nadzorem inspekcji

anpop

SKOK-i wciąż w trudnej sytuacji

SKOK-i wciąż w trudnej sytuacji

Sytuacja finansowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jest nadal bardzo trudna - informuje nadzór finansowy w raporcie po pierwszym kwartale 2016 r. Z inspekcji w nich przeprowadzonych wynika, że SKOK-i nie mają prawie żadnych funduszy własnych. Mimo to dalej zwiększają wartość udzielanych kredytów.

Uprzejmie uprzedzam: wpadnie kontrola PIP. Polski absurd

W całej Europie tylko w Polsce inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie może skontrolować z zaskoczenia firmy usługowej. W efekcie branża zatrudniająca aż 10 mln osób jest pod słabszym nadzorem niż o połowę mniej liczny przemysł. A wszystko przez jedną prawniczą interpretację.

Ministerstwo Finansów zmniejsza uprawnienia KNF

Ministerstwo Finansów, przy okazji prac nad ustawą powołującą Radę Ryzyka Systemowego, wykreśliło część uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego. Nie będzie ona mogła wydawać bankom rekomendacji, a to dziś najgroźniejsza - poza indywidualnymi inspekcjami - broń nadzoru bankowego

Wielka draka o uprawnienia KNF. Rząd chce je mocno okroić

Źródłem całego zamieszania jest projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym, który jest przygotowywany w Ministerstwie Finansów. Na podstawie tego prawa ma powstać nowe ciało - Rada Ryzyka Systemowego. Utworzenia takiej instytucji, dbającej o

Prezydent podpisał nowelizację o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Powierzenie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w celu doprowadzenie do szybszego usuwania z rynku produktów, niezgodnych z wymaganiami - zakłada nowelizacja ustawy o

UOKIK: Kontrolę jakości i bezpiecz. żywności będzie sprawować jedna instytucja

sprawdza Inspekcja Handlowa, a na wcześniejszych etapach obrotu - IJHARS. "Przeniesienie kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności do jednej instytucji umożliwi poprawę skuteczności nadzoru w ramach bezpieczeństwa żywnościowego. To ważna zmiana, o której dyskutowano od

Senat poparł ustawę o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników

organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa przewiduje również kary pieniężne (od 1 tys. do 100 tys. zł) dla producentów, importerów lub instalatorów, którzy wprowadzą do obrotu lub oddadzą do użytku silniki niezgodne z wymaganiami. Mają je nakładać organy nadzoru rynku

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o systemach homologacji

dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Nadzór nad rynkiem, w tym m.in. kontrolę spełniania wymogów przez silniki, będą - zgodnie z ustawą - sprawować prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa

Rząd przyjął nowelę dot. kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych będzie przejrzysty i skonsolidowany" - czytamy w komunikacie. Według CIR, przewidziano także wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wobec wojewódzkich

Budżet IPN wystarczyłby na palące potrzeby pracowników inspekcji

Budżet IPN wystarczyłby na palące potrzeby pracowników inspekcji

wiedzy. Odchodzi wtedy zazwyczaj do dewelopera, dla którego jest łakomym kąskiem. Wszędzie zarobi więcej niż w PINB. Zobacz także: Dlaczego nadzór budowlany nie zapobiegł tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej? [LIST] Inspekcja ochrony środowiska - ok. 2,8 tys. zł brutto. Przełożeni inspektorów dobrze

MRiRW liczy na połączenie inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo żywności w 2018

, w jakiej sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności" - czytamy w komunikacie. Nadzór nad inspekcją będzie sprawował minister właściwy do spraw rolnictwa. Najważniejszym celem zakładanej przebudowy systemu bezpieczeństwa żywności jest

Urzędnicy zostaną skierowani do pracy w sanepidzie. Koszty wyższe, kwalifikacje niższe

Urzędnicy zostaną skierowani do pracy w sanepidzie. Koszty wyższe, kwalifikacje niższe

Narodowej wzrósł (przewidziano podwyżki o 900 zł dla każdego pracownika), podczas gdy wynagrodzenia w Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspekcji Sanitarnej wciąż ledwo unoszą się ponad płacą minimalną. W 2015 roku pracownicy i pracownice sanepidu protestowali &ndash

Rząd przyjął projekt ustawy o systemach homologacji typu UE

homologacji takiej udzielał Instytut Transportu Samochodowego" - czytamy w komunikacie. Stworzono system nadzoru nad rynkiem silników spalinowych do maszyn nieporuszających się po drogach. Będzie on sprawowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska, prezesa Wyższego Urzędu

Rząd przyjął projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która przejmie wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

nadzór analityczny nad bankami oraz przeprowadzane były inspekcje w bankach. Jednocześnie stwierdziła jednak przypadki braku skutecznych działań nadzorczych w stosunku do banków spółdzielczych, nierzetelnie prezentujących dane w formularzach samooceny przekazywanych KNF do badania i oceny nadzorczej

Rząd przyjął projekt ustawy o oznakowaniu produktów bez GMO

na zwiększenie wykorzystania upraw rodzimych roślin białkowych na cele paszowe, wskazano także. Zgodnie z projektem nadzór nad stosowaniem znakowania "wolne od GMO" powierzony zostanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji

Senat przyjął ustawę umożliwiającą rolnikom sprzedaż towarów bez podatku

. Ustawa definiuje pojęcie "rolniczy handel detaliczny" oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opracował pakiet działań dodatkowo wzmacniających odporność sektora bankowego i możliwości finansowania gospodarki w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 - tj. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz

Prezydent podpisał nowelę dot. m.in. nielegalnego obrotu produktami leczniczymi

, wskazując jako cel funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych - bezpośrednie zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze. "W celu ograniczenia nielegalnego wywozu z Polski produktów leczniczych, ustawa wprowadza ponadto przepisy służące usprawnieniu nadzoru i

Projekt SRKK: Nadzór rynkowy powinien być silny, efektywny i innowacyjny

nadzoru. Innymi słowy, potrzeba z jednej strony więcej kontroli oraz inspekcji ?na miejscu" i jednocześnie zrozumiałych wytycznych w każdym problematycznym z punktu widzenia rynku aspekcie. Z drugiej strony konieczne jest większe wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nadzorczych, np. w zakresie

Afera z wołowiną to nie jest jednostkowy przypadek. System kontroli weterynaryjnej w Polsce jedzie na oparach

Afera z wołowiną to nie jest jednostkowy przypadek. System kontroli weterynaryjnej w Polsce jedzie na oparach

weterynarza, co podaje w wątpliwość bezpieczeństwo mięsa. Winni są przede wszystkim oszuści, rolnicy i rzeźnicy, którzy chcieli zarobić na mięsie z bydła. Politycy i przedstawiciele branży mięsnej zaznaczają, że to był jednostkowy przypadek, a nie problem systemowy. I palcem wskazują na inspekcje

Po ostatnim raporcie Inspekcji Handlowej mogę tylko usiąść i zapłakać. Albo stać przy garach

Po ostatnim raporcie Inspekcji Handlowej mogę tylko usiąść i zapłakać. Albo stać przy garach

przełożenia karm z oryginalnych opakowań do zastępczych, albo nie było informacji po polsku i instrukcji właściwego stosowania karmy. W efekcie Inspekcja Handlowa skierowała 11 informacji o nieprawidłowościach do nadzoru weterynaryjnego i 12 wniosków do sądu o ukaranie producentów za niewłaściwy skład i

Miks tłuszczowy zamiast masła, przeterminowane mięso. Tak karmią w przedszkolach, szkołach i szpitalach

Miks tłuszczowy zamiast masła, przeterminowane mięso. Tak karmią w przedszkolach, szkołach i szpitalach

czterech przypadkach kontrolerzy odstąpili od wlepienia kar.  Cztery postępowania są jeszcze w toku. Inspekcja Handlowa skierowała też dwa wnioski do sądu o ukaranie za wykroczenia. Ponadto zawiadomiła o nieprawidłowościach organy nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego, urzędy miar oraz wojewódzkie

Przestrzeganie praw pracowniczych na najgorszym poziomie od lat

których zależy świat, zwiększając nadzór, łamiąc porozumienia, zwalniając pracowników, blokując i zastraszając związki oraz uciekając się do przemocy i morderstw" – podsumował wyniki sekretarz generalny ITUC Sharan Burrow. Najgorsze kraje dla pracowników Z raportu ITUC wynika, że liczba krajów

UKNF: Postępowanie naprawcze realizowano w 33 SKOK-ach na koniec czerwca

; - czytamy dalej. Uwzględniając dodatkowo wyniki inspekcji przeprowadzonych dotychczas w kasach przez UKNF oraz wnioski z prowadzonego nadzoru analitycznego, wartość funduszy niektórych kas powinna być istotnie obniżona, a ich łączna wartość w całym sektorze prezentowana na

Rząd przyjął ustawę o produktach kosmetycznych

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. "Przepisy europejskie nakładają obowiązki związane z informowaniem o tzw. ciężkim niepożądanym działaniu produktów kosmetycznych. Aby monitorować i realizować te obowiązki, stworzony zostanie System Informowania o Ciężkich

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec IV kwartału 2019 r. wykazały zysk netto w wysokości 42,25 mln zł wobec 81,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Rząd przyjął projekt noweli ustawy dot. nielegalnego wywozu leków za granicę

konsekwencji stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Dzięki nowym regulacjom zwiększy się nadzór nad rynkiem farmaceutycznym i zmniejszy nielegalny wywóz leków za granicę (w aptekach zwiększą się zasoby produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności w Polsce

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

oraz nie w pełni rzetelne. W szczególności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przez pierwsze pięć lat działalności spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli. Nie zidentyfikował także sygnałów wskazujących na nieprawidłowości na podstawie informacji udostępnianych przez spółkę, jej

Rząd przyjął nowelę pozwalającą m.in. na walkę z szarą strefą w gospod. odpadami

elektrycznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Inspekcja Ochrony Środowiska otrzyma nowe narzędzie do walki z "szarą strefą" w gospodarce odpadami. "W Unii Europejskiej lokalne warunki klimatyczne mają wpływ na ilość energii, którą można technicznie wykorzystać

NIK: Nieznany jest rzeczywisty poziom odzyskiwania zużytych baterii w Polsce

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Firmy zbierające zużyte baterie są praktycznie poza kontrolą i nadzorem inspekcji środowiska, dlatego nie wiadomo, jaki jest rzeczywisty poziom odzyskiwania ich w Polsce, poinformowała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Nie stworzono spójnego i

Rząd przyjął nowelę dot. powołania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego

;W nowych przepisach ujednolicono sposób przeprowadzania inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne przez ustanowienie jednego organu powołanego do kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego. Przewidziano powołanie Głównego

Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro

opartymi na zaufaniu (takimi jak np. sprzedaż internetowa)" - zaznaczyło Ministerstwo Finansów, które jest inicjatorem proponowanych zmian. W związku z tym planowane jest zniesienie obowiązków BUP wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dot. przekazywania dokumentów

UKNF: Procedura przymusowej restrukturyzacji PBS wynika z prawa krajowego i UE

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Wszczęcie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS) wynikało m.in. z faktu, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła nieskuteczność działań naprawczych

NIK: Hodowcy zwierząt rzeźnych masowo podają im antybiotyki i nie ma nad tym kontroli

sprawdzić u lekarza, który karty wystawiał, ponieważ nie podlega on kontroli ze strony powiatowego lekarza weterynarii. Lekarze objęci są nadzorem Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, a ta z kolei nie ma uprawnień do kontrolowania gospodarstw. Do tego o kontrolach hodowcy są wcześniej uprzedzani, co

Zapłacisz za kontrolę sanepidu? Uważaj, bo na konto oszusta

- Kilka dni temu zgłosiła się do nas kobieta, która od niedawna prowadzi działalność gospodarczą, z pytaniem, gdzie ma zapłacić za kontrolę. Zdziwiłem się, bo inspekcja sanitarna, prowadząc kontrole, nie pobiera żadnych należności - mówi Bolesław Rudnicki, powiatowy inspektor

UOKiK: Prawie 30% z 17,3 tys. wyrobów nie spełnia wymogów bezpieczeństwa

. System nadzoru rynku w Polsce działa od przystąpienia do UE i jest monitorowany przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który współpracuje z wyspecjalizowanymi organami prowadzącymi kontrole. Są to: Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Inspekcja

Rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać swoje kiełbasy, pasztety, sery

kompetencje do nadzoru nad jakością żywności w rolniczym handlu detalicznym. Odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem produktów zwierzęcych będzie Inspekcja Weterynaryjna, a za niezwierzęce - Państwowa Inspekcja Sanitarna. Co ważne, uproszczone będą wymagania higieniczne w

KNF odmówiła zatwierdzenia A. Bąka na prezesa SKOK 'Skarbiec'

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia Andrzeja Bąka na stanowisku prezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo ? Kredytowej ?Skarbiec" ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania spółdzielczą

Wypadek w trakcie pracy zdalnej? I pracownik, i pracodawca mają kłopot. Kodeks pracy póki co "milczy"

. Karolina Główczyńska-Woelke, kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy Departamentu Nadzoru i Kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. A co z należnymi świadczeniami? – W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego płatny przez ZUS w wysokości

Estonia wyrzuca Danske Bank za pranie pieniędzy z Rosji

We wtorek nadzór finansowy Estonii Finantsinspektsioon wydał polecenie zamknięcia w tym kraju oddziału Danske Bank, największego banku Danii. Ma on zakończyć działalność w ciągu 8 miesięcy, a już za 20 dni Danske Bank ma przedstawić estońskiemu regulatorowi plan likwidacji oddziału. Szef

UE bierze się za sztuczną inteligencję. Nie chce, żeby spełniły się wizje z "Black Mirror"

zakazu przeprowadzania oceny społecznej (jednostek lub grup) i masowego nadzoru (z wyjątkiem utrzymania bezpieczeństwa publicznego) dotyczą one również identyfikacji biometrycznej, czyli np. używania technologii rozpoznawania twarzy. Wymagałoby to specjalnego zezwolenia władz. Aplikacje sztucznej

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

To mogła być jedna z większych kompromitacji Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o niewielki z punktu widzenia zamówień publicznych przetarg na dostarczanie listów. Jego wartość to ok. 10 mln zł - o całej sprawie pisaliśmy w maju w

Fiskus podniesie opłaty na państwowych autostradach

prowadzone w przyspieszonym tempie konsultacje projektu nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Projekt ten przygotował fiskus, który w połowie tego roku niespodziewanie przejął nadzór nad systemem elektronicznego poboru opłat

Rząd przygotowuje specustawę przymuszającą do odstrzału dzików w związku z ASF

nadzór nad nią to lepsze rozwiązanie niż, jak pisali już w styczniu 2019 roku, "bezsensowne wybijanie dzików". Wtedy też 1119 naukowców Nauki Dla Przyrody apelowało w liście otwartym do premiera „o uchronienie kraju od fatalnych konsekwencji gospodarczych i środowiskowych decyzji Ministra

Chałupnictwo nie umarło. Wciąż można znaleźć takie oferty pracy

Wzrost zainteresowania chałupnictwem nastąpił w czasie pandemii, gdy zostaliśmy zmuszeni do przebywania w domach. Warto wiedzieć, że taka praca również jest określona pewnymi regulacjami. 1. Czym jest chałupnictwo Jak wyjaśnia Sekcja Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, praca nakładcza

UOKiK: Wykryto nieprawidłowości w ponad 10% partii wód mineralnych i źródlanych

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Inspekcja Handlowa (IH) na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skontrolowała 437 partii naturalnych wód mineralnych, źródlanych oraz napojów potocznie nazywanych "wodami smakowymi" w placówkach handlowych i

KNF: Współczynnik wypłacalności SKOK-ów powinien wynosić 2,16% na koniec 2017

. "Spadek ten nastąpił pomimo zaliczenia przez niektóre kasy zysków za 2016 rok do funduszy własnych oraz dodatkowego wsparcia kapitałowego udzielonego przez Kasę Krajową. Uwzględniając dodatkowo wyniki inspekcji przeprowadzonych w kasach przez UKNF oraz wnioski z prowadzonego nadzoru analitycznego

Nie uznali reklamacji zepsutego sandała. Bo stopa była za duża. Czy zamiast iść do sądu, lepiej się dogadać?

zainteresowanie odnotowały same podmioty zajmujące się rozwiązywaniem sporów. Do inspekcji handlowej trafiło od 10 stycznia do 15 grudnia 2017 roku 7970 wniosków o postępowania polubowne. Rzecznik finansowy otrzymał 3500 takich spraw. Komisja Nadzoru Finansowego - 2380. Arbiter Bankowy przy Związku Banków

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesa SKOK Profit

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła zatwierdzenia Ryszarda Nawrota na prezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Profit" (SKOK Profit), podała Komisja. Decyzja została podjęta ze względu na

Ogrzewasz dom albo szklarnię? Nie zapomnij o ważnej deklaracji

infrastruktury, ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. CEEB ma stać się ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych, nieekologicznych pieców, tak zwanych kopciuchów, i wspomóc walkę ze smogiem. Ewidencję prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

MRiRW: Projekt ustawy dot. rolniczego handlu detal. przesłany do konsultacji

zaproponowano, aby nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem żywności): - w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesa SKOK Mysłowice

Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła zatwierdzenia Rafała Majchura na stanowisku prezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo ? Kredytowej Mysłowice (SKOK Mysłowice), podała Komisja. "Komisja jednogłośnie

Rząd gasi pożary na składowiskach i walczy z "mafią śmieciową": inspektorzy środowiska z dronami, limity przyjęć śmieci, 1 mln zł kar

i przeszukać pomieszczenia. Inspekcja środowiska z nowymi uprawnieniami Składowiska mają być kontrolowane za pomocą dronów, a właściciele firm składujących śmieci będą mieć obowiązek monitoringu terenu. – Ma to ułatwić nadzór nad składowiskami, a w wypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę i

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesa SKOK Śląsk

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła zatwierdzenia Krzysztofa Kwiatka na prezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Śląsk" (SKOK Śląsk), podała Komisja. Decyzja została podjęta ze względu na

Farbowany kopciuch. Sprzedawcy i producenci kotłów bezkarnie oszukują klientów

wciąż nie zostały przyznane. – Projekt nowelizacji, która nadaje nam takie kompetencje i uwzględnia finansowanie, jest dopiero w uzgodnieniach – zaznacza Józef Gafka, naczelnik wydziału nadzoru rynku i kontroli paliw w gdańskiej inspekcji handlowej. W planach 100 tys. zł kary Mowa o

"Polski ład". Pracownik doniesie, pracodawca zapłaci dwa razy. Albo i więcej

pracowników, aby zgłaszali pracę na czarno, a więc bez podpisanej umowy, a także sytuacje, w których firma zaniżyła podstawę wymiaru składek, do Państwowej Inspekcji Pracy. Bo na razie nie mają w tym interesu - jeśli wzięli już do ręki jakiekolwiek pieniądze, doniesienie na pracodawcę jest równoznaczne z

FlixBus będzie na bieżąco analizował możliwość przywracania kolejnych połączeń

częstotliwość wymiany filtrów klimatyzacji, częstsza wentylacja wnętrza. - Obowiązek noszenia maseczki lub zasłaniania ust i nosa przez pasażerów podczas odprawy oraz podróży FlixBusem. - Cyfrowa kontrola biletów i bezdotykowa inspekcja dokumentów przy

Państwowa Inspekcja Pracy jak choinka. Inspektorzy pracy piszą do posłów maile z prośbą o pieniądze

obywateli. Wydatki na funkcjonowanie inspekcji są nieporównanie niższe niż koszty, jakie ponosiłoby państwo, gdyby zabrakło nadzoru PIP: koszty wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wypłat rent, odszkodowań i innych świadczeń, o trudnych do oszacowania, acz oczywistych kosztach społecznych nie

Kosztowne przejęcie viaToll przez inspektorów transportu drogowego

W środę wieczorem w Sejmie ma się odbyć drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która przewiduje przejęcie przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) od GDDKiA nadzoru nad systemem elektronicznych opłat drogowych viaToll. Prawdopodobnie w piątek Sejm

PCA udzieliło 68 nowych akredytacji w 2016, głównie dla laboratoriów badawczych

, analiza gazów, chemia kliniczna i analityka medyczna, inspekcje do celów homologacji i dopuszczenia, inspekcje ilości i jakości towarów, rzeczoznawcy samochodowi czy też specjaliści w zakresie spawalnictwa" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie cofnięto 23 akredytacje, w

Nie wszyscy pracodawcy zawrą na czas umowę o zarządzanie PPK

jest taka grupa podmiotów zatrudniających, które się spóźnią. Zobaczymy, co zrobią PFR i Państwowa Inspekcja Pracy – mówi Marcin Wojewódka. Będzie większa konsolidacja Mimo przepisów, które miały chronić przed nadmierną konsolidacją rynku, większość pracodawców zawiera umowy z instytucjami

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesa SKOK Centrum

Warszawa, 22.09.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia Joachima Nowaka na stanowisko prezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Centrum", podała Komisja. Decyzja została podjęta

KNF: Sytuacja SKOK-ów pozostaje bardzo trudna 

inspekcji oraz nadzoru analitycznego dotyczą m.in. wyceny ryzyka występującego w kasach oraz wielkości brakujących odpisów aktualizujących" - czytamy w "Raporcie o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec września 2016 roku. Współczynnik

Ścigaj, Kukiz'15: "Umowa o dzieło to stosunek pracy". Nie zna kodeksu?

Ostatnie posiedzenie Rady Ochrony Pracy (ROP) - organu nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy  (PIP), w którym zasiadają posłowie, senatorowie, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców i eksperci. Rada pochyla się nad raportem z

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesa SKOK 'Rafineria'

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia Jana Lechmyca na stanowisko prezesa zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Rafineria", podała Komisja. Decyzja została

Samozatrudnienie wypiera umowy-zlecenia. Polacy zakładają "firmy"

zdecydował się - choć obiecywał to w kampanii wyborczej w 2015 roku - na prawdziwą walkę z umowami śmieciowymi, czyli wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy w taki sposób, aby ta mogła zamieniać fikcyjne zlecenia na etaty. Obrał za to inną drogę: najpierw - w 2016 roku - wprowadził minimalną stawkę za

Zarządca komisaryczny w kolejnym SKOK-u. Chodzi o SKOK Profit

kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF" - podał wtedy nadzór w komunikacie. Kolejny SKOK z problemami SKOK Profit to kolejna kasa z problemami finansowymi. W ubiegłym miesiącu KNF ustanowiła zarządcę

Narzędzia do majsterkowania przebadane przez Inspekcję Handlową

. Odpowiedzialność przedsiębiorcy obejmuje wady towaru, które ujawniły się w okresie dwóch lat od jego wydania konsumentowi. Zastrzeżenia co do bezpieczeństwa lub oznakowania produktów należy zgłaszać do inspekcji handlowej lub departamentu nadzoru rynku w UOKiK.

NIK: Fermy zwierząt smrodzą i zanieczyszczają środowisko

rolnictwa, gdzie omawiano raport NIK. Co druga ferma omija przepisy To, że ściślejszy nadzór nad fermami jest potrzebny, wykazały zlecone przez NIK kontrole. W 2014 r. Inspekcja Ochrony Środowiska sprawdziła 62 fermy, a Inspekcja Weterynaryjna 61 ferm

PCA: Trend wskazuje na rosnącą liczbę akredytacji w budownictwie

ostatnich latach Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pobiera zwiększoną liczbę próbek z rynku, w celu potwierdzania, że wyroby budowlane spełniają normy bezpieczeństwa. Dochodzi mimo to do sytuacji, w których liczba próbek przewyższa zdolności dotychczas akredytowanych laboratoriów badawczych, co tworzy na

PKN Orlen wykorzystuje drona do monitorowania zakładu w Płocku

. "Inteligentne systemy, wykonujące jednocześnie pracę automatycznie, cyklicznie i z coraz większą dokładnością, stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod przeprowadzania inspekcji infrastruktury. Wykorzystanie autonomicznej stacji dokującej dla dronów jest przykładem synergicznej współpracy z

Polska i Chiny podpisały protokół ws. wymagań dla eksportu jabłek do Chin

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz chińskiego Generalnego Urzędu ds. Nadzoru Jakości Inspekcji i Kwarantanny podpisali protokół w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin oraz memorandum o

Raport NIK: Spaliny trują, a władze nie robią nic

ograniczyć emisję zanieczyszczeń z samochodów. Narażanie zdrowia Po niemal dwóch latach od tego raportu Najwyższa Izba Kontroli publikuje dziś najnowsze dane o emisji zanieczyszczeń z transportu i oskarża rząd o narażanie zdrowia mieszkańców, zarzuca mu bezczynność, a policji i Inspekcji Transportu Drogowego

Na podkarpackich drogach nowy system pomiaru prędkości

Inspekcja transportu drogowego na terenie całej Polski zamierza zlokalizować nowy system w 29 miejscach. Powstała już ostateczna lista tych dróg. Dwie z nich znajdują się na Podkarpaciu. Lista powstała w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Inspekcji Transportu

MSP: Terminal LNG został już zrealizowany w niemal 98%

; - powiedział Gawlik. Montaż urządzeń został już zrealizowany w 100%, a obecnie trwają testy poszczególnych urządzeń. Od kilku miesięcy trwają także czynności związane z inspekcjami i odbiorami poszczególnych systemów, dodał wiceminister. Wiceminister

Rząd planuje: 20 tys. zł kary za brak zgłoszenia przewozu paliwa, alkoholu i tytoniu. Nadzór nad ciężarówkami od marca

Wprowadzenie specjalnego nadzoru nad drogowymi przewozami paliw, alkoholu oraz tytoniu przewiduje projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, który we wtorek ma przyjąć rząd. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów to kolejny krok do

Była obietnica, nie ma sensu ekonomicznego. PiS brnie w Polski Narodowy Holding Spożywczy

2018 roku. Szkopuł w tym, że swoje weto zgłosił tu minister zdrowia któremu obecnie podlega inspekcja sanitarna. Radziwiłł mówi,  że nie da „swojej” inspekcji pod nadzór ministra rolnictwa, a Jurgiel zapewnia cały czas, że sprawa jest przesądzona. We wszystkich inspekcjach od miesięcy

Drogowy układ Adamczyka z Morawieckim. Lukratywny system opłat drogowych viaToll pozostanie w rządzie?

i wicepremierem Mateuszem Morawieckim, na którym omawiano przyszłości Głównej Inspekcji Transportu Drogowego (GITD). To urząd o funkcjach kontrolnych, który zajmuje się m.in. sprawdzaniem, czy kierowcy ciężarówek uiścili należne opłaty w viaToll i nie jeżdżą przeładowanymi samochodami. Podczas

Nowy szef Transportowego Dozoru Technicznego. Kłopoty dla gazoportu?

Świnoujściu. Według ustaleń Izby w tym sporze TDT znalazło się w konflikcie interesów. Bo urząd miał wykonywać inspekcje gazociągów budowanych w terminalu, ale jednocześnie na zlecenie wykonawcy certyfikował instalacje na terenie terminalu. Początkowo spór dotyczył tego, które

KNF nałożyła na zarząd jednego ze SKOK-ów kary za brak współpracy z rewidentem

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o nałożeniu na prezesa i wiceprezesa zarządu jednej ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) kar pieniężnych w maksymalnej wysokości po 10,5 tys. zł na osobę za niewykonanie przez

Adamczyk: ITD po przejęciu opłat drogowych zacznie prace nad jednolitym systemem

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk jest przekonany, że Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) z powodzeniem dokona przejęcia obsługi Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) od 3 listopada br., a niedługo potem rozpocznie

Ustawa o 12 zł za godzinę czeka na podpis prezydenta

stosowane zgodnie z prawem i ich przeznaczeniem, tzn. takich, w ramach których zleceniobiorca pracuje bez nadzoru i w wybranym przez siebie miejscu i czasie. To oznacza, że najprawdopodobniej najmocniej uderzy w rynek ochrony i sprzątania, na którym ponad połowa zatrudnionych pracuje na

100 dni rządu Szydło. Górnicy skarżą się inspekcji pracy

Już dwa tygodnie po zaprzysiężeniu rządu zostało utworzone Ministerstwo Energii, które ma koordynować politykę energetyczną państwa (na razie nadzór nad spółkami energetycznymi jest ciągle w gestii Ministerstwa Skarbu, ale ostatecznie ma się to zmienić

Fotoradary znikną z ulic. Piraci drogowi będą bezkarni?

Zjednoczonych na Saskiej Kępie i bocznej ulicy Rosochatej w Powsinie. Wcześniej padały propozycje, żeby to właśnie ITD przejęła pozostałe fotoradary od straży miejskiej. Inspekcja wcale się jednak do tego nie pali. - Ustawa nie zobowiązuje nas do tego - mówi Piotr Zych z Centrum Automatycznego Nadzoru nad

Inspektorzy skontrolowali mrożone ryby i owoce morza. Mieli zastrzeżenia aż do 40 proc. produktów

Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole mrożonych ryb i owoców morza w IV kwartale 2014 r. W sumie sprawdzono 164 placówki handlowe w całym kraju (sklepy detaliczne i hurtownie), łącznie kontrolując 950 partii produktów. Nieprawidłowości stwierdzono w 116 placówkach (ponad

Kolejna afera w Europie z brudnymi pieniędzmi z Rosji. Największy bank Danii wyprał 200 mld euro?

dziedzinach w ogóle nie wprowadzono takich procedur, a w niektórych obszarach kontroli wewnętrznej brakowało pracowników – powiedział w czwartek dyrektor estońskiej Inspekcji Finansowej Kilvar Kessler, cytowany przez agencję Delfi. Kessler dodał, że po przekształceniu banku Sampo w oddział Danske nadzór

Kolejna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w PLL LOT. Tym razem sprawa "śmieciówek" trafi do sądu. Ale tu kodeks pracy kuleje

W PLL LOT połowa z ok. 3 tys. pracowników i pracownic jest zatrudniona na umowach cywilnoprawnych. W trakcie kontroli w czerwcu Państwowa Inspekcja Pracy jednoznacznie stwierdziła, że samozatrudnienie, na którym pracują piloci, stewardzi i stewardesy w PLL LOT i spółce córce LOT Crew, jest w

Za samochód w leasingu dostaniesz wyższy mandat

Od 1 lipca 2011 roku, kiedy to Inspekcja Transportu Drogowego przejęła nadzór nad systemem fotoradarów, do firm leasingowych trafiło 68 tys. wezwań ws. wskazania użytkowników pojazdów, którzy zostali złapani na wykroczeniu drogowym. Dodatkowo firmy otrzymały niemal 40 tys

Miasta na wojnie z Uberem? Warszawa i Kraków kontrolują kierowców

o tym przekonują się właśnie krakowscy urzędnicy. - W tym roku pracownicy Urzędu Miasta Krakowa zamówili w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem transportu drogowego 66 przewozów Uber - wyjaśnia Wiesław Szanduła z Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców krakowskiego

Rząd na wojnie z mafią śmieciową. Czy zaostrzenie prawa, kontrole składowisk i większe uprawnienia służb pomogą?

odpadów niebezpiecznych, czyli chemikaliów, nawet 3 tys. zł! Za recykling musi zapłacić. Czytaj też: Odpadowa rewolucja. Nowy system pomoże w walce ze śmieciową szarą strefą Nadzór nie nadzoruje Kto kontroluje, co się dzieje na składowiskach? - To kolejna luka w prawie - podkreśla Baściuk. Bo nadzór

Bank udzielił kredytu, teraz straszy inspekcją domu

. Odpowiada Maciej Samcik Cóż, rzeczywiście, w punktach umowy dotyczących inspekcji nie ma zapisu, który pozwalałby bankowi wykonywać ją bez żadnego powodu. Ale z drugiej strony obowiązuje ogólna wytyczna Komisji Nadzoru Finansowego, z której wynika, że "bank jest zobowiązany

Jak walczyć o swoje prawa poza sądem

sposób dogadania się z bankiem czy sklepem – sąd polubowny. Od lat takie sądy działają m.in. przy Komisji Nadzoru Finansowego (spory z instytucjami nadzorowanymi przez KNF, m.in. banki i firmy ubezpieczeniowe), Związku Banków Polskich (spory z bankami), Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (spory z

Bruksela: Początek budowy unii bankowej

struktury eksperckiej, która byłaby w stanie obserwować tysiące banków, bo tę codzienną pracę nadal będą prowadzić krajowe nadzory bankowe w krajach euro. Będą jednak w tej kwestii podporządkowane EBC, który miałby zyskać prawo do inspekcji w każdym banku strefy euro. - Nadzory krajowe staną się niejako

Układ drogowy w rządzie PiS. Jaka firma skorzysta na zerwaniu przetargu na zarządzanie systemem opłat drogowych viaToll?

Jak już pisaliśmy w „Wyborczej”, w listopadzie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk na spotkaniu z premier Beatą Szydło i wicepremierem Mateuszem Morawieckim niespodziewanie zapowiedział, że nadzór nad system elektronicznych opłat drogowych viaToll przejmie Główny Inspektorat

Zatrzymano prezesa i wiceprezesa SKOK Wołomin

trudnej sytuacji finansowej. Ich fundusze własne, czyli podstawę do prowadzenia jakiejkolwiek działalności, nadzór szacuje na minus 70 mln zł, a jeśli doliczyć do tego korekty wynikające z inspekcji KNF w kasach, to ujemne saldo wyniesie 660 mln zł. Żeby SKOK-i spełniały choćby najniższe wymogi dotyczące

KNF przekaże projekt Rekomendacji Z do konsultacji publicznych w II poł. roku

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła założenia Rekomendacji Z dotyczącej zasad zarządzania wewnętrznego w bankach, podała Komisja. Celem planowanej Rekomendacji Z będzie korekta stosowanych w działalności banków praktyk, zidentyfikowanych

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesa SKOK 'Nike'

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia Marka Patalasa na stanowisku prezesa zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Nike", podała Komisja. Decyzje zostały podjęte

Piloci PLL LOT: "Tak źle jeszcze nie było, bezpieczeństwo pasażerów jest zagrożone". Sprawa trafi do ABW

sprawdzić, czy na masową skalę nie jest zagrożone bezpieczeństwo pasażerów. Czytaj też: Kierowcy będą płacić za przejazd autostradą A1 bez wyciągania portfela Premier objął nadzór nad PLL LOT, ale spotkań unika Spotkanie ostatniej szansy odbywało się w ograniczonym gronie. Mimo zaproszenia marszałka

Uczelnie, które nie płacą składek ZUS za pracowników, będą mogły zostać zlikwidowane. Czy pracownicy stracą?

Wyższego napisało nam, że resort jako „organ sprawujący nadzór nad uczelnią, może, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wezwać uczelnię do zaprzestania działalności naruszającej przepisy prawa oraz usunięcia jej skutków, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin