nadzorem górniczym

tadec, bed, ISBNews

Sąd w Katowicach ogłosił upadłość SKOK Arka

Sąd w Katowicach ogłosił upadłość SKOK Arka

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Arka" w Dąbrowie Górniczej (SKOK Arka), podała Komisja Nadzoru Finansowego.

KNF zawiesza SKOK Arka i występuje o ogłoszenie jego upadłości

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej ?Arka? (SKOK Arka) w Dąbrowie Górniczej oraz wystąpiła do sądu o ogłoszenie jej upadłości.

Skarb państwa. Miotła kadrowa i demontaż nadzoru

Już w exposé premier Szydło zapowiedziała likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa, którego kierownictwo objął Dawid Jackiewicz. Następuje jego demontaż. Od kwietnia nadzór nad spółkami elektroenergetycznymi PGE, Tauron, Enea i Energa, działającymi w branży górniczej spółkami Węglozbyt i Węglokoks, ale także nad kopalniami soli w Bochni i Wieliczce przejęło nowe Ministerstwo Energii. Od lipca przejmie kontrolę także nad PKN Orlen, Grupą Lotos i PGNiG.

MAP: Jonasz Drabek został pełnomocnikiem ds. górnictwa węgla kamiennego

Górnictwa. W ramach obowiązków sprawuje nadzór nad sektorem górniczym, spółkami górniczymi i instytutami branżowymi. Jest również odpowiedzialny za obszar regulacji i finansowania górnictwa, podano także. (ISBnews)

Senat poparł ustawę o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników

, maszyny budowlane, kosiarki, agregaty prądotwórcze). Homologacji będzie udzielał dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Nadzór nad rynkiem, w tym m.in. kontrolę spełniania wymogów przez silniki, będą ? zgodnie z ustawą - sprawować prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o systemach homologacji

dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Nadzór nad rynkiem, w tym m.in. kontrolę spełniania wymogów przez silniki, będą - zgodnie z ustawą - sprawować prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa

Oferta Famuru dla KWK Ruda za 59,9 mln zł netto wybrana przez PGG

Grupę Górniczą S.A oferty emitenta w postępowaniu" - czytamy w komunikacie. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r

Oferty Famuru zostały wybrane w dwóch przetargach Polskiej Grupy Górniczej

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Oferta Famuru, warta 65 562 627 zł netto, została wybrana w przetargu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) na dostawę nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych oraz kruszarek ścianowych, a także nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych z

Rząd przyjął projekt ustawy o systemach homologacji typu UE

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum

Konsorcjum Famuru ma umowę z PGG na dostawę sprzętu za 65,3 mln zł netto

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) podpisała z konsorcjum Famuru umowę obejmującą dostawę 177 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą, doposażonych w system monitoringu i wizualizacji ciśnień w stojakach

Rada nadzorcza PGG ogłosiła konkurs na stanowiska dwóch wiceprezesów

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej (PGG) ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa ds. strategii i nadzoru właścicielskiego oraz wiceprezesa ds. sprzedaży, podała spółka. Termin składania

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita dla obligacji na maks. 200 mln zł

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VII Programu Emisji

Famur dostarczy PGG przenośniki zgrzebłowe za 65,56 mln zł netto

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Famur ma umowę z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) o wartości 65,56 mln zł netto na dostawę nowych przenośników zgrzebłowych, podała spółka. "Zarząd Famur z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr

Famur ma umowę na dostawę przenośników dla PGG o wartości 79,95 mln zł netto

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Famur i Polska Grupa Górnicza (PGG) podpisały umowę na dostawę przez Famur nowych przenośników dla PGG, dla KWK ROW w latach 2019-2020, podał Famur. "Wartość zawartej umowy wyniosła 75,95 mln zł netto"

Oferty Famuru warte 124 mln zł wybrane w przetargu PGG na dzierżawę kombajnów

stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań

Bumech i Famur podpisały list intencyjny w sprawie współpracy

ramowe zasady współpracy pomiędzy Bumech SA i Famur SA w szczególności w zakresie: - aktywnego wsparcia przez Famur procesu pozyskiwania przez Bumech kontraktów dotyczących usług górniczych na rynkach zagranicznych, na których obecny jest Famur

Famur ogłosił wezwanie na 26,77% akcji Primetech po 1,45 zł za szt.

akcji w kapitale zakładowym spółki. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie

KNF zatwierdziła prospekt PCC Rokita w zw. z programem obligacji do 300 mln zł

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita w związku z ofertą publiczną obligacji w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała Komisja. "Z upoważnienia

Oferta konsorcjum Famuru za maks. 66,9 mln zł netto wybrana przez PGG

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Famuru i Hydrotechu, warta maksymalnie 66,89 mln zł netto, została wybrana przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w przetargu pt. "Dostawa obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w latach 2019 -2020

Famur ma umowy na dzierżawę kombajnów PGG za maks. 124,6 mln zł netto

się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017

Gaz-System ma umowę z konsorcjum PORR i Denys NV na gazociąg Tworóg-Tworzeń

, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz oraz Dąbrowa Górnicza. Nadzór inwestorski nad tą inwestycją będzie sprawować firma ECMG GmbH, natomiast nadzór autorski firma Tractebel Engineering S.A. - wykonawca dokumentacji projektowej. Zakończenie

Famur ma umowę na dostarczenie sprzętu do PGG za ok. 44,5 mln zł

również szczegółowe kryteria europejskich oraz światowych norm i przepisów górniczych, podano także. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru

Zarząd PCC Rokita powołany na kolejną kadencję

stanowisku kierownika projektu. W 2002 roku objął stanowisko dyrektora biura nadzoru właścicielskiego i rozwoju grupy kapitałowej. Od 2005 r. dodatkowo pełnił funkcję członka zarządu, a w 2010 roku zostal powołany na stanowisko dyrektora generalnego i prezesa spółki. Rafał Zdon

Famur wydłużył zapisy w wezwaniu na akcje Primetech do 12 września br.

Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na

Oferty Famuru warte 74 mln zł wybrane w przetargu PGG na przenośniki

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Oferty Famuru, warte łącznie 74,03 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsze w postępowaniu pn. "Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz

PiS zaczyna zamykać węgiel, choć się nie przyznaje. A związkowcy chcą uciec od Sasina do Morawieckiego

objęcie górnictwa osobistym nadzorem. W ich ocenie minister aktywów państwowych Jacek Sasin nie jest właściwą osobą do zarządzania tą branżą. - Pozostawienie kompetencji w tym zakresie w gestii ministra Sasina będzie oznaczało Pańskie przyzwolenie na likwidację Polskiej Grupy Górniczej i utratę dziesiątek

Famur szacuje ok. 40 mln zł oszczędności w br. w wyniku ograniczenia kosztów

dywersyfikacji przychodów, szukając potencjalnych podmiotów do ewentualnego przejęcia również poza branżą górniczą, umożliwiających wykorzystanie efektów synergii zarówno o charakterze rynkowym jaki i produkcyjno-technologicznym. Niezależnie, wciąż pracujemy nad zbudowaniem kompetencji w obszarze HRM. Aktualnie

Famur ma umowę z PGG na dostawy maszyn do KWK Ruda za 59,9 mln zł netto

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Famur podpisał z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowę na dostawę przenośników zgrzebłowych ścianowych oraz kruszarek ścianowych dla KWK Ruda, podała spółka. Wartość umowy to 59,9 mln zł netto. "Realizacja umowy

Famur zlikwiduje oddział D450 w Rybniku, zwolni 204 osoby

inwestycjami w maszyny i urządzenia górnicze, co szczególnie mocno dotknęło grupę produktową przenośników zgrzebłowych" - czytamy w komunikacie. Famur szacuje, że jego średniomiesięczna sprzedaż w obszarze przenośników w roku 2020 zmniejszy się do poziomu ok. 8 mln zł z ok. 30

Gaz-System wykonuje drugi otwór rozpoznawczy pod magazyn gazu Damasławek

Chemicznych 'Chemkop' Sp. z o.o. Ponadto organem nadzoru górniczego dla prowadzonych prac jest Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku. Po zakończeniu prac otwory badawcze zostaną dokładnie zabezpieczone, place wiertnicze zlikwidowane, zaś teren zrekultywowany. Decyzja biznesowa o budowie podziemnego magazynu gazu

Rząd odwraca się od górnictwa? Będą żądania podwyżek

sytuacji. Uporządkowana została też m.in. polsko-polska konkurencja na rynku węgla. Wyzwań nadal jest jednak bardzo dużo. Rozszczepienie nadzoru nad górnictwem i energetyką w takim momencie jest bardzo złą decyzją. Przez takie posunięcia rządu można odnieść wrażenie, że branża górnicza jest spychana

Famur ma umowy na dostawy przenośników dla PGG za łącznie 74 mln zł netto

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Famur zawarł ostatnią z czterech umów w ramach zadania pn. "Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej", a łączna

Famur dostarczy PG Silesia kompleks ścianowy za 62,64 mln zł netto

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Famur zawarł umowę na dostawę kompleksu ścianowego do Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" za 62,64 mln zł netto, podała spółka. Realizacja umowy będzie następować etapowo na podstawie ustalonego

Oferta spółki Famuru warta 21,49 mln euro wybrana na dostawę obudów do Rosji

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Oferta Polskich Maszyn Górniczych ? spółki zależnej Famuru ? o wartości 21,49 mln euro została wybrana w przetargu na dostawę 177 sekcji obudów zmechanizowanych do kopalni Kirova rosyjskiego koncernu AO SUEK, podał Famur

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

. W czerwcu Famur ogłosił wezwanie na 5 335 474 akcji Primetech, tj. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i tyle samo ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych

Famur nie przewiduje podniesienia ceny w wezwaniu na Primetech

) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW

Famur: PGG czasowo zawiesiła wykonywanie umów o wartości ok. 103 mln zł

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Famur otrzymał informację od Polskiej Grupy Górniczej (PGG) o czasowym zawieszeniu wykonywania wybranych umów ze względu na siłę wyższą w następstwie epidemii COVID-19, podała spółka. Łączna wartość tych umów to ok. 103 mln zł

Śmierdzące jajo z kopalń. NIK: Tylko 2,2 proc. toksycznych odpadów jest przerabiane

- Hałdy pogórnicze to wciąż nierozwiązany, bardzo niebezpieczny problem. Z naszej kontroli wynika, że ani nadzór nad sposobem gospodarowania tymi odpadami, ani działania zabezpieczające środowisko przed ich negatywnym oddziaływaniem nie były wystarczająco skuteczne. Najgorsze jednak, że deklarowany

Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

. "Obecna sytuacja rynkowa wynikająca z dynamiki i zasięgu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie spowodowała wzrost niepewności gospodarczej, co przekłada się również na zmniejszone wydobycie podmiotów branży górniczej oraz pojawiające się informacje o rozważanych przez nie

Konsorcjum z Famurem podpisze z Tauronem umowę na prace za maks. 31,91 mln zł

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Famur i Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów zamierzają podpisać z Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o. Zakład Górniczy Brzeszcze (NBGT) umowę na drążenie wyrobisk górniczych o wartości do 31,91 mln zł, podał Famur

Oferta Famuru warta 44,42 mln zł netto wybrana w przetargu na sprzęt dla PGG

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Oferta Famuru, warta 44,42 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsza w postępowaniu pt. "Dostawa 96 kompletów fabrycznie nowych sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie pracy od nie więcej niż

Famur: Decyzja w sprawie projektu kopalni możliwa w ciągu kilku miesięcy

trafić do inwestora branżowego. Na pytanie, czy projekt mogłaby przejąć Polska Grupa Górnicza, Bendzera odpowiedział byłby to "najbardziej naturalny ruch". Obecnie trwają jeszcze analizy biznesowe. "W ciągu kilku miesięcy myślę, że

Spółka Famuru ma umowę na dostawę obudowy zmech. do Rosji za 24 mln euro

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Polskie Maszyny Górnicze ? spółka zależna Famuru ? podpisała umowę na dostawę obudowy zmechanizowanej do kopalni im. S.M. Kirova w Rosji, podał Famur. Wartość kontraktu to 24,09 mln euro. "Zgodnie z warunkami

Oferta Famuru wybrana na dostawę przenośników do Bogdanki za maks. 57,7 mln zł

zadania nr 2 wybrano w ramach postępowania obejmującego 3 zadania. Pełna nazwa postępowania brzmiała: Dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych przenośników taśmowych przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu

Jarosław Fuchs został powołany na wiceprezesa Banku Pekao

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Jarosława Fuchsa w skład zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji powierzając mu funkcję wiceprezesa, ze skutkiem od 15 lutego 2020 r., podał bank. Jarosław Fuchs będzie sprawował nadzór nad działalnością

KUKE zabezpieczy wierzytelności zw. z kontraktem PMG z Grupy Famur w Rosji

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) zabezpieczy wierzytelności eksportowe spółki Polskie Maszyny Górnicze (PMG) z Grupy Famur w kontrakcie na dostawę maszyn górniczych do Rosji, podała KUKE. "

ME: Fundusz na rzecz rewitalizacji pogórniczej może powstać w przyszłym roku

minister Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że do notyfikacji złożono program wart ponad 5 mld zł do 2023 r. "Chcemy doprowadzić do takiej restrukturyzacji i rewitalizacji pod nadzorem przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, żeby szkody górnicze nie stanowiły problemu, żeby

KNF zatwierdziła prospekt PCC Rokita ws. programu emisji obligacji do 300 mln zł

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita w związku z ofertą publiczną i planowaną emisją papierów w ramach V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała

Gaz-System podpisał umowę na budowę gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn-Koźle

. "Wykonawcą nadzoru inwestorskiego jest spółka SGS Polska. Natomiast nadzór autorski sprawować będzie Górnicze Biuro Projektów 'Pangaz', które jednocześnie jest wykonawcą dokumentacji projektowej dla tego zadania" - czytamy w komunikacie. Gazociąg Zdzieszowice

Mateusz Morawiecki pozostaje premierem, T. Kościński nowym ministrem finansów

energetycznymi i górniczymi. Ten cały dział zostanie częścią powołanego nowego ministerstwa, którym będzie kierować obecny wicepremier Jacek Sasin. Nazwa zostanie ostatecznie uzgodniona i będzie ono miało nadzór właścicielski nad spółkami skarbu państwa" - zapowiedział premier

Bumech powołał spółkę odpowiedzialną za zagranicę - Bumech International

Górnicza, w tym jej dokapitalizowanie oraz zmianę nazwy na Bumech International. "Bumech International będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację i rozliczanie kontraktów zagranicznych w grupie kapitałowej emitenta, w tym nadzór w imieniu emitenta nad BCG (kontraktem

KNF zatwierdziła prospekt PCC Rokita w związku z emisją obligacji

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita w związku z ofertą publiczną obligacji, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny

Famur dostarczy tureckiej Imbat Madencilik trzy kompleksy ścianowe za 52 mln zł

działalności Grupy Famur na rynku tureckim. Regularnie uczestniczymy w najważniejszych targach górniczych oraz systematycznie budujemy relacje z największymi uczestnikami rynku górniczego w Turcji. W marcu 2015 roku wzięliśmy także udział w jednej z największych w ostatnich latach misji gospodarczych polskiego

Famur: PBSz zawarło umowę z JSW o wartości 49,5 mln zł netto

zakresie drążenia szybów, ale i prowadzenia tak zwanych robót poziomych pod ziemią. Umowa z PBSz ma zapewnić górniczej grupie JSW dostęp do nowych pokładów węgla, co będzie przekładać się na wzrost wydobycia tego surowca w ciągu kolejnych lat" - powiedział wiceprezes Famuru Bartosz Bielak, cytowany w

KNF czeka na zgłoszenia banków zainteresowanych przejęciem SKOK Arka do 9 V

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Arka" w Dąbrowie Górnicze (SKOK Arka). Banki mogą zgłaszać

GDDKiA chwali się budową S3. Chce wkrótce puścić kierowców jedną jezdnią odcinka, na którym prace trwają już... ponad pięć lat

całym terenie budowy trwają roboty związane z konserwacją i regulacją wysokościową studni oraz montażem włazów". Budowa S3. Odtwarzają zabezpieczenia przed eksploatacją górniczą Wykonawca zaczął też prace ziemne i wykonuje konstrukcje skarp oraz dna zbiorników retencyjnych na wody opadowe

W ramach wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 31 781 akcji

. Obecnie Famur posiada bezpośrednio 10 274 359 akcji stanowiących ok. 65,82% akcji w kapitale zakładowym spółki. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć próg 100% głosów w spółce. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych

PGNiG we mgle rządowych reform. Zysk koncernu mocno się skurczył

w zależności od tego będą podejmowane decyzje (,,,). Jakieś zmiany pewnie będą" - zapowiedział Sasin w TVN 24.  Nie wiadomo jeszcze, jakie spółki przejdą pod nadzór Sasina. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego na pewno będą to spółki elektroenergetyczne i górnicze, które

Inwestorzy zawiadamiają KNF. Kto "sypał" akcjami Kopeksu?

Kopex to notowana na GPW spółka, która produkuje skomplikowane maszyny górnicze eksportowane do wielu krajów świata. W środę 20 kwietnia, już po zakończeniu sesji giełdowej, firma podała, że dokona księgowego odpisu majątku o wartości prawie 1 mld zł

JSW, Famur, PG Silesia będą współpracować z uczelniami w ramach 'Górnictwa OK'

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Famuru, Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia (PG Silesia), Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej i

Morawiecki oczyszcza Pekao z wpływów znajomych Szydło i Ziobry

uchodził za jego ulubieńca), pełnił też funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Uznawany jest za człowieka Jacka Sasina. Objęcie fotela prezesa nie było dla niego łatwe. Dosyć długo czekał na akceptację Komisji Nadzoru Finansowego, a niektórzy komentatorzy oceniali, że specjalnie

NIK wnioskuje o poprawę nadzoru nad administrowaniem złożami surowców

skuteczny nadzór nad przyznawaniem koncesji i zarządzaniem złożami przez organy samorządu terytorialnego, podała Izba. "NIK zauważa podjęte w 2016 r. działania, zmierzające do przyjęcia przez Radę Ministrów polityki surowcowej państwa. Poza kontynuacją dotychczasowych prac w

Famur rozmawia z PFR nt. wspólnej inwestycji w spółkę celową

. "Celem nawiązania współpracy będzie udostępnianie kontrahentom przez emitenta maszyn górniczych na podstawie umów leasingu lub innych umów o podobnym charakterze" ? czytamy w opóźnionej informacji poufnej. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), zgodnie z przyjętym

Premier Szydło odwołała prezesa WUG

Premier Szydło odwołała Mirosława Koziurę z dniem 31 maja. Przyczyny dymisji nie są znane. Według przepisów prawa prezesa WUG powołuje i odwołuje ze stanowiska premier rządu, natomiast sam WUG podlega od ubiegłego roku nadzorowi Ministerstwa Energii. Wcześniej nadzorem nad

Bumech zawarł z Famurem umowy: o współpracy oraz sprzedaży sprzętu i know-how

urządzeń górniczych) oraz skorzystania przez Bumech z realizowanej przez Famur strategii "Go Global" - czytamy w komunikacie dotyczącym umowy o współpracy. Ponadto strony umowy o współpracy zdecydowały o: - wzmocnieniu własnych specjalizacji

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Arka

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała jednogłośnie o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo ? Kredytowej "Arka" w Dąbrowie Górniczej, podała KNF. "Aktywa SKOK Arka

PGNiG szacuje koszt opłat dot. zawartości helu w gazie ziem. na 20-30 mln zł/r

kwota ta będzie rozłożona na ok. 30 lat" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR). W dokumencie podkreślono, że objęcie własnością górniczą helu nie spowoduje wzrostu kosztów kontroli i nadzoru nad wydobyciem, gdyż będzie się to odbywało w ramach kontrolowania wydobycia

Partia i Spółki - wszystkie analizy i komentarze "Wyborczej" w jednym miejscu

. Przemysław Jedlecki opisuje, jak siatka działaczy partyjnych oplotła górniczego kolosa Te 900 osób to tylko czubek góry - Jarosław Kopeć tłumaczy, dlaczego 900 działaczy PiS i ich znajomych to dużo i co z tego wynika Do rybnickiej kancelarii prawnej trafiają duże pieniądze z Lasów Państwowych . Kieruje nią

KNF chce zawieszenia notowań akcji Cash Flow do 1 sierpnia włącznie

. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Cash Flow SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 1 sierpnia 2015 r., włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

, społecznych oraz sytuacji międzynarodowej. Założono systematyczny wzrost nakładów na dokładniejsze rozpoznawanie złóż kopalin, co powinno dotyczyć przede wszystkim niezagospodarowanych złóż, wymagających szczególnej ochrony oraz rozpoznania nowych. Nadzór nad działalnością PAG

KNF zatwierdziła prospekt PCC Rokita w związku z emisją obligacji

Warszawa, 11.06.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita w związku z ofertą publiczną obligacji, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny

Tobiszowski z PiS: Przygotujemy spółki górnicze do konkurencyjnego rynku

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Obecna kondycja górnictwa jest najgorsza od 1989 roku, konieczna jest obecnie głęboka restrukturyzacja sektora, którą przeprowadzimy tak, aby spółki górnicze były w stanie konkurować na rynku po zakończeniu kryzysu, zapowiedział poseł Prawa i

Skarb Państwa chce walnego JSW w celu wzmocnienia nadzoru nad spółką

wyniku przeniesienia do kompetencji ministra skarbu nadzoru nad przedsiębiorstwami górniczymi, podano również. Liderzy organizacji związkowych, które prowadzą strajk od 28 stycznia br. wielokrotnie formułowali żądanie zwolnienia prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego, który ich

PCC Rokita wyemituje obligacje serii EF o wartości nom. 20 mln zł

dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w maju ub.r. prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita w

PCC Rokita przydzielił obligacje serii EE o wartości nominalnmej 25 mln zł

. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w maju ub.r. prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita w związku z ofertą publiczną i planowaną emisją papierów w ramach V programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. PCC Rokita zajmuje się produkcją i

Famur pozostaje umiarkowanie optymistyczny co do sprzedaży PBSz

. Pod koniec stycznia br. JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie

PCC Rokita wyemituje obligacje serii EE o wartości nominalnmej 25 mln zł

. Obligacje serii EE zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, dodano. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w maju ub.r. prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita w związku z ofertą publiczną i planowaną emisją papierów w ramach V programu emisji

Po tekście "Wyborczej" WUG kontroluje kopalnie. Życie górników zagrożone

. Inspektorzy nadzoru górniczego mają sprawdzić stan techniczny urządzeń i reakcje producenta na składane reklamacje. Dodatkowo 19 lutego WUG przeprowadził kontrolę w firmie "Faser" w Tarnowskich Górach. To producent KA-60. - Będę apelował do pracodawców górniczych o stawianie kryterium jakości i

Famur ma list intencyjny ws. umowy na dostarczenie maszyn na ok. 19,5 mln euro

euro, podał Famur. "W ramach projektu intencją stron jest prowadzenie negocjacji, zmierzających do wypracowania modelu współpracy i zawarcia umowy na dostawę szczegółowo uzgodnionego zakresu urządzeń i maszyn górniczych. Wstępnie uzgodniony zakres dostaw obejmuje sekcje

KGHM Zanam i Famur będą współpracować w zakresie dystrybucji maszyn

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - KGHM Zanam i Famur podpisały list intencyjny o współpracy, poinformowały spółki. Współpraca będzie dotyczyła przede wszystkim wspólnych przedsięwzięć obejmujących dystrybucję maszyn i urządzeń górniczych na rynkach zagranicznych

Famur miał wstępnie ok. 51 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

realizował kontrakty na krajowym rynku oraz intensyfikował aktywność zagraniczną. Grupa wykorzystywała koniunkturę rynkową podpisując umowy m.in. na dostawę obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej za 65 mln zł czy dostawy sprzętu i nadzoru nad montażem dla OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie o

Spełnił się ostatni warunek w umowie Famuru z PFR i Mining Equipment Finance

Famuru. Celem nawiązania współpracy jest udostępnianie kontrahentom przez konsorcjum SPV i Famuru maszyn górniczych na podstawie umów leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. amur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji

Tauron ponownie wybrał ofertę Kopeksu i Famuru na budowę szybu Grzegorz

infrastruktury powierzchniowej w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie. Zamawiający miał przeprowadzić powtórne badanie i ocenę ofert. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane

Gaz-System ma pozwolenie na budowę gazociągu Tworóg-Tworzeń

istniejących gazociągów na terenie siedmiu gmin województwa śląskiego: Tworóg, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz oraz Dąbrowa Górnicza" ? czytamy w komunikacie. Od strony zachodniej zostanie połączony z gazociągiem Tworóg ? Kędzierzyn ? Koźle

UOKiK wydał zgodę ws. wspólnego przedsiębiorcy Famuru i funduszu PFR

strukturach grupy kapitałowej Famuru. Celem nawiązania współpracy jest udostępnianie kontrahentom przez konsorcjum SPV i Famuru maszyn górniczych na podstawie umów leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Zgodnie z założeniami umowy, strony będą partycypować w finansowaniu SPV według ustalonego

Famur ma porozumienie o współpracy strategicznej z Głównym Instytutem Górnictwa

funduszy w ramach infrastruktury górniczej i prowadzonych badań. Będą także dążyć do podnoszenia i doskonalenia kompetencji kadry pracowniczej. Partnerzy planują rozwijać współpracę poprzez działalność edukacyjną i promocyjną, m.in. organizację konferencji branżowych, promujących obszar badawczo?rozwojowy

Przegląd prasy

. br. Puls Biznesu --Mariusz Ornat, biznesmen z branży górniczej, kupił nieco ponad 90% udziałów w bytomskiej kopalni węgla Eko-Plus, która jest jednym z trzech prywatnych zakładów górniczych w Polsce --PAIH zamknęła 16

Famur wydzieli segment infrastruktury powierzchniowej do Famur Pemug

Warszawa, 04.05.2015 (ISBnews) - Famur zdecydował o wydzieleniu ze struktury organizacyjnej spółki aktywów segmentu Infrastruktury Powierzchniowych Zakładów Górniczych. W wyniku planowanego podziału, wydzielone aktywa trafią do spółki Famur Pemug, która będzie prowadziła

Grzegorz Tobiszowski został pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa

górniczą, będzie miał pełny zakres kompetencji w tej dziedzinie. Formuła finansowa Polskiej Grupy Górniczej jest już przygotowana, inwestorzy są w procesie, dlatego uznałem, że czas na nowe zadania dla ministra Wojciecha Kowalczyka" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w

Famur: PBSz będzie mogło pozostać w strukturach dawnego Kopeksu

podstawowe warunki transakcji zakupu przez JSW pakietu 95,01% akcji PBSz. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury

Więcej władzy dla Morawieckiego i nieco zagadek

Orlenem i Lotosem, które teraz osobiście nadzoruje premier Morawiecki.  Szef rządu jasno tylko zapowiedział, że nowy resort Sasina przejmie nadzór nad spółkami górniczymi i elektroenergetycznym, które dotąd podlegały Ministerstwu Energii. Bo resort energii, kierowany dotychczas przez ministra

MZ: 298 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 33 119

, 85-M, 41-K Zgierz, 82-K, 83-K, 75-M Łódź, 95-K Poznań, 79-K Cieszyn, 58-M, 62-M Racibórz, 76-K Sosnowiec, 73-K Dąbrowa Górnicza, 89-K Katowice, 79-K Gliwice. Większość osób miała choroby współistniejące" - poinformowano także. Łączna liczba chorych, u których

W wypadku w kopalni NWR w Czechach zginął górnik

metrów pod ziemią. "Sprawą wypadku zajmuje się obecne komitet śledczy, złożony z członków Urzędu Nadzoru Górniczego w Ostrawie, zarządu Kopalni Karvina, zarządu OKD, przedstawicieli związków zawodowych OKD i policji czeskiej" - czytamy w komunikacie. New World Resources Plc jest wiodącym

PCC Rokita wyemituje obligacje serii EC o wartości nom. 25 mln zł 

. W połowie maja Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita w związku z ofertą publiczną i planowaną emisją papierów w ramach V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. PCC Rokita zajmuje się

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zatwierdziła przedłożoną przez zarząd strategię spółki na lata 2019-2023 zakładającą m.in. krajową produkcję górniczą na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku przy średniorocznym koszcie nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023, podała

Famur liczy na wzrost zamówień w II połowie 2017 r.

w roku następnym" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej w Katowicach. Podkreślił, że spółce sprzyja otoczenie rynkowe, w tym zakończenie procesu konsolidacji Polskiej Grupy Górniczej i Katowickiego Holdingu Weglowego, co przełożyło się na rozpoczęcie

Famur miał 65 mln zł zysku netto, 88,37 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Z kolei segment Elektryka osiągnął przychody o 96% wyższe r/r, tj. 23,2 mln zł. Segment Usług Górniczych, zanotował 18% wzrostu r/r i przychody w wysokości 71,9 mln zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 53,55 mln zł

Famur miał 252 mln zł zysku netto z dz. kont., 269 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

szczególności dekonsolidacją Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w następstwie sprzedaży tej spółki (maj 2019) poza Grupę Famur oraz wygaszeniem działalności w obszarze obrotu węglem, segment Usług Górniczych zanotował spadek przychodów. Sprzedaż krajowa stanowiła 62,8% sprzedaży

Famur miał 218,41 mln zł zysku netto, 107,1 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

kompleksów ścianowych, dzierżawy kombajnów (ścianowych i chodnikowych) wraz z obsługą serwisową, czy produkcja i sprzedaż przenośników zgrzebłowych, przenośników taśmowych głównie na rynek krajowy, w tym zwłaszcza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oraz przychody