nadwyżka wydatków nad dochodami

Anna Popiołek

Budżet wciąż na plusie. Na koniec maja 9,6 mld zł nadwyżki

Budżet wciąż na plusie. Na koniec maja 9,6 mld zł nadwyżki

Po maju dochody budżetowe wciąż są większe niż wydatki. W kasie państwa jest 9,6 mld zł nadwyżki - podało Ministerstwo Finansów. Zadłużymy się dopiero na jesieni, a na koniec roku deficyt i tak wyniesie 41,5 mld zł.

Nadwyżka w budżecie i rekordowe wpływy z podatku VAT

W styczniu budżet państwa wyszedł na plus: dochody przekroczyły wydatki i mieliśmy 6,7 mld zł nadwyżki budżetowej. Rekordowe były wpływy z podatków, szczególnie z VAT.

Budżet z nadwyżką po styczniu. Przyszłość niepewna

Ministerstwo Finansów chwali się wynikami budżetu na koniec stycznia 2016 r. Pokazuje je jednak wycinkowo. W budżecie mieliśmy nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Dochody były jednak nieco gorsze od tych, które resort zapisał w planie budżetowym na ten rok.

W Grecji czas na terapię szokową?

Przeprowadzone pod naciskiem "trojki" reformy greckie miały dwie słabości. Po pierwsze, były skoncentrowane bardziej na problemach budżetowych (zwłaszcza na podnoszeniu podatków) niż na reformach strukturalnych i ogólnie - reformach państwa. Po drugie, były rozciągnięt

Jak dobrze oszczędzać? Namierz cel i obierz właściwą strategię

przypływami gotówki. Motyw ten najlepiej zaspokaja trzymanie pieniędzy w gotówce lub na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Kolejnym motywem oszczędzania jest budowanie bufora na wypadek nieprzewidzianych wydatków, motyw ten z uwagi na nieprzewidywalność wydatków również wymaga

MF: Budżety JST zamknęły się 9,81 mld zł nadwyżki po I kw. 2020 r.

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) po I kw. 2020 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 9 807 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 22 924 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów. Dochody

Ile kosztuje obligacja i co dzięki niej możemy sfinansować

marża. Resztę pożre inflacja. Jak już napisaliśmy, obligacje to sposób na zdobycie pieniędzy na sfinansowanie braków w kasie państwa. Dzięki nim państwo żyjące z deficytem spina swój budżet, ma więc pieniądze na pokrycie swoich wydatków. I właśnie do wydatków państwa

MF: Budżety JST zamknęły się 14,02 mld zł nadwyżki po III kw. 2019 r.

. Dochody wykonane JST ogółem (wpływy minus zwroty) wyniosły po III kw. br. 204 995 mln zł wobec 271 942 mln zł planu na cały rok. Wydatki ogółem opiewały w tym czasie na 190 976 mln zł wobec rocznego planu w wysokości 294 306 mln zł. (ISBnews)

MF: Budżety JST zamknęły się 11,41 mld zł nadwyżki po 11 miesiącach 2019 r.

. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 120.525 mln zł, tj. na poziomie 89,8% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 8%, podano także. "Łączna kwota wydatków

Rząd chwali się nadwyżką, której de facto nie ma

Rząd chwali się nadwyżką, której de facto nie ma

Rok do roku wzrosły też wpływy budżetu z podatków. To akurat nie powinno dziwić, bo okresem porównawczym jest lockdown i zamknięcie gospodarki. Dlatego m.in. dochody z VAT są wyższe aż o 23 mld zł w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r. i wyniosły 101,6 mld zł. A VAT to najważniejsza

MF: Budżety JST zamknęły się 13,49 mld zł nadwyżki po I poł. 2019 r.

. Dochody JST ogółem (wpływy minus zwroty) wyniosły w I poł. br. 134 157 mln zł wobec 267 395 mln zł planu na cały rok. Wydatki ogółem opiewały w tym czasie na 120 667 mln zł wobec rocznego planu w wysokości 290 314 mln zł. (ISBnews)

MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 3,43 mld zł po styczniu wg wstępnych danych

. ok. 0,1 mld zł). "Po styczniu 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 2,9 mld zł i było wyższe o ok. 0,4 mld zł (tj. 13,8%) w stosunku do wykonania po styczniu 2019 r." - wskazał resort w komunikacie. Wykonanie wydatków

Fitch potwierdził ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

ograniczoną elastyczność w zakresie ustalania stawek podatków lokalnych, ale stanowiły one w 2018 r. nie więcej niż 15% dochodów operacyjnych" - czytamy dalej. W ocenie Agencji Toruń ma znaczne wydatki majątkowe oraz duży udział wydatków bieżących nie związanych z cyklem

Rząd zabija fotowoltaikę, bo sieć jest niewydolna. Można było ją zmodernizować, ale pieniądze przejedzono

Rząd zabija fotowoltaikę, bo sieć jest niewydolna. Można było ją zmodernizować, ale pieniądze przejedzono

takie wydatki deklaruje, tyle że... większość dokonanych inwestycji proklimatycznych i tak by powstała, niezależnie od dochodów z aukcji uprawnień. Dodajmy, że chodzi o miliardy zł! Ceny uprawnień rosną skokowo, a rząd na sprzedaży swojej puli zarabia obecnie po kilkanaście miliardów złotych

MF: Zadłużenie JST wzrosło o 1,3% kw/kw do 76,45 mld zł na koniec II kw.

jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 65 750 mln zł, tj. na poziomie 50,2% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 6,9%. "Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego

Fitch podtrzymał ratingi Małopolski na poziomie A-, perspektywa stabilna

zadłużenia w związku z realizacją zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie. Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski będą mocne w latach 2018-2021, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 130 mln zł i stanowiącą 13-14% dochodów

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

jako "średni", podobnie jak innych ocenianych polskich województw. Na ocenę profilu ryzyka Małopolski składa się "mocna" ocena elastyczności wydatków, jak również "średnie" oceny pozostałych czynników: stabilności dochodów, stabilności wydatków oraz stabilności i

MF: Budżety JST zamknęły się 11,36 mld zł nadwyżki po III kw. 2018 r.

. Dochody JSW ogółem (wpływy minus zwroty) wyniosły w III kw br. 187 616 mln zł wobec 256 796 mln zł planu na cały rok. Wydatki opiewały w tym czasie na 176 256 mln zł wobec rocznego planu w wysokości 282 241 mln zł. (ISBnews)

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 13,59 mld zł za 11 miesięcy 2017

w materiale. Według danych za 11 miesięcy 2017 r. wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 26 719 mln zł, podał też resort. (ISBnews)

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 6,4 mld zł po 11 mies. 2018 r.

., wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 28 672 mln zł. (ISBnews)

Rząd nowelizuje budżet. Dochody wyższe nawet o 80 mld zł. Będą potężne wydatki. PiS szykuje się na wybory?

Rząd nowelizuje budżet. Dochody wyższe nawet o 80 mld zł. Będą potężne wydatki. PiS szykuje się na wybory?

dochody budżetu państwa w wysokości 404,5 mld zł. Teraz to się zmienia, dochody mogą być według szefa rządu wyższe nawet o 80 mld zł i sięgnąć 483 mld zł. Wydatki miały wynieść 486,8 mld zł. Wyniosą 523,4 mld zł. Deficyt zamiast 82,3 mld zł wyniesie 40,4 mld zł. Na Twitterze skomentowano to od razu

MF: Budżety JST zamknęły się 13,39 mld zł nadwyżki po I poł. 2018 r.

. Dochody JSW ogółem (wpływy minus zwroty) wyniosły w I poł. br. 125 722 mln zł wobec 255 452 mln zł planu na cały rok. Wydatki opiewały w tym czasie na 112 331 mln zł wobec rocznego planu w wysokości 281 949 mln zł. (ISBnews)

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 9,59 mld zł po maju wg wstępnych danych

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec maja br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,59 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu. Po kwietniu w budżecie

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Chorzowa, perspektywa stabilna

stabilna. "Potwierdzenie ratingów i perspektywy stabilnej odzwierciedla opinię Fitch, że miasto utrzyma wskaźniki zadłużenia na poziomie odpowiadającym ratingowi BBB-, pomimo spodziewanego spadku nadwyżki operacyjnej. Na dochody i wydatki miasta wpływ mają zarówno negatywne

MF: Zadłużenie JST wzrosło o 3,3% r/r do 68,33 mld zł na koniec III kw.

. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 91 033 mln zł, tj. na poziomie 75,1% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 9,7%. "Łączna kwota wydatków jednostek samorządu

Fitch Ratings: Nadwyżka operacyjna JST spadnie do 26 mld zł w 2018 (aktual.)

. "Wydatki operacyjne w 2018r. mogą wzrastać w tempie szybszym niż dochody operacyjne. Wynikać to może ze stałej presji na wydatki, w tym presji na wzrost wynagrodzeń i z rosnących cen za zakup dóbr i usług oraz z faktu, że w roku wyborczym istnieje skłonność do ponoszenia wyższych wydatków. Z

Fitch Ratings: Nadwyżka operacyjna JST spadnie do 26 mld zł w 2018 r.

;Wydatki operacyjne w 2018r. mogą wzrastać w tempie szybszym niż dochody operacyjne. Wynikać to może ze stałej presji na wydatki, w tym presji na wzrost wynagrodzeń i z rosnących cen za zakup dóbr i usług oraz z faktu, że w roku wyborczym istnieje skłonność do ponoszenia wyższych wydatków. Z drugiej strony

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 9,3 mld zł po kwietniu wg wstępnych danych

mld zł nadwyżki. "Po kwietniu br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Należy zauważyć, że wynik bp w okresie styczeń ? kwiecień, w ostatnim czasie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Wynika to, m.in z coraz niższych, proporcjonalnie, wydatków w pierwszej połowie roku i

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 11,9 mld zł po I kw. 2018 r.

danych za I kwartał 2018 r., wykonane dochody bieżące były wyższe o 13 211 mln zł od wykonanych wydatków bieżących. "Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 67 568 mln zł, co stanowiło 26,9% planowanych dochodów ogółem i było o 0,8% niższe od zadłużenia

MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 6,5 mld zł po październiku wg wstępnych danych

budżecie centralnym odnotowano 3,18 mld zł nadwyżki. Resort podał, że dochody w okresie styczeń-październik wyniosły 309,4 mld zł, tj. 87% rocznego planu. "W okresie styczeń-październik 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 14,4 mld zł w

Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

latach 2018-2021 utrzyma mocne wyniki operacyjne, z nadwyżką operacyjną około 300 mln zł, co będzie zbliżone do średniej z lat 2012-2017. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze Miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły

Skuza z MF: Dochody JST z CIT i PIT na poziomie 100,1% r/r po maju br.

podatków przekraczają wskaźniki, określone w ustawie. Przed tygodniem MF informowało, że budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) po I kw. 2020 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 9 807 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 22 924 mln zł. Dochody wykonane

MF: Nadwyżka budżetu to 9,5 mld zł po czerwcu 2018 r. wg wstępnych danych

. "Po pierwszym półroczu br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Miesiąc czerwiec jest drugim po maju miesiącem, w którym wynik budżetu państwa jest jednak zrównoważony" - czytamy w komunikacie. Resort podał, że dochody w okresie styczeń-czerwiec wyniosły 182 mld zł, tj

Fitch potwierdził ratingi Rzeszowa na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

gospodarką oraz bazą podatkową, podano również. W I półroczu 2018 r. wyniki budżetowe Rzeszowa były dobre. Nadwyżka operacyjna wyniosła 75 mln zł (74 mln zł w I poł. 2017r.), co wynikało z działań miasta w zakresie racjonalizacji wydatków oraz rosnących dochodów podatkowych w

Wynajmujemy mieszkanie - "Polski Ład" to potężne zmiany w podatkach

. Płaci się 8,5 proc. od przychodów poniżej 100 tys. zł i 12,5 proc. od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. Jeśli przekroczymy próg 100 tys. zł, to wyższą stawkę płacimy od następnego miesiąca. Druga opcja to zasady ogólne, czyli normalne stawki podatkowe 17 i 32 proc. liczone już od dochodu. Jeśli

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

. Fitch zakłada, że wydatki majątkowe będą wynosiły średnio 250 mln zł rocznie (18-19% wydatków ogółem) poniżej średniej wynoszącej 24% w latach 2013-2017. Inwestycje będą, w co najmniej połowie finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych), nadwyżek bieżących (około 30%) oraz nowego

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

, czynszów oraz innych opłat, a jednocześnie dochód do dyspozycji gospodarstw domowych w Poznaniu jest wyższa od przeciętnego w kraju" - czytamy dalej. Fitch prognozuje, że wydatki majątkowe Miasta będą rosły w latach 2019-2023, wynosząc średnio 800 mln zł rocznie, tj. 20

Fitch podtrzymał ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

latach 2019-2021 utrzyma mocne wyniki operacyjne, z nadwyżką operacyjną około 300 mln zł, co będzie zbliżone do średniej z lat 2012-2018. "Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych

Brakuje pieniędzy na czynsz? Poratuje cię pomoc społeczna, jeśli złożysz wniosek o zasiłek - dodatek mieszkaniowy

gminy lub miasta i złożyć tam dokumenty: – wniosek potwierdzony przez zarządcę mieszkania wraz z kwotą wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (miesiąc złożenia wniosku), – deklarację o wysokości dochodów osoby samotnej bądź rodziny za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia

MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 6,6 mld zł po styczniu wg wstępnych danych

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec stycznia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 6,6 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu. Resort podał dziś

MF: Nadwyżka sektora general government wyniosła 0,6 mld zł w III kw. 2017 r.

. 2017 r. odnotował nadwyżkę w wysokości 0,6 mld zł (tj. 0,1% PKB), oraz nadwyżkę pierwotną w wysokości 8,9 mld zł (tj. 1,8 % PKB)" - czytamy w "Informacji kwartalnej o stanie finansów publicznych w III kwartale 2017 r." W III kw. 2017 r. dochody sektora

MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 3,2 mld zł po wrześniu wg wstępnych danych

wcześniej wstępnych danych, w budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1,05 mld zł. Resort podał, że dochody w okresie styczeń-wrzesień wyniosły 272,9 mld zł, tj. 76,7% rocznego planu. "W okresie styczeń-wrzesień 2018

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 4,9 mld zł po sierpniu wg wstępnych danych

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 4,89 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Po lipcu w budżecie centralnym odnotowano 2,35 mld zł nadwyżki

Fitch obniżył perspektywę ratingów Kielc do negatywnej

wcześniejszą siłę finansową Kielc, po jej znacznym pogorszeniu w 2018 r., gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze niż Fitch zakładał w swoich prognozach" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta odzwierciedlają planowany wzrost dochodów

Budżet państwa w dobrej kondycji - mamy 9,1 mld zł nadwyżki. Polska zadłuży się mocno jesienią

zaplanować wydatki, aby nie przewyższyły dochodów budżetowych. I tak będzie aż do trzeciego kwartału. Ministerstwo Finansów pokazało bowiem swoje prognozy, zgodnie z którymi dopiero wtedy pojawi się dziura w kasie państwa. Jak liczy resort finansów, na koniec drugiego kwartału wciąż będziemy mieli 2,6 mld zł

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 13,5 mld zł po II kw. 2017 r.

., wykonane dochody bieżące były wyższe o 16 438 mln zł od wykonanych wydatków bieżących, podano także. "Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 66 488 mln zł, co stanowiło 28,9% planowanych dochodów ogółem i było o 3,5% niższe od zadłużenia w analogicznym

Potężne zmiany dla wynajmujących mieszkania. "Rząd brutalnie zmienia zasady"

Przemysław J. Hinc. Jego zdaniem rząd zachowuje się tu nieuczciwie. - Najpierw rząd mówił podatnikowi, że jak kupi nieruchomość, to wprawdzie nie od razu, ale w pewnej perspektywie czasowej cały wydatek poniesiony na jej zakup odliczy sobie od dochodu z najmu albo rozliczy w kosztach swojej działalności

MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 11,06 mld zł po listopadzie wg wstępnych danych

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec listopada br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 11,06 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu. Resort podał, że

Banaś zdradzał przed Sejmem inżynierię finansową rządów PiS. Gorzka pigułka od prezesa NIK dla Morawieckiego

? 23 grudnia wystąpienie Mateusza Morawieckiego tuż przed świętami. Premier chwali się projektem ustawy budżetowej na 2020 rok. Dochody i wydatki mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. – Stabilny, zrównoważony budżet na 2020 rok daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że to jest

Komu lepiej, komu gorzej? 20 proc. najbiedniejszych ma do dyspozycji tylko 8 proc. całkowitego dochodu

najmniejsze możliwości zaoszczędzenia: nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi u nich zaledwie 214 zł. Wreszcie rolnicy. Średni dochód rozporządzalny? 1579 zł. Średnie wydatki na osobę? Tylko 872 zł. To o 26,5 proc. poniżej średniej krajowej. Do tego w niemal wszystkich grupach odnotowano większą lub mniejszą

MF: Nadwyżka budżetu to 5,9 mld zł po czerwcu 2017 r. wg wstępnych danych

tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 17,7% r/r. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 170,8 mld zł tj. 44,4 % planu. W

Fitch podtrzymał rating Katowic na poziomie A-, perspektywa stabilna

wydatków majątkowych będzie finansowana z nadwyżki bieżącej oraz około 30% z dochodów majątkowych Katowic. Pozostałą część finansowania stanowić będzie nowy dług oraz wolne środki" - czytamy dalej. Niezrealizowane przez miasto w 2017r. inwestycje będą przesunięte na lata

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 12,4 mld zł po I kw. 2017 r.

., wykonane dochody bieżące były wyższe o 12 852 mln zł od wykonanych wydatków bieżących, podano także. "Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 68 126 mln zł, stanowiło 29,9% planowanych dochodów ogółem i było o 3,1% niższe od zadłużenia w analogicznym

Jest projekt tarczy dla samorządów. Prezydenci: To za mało, potrzebujemy pieniędzy

wyższe niż dochody bieżące oraz nadwyżka finansowa. Z kolei wydatki na 2021 rok i kolejne lata zostaną zmniejszone o wydatki na zwalczenia epidemii w 2020 roku. Te zasady dadzą samorządom większą swobodę finansową i możliwość sięgania po pożyczki i kredyty. W projekcie zapisano bowiem, że na koniec tego

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia, perspektywa stabilna

operacyjna wyniosła 116 mln zł i była 1,5x wyższa od rocznej obsługi zadłużenia. Wydatki operacyjne wzrosły o 4% tj. poniżej wzrostu dochodów operacyjnych o 5% (po wyłączeniu transferów na program ?Rodzina 500+" dla porównywalności danych). Wzrost dochodów był spowodowany rosnącymi wpływami z podatków

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 14,74 mld zł za I-III kw. 2017 r.

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) za 3 kwartały 2017 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 14 740 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 16 720 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów, bazując na danych ze

MF: Nadwyżka budżetu to 2,4 mld zł po lipcu 2017 r. wg wstępnych danych

Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec lipca br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 2,4 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Resort podał, że dochody w okresie styczeń-lipiec wyniosły 206,1 mld zł tj

W budżecie centralnym utrzymała się nadwyżka na koniec września - prasa

; - czytamy w "DGP". "Wstępne informacje o dochodach we wrześniu wskazują, że zostały one wykonane nieco lepiej od planu. Przy zwyczajowym od początku roku niewykonaniu wydatków budżet najprawdopodobniej wciąż ma nadwyżkę - mówi nasz informator z kręgów rządowych"

Fitch potwierdził ratingi Zabrza, perspektywa stabilna

przez dobre wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody o charakterze jednorazowym. Wyniki Zabrza były lepsze niż w analogicznym okresie 2017 roku; nadwyżka bieżąca wyniosła 6,6 mln zł, wspierana przez wzrost dochodów bieżących o 8%, tj. powyżej 4,9-proc. wzrostu wydatków bieżących (1

Skiba: Deficyt budżetu będzie niższy 40-50% od zakładanego na 2018 r.

;Prognozuje się, że dochody podatkowe w br. znacząco przekroczą kwoty zapisane w ustawie budżetowej na 2018 r., co wraz z niższymi wydatkami budżetu państwa oznaczać będzie niższy o ok. 40-50% deficyt budżetowy w stosunku ustawowego planu" - napisał Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy A- oraz AA+(pol), perspektywa stabilna

drogowe i transport publiczny, jak również na odnawianie zabytkowych obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe miasta oraz w rozwój bazy sportowej (baseny). Spodziewamy się, że około połowa wydatków majątkowych będzie finansowana z nadwyżki bieżącej Bydgoszczy oraz około 40% z dochodów majątkowych

Fitch podtrzymał ratingi Białegostoku na poziomie BBB, perspektywa stabilna

ośmiu lat. "Negatywny wpływ na ratingi Białegostoku będzie miało także pogorszenie się zdolności miasta do finansowania inwestycji ze środków własnych, tj. gdy nadwyżka bieżąca powiększona o dochody majątkowe będzie regularnie finansować poniżej 70% wydatków majątkowych

Rekordowa nadwyżka w kasie państwa. Po sierpniu budżet jednak wciąż nadal na plusie

nadwyżkę budżetową, czyli sytuację, kiedy dochody budżetowe przewyższają jego wydatki. Czy na pewno deficyt w budżecie? Jednak od razu po tej wiadomości z rządu zaczęły płynąć sprzeczne sygnały. Doniesienia wiceministra sprostował dziennik „Rzeczpospolita”, który podawał, że zdaniem ich

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 3,8 mld zł po wrześniu wg wstępnych danych

wyższe o 23,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 15,2% r/r" - czytamy w komunikacie. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. według

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

95 mln zł i stanowić około 6%-7% dochodów operacyjnych. W 2017r. nadwyżka operacyjna Białegostoku może być nieznacznie niższa, około 80 mln zł lub 5,2% dochodów operacyjnych, w związku z rosnącymi wydatki w oświacie na skutek wprowadzonej przez władze centralne reformy tego sektora oraz z uwagi na

Fitch potwierdził ratingi BBB oraz A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

finansowej. "Jednak zachodzące negatywne zmiany w ich dochodach i wydatkach mogą się pogłębiać w nadchodzących tygodniach i miesiącach z uwagi na spadek działalności gospodarczej oraz ograniczenia nakładane przez władze centralne, które mogą zostać zaostrzone, bądź wydłużony

Fitch podtrzymał ratingi Kielc na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

polskich jednostek samorządu terytorialnego (JST). Zdaniem Fitch, wydatki majątkowe mogą wynosić 200-230 mln zł rocznie i będą w połowie finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych), nadwyżek bieżących oraz nowego zadłużenia" - czytamy dalej. Kielce są

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

poziomie tempa wzrostu dochodów. Prognozowana przez Fitch nadwyżka operacyjna będzie 1,9x wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (rata plus odsetki). W latach 2018-2021 Płock planuje przeznaczyć około 750 mln zł na inwestycje, z czego około 300 mln zł w 2018 r

PiS dobiera się do kieszeni wynajmujących mieszkania. Ma dwa cele

prywatnym są dwie opcje. Jedna to zasady ogólne według skali podatkowej 17 albo 32 proc. Druga opcja to ryczałt. Płaci się 8,5 proc. od przychodów poniżej 100 tys. zł i 12,5 proc. od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. Morawiecki chciałby, aby przy najmie prywatnym pozostała tylko jedna możliwość - ryczałt

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 6,63 mld zł po styczniu 2017 r.

danych za styczeń 2017 r., wykonane dochody bieżące były wyższe o 6 626 mln zł od wykonanych wydatków bieżących, podał również resort. (ISBnews)

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

racjonalizację wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat lokalnych będą rosły, wspierane przez rozwijającą się bazę podatkową oraz gospodarkę lokalną. Agencja ocenia, że wyniki operacyjne miasta za 2016 r. są bardzo dobre, nadwyżka operacyjna wyniosła 204 mln zł i była 4x

Rząd: dług Polski w 2022 osiągnie astronomiczne 1,5 biliona złotych, 40 tys. zł na głowę każdego Polaka. Kto to spłaci?

komunikatach rządowych i na konferencjach prasowych podkreśla tylko jedną liczbę. – W przyszłym roku zgodnie z projektem ustawy budżetowej będziemy mieli tylko 30 mld zł deficytu – podkreśla premier. Dokument przewiduje, że dochody wyniosą 475,6 mld zł, zaś zaplanowane wydatki sięgną poziomu 505,6

Fitch potwierdził ratingi zadłużenia BBB+ Częstochowy z perspektywą stabilną

temu sprzyjać dobre zarządzanie finansowe w mieście, w tym podejmowane działania mające na celu racjonalizację wydatków, oraz rosnące dochody podatkowe w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarczym w kraju" - czytamy dalej. W I połowie 2017r. nadwyżka operacyjna miasta

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 18,9 mld zł po 3 kwartałach

danych za 3 kwartały 2016 r., wykonane dochody bieżące były wyższe o 22 091 mln zł od wykonanych wydatków bieżących, podano również. "Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 68 023 mln zł i stanowiło 32,1% planowanych dochodów ogółem i było o 3,2% niższe

MF: Nadwyżka budżetu to 0,9 mld zł po lutym 2017 r. wg wstępnych danych

państwa były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 25,6% r/r" - czytamy dalej w komunikacie. Wykonanie wydatków budżetu państwa w roku 2017 według szacunkowych danych wyniosło 60,09 mld zł, tj. 15,6

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

. "W latach 2017-2019 wydatki majątkowe będą wynosić 220-250 mln zł rocznie (18%-20% wydatków ogółem) i w co najmniej połowie będą finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych). Reszta finansowania będzie pochodziła z nadwyżek bieżących Miasta oraz nowego zadłużenia. W 2016r. wydatki

MF: Nadwyżka budżetu to 6,75 mld zł po styczniu 2017 r. wg wstępnych danych

państwa były wyższe o 20,3% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 21,4% r/r" - czytamy dalej w komunikacie. Wykonanie wydatków budżetu państwa w roku 2017 według szacunkowych danych wyniosło 30,21 mld zł, tj. 7,9% planu

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 19,1 mld zł po 11 mies. 2016 r.

danych za 11 miesięcy 2016 r. wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 25 683 mln zł, podał również resort. (ISBnews)

Eksport Chin rośnie jak na drożdżach

analitycznej Capital Economics podkreślił, że chiński import pod względem wielkości pozostaje stabilny. To znaczy, że Chin wydały mniej na zakup zagranicznych towarów, korzystając ze spadku cen - zwłaszcza surowców - w czasie pandemii.  Wzrost dochodów z eksportu i ograniczenie wydatków importowych

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 3,13 mld zł po marcu wg wstępnych danych

centralnym odnotowano 4,46 mld zł nadwyżki. Resort podał w komunikacie, że dochody w okresie styczeń-marzec wyniosły 88,47 mld zł, tj. 24,9% rocznego planu. Dochody podatkowe w tym okresie wyniosły 82,86 mld zł, co stanowi 25% planu. "W okresie

Fitch potwierdził ratingi Wielkopolski na poziomie A- z perspektywą stabilną

; - czytamy w komunikacie. Wielkopolska utrzymała mocne wyniki z nadwyżką bieżącą wynoszącą 234 mln zł po trzech kwartałach 2017 r. (228 mln zł na koniec analogicznego okresu 2016 r.) lub ponad 30% dochodów bieżących. Dobre wyniki operacyjne, w połączeniu z wolniejszym tempem

Fitch podtrzymał ratingi A- Poznania, perspektywa stabilna

latach 2016-2019 wyniki operacyjne Poznania będą dobre, wspierane przez wzrost dochodów podatkowych oraz politykę mającą na celu ograniczenie tempa wzrostu wydatków. Zdaniem Fitcha, nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 400 mln zł rocznie, co stanowi 13%-14% dochodów operacyjnych (424 mln zł lub

Wiemy, na czym oszczędzaliśmy w pandemii najbardziej

Pani Agnieszka wiosną przestała wydawać pieniądze na jedzenie w restauracjach, wyjścia ze znajomymi, kino, lunche w pracy, wyjazdy czy treningi. Oczywiście przez pandemię i lockdown. Trochę nadrobiła wydatki latem, kiedy zbliżały się wybory prezydenckie, premier Morawiecki ogłosił, że "nie ma

Fitch: Pandemia nie doprowadzi do obniżenia ratingów województw

znacznie wydatków operacyjnych oraz majątkowych" - czytamy dalej. Agencja spodziewa się, że dochody CIT województw spadną o 30% w 2020 roku. Jeśli pandemia potrwa dłużej niż kilka miesięcy, wpływy z CIT mogą spadać również w 2021 roku, a ewentualne ożywienie nie nastąpi

MF: Deficyt budżetu wyniósł 0,86 mld zł po lipcu wg wstępnych danych

. Po czerwcu w budżecie centralnym odnotowano 9,54 mld zł nadwyżki. Resort podał, że dochody w okresie styczeń-lipiec wyniosły 212,15 mld zł, tj. 59,6% rocznego planu. Dochody podatkowe w tym okresie wyniosły 195,62 mld zł, co stanowi 59% planu

"Polski ład". PiS podnosi podatki dla wynajmujących mieszkanie. Podpisy pod petycją do premiera

prywatnym są dwie opcje. Jedna to zasady ogólne według skali podatkowej 17 albo 32 proc. Druga - ryczałt. Płaci się 8,5 proc. od przychodów poniżej 100 tys. zł i 12,5 proc. od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. W rządowym "Polskim ładzie" pojawiła się propozycja, aby przy najmie prywatnym pozostała

Fitch podtrzymał ratingi Zabrza na poziomie BB+, BBB+(pol), perspektywa stabilna

wyniosła 4,1% (lub 4,5%, po wyłączeniu transferów na program 'Rodzina 500+'), a obsługa zadłużenia była 1,6x wyższa od nadwyżki operacyjnej. Wyniki operacyjne Zabrza były trochę niższe niż prognozowane przez Fitch, głównie ze względu na niższe wpływy z podatku od nieruchomości oraz dodatkowe wydatki

MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 1,05 mld zł po sierpniu wg wstępnych danych

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1,05 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu. Według

Wielkie plany Bidena zablokowały spory w jego partii

warunkiem że auta te będą montowane w fabrykach, w których działa amerykańska centrala związkowa UAW.  Na sfinansowanie takich wydatków planowano podnieść podatki dochodowe od amerykańskich firm, a także podatki dla osób zarabiających ponad 400 tys. dol. rocznie i małżeństw o łącznych dochodach ponad

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 2,67 mld zł po październiku wg wstępnych danych

), Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres 10 miesięcy 2017 r. wyniosły 3,61 mld zł, tj. 91,6% planu. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2017 r. według szacunkowych danych wyniosło 292,35 mld zł, tj. 76% planu. W

Fitch podniósł ratingi Bydgoszczy do BBB+ i A+(pol), perspektywa stabilna

. "Fitch oczekuje, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 11% rocznie i nadwyżką operacyjną 2,5-3 - krotnie wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 8,6 mld zł po styczniu wg wstępnych danych

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec stycznia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 8,6 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Resort podał dziś, że dochody w styczniu wyniosły 35,2 mld zł, tj. 9,9

Fitch nadał Częstochowie rating krajowy AA(pol) z perspektywą stabilną

% wydatków ogółem), z czego prawie 160 mln zł w 2017r., oraz że w około 90% będą one finansowane z nadwyżki bieżącej oraz z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych), a jedynie 10% będzie wymagało finansowania dłużnego. "W średnim okresie Fitch spodziewa się, że

Skiba z MF: Deficyt w 2019 r. będzie mniejszy od zakładanego w budżecie

dobrze zabezpieczone istotne z punktu widzenia społecznego wydatki" - powiedział Skiba w Polskim Radiu 24. Budżet na 2019 r. zakłada dochody na poziomie 387,6 mld zł i wydatki na poziomie 416,1 mld zł, co oznacza deficyt na poziomie 28,5 mld zł

Drugi próg podatkowy powinien wynosić dziś 140 tys. zł. Nie zmieniano go od 11 lat. Wynosi 85 tys.

za granicę konsumpcyjnego rozpasania i bycia bogatym.  Takie jednostki oprócz podatku dochodowego są zobowiązane zapłacić 4 proc. nadwyżki dochodu podatnika PIT ponad kwotę 1 mln zł. Milionerów w ubiegłym roku było prawie 30 tysięcy. Wpłacili dużo i mało jednocześnie bo 1,65 mld zł. Danina

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic z perspektywą stabilną

oczekiwania Fitch, że w latach 2017-2019 wyniki operacyjne Gliwic pozostaną dobre, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 150 mln zł (około 14% dochodów operacyjnych), co będzie powyżej średniej z lat 2011-2016 (120 mln zł). Prognozę oparto na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu skutecznie

Fitch podtrzymał ratingi BBB/A+ Kielc, perspektywa stabilna

dochodów majątkowych i nadwyżki budżetowej oraz częściowo z nowego zadłużenia" - czytamy także. (ISBnews)

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

. "Od 2018r. spodziewamy się intensyfikacji wydatków majątkowych na skutek której zadłużenie Torunia stopniowo wzrośnie w ujęciu nominalnym. Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć do 250 mln zł rocznie w latach 2018-2019. Inwestycje będą w większości finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic, perspektywa stabilna

. Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna miasta na koniec 2017r. wyniesie około 215 mln zł, co stanowi 12% dochodów operacyjnych. Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Katowic ma między innymi jednorazowy dochód z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 27 mln zł. Bez jednorazowego dochodu

Zmiany w podatkach. PiS od stycznia zacznie ściągać Polki i Polaków, w tym Roberta Lewandowskiego, z emigracji

Prawicy uchwala przepisy, które sprawiają, że od stycznia Polak pracujący za granicą podatek zapłaci dwa razy. O co chodzi? Do stycznia tego roku, jeśli ktoś pracował czy dorabiał za granicą, był zwolniony z opodatkowania tego dochodu bądź chroniła taką osobę ulga abolicyjna. Teraz odliczenie w ramach tej