nadzór inwestorski

Katarzyna Bełdowska

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zamawiający, szacując wartość przedmiotu zamówienia, powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych.

Nadzór inwestorski nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego jest ściśle powiązana z robotami budowlanymi. Co jednak w sytuacji gdy przedmiot zamówienia nie dotyczy robót budowlanych?

Przetarg na nadzór inwestorski gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ogłosił 5 kwietnia 2011 roku publiczny przetarg na kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego w ramach budowy gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 21 kwietnia br.

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

Pytanie Czy planując zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego, zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę, wysyłając siwz do co najmniej 5 wykonawców? Czy jednak obligatoryjny jest przetarg nieograniczony jako podstawowy

Sprawa FM Banku PBG. Wielka awantura o mały bank

Sprawa FM Banku PBG. Wielka awantura o mały bank

Półtora miesiąca temu KNF podjęła kontrowersyjną decyzję o pierwszym w historii wywłaszczeniu akcjonariuszy polskiego banku. Nadzór nakazał funduszowi private equity Abris sprzedaż niewielkiego banku komercyjnego, FM Banku PBP, ogłaszając, że dotychczasowi właściciele nie dają

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Pytanie: Chcemy ogłosić postępowanie na roboty budowlane powyżej progu unijnego . Kosztorys inwestorski przygotowano około 8 miesięcy temu. Czy możemy zlecić inspektorom poszczególnych branż nadzoru inwestorskiego aktualizację kosztorysów w formie tabeli elementów rozliczeniowych/tabeli elementów

Gaz-System ma umowy na nadzór budowy części podmorskiej Baltic Pipe

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Gaz-System podpisał umowy z firmami Brunel Energy Europe, Nowa People, Premier Technical Resources oraz Ramboll Danmark, które zapewnią usługi nadzoru inwestorskiego oraz środowiskowego podczas prac budowlano-montażowych na dnie morza oraz w

JR Holding ASI podtrzymuje plan przejścia na GPW w 2021 r.

przeniesienie. Będziemy informować rynek odpowiednimi komunikatami" - napisał Ciszewski podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez inwestycje.pl i inwestorzy.tv, pytany o przejście na rynek główny GPW. "Myślę, że tak" - dodał, pytany, czy możliwe formalnie jest

Gaz-System ma dwie umowy na prace budowlane na południowym odcinku GIPL

komunikacie. 16 lipca wybrano również wykonawcę nadzoru inwestorskiego (WNI) dla całości odcinka południowego interkonektora gazowego Polska-Litwa (ok. 157,2 km). Została nim firma ECMG GmbH, z którą zawarto dwie umowy w sumie na kwotę ponad 10 mln zł. Dotychczas zakontraktowano

Gaz-System ma dwie umowy dot. interkonektora gazowego Polska-Litwa

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Gaz-System zawarł dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL), podała spółka. Pierwsza dotyczy nadzoru inwestorskiego na tym fragmencie inwestycji. Drugą z umów spółka podpisała z wykonawcą robót

JR Holding ASI planuje ogłoszenie aktualizacji strategii w najbliższym czasie

czasie zostanie ona ogłoszona. Myślę, że zarząd przed najbliższym WZA przedstawi propozycję aktualizacji" - napisał Ciszewski podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez inwestycje.pl i inwestorzy.tv. Obowiązująca strategia na lata 2020-2022 została ogłoszona w

Gaz-System ma umowę z konsorcjum PORR i Denys NV na gazociąg Tworóg-Tworzeń

, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz oraz Dąbrowa Górnicza. Nadzór inwestorski nad tą inwestycją będzie sprawować firma ECMG GmbH, natomiast nadzór autorski firma Tractebel Engineering S.A. - wykonawca dokumentacji projektowej. Zakończenie

Gaz-System zlecił budowę węzła rozdzielczo-pomiarowego za ponad 131 mln zł

tłokowania tych gazociągów. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma Control Process. Nadzór inwestorski nad budową węzła będzie sprawowała firma SGS Polska. Zakończenie prac planowane jest w 2021 r., podano także. Budowa węzła rozdzielczo-pomiarowego w

Gaz-System ma pozwolenie na użytkowanie gazociągu Brzeg - Zębice - Kiełczów

komunikacie. "W czasie pandemii Gaz-System podjął szereg działań mających na celu utrzymanie ciągłości prowadzenia inwestycji przy zapewnieniu standardów bezpieczeństwa pracownikom zarówno wykonawcy, nadzoru inwestorskiego, jak i naszej spółki. Dzięki wdrożonym procedurom

Bankowy Netflix wchodzi do Polski. Aion to nowy bank Wojciecha Sobieraja

Bankowy Netflix wchodzi do Polski. Aion to nowy bank Wojciecha Sobieraja

, Revolutem i Google'em, a teraz prezes Aiona w Polsce, zapowiada, że klientów będzie chciał przyciągnąć atrakcyjnymi lokatami, platformą do globalnych inwestycji i tanimi oraz automatycznymi przewalutowaniami. - Każdy użytkownik, na podstawie wstępnej ankiety profilu inwestorskiego, otrzyma dostęp do

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. W konsekwencji pochodną opracowania projektu architektoniczno-budowlanego jest

Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert może zmuszać do unieważnienia postępowania

Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert może zmuszać do unieważnienia postępowania

Pytanie: Kryterium oceny ofert na nadzór inwestorski będzie punktowane następująco: „Kryterium będzie oceniane na podstawie doświadczenia wykonawcy w realizacji usług. Za każdą udokumentowaną usługę opisaną w punkcie 5.3. ppkt 1 lit. a zostaną przyznane punkty w następujący sposób: • 1

Oferent poświadcza nieprawdę - jak postępować?

km i powyżej, a niektóre nie. Zwróciliśmy się do oferenta o wyjaśnienie treści oferty, zadając pytanie: "Czy wyszczególnione w pkt 2 formularza ofertowego roboty w zakresie nadzoru inwestorskiego dotyczą robót kanalizacyjnych oraz czy każda z wymienionych usług z osobna dotyczyła nadzoru o

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

Pytanie: W postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi kryteriami oceny ofert były: - cena - ilość pobytów na budowie - doświadczenie

Kraków w UE. Krakowska ekospalarnia jest wzorem dla innych miast

Kraków w UE. Krakowska ekospalarnia jest wzorem dla innych miast

trzeba było sfinansować własnym sumptem? - Projekt obejmował sześć kontraktów, natomiast wniosek o dofinansowanie dotyczył pięciu z nich: budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, programu edukacji ekologicznej, działań promujących i informujących, usługi nadzoru inwestorskiego - inżyniera

Gaz-System podpisał umowę na budowę gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn-Koźle

. "Wykonawcą nadzoru inwestorskiego jest spółka SGS Polska. Natomiast nadzór autorski sprawować będzie Górnicze Biuro Projektów 'Pangaz', które jednocześnie jest wykonawcą dokumentacji projektowej dla tego zadania" - czytamy w komunikacie. Gazociąg Zdzieszowice

Zbiórka pieniędzy w internecie na nowy biznes? Zmiana przepisów ma to ułatwiać

Zbiórka pieniędzy w internecie na nowy biznes? Zmiana przepisów ma to ułatwiać

Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym zmienia limity wpłat przez darczyńców, ale też nakłada nowe obowiązki na platformy crowdfundingowe oraz zwiększa kontrolę nad zbiórkami. Bezpośrednim "kontrolerem" będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Crowdfunding. Rynek wart 2 mld zł Do tej

Bank Millennium 'raczej nie wypłaci dywidendy' z zysku za 2017 r.

podczas czatu inwestorskiego. "Polityka dywidendowa banku zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 35-50% zysku netto, przy założeniu, że spełnione zostaną zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wypłaty dywidendy. Po ogłoszeniu przez KNF w dniu 24 listopada 2017 r

Famur: Decyzje dot. dywidendy po finalizacji sprzedaży PBSz

. Przedstawiona jesienią ub.r. strategia Famuru na lata 2019-2023 zakłada przeznaczanie 50-100% zysku netto na dywidendy. Jednocześnie, średnio w okresie 5 lat zarząd emitenta zakładał rekomendowanie wypłaty w wysokości 75% rocznego zysku. Dyrektor relacji inwestorskich Jakub Dzierzęga

Gaz-System wykonuje drugi otwór rozpoznawczy pod magazyn gazu Damasławek

podziemnego magazynu gazu. Zakończenie wierceń planowane jest za około 4-5 miesięcy, podano także. "Wszystkie prace związane z odwiertami są nadzorowane przez wyspecjalizowany nadzór inwestorski. Na zlecenie Gaz-System pełni go Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców

Budimex zrealizuje dla Virako I etap kompleksu Monopolis w Łodzi

Monopolis powstaje w zabytkowych przestrzeniach łódzkiego Monopolu Wódczanego z 1902 r. W Monopolis powstanie ponad 29 tys. m2 powierzchni do pracy - 24 tys. m2 biur i 5,4 tys. m2 usług. Jest zlokalizowany u zbiegu al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego. JLL podało też, że za nadzór

TDJ Estate rozpocznie budowę .KTW II w Katowicach w listopadzie

jakości przestrzeni biurowo-usługowej" - czytamy dalej. Inwestor postanowił o realizacji budynku w systemie pakietowym. Oznacza to, że za kluczowe zakresy prac będzie odpowiadało kilku wykonawców. Kompleksową koordynację robót i nadzór inwestorski powierzono inżynierom

Gaz-System ma pozwolenie na budowę gazociągu Tworóg-Tworzeń

, a od wschodniej z gazociągiem Pogórska Wola ? Tworzeń. Aktualnie trwają postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego. Budowa gazociągu planowana jest na lata 2018-2020. Inwestycja

JR Holding ASI analizuje inwestycje w kilkanaście spółek

Ciszewski podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez inwestycje.pl i inwestorzy.tv. Dodał, że JR Holding na pewno zainwestuje w kilka spółek z branży gamingowej. "Poza oczywistymi wskaźnikami, jak wyniki finansowe, obecny/przyszły popyt na

Gaz-System rozpoczął budowę gazociągu Tworóg - Kędzierzyn-Koźle

. Generalnym wykonawcą robót budowalnych będzie IDS-Bud. Nadzór inwestorski pełnić będzie SGS Polska. Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego nad inwestycją jest MGGP. "Gazociąg Tworóg ? Kędzierzyn-Koźle jest jednym z kluczowych projektów w planie rozwoju

Afera GetBack. Wierzyciele z obligacjami mają szansę na jedną czwartą pieniędzy

spółki, żadna propozycja nie daje gwarancji wypełnienia układu.  Scenariusz inwestorski padł Przez chwilę obligatariusze mieli nadzieję na pozyskanie przez GetBack pieniędzy, a tym samym na zwrot tego, co włożyli w getbackowskie obligacje. Pojawił się inwestor, który chciał kupić aktywa firmy

KNF: BGŻ BNP Paribas może kupić akcje Sygma Bank Polska

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwia się planom zakupu przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Sygma Bank Polska SA, podała Komisja. "KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec

Idea Bank ma alternatywny do fuzji z GNB scenariusz, zmniejszający bilans o 50%

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Niezależnie od prowadzonych prac związanych z planowanym połączeniem z Getin Noble Bank (GNB) oraz dokapitalizowaniem przez zewnętrznego inwestora, Idea Bank opracował oraz przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) alternatywną strategię

KNF wydłużyła terminy zobowiązania BNP Paribas do zwiekszenia płynności BNP BGŻ

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała zmianę terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas z Francji dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin

GNB czeka na oferty od inwestorów, ale nawet bez nich może generować zyski

wyniki w średnim okresie nawet bez dokapitalizowania. Konieczna jest jednak uzgodnienie z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) korekty planu naprawczego i jego późniejsza realizacja. "W procesie inwestorskim jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem. Nie otrzymałem do tej pory

Prezes Idea Banku zapowiada istotną poprawę wyników w kolejnych kwartałach

. Przypomniał, że Idea Bank jest na etapie procesu inwestorskiego, ale jako zarząd nie bierze w nim bezpośredniego udziału. Oczekuje, że zakończy się on do końca czerwca, ale nie może komentować ewentualnej struktury po transakcji. "Niemniej zarząd dokonał bardzo głębokiej

WSA oddalił skargę PL Holdings oraz Abrisu na KNF dot. FM Banku PBP

Warszawa, 21.10.2016 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił w całości skargę PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris Capital Partners Limited na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 24 lipca 2014 r. dotyczącą zakazu wykonywania prawa głosu z akcji

KNF: Podział Raiffeisen Banku Polska nie później niż do 30 czerwca 2017 r.

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała zmianę terminów realizacji zobowiązania inwestorskiego Grupy Raiffeisen z Austrii odnośnie procesu zbycia wydzielonej części przedsiębiorstwa bankowego Raiffeisen Bank Polska, podał urząd. KNF

Famur spodziewa się pozytywnej dynamiki przychodów w II półroczu

średnioterminowych trendów" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej. "Jednocześnie spodziewamy się nieco słabszego cash flow w II półroczu wobec I półrocza z racji charakterystyki realizowanych kontraktów" - powiedział dyrektor relacji inwestorskich grupy Jakub

KNF podtrzymuje, że oczekuje debiutu Raiffeisen Bank Polska na GPW do 30 VI br.

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podtrzymuje, iż oczekuje od Raiffeisen Bank International (RBI) przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca br., podał KNF

IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Izba Domów Maklerskich (IDM) apeluje o wstrzymanie prac nad ustawą dot. krajowego rynku OTC/forex do czasu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na początku 2018 r., podała IDM. Izba widzi ryzyko wystąpienia

KNF nakazała PL Holdings zbycie akcji FM Banku PBP do końca kwietnia 2015 r.

Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w związku z niewypełnianiem przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital

Polaqua wybuduje odcinek S8 o wartości 248,89 mln zł brutto

podpisał umowę na nadzór inwestorski nad tym samym odcinkiem "eski". Pełnić go będzie konsorcjum z liderem Getinsa Polska Sp. z o.o. Wartość umowy 7,7 mln. zł, wskazano także. (ISBnews)

Gaz-System: Prace nad węzłem gazowym Strachocina rozpoczną się we wrześniu br.

etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to wrzesień 2019 r., natomiast ich zakończenie planowane jest w 2021 r., podano także. Spółka Gaz-System prowadzi także aktywność badawczo

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

sytuacji z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy? Kiedy powinno zostać zwrócone? I jak ma się do tego możliwość przewidziana w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp ? Gwarancja i rękojmia na wykonany projekt budowlany i zastępstwo inwestorskie biegnie wraz z odebraniem wykonanej roboty budowlanej i

KNF nałożyła 250 tys. kary na Investment Friends Capital

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na spółkę Investment Friends Capital SA (dawniej Zakłady Mięsne Herman ) karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł, gdyż nie poinformowała ona w należytym terminie o zawarciu umowy inwestycyjnej ze

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

zamówienia (sporządzenie projektu wykonawczego STWiOR oraz kosztorysu inwestorskiego itd) oraz wartością zamówienia na nadzór inwestorski? Odpowiedź Wartość zamówienia na obsługę prawną m.in. w zakresie zamówień publicznych szacujesz oddzielnie od

"Nasz Dziennik": Nabici w nawiewniki

stwierdzi na przykład, że budowa jest wykonana niezgodnie z projektem, czyli niezgodnie z przepisami prawa. Tu projekt jest podstawą, i to projektant ponosi odpowiedzialność za jego nieprawidłowe sporządzenie. Z kolei na etapie budowy jest nadzór inwestorski, którego zadaniem jest dbanie o to, żeby

Famur potrzebuje kilku miesięcy do pełnej integracji operacyjnej z Kopeksem

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Famur ocenia, że potrzebuje jeszcze kilku miesięcy do pełnej integracji operacyjnej z przejętym Kopeksem, ale już teraz widzi efekty tego procesu, poinformowała ISBnews.tv dyrektor finansowa (od października dyrektor ds. relacji inwestorskich

Ludzie prezesa Obajtka. Przewodnik po grupie trzymającej Orlen

wiceprezesa spółki Energa Centrum Usług Wspólnych, a dwa lata później została wiceprezeską ds. finansowych koncernu paliwowego Lotos, nad którym kontrolę zamierzał przejąć Orlen Obajtka.  W tym czasie nadzór nad Lotosem sprawował osobiście premier Morawiecki. A pod koniec zeszłego roku

Abris porozumiał się z funduszem AnaCap ws. sprzedaży FM Banku PBP - media

się nabywca. W listopadzie 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w związku z niewypełnianiem przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital

Grupa Waryński przygotowuje nową strategię rozwoju

spółka buduje komplementarne kompetencje. Nasze to nadzór inwestorski i działalność deweloperska" - powiedział Łoziński w rozmowie z ISBnews. Wskazując na elementy nowej strategii prezes Grupy Waryński wymienił poszukiwanie nowych terenów, niekoniecznie tylko w Warszawie

Terminal LNG w Świnoujściu został odebrany od wykonawcy

przedstawicieli GRI, nadzoru inwestorskiego oraz Polskiego LNG - zakończyła prace rekomendacją dla zarządu Polskiego LNG podpisania protokołu odbioru, który skutkuje przejęciem terminalu przez służby eksploatacyjne Polskiego LNG. Konsorcjum wykonawcy uzyskało wszystkie decyzje

Uwaga remont! Szykuj się na spore wydatki

współpracy: czy będzie to projekt z możliwością nadzoru autorskiego, czy usługa kompleksowa. – Pierwsza forma zawiera komplet rysunków i wizualizacji, czyli podstawę do wykonania prac, jak również kosztorys inwestorski – wyjaśnia Bolesław Klimkiewicz. Jeśli chcemy uzyskać pomoc w zakupie

OTP wycofał ofertę kupna FM Banku PBP - prasa

rozbudowania swojego segmentu bankowości internetowej. W listopadzie 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w związku z niewypełnianiem przez PL Holdings

Sąd: 47 mln zł odszkodowania od Warszawy dla FM Bank PBP

FM Bank PBP to niewielki bank komercyjny znany z wprowadzenia na rynek takich marek bankowych jak Bank Smart (to cyfrowy bank budowany przez Sławomira Lachowskiego) oraz BIZ Bank. Jest w konflikcie z Komisją Nadzoru Finansowego, która zarzuciła jego właścicielowi, funduszowi

NIK: Większość samorządów prawidłowo zrealizowała inwestycje drogowe z PRGiPID

sprawowanie skutecznego nadzoru inwestorskiego w toku bieżącej realizacji robót oraz na etapie ich odbioru końcowego. Natomiast do ministra infrastruktury NIK zwraca się o wprowadzenie w odpowiednim rozporządzeniu zmiany polegającej na jednoznacznym określeniu wymogu opracowania, zatwierdzenia i stosowania

Przegląd informacji ze spółek

pomysłom inwestycyjnym w Polsce, ale ich opłacalność i atrakcyjność na tle projektów zagranicznych eliminuje obecna formuła podatku od kopalin, poinformował dyrektor naczelny ds. relacji inwestorskich Artur Tarnowski. KGHM Polska Miedź zajmie się budżetem na 2016 rok w drugim

Abris Capital żąda min. 2 mld zł odszkodowania za FM Bank PBP

ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nakładającą na fundusz zakaz wykonywania prawa głosów z akcji banku oraz nakaz ich sprzedaży do końca tego roku. Fundusz domaga się naprawienia przez państwo polskie szkody, jaką poniósł wskutek tej decyzji

TDJ Estate wybrał Strabag na generalnego wykonawcę biurowca .KTW I w Katowicach

. TDJ Estate zawarł także umowę na zarządzanie inwestycją oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad .KTW I z firmą Tebodin Poland, częścią grupy Bilfinger. Budynek .KTW I będzie mierzył 66 metrów i 14 pięter. Powierzchnia pojedynczej kondygnacji wyniesie 1 480 m2

Sprawa KNF kontra fundusz Abris. Andrzej Jakubiak ujawnia szczegóły arbitrażu

wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego przed dwoma laty decyzje oznaczające nakaz sprzedaży akcji FM Banku PBP. Fundusz twierdzi, że do momentu postawienia mu ultimatum przez KNF zainwestował w FM Bank PBP (wówczas działający pod markami Bank Smart oraz Biz Bank) 100 mln euro. I gdyby nie musiał się

Unibep ma być generalnym wykonawcą osiedla w Ursusie dla CPD

wykonawcą będzie Unibep, a Unidevelopment będzie świadczyła usługi zastępstwa inwestorskiego nad przedsięwzięciem, podano również. ?W ramach przedsięwzięcia, Unidevelopment przystąpi do spółki komandytowej w charakterze komandytariusza. Umowa obejmuje również czynności polegające

Nadzór wstrzymał budowę mostu na A1. GDDKiA odwołuje się

. Rzeczniczka jeszcze wczoraj tłumaczyła, "Gazecie", że decyzja nadzoru o wstrzymaniu prac przy moście nadeszła we wtorek. A tego samego dnia projektant, nadzór inwestorski i GDDKiA wysłali do nadzoru pismo, w którym przekonywali, że nie ma przesłanek do wstrzymania robót. Wnioskowała o to firma

KNF złamała prawo? Fundusz inwestycyjny Abris chce 2 mld zł odszkodowania. Będzie negocjował z Morawieckim

Idea Bank), zaś bank smartfonowy Lachowskiego zrobił furorę wśród klientów detalicznych, fundusz mógłby wielokrotnie pomnożyć włożony kapitał. Niestety, Abris popadł w konflikt z Komisją Nadzoru Finansowego, która zarzuciła mu łamanie zobowiązań inwestorskich. W kwietniu 2014 r. KNF wydała decyzję o

KNF przedłużyła termin wejścia Raiffeisen Bank Polska na GPW do 31 grudnia br.

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zaakceptowała zmianę sposobu realizacji zobowiązania inwestorskiego Raiffeisen Landesbanken Holding GmbH z Austrii oraz Raiffeisen Bank International AG z Austrii dotyczącego wprowadzenia akcji

AnaCap Group Holdings ma zgodę KNF na nabycie akcji FM Banku PBP

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na nabycie przez AnaCap Group Holdings akcji FM Banku PBP w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja. "KNF

Przegląd informacji ze spółek

biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+. W Strategicznej Agendzie Badawczej PKN Orlen znalazło się trzydzieści programów badawczych, podała spółka. Games Operators złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wynika z

Czerwiński: Warunki dokończenia terminala LNG są dobre dla Polski

zakończeniu prac budowlanych przez niezależnego, międzynarodowego audytora o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Jej celem jest potwierdzenie najwyższej jakości instalacji, nad którą bieżący nadzór sprawują służby Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), nadzoru inwestorskiego (MulticonsultGroup), a

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

osobno? Odpowiedź W opisanym przypadku mamy do czynienia z kilkoma odrębnymi zamówieniami. Wskazuje na to przede wszystkim fakt, że nadzory inwestorskie dotyczą robót budowlanych wykonywanych na odrębnych obiektach budowlanych. W tym przypadku fakt

Przegląd informacji ze spółek

Abris spółka była dynamiczną i dobrze zarządzaną instytucją, nad którą stracono później kontrolę przez agresywną politykę zarządu i niewystarczający nadzór ze strony właściciela. IMC zakończyło w ubiegłym tygodniu wiosenną kampanię siewną, podała spółka. Uprawy jare zostały

Przegląd informacji ze spółek

. Asbis nie ma na obecną chwilę obaw o znaczący spadek tegorocznej zyskowności wobec 2018 r., a prognozę finansową na 2019 poda w marcu, poinformował dyrektor ds. relacji inwestorskich Costas Tziamalis. Ronson Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie II etapu osiedla Miasto

Abris Capital Partners sprzedał FM Bank PBP na rzecz AnaCap Financial Partners

akcje FM Banku nie została ujawniona. Jak podkreślono, transakcja jest konsekwencją decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która w listopadzie 2014 r. nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia

KNF: Zarzuty PMPG wobec Komisji i ustawy to próba usprawiedliwienia błędów

Warszawa, 07.07.2015 (ISBnews) ? Złożenie przez PMPG wniosku do premier Ewy Kopacz o wyznaczenie bezstronnego organu odwoławczego w sprawie kary na 500 tys. zł nałożonej na spółkę oraz zarzuty w stosunku do Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym to "próba zrzucenia

Przegląd informacji ze spółek

X-Trade Brokers zarekomenduje akcjonariuszom i radzie nadzorczej niewypłacanie dywidendy z zysku za I połowę 2017 r. po tym jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier spółki 1 jednostkowego zysku netto za ten okres w wysokości

KNF nałożyła na Hawe 250 tys. zł kary w związku z nieprzekazaniem informacji

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Hawe karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł, wobec naruszenia obowiązków informacyjnych, podała Komisja. "Spółka ta dopuściła się naruszenia

Projprzem chce, by KNF zbadała kwestię wezwania Immobile na akcje spółki

, że wezwania GK Immobile dokonano z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i skierował dziś zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w tej sprawie z wnioskiem o jej szczegółowe zbadanie, podała spółka. "W opinii zarządu spółki zaoferowana cena przez

Raiffeisen Polbank i Deutsche Bank Polska: dwa kolejne banki na sprzedaż?

fundusz Abris też nie wypełnił zobowiązań inwestorskich i nadzór wymusił sprzedanie jego banku (działającego pod marką Bank Smart). Wiele zależy od tego, czy do zakupu Raiffeisena zgłosi się któryś z państwowych banków. W zeszłym roku przez chwilę przymierzał się do tego PKO BP, ale ostatecznie kupił

Trzykilometrowy falochron powstanie za 815 mln zł

wybuduje zaś stanowisko dla statku dostarczającego LNG do położonego w głębi lądu terminalu. Tą ostatnią inwestycją zajmuje się spółka Polskie LNG. W tym tygodniu spółka otworzyła oferty cenowe na nadzór inwestorski nad budową lądowej części terminalu. Najtańsza oferta to 44 mln zł

Przegląd prasy

grudniu ub. r. o 0,3% r/r i wyniosła 18,6 mln zł, podała spółka. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wysokości nałożonego na Bank Pekao bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na poziomie 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podała instytucja

Przegląd informacji ze spółek

. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali w 2017 r. (po uwzględnieniu rezygnacji), podała spółka Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w grudniu ub. r. o 0,3% r/r i wyniosła 18,6 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Wykonawca terminalu LNG zagwarantował koniec prac i pierwszą dostawę w tym roku

Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), nadzoru inwestorskiego (MulticonsultGroup), a w zakresie certyfikacji kluczowych instalacji - Jednostka Notyfikowana (TÜV Nord Hamburg). Polskie LNG wskazało, że do tej pory przeprowadzono niemal 50 tys. szczegółowych inspekcji i kontroli

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

laboratoryjnych, urządzeń optycznych, sprzętu laboratoryjnego, usług projektowych, nadzoru inwestorskiego, specjalistycznych szkoleń.

Prokuratura zbada, czy przetarg w DAWG był ustawiony

, co w oczywisty sposób eliminowało wiele firm, które nie zdążyły ze złożeniem oferty. Przetarg wygrało Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, składając ofertę, która niemal pokrywała się z tajną kwotą, którą zamawiający chciał przeznaczyć na to zadanie. DAWG zlecenie wyceniła na 185 tys. zł, a Rybka swoją

Wójt Wręczycy przed sądem. Przekręty z pomocą urzędników za ponad pół miliona złotych

decydował o wynikach przetargów, a także w imieniu gminy sprawował nadzór inwestorski nad realizowanymi zadaniami. Jego teściem był Józef S., który w ciągu dwóch i pół roku wygrał w gminie 14 z 20 przetargów - głównie na roboty drogowe. By nadać temu pozory konkurencyjności, Józef S. namawiał znajomych

Przegląd informacji ze spółek

w 2018 r. powinna sprzyjać Herkulesowi zarówno w sektorze deweloperów mieszkaniowych jak i komercyjnych, poinformował wiceprezes Tomasz Kwieciński. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zidentyfikowania

Przegląd informacji ze spółek

umożliwiających w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wypłatę dywidendy za rok 2017 r., podała spółka. Infoscan podpisał list intencyjny z amerykańską firmą Clayton Sleep Institute w sprawie pilotażowego wdrożenia urządzenia MED Recorder w klinikach snu zarządzanych przez partnera

Przegląd prasy

akcjonariuszom i radzie nadzorczej niewypłacanie dywidendy z zysku za I połowę 2017 r. po tym jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier spółki 1 jednostkowego zysku netto za ten okres w wysokości ok. 24,5 mln zł, poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Open Finance akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble TFI) w liczbie, która spowoduje przekroczenie 1/3 ogólnej liczby głosów i kapitału na walnym

Drugi zbiornik na LNG także wytrzymał zalanie go wodą morską [WIDEO]

silników kompresorów BOG. Nadzór nad jakością realizowanych prac sprawuje m.in. Transportowy Dozór Techniczny, Nadzór Inwestorski oraz Jednostka Notyfikowana. Inwestycja będzie gotowa do odbioru komercyjnych dostaw gazu w 2015 roku.

Przegląd informacji ze spółek

osiągniętej straty za III kwartał 2013 r., podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zaakceptowała zmianę sposobu realizacji zobowiązania inwestorskiego Raiffeisen Landesbanken Holding GmbH z Austrii oraz Raiffeisen Bank International AG z Austrii dotyczącego

Biegli: A1 niezgodna z projektem. Drogowcy: jest dobrze

każdym z badanych miejsc dopatrzyli się wielu nieprawidłowości. Jak nam powiedział jeden ze śledczych, z opinii wynika, że struktura podłoża budowanej autostrady jest niezgodna z zapisami projektu inwestorskiego. Prokuratorzy chcą więc powołać kolejnych biegłych, aby ocenili jakość materiałów użytych do

Myszkowski dworzec wreszcie wypięknieje

przebiegiem renowacji ma sprawować konserwator zabytków. Nadzór inwestorski kolej powierzyła firmie Canea Inżynieria i Komputery z Kielc, wyłonionej w przetargu pod koniec października. A co z pasażerami, gdzie się podzieją w czasie remontu? Jego wykonawca ma za zdanie zadbać o nich

Zamówienie dodatkowe

. Roboty stanowią ok. 1 % wartości zamówienia podstawowego . Roboty te były nie do przewidzenia na etapie zamówienia podstawowego w przetargu nieograniczonym (protokół konieczności wraz z opinią inspektora nadzoru inwestorskiego). Roboty polegają na: wykonaniu wzmocnienia wybranych słupów konstrukcyjnych

Przegląd informacji ze spółek

przetargowym na "Przebudowę infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy" w Bydgoszczy, podała spółka. Spółka XTPL złożyła wniosek w Komisji Nadzoru

Przegląd informacji ze spółek

o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 42 647 864,39 zł za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała

Złe prawo utrudnia budowę. "W tej drodze są tysiące dziur"

Pozwolenie na budowę nie jest równoznaczne z rozpoczęciem inwestycji. Jednak zwłaszcza producenci materiałów budowlanych i wyposażeniowych śledzą statystykę dotyczącą pozwoleń, bo mówi o koniunkturze w branży. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; - napisał Ciszewski podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez inwestycje.pl i inwestorzy.tv. Źródło: ISBnews Canal+ Polska : Złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. Jednak Canal+ i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej

Terminal LNG: Próby wodne obu zbiorników zakończone sukcesem

wyposażenie kluczowe instalacji, z których większość została już zainstalowana. Kontynuowane są typowe czynności przedrozruchowe ? m.in. zasilanie i testowanie silników pomp i silników kompresorów BOG. Nadzór nad jakością realizowanych prac sprawuje m.in. Transportowy Dozór Techniczny, Nadzór Inwestorski oraz

Przegląd informacji ze spółek

połowie 2015 roku stworzyć swój drugi fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) z portfelem aktywów handlowych, poinformował agencję ISBnews członek zarządu Marcin Juszczyk. Nie wyklucza on w przyszłym roku sprzedaży stołecznego biurowca Eurocentrum. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Były szef mBanku planuje bankową rewolucję. Bank Smart tylko mobilny

bankowców, twórca potęgi mBanku w Polsce, Czechach i na Słowacji. Zamieszanie wokół tego mikrusa zrobiło się, gdy niespełna dwa miesiące temu Komisja Nadzoru Finansowego oskarżyła właściciela BIZ Banku, fundusz Abris, o złamanie inwestorskich obietnic i nakazała sprzedaż banku