nadzorczej ciech

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

skupu maksymalnie 7,7 mln akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 346,5 mln zł. "Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu Ciech w sprawie propozycji podziału zysku netto [...] za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią rady

Walne Ciechu zdecyduje 22 VI o wypłacie dywidendy z zysku i kapitałów zapasowych

. "Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu Ciech S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto Ciech S.A. za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej Ciech S.A., postanawia: 1) zysk netto Ciech S.A. za rok 2017 w

Jarosław Romanowski powołany na członka zarządu Ciechu

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ciechu powołała Jarosława Romanowskiego do zarządu spółki, na stanowisko członka zarządu, podał Ciech. Jarosław Romanowski jest absolwentem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Krzysztof Kołodziejczyk powołany do zarządu Boryszewa od 1 IX

nadzorcze m.in. w spółkach Radpol, Soda Polska Ciech, PRINŻ-1. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys

Rada nadzorcza Ciechu powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję

nadzorcza powierzyła członkom zarządu pełnienie dotychczasowych funkcji, tj. Maciejowi Tyburze funkcji prezesa zarządu, a Arturowi Królowi oraz Arturowi Osuchowskiemu funkcji członków zarządu" - czytamy w komunikacie. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku

Sebastian Kulczyk wybrany przewodniczącym rady nadzorczej Ciechu

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) ? Rada nadzorcza Ciechu wybrała Sebastiana Kulczyka na swojego przewodniczącego, podała spółka. "Zarząd Ciech S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 8 października 2015 r. rada nadzorcza spółki wybrała

Strategia Ciechu: Pow. 4 mld zł przychodów, pow. 0,9 mld zł znorm. EBITDA w 2021

. Rada nadzorcza spółki zatwierdziła 5 grudnia przyjętą przez zarząd "Strategię Grupy Ciech na 2019-2021". Strategia przewiduje rozwój Grupy Ciech w kierunku budowy bardziej efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego, generującego pozytywną wartość dla

Bumech: A. Buczak zastąpił M. Sutkowskiego na stanowisku prezesa zarządu

, 2002 - 2006 Ciech S.A. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej - wprowadzenie spółki na GPW, 2002 - 2006 Nafta Polska S.A. - doradca prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Zarówno Marcin Sutkowski, jak i Dariusz Dźwigoł deklarują chęć

Zbigniew Jagiełło. Kim jest przyjaciel Mateusza Morawieckiego?

Zbigniew Jagiełło. Kim jest przyjaciel Mateusza Morawieckiego?

, członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej CIECh SA oraz członkiem rady nadzorczej Banku Pocztowego SA. Pełnił także funkcję przewodniczącego rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Przyjaźń z Morawieckim We wrześniu 2009 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu PKO Banku Polskiego. Zajmował

Ciech nabył 100% udziałów hiszpańskiego Proplanu za 44,6 mln euro

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Warunki zawieszające zawarte w umowie zobowiązującej Ciech do nabycia udziałów w kapitale zakładowym Proplan Plant Protection Company zostały spełnione i w rezultacie spółka nabyła 25 000 udziałów stanowiących 100% udziałów, podał Ciech. Cena

Krzysztof Szlaga został powołany do zarządu Ciechu od 12 III

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ciechu powołała Krzysztofa Szlagę w skład zarządu od 12 marca br., podała spółka. "Rada nadzorcza emitenta powołała z dniem 12 marca 2018 r. pana Krzysztofa Szlagę do zarządu emitenta, jako członka

Dawid Jakubowicz powołany na p.o. prezesa zarządu Ciechu

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Maciej Tybura złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Ciechu z powodów osobistych, w związku z czym rada nadzorcza oddelegowała Dawida Jakubowicza, członka rady nadzorczej spółki, do czasowego pełnienia czynności prezesa zarządu na okres

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 7 marca o zmianach w radzie nadzorczej

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ciechu zwołane na 7 marca br. zdecyduje o zmianach w radzie nadzorczej spółki, wynika z projektów uchwał na walne. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a

Ciech rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 5,7 zł na akcję

, poinformowała spółka. "Zarząd Ciech informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta: - przeznaczyć zysk netto wypracowany przez spółkę w 2017 roku w wysokości 243 907 228,06 zł w

Odwołany prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Czystki epoki pandemii

Odwołany prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Czystki epoki pandemii

Niespodziewanie doszło do zmian na szczytach Grupy Azoty, największego polskiego holdingu chemicznego. Wojciech Wardacki, który był prezesem Grupy Azoty od grudnia 2016 r., nie będzie obchodzić czwartej rocznicy na tym stanowisku. W czwartek został odwołany przez radę nadzorczą Grupy Azoty - jak

Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 r.

dywidendy, zgodnie z rekomendacją rady nadzorczej. Wcześniej zarząd Ciechu rekomendował przeznaczenie w całości zysku netto za rok 2015 na kapitał zapasowy. Ciech odnotował 593,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec

Maciej Tybura zastąpił Dariusza Krawczyka na stanowisku prezesa Ciechu

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) ? Rada nadzorcza Ciechu odwołała Dariusza Krawczyka z funkcji prezesa zarządu bez podania przyczyny. Jednocześnie powołała Macieja Tyburę, dotychczasowego członka zarządu na stanowisko prezesa, podała spółka. Grupa Ciech

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o 7,5 zł dywidendy na akcję

zł z zysku za 2017 rok oraz 56,48 z zysków kapitału zapasowego. Dzień później rada nadzorcza podała, że rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 395,25 mln zł, tj. 7,5 zł na jedną akcję z zysku netto za 2017 rok powiększonego o zysk z kapitału zapasowego. Grupa Ciech jest

Jacek Goliński został powołany na prezesa spółki Orlen Paliwa

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Orlen Paliwa - spółki z grupy kapitałowej Orlen - powołała do zarządu Jacka Golińskiego, który objął funkcję prezesa, podała spółka. "Jacek Goliński [to] absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania

RN Ciechu chce wypłaty 7,5 zł dywidendy na akcję, zarząd proponował 5,7 zł 

300,39 mln zł, tj. łącznie 5,7 zł na akcję. "Rada nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu spółki przedkładanym na zwyczajne walne zgromadzenie, wyrażonym w uchwale zarządu Ciech S.A. z dnia 23 maja 2018 roku, w sprawie przeznaczenia osiągniętego przez spółkę zysku

Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

większości członków rady nadzorczej spółki. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym

Ciech złoży ofertę zakupu SAPEC - Agro i Trade Corporation International

. Rada nadzorcza podjęła uchwałę akceptującą treść oferty oraz wyrażającą zgodę na jej złożenie, a także na podpisanie porozumienia, podano również. "Zarząd emitenta zdecydował się na złożenie oferty w związku z planami rozwoju grupy kapitałowej Ciech w ramach obszaru Agro

Przegląd informacji ze spółek

Auto Partner miał 392,9 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży i 13,5 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r., co oznacza odpowiednio wzrost o 29,5% r/r i spadek o 23,8% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ciech odnotował

Waldemar Maj oddelegowany do wykonywania czynności prezesa OT Logistics

nadzorczych m. in. Giełdy, Ciech, Banku BGŻ i Stock Spirits. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, przemyśle, konsultingu i administracji państwowej. Ponad 10 lat pracował w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej w Szwajcarii (UBS), USA (IFC/Bank Światowy) oraz w Polsce. Był wiceprezesem ds

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 23,79 mln zł tj. 1,12 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Sławomira Soszyńskiego na stanowisko wiceprezesa od 1 października 2019 r., podał

RN Ciechu za 2,85 zł dywidendy na akcję, zarząd rekomendował zatrzymanie zysku

Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ciechu postanowiła rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 150 mln zł, czyli 2,85 zł na akcję i przeznaczenie 181 mln zł na kapitał zapasowy z zysku za 2015 rok, podała spółka

Wojciech Wardacki został powołany na prezesa Grupy Azoty

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała Mariusza Bobera ze stanowiska prezesa i powołała na to stanowisko Wojciecha Wardackiego, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki dokonała następujących zmian w składzie zarządu

Przegląd informacji ze spółek

Inowrocławiu i niemieckim Stassfurcie pozwolą na m.in. digitalizację sterowania produkcją sody w Grupie Ciech, podała spółka. Grupa Ciech otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na projekt wykorzystujący nowoczesne technologie w celu zwiększenia płynności

Przegląd informacji ze spółek

Kamiennego "Jastrzębie-Bzie" w wysokości 430,9 mln zł, podała spółka. Groclin udzielił kolejnego przedłużenia wyłączności dla GST AutoLeather na nabycie swoich aktywów produkcyjnych - do 31 sierpnia br., podała spółka. Spółka Ciech Pianki - po

Przegląd informacji ze spółek

. PRInż ma otrzymać łącznie 7 286 411,24 zł brutto. Ciech podpisał ze spółką LERG wstępną umowę sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Ciech Żywice za 160 mln zł, podał Ciech. Biomed-Lublin zakończył proces zawierania umów z Regionalnymi Centrami

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Rada nadzorcza Wieltonu odwołała Piotra Bogaczyńskiego pełniącego funkcję członka zarządu spółki, podała spółka. Amica ocenia, że w okresie od początku roku do nasilenia się pandemii koronawirusa w Europie realizowała swoje cele

Anna Kryńska-Godlewska i Grzegorz Kania powołani na członków zarządu Agory

członka zarządu i dyrektor inwestycyjnej odpowiedzialnej za inwestycje funduszu w sektorze mediów w Europie, Azji, Afryce oraz w Ameryce Południowej. Wcześniej była związana m.in. z Fidea Management, firmą zarządzającą X NFI, CIECH S.A. oraz z Bankiem Handlowym w Warszawie. [...] Pani Anna Kryńska

Przegląd informacje ze spółek

spółka. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie dokonał niekorzystnej dla spółki Ciech kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej, podał Ciech. Utrzymanie

Przegląd informacji ze spółek

wsadów własnych, podała spółka. Produkcja miedzi płatnej w KGHM International ma wynieść 72 tys. ton. Rada nadzorcza Energi odwołała Jacka Kościelniaka z funkcji wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka. Rada nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła wszczęcie

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Maxcom odwołała członków zarządu spółki wspólnej kadencji, tj.: prezesa Arkadiusza Wilusza oraz wiceprezesa Andrzeja Wilusza i powołała te osoby do składu zarządu na wspólną 3-letnią kadencję, podał Maxcom. Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 44,81 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

funkcji członka zarządu, podała spółka. W wezwaniu na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia wszystkich 34,74 mln akcji, które były jego przedmiotem, podali wzywający. Rada nadzorcza Vistal Gdynia w restrukturyzacji powołała Ryszarda Matykę na nową

Wymieniono prezesa Grupy Azoty. Trwa czystka ludzi Jackiewicza, karty rozdaje Morawiecki [PRZEŚWIETLANIE KADR]

Rada nadzorcza Grupy Azoty nie podała powodów odwołania Mariusza Bobera, który od lutego kierował największą polską firmą chemiczną. W przeszłości ten 51-letni menedżer zajmował kierownicze stanowiska w kombinacie miedziowym KGHM i Zakładach Chemicznych Police

Przegląd informacji ze spółek

odszkodowania, na drodze sądowej. Ponadto zaznacza, że częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe oraz działalność operacyjną Comarch w 2019 r. Ciech w ramach prac nad sprawozdaniem jednostkowym za 2018 r. przeprowadził testy na

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała z dniem 2 marca 2020 r. Piotra Przednowka na stanowisko członka zarządu ds. rozwoju, podała spółka. Primetech zdecydował o utworzeniu odpisu na należności z tytułu sprzedaży Jastrzębskiej

Wojciech Jasiński bez konkursu prezesem Orlenu na kolejną kadencję

PKN Orlen ogłosił, że we wtorek rada nadzorcza na prezesa spółki w nowej, trzyletniej kadencji powołała bez konkursu Wojciecha Jasińskiego. Obejmie to stanowisko po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, które zatwierdzi wyniki Orlenu za zeszły rok. Odbędzie się ono w piątek. Wojciech Jasiński

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała Rafała Warpechowskiego na stanowisko członka zarządu, ze skutkiem od 1 października 2019 r., podała spółka. Cedrob szacuje, że zakup majątku Zakładów Mięsnych Henryk Kania w

Przegląd informacji ze spółek

premiery gry "Deep Diving VR" na platformie PC na 12 września 2019 r., podała spółka. Podstawowa cena gry wyniesie 19,99 USD. Kilka miesięcy po wprowadzeniu na polski rynek żelkotu sanitarnego SaniGel, Ciech Sarzyna rozważa podniesienie zdolności produkcyjnych tego

RN PHN powołała Mateusza Matejewskiego na wiceprezesa ds. zarządzania aktywami

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) ? Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała Mateusza Matejewskiego na wiceprezesa ? członka zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi, podała spółka. Matejewski od dnia 29 kwietnia 2011 r

Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 7 601 mln zł, co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka. Zarzad i rada nadzorcza Asseco Poland zdecydowały o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za

Przegląd informacji ze spółek

klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Zarząd Ciechu podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy Ciech w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, funkcjonującego obecnie w ramach spółki zależnej Ciech Sarzyna, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019 r., podała spółka. ScanLink Medical, podmiot w 100% zależny od Infoscan, zawarł z Polmedem umowę o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu, podał Infoscan. Rada nadzorcza Ciech podjęła

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd BoomBit podjął uchwałę o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 5,9 mln zł (w tym 3,9 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym), podała spółka. Ciech Soda Polska - spółka zależna

Przegląd prasy

sądowej. Ponadto zaznacza, że częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe oraz działalność operacyjną Comarch w 2019 r. --Ciech w ramach prac nad sprawozdaniem jednostkowym za 2018 r. przeprowadził testy na utratę wartości

Zmiany w zarządzie PKN Orlen. Wiceprezesem został menedżer z kręgu ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

W piątek rada nadzorcza PKN Orlen ogłosiła, że wybrała zarząd koncernu na kolejną trzyletnią kadencję. Zacznie się ona po piątkowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Orlenu. Już w poniedziałek rada nadzorcza Orlenu zdecydowała, że prezesem koncernu w nowej kadencji pozostanie Wojciech Jasiński. To

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Indykpolu powołała jednoosobowy zarząd spółki z Piotrem Kulikowskim jako prezesem zarządu na kolejną 3-letnią kadencję, podała spółka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako

Przegląd prasy

--Sfinks Polska miał wstępnie 13,62 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r. --Ciech utworzył 36,8 mln zł odpisu na Ciech Soda Romania w III kw. br. --ZPPPS: Branża spirytusowa zaskoczona projektem 10-proc. wzrostu akcyzy od I 2020

Przegląd informacji ze spółek

r. wobec 4 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ciech odnotował 39,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 61,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości odwołała ze składu zarządu wiceprezesa Zbigniewa Kulewicza , podała spółka Warunki zimowe wspierały sprzedaż chlorku wapnia - efektywnego zamiennika soli drogowej produkowanego przez Ciech. W okresach występowania intensywnych

Były prezes GPW Paweł Tamborski bez absolutorium. PiS wycina menedżerów z polskiego rynku

. Skarb państwa dysponuje 51,76 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, więc to od jego decyzji zależy, czy dana osoba uzyska absolutorium. PiS mści się za Ciech? Absolutorium otrzymali wszyscy byli członkowie rady giełdy i członkowie zarządu, z wyjątkiem

Przegląd informacji ze spółek

. Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. dodatkowy odpis aktualizacyjnego w wysokości 36,8 mln zł, związany z utratą wartości aktywów spółki Ciech Soda Romania, który łącznie z odpisem utworzonym w I półroczu wyniesie 73,7 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna, a zarząd nie dostrzega zagrożenia dla wywiązywania się z zobowiązań. AMK Kraków - spółka zależna Mostostalu Warszawa - zawarła umowę z Ciech Soda Polska w sprawie realizacji zadania "Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin

Przegląd prasy

: Deficyt budżetowy przewidujemy w tym roku na ok. 28 mld zł --Złoty nieco słabszy, inwestorzy czekają na dane z Polski i Fed --UTK: W przewozach kolei mniej kruszyw, więcej elektroniki i samochodów w I kw. --Rada nadzorcza

Przegląd informacji ze spółek

projektu MLP Business Park Niederrhen zaplanowane jest na początek 2021 roku. Ciech Soda Romania (CSR) - spółka zależna Ciechu - oraz oddział Ciechu w Rumunii zdecydowały o realizacji Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w odniesieniu do pracowników CSR i oddziału, podał Ciech. W

Przegląd informacji ze spółek

. Fundamentem rozwoju biznesu agro Grupy Ciech mają być intensywne działania badawczo-rozwojowe, rozbudowa oferty produktowej oraz postępująca ekspansja zagraniczna, poinformowała spółka. Grupa będzie także nadal systematycznie rozwijać swoją sieć dystrybucji i sprzedaży oraz wzmacniać prowadzone działania

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Seco/Warwick powołała Sławomira Woźniaka do pełnienia funkcji prezesa, podała spółka. Zarząd BNP Paribas Bank Polska podjął uchwałę w sprawie sprzedaży i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności

Przegląd informacji ze spółek

złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Skarbiec Holding z dniem 8 stycznia , podała spółka. Rada nadzorcza Pharmeny odwołała Annę Zwolińską z funkcji wiceprezes zarządu, podała spółka. Grupa Archicom sprzedała 295 lokali i przekazała klientom 205

Były komisarz Warszawy został nowym szefem CIECh-u

37-proc. pakietem akcji jest największym akcjonariuszem CIECh. Resort skarbu twierdzi, że stracił zaufanie do obecnego zarządu CIECh, bo na przełomie marca i czerwca rozważał on zmiany statutu, które ograniczyłyby wpływ Kompanii Węglowej na wybór rady nadzorczej i zarządu spółki (według MSP po

Przegląd informacji ze spółek

wydania nakazu zapłaty i skierował pozew Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przeciwko GetBack do rozpoznania w trybie zwykłym, podał GetBack. Sąd podobnie oddalił jeden z dotychczas nierozpoznanych wniosków o udzielenie zabezpieczenia. Rada nadzorcza Sare wyraziła zgodę

Przegląd informacji ze spółek

. Warunki zawieszające zawarte w umowie zobowiązującej Ciech do nabycia udziałów w kapitale zakładowym Proplan Plant Protection Company zostały spełnione i w rezultacie spółka nabyła 25 000 udziałów stanowiących 100% udziałów, podał Ciech Capital Park i Real Management uruchomią w

Przegląd prasy

aplikacje o pomoc z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Z tego 155 jest kompletnych i kwalifi kuje się do analizy pod kątem wypłaty pieniędzy, wynika z informacji dziennika. Wnioski opiewają na 9,6 mld zł --Rada nadzorcza NFOŚiGW ma przedstawić ministrowi klimatu

Obajtek szykuje rozbiór Lotosu. Co z bezpieczeństwem energetycznym kraju?

obozu Zjednoczonej Prawicy bałamucić opinię publiczną, przedstawiając spór o przyszłość Lotosu jako konflikt polityczny i pomijając rzetelną analizę faktów.  Misja Obajtka Dwa lata temu rada nadzorcza Orlenu nadzorowanego przez ówczesnego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego niespodziewanie i

Agora ogranicza stratę. Kina Helios i radio radzą sobie lepiej niż rynek, "Gazeta Wyborcza" zrealizowała plan sprzedaży prenumerat na 2017 r.

zarządu Agory Na konferencji prasowej z dziennikarzami i analitykami spotykali się powołani podczas środowego, walnego zgromadzenia akcjonariuszy nowi członkowie zarządu Agory. Do zarządu z rady nadzorczej przeszła Anna Kryńska-Godlewska - związana wcześniej z Media Development Investment Fund, gdzie

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzenia zwolnień grupowych, podał Ciech. Chodzi o zwolnienia do 96 pracowników, czyli 16,1% załogi spółki zależnej. Rada nadzorcza Pfleiderer Group powołała do zarządu spółki Dr. Franka Herrmanna jako członka zarządu - dyrektora operacyjnego oraz Stefana Zinna jako członka

Przegląd informacji ze spółek

Opole. Orlen Deutschland - spółka zależna PKN Orlen - miał najwyższy w historii zysk operacyjny na poziomie 537 mln zł w 2018 roku, poinformował prezes Daniel Obajtek. Rada nadzorcza Trakcji PRKiI powołała Arkadiusza Arciszewskiego na stanowisko

Przegląd prasy

ustaliło datę premiery gry 'Deep Diving VR' na PC na 12 września br. --Ciech Sarzyna rozważa podniesienie zdolności produkcyjnych żelkotu sanitarnego --Grupa Lotos powiększyła swoją sieć stacji o trzy nowe lokalizacje

Przegląd informacji ze spółek

-Śródmieście (US) nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (UCS), wydanej w związku z prowadzonym przez UCS wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 r., podał Ciech

Przegląd informacji ze spółek

) blisko 2 700 umów w marcu 2020 r. w porównaniu z ok. 250 w lutym, podała spółka. Grupa Ciech przyznała specjalną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł dla swoich pracowników, którzy od 16 do 31 marca nie mogli wykonywać obowiązków zdalnie i regularnie pojawiali się w zakładach

Przegląd prasy

--MF zaoferuje bony 20- i 52-tyg. łącznie za 2-4 mld zł na przetargu 30 marca --MLP Group rozpoczęło realizację MLP Business Park Niederrhein w Niemczech --Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi w ramach dobrowolnych odejść

Przegląd prasy

% --GUS: Sprzedaż detaliczna (ceny stałe) wzrosła o 5,6% r/r w maju --Exobud Konstrukcje ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia Skanska --Medicover i Dominik Tzimas mają zgodę UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy --Ciech

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 63,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Prezes Banku Pekao Michał Krupiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Rada nadzorcza powołała na to stanowisko

Przegląd informacji ze spółek

przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid-19, podał bank. Rada nadzorcza Ciechu powołała Jarosława Romanowskiego do zarządu spółki, na stanowisko członka zarządu, podał Ciech. Gra "Make War" od chwili premiery na platformie Nintendo Switch

Przegląd informacji ze spółek

wyniosły 56,5 mln zł. Spełnione zostały warunki zawieszające do wypłaty kredytów odnawialnych zaciągniętych przez Ciech, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 131,9 mln zł w kwietniu br., co oznacza wzrost o 30,4% r

Przegląd prasy

zobowiązującej Ciech do nabycia udziałów w kapitale zakładowym Proplan Plant Protection Company zostały spełnione i w rezultacie spółka nabyła 25 000 udziałów stanowiących 100% udziałów, podał Ciech --Capital Park i Real Management uruchomią w połowie października centrum handlowe Vis

Przegląd prasy

na kolei obniżył się w 2018 r. --MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł na przetargu w piątek --Rada nadzorcza odwołała wiceprezesa PHN Z. Kulewicza --Andrzej Kubacki i Piotr Stopiński dołączyli do zespołu Pekao

Przegląd informacji ze spółek

. Ciech przeznaczy ok. 150 mln zł na inwestycje związane z ochroną środowiska w 2017 r., podała spółka. Rada nadzorcza TXM wyraziła zgodę na sprzedaż spółek zależnych w Czechach należących do grupy, tj. Adesso TXM s.r.o. oraz TXM Solution s.r.o. za kwotę nie niższą niż 90 000

Przegląd informacji ze spółek

Akademią Wojskową umowę na roboty budowlane przy realizacji budynku wielofunkcyjnego w Dęblinie, podała spółka. Wartość kontraktu to 49,6 mln zł netto. Grupa Ciech przystąpiła do United Nations Global Compact - największej na świecie inicjatywy

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza PKO Banku Hipotecznego powołała w skład zarządu na nową wspólną kadencję, wynoszącą cztery lata: Paulinę Strugałę na stanowisko prezesa, Piotra Kochanka na stanowisko wiceprezesaodpowiedzialnego za sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem

Przegląd informacji ze spółek

kwietnia br. Zarząd Elektrobudowy podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, zgodnie z którym rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 37 980 864 zł tj. 8 zł na jedną akcję, podała spółka. Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości

Przegląd prasy

sprawiedliwości ugiął się pod presją i wykasował zapis ścigania członków rad nadzorczych za nieumyślne, nieświadome szkody --Fast Finance balansuje nad przepaścią - miliony udzielonych i niespłaconych pożyczek, zmanipulowany raport finansowy sprawiły, że komornicy pukający do drzwi

Przegląd prasy

nadzorczej na zawarcie uchwały inwestycyjnej dot. Adepto --Seco/Warwick miało 3,27 mln zł zysku netto, 5,16 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 --Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT w 2014 r. --Akcjonariusz

Przegląd informacji ze spółek

kwartał 2013 roku w kwocie 37,9 mln zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30,8 mln zł, podał Ciech. Erbud podpisał umowę na budowę jednego wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym oraz budowę trzech budynków

TERAZ K..., MY! "Dobra zmiana" w spółkach skarbu państwa. PKN Orlen: Strach ma wielkie oczy

wyborach parlamentarnych kontrolowana przez rząd PiS rada nadzorcza koncernu odwołała Jacka Krawca, który ponad siedem lat był prezesem PKN Orlen. Jego miejsce zajął nominowany bez konkursu Wojciech Jasiński, poseł PiS w nowej kadencji Sejmu. Dla stanowiska prezesa zrezygnował z mandatu oraz wpływowej

Warszawska giełda szuka prezesa. Kto zastąpi Małgorzatę Zaleską?

wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL. Dla ekipy PiS Tamborski był nie do przyjęcia jako szef giełdy. Jest bowiem utożsamiany ze sprzedażą akcji spółki chemicznej Ciech wiosną 2014 r. funduszowi nieżyjącego już Jana Kulczyka. Na tydzień przed wygranymi przez PiS ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi do biura

Przegląd informacji ze spółek

podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Dennisa Hussey'a, Macieja Kropidłowskiego i Barbarę Sobalę do pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu

Przegląd prasy

kluczowych wskaźników referencyjnych --Backlog Selvity na 2019 r. wzrósł o 19% r/r do 82 mln zł --Fibaro zanotowało 47% wzrostu sprzedaży r/r w 2018 r. --Ciech rozpoczął negocjacje z bankami dot. kredytów o wartości do 500 mln

Przegląd informacji ze spółek

na swoich projektach na poziomie minimum 25%. Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu w całości zysku netto za 2016 rok w wysokości 152 439 960,97 zł na kapitał zapasowy spółki, podał Ciech w komunikacie. Akcjonariusze PKO Banku Polskiego

Przegląd informacji ze spółek

zaciągnięcia pożyczki oraz otrzymał od rady nadzorczej upoważnienie do realizacji powyższych w kwocie łącznej nie większej niż 12 mln zł, podała spółka. ERG zdecydował o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych bez wyboru żadnej z opcji, podała spółka. Tego samego dnia rezygnację z

Przegląd informacji ze spółek

powtarzalne przychody na poziomie 300-350 mln zł rocznie oraz osiąganie EBITDA na poziomie 45-50 mln zł, podała spółka. Grupa nie planuje do 2023 roku inwestycji kapitałowych o dużej skali. Rada nadzorcza OT Logistics ustaliła dwuosobowy skład zarządu i powołała do niego Konrada

Przegląd informacji ze spółek

Ciech podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia fazy przygotowawczej budowy zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech, w miejscowości Stassfurt, poinformowała spółka. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 100 mln euro, a ostateczna decyzja zostanie podjęta w ciągu kilku

Przegląd prasy

znaczącego wzrostu przychodów i rentowności --Rząd rozpatrzy kontynuację zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej --UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 2,85% r/r w sierpniu --Rada nadzorcza Asseco Poland

Przegląd informacji ze spółek

członek zarządu Marcin Juszczyk. Spółka spodziewa się również rosnącej rentowności działalności. Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Gabrielę Żukowicz i Andrzeja Dopierałę na stanowiska wiceprezesów na okres wspólnej, 5-letniej kadencji obejmującej lata 2017-2021 ze skutkiem

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członków zarządu w związku z upływem kadencji, podała spółka. Zarząd MLP Group zdecydował o emisji w ramach oferty prywatnej 10 000 sztuk obligacji na