najw昕szy

Dariusz Bartoszewicz

Najw昕szy dom 秝iata prawie gotowy [ZDJ蔆IA]

Najw昕szy dom 秝iata prawie gotowy [ZDJ蔆IA]

Dom na Woli okrzykni阾y najw昕szym na 秝iecie prawie gotowy. Na zewn眛rz wyszed brzydszy ni na projektach. Wkr髏ce otwiera go pisarz Etgar Keret. To wydarzenie na skal globu, bo z przedrostkiem ?naj?.

Najw昕szy dom 秝iata powstanie w Warszawie? 152 cm

Najw昕szy dom, je秎i nie 秝iata, to Polski, wci秐ie si mi阣zy punktowiec i kamienic na Woli, w najszerszym miejscu - 152 cm. To b阣zie pracownia m.in. izraelskiego pisarza Etgara Kereta. Ratusz dop砤ca

PiS ma nowy pomys na znalezienie pieni阣zy na ochron zdrowia. Kto za to zap砤ci i ile?

Tym razem na ochron zdrowia dorzuci wi阠ej mieliby wszyscy - nie tylko bogaci. Ile uby硂by z naszych pensji?

Wrzucasz filmy na Facebooka? Masz wi阫sze szanse na kredyt

Wrzucasz filmy na Facebooka? Masz wi阫sze szanse na kredyt

wymaga nak砤d體 finansowych na rozw骿 technologii i zatrudnienia os骲 o odpowiednich kompetencjach, ale ponad 80 proc. instytucji finansowych cho鎎y w najw昕szym zakresie wykorzystuje dzi sztuczn inteligencj. Pozwala ona budowa przewag konkurencyjn. M體imy tutaj nie tylko o procesach zarz眃zania

"The New York Times": kolekcjoner ludzkich szcz眛k體 dba, by cia砤 wyrzuconych na brzeg migrant體 bezpiecznie wr骳i硑 do domu

"The New York Times": kolekcjoner ludzkich szcz眛k體 dba, by cia砤 wyrzuconych na brzeg migrant體 bezpiecznie wr骳i硑 do domu

Kanaryjskich, hiszpa駍kiego archipelagu po硂縪nego u wybrze縴 Afryki Zachodniej, na dno posz硑 dziesi眛ki 硂dzi. W maju uton阬i ci, kt髍zy chcieli op硑n辨 ogrodzenie otaczaj眂e Ceut, hiszpa駍k enklaw na terenie Maroka. dzie z migrantami kusi tak縠 Cie秐ina Gibraltarska licz眂a w najw昕szym miejscu

Pi赕 przyk砤d體 na to, jak zmiany klimatu rujnuj nasz wypoczynek

Pi赕 przyk砤d體 na to, jak zmiany klimatu rujnuj nasz wypoczynek

Zbigniewa Wodeckiego. P蟪wyspowi Helskiemu realnie grozi przerwanie. „Hel jest zagro縪ny z uwagi na to, 縠 najw昕sze miejsce liczy zaledwie 100 metr體. W tym miejscu ju w czasie sztorm體 morze przelewa si do zatoki” – alarmuj fizycy z portalu Nauka o Klimacie (ich billboardy „CO2

Wiktoria駍ki pa砤c na k蟪kach? Chatka na 秗odku rzeki? Oto najdziwniejsze i najbardziej zaskakuj眂e domy na Ziemi

Wiktoria駍ki pa砤c na k蟪kach? Chatka na 秗odku rzeki? Oto najdziwniejsze i najbardziej zaskakuj眂e domy na Ziemi

: Dom Kereta to instalacja artystyczna zaprojektowana przez architekta Jakuba Szcz阺nego i grup projektow Centrala, zbudowana w 2012 w pobli縰 skrzy縪wania ulic Ch硂dnej i 痚laznej na warszawskiej dzielnicy Wola. Jest to prawdopodobnie najw昕szy dom na 秝iecie A jak wygl眃a w 秗odku? Czy

Media kochaj Apple'a, a firma korzysta na "darmowej reklamie"

Media kochaj Apple'a, a firma korzysta na "darmowej reklamie"

. Inna sprawa, 縠 te wydatki musz si r罂ni. Apple i HTC maj眂e bodaj najw昕sze portfolio spo秗骴 wymienionych firm mog wydawa mniej. Samsung, kt髍y musi reklamowa wszystko, od telefon體, poprzez telewizory, na lod體kach ko馽z眂, naturalnie wyda wi阠ej. Jednak to Apple

Termin min背, a obwodnica przejezdna tylko dla walc體

Droga krajowa nr 50 jest nazywana obwodnic Warszawy. Tiry tocz si bez przerwy. Najw昕sze gard硂 i najwi阫szy koszmar mieszka馽體 to ruch przez 秗odek i ceglane zabytki 痽rardowa. - Przez centrum przeje縟縜 kilkana禼ie tysi阠y tir體 na dob. Ruch odbywa si non stop - m體i

Nowa panorama stolicy: jak wysokie mog by wie縪wce?

Nowa panorama stolicy: jak wysokie mog by wie縪wce?

ustalenia ze Stowarzyszeniem Architekt體 Polskich i konkurs m骻砨y zosta rozpisany w przysz硑m roku, a rozstrzygni阾y w 2013 r. Wci笨 jednak nie zapad砤 decyzja, czy nale縴 zachowa star hal dworca. Przeczytaj tak縠: Najw昕szy dom 秝iata powstanie w Warszawie

Gazprom popada w tarapaty finansowe, akcje pikuj

rozwa縜ny. Uk砤danie ba硉yckiej rury mog te pokrzy縪wa fi駍cy przedsi阞iorcy. Chc oni poszukiwa surowc體 w najw昕szej cz甓ci Zatoki Fi駍kiej, na trasie gazoci眊u. Sw骿 wniosek Finowie z硂縴li w sierpniu i ma by rozpatrzony pod koniec listopada. Je秎i przedsi阞iorcy dostan

W sieci jeste na sprzeda

W sieci jeste na sprzeda

. Biznes chce przepis體 daj眂ych szerokie pole do interpretacji. I jak najw昕szej definicji danych osobowych. Polska Konfederacja Pracodawc體 Prywatnych "Lewiatan" w opinii przygotowanej w ramach konsultacji zorganizowanych przez ministra administracji i cyfryzacji