rozpoczęcia działalności przewozu osób byłyby niższe i obie strony by zyskały. Andrzej zapewnia

Polsce potrzebna jest strategia dot. systemu poboru opłat drogowych wg ekspertów

astronomiczne, jak ma to miejsce obecnie na niektórych odcinkach. Przeniesienie zarządu mytem do KAS wydaje mi się położeniem nacisku na kwestię efektywności pobierania pieniędzy i przepływu informacji między instytucjami fiskalnymi, a Krajowym Systemem Poboru Opłat. KSPO pozwala na śledzenie i identyfikację

PSPA postuluje pełne odliczenie VAT od samochodu elektrycznego

uwzględniają korzyści wynikających ze sprzyjającego ukształtowania regulacji podatkowych w wymienionych krajach, czyli obciążeń fiskalnych nakładanych na pojazdy konwencjonalne" - dodał Mazur. "Wprowadzenie rekomendowanej zachęty podatkowej w postaci możliwości odliczenia

Fundacja Republikańska: Podatek cukrowy zagraża bilansowi handlowemu Polski

r. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pomysł wprowadzenia w Polsce tzw. podatku cukrowego, czyli rozwiązania fiskalnego w propozycji resortu obciążającego producentów napojów wykorzystujących cukier i inne substancje słodzące w procesach wytwórczych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie 4 lutego

"The New York Times": Nowoczesna teoria monetarna kontra inflacja. Dlaczego to się nie udało?

– spadła nawet poniżej 1 proc. Rząd, usiłując pomóc borykającym się z kłopotami gospodarstwom domowym, szybko zaczął zwiększać wydatki. Kiedy Kelton pojawiła się w jednym z odcinków podcastów agencji Bloomberg "Jak NTM wygrała debatę na temat polityki fiskalnej" na początku 2021 roku

Po wakacjach będzie trudniej pożyczyć pieniądze? Grozi nam kryzys kredytowy

wymogach fiskalnych tworzy ryzyko powstania credit crunchu. Zawieszenie spłaty rat kredytu wprawdzie dla klientów zwykle nie jest opłacalne finansowo, gdyż łączny koszt kredytu rośnie, ale to nie oznacza, że banki nie odczuwają obciążenia z tego tytułu. Banki ponoszą koszty moratorium kredytowego, gdyż

Na wynikach mBanku ciąży portfel frankowy. Prezes krytykuje pozwy

sektora bankowego dla inwestorów znacznie spadła – ze względu na poziom obciążeń prawnoregulacyjnych i mniejsze zwroty. – Trzeba mieć dużo wyobraźni, aby teraz inwestować w banki w Polsce – stwierdził. Ale dodał, że tacy ludzie są. Stwierdził także, że lepszy dla mBanku byłby inwestor

Strona Społeczna Rady Dialogu Społecznego przeciwna podatkowi cukrowego

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - W uchwale Rada Dialogu Społecznego, strony pracodawców oraz pracowników, w tym Konfederacja Lewiatan, uznały, że wprowadzenie podatku cukrowego ma cel przede wszystkim fiskalny i nie powinno się wykorzystywać narzędzi podatkowych do

KE kwestionuje legalność podatku od sprzedaży detalicznej - prasa

kwestionuje zasadności wprowadzenia nowego obciążenia fiskalnego ani jego wysokości. Z naszych informacji wynika, że jej zastrzeżenia budzi natomiast zróżnicowanie stawek i kwota wolna, co powoduje, że sklepy mniejsze będą mniej obciążone niż większe. - Linia argumentacji jest identyczna jak w wypadku podatku

Obowiązkowy split payment ma zwiększać dochody budżetu o ok. 958 mln zł rocznie

dochodów budżetu państwa z tytułu podatku w skali roku o ok. 958 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR). "Przedmiotowe rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a mechanizm podzielonej płatności jest efektywnym narzędziem fiskalnym

Surfowanie między kryzysami. Oszczędna Merkel zostawia Niemcy w nadziei na kolejny cud [EL PAIS]

;minijobs", prace czasowe z wynagrodzeniem poniżej 450 euro miesięcznie, za które nie opłaca się prawie żadnych składek społecznych, redukując w ten sposób obciążenie fiskalne zatrudnienia. Jak mówi Clemens Fuest, przewodniczący Instytut Badań Ekonomicznych (IFO), Merkel przeprowadziła reformy tylko na

MFW tnie prognozy. Już po raz szósty z rzędu

klimatycznymi. „Państwa muszą koniecznie wziąć się do wspólnego ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczania wzrostu temperatur, dbając o to, aby obciążenia z tym związane były odpowiednio rozłożone” – konstatuje się w raporcie. Inne obszary, w których wspólne działanie jest

Australia do gigantów cyfrowych: dość! Świat dojrzewa do rozprawy z Big Techem

grzechy cyfrowych monopolistów. Od lat uciekają się oni arbitrażu regulacyjnego i podatkowego, czyli przenoszenia biznesu w miejsca, gdzie przepisy prawa oraz obciążenia fiskalne są łagodniejsze. Amazon wielokrotnie posuwał się do szantażu wobec władz miejskich i stanowych w USA, dając do zrozumienia, że

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

rzecz poszukiwania środków koniecznych do sfinansowania swojej działalności operacyjnej - dodatkowy podatek bankowy i wpłaty na BFG stanowią obecnie blisko 2/3 kosztów nieosobowych ponoszonych przez banki. "Fiskalne i pozafiskalne obciążenia finansowe w ujęciu

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa

kilkunastu tygodni, iż oczekiwania rynkowe na szybkie oraz znaczące zmiany w polityce fiskalnej, skutkujące szybkim i silnym ożywieniem gospodarki oraz inflacji są przesadzone. "Póki co, faktycznie wydaje się, że reformy fiskalne nie są najważniejszym priorytetem nowej

FPP i Instytut Emerytalny: W systemie PPK potrzebne są zachęty ze strony państwa

rozwiązanie mogłoby polegać na dodatkowych zachętach fiskalnych, np. w postaci wprowadzenia dodatkowej ulgi podatkowej polegającej na odliczaniu od podatku kwot wpłaconych przez uczestnika składek podstawowych, wpłacanych do PPK albo zastosowaniu mechanizmu degresywnej dopłaty rocznej

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

największe wyzwania stojące przed polską gospodarką w średnim okresie to niedobór pracowników wynikający z aktualnych trendów demograficznych, a także rosnące obciążenie fiskalne związane z realizacją szeregu obietnic wyborczych, które z przyczyn politycznych może być trudno odwrócić w przypadku pogorszenia

PiS przez podatki buduje układ i nowe elity. Karze niepokornych i zachęca do kolaboracji

Do połowy przyszłego tygodnia firmy po raz pierwszy będą musiały zapłacić podatek handlowy. Cel? Ukaranie podatkowych przekręciarzy z wielkich zachodnich sieci handlowych. Zdaniem PiS handel "kradnie bardziej" albo - jak kto woli - bardziej unika podatków. Cel fiskalny to jedno, bo jest

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

finansów publicznych - po uwzględnieniu związanego z tym zmniejszenia wpływów z tytułu PIT i CIT - wyniósłby 5,2 mld zł w 2020 r. Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje inny sposób na osiągnięcie zakładanego przez rząd efektu fiskalnego. Wprowadzenie w życie opracowanego w szczegółach przez Federację

Inflacja jako dobro nadrzędne? Banki centralne w klinczu

nałożyła ogromne obciążenie na finanse publiczne, zagrażając edukacji młodych ludzi, a także zyskom, jakie w ostatnich dziesięcioleciach osiągnęły kobiety i kraje rozwijające się . Skutek jest taki, że problemu zmian klimatycznych nie można rozwiązać poprzez zwykłe ograniczenie działalności gospodarczej

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

(np. przedsiębiorstw lub jednostek finansów publicznych), a nie ograniczenia popytu gospodarstw domowych. Słabsze nastroje konsumentów również mogą ograniczyć skłonność do konsumpcji. Analitycy wskazują z drugiej strony, że impuls fiskalny, w znaczącej części jest kierowany

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

domowych wpłynie również na ograniczenie tempa wzrostu wydatków mieszkaniowych" - podkreślono. "Skalę spowolnienia dynamiki popytu krajowego będą łagodzić już wprowadzone oraz planowane przez rząd zmiany fiskalne. Obejmują one wzrost wielkości świadczeń społecznych oraz

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zastąpienie odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej obligatoryjnie stosowanym mechanizmem podzielonej płatności spowoduje wzrost dochodów z

Dlaczego taniej jest latać samolotem, niż jeździć autobusem? FlixBus: Polityka klimatyczna zmieni rynek

30-40 euro, a w liniach lotniczych na 200 euro. To jest ta różnica. I tym branża lotnicza kompensuje sobie niskie ceny oferowane na początku? - Tak, ale to nie jest jedyny powód. Drugim jest polityka fiskalna kształtująca rynek transportowy, zwłaszcza jeśli idzie o paliwa. Kerozyna, czyli paliwo

Rzońca: RPP otworzyła wrota do finansowania budżetu przez NBP. To podeptanie konstytucyjnego zakazu

na firmy, które walczą, aby utrzymać się na powierzchni, kolejnych obciążeń. Rząd powinien je zawiesić co najmniej do końca roku. Po drugie – nie blokować międzynarodowego handlu, bo bez niego utoniemy. Nie jesteśmy jedynym krajem, który zamknął granice, ale to głównie na naszych dzieją się

Liczy się wzrost długookresowy, a nie doraźne korzyści

liderem wzrostu wśród krajów Unii Europejskiej. Tamtejszy rząd, kierowany przez Daciana Ciolosa, rozluźnił politykę fiskalną i tym samym pogorszył równowagę w sektorze finansów publicznych. Obniżył podatki - stawki VAT zostały obniżone z 24 proc. do 20 proc, a kolejna redukcja, o 1 pkt proc., nastąpi 1

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

szarą strefą według FPP należą: 1. uproszczenie systemu podatkowego, 2. ograniczenie obciążeń fiskalnych dla przedsiębiorców, 3. zmniejszanie kosztów prowadzenia działalności, 4. ograniczenie

W co grają agencje ratingowe? Co piszą o polskim PKB, długu, deficycie?

pozostawać ma w bezpiecznych granicach 1,3-1,8 proc. PKB, bezrobocie ma spaść do 7,7 proc. w 2019 r., inwestycje wzrosnąć z 20,7 proc. PKB w 2016 r. do 21,6 proc. w 2019 r. - czytamy w komunikacie. Fiskalne grzeszki Ministerstwo nie zająknęło się jednak o

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

kontroli antydopingowej to podwyższona tolerancja agencji ratingowych i inwestorów wobec podniesionego poziomu długu publicznego, a także np. zawieszenie reguł fiskalnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Do tego pamiętajmy, że natura tego kryzysu jest inna niż pozostałych, bo nie wynika on ze

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

impuls fiskalny. Ważnym czynnikiem wzrostu pozostanie spożycie prywatne, do czego przyczyni się korzystna z punktu widzenia pracowników sytuacja na rynku pracy skutkująca utrzymaniem wysokiej dynamiki funduszu płac" - czytamy w "Raporcie o inflacji" "Dochody

Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD

. Naszym zdaniem, w kontekście zachowania dolara amerykańskiego w kolejnych tygodniach kluczowe jest to czy ostatnia deprecjacja waluty wynika wyłącznie ze wzrostu rynkowego apetytu na ryzyko, czy może chodzić też o inny czynnik. Ekspansywna polityka monetarna, jak i fiskalna w USA prowadzona na skalę

Bank Światowy zmienia prognozy dla Polski na lata 2020-21. Gospodarka spowalnia, wydatki socjalne zwiększą deficyt

perspektywy wzrostu polskiej gospodarki – mówi Carlos Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Zwraca uwagę na dwa największe wyzwania - brak pracowników, co ma związek ze zmianami demograficznymi, oraz - w średnim okresie - rosnące obciążenia fiskalne, które

Na razie dryfujemy w ścieku, opowiadając, że za horyzontem widzimy palmy

bogatym podatki. Na przykład do 50 proc. Tyle że PiS bogatym podatków nie podniesie, bo się boi, bo mu się to nie opłaca. Tak samo jak boi się zrównać obciążenia fiskalne i składkowe na działalności gospodarczej z tymi wynikającymi z umów o pracę. Bo w Polsce nie opłaca się pracować na etacie. Opłaca się

Polscy przedsiębiorcy boją się zapowiedzi rządu PiS i uciekają do Czech. Z deszczu pod rynnę?

się rejestracją i prowadzeniem księgowości dla polskich podmiotów gospodarczych w Czechach. Zdaniem czeskich dziennikarzy oprócz planów podnoszenia podatku od dochodów (CIT) dla osób prawnych Polacy obawiają się również innych niekorzystnych zmian podatkowych . Jeśli chodzi o obciążenia fiskalne

IS: Zmiany w VAT na nektary i napoje zaszkodzą producentom, jak i konsumentom

Instytut, branża sadownicza obawia się także podwyżek cen napojów i nektarów do ok. 1,3 zł na litrze. Samo obciążenie fiskalne dla konsumenta może sięgać ok. 466 mln zł (przy założeniu stawki 23% dla nektarów). Konsumenci będą więc poszukiwać tańszych produktów, nawet kosztem jakości, a udział spożycia

Pracownicy PGNiG opowiedzieli się za akcją protestacyjną

PGNiG - liberalizacja rynku i wzrost konkurencji, wprowadzanie programów rabatowych dla klientów oraz zapowiadane obciążenia fiskalne sektora wydobycia - uniemożliwiają spełnienie wszystkich żądań związków zawodowych. "Zarząd PGNiG informuje, że dołoży wszelkich starań w

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności wzrosła o 10% w 2018, w br. kolejny rekord

sprzyja im zarówno koniunktura międzynarodowa, jak i lokalnie oddziałująca w postaci kosztów pracy czy obciążeń fiskalnych. Spadek tempa wzrostu liczby niewypłacalności wiąże się ze statystycznym efektem rosnącej bazy odniesienia, a nie poprawy i końca tego zjawiska" - dodał członek zarządu

Po wizycie Pence'a polski rząd wycofuje się z wprowadzenia podatku cyfrowego. Facebook, Apple, Uber i Google nie zapłacą

wprowadzenia podatku cyfrowego, "które utrudniłoby wymianę handlową pomiędzy naszymi krajami". O słowa Pence'a we wtorek został zapytany Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. - To jest wątek ogólnej pochwały tego, jak w Polsce jest prawidłowo zbudowany system podatkowy, jak nasze obciążenia fiskalne

Dudek: Nie będzie 13. i 14. emerytury [WYWIAD]

będzie on najwyższy w całej UE. I to mimo że startowaliśmy z niższym poziomem długu publicznego! Ale tylko ok. połowy tego deficytu to efekt programów antycovidowych. Tymczasem np. w Niemczech impuls fiskalny według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyniósł 8 proc. PKB, a deficyt u naszych

NBP: Wyzwaniem dla banków może być dalsze zwiększanie kapitałów

największych banków może skłaniać właścicieli mniejszych podmiotów do zwiększania skali działalności przez przejęcia i fuzje w celu wykorzystania korzyści skali lub do sprzedaży polskich spółek. Dodatkowym bodźcem do takich działań mogą być obciążenia fiskalne, które wpływają na zmniejszenie zwrotów z kapitału

Europoseł Janusz Lewandowski: W gospodarce wyczerpaliśmy już limit błędów

zadłużenie ma ostro spadać. – Gospodarka finansami Niemiec to niezwykle wymagający punkt odniesienia, to prawda. Pamiętajmy, że nie mamy wiarygodności kredytowej właściwej dla strefy euro. W przyszłości będzie zależała od tego, na ile jesteśmy w stanie respektować reguły dyscypliny fiskalnej. Ale

PwC: Banki w Polsce obawiają się ryzyka politycznego i nowych regulacji

ograniczone możliwości wsparcia 'dla córek', dotkniętych nowymi obciążeniami fiskalnymi, topniejącymi marżami odsetkowymi i rosnącymi obciążeniami na BFG, podwyższają ryzyko i koszty działalności banków w Polsce" - dodał Bednarski. Eksperci PwC podkreślają, że w tegorocznym

EY: Blisko 80% firm jest gotowych zwiększyć wynagrodzenia

Warszawa, 26.01.2016 (ISBnews) - Przeszkodą na drodze do wzrostu płac są zbyt wysokie obciążenia fiskalne, ale 4 na 5 badanych przedsiębiorców chciałoby płacić swoim pracownikom więcej, wynika z raportu firmy doradczej EY pt. "Wzrost przedsiębiorstw przez wzrost płac"

Davos. Trump neguje zmiany klimatyczne. Naukowców, którzy przed nimi ostrzegają, nazwał "wczorajszymi wróżbitami"

obecnego gospodarza Białego Domu. Ekspert przypomniał w nich, że rzeczywisty wzrost mediany zarobków w Stanach jest tylko o 2,6 proc. wyższy niż przed objęciem przez Trumpa urzędu. Impuls fiskalny, który tak obciążył budżet, przyniósł zaś w ostatnim kwartale wzrost gospodarczy o wartości tylko 2,1 proc

Deloitte: Blisko 3/4 polskich firm planuje redukcję kosztów w perspektywie 2 lat

. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że by rosnąć, muszą oszczędzać. Polakom, ze względu na niestabilność waluty, rosnące koszty pracy oraz wysokie obciążenia fiskalne idea 'save to grow' jest szczególnie bliska" - dodał Rosiecki. 57% badanych w Polsce deklaruje, że walczy o

Kolejowa jednostronność

. Jego zdaniem wskazanie na fiskalne obciążenia kierowców to „szkodliwy mit” . Stwierdził, że także przewoźnicy płacą VAT i akcyzę na paliwa oraz energię trakcyjną, ale ile konkretnie – nie podał. Czyżby lokomotywy spalinowe zużywały aż 30 proc. paliw silnikowych w Polsce, zgodnie z

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników; - zastąpienie obecnych rozwiązań rozliczania podatku VAT w postaci odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej - stosowanym obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności (ze względu na wykryte nieprawidłowości