o bp wartość akcji pkp

Witold Gadomski

Sprawa PKP Cargo. Prokurator ściga nie tych, co trzeba

Sprawa PKP Cargo. Prokurator ściga nie tych, co trzeba

6 lutego 2019 roku prokurator Bartosz Wójcik z Prokuratury Regionalnej w Lublinie postawił zarzuty pięciu byłym członkom zarządu PKP Cargo, a także ośmiu byłym członkom rady nadzorczej tej spółki.

Były prezes PKP z zarzutami o niegospodarność. Chodzi o transakcję PKP Cargo

Były prezes PKP SA Jakub Karnowski usłyszał zarzuty w związku z przejęciem czeskiego AWT przez PKP Cargo.

Przegląd prasy

--Lartiq: Ok. 40 mln zł trafi do wierzycieli GetBack po uprawomocnieniu się układu --Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE --Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 4,8 r/r w 2019 r., wskaźnik NPL: 4,7

Przegląd prasy

kw. 2019 r. --Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,4% r/r w I-III kw., wskaźnik NPL: 4,3% w III --Vivid Games rozpoczęło przegląd dostępnych opcji strategicznych --Ergis miał 5,12 mln zł zysku netto, 7,18 mln zł zysku EBIT

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

mWIG40. Wagi spółek w WIG-ESG będą zależeć od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. WIG-ESG będzie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI

Przegląd prasy

--URE: Kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE odbędą się 5-13 XII --Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 22,3% r/r w IIII kw., wskaźnik NPL: 4,5% --Santander Bank Polska miał 625,66 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja. Rada nadzorcza R22 powołała do zarządu Jakuba Dwernickiego, powierzając mu funkcję prezesa oraz Roberta Stasika na stanowisko

Przegląd prasy

wykluczenie akcji z obrotu na GPW --Indeks WIG20 wzrósł o 1,44% na zamknięciu we wtorek --ZCh Police szacują skutki finans. czasowego wyłączenia instalacji na 50 mln zł --i2 Development skupi obligacje serii D o wartości

Przegląd prasy

--Sygnity ma umowę z PGE Dystrybucja na łączną kwotę ok. 10,7 mln zł --Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N --Spółka zależna Wasko podpisała umowę z SRK na kwotę 13,49 mln zł --URE zatwierdził

Przegląd prasy

--Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec wzrósł do 55,6 pkt w VII wg fin. danych --Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 3,5% r/r do 240,7 mld zł w II kw. --Letus Capital planuje przeniesienie z NewConnect na rynek główny GPW --Akcja

Przegląd prasy

zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok --Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję --MF wyemitowało obligacje o wartości 4,9 mld zł na podwyższenie kapitału PKP PLK --Taurus

Przegląd prasy

Elester-PKP --Przychody Wittchena wzrosły o 26% r/r do 11,4 mln zł w lutym --Dino potwierdza zamiar przeprowadzenia IPO, zaoferuje do 48,04 mln akcji --Wskaźnik C/I PKO BP spadł do 47,4%, marża odsetkowa wzrosła do 3,2% w

Przegląd informacji ze spółek

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) uznają cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań za rażąco niską i nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji spółki. W związku z powyższym nie zamierzają uczestniczyć w wezwaniu po cenie równej 40,38 zł, podała spółka w nawiązaniu do

Przegląd prasy

--Wkrótce pod obrady Rady Ministrów trafi projekt uchwały przygotowanej przez resort infrastruktury dotyczący zwiększenia wartości inwestycji drogowych do 140 mld zł, czyli o 5 mld zł więcej niż obecnie --Budżet Metra Warszawskiego na prąd na przyszły rok określiły na prawie 59

Przegląd informacji ze spółek

. Carbon Studio zdecydowało o rozpoczęciu procesu przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z alternatywnego rynku NewConnect, podała spółka. Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Przegląd prasy

Chemobudowę Kraków i CBPG za akcje --PKO BP: Rynek chemii gospodarczej będzie rósł średnio o 1,7% rocznie do 2023 r. --Przychody Wojasa wzrosły o 10% r/r do 19,58 mln zł w marcu --Glapiński: Nie ma powodu oczekiwać, że presja

Przegląd prasy

mld zł --MR: Skumulowana wartość inwestycji w SSE wzrosła o blisko 11% r/r --Morawiecki: Polska otwiera granice z UE od 13 VI, loty zagraniczne - od 16 VI --PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,76% na zamknięciu we czwartek --PGNiG chce odkupić akcje PGNiG Gazoprojekt po 351,33 zł za sztukę --ARP przystąpiła do wspólnego przedsięwzięcia PKP Cargo i Wagony Świdnica --PKP Intercity

Przegląd prasy

braku dywidendy i programie buy-back --Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o wypłacie 0,06 zł dywidendy na akcję za 2019 --Akcjonariusze PHN zdecydowali o wypłacie 0,54 zł dywidendy na akcję --NBP planuje m.in. operacje

Przegląd prasy

ma umowy na budowę elektrowni PV za 37,2 mln zł netto --Play wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Virgin Mobile Polska --Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję --Archicom Polska wnioskuje

Przegląd prasy

obrotu od 13 grudnia --Indeks WIG20 spadł o 0,38% na zamknięciu w środę --Członkowie zarządu Klabatera zawarli umowy lock-up na akcjach spółki --BoomBit odnotował 3,66 mln zł przychodów w listopadzie

Przegląd prasy

, skupi się na podstawowym biznesie --Oferta ZUE na 281 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK --JSW wyemitowała obligacje o wartości 300 mln zł, które objęło TF Silesia (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

na lata 2014-2023" znajduje się 89 zadań o wartości ponad 48 mld zł i długości 1126 km, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Greenpeace oczekuje od Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) rezygnacji z nowych inwestycji węglowych i wdrożenia strategii

Przegląd prasy

dekada też nie będzie stracona dla rynku akcji dzięki bezprecedensowej zmianie technologicznej ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,36% na zamknięciu we wtorek --Celon Pharma uzyskał patent w Japonii obejmujący inhibitory kinazy

Przegląd prasy

przekroczyć po raz pierwszy w historii poziom 20 mld euro --Papierski z PKO BP: W przypadku dużych i średnich miast mówimy o kilku, co najwyżej kilkunastu klientach zmagających się z poważnym zadłużeniem --W ciągu sześciu ostatnich lat zatrudnienie w

Przegląd prasy

związku z pandemią, a pensje poszły w górę ISBnews --T-Bull miał 0,05 mln zł straty netto, 0,08 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r. --PKP Cargo: Sąd apelacyjny utrzymał w mocy decyzję UOKiK o 14,22 mln zł kary

Przegląd prasy

--fDi Markets: Liczba projektów BIZ w Polsce (także w nieruchomościach) wzrosła do 165 w okresie styczeń-kwiecień br. ze 145 rok wcześniej --Na koniec kwietnia liczba obsłużonych przez PAIH inwestycji była o 1/3 mniejsza niż rok wcześniej; wzrosła deklarowana wartość nakładów

Przegląd prasy

mln m2 na koniec 2020 wobec 18,9 mln m2 w I kw. --Unimot: Wyniki kwietnia zgodne z zakładanym budżetem --Benefit Systems wznowił działalność klubów fitness w Czechach --BNP Paribas BP kupił koronaobligacje PFR o wartości

Przegląd prasy

zł dywidendy na akcję --Bank Pekao: Umacnianie PLN może stworzyć ryzyko interwencji NBP na rynku FX --PKP Cargo zawarło umowy na rozbudowę Terminala Małaszewicze za ok. 30,6 mln zł --Santander BP uruchamia kolejna rundę

Energa idzie pod młotek, wielki debiut na warszawskiej giełdzie

zachęcania do powszechnego inwestowania na giełdzie dzięki nabywaniu niewielkich pakietów akcji prywatyzowanych firm. Nie wiadomo jeszcze, na jak duży pakiet będzie mógł się zapisać indywidualny inwestor. W wypadku PKP Cargo maksymalna wartość zamówienia wynosiła 37 tys. zł, zaś PHN - 39 tys. zł

Przegląd prasy

mieszkaniowy wg gazety ISBnews --PKO BP wprowadził do oferty kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową --Indeks WIG20 wzrósł o 0,86% na zamknięciu we wtorek --PCC Exol miał 5,91 mln zł zysku netto

Przegląd prasy

większego wsparcia od rządu --Master Pharm miał wstępnie 12,61 mln zł zysku netto w 2019 r. --PZ Cormay rozpoczął testy na utratę wartości nakładów na prace rozwojowe --Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o niewypłacaniu

Przegląd prasy

wyemitował obligacje serii H o łącznej wartości nom. 104,2 mln zł --Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł --Oferta Torpolu najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na roboty w Świnoujściu --ML

Przegląd prasy

przychodów za 2018 r., co stanowi o ok. 28% r/r --Prognoza wyniku EBITDA Grupy PKP Cargo na 2019 rok wynosi 1 152,8 mln zł --Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1

Przegląd prasy

wstępnie 40 mln zł straty EBIT w II kw. r. obr. 2020/2021 --Akcjonariusze Develii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za ub. rok 31 VIII --MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 291 mld zł --ZE PAK rozpoczął

Przegląd prasy

Rafako Jerzy Ciechanowski złożył rezygnację --Santander BP: Wpływ rezerw na skons. wynik przed opodatk. 357 mln zł w IV kw. --BoomBit odnotował 5,48 mln zł przychodów w grudniu --Indeks WIG20 spadł o 1,33% na zamknięciu we

Przegląd prasy

aukcja LTE okazała się porażką --Wojciech Orzech został prezesem PKP Energetyka --iAlbatros z grupy SMT ma kontrakt z IRD o szacunkowej wartości 5 mln euro --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA spadł do 55,6 pkt w IX wg

Przegląd prasy

klauzulę wykonalności użytą przez PKO BP --GPW zawiesiła obrót akcjami Arts Alliance --Ursus: Konsorcjum wnioskuje do NCBR o złożenie dokumentacji do 29 VI --Elektrobudowa dokona przeglądu opcji w zakresie finansowania

Przegląd prasy

--Bank Millennium wyemitował obligacje podporządkowane o wartości 700 mln zł --Lotos Paliwa złożyły do UOKiK wniosek ws. przejęcia Stacji Benzynowej Stenka --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 236 tys. w USA

Przegląd prasy

. --Celon Pharma rekomenduje wypłatę 0,08 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 4,06% na zamknięciu we wtorek --M. Zużałek ma zastąpić M. Popowicza na stanowisku prezesa Ten Square Games --Polwax miał wstępnie

Przegląd prasy

--Nielsen: W tygodniu od 9 do 15 marca średnia wartość koszyka zakupowego FMCG była o 57% większa niż rok wcześniej Gazeta Wyborcza --Sieci odzieżowe i z butami wystartowały z wyprzedażą towaru, obniżając ceny na kolekcje wiosenną i letnią

Przegląd prasy

. --PHN: Krzysztof Zgorzelski został powołany na członka zarządu ds. finansowych --Indeks WIG20 wzrósł o 0,33% na zamknięciu w poniedziałek --PKP Cargo odebrało kolejnych 21 platform kontenerowych --T-Mobile wprowadził eSIM

Przegląd prasy

Zabrza na poziomie BB+, BBB+(pol), perspektywa stabilna --W wezwaniu na akcje Olympic sprzedano 31 040 z planowanych 92 489 walorów --Parcel Technik stara się o dofinansowanie budowy skrytkomatów w 3 województwach --PKO BP

Przegląd prasy

Work Service, chce wesprzeć proces restrukturyzacji --Newag rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --B. Handlowy oczekuje poprawy dynamiki wolumenu kredytów detalicznych od III kw. --Synektik: Wartość

Przegląd prasy

roku o ponad 5% Dziennik Gazeta Prawna --Wartość środków zamrożonych na rachunkach przedsiębiorców w marcu i kwietniu spadła o prawie 30% r/r Puls Biznesu --Sektor wystawienniczy przygotował

Przegląd informacji ze spółek

postanowienie o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, na podstawie którego bank PKO BP wszczął egzekucję przeciwko Ursusowi, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Arts

Przegląd prasy

wykupu wszystkich obligacji serii G i H --Akcjonariusze Benefit System zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --Ferro rekomenduje wypłatę 1,12 zł dywidendy na akcję --Zarząd PKP Cargo z Cz. Warsewiczem na czele

Przegląd informacji ze spółek

Tauron, poinformowała spółka. Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2

Przegląd prasy

--Sprzedaż kredytów za pośrednictwem Open Finance wzrosła o 25% r/r w I poł. br. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,62% na zamknięciu w poniedziałek --Grupa Żywiec uruchomiła nową linię produkcyjną o wartości ponad 11 mln zł --Strabag i

Przegląd prasy

kolejnych akwizycji --Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 550 mln zł --Atal rozpoczął sprzedaż 165 mieszkań w I części inwestycji Nowe Miasto Jagodno --EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z

Przegląd informacji ze spółek

ogłosił po cenie 47,5 zł za jedną akcję, podał Farmacol. Konsorcjum ZUE, Trakcji PRKiL, Comsa, Strabag i Strabag Rail złożyło ofertę z najniższą ceną, o wartości 373,7 mln zł netto (459,7 mln zł brutto) w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na prace budowlane na

Przegląd prasy

28,7% r/r do 505 mln euro w III kw. br. --PKP Cargo zakupi 220 nowych wagonów o wartości do 126,1 mln zł brutto --Moody's podtrzymał ratingi Getin Noble Banku --Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych

Przegląd prasy

--Moody's podniósł rating BNP Paribas BP do ba1 z ba2, perspektywa pozytywna --S. Bieńkowski podniósł cenę w wezwaniu na akcje Stelmetu do 8,4 zł za szt. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,82% na zamknięciu w czwartek --PKP Cargo

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował ISBnews członek zarządu PKP Informatyka i dyrektor zarządzający ds. operacyjnych i kontrolingu PKP Jan Starzyk. Polskie Koleje Państwowe (PKP) finalizują przetarg na około 15 tys. komputerów o szacowanej wartości 40 mln zł, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający ds

Przegląd prasy

--Analizy.pl: Aktywa TFI spadła o 0,7% m/m do 268,4 mld zł w lutym --NCBR przekaże uczelniom 40 mln zł na zajęcia zwiększające dostępność --EuroRating podniósł rating Santander BP do A-, perspektywę obniżył do stabilnej --Sejmowa

Przegląd prasy

--POGP: Zużycie LPG zmniejszyło się o 3,2% r/r do 2,42 mln ton w 2018 r. --Akcjonariusze Grupy Azoty Police nie podjęli uchwały ws. emisji akcji --Rząd przyjmie projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach w II kw

Przegląd prasy

blisko 400 mln zł --JSW zdecydowała o wydzieleniu nowej kopalni Bzie-Dębina --Ultimate Games: Zawarto zamówienie na wykonanie 'Unlucky 7' na trzy konsole --Torpol ma umowę z prace dla PKP PLK o wartości ok. 10,2 mln zł netto

Przegląd prasy

. --Senat opowiedział się za waloryzacją emerytur i rent o nie mniej niż 70 zł --Senat przyjął ustawę o 13. świadczeniu, ale bez źródła finansowania --KIR rozliczył 161,38 mln transakcji o wartości 483,81 mld zł w styczniu

Przegląd prasy

--Emilewicz: Rynki poza UE powinny być coraz ważniejsze dla polskiego eksportu --MF: Do wykupu w 2019 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 1,1 mld zł --PGNiG ma umowę z ERU ws. wspólnego poszukiwania węglowodorów na Ukrainie

Przegląd prasy

spadł o 3,27% na zamknięciu w poniedziałek --Tomasz Chróstny został powołany na prezesa UOKiK --Akcjonariusze Work Service uzgodnili sprzedaż akcji potencjalnemu inwestorowi --CPI Property Group nabyła 6% akcji Globalworth

Przegląd prasy

uplasował obligacje o wartości 300 mln zł --Action zakończył przegląd opcji strategicznych dla Action Europe GmbH --Enter Air ma umowę czarteru z Coral Travel Poland o szac. wartości 27,29 mln USD --Wielton kupi 100% udziałów

Przegląd prasy

akcję za 2016 r. --Konsorcjum spółki Budimeksu ma z PKP PLK umowę o wartości 597,4 mln zł netto --Grupa Azoty obejmie akcje PDH Polska za łączną kwotę 22,8 mln zł --Matras zakłada, że sprzeda ponad 70 nierentownych punktów

Przegląd prasy

oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2 mln zł, poinformowała spółka. Oznacza to, że inwestorzy zapisali się na 15% więcej akcji, niż było dostępne w ofercie

Przegląd informacji ze spółek

Development zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 31 sierpnia, o przeznaczeniu 239,6 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 9,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 78,48 mln zł w I

Przegląd informacji ze spółek

maksymalnej wartości nominalnej obligacji 1 mld zł, który może być przeznaczony na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Intencją Cyfrowego Polsatu jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w II kw. 2019 r. Agora i Agora

Przegląd prasy

--Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 2,3% m/m w sierpniu --NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 9,3% r/r do 179,15 mld zł w II kw. --Ipopema TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Sezam XX FIZAN --J.W. Construction

Przegląd informacji ze spółek

ATM S.A. zdecydował o o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej - Linx Telecommunications Holding B.V. (Linx). Wartość odpisu wyniosła 16,9 mln zł, podała spółka. Asseco Business Solutions (Asseco BS

Przegląd prasy

uzasadniać aktualne zachowanie kursu, mówi wiceprezes banku Tomasz Biłous -- Spółki narzekają na nowy indeks WIG-ESG, który zastąpił Respect Index -- Fundusze kryptowalutowe zarządzaja aktywami o wartości ponad 18 mld USD

Przegląd informacji ze spółek

budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych o maksymalnej wartości nominalnej 1 mld zł, poinformowała instytucja. W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji, poinformowała spółka. PZ Cormay oferował

Przegląd prasy

--BNP Paribas BP ujednolici systemy informatyczne w weekend 9-11 listopada --Przychody TIM wzrosły wstępnie o 9% r/r do 80,35 mln zł w październiku --ZUE ma umowę ze Szczecinem na przebudowę torowiska o wartości 36,5 mln zł netto

Przegląd prasy

powołani na wiceprezesów Pekao TFI --NCBR rozdysponuje 100 mln zł dla branży gamingowej w trzeciej edycji GameINN --TransferGo zanotował 50-proc. wzrost r/r wartości przelewów w Polsce w 2018 r. --MF zaoferuje obligacje o

Przegląd prasy

do 2018r. --MF sprzedało na przetargu obligacje za 4,01 mld zł, popyt sięgnął 6,98 mld zł --Supersnow wyemitował obligacje o wartości nominalnej 16 mln zł --PFR w konsorcjum z PKO BP chce zbudować 2 promy dla PŻB

Przegląd prasy

, Wielkiej Brytanii i we Włoszech ISBnews --MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 208 mld zł --PBKM sfinalizował zakup 99,99% akcji Stemlab za 17,5 mln euro --Indeks WIG20 wzrósł o 1,02

Przegląd prasy

: Zaangażowanie Polski w zieloną energię opłaci się w przyszłości --Skarbiec TFI: Obecnie jest dobry moment na kupno akcji z WIG --Famur ma umowę z JSW na dostawę kompleksu ścianowego o wartości 123,7 mln zł --Inpro rekomenduje 0,25

Przegląd prasy

--RN PKP Cargo czeka na zgłoszenia kandydatów na 3 członków zarządu do 14 marca --Pani Teresa Medica złożyła do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji --Benefit Systems chce przeznaczać min. 50% zysku na skup akcji w latach 2016-2019

Polska stała się rynkiem rozwiniętym według FTSE Russell. Awans polskich spółek

FTSE Developed All Cap Index, gdzie nasza waga w indeksie wyniesie 0,154 proc. Rola polskich spółek niezauważalna 37 polskich spółek nie będzie odgrywało kluczowej roli w indeksie. Tylko jedna polska firma jest uznana za spółkę o dużej kapitalizacji - to bank PKO BP. Do grona średnich spółek zaliczono

Przegląd prasy

maksymalnej wartości nominalnej obligacji 1 mld zł, który może być przeznaczony na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Intencją Cyfrowego Polsatu jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w II kw. 2019 r. --Agora i Agora

Przegląd prasy

marca 2020 r. --Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst --ZBP po wyroku TSUE podtrzymuje szacunki dot. strat dla sektora w wys. 60 mld zł --Dekpol zbuduje magazyn wraz z

Przegląd prasy

zamknięciu w czwartek --Akcjonariusze Indaty zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Grażyna Ciurzyńska i Zbigniew Hajłasz powołani do RN PKO BP --WZ Cormay nie zdecydowało o emisji do 21,47 mln akcji dla akcjonariuszy Orphee

Przegląd prasy

, wezmą pod uwagę karne cła na europejskie auta i części samochodowe ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,53% na zamknięciu w środę --Quercus TFI chce zwołania NWZ Altusa w celu upoważnienia zarządu do skupu akcji

Przegląd prasy

. --Indeks WIG20 spadł o 1,7% na zamknięciu w piątek --PKP: Warto przygotować programy inwestycyjne poza rok 2023 --Sławomir Zawada powołany na prezesa zarządu PGE Energia Odnawialna --Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą

Przegląd prasy

3,2 mln zł na utylizację lekarskich środków ochrony --Spełniony został ostatni warunek wezwania Axel Springer na akcje MZN Property --KIR rozliczył 174,15 mln transakcji o wartości 510,15 mld zł w marcu --Spółka SimFabric

Przegląd prasy

wzrosły o 5,1% kw/kw w I kw. - dane fin. --Wydajność pracy w USA spadła o 0,9 kw/kw w I kw. - dane fin. --Spółka Erbudu podpisała umowę na farmę wiatrową za 34,47 mln zł netto --EBC utrzymał stopy bez zmian, zwiększył wartość

Przegląd prasy

Pekao udostępnił usługę Qlips w Pekao24 i aplikacji PeoPay --mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro --Holo4Labs zakłada break-even w II kw. 2021 r., za dwa lata wejście na NewConnect

Przegląd prasy

rynek 16,2 mld zł do końca 2019 r. --Mateusz Juroszek został przewodniczącym rady nadzorczej Atalu --POPiHN: Zużycie paliw w Polsce wzrosło o 3% r/r w I półroczu 2019 r. --Torpol zwiększył wartość umowy z PKP PLK o ok. 19,9

Przegląd prasy

o wartości 500 mln zł --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 233 tys. w USA --MF utrzymało w lutym oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie ze I --EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu

Przegląd prasy

pomocy o wartości 110 mln euro --PKP PLK zleciły odbudowę linii Wieliszew-Zegrze k/Warszawy za ok. 55 mln zł --eSky.pl nawiązuje współpracę z Huawei --Marek Moszkowicz został powołany do zarządu Larq

Przegląd prasy

' --Elektrobudowa odstąpiła od emisji akcji i chce wnioskować o ogłoszenie upadłości --URE zatwierdziło taryfę PSG, rachunki gosp. domowych wzrosną o ok. 1,1-1,3% --Alumetal: Planowane przestoje w branży mogą mieć wpływ na wyniki finansowe

Przegląd prasy

. zakładania PPK wracają obawy o trwałość programu --Wartość aktywów Quercus TFI spadła m/m do 2,54 mld zł na koniec września --PKP PLK: Powstanie koncepcja połączenia gm. Kozienice z linią Warszawa-Radom --Marek Pertkiewicz

Orlen realizuje program gospodarczy PiS. Test prawdy dla KNF [OPINIA]

pójdzie, to w imię budowy narodowego czebola Orlen przejmie wszystko, co się rusza w Polsce, włącznie z LOT i PKP, a także PZU, Pekao, PKO BP, jak również PFR i BGK. Tysiące akcjonariuszy zainwestowało w spółki giełdowe skarbu państwa nie dlatego, aby realizować program PiS, ale aby pomnażać wartość

Przegląd prasy

--Spółka Projprzemu ma umowę na prace budowlane za 29,7 mln zł netto --PCA: Trend wskazuje na rosnącą liczbę akredytacji w budownictwie --Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję --PKP: Z

Przegląd prasy

sprzedaży w kwietniu --W wezwaniu na BSC Drukarnia Opakowań zawarto transakcje na 3 662 227 akcji --AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł --Oferta Mostostalu Warszawa za 635,06 zł wybrana na

Przegląd prasy

przymierza się do sprzedaży majątku producenta blach -- PKP PLK opracowały plan inwestycji kolejowych do 2040 r. W zestawieniu znalazło się aż 325 zadań, o wartości znacznie przekraczającej 250 mld zł, a ile z tej puli zostanie faktycznie wykonane, zależy od wielkości funduszy

Przegląd prasy

prawników i przedsiębiorców MF przepycha obniżenie podatku małym spółkom --PKP Intercity chce sprzedać składy ED 74 Bydgostia, uważa je za zbyt małe --Irańska delegacja podpisała w Polsce 30 kontraktów lub listów intencyjnych o łącznej wartości 700 mln

Przegląd prasy

% --mBank wyemitował obligacje o wartości 125 mln CHF --ARP rozpoczyna współpracę z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego --PKP Cargo S.A. przeznaczy ok. 13,9 mln zł na jednorazową nagrodę --Gaz-System złożył raporty środowiskowe

Przegląd informacji ze spółek

okres od 10 grudnia 2015 roku do czasu powołania kolejnego prezesa, podała spółka. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Redan wyniosła 49 mln zł w listopadzie i była o 17% wyższa r/r, podano w komunikacie. Akcje spółki

Przegląd prasy

ostatnią nowelizacją; tzw. zrzeszenia zintegrowane są dla banków mniej bezpieczne i powodują ich mniejszą konkurencyjność niż drugi model - tzw. IPS --Prezes PIR: Jeszcze w br. można się spodziewać finalizacji projektów o wartości powyżej 1 mld zł w ramach programu Inwestycje

Przegląd informacji ze spółek

obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100 zł każda skierowaną do inwestorów instytucjonalnych w ramach programu o wartości do 300 mln zł, podała spółka. Koszt ryzyka PKO BP poprawił się do 82 pkt proc. na koniec I półr. br. wobec 121 pkt proc. rok wcześniej. Odpisy z tytułu

Przegląd informacji ze spółek

Rafako sprzedaje TDJ pakiet akcji spółki FPM, stanowiący 82,19% głosów, za 48 mln zł, podała spółka. Grupa Lotos podpisała umowę sprzedaży paliw w 2015 r. na rzecz BP Europa SE wartą ok. 913 mln zł netto oraz z Shell Polska, a jej wartość wyniosła ok