nadzór makroostrożnościowy

GPW Benchmark szykuje się do przejęcia indeksów i wniosku o przejęcie WIBOR

. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady. Zadaniem GPW

Glapiński: KSF-M zaniepokojony tempem dostosowania stawek WIBOR do wymogów UE

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku. W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do

UKNF nadal oczekuje wniosku GPW Benchmark dot. przepisów BMR do końca roku

podmiotów, jakimi są administratorzy wskaźników referencyjnych, podkreślił UKNF. W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek

GPW Benchmark udostępnił dokument dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR

kategorii podmiotów, jakimi są administratorzy wskaźników referencyjnych, podkreślił UKNF. W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania

Czerwińska: Trwają analizy możliwości zastąpienia WIBOR-u stawką referencyjną

rynku instrumentów pochodnych można byłoby - według niego - stworzyć osobny benchmark rynkowy. Na początku lutego prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Komitetu Stabilności Finansowej odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) Adam Glapiński

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ocenia, że polski sektor bankowy jest stabilny, a nadzór makroostrożnościowy został wdrożony skutecznie i podniósł ogólny poziom bezpieczeństwa sektora bankowego oraz jego odporność na niepożądane zjawiska i

Prezydent podpisał ustawę ustawę o nadzorze makroostrożnościowym

dotyczącej podpisanej ustawy. "Ustawa wprowadza do krajowego systemu prawnego formalne ramy organizacji polityki makroostrożnościowej oraz powołuje Komitet Stabilności Finansowej, jako organ odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy nad system finansowym. Przewidziane w

Sejm przyjął ustawę o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym

Ministra Finansów i szefów Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) organem odpowiedzialnym za nadzór makroostrożnościowy w odniesieniu do systemu finansowego oraz za zarządzanie kryzysowe w tym systemie. Wprowadza też formalne ramy polityki

Ministerstwo Finansów zmniejsza uprawnienia KNF

wyjaśnień nie traktują jako wystarczających. - Rekomendacje KNF często są narzędziem mikroostrożnościowego nadzoru bankowego - dotyczą dobrych praktyk w działalności banków i efektywnego zarządzania ryzykiem, często na poziomie technicznym. Jaki wymiar makroostrożnościowy ma np. Rekomendacja D, dotycząca

Wielka draka o uprawnienia KNF. Rząd chce je mocno okroić

. W Komisji tych wyjaśnień nie traktują jako wystarczających. - Rekomendacje KNF często są narzędziem mikroostrożnościowego nadzoru bankowego - dotyczą dobrych praktyk w działalności banków i efektywnego zarządzania ryzykiem, często na poziomie technicznym. Jaki wymiar makroostrożnościowy ma np

OECD chwali polską gospodarkę. Doganiamy unijny standard życia

OECD chwali polską gospodarkę. Doganiamy unijny standard życia

Rada miałaby sprawować nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym. Miałoby to wzmocnić stabilność systemu finansowego i ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu finansowego. OECD zwraca jednak uwagę na konieczność zapewnienia jasno podziału ról między Radą ds. Ryzyka Systemowego i

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

segmentów tego systemu. W ocenie NBP wskazane byłyby następujące działania: - Szybkie uchwalenie ustawy powołującej organ odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy nad krajowym systemem finansowym oraz wprowadzającej do prawa polskiego przepisy

KNF: Brali franki, wiedzieli, czym to grozi [WYWIAD]

ma być stosowany tylko przez nowy nadzór makroostrożnościowy. Prawda jest taka, że 99 proc. tego, co piszemy w rekomendacjach, nie ma nic wspólnego z regulacjami makro. Taki charakter ma właściwie tylko rekomendacja dotycząca wkładu własnego przy kredytach hipotecznych i uchylona już regulacja