nadwyżki kapitałowej

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2842 mln euro w VI, konsensus: 2000 mln euro

euro nadwyżki C/A. "Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 4,0 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2019 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 2 222 mln euro wobec 782 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 859 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2 438 mln euro w III, konsensus: 565 mln euro

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w marcu 2020 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 2 438 mln euro wobec 878 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 197 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Saldo na rachunku C/A to +659 mln euro w II, konsensus: 754 mln euro

rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,2 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 6,5 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Konsensus rynkowy wyniósł 754 mln euro nadwyżki C/A

NBP: Saldo na rachunku C/A to 1006 mln euro w V, konsensus: +432 mln euro

bieżącego było również dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 6,6 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Według dziewięciu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A

NBP: Saldo na rachunku C/A to +2 265 mln euro w I, konsensus: 2542 mln euro

. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 10,9 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 9,3 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Konsensus rynkowy wyniósł 2 542 mln euro nadwyżki C

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2018 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 378 mln euro wobec 578 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 047 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Saldo na rachunku C/A to +233 mln euro w XI, konsensus: +498 mln euro

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) -Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 233 mln euro wobec 297 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 97 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Fitch potwierdził rating IDR mBanku na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

" - czytamy w komunikacie. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla opinię agencji, że solidny poziom kapitału banku i nadwyżki w stosunku do minimalnych wymogów kapitałowych są wystarczające, aby skompensować skutki przewidywanego spowolnienia polskiej gospodarki bez

NBP: Saldo na rachunku C/A to +575 mln euro w X, konsensus: +228 mln euro

). Według piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w październiku wyniósł (średnio) ok. 227,58 mln euro wobec 100 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 99 mln euro do deficytu do 405 mln euro nadwyżki. ""Saldo

Forte miało szacunkowo 24 mln zł skons. EBIT, 38 mln EBITDA w I kw. 2019 r.

wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy w I kwartale 2019 r. wyniosła 319 mln zł (w tym 12 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę kapitałową nadwyżek płyty wiórowej produkowanej w Tanne), co oznacza wzrost o 8% r/r oraz o 7% w stosunku do IV kwartału roku 2018, podano także

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 832 mln euro nadwyżki w I kw.

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2019 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 1 832 mln euro wobec 1 186 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 535 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 4% r/r do 57,5 tys. ton w lipcu

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,5 tys. ton w lipcu 2020 r. wobec 59,8 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. "Produkcja miedzi płatnej wyniosła 57,5 tys. ton, co oznacza

MF: Japońska agencja R&I podwyższyła rating Polski do A, perspektywa stabilna

fiskalnych, co ma pozytywny wpływ na rating. Jako przyczynę jego podwyższenia agencja wskazuje także na stabilność zewnętrzną Polski, która przejawia się w łącznej nadwyżce na rachunkach obrotów bieżących oraz kapitałowym, jak też na malejącym zadłużeniu zagranicznym Polski w stosunku do PKB" - czytamy

NBP: Saldo na rachunku C/A to +495 mln euro w V, konsensus: +540 mln euro

wyniosło 3,8 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, w analizowanym miesiącu, było dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 127 mln euro wobec 531 mln euro nadwyżki miesiąc

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1152 mln euro w XII, konsensus: -236 mln euro

ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 6,4 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 268 mln euro wobec 150 mln euro nadwyżki

NBP: Saldo na rachunku C/A to 21 mln euro w VI, konsensus: +100 mln euro

rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 0,8 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 4,1 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Konsensus rynkowy przewidywał 100 mln euro nadwyżki

Mennica planuje zwiększenie inwestycji w Eneę do maks. 100 mln zł

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Mennica Polska zdecydowała (pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą) o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową, poprzez zakup akcji Enei, do kwoty maksymalnie 100 mln zł, podała Mennica. Dotychczasowe zaangażowanie w akcje

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 383 mln euro w II, konsensus: +514 mln euro

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 383 mln euro wobec 805 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 93 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Indykpol: Zamknięcie HoReCa spowodowało znaczącą nadwyżkę drobiu

zamknięcie, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, spowodowało znaczącą nadwyżkę drobiu. Na problemy z dostępnością kanałów sprzedaży nałożyły się dodatkowe koszty produkcji wynikające z konieczności reorganizacji procesów produkcyjnych w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa

Grupa Kęty prognozuje ok. 70 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

EBITDA wzrośnie o 14% r/r do 125 mln zł w tym okresie, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 70 mln zł, czyli będzie wyższy o 21% r/r. "Prognozy, popyt na wyroby grupy kapitałowej emitenta w I kwartale tego roku utrzymywał się na wysokim poziomie, co

NBP: Saldo na rachunku C/A to 718 mln euro w IV, konsensus: +640 mln euro

. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,1 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 8,0 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Konsensus rynkowy wynosił 640 mln euro nadwyżki

Bank Millennium pracuje nad możliwością wypłaty dywidendy za 2018 r. 

względem emisji podporządkowanych i to dobry moment, by dokonać kolejnej emisji" - powiedział Bicho. Podkreślił, że bank bufor kapitałowy banku podniósł się i tym samym zmniejszył nadwyżkę kapitału. "Nadal nie znamy też ostatecznych zaleceń

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez bank: a. minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1

NBP: Dalszy spadek rentowności banków może być wyzwaniem dla systemu finansowego

sytuacji finansowej i nie dysponowały odpowiednimi nadwyżkami kapitałowymi, przypomniano w materiale. "Ewentualne problemy pojedynczych instytucji monetarnych mogą negatywnie wpłynąć na wynik finansowy pozostałych banków w związku z koniecznością poniesienia kosztów

Forte miało wstępnie 264 mln zł przychodów i 19 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

. "W III kw. 2019 r. utrzymał się negatywny trend na rynku płyty meblowej, czego efektem jest realizowana kilkupunktowa ujemna marża na sprzedaży nadwyżek płyty do podmiotów trzecich. Pomimo dość stabilnych cen surowca drzewnego, ceny osiągane na sprzedaży wciąż nie pokrywają w pełni kosztów

Oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 632 mln zł w I kw.

zabezpieczających ryzyko rynkowe w I kw. 2019 roku w grupie kapitałowej Lotos zawiera głównie nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających ceny produktów naftowych na poziomie 55 mln zł, nadwyżkę ujemnego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie -44,4 mln

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2316 mln euro w I, konsensus: 1772 mln euro

rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 9,5 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 12 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Według dziewięciu ankietowanych przez ISBnews analityków

NBP: Saldo na rachunku C/A to -179 mln euro w V, konsensus: +308 mln euro

i wyniosło 6,1 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 0,2 mld zł " - napisał bank centralny w komentarzu. Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 200 mln euro wobec 211 mln euro nadwyżki miesiąc

Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 2% r/r do 60,1 tys. ton w czerwcu

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 60,1 tys. ton w czerwcu 2020 r. wobec 58,7 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. "Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60,1 tys. ton, co

Rawlplug miał 20,51 mln zł zysku netto, 33,27 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

roku grupa zanotowała 9-proc. wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku, a także nadwyżkę w stosunku do planów sprzedażowych. Głównymi czynnikami, które pozwoliły na osiągnięcie dobrych rezultatów sprzedaży były: utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza, stałe podnoszenie

PKO BP zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidendy w długim terminie 

kwestie polityki dywidendowej. "Polityka dywidendowa zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników

PZU pracuje nad nową strategią, analizuje zaangażowanie w sektor bankowy

. Dodał, że dzisiaj jest trochę za wcześnie, by na to pytanie odpowiedzieć. Kulik wskazał, że PZU nie widzi obecnie potrzeby dokapitalizowania Alior Banku ze względu na fakt, iż bank posiada nadwyżkę kapitałową ponad wymagane minima regulacyjne na poziomie 2,2 mld zł

Alior Bank podrzymuje cel wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. 

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Alior Bank poprawia swoją sytuację kapitałową i podtrzymuje, że zamierza wypłacić dywidendę z zysku za 2019 rok, poinformowali przedstawiciele banku. "Mamy radykalnie wyższy poziom nadwyżki kapitałowej, niż

RN Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na nabycie akcji Enei do kwoty 80 mln zł

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała Mennica

W co inwestować w dobie koronawirusa? Poradnik dla firm, fundacji i osób prywatnych na iWealth Summit 2020

niewielkie zyski na nich wypracowane i tak pożera wysoka inflacja. Co więc zrobić z nadwyżkami finansowymi, jeśli nie zanosić do banku? Inwestycyjne dylematy będzie można rozwiać podczas wirtualnej konferencji organizowanej przez iWealth Management, firmę świadczącą usługi zarządzania majątkiem dla klientów

Forte miało wstępnie 276 mln zł przychodów i 27 mln zł EBIT w I kw. 2020 r.

. "Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w I kwartale 2020 r. wyniosła 276 mln zł (w tym 16 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie) vs 319 mln zł w okresie porównawczym

NBP: Saldo na rachunku C/A to +990 mln euro w XII, konsensus: -261 mln euro

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 990 mln euro wobec 1 564 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 1 528 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 764 mln euro w I, konsensus: 408 mln euro

). Według dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków, saldo C/A w styczniu wyniosło (średnio) ok. 407,5 mln euro nadwyżki wobec 410 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 1500 mln euro nadwyżki do 700 mln euro deficytu. "W

Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 4% r/r do 56,4 tys. ton w listopadzie

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 56,4 tys. ton w listopadzie 2019 r. wobec 54,2 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. "Produkcja miedzi płatnej wyniosła wyniosła 56,4 tys

NBP: Saldo na rachunku C/A to +1 457 mln euro w XI, konsensus: +500 mln euro

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 457 mln euro wobec 573 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 113 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro

). Według jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A we wrześniu wyniósł (średnio) ok. 190,91 mln euro wobec 100 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 675 mln euro do deficytu do 374 mln euro nadwyżki. "Saldo rachunku

Mennica Polska nabędzie akcje Enei do łącznej kwoty 80 mln zł

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Mennica Polska podjęła decyzję - warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą - o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej

Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła r/r do 56,3 tys. ton w październiku

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 56,2 tys. ton w październiku 2019 r. wobec 56,7 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. "Produkcja miedzi płatnej wyniosła 56,3 tys. t, co

NBP: Saldo na rachunku C/A to +529 mln euro w X, konsensus: +330 mln euro

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 529 mln euro wobec 172 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 447 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Forte miało wstępnie 154 mln zł przychodów i 2,5 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w II kwartale 2020 roku wyniosła 154 mln zł (w tym 8 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie spółki z grupy kapitałowej, tj. Tanne Sp. z o .o.) vs

PEM nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy

nadwyżki pieniężne na zabezpieczenie przyszłych spłat kredytu i zabezpieczenie odpowiedniego bufora płynnościowego dla swojej podstawowej działalności" - napisał Czechowicz w liście do akcjonariuszy. Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w

Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 2% r/r do 58,6 tys. ton we wrześniu

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 58,6 tys. ton we wrześniu 2019 r. i była wyższa o 2% r/r, podała spółka. "Produkcja miedzi płatnej wyniosła 58,6 tys. t. Wzrost w stosunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -240 mln euro w czerwcu, konsensus: -476 mln euro

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 240 mln euro wobec 169 mln euro nadwyżki (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 902 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Wyzwaniem dla banków może być dalsze zwiększanie kapitałów

pozostaje dobra, a wyposażenie kapitałowe większości banków umożliwiało spełnienie obowiązujących wymogów kapitałowych wynikających z filarów I i II oraz spełnienie obowiązujących buforów kapitałowych. "Nadwyżki kapitałowe, choć mniejsze niż w 2017 r., pozwalały bankom

Forte miało wstępnie 13 mln zł skonsolidowanego EBIT, 27 mln zł EBITDA w II kw.

. Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w II kwartale 2019 r. wyniosła 257 mln zł (w tym 14 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie), wobec 258 mln zł w okresie porównawczym

NBP: Saldo na rachunku C/A to +171 mln euro w IX, konsensus: -439 mln euro

. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,4 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 2 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Według dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej w skali całego sektora, rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Sytuacja w

Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 3% r/r do 60 tys. ton w maju

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 60 tys. ton w maju 2020 r. wobec 61,9 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. "Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60 tys. ton, co oznacza

Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 3% r/r do 59,2 tys. ton w sierpniu

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 59,2 tys. ton w sierpniu 2019 r. i była wyższa o 3% r/r, podała spółka. "Produkcja miedzi płatnej wyniosła 59,2 tys. t. Wzrost w stosunku do

S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski, perspektywa stabilna

rozwinięte krajowe rynki kapitałowe - to czynniki, które stanowią podstawę podtrzymania oceny ratingowej" - czytamy w komunikacie. Stabilna perspektywa odzwierciedla zbilansowane ryzyka związane z niepewnym otoczeniem zewnętrznym oraz napięciami fiskalnymi, dodała agencja

NBP: Saldo na rachunku C/A to -203 mln euro w VI, konsensus: -93 mln euro

i wyniosło 3,8 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, w analizowanym miesiącu, było dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 404 mln euro wobec 345 mln euro nadwyżki

Kredytowy wyścig trwa. Kupujemy coraz droższe i większe mieszkania, dostępność mieszkań spadnie

. na 30 lat), zdolność kredytowa będzie liczona tak, jakby był on udzielony na maksimum 25 lat. W konsekwencji spowoduje to wzrost wartości raty kapitałowej, a tym samym ograniczy możliwość udzielenia wyższego kredytu przy tych samych dochodach - tłumaczy Waldemar Rogowski. Trzeba jednak pamiętać, że

Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 r.

zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r. grupa kapitałowa Tauron ujęła odpisy aktualizujące w Segmentach Wytwarzanie i Wydobycie oraz rozwiązała w części utworzone wcześniej odpisy w Segmencie Wytwarzanie. Łączny wpływ na wynik finansowy grupy kapitałowej Tauron w 2019 r. wyniósł 854,6 mln zł (nadwyżka utworzenia

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 1 244 mln euro wobec 46 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 186 mln euro deficytu w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Saldo na rachunku C/A to -814 mln euro w VII, konsensus: -295 mln euro

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lipcu 2019 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 814 mln euro wobec 21 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 754 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. Nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość netto odpisów wynosi 388 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł

KNF zaleciła PKO BP tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.

, polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat z zysku banku dla akcjonariuszy w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej, z uwzględnieniem dodatkowego zabezpieczenia kapitałowego. "Polityka dywidendowa

NBP: Saldo na rachunku C/A to -860 mln euro w II, konsensus: -3 mln euro

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) -Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości -860 mln euro wobec 2 576 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 652 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1017 mln euro w II, konsensus: -379 mln euro

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 017 mln euro wobec 2 072 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 291 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 23 mln euro wobec 243 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 221 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 103 mln euro w III, konsensus: +300 mln euro

). Według piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków, saldo C/A w marcu wyniosło (średnio) ok. 299,93 mln euro nadwyżki wobec 383 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 1200 mln euro nadwyżki do 184 mln euro deficytu. "W marcu 2016

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 988 mln euro nadwyżki w II kw.

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2016 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 988 mln euro wobec 186 mln euro deficytu kwartał wcześniej i w porównaniu do 389 mln euro nadwyżki w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2005 mln euro w I, konsensus: 1779 mln euro

). Według dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w styczniu wyniosła (średnio) ok. 1 779 mln euro wobec 1 152 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 577 mln euro do 2 710 mln nadwyżki. "Saldo rachunku bieżącego w

PKN Orlen: Zdarzenia księgowe powiększą EBITDA grupy o ok. 5,66 mld zł w II kw.

odmrażaniem gospodarek światowych. Oszacowana wartość odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen za I półrocze i II kwartał 2020 roku, - ujęcie zysku z tytułu okazyjnego nabycia w

Akcjonariusze PKO BP zdecydują 6 maja o 1,33 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

deklarowaną przez zarząd i radę nadzorczą polityką dywidendy, która zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową banku oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności

Grupa Lotos miała 500,5 mln zł zysku netto, 658,7 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

wyniósł 658,7 mln zł wobec 897,9 mln zł zysku rok wcześniej. Oczyszczony zysk EBITDA LIFO wyniósł 783,3 mln zł wobec 820,7 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 871,4 mln zł wobec 1 082 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Lotos wykazała w II

Grupa Lotos miała 125,9 mln zł zysku netto, 723,1 mln zł EBITDA w III kw.

tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -76,6 mln zł, podano także. "Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w III kw. 2019 roku w grupie kapitałowej Lotos zawiera głównie nadwyżkę ujemnego

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2018 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 584 mln euro wobec 569 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 77 mln euro deficytu w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Berlin odkręca kurek z pieniędzmi. To koniec polityki oszczędności. Rząd chce miliardami euro ratować gospodarkę

36,6 mld euro w 2017 r.; 58 mld w 2018 r.; 39,5 mld w bieżącym – z takimi nadwyżkami w sektorze finansów publicznych kończyli w ostatnich latach rozliczenia Niemcy. Kiedy ogłaszano nadwyżkę w 2017 r., podkreślano, że to najlepszy wynik od zjednoczenia kraju w 1990 r. Tymczasem

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 296 mln euro nadwyżki w I kw.

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2016 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 296 mln euro wobec 475 mln euro deficytu kwartał wcześniej i w porównaniu do 900 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem

dzięki połączeniu wzrostu organicznego oraz dokonanej fuzji. Na koniec roku 2019, 1,8 mln klientów aktywnie korzystało z kanałów elektronicznych, w tym 1,4 mln z mobilnych. Pomimo realizacji fuzji banków, grupa zamknęła rok 2019 solidną nadwyżką płynności (relacja kredytów do depozytów poniżej 86%) i

Cognor planuje inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych

poprawić zdolności produkcyjne, zwłaszcza w Ferrostalu, gdzie nadwyżka jest największa i jest możliwość większej sprzedaży" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej. Dodał, że spółka poda więcej szczegółów przy okazji publikacji raportu rocznego

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 110 mln euro nadwyżki w II kw.

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2015 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 1 110 mln euro wobec 900 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 546 mln euro deficytu w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1386 mln euro w II, konsensus: -290 mln euro

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lutym 2019 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 386 mln euro wobec 1 825 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 767 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1228 mln euro w IV, konsensus:+1 191 mln euro

; - napisał NBP w komentarzu. Według ekonomistów, w kwietniu odnotowaliśmy dodatnie saldo handlowe na poziomie (średnio) 652,9 mln euro wobec 674 mln euro nadwyżki w poprzednim miesiącu. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i

Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny

. "Gaz ten powstaje w wyniku reakcji CO2 z wodorem. Wodór powstaje w procesie elektrolizy, który zasilany jest nadwyżką taniej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) w dolinach obciążeń systemu elektroenergetycznego. Projekt zakłada, że może to być sposób na przechowywanie

Alior Bank miał 73,24 mln zł zysku netto, 76,5 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

. wyniósł 4,34%, zaś bez uwzględnienia wpływu wyroku TSUE wyniósł 7,4% Bank podał, że poziomy współczynników kapitałowych TIER1 oraz TCR na koniec I kw. pozostawiają bufory ponad minima regulacyjne na poziomie odpowiednio 444 p.b (2 223 mln zł) oraz 502 p.b (2 514 mln zł

Grupa Kęty prognozuje ok. 49 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

prognozowany wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2019 roku wyniesie 1,4" - czytamy także. Spółka podała ponadto, że w oparciu o wyniki po trzech kwartałach 2019 oraz niniejsze szacunki dot. IV kwartału, zarząd spodziewa się, że osiągnięte przez grupę kapitałową wyniki będą

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

pierwotnych o 6,9 mld zł oraz dochodów wtórnych o 1,4 mld zł. Jednocześnie poprawie uległo saldo usług o 2,4 mld zł. Na deficyt w rachunku bieżącym wpłynęło także zmniejszenie się nadwyżki w obrotach towarowych o 5,7 mld zł" - czytamy dalej. Dodatnie saldo rachunku kapitałowego

NBP: Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał do końca 2019 r.

, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi. Przemawia za tym rosnący napływ transferów UE oraz wysoka nadwyżka handlowa przekładające się na utrzymanie w latach 2018?2019 dodatniego salda rachunku bieżącego i kapitałowego" - podał bank. W kierunku aprecjacji krajowej waluty

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1 938 mln euro w III, konsensus:+1 266 mln euro

. Według ekonomistów, w marcu odnotowaliśmy dodatnie saldo handlowe na poziomie (średnio) 757,6 mln euro wobec 783 mln euro nadwyżki w poprzednim miesiącu. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 3 171 mln euro, podał także bank centralny

Polska powinna przyjąć euro? "Płace nie dorównają nagle zachodnim i nie zyskamy nagle wiarygodności kredytowej"

politykę pieniężną. Teraz niemieckie towary eksportowe wygrywają z greckimi czy włoskimi pod względem konkurencyjności. W latach poprzedzających pandemię Niemcy wyhodowały gigantyczną nadwyżkę w handlu, która w porywach osiągała 8 proc. PKB. Obecnie spadła do 2 proc. PKB (ok. 84,4 mld euro), co kwotowo i

GNB:100% wagi ryzyka dla kredytów w CHF obniżyłoby lukę kapit. do ok. 600 mln zł

kapitałową wysokości ok. 200 mln zł oraz lukę do wymogu połączonego bufora rzędu 1,2 mld zł. "Gdyby waga ryzyka została obniżona do 100, to uzysk na kapitale wyniósłby 500 mln zł, wówczas mielibyśmy nadwyżkę luki kapitałowej o ok. 300 mln zł, a łączna luka liczona d wymogu

Grupa Kęty prognozuje 740 mln zł przychodów i ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw.

prognozowane na czwarty kwartał oznaczają, iż grupa kapitałowa z nawiązką zrealizuje prognozy wyniku finansowego planowanego na 2018 r. Ponieważ prognozowana nadwyżka nie przekroczy 10%, zarząd Grupy Kęty S.A. nie będzie publikował odrębnej korekty prognoz 2018 opublikowanych 1 lutego 2018 roku" - czytamy

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 849 mln euro w VI, konsensus:+260,7 mln euro

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu 2015 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 849 mln euro wobec 1 184 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 827 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 620 mln euro w XI, konsensus: -119 mln euro

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2015 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 620 mln euro wobec 163 mln euro deficytu miesiąc wcześniej (po rewizji) i wobec 114 mln euro nadwyżki rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Saldo na rachunku C/A to -932 mln euro w VI, konsensus: -1118 mln euro

). Według dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w czerwcu wyniósł (średnio) ok. 1 117,5 mln euro wobec 179 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 58 mln euro nadwyżki do 1860 mln euro deficytu. "Ujemne saldo

ZA Puławy zwiększyły produkcję technicznego dwutlenku węgla nakładem 35,3 mln zł

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Azotowe Puławy - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - zakończyły inwestycję o wartości 35,3 mln zł, dzięki której produkcja technicznego dwutlenku węgla, wykorzystywanego przez przemysł spożywczy, została zwiększona o

NBP: Deficyt na rachunku C/A to +594 mln euro w IV, konsensus: +384 mln euro

saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, w analizowanym miesiącu, było dodatnie i wyniosło 3,0 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 520 mln euro wobec 204 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i 117 mln euro

Gobarto chce inwestować w rozwój organiczny i przejęcia (aktualizacja)

inwestować nadwyżki finansowe zarówno w rozwój organiczny, jak i w kolejne przejęcia, poinformował prezes Dariusz Formela. "Dług będzie rosnąć wraz z planowanymi inwestycjami lub przejęciami, ale nie planujemy zwiększać długu ponad poziom akceptowalny dla instytucji

Gobarto chce inwestować w rozwój organiczny i przejęcia

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Gobarto chce zwiększać zysk EBITDA i planuje inwestować nadwyżki finansowe zarówno w rozwój organiczny, jak i w kolejne przejęcia, poinformował prezes Dariusz Formela. "Nie planujemy zwiększać długu, planujemy