obciążania ponosili

PiS wprowadził przepis, który pozwala ZUS-owi odbierać emerytury

Nowe przepisy pozwolą ZUS-owi domagać się zwrotu wszystkich emerytur wypłaconych w ostatnich pięciu latach. I to w sytuacji, gdy emeryt nie popełnił żadnego błędu i prawidłowo wypełnił wszystkie wnioski.

Jak dostać rozwód? Jak uzyskać separację? Krok po kroku

Jak złożyć pozew rozwodowy i ile trzeba zapłacić? Kto ma szanse na alimenty?

Praca zdalna coraz droższa. Przepisów nie ma, ministerstwo radzi, co zrobić z rachunkami

Praca zdalna coraz droższa. Przepisów nie ma, ministerstwo radzi, co zrobić z rachunkami

;po przyjęciu przez Radę Ministrów zostanie przekazany do prac parlamentarnych". Przedstawiciele resortu przypominają, że choć obecnie obowiązujące przepisy dotyczące pracy zdalnej zawarte w tarczy antykryzysowej nie regulują kwestii kosztów ponoszonych na rachunki, to pracownicy nie są bez

Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom  dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym to zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość działania

Grupa PKP wprowadziła pakiet antykryzysowy, pomoże przewoźnikom i najemcom

straty ponoszone każdego dnia przez partnerów biznesowych to dowód solidarności w wymiarze gospodarczym, tak potrzebnej wszystkim polskim firmom" ? powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w komunikacie. Polskie Koleje Państwowe, będące

Pan Jerzy pił i stosował przemoc wobec dzieci. Dzisiaj ma 80 lat i domaga się od nich alimentów

Pan Jerzy pił i stosował przemoc wobec dzieci. Dzisiaj ma 80 lat i domaga się od nich alimentów

rodziców zobowiązane będą więc w pierwszej kolejności ich dzieci, a dopiero potem wnuki. Obowiązek alimentacyjny obciąża dalszych krewnych: – gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np. osoba ta zmarła), – gdy osoba bliższa nie jest w stanie wywiązywać się z obowiązku alimentacji

Opóźnienie a zwłoka

Opóźnienie a zwłoka

następstwem okoliczności, za które dłużnik ( wykonawca ) odpowiedzialności nie ponosi. Z powyższego przepisu wynika, iż zwłoka ma charakter zawinionego opóźnienia w niedotrzymaniu terminu spełniania świadczenia – czyli niewykonania zamówienia publicznego w terminie wynikającym z zawartej umowy

UOKiK nałożył prawie 33 mln zł kary na UPC

ofertę UPC ze względu na dostępność konkretnych kanałów. Potem je im wyłączano. UPC Polska zastrzegał, że wyłączenie kanałów nie jest zmianą umowy. W efekcie przy umowach na czas określony konsument musiałby ponosić opłaty, gdyby chciał zrezygnować z usług UPC. Zdaniem UOKiK

UOKiK: Bank BZ WBK nie może pobierać tak wysokich opłat

UOKiK: Bank BZ WBK nie może pobierać tak wysokich opłat

kosztom - przypomina Urząd w najnowszej decyzji w sprawie banku BZ WBK. Chodzi o to, że kredytobiorcy byli obciążani wysokimi kosztami, zupełnie nieadekwatnymi do kosztów ponoszonych przez bank. Musieli płacić aż 25 zł za wysłanie monitu pocztą, 9 zł za monit telefoniczny, 25 zł

Żeby używać, wcale nie trzeba mieć. Coraz częściej płacimy jedynie za dostęp do samochodu, zamiast go kupować

Żeby używać, wcale nie trzeba mieć. Coraz częściej płacimy jedynie za dostęp do samochodu, zamiast go kupować

użytkowania każdego pojazdu, które są równe wysokości raty – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Samochód prywatny więcej stoi, niż jeździ Osoby prywatne dochodzą do podobnych wniosków jak zarządzający flotami firmowymi: oprócz kosztu zakupu auta trzeba ponosić kolejne

Branża cukrowa: Nowa opłata to 95 tys. ton mniej owoców i warzyw do przetwórstwa

aktywne (jak kofeina czy guarana), od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o niewielkiej pojemności (tzw. małpki), a także od reklamy suplementów diety. Zdaniem organizacji rolniczych, nowa regulacja "obciąża tylko jedną kategorię spożywczą - branżę, która zużywa

PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 97% r/r w 2019

nadmiernie obciążają operatorów w Polsce. Co istotne, polscy operatorzy ponoszą wyższe koszty utrzymania infrastruktury w porównaniu do podmiotów prowadzących podobną działalność w państwach członkowskich Unii Europejskiej" - podkreślił dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur

Haitong Bank obniżył wycenę PCM do 32,50 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

dywidendy w ciągu najbliższych kilku lat" - powiedział Łukasz Jańczak z Haitong Bank, cytowany w komunikacie. Począwszy od drugiego kwartału 2016 roku firma zaczęła ponosić wyższe koszty finansowania w wyniku wprowadzenia w Polsce podatku bankowego, podano również

GreenWay Polska zmienił taryfy i wprowadził zasadę 'roam like at home'

Czyżewski. Zasada roam like at home polega na tym, że klient GreenWay ładujący samochód na stacji partnera roamingowego (w kraju i za granicą) ponosić będzie takie same opłaty jak w przypadku korzystania z sieci GreenWay. Oferta dostępna będzie bez dodatkowych opłat dla klientów

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

2 wystąpiono o udzielenie odpowiedzi, czy wykonawcę będą obciążać opłaty za zajęcie dróg gminnych i powiatowych. W odpowiedzi z dnia 29 grudnia 2010 r. Inwestor potwierdził, że opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych będzie ponosił wykonawca robót. Jednocześnie zaznaczono, że

Czy będą zmiany w sprawach rozwodowych? Potrwają dłużej i będą droższe?

Czy będą zmiany w sprawach rozwodowych? Potrwają dłużej i będą droższe?

ugodzie strony mogą uregulować wszystkie sporne kwestie albo tylko niektóre z nich, a resztę pozostawić do decyzji sądu. Ugoda zawarta z udziałem mediatora i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Koszty postępowania mediacyjnego nie obciążają stron postępowania, ponosi je skarb

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

na to, że tylko konsumentów obciążają sprzeczne z prawem działania banków. W takiej sytuacji tylko klienci instytucji finansowych ponoszą konsekwencje, a bank nie ponosi żadnych, wręcz czerpie korzyści, mimo że stosował postanowienia abuzywne. Jest to ewidentne niezgodne z postanowieniami dyrektywy

Sytuacja polskich klientów banków jest dramatyczna - zamożni sobie poradzą, cierpieć będą zwykli ciułacze

Sytuacja polskich klientów banków jest dramatyczna - zamożni sobie poradzą, cierpieć będą zwykli ciułacze

krajach, czyli podatek bankowy, który potęguje  koszty ponoszone przez banki. Utrzymywanie depozytów w obecnej sytuacji jest niedochodowe. Powiedziałbym, że to duża niespójność - podejmowana jest decyzja o obniżeniu stóp procentowych niemal do zera, a z drugiej strony zdziwienie, że może to powodować

Obciążony wynajem

Obciążony wynajem

sfinansowana za pomocą klasycznego leasingu. Zaletą wynajmu długoterminowego jest fakt, że nie wymaga wkładu własnego i nie obciąża zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Dostajemy też za mniejszą kwotę droższe auto niż w klasycznym leasingu. A to nie koniec. Oprócz raty za wynajem osoba, która wybiera taką

Raport UOKiK: Pożyczkodawcy zawyżali opłaty windykacyjne. Od teraz będzie taniej

Raport UOKiK: Pożyczkodawcy zawyżali opłaty windykacyjne. Od teraz będzie taniej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jesienią ubiegłego roku zbadał zasady pobierania opłat windykacyjnych przez banki, firmy finansowe i SKOK-i. Opłaty windykacyjne muszą odpowiadać kosztom, które faktycznie ponoszą pożyczkodawcy, np. za wysłanie listu. Dopiero teraz mamy wyniki

Siemens FS: Branża spożywcza musi zainwestować 14,7 mld zł w cyfryzację w 5 lat

korzyści biznesowe, należy odpowiednio zaplanować proces finansowania. W efekcie częściowo przyspieszonej automatyzacji oraz zwężającego się okna cyfryzacji, do stabilnego rozwoju przedsiębiorstw niezbędne jest tzw. finansowanie smart, które pomaga zachować równowagę finansową firmy przy ponoszeniu

Młodociani pracownicy. Co zrobić, aby legalnie zatrudnić niepełnoletnich. PORADNIK

Młodociani pracownicy. Co zrobić, aby legalnie zatrudnić niepełnoletnich. PORADNIK

pokojowe w hotelach czy pensjonatach, a także prace mogące nadmiernie obciążać psychicznie młodego człowieka, np. wymagające przetwarzania dużej liczby informacji pod presją czasu – wymienia Aneta Stolarska-Rogala. Zabronione jest także zatrudnianie młodocianych przy pracach narażających na

Pandemia uderzyła w banki. "Nie ma innego wyjścia niż rozważny wzrost cen usług bankowych"

. Banki narzekają, że bardzo obciąża je podatek bankowy, którego rocznie płacą około 4 mld zł. Do tego nad bankami ciążą nierozwiązane sprawy kredytów frankowych, coraz częściej kończące się wyrokami wydawanymi na ich niekorzyść. Banki poniosły też koszty restrukturyzacji SKOK-ów. Po ubiegłorocznym

Tajemnice księgowych cudów Poczty Polskiej. Społeczna funkcja listonosza za 431,6 mln zł

rozliczane były na wszystkie usługi, w tym pocztowe usługi komercyjne. W opinii Poczty Polskiej koszt czynności wyodrębnionych w działaniu „Funkcja społeczna listonosza" powinien obciążać wyłącznie koszty usług powszechnych, ponieważ ponoszony jest w związku z zapewnieniem realizacji obowiązku

Jest wiele argumentów za bykowym. Już teraz w całej Europie bezdzietni płacą wyższe daniny

i będziemy potrzebować opieki w swoim domu lub domu opieki. Bykowe płaci się począwszy od 23. roku życia. W 2007 roku z bykowym postanowił zawalczyć bezdzietny mężczyzna. Uznał, że płacąc wyższe składki, jest nierówno traktowany. Sąd w Hesji nie przyznał mu racji: stwierdził, że obciążanie

Afera GetBacku. Poszkodowani stracą jeszcze więcej - za wartościowe listy zapłacą fortunę

– po jednym dla spółki oraz obligatariusza, dla każdej serii odrębnie. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą lub kurierem dokument odbiera upoważniony pracownik. Jeśli firma ma dane osobowe obligatariusza, otrzymywał potwierdzenie. Ale wszelkie koszty deponowania ponosi obligatariusz. - Bo zgodnie

Arteria oczekuje rosnącej rentowności w kolejnych kwartałach

"Wyniki pierwszego kwartału obciążają jeszcze koszty restrukturyzacji związane z zeszłorocznymi akwizycjami. Widać jednak, że przyjęta strategia rozwoju oparta na wzmacnianiu naszej pozycji przede wszystkim na rynku call center daje widoczne efekty. Tylko w pierwszym kwartale sprzedaż w tym

Inflacja może zatopić PiS

. W budżecie zmniejsza się realny ciężar wydatków socjalnych. Dziś 500+ warte jest tyle co 460 zł w kwietniu 2016 roku, gdy zasiłek zaczął być przyznawany. Realna stopa oprocentowania rządowego długu – po uwzględnieniu inflacji - jest ujemna, więc koszty pożyczek dla państwa ponoszą wierzyciele

Sygnity miało 5,02 mln zł straty netto, 5,15 mln zł straty EBIT w III kw. r.obr.

wyników finansowych, a także pozwolą spółce uniknąć ponoszenia w długim okresie kosztów nieadekwatnych do osiąganych przychodów, a w szczególności zaś pozwolą uniknąć ryzyka zapłaty potencjalnych kar umownych. Niestety, wiążą się one z koniecznością jednorazowego tworzenia odpisów, co negatywnie obciąża

UOKiK zobowiązał 3 TU do obniżenia opłat likwidacyjnych przy polisach UFK

zawarcia ubezpieczenia - głównie wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych. "W ocenie Urzędu powinny one obciążać w głównej mierze ubezpieczycieli, a ich poniesienie stanowi zwyczajne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej" - czytamy w komunikacie

Klienci parabanków z większą ochroną

konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. W przypadku, gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie naliczonych klientowi przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie z

Wcześniejsza spłata kredytu bardziej opłacalna. Dobra wiadomość dla klientów, zła dla banków

. Bezprawne zatrzymanie pieniędzy UOKiK nakazał spółce Aasa, aby natychmiast przestała obciążać opłatą przygotowawczą w pełnej wysokości tych klientów, którzy przed czasem spłacili kredyt. Musi to zrobić, nawet jeśli odwoła się do sądu. Firma ma też zawiadomić o decyzji UOKiK wszystkich kredytobiorców, którzy

Alimenty na współmałżonka. Komu i ile trzeba płacić?

) niż jego była żona na kulturę (35 zł miesięcznie). Uważa, że gdyby Halina lepiej gospodarowała pieniędzmi, nie musiałaby występować o alimenty. Sąd uznał jednak, że Zdzisława obciąża tzw. szerszy obowiązek alimentacyjny. Zgodnie z art. 60 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z

NIK: na prywatnych autostradach tracą kierowcy lub państwo. A GDDKiA kiepsko je kontroluje

będzie czynił)”. Natomiast w przypadku umów drugiej kategorii większość wydatków obciąża państwo. NIK podaje, że od 2015 do I kwartału 2018 r. zarządcy autostrad A1 Toruń - Trójmiasto i A2 Świecko - Nowy Tomyśl przekazali skarbowi państwa łącznie 413,4 mln zł. Natomiast od państwa dostali aż 4 mld

Minister skarbu w Krynicy do szefów firm energetycznych: "Nie narzekajcie, że wam tak źle"

społeczna na ponoszenie takich kosztów. Jak - obserwując to, co się działo w Niemczech - wprowadzać OZE w Polsce? - Przygotowaliśmy ustawę o OZE, która wchodzi w życie od przyszłego roku. W przeciwieństwie do Niemiec naszym celem jest jak najmniejsze obciążenie odbiorców kosztami

Poczta Polska. Czy za chwilę sami będziemy chodzić do urzędu po listy i paczki?

Poczty Polskiej koszt czynności wyodrębnionych w działaniu »Funkcja społeczna listonosza« powinien obciążać wyłącznie koszty usług powszechnych, ponieważ ponoszony jest w związku z zapewnieniem realizacji obowiązku świadczenia usług powszechnych takich jak: utrzymanie wymaganej sieci placówek

ZUS musi dorobić. Przedsiębiorcy płacą za działalność urzędów

szansa na egzekucję długu. Obecnie za takie informacje ze swojej bazy o dłużniku ZUS chce 40,47 zł (od każdego wniosku). ZUS musi pobierać opłaty, bo - jak twierdzi - ponosi koszty: pracownicy muszą wejść do systemu, przygotować informację, w końcu listownie wysłać odpowiedź

Właściciel "Rzeczpospolitej" vs. miliarder z listy "Forbesa". Starcie o wolność słowa czy biznes?

nieruchomości budynków mieszkalnych. W przeszłości KCI sprzedawała na rzecz innych deweloperów sąsiednie nieruchomości o dokładnie takim samym stanie prawnym, zaś nabywcy realizowali kolejne inwestycyjne mieszkaniowe i nigdy nie ponosili jakichkolwiek opłat na rzecz prezydenta miasta Krakowa - informuje nas

Brzeziński: PiS rządzi dzięki 500 plus. Dało im w 2019 roku nawet 10 posłów. Dlatego przed wyborami będzie 700 plus

wzrosną podatki pośrednie, które obciążają obywateli w mniej „widoczny" sposób niż podatki bezpośrednie. Od 1990 roku następuje spektakularny wzrost nierówności w Polsce. 10 proc. najbogatszych nad Wisłą ma już ponoć 60 proc. majątku. Tak wynika z raportu ekonomistów z Paris School of Economics

Dostał tylko częściowy zwrot kosztów leczenia za granicą, chociaż był ubezpieczony. Bo zapomniał o kursie

lokalnej przychodni. Rachunek nasz czytelnik uregulował sam, płacąc kartą kredytową, a dopiero później zgłosił się do towarzystwa ubezpieczeniowego po refundację poniesionych kosztów. Z karty ściągnięto mu 5200 zł. Ubezpieczalnia oddała 4950 zł, twierdząc, że nie ponosi kosztów przewalutowania, które

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

wpłaconych z tytułu IRS pieniędzy. – Nie ma ani prawnego, ani ekonomicznego uzasadnienia dla obciążania przez bank klienta z tytułu dalszego rozliczania umowy IRS w sytuacji, gdy wygasł kredyt wskutek jego spłacenia – mówi mec. Dariusz Gradzi z kancelarii DLK, pełnomocnik spółki. Na

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

dokumentacji geodezyjnej i stanu obiektów, wyniki specjalistycznych ekspertyz, zmiany w obowiązujących przepisach prawa, oczekiwania artykułowane przez społeczności lokalne) są niezależne od wykonawcy, a częstokroć również od zamawiającego. Tym niemniej ryzyko ich wystąpienia obciąża zamawiającego, uprawniając

Z nimi pandemia sobie nie radzi. Roboty wygrywają z koronawirusem

latach poniosły olbrzymie osobiste koszty. Jest to złe nie tylko dla jednostki ludzkiej, ale i całego społeczeństwa, które również ponosi odpowiedzialność chociażby dlatego, że finalnie to służba zdrowia jest tym obciążana. Automatyzacja i robotyzacja stają się więc szansą, a nie zagrożeniem. Czy da się

Rząd chce pomóc rolnikom, narzucając ceny owoców. "Skorzystają tylko niemieckie i holenderskie giełdy"

praktycznie nie mamy wpływu. Dochodzą do tego wzrosty cen energii, kosztów pracy, dodatkowe podatki. Przemysł spożywczy jest niezwykle czuły na tego typu obciążanie, ze względu na bardzo niską rentowność produkcji.  Jak wzrosną koszty produkcji żywności po kolejnej podwyżce płacy

Nadwyrężone zaufanie do państwa i ZUS

do bazy ZUS ponosi zwykły obywatel, który chce wyegzekwować swoją należności. Opłatami za dostęp do bazy ZUS komornik obciąża dłużnika, ale gdy długu nie da się wyegzekwować (co jest w Polsce normą, według Konfederacji Lewiatan blisko 70 proc. egzekucji jest nieskutecznych

W trakcie jednego roku rządów PiS zagraniczne korporacje wyprowadziły z Polski 17 mld zł

: „Transfer zysków polega zazwyczaj na przeniesieniu wartości niematerialnych (np. wzoru użytkowego) do kraju stosującego niskie obciążenia podatkowe, a następnie obciążanie płatnościami z tytułu użytkowania tych praw podatników w kraju o wyższym opodatkowaniu.” Taki wzór/logo bardzo trudno

Uwaga promocja! 34,39 zł za list polecony z upomnieniem

dokumentu, jak również wydruk i wysyłka, monitoring, czas obsługi zwrotu oraz archiwizacja. Wskazana kwota z uwagi na poczynioną kalkulację jest adekwatna do ponoszonych rzeczywistych nakładów finansowych, a co za tym idzie, nie przynosi nieuzasadnionych korzyści w postaci chociażby dodatkowego zysku

Mówimy rozwój, a giełda dołuje

regionalnym liderem i miała szansę połknąć kilka sąsiednich giełd. Ale od kilku lat jest w kryzysie. Winni politycy Winę za to ponoszą nie kolejni szefowie GPW, lecz politycy ingerujący w działanie spółek notowanych na giełdzie. 29 października 2007 r

Rząd przyjął projekt ustawy w ramach pakietu '100 zmian dla firm'

, w którym przewidziano rozwiązania, które będą chronić przedsiębiorców przed ponoszeniem konsekwencji wynikających ze zmiany wykładni przepisów ? bez zmiany samych przepisów. Nowe rozwiązania realizują zapis art. 2 konstytucji (Polska jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

;obecnie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy i ich pracodawcy ponoszą zdecydowanie największe koszty z tytułu utrzymywania systemu ubezpieczeń społecznych”. Sprzeciwili się również zwiększaniu kosztów „zatrudnienia w sektorach i na stanowiskach, szczególnie nowych technologii, które w

Za co płacimy więcej: sam samochód czy jego eksploatację? Sprawdzamy rzeczywiste koszty użytkowania auta

, który ponosimy. – Załóżmy, że mamy dwa samochody do wyboru. Pierwszy w cenie 70 tys. zł, a drugi 75 tys. zł. Po trzech latach użytkowania ich wartości rezydualne to odpowiednio ok. 30 tys. zł i ok. 40 tys. zł. Wynika z tego, że droższe w zakupie auto w rezultacie przy odsprzedaży pojazdu po trzech

Jak wybrać samochód i firmę leasingową [PORADNIK]

Od wielu lat to właśnie leasing cieszy się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych. Firmy leasingowe przez cały czas trwania umowy pozostają właścicielami samochodu, a korzystający z leasingu jest jedynie użytkownikiem auta. Przy czym to korzystający ponosi m.in

Faktoring i kredyt, czyli dwa sposoby na płynność. Co lepsze?

ugruntowanej pozycji na rynku. Bo to na nią częściowo przenosi się ryzyko, jakie ponosi faktor. Wiarygodność takiego "duetu" biznesowego rośnie. Zarówno analiza kredytowa, jak i analiza faktoringowa opierają się przede wszystkim na danych z wyciągu z konta. – Żeby móc zaproponować finansowanie

"GP": Podatek zapłacisz nawet od deszczu

Mieszkańcy stolicy Wielkopolski muszą zapłacić podatek naliczany od wielkości dachu budynku. Miasto wprowadziło jednak kilka stawek, tak, żeby najmniejsze obciążania ponosili indywidualni mieszkańcy. Ci płacą 0,1 zł za metr kwadratowy dachu. Podatek

Koniec kiepskich materiałów budowlanych? Poznamy nazwy nieuczciwych producentów

kontrolerów, wypuszczając na rynek bardzo krótkie (jednodniowe) partie, więc straty z powodu wycofania ich z rynku są niewielkie. Dziwiński przyznał, że producenci na ogół nie ponoszą też sankcji karnych, bo w tego typu sprawach sądy najczęściej stwierdzają niską szkodliwość społeczną

Tanie paliwo prosto z ba(n)ku, czyli promocje dla kierowców. Nawet 100 zł zostaje w kieszeni

Ceny paliw na stacjach benzynowych ostatnio nieco spadły – choć i tak niedawno zdarzyło mi się tankować E-95 na stacji Orlenu przy autostradzie A2 w cenie ponad 5 zł za litr – ale kieszenie kierowców wciąż są obciążane rachunkami, do których w ostatnich latach nie byliśmy przyzwyczajani

Analitycy: Propozycje obciążające banki będą jeszcze bardziej ostre

. EBC ostrzega Jak pomysł posłów oceniają analitycy? Michał Sobolewski, analityk BOŚ Banku Zaskoczyło mnie, że z dnia na dzień koszty ponoszone przez sektor bankowy mają wzrosnąć prawie dwa razy. Reakcja rynku w postaci

Klasa średnia nie wspiera medyków, bo kupuje leczenie prywatnie. Ale to się kończy

leczenie jest znacznie droższe i słabiej rokuje. Po drugie, jakość. Jeśli pacjent ma zakażenie szpitalne i ponosi uszczerbek na zdrowiu albo musi być reoperowany, to kosztuje. Niestety skala tego zjawiska jest nieznana, bo system nie zachęca do zgłaszania zdarzeń niepożądanych, wręcz do tego zniechęca, bo

MSP pozytywnie o planach PZU dot. poprawy rentowności i cięcia kosztów

. "Uważam jednak, że przewaga ta nie jest dostatecznie przez PZU 'konsumowana', o czym świadczą pogarszające się wyniki i spadające wskaźniki rentowności kapitału własnego, przy jednoczesnym istotnym wzroście ponoszonych kosztów, które obciążają spółkę oraz jej inwestorów. Przed nowym zarządem spółki

Przedsiębiorcy o pomysłach resortu Ziobry: Sama zmiana przepisów kpc nie przyspieszy procesów gospodarczych

opóźniają procesy, np. przez wnoszenie bezzasadnych pozwów, nieuzasadnione wnioski o wyłączenie sędziego czy wiele zażaleń w tej samej kwestii w celu wydłużenia postępowań, mieliby być obciążani kosztami postępowania czy odsetkami w wyższej wysokości niż ustawowe. Mało tego. Zgodnie z projektem za

Awaria platformy aukcyjnej

Powstaje wówczas pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Konkretyzując należy wskazać, że jednym z zagadnień budzących wątpliwości i będących źródłem sporów, wielokrotnie

mBank odpowiada w sprawie bankomatów

Dziś mBank odpowiada. Za tydzień: wszystko o działaniu bankomatów. "PE": Czy mBank nie powinien informować klientów, że nie ponosi odpowiedzialności za działanie żadnego z bankomatów , z których ci wypłacają

Zagubiona, uszkodzona lub za droga przesyłka? Reklamuj!

przesyłana. UOKiK przypomina jednocześnie, że niedozwolone są w regulaminach zapisy typu: „wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem obciążają kupującego”. Zwrot towaru. Konsument zapłaci z własnej kieszeni Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby blender był w

Nowe nie zawsze dobre. 10 sposobów na bezstresowe kupienie mieszkania od dewelopera

osiedle na kredyt, to obciąża on grunt. W pesymistycznym scenariuszu obciążenie to przejdzie na kupione mieszkanie i w razie kłopotów dewelopera przeniosą się one na Bogu ducha winnych właścicieli lokali. Aby uniknąć tego kłopotu, należy zażądać od dewelopera przedstawienia promesy jego banku na

Rękojmia od dewelopera. Wybawienie dla pechowych nabywców nowych mieszkań

sprzedawcy na podstawie rękojmi przewidziana w art. 556 § 1 k.c. za wady rzeczy sprzedanej ma charakter absolutny, co oznacza, że sprzedawca nie może się z niej zwolnić i obciąża go niezależnie od tego, czy spowodował wadę i czy o niej wiedział – podkreśla radca prawny Daniel Szczubełek. Jak

Banki czeka podobna walka z technologicznymi gigantami jak taksówkarzy z Uberem. Skorzystamy czy stracimy?

takie ograniczenia, aby kryzys z 2008 r. już się nie powtórzył. W Polsce Związek Banków Polskich regularnie przekonuje, że nasz sektor jest przeregulowany i zbyt obciążany nowymi zobowiązaniami (w tym podatkowymi). Tymczasem zupełnie niepostrzeżenie bankom wyrasta konkurencja, która chce przejąć rolę

Kredyty we frankach. Czy jest się o co bić w sądzie? [ANALIZA SPRAW KLIENCI - BANKI]

Narodowego Banku Polskiego) były nadużywane przez polskie banki do generowania dodatkowych, nieuzasadnionych zysków. Ale to też nie jest regułą, bo niektóre sądy postrzegają spread jako dodatkową opłatę na rzecz banku, który ponosi koszty związane z obsługą kredytu i ryzyko walutowe. Szanse na wygraną

Prawdy i półprawdy, czyli przeklęte polskie cyferki [POLEMIKA]

męczennikiem na cudzy koszt". Przepraszam, ale to ustęp absurdalny. Dlatego że naprawdę wszystkie koszty są kosztami pracodawcy. To, która część składki obciąża formalnie pracownika, a która pracodawcę - jest tylko i wyłącznie zabiegiem księgowym. Całość kosztów w każdym

Polska traci fortunę w wypadkach drogowych

oznaczają nie tylko tragedię dla bliskich ofiar. To również straty, które ponosi całe polskie społeczeństwo. W 2013 r. wypadki drogowe kosztowały Polskę 34,2 mld zł, a kolizje - dodatkowo 14,9 mld zł. W sumie aż 49,1 mld zł. Takie szokujące szacunki przedstawia najnowszy raport

"Wolisz wypowiedzenie czy przejście na śmieciówkę?" Ten wybór jest dowodem, że mamy niestabilny i zbyt elastyczny rynek pracy

przedsiębiorca obniży im czas pracy do 80 proc. - 40 proc. to zbyt mało, szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, które zatrudniają kilku pracowników i nie mają rezerw finansowych. Łatwiej im zwolnić, niż ponosić koszty na poziomie 40 proc. wynagrodzenia pracownika w sytuacji przestoju albo mocno

Koniec tego raju, czeka nas nie tylko bezrobocie. Po epidemii nie będzie na szkoły, przychodnie, posiłki w szkołach

się przekłada na finanse publiczne, centralne i na szczeblu samorządowym. Już teraz samorządy w czasach niezłej koniunktury nie miały się dobrze, bo rząd obciążał je dodatkowymi daninami i obowiązkami, ograniczając jednocześnie zasilanie z budżetu centralnego. Teraz pogorszy im się bardziej, a to

Zagadkowy pośpiech posłów i dziwna ustawa o kartach. W dodatku z pomyłką

Niższe opłaty interchange obowiązują od stycznia. Polska wyszła przed szereg, jeszcze zanim zarządzono taką obniżkę w całej Unii. To oznacza, że każdy, kto akceptuje płatność kartą, ponosi mniejsze koszty. Główna część tej opłaty (interchange) nie może przekroczyć 0,2 (karta

350 tys. Polaków będzie płacić większe składki na ZUS od początku 2019 roku

jest obciążanie dodatkowymi kosztami pracodawców" - mówił Kowalczyk na II Kongresie Polskiego Kapitału. Jeszcze ostrzej o ustawie wypowiedział się we wtorek w radiowej Jedynce marszałek Senatu Stanisław Karczewski. -  Ta propozycja w pierwszej chwili wydawała mi się sprawiedliwa społecznie

Prawa i obowiązki posiadaczy kart płatniczych

posiadacza nie obciążają operacje dokonane przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego (np. karty płatniczej), których zlecenia nie potwierdził. Stanowi o tym art. 5 ustawy. Od tej reguły istnieją jednak dość poważne wyjątki. Mają one związek z niedochowaniem obowiązków spoczywających na każdym

Skorygow. strata EBITDA Grupy EMF wyniosła 1,7 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Empik & Media Fashion (Grupa EMF) odnotowała 1,71 mln zł straty na poziomie skorygowanej EBITDA w porównaniu z 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W związku z ponoszeniem istotnych kosztów

Ubezpieczyciele na wojnie z wypożyczalniami. Podwójne cenniki

też, aby uregulować dzienną stawkę za wynajem auta zastępczego. Resort sprawiedliwości chciałby z kolei, aby nie wszystkie sprawy wpływały do sądu w Warszawie, lecz część do sądów właściwych dla miejsca zameldowania poszkodowanego, bo za bardzo obciąża to stołeczny sąd

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - klienci ruszają do sądów

-ubezpieczenie, którego koszty ponosisz, a które pomoże cię utopić? W 2013 r. bankowcy zorientowali się, że UNWW jest ryzykownym rozwiązaniem od strony prawnej, i zaczęli proponować klientom zmianę zasad gry - zastąpienie UNWW zwykłą prowizją, którą klient wpłacałby do kasy banku, a

NBP chce obniżenia limitu odpowiedzialności klienta płacącego zbliżeniówką

kodu PIN. Banki co prawda nakładają dzienne limity na transakcje zbliżeniowe (zwykle 200-300 zł), ale można je ominąć dzięki temu, że takie transakcje zatwierdzane są w trybie offline, czyli bez kontaktu z systemem informatycznym banku. To oznacza, że w chwili dokonywania zakupów bank, choć obciąża

Bank kusi: Zamień ubezpieczenie niskiego wkładu na prowizję. Okazja, czy...

ubezpieczenia niskiego wkładu jest niedopuszczalne i niezgodne z dobrymi obyczajami. I dodał, że z umowy zawartej przez bank nie wynika konieczność obciążania składką ubezpieczeniową kredytobiorczyni, zwłaszcza że stronami umowy były bank oraz ubezpieczyciel. Czytaj też: Bank idzie na

Trudne partnerstwo nad Atlantykiem. Kiedy zostanie podpisana ważna umowa?

transatlantyckim są relatywnie niskie. Towary z Unii Europejskiej są obciążane na amerykańskiej granicy cłem średnio 2,1 proc., a towary amerykańskie eksportowane do Europy - 2,8 proc. Ale oba obszary gospodarcze utrzymują znacznie wyższe cła w chronionych sektorach. Na przykład żywność przetworzona wwożona do

MIB oczekuje na uzasadnienie skargi KE na ograniczenia dla ciężarówek w Polsce

stawianych Polsce przez KE oznaczałoby dopuszczenie ruchu ciężkiego na drogach do tego niedostosowanych. Koszty remontów niszczonych przez pojazdy ciężarowe musiałyby ponosić ich zarządcy, co w najszerszym zakresie obciążałoby budżety samorządów" - argumentowano. Resort

Kto zapłaci za płacenie kartą? Banki czy klienci?

. - Jeśli już musi dojść do regulacji to powinna być ona racjonalna i rozsądna, czyli najbliższa kompromisowym rozwiązaniom wypracowanym wspólnie pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego m.in. przez banki i detalistów. Zdecydowanie jesteśmy przeciwni dopuszczeniu surcharge, czyli możliwości obciążania

NIK alarmuje: Czynszówki się sypią

. potrzeb określonych na poziomie 1,1 mld zł. Ubywa mieszkań komunalnych Gminy tłumaczą to brakiem pieniędzy. Teoretycznie powinny obciążać lokatorów takim czynszem, żeby mieć za co remontować swoje czynszówki. W praktyce gminy dopłacają nawet do

Orbán potknął się na franku, kredyty są legalne

wzrostu kursu szwajcarskiej waluty. Uznanie legalności kredytów walutowych oznacza, że rząd Orbána nie miał prawa w 2011 roku obciążać banków kosztami ratowania zadłużonych w walutach. Uchwalił wówczas prawo, w myśl którego każdy Węgier mający kredyt we frankach mógł jednorazowo spłacić go po

Precedens: Bank oddał klientce składki za niby-polisę

Konsumentów z 2008 r., iż "nie ma żadnych podstaw, aby kredytobiorca ponosił koszty umów ubezpieczenia, zawieranych przez bank (...) gdy kredytobiorca nie jest stroną tej umowy ani też uposażonym". Pani Kinga argumentuje, że bank nie poinformował jej o innych możliwościach zabezpieczenia kredytu i

Prezydent Katowic zdecydował: Aquaparku nie będzie

. Może coś mniejszego? - Wkład gminy w budowę basenu miał wynieść 55 mln zł. Mieliśmy też ponosić część kosztów bieżącego utrzymania. Prezydent uznał, że takie finansowe zobowiązanie miasta na wiele lat nie jest rozwiązaniem, które go satysfakcjonuje. Stąd decyzja, żeby na

Flota firmowa. Jak taniej utrzymać służbowe auto?

uzgodnionych warunkach. Okres użytkowania takiego samochodu jest ściśle określony, podobnie jak raty oraz inne opłaty. Dzięki leasingowi firma ma do dyspozycji samochód bez konieczności ponoszenia dużych wydatków. Koszty transakcji są pokrywane z bieżących przychodów firmy. Leasing daje także korzyści

SKOK-i uprzywilejowane w nowej ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

negatywne konsekwencje dla systemu finansowego lub deponentów banku, BFG będzie mógł wdrożyć procedurę resolution. Zakłada ona, że straty banku w pierwszej kolejności obciążają kieszenie właścicieli i wierzycieli. Pokrywa się je z kapitału, np. zatrzymanych zysków

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Zlecenie maklerskie

pokrywane z zysku. Ale jeśli straci, to koszty obciążają jego portfel i pogłębiają stratę. Dlatego przy wyborze domu maklerskiego warto zwrócić uwagę na wysokość prowizji od kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Obecnie w transakcjach klientów indywidualnych pośredniczy na naszym rynku 18 brokerów

Opłaty za płatności kartą osiem razy wyższe niż na Węgrzech i w Finlandii!

opublikowanego przez Narodowy Bank Polski. Raport NBP ma być kolejnym argumentem w walce o obniżenie obciążeń związanych z płatnościami bezgotówkowymi w Polsce. Co prawda zwykli konsumenci, płacąc kartą w sklepie, nie ponoszą kosztów, ale punkt handlowy musi odprowadzić do banku wysoką opłatę. W skrajnych

Oddali jej pieniądze za trefną polisę inwestycyjną i... kazali zapłacić podatek

podejmowanego ryzyka. Skąd biorą się przypadki obciążania klientów za to, że dostają z powrotem swoje pieniądze? Przecież nie ma tu mowy o "przysporzeniu majątkowym", bo następuje jedynie zwrot składek. Zapytaliśmy o to biuro prasowe Open Finance, bo to głównie jego klienci

Znów kłopot ze zbliżeniówkami. Sprzedawcy żądają dodatkowych autoryzacji

białym pokazują przepis, z którego wynika, że to zawsze bank ponosi odpowiedzialność za transakcję, która nie została zautoryzowana ani PIN-em, ani podpisem, to banki próbują obciążać stratami ze złodziejskich transakcji albo klienta, albo punkt handlowy. Doszło do tego, że w

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

wierzyciel, czyli bank, będzie mógł w przypadku braku spłaty tego kredytu ściągnąć pieniądze tylko z majątku osobistego dłużnika. Drugi małżonek, który nie wyrażał zgody na zaciągnięcie kredytu, nie ponosi odpowiedzialności za jego spłatę, a bank nie może dochodzić zaspokojenia roszczenia z majątku wspólnego

Ekonomista EBOiR: Kraje postsocjalistyczne cofają reformy

nieefektywny sposób ochrony społecznej. Szkodzi efektywności energetycznej, bo ceny powinny przecież odzwierciedlać koszty. Nie jest to dobre dla branży energetycznej, a także dla rządu, który ponosi koszty stabilizowania cen. Konsumentów, którzy potrzebują pomocy, powinno się chronić, ale innymi sposobami

Poranny komentarz rynkowy XTB - Czynnik włoski

obecnej formie jest nie do przyjęcia, bo za bardzo obciąża włoskie społeczeństwo. Póki co, rynki spokojnie podchodzą do sytuacji we Włoszech, a indeks giełdy w Mediolanie, nie odbiega od innych europejskich parkietów (w krótkim terminie), ale już od jutra wszystko może się diametralnie zmienić

Synektik spodziewa się poprawy wyników r/r w 2015 r., może wypłacić dywidendę

udzielać sublicencji na ich wytwarzanie. "Te inwestycje, oczywiście, obciążają wynik finansowy w tym roku, ale już w przyszłym przyniosą pozytywny efekt. Dwa własne zakłady zapewniają nam optymalizację logistyki dostaw, która w tym biznesie jest niezwykle ważna, ale też

Jak pilnować parabanków?

zakazujące działalności parabankowej) wynika, że nie należy dopuszczać do procederu zbierania od ludzi pieniędzy i obciążania ich jakimkolwiek ryzykiem, w postaci inwestowania tych pieniędzy lub przetwarzania ich na pożyczki. A jednak Amber Gold działał beztrosko aż przez trzy lata

Jak zarobić na samochodzie?

sprzyjają przepisy podatkowe. Koszty, które firma ponosi w związku z prowadzoną działalnością, obniżają podstawę opodatkowania, a więc i sam podatek. Kosztem może być np. najem biura, zakup komputera czy rachunki za telefon. Firma odlicza też obowiązkowe składki na ZUS. Na tych samych zasadach w koszty

OBWIESZCZENIE

Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w kancelarii notarialnej w Gdańsku wskazanej przez syndyka w terminie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Koszty zawarcia tej umowy ponosi nabywca. § 17