o czym świadczy pkb

Adriana Rozwadowska

Na obronność powyżej unijnej średniej, na ochronę środowiska - poniżej. Ile wydaje Polska?

Na obronność powyżej unijnej średniej, na ochronę środowiska - poniżej. Ile wydaje Polska?

Na transfery pieniędzy publicznych do rodzin Polska przeznacza 2,7 proc. PKB - unijna średnia to 1,7 proc. Nakłady na ochronę środowiska, ochronę zdrowia czy aktywizację zawodową wyglądają zgoła inaczej.

Polskie firmy czekają na rosyjskie sankcje. Ale w fabrykach w Rosji i na Białorusi produkcja trwa

Kreml szykuje się do odpowiedzi na sankcje Zachodu. Rosja nałoży sankcje odwetowe na zasadzie wzajemności. Efekt tych działań mocno odczuje polska gospodarka. Spadek eksportu do obu krajów o połowę może odjąć od polskiego PKB 1,3 pkt proc. Inflacja w Polsce przekroczy 10 proc. pomimo tarczy antyinflacyjnej.

Rząd przyjął nowelę zwiększającą środki na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 r.

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakładający, że środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły, osiągając poziom 6% PKB w 2024 r., czyli rok wcześniej niż

ZUS: Stopa zastąpienia spadnie z obecnych 53,8% do 23,1% w 2080 r.

. "W wariancie pośrednim deficyt roczny funduszu emerytalnego w procencie PKB rośnie z poziomu 2,02% w 2020 r. do 2,29% w 2025 r., po czym cały czas maleje i w 2080 r. osiąga poziom 0,42%. Z kolei wydolność funduszu emerytalnego, czyli iloraz wpływów i wydatków, początkowo maleje z poziomu 73,7 % w

Sejmowa KFP rekomenduje odrzucenie poprawek Senatu do budżetu 2020

deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, która wynosi 3% PKB. Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46 mld zł do wysokości 1 039,8 mln zł, przy czym relacja długu do PKB ma w dalszym ciągu będzie ulegać obniżeniu do poziomu

Senat przyjął ustawę budżetową na 2020 rok z ponad 90 poprawkami

sektora instytucji rządowych i samorządowych, która wynosi 3% PKB. Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46 mld zł do wysokości 1 039,8 mln zł, przy czym relacja długu do PKB ma w dalszym ciągu będzie ulegać obniżeniu do poziomu 43,8% PKB w br. z

Polska powinna przyjąć euro? "Płace nie dorównają nagle zachodnim i nie zyskamy nagle wiarygodności kredytowej"

Polska powinna przyjąć euro? "Płace nie dorównają nagle zachodnim i nie zyskamy nagle wiarygodności kredytowej"

tempie, różnią się wskaźnikami PKB, długu publicznego i deficytu budżetowego, kosztami i kulturą pracy, stawkami podatkowymi, wysokością płac, emerytur i świadczeń socjalnych, wreszcie poziomem kreacji i recepcji innowacji. Unia monetarna zawsze będzie kaleka bez unii fiskalnej, która niwelowałaby te

System finansowania służby zdrowia dziurawy jest jak sito. Czego nie powiedzą ci politycy? Że czas podnieść składki

System finansowania służby zdrowia dziurawy jest jak sito. Czego nie powiedzą ci politycy? Że czas podnieść składki

gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości – „nowy ład” – ma spowodować, że na ochronę zdrowia wydawać będziemy 7 proc. PKB. Mówi się też o oskładkowaniu zleceń do pełnej wysokości, a także o reformie KRUS – na czym zyskalibyśmy ok. 4 mld zł rocznie. Na razie to jednak tylko domysły i

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

dni) poznamy wstępny szacunek rocznego PKB i na tej podstawie będzie można powiedzieć więcej o końcu roku. Kolejne miesiące powinny upływać pod znakiem dość stabilnego nominalnego wzrostu sprzedaży detalicznej w granicach 5-6%. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych nie powinna się pogarszać ze

'Minutes' RPP: Dynamika inwestycji będzie wyższa w II poł. 2017 r.

wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Nadal niska była natomiast dynamika inwestycji, przy czym - mimo wysokiego wykorzystania zdolności wytwórczych i dalszej poprawy koniunktury - nieznacznie pogłębił się spadek inwestycji przedsiębiorstw

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

zł) ukształtował się na wysokim na tle historycznym poziomie. Zgodnie z wynikami badań koniunktury firmy przetwórstwa przemysłowego zwiększyły w IV kw. zapasy, co świadczyło o wciąż optymistycznych wówczas ocenach firm dotyczących przyszłej koniunktury. Dane o PKB w IV kw. nie zmieniają naszej oceny

'Minutes' RPP: W kolejnych kwartałach utrzyma się dobra koniunktura w gospodarce

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć w kolejnych latach można oczekiwać pewnego obniżenia się dynamiki PKB

Plan Morawieckiego - fałszywe tezy, niezrealizowane cele. FOR zrobił audyt - oto poważne wpadki premiera

Plan Morawieckiego - fałszywe tezy, niezrealizowane cele. FOR zrobił audyt - oto poważne wpadki premiera

Światowego. Przez kilka miesięcy był wykorzystywany przez propagandę PiS, po czym niemal zupełnie o nim zapomniano. Nic dziwnego – ogromna większość przedstawionych projektów inwestycyjnych i celów ekonomiczno-społecznych nie została zrealizowana. FOR - nie tylko Luxtorpeda nie powstała Prawie cztery

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

całym 2019 roku do 4,1-4,3% r/r. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2019 roku o 3,9% r/r wobec 4,6% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

zwiększały w I kw. zapasy, co świadczyło o wciąż optymistycznych wówczas ocenach firm dotyczących przyszłej koniunktury. Opublikowane dziś dane sygnalizują znaczące ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w całym 2019 r. (4,3%). Czynnikami dynamizującymi wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach będą

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

adekwatnego wzrostu cen produktów i usług polskich firm (o czym świadczy brak inflacji cen producentów), a tym samym rosnące koszty pracy zmniejszyły ich rentowność. W efekcie marże zysku spadły z rekordowo wysokiej średniej 51,4% w IV kw. 2015 r. do 10-letniego minimum na poziomie średnio 47% na koniec 2018

W trakcie senackiej debaty zgłoszono kilkadziesiąt poprawek do ustawy budżetowej

dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, która wynosi 3% PKB. Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46 mld zł do wysokości 1 039,8 mln zł, przy czym relacja długu do PKB ma w dalszym ciągu będzie ulegać obniżeniu

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

dalsze hamowanie tempa wzrostu PKB, przy czym w naszej ocenie nie będzie ono gwałtowne. Dynamika PKB ma szansę nadal utrzymywać się powyżej 4.0% w pierwszej połowie 2019 r. i dopiero w drugiej połowie roku może znaleźć się poniżej tego progu. W całym 2019 r. spodziewamy się wzrostu PKB o 4.0%. Słabsza

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

przez GUS tempo wzrostu gospodarczego w 2018 r. na poziomie 5,1% jest najwyższe od 2007 roku. Według wstępnych danych GUS, PKB wzrósł o 5,1% r/r w 2018 r. wobec 4,8% wzrostu w poprzednim roku. W 2018 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 5,3% wobec wzrostu o 4,9% w 2017 r

Pakiet rządu dla firm, które tracą przez koronawirusa. Odroczenia płatności ZUS oraz PIT, CIT i VAT

Pakiet rządu dla firm, które tracą przez koronawirusa. Odroczenia płatności ZUS oraz PIT, CIT i VAT

dofinansowania do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z dofinansowania będzie można skorzystać, np. gdy firma będzie miała przestoje. Jak zapewniała minister pracy Marlena Maląg, na koncie FGŚP jest ok. 1 mld zł. Zmiany będą też w ustawie o zamówieniach publicznych. Dziś ustawa

PIE/PFR: Odsetek firm planujących utrzymanie zatrudnienia wzrósł do 79%

stosunku do II kwartału. Do gospodarki trafiło z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR w 100 dni w II kwartale ponad 100 mld zł, czyli 5% PKB. Te środki skutecznie ustabilizowały sytuacje finansową przedsiębiorstw oraz rynek pracy, o czym świadczy rekordowy wzrost do 60% liczby firm posiadających

FPP, CALPE: Dzięki PPK i reformie OFE zmniejszy się uzależnienie emerytur od ZUS

wypłacanych świadczeń. Według prognoz ZUS, deficyt w polskim powszechnym systemie emerytalnym osiągnie najwyższe wartości w relacji do PKB w latach 2025-2030. Wynika to z zachodzących procesów demograficznych - zmieniających relację ubezpieczonych do świadczeniobiorców oraz z kontynuacji wypłat emerytur

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010 na świadczenia społeczne o 10,8%. Na podstawie projektu budżetu NBP szacuje, że w 2016 r. tempo wzrostu wydatków bieżących, składających się na spożycie publiczne, wyniesie w odniesieniu do budżetu państwa oraz jednostek, których plany

Po danych o produkcji za maj analitycy szacują spadek PKB w II kw. na 8-10% r/r

przemysłowego wydaje się bardzo silne (niespotykana dotychczas skala miesięcznego wzrostu produkcji) niemniej następuje po dużo głębszym jej spadku w poprzednich dwóch miesiącach. Zatem nie oznacza, że przemysł powrócił do aktywności sprzed pandemii, o czym świadczy utrzymanie głębokiego, dwucyfrowego spadku

Przegląd prasy

zamknięciu w poniedziałek --KE: Udział kąpielisk z doskonałą jakością wody w Polsce to zaledwie 21,6% w ub.r --Bank Światowy: Globalne PKB spadnie o 5,2% w 2020 r. i wzrośnie o 4,2% w 2021 r. --Bank Światowy: PKB Polski spadnie

Wzrost PKB przyspieszył już prawie do 5 proc. Najważniejsze pytanie: czy prócz zakupów napędzają go też inwestycje?

przyspieszenie nastąpiło zapewne w sektorze publicznym, podczas gdy sektor prywatny mógł na tym tle wyglądać jeszcze relatywnie słabo – mówi ekonomistka Banku Pocztowego. Ekonomiści Banku BZ WBK: – Naszym zdaniem w III kw. doszło już do lekkiego odbicia (ok. 4 proc. rok do roku), o czym świadczą m.in

Apple wart 3 bln dol. Tak, to zwariowana kwota, a szykuje się niesamowity rok

. Rośnie jednak znaczenie usług.  - Nigdy nie sądziłem, że zobaczę kapitalizację rynkową w wysokości 3 bln dol., ale to tak naprawdę świadczy o perspektywach Apple'a w ciągu najbliższych 5-10 lat - mówi cytowany przez agencję Bloomberg Patrick Burton, menedżer portfela MainStay Winslow Large

Świat między Scyllą nadpłynności a Charybdą zadłużenia. Trzy zmory zaczynają szczerzyć zęby

. PKB Japonii. Baza monetarna rośnie w tempie niespotykanym od dziesięcioleci. W strefie euro kreacja pieniądza przyspieszyła o 9 proc. w stosunku do ubiegłego roku, a w USA o ponad 23 proc. Strach przed inflacją Czy to możliwe, że po ponad 40 latach praktycznie wolnych od inflacji w świecie zachodnim

Prof. Wojtyna: Nie wprowadzajmy do RPP ludzi, którzy przez pierwsze dwa lata będą się uczyć. Oni mają zbijać inflację

wartość pieniądza. Pamiętam, że gdy m.in. mnie powoływano do RPP, to publikowano ranking nazwisk, zbierano opinie ekspertów o tych osobach, oni sami też mogli przedstawić swoje poglądy czy to, w czym się specjalizują. To byłoby wywieranie presji na decydentów, by nie znalazły się w Radzie przypadkowe

Nie wierzymy w szczepienia, boimy się o finanse. Tak "przeorała" nas pandemia

Niedawno minęły dwa lata od wykrycia pierwszego zakażenia koronawirusem w Chinach. To, co się wydarzyło później, przeorało krajobraz społeczno-gospodarczy na świecie. Już wcześniej niepewność była jednym z determinantów polityki gospodarczej (o czym świadczą choćby raporty Światowego Forum

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

. (?) Spodziewamy się ograniczonego wpływu danych o PKB za IV kw. 2016 na nastawienie RPP. Oczekujemy, że obecna retoryka (brak zmian stóp w 2017 r.) zostanie zrealizowana, ponieważ członkowie RPP wskazują, że chcą zobaczyć trwałe odbicie PKB i inflacji, zanim zaczną podnosić stopy" - ekonomista ING Banku

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

analityków: "Dynamika PKB, jak można na podstawie tych danych wnioskować, może być w drugim kwartale zbliżona do zanotowanej w pierwszym kwartale. Byłby to wynik przekraczający prognozy NBP, w związku z czym należałoby spodziewać się w lipcowej projekcji rewizji w górę i

Szałamacha: Impuls popytowy 500+ da ok. 0,5 pkt proc. we wzroście PKB w tym roku

opiekunowie złożyli już 2 619 861 wniosków o świadczenie wychowawcze. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

lekkiego odbicia (ok. 4% r/r), o czym świadczą m.in. dobre wyniki produkcji budowlano-montażowej. Kolejne kwartały powinny przynieść dalszą poprawę sytuacji. O ile końcówka 2017 r. może pokazać lekkie spowolnienie wzrostu PKB, to cały rok może zamknąć się wynikiem 4,3% (wobec 2,9% w 2016 r.)"

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

ponad 8 mld zł. Zdecydowana większość zainwestowanych środków była przeznaczona na nowe inwestycje. Co czwarta firma inwestycje lokuje w krajach, z którymi Polska sąsiaduje. Z naszych analiz wynika jednak, że relacja inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców do PKB kraju nadal utrzymuje się

Przedsiębiorco, chcesz rozwijać się w sektorze e-commerce? PFR i Google przeszkolą cię za darmo

ograniczanie kontaktów wpływa na sektor usługowy. Ucierpiało wiele biznesów, także w dziedzinie sharing economy, o czym świadczy upadłość Hertza (wypożyczalnia aut). Inwestowanie w cyfryzację ma wspomóc polskie firmy nie tylko w czasie trwania pandemii, ale długoterminowo. Do programu mogą przystąpić wszystkie

mBank: Zrównoważenie budżetu może oznaczać zacieśnienie polityki fiskalnej

domysłów. "W jaki zatem sposób osiągnięto zerowy deficyt? Po pierwsze, solidnym przyrostem dochodów (względem tegorocznej ustawy budżetowej o 11%), przy czym wiemy, że wpływy z VAT mają wzrosnąć o 8% a wpływy z CIT o ok. 10% - w przypadku obydwu podatków założono całą serie

SGH obala mit PiS. Dlaczego firmy płacą więcej CIT, a w budżecie pojawiły się miliardy?

, podobnie jak producenci wyrobów akcyzowych (alkohol, papierosy). - Łącznie podatnicy we wskazanych dziedzinach działalności gospodarczej wpłynęli na wzrost CIT o blisko 5,8 mld zł, co oznacza 92 proc. wzrostu - wyliczył CASP. Zdaniem naukowców nierównomierny charakter wzrostu świadczy o jego nietrwałej

Zakupy rosną wolniej. Ważny dla naszej gospodarki wskaźnik obniża loty

nadzwyczajnej koniunktury. Zdaniem Adama Antoniaka, starszego ekonomisty Pekao SA, perspektywy naszej konsumpcji pogarszają się. Będziemy coraz mniej skłonni do wydawania pieniędzy, o czym świadczą spadające wskaźniki nastrojów. A i to nie wszystko. - W średniej perspektywie oczekujemy wolniejszego wzrostu płac

Euler Hermes: Brexit do 2018 r. zmniejszył polski eksport o 3,2 mld euro

wśród tych sektorów, które straciły najwięcej szans dalszego rozwoju w związku z niepewnością związaną z Brexitem i jej wspomnianymi następstwami. Eksporterzy z Polski powinni na bieżąco monitorować generalnie pogarszającą się kondycję wielu spośród brytyjskich firm, o czym świadczy znaczny wzrost

Kąsek z Banku Światowego: Spowolnienie z I półrocza będzie przejściowe

. Bank Światowy obniżył dziś prognozy wzrostu PKB Polski na ten rok do 3,2%, tj. o 0,5 pkt proc. wobec oczekiwań z kwietnia oraz do 3,4% na 2017 r. (o 0,1 pkt wobec kwietnia). Jako przyczynę obniżki instytucja podała osłabienie w inwestycjach. Bank Światowy prognozuje, że

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

. Według wstępnych szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,9% r/r w IV kw. 2015 r. wobec 3,5% wzrostu w poprzednim kwartale. Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewali się, że wzrost PKB w IV kw. br. wyniósł średnio 3,78% (prognozy wahają

A co, jeśli Polska wprowadzi bezwarunkowy dochód podstawowy? "Albo 1500 zł dla każdego i nic, albo usługi publiczne"

było warto. Dlaczego? Bo przez kraj przetoczyła się debata, i dziś każdy już wie, czym jest BDP – a przed 2016 rokiem wiedziało niewielu. O górze monet napisano we wszystkich światowych mediach. Häni się nie myli - Komuda też ją widział. - Mniej więcej wtedy byłem już gorącym zwolennikiem

Przemysł łapie zadyszkę. Jak bolesna będzie dla nas zapaść gospodarki Niemiec?

konkurencyjni cenowo i są w stanie wykroić sobie więcej z tortu - tłumaczy. Jednak w średnim okresie możemy spodziewać się dalszego spowolnienia dynamiki produkcji przemysłowej, o czym świadczą choćby wskaźniki koniunktury u naszych producentów. - Natomiast będzie to wyhamowywanie raczej powolne. Nie

"Polski ład", czyli nokautujący cios w klasę średnią, która ciężko pracuje?

opłaca się ryczałtem. Efekt? Proste porównanie: osoba na etacie zarabiająca średnią krajową płaci dziś 411 zł składki zdrowotnej. Dwie średnie krajowe - 822 zł. A przedsiębiorca – 381 zł składki niezależnie od dochodów.  I rzecz druga: pod względem udziału wydatków na zdrowie w PKB

Gospodarka przyspieszyła, ale zwolni? Wicepremier Morawiecki zapomina o inwestycjach

inwestycje zaczęły rosnąć i w jakim tempie. Niewykluczone, że rosną inwestycje publiczne, o czym świadczyć może lepsze wykorzystanie funduszy unijnych, ale działanie rządu raczej nie zachęca prywatnych przedsiębiorców do rozwijania produkcji. Agresywne szukanie wpływów podatkowych sprawia, że niektóre firmy

W Wielkiej Brytanii bez zmian

obniżka stóp, jak i drukowanie pieniędzy wpływają negatywnie na funta, o czym najlepiej świadczy gwałtowne umocnienie brytyjskiej waluty po informacji, że bank nie podjął działań. Chińskie władze za cel na lata 2016-2020 przyjęły wzrost gospodarczy na poziomie 6,5%-6,7%. Skoro

Koronawirus. Powroty z emigracji w czasach pandemii: zasiłek nie dla każdego

nie chciałam zostać tam na stałe. Zamierzałam zdobyć doświadczenie, odłożyć trochę oszczędności, część z nich wydać na podróż do Ameryki Południowej, o czym marzyłam, po czym wrócić do kraju. Polski rząd zachęcał do tego rodaków zamieszkałych na Wyspach – relacjonuje. Jeszcze rok temu podczas

Dobre dane z Azji. Dług w USA

przyjęte neutralnie przez rynki, o czym świadczy brak większych ruchów na japońskich indeksach oraz na jenie w godzinach publikacji tych danych. Zmienność pojawiła się jednak około godziny później. Wtedy to nadeszły dane z Chin. Chiński PMI jest na najwyższym poziomie od 2012 roku. Brzmi to bardzo dobrze

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB sięgnie 4% w tym roku, a następnie spowolni do 3,7% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji"

Prof. Jerzy Hausner: inflacja ma naturę ognia i może wywołać pożar! A po stronie odpowiedzialnych za wartość pieniądza nie ma żadnego działania

. Ważniejsze jednak, na czym ten wzrost jest zbudowany. Tu jest kolejna dobra wiadomość: mieliśmy spory wkład eksportu netto. Przy globalnym obniżeniu obrotów handlowych o 10 proc. nasz eksport w poprzednim roku spadł o 1 proc. W czasie gdy inni tonęli, my utrzymaliśmy konkurencyjność – jest się czym

Polska firma szkoleniowa wyrusza na podbój... Zjednoczonych Emiratów Arabskich

przeznacza najwięcej PKB na edukację w porównaniu do reszty światowych gospodarek. Dubaj otwiera nam okno na inne kraje arabskie – Arabię Saudyjską, Bahrajn. Tam działają firmy o miejscowym kapitale, posiadające zespoły rozproszone po całym świecie, co rodzi ogromne potrzeby szkoleniowe.

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

wcześniej wynosiła 4,7%. Silniejsza dynamika będzie PKB głównie efektem wzrostu wydatków konsumpcyjnych" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "Kalendarz wykorzystania środków unijnych powinien wpierać branżę budowlaną, o ile nie zostanie ona dotknięta przez

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

poziom wydajności ogółem, dane Eurostatu pokazują, że wydajność pracy w Polsce wynosiła w 2017 r. zaledwie 75% średniej UE" - podkreślił Euler Hermes. Co najistotniejsze - nie pociągnęło to za sobą adekwatnego wzrostu cen produktów i usług polskich firm (o czym świadczy

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,43% r/r w II kw. 2019

sobie z wyzwaniami, o czym świadczy kolejny wzrost wskaźnika, który w II kw. 2019 r. wyniósł 105,4 (+2,73 pkt), podsumowano. (ISBnews)

Dudek: Mamy neo-KRS, neo-Trybunał, a teraz rząd funduje nam pseudobudżet

się o konieczności podniesienia stóp procentowych. Nie da się rozwijać gospodarki samymi transferami socjalnymi i tym samym zwiększeniem konsumpcji. Do tego muszą dojść inwestycje. A od 2015 r. ich poziom z ok. 20 proc. PKB spadł poniżej 16 proc. Tylko w Polsce zdarzył się taki spadek inwestycji

Kowalczyk: Deficyt budżetu 2016 nie przekroczy 3% PKB

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Rząd kończy prace nad poprawką do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. i zapewnia, że deficyt nie wzrośnie powyżej 3% PKB, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. "Właśnie kończymy

Szydło: Nie zaciągaliśmy kredyty na 500 plus, zainwestowaliśmy w rodzinę

Elżbieta Rafalska nie odnosiła się już do słów Morawieckiego. Chwaliła się tylko, że od 1 kwietnia wpłynęło do gmin ponad 2,6 mln wniosków o wypłatę świadczenia (co piąty w formie elektronicznej). Przy czym aż 40 proc. wniosków złożono w ciągu pierwszych czterech dniach obowiązywania programu

Rząd mówi: oddajemy wam pieniądze z OFE. Ale nie oddaje, tylko zabiera. Były ekonomista ZUS ostro o reformie PiS

. Premier Morawiecki zapowiedział zmiany podatkowe w tzw. nowym ładzie". O celu fiskalnym świadczy to, iż opcją domyślną przy wyborze IKE czy ZUS jest IKE, która wiąże się z pobraniem opłaty przekształceniowej, czyli podatku, który da budżetowi kilkanaście miliardów złotych – i o tyle zostaną

PKB ma szansę co najmniej powtórzyć wzrost z ub.r. w 2016 r. wg analityków

napędową pozostał popyt wewnętrzny, gdzie o ponad 3.0% wzrosła konsumpcja gospodarstw domowych i o ponad 6.0% inwestycje w gospodarce. Stabilny wzrost konsumpcji zawdzięczamy niewątpliwie z jednej strony poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, o czym świadczy chociażby opublikowany dziś poziom stopy

ZPPHiU: Branża handlowa i usługowa potrzebuje większego wsparcia od rządu

z odpowiednia płynnością finansową o czym może świadczyć planowana ratunkowa emisja akcji CCC. "Nasza branża osiąga w wielu przypadkach duże obroty, ale warto zauważyć, że pracujemy na niskich marżach i nasze zasoby nie są tak duże, jak się mogą wydawać" - dodał

Pracodawcy: 6 mld zł będzie kosztowało nas ustanowienie 12 listopada dniem wolnym. Posłowie nie policzyli. "To za trudne"

projektu rzucili się na niego z krytyką. - Nie można w ten sposób zaskakiwać przedsiębiorstw. Uniemożliwia to firmom  jakąkolwiek możliwość przygotowania się do wprowadzanej zmiany, podważa zaufanie do instytucji państwa. Już dzisiaj niepewność regulacyjna jest wysoka, o czym najlepiej świadczy niski

Rząd złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie programu 'Rodzina 500+'

przypadku dziecka niepełnosprawnego) otrzymają wsparcie także dla pierwszego dziecka. Nie będzie natomiast obowiązywał górny próg dochodowy. "Pieniądze, które przekazujemy, zwiększą popyt, napędzą PKB - nawet o 0,5% rocznie. Rodzina to nie czarna dziura, w której znikają

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

wynikało głównie ze spadku zapasów. Podsumowując, dane o PKB za I kw. 2015 świadczą naszym zdaniem o sile i trwałości ożywienia gospodarczego na początku roku. Uważamy, ze pozytywne trendy we wszystkich trzech głównych komponentach (konsumpcja, inwestycje, eksport) powinny być kontynuowane, przyczyniając

Za kulisami. Oto plan PiS na przyszły rok. Tak rząd zamierza wydawać nasze pieniądze

Jak rząd Mateusza Morawieckiego zarządza naszymi pieniędzmi? Prosty przykład.  Środa, 22 lipca. Posiedzenie komisji polityki społecznej i rodziny. Trwa dyskusja nad nowelizacją ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.  Nagle odzywa się posłanka Teresa Wargocka (PiS

Zaraza. Jak w rok Polska przegrała pandemię i przyszłość naszych dzieci

, samorządów itp. Wystarczyło je przetłumaczyć i wysłać do szkół. Nic takiego nie zrobiono. Powiem zresztą coś z perspektywy zarówno naukowca, jak i nauczyciela akademickiego. Mogę? Proszę. – Rok zamknięcia szkół w 2020 r. to o 7,5 proc. niższe PKB w 2100 r. To są przerażające straty. Szkołę błędnie

Konsumpcja nadal będzie wspierać PKB, inwestycje się poprawią wg analityków

programowi 500+. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 3% r/r w I kw. 2016 r. wobec 4,3% wzrostu w poprzednim kwartale. W połowie maja GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 3% r/r w I kw. 2016 r. W I kwartale 2016 r. produkt

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

po zaplanowanej na najbliższy piątek publikacji danych o strukturze PKB w III kw. Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej w październiku są neutralne dla złotego i cen polskiego długu" - główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski. (ISBnews)

Wzrost PKB zacznie przyspieszać w drugiej połowie roku wg analityków

zmian, a I kwartał tego roku przyniesie niewielki spadek tempa wzrostu gospodarczego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 3,9% r/r w IV kw. 2015 r. wobec 3,5% wzrostu w poprzednim kwartale, przy czym popyt krajowy odnotował wzrost o 4% (wobec 3,2

Klasa średnia nie wspiera medyków, bo kupuje leczenie prywatnie. Ale to się kończy

PKB, a efekty - patrząc na mierniki zdrowia populacji - są mierne. A kiedy porównamy ceny leczenia w USA i Kanadzie, okazuje się, że porównywalne zabiegi w USA potrafią być wielokrotnie droższe, a wydatki na leczenie są główną przyczyną bankructw osób prywatnych. Czym jest inflacja medyczna? - Dużo

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

PKB m.in. dzięki programowi 500+. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 3% r/r w I kw. 2016 r. wobec 4,3% wzrostu w poprzednim kwartale. Osiemnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w I kw. br. wyniósł

Tempo wzrostu PKB może utrzymać się na poziomie 4% w 2017 r. wg analityków

) wzrósł w II kw. 2017 roku o 3,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku opublikowanego 16 sierpnia 2017 r., wzrost w II kw. w tym ujęciu wyniósł 3,9% r/r. W II kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych

Rząd szykuje zmianę waloryzacji rent i emerytur dla 9 mln osób. Żeby zyskali ci, którzy dostają najmniej

wartościach absolutnych, czyli żeby liczona w złotówkach była wyższa niż procentowo” – zapewniał premier i wyjaśniał, że obecne zasady są niesprawiedliwe. Bo „jeśli dziś komuś, kto ma tysiąc złotych świadczenia, podnosi się je o 5 proc., to ktoś taki dostaje 50 zł, a dla kogoś, kto ma 3 tys

Wrze w budżetówce: w piątek "czarny protest" zawodów medycznych, do strajku szykują się policjanci

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i wtedy porozmawiamy konkretnie” – opowiada dr Tomasz Dybek, fizjoterapeuta, szef Porozumienia Zawodów Medycznych. – Pierwsze czytanie odbyło się 7 lutego, w międzyczasie się przypominałem. Ale do spotkania do dziś nie doszło. Z czasem

Ekonomista: Gotówka po równo dla wszystkich to projekt ślepego państwa. Potrzebne są wyższe zasiłki dla najsłabszych

połowa mediany zarobków, minimalna sensowna kwota, żeby mówić o jakiejkolwiek poduszce bezpieczeństwa. Pomnóżmy ją przez 12 miesięcy i 30 mln Polaków - bo wyłączam z tej kalkulacji dzieci. Dochodzimy wtedy do kwoty przekraczającej 500 mld zł, czyli ponad 25 proc. PKB. Cały sektor publiczny w Polsce to ok

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do osiągnięcia wzrostu PKB z projekcji NBP

istotne, o czym świadczy silnie asymetryczny rozkład ryzyk prognozy dla wzrostu PKB związany głównie z ryzykiem długotrwale niskiego wzrostu w strefie euro. Członkowie ci zwracali również uwagę na obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski przez niektóre ośrodki zewnętrzne w ostatnim okresie i

Wzrost PKB za II kw. daje małe szanse na ponad 3,5% w całym roku wg analityków

) przyspieszył do 3,1% r/r w II kw. 2016 r. (wobec 3% r/r w poprzednim kwartale), przy czym popyt krajowy odnotował wzrost o 2,4% (wobec 4,1% w I kw. 2016 r.). W połowie sierpnia GUS podał w szybkim szacunku, że PKB wzrósł o 3,1% r/r w II kw. br. Większość analityków uważa, że wzrost

FOR Balcerowicza delikatnie chwali KO, gani Konfederację, PiS i Lewicę

pozostałych partii". Wybory 2019: System emerytalny Wszystkie partie deklarują utrzymanie dotychczasowego wieku emerytalnego: 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Dodatkowo: PSL proponuje zniesienie opodatkowania emerytur. W efekcie emeryt czy emerytka otrzymywaliby świadczenia wyższe o ok. 10 proc. PiS

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Dane o wzroście PKB za III kwartał 2016 r. (wg drugiego szacunku) potwierdziły spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Zdaniem ekonomistów, istnieją nikłe szanse na to, że całoroczny wynik zbliży się do zakładanego przez rząd tempa

PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

. "Program składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB): Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł"

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

PKB) w II kw. br. były raczej rozczarowujące" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "We wrześniu sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 6,3% r/r wobec

Amerykanie zarabiają coraz lepiej. Także dzięki reformie podatkowej Trumpa

Gospodarka USA rozwija się już dziewiąty rok z rzędu po wyjściu z kryzysu końca zeszłej dekady. Według wstępnych danych w 2017 roku PKB Stanów Zjednoczonych zwiększyło się o 2,3 proc. po skromnym wzroście o 1,5 proc. rok wcześniej. O tym, że gospodarka USA przyspiesza, świadczą najnowsze dane z

Ryszard Florek: Ludzi łatwo można kupić tym, co tu i teraz. Nie przyszłością

dodatkowo tylko spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. - Wierzyłem, że będzie rozszerzony. I nie bardzo rozumiem, dlaczego tak się nie dzieje. Politycy boją się, że się wpływy do budżetu skurczą. - W 2000 r. wprowadzono go w Estonii i ich PKB rośnie dwa razy szybciej niż Polski. To o czym

PiS dostaje rachunek za wybory. Musi znaleźć pieniądze na realizację obietnic wyborczych. Będzie bolało

PKB Polski w 2020 r. do 3,2 proc. Tłumacząc język ekonomiczny na nasze: im wolniejszy wzrost, tym mniej pieniędzy do kasy państwa. Ale przez najbliższe dwa lata kasa państwa zwiąże koniec z końcem, w czym mocno pomogą różnego rodzaju fiskalne sztuczki. Wzrost płacy minimalnej, owszem, przyłoży się

W trakcie jednego roku rządów PiS zagraniczne korporacje wyprowadziły z Polski 17 mld zł

z rzędu. Prawdziwy cud... księgowości. PIE: „Co ciekawe, teoretyczne dochody z CIT nie wzrosły w ostatnich latach istotnie, mimo szybkiego wzrostu gospodarczego. W 2018 r. były zaledwie o 4 proc. wyższe niż w 2014 r., podczas gdy PKB w cenach bieżących zwiększyło się w tym okresie o 32 proc

Dynamika PKB może sięgnąć 4,4-4,8% r/r w I kw. br. wg analityków

rokiem. Z kolei kategoria ?meble, RTV, AGD" odnotowała wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży - do 13,8% r/r z 10,8% r/r w styczniu, co świadczy o utrzymywaniu się bardzo dobrych nastrojów konsumenckich. Zapowiadany przez rząd pro-konsumpcyjny impuls fiskalny powinien podtrzymać wysokie tempo

Prof. Jerzy Hausner: W imię rzekomego osłaniania najsłabszych topimy ich

standardem - poprawiali sytuację Funduszu Pracy, zgromadzili pieniądze w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pozałatwiali dziesiątki spraw, które dziś się zaostrzają, dawałoby to nam poczucie stabilności, łatwiej moglibyśmy mówić o wydawaniu pieniędzy. Tymczasem jeśli zastosujemy metodologię

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

;Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej i budowlano montażowej są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie sygnalizują one nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. br. (4,9% r/r wobec 5,2% w I kw.)" - ekonomista Credit Agricole

"Przychodzą do mnie ludzie jak z reklamy Coca-Coli. Wierzyli w ciężką pracę, a teraz toną w długach"

Adriana Rozwadowska: Jak skutki pandemii widać z perspektywy Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej? Z czym przychodzą ludzie? Piotr Ikonowicz*: - Jest więcej spraw o niewypłacanie wynagrodzeń. Wielu pracodawców wykorzystuje pandemię jako pretekst, żeby oszukiwać. Ostatnio pikietowaliśmy w centrum

Od 1 marca wzrasta wysokość emerytur i dodatków. Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2017 roku?

do pracy wzrośnie z 676,75 zł do 750 zł (o 73,25 zł brutto). Inne zasady waloryzacji emerytur w 2017 Podwyższenie świadczeń do 1 tys. zł brutto dla najbiedniejszych emerytów to niejedyna zmiana. Rząd postanowił bowiem wszystkim, ok. 9 mln, polskim

Przegląd prasy

Polsce może sięgnąć 2,5 GW w 2020 r. i 7,8 GW w 2025 r. --Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021 --Ardanowski: Nie ma żadnych powodów do znaczącego wzrostu cen żywności --Unimot

W środę spodziewane niewielkie wahania złotego w oczekiwaniu na Fed

wciąż jest wycenione w notowaniach złotego, o czym świadczyć może wyższy o 5 gr kurs EUR/PLN niż jeszcze przed tygodniem, czy też obserwowane od dwóch dni problemy z umocnieniem złotego, pomimo pojawienia się ewidentnie popytowych impulsów (m.in. prezydenckie weto, świetny odczyt indeksu Ifo, dobre

Aviva: Pracownicze plany kapitałowe i ulgi podatkowe niezbędne dla III filaru

. Roczny niedobór oszczędności emerytalnych w skali Europy wynosi ok. 2 bln euro, czyli 13% rocznego PKB w skali kontynentu. Dla Polski niedobór ten został wyliczony na poziomie 279,5 mld zł rocznie, tj. o. 14% PKB, a jego spadek o 6 pkt proc. w porównaniu z 2010 rokiem wynika z rządowych zmian dotyczących

Sławomir Skrzypek: W 2010 roku wzrost PKB może wynieść 3,1 proc.

. - Fundamenty złotego są dość silne. Te fundamenty powinny świadczyć o stabilności naszego rynku walutowego, więc ostatnia aprecjacja (złotego) jest powodem do niepokoju - powiedział Skrzypek. Prezes NBP uważa też, że konflikt z członkami Rady Polityki Pieniężnej na temat podziału

Oceniamy rząd Beaty Szydło. W polityce społecznej brakuje pomysłów na trudne problemy

spowodowały, że wydatki państwa na rodzinę wzrosły z 1,5 do 3 proc. PKB, znacznie spadło ubóstwo - szczególnie wśród rodzin wielodzietnych, a do tego powszechność świadczenia pozwoliła mu uniknąć odium zasiłku dla nieporadnych. Problem? Według wyliczeń prof. Ryszarda Szarfenberga ponad 51 proc. samotnych

Dane w III sugerują przyspieszenie konsumpcji do ok. 5,2% w I kw. wg analityków

. Mocne wzrosty dynamik w kategoriach ?żywność, napoje i wyroby tytoniowe" oraz ?pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" świadczą o pozytywnym efekcie zakupów wielkanocnych (rok temu przypadły dopiero na kwiecień), a także najwyraźniej wzmożonych zakupach

Sprzedaż detal. i produkcja przemysłowa poprawią się w czerwcu wg analityków

dynamika PKB może nie być aż tak wysoka, jak wcześniej się tego spodziewano. Analitycy podkreślają również ewentualny wpływ na czerwcowe dane wyniki głosowania o wyjściu Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej. Ekonomiści są zgodni, że dane te nie będą miały wpływu na najbliższe decyzje dla Rady Polityk

Dane za XII wskazują na kontynuację wysokiej dynamiki PKB w IV kw. wg analityków

dostępne dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej rewidujemy w górę prognozę wzrostu PKB w 4Q17 do 5,0% r/r z 4,7% r/r oczekiwanych dotychczas. W całym 2017 r. wzrost gospodarczy szacujemy na 4,6%. Dzisiejsze dane nie powinny mieć istotnego wpływu na stanowisko

Przedsiębiorcy: kochamy Cię, Europo. Za co? Co do euro są bardziej wstrzemięźliwi

świadczenia usług oraz swoboda przepływu  osób. Bez UE tego wszystkiego byśmy nie mieli. W 2004 r. udział eksportu towarów w polskim PKB wynosił niecałe 30 proc. Dzisiaj jest to ponad 43 proc., prawie o 50 proc. więcej. Właśnie głównie za sprawą sprzedaży na wspólnym rynku. Ale także dlatego, że