nadwyżka operacyjna netto

Ferrum miało wstępnie 2,95 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

wzrostu przychodów ze sprzedaży głównie w podmiocie dominującym Ferrum. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy kapitałowej Ferrum (Grupa) wyniósł w okresie I kw. 2019 r. około 417 tys. zł. Grupa odnotowała w I kw. 2019 r. stratę netto w wysokości 2 958 tys. zł. Wpływ na stratę netto grupy

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia, perspektywa stabilna

pośrednie netto, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitch, Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z nadwyżką operacyjną wynoszącą powyżej 100 mln zł lub 1,2x wyższą niż roczna obsługa zadłużenia (włączając

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

zadłużenia (payback ratio; zadłużenie ogółem netto do nadwyżki operacyjnej) wzrośnie z 1,9 raza w 2018 r. do około 5,3 raza w 2023 r. i będzie odpowiadał ocenie 'aa'. Wskaźnik poziomu zadłużenia Poznania (zadłużenie netto do dochodów operacyjnych) pozostanie mocny, chociaż wzrośnie z około 29% w 2018 r. do

Grupa Lotos miała 500,5 mln zł zysku netto, 658,7 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 500,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 534,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Fitch potwierdził ratingi Zabrza, perspektywa stabilna

stawek maksymalnych" - czytamy dalej. Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto wzrosną powyżej 130% dochodów bieżących przy jednoczesnym pogorszeniu się wyników operacyjnych, co będzie prowadzić do pogorszenia się

Forte miało 4,4 mln zł straty netto, 40,89 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Forte odnotowało 4,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 12,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 26,81

Trans Polonia miała 0,86 mln zł straty netto, 7,94 mln zł zysku EBITDA w I kw.

r. grupa zanotowała stratę netto w wysokości 858 tys. zł w stosunku do osiągniętego zysku netto w wysokości 4 tys. zł za poprzedni okres. Na zanotowaną stratę netto największy wpływ miała nadwyżka ujemnych różnic kursowych w wysokości 870 tys. zł powstała głównie w wyniku wyceny na dzień 31 marca

Payten, spółka zależna Asseco SEE, nabyła spółki Sonet za ok. 4 mln euro

% udziałów posiada Sonet společnost s.r.o. za łączną kwotę 4 mln euro powiększoną o uzgodnioną umownie nadwyżkę gotówkową netto na dzień zamknięcia transakcji w kwocie 1,42 mln euro oraz o ewentualne płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych spółek Sonet do maksymalnej wysokości 350 tys. euro

PKN Orlen: Zdarzenia księgowe powiększą EBITDA grupy o ok. 5,66 mld zł w II kw.

rozliczenia transakcji nabycia akcji Energa S.A. i stanowi nadwyżkę udziału PKN Orlen S.A. w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych Grupy Energa nad ceną nabycia akcji. Wartość ta zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o

Grupa Kęty prognozuje ok. 49 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty spadną o 3% r/r do 738 mln zł w IV kw. 2019 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 15% r/r do 68 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie

Rawlplug miał 9,06 mln zł zysku netto, 16,79 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Rawlplug odnotował 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 12,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Grupa Lotos miała 125,9 mln zł zysku netto, 723,1 mln zł EBITDA w III kw.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 125,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 631,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Na wyniki

Astarta miała 22,7 mln euro straty netto, 1,87 mln euro straty EBIT w III kw.

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Astarta odnotowała 22,7 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,54 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Quercus TFI miało wstępnie 10,19 mln zł straty netto w 2018 r.

Warszawa, 15.03.2019 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 10,19 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 34,03 mln zł zysku rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka w raporcie. Bez zdarzeń jednorazowych tj. bez rezerwy na

Play miał 166,4 mln zł zysku netto, 570,5 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.

. Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 1 799,9 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 1 807,2 mln zł rok wcześniej, dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 5,6%, skompensowanemu z nadwyżką przez spadek sprzedaży towarów o 13%. W całym 2019 r. spółka miała 866,9 mln zł skonsolidowanego

Ferrum miało wstępnie 46,86 mln zł straty netto w 2017 r.

materiałów wyniosły w 2017 r. ok. 305 757 tys. zł i były o ok. 3 077 tys. zł niższe od przychodów roku poprzedniego. Grupa kapitałowa Ferrum odnotowała przy tym w minionym roku obrotowym stratę z działalności operacyjnej na poziomie ok. 41 821 tys. zł i stratę netto ok. 46 857 tys. zł, przede wszystkim w

Play miało 237,6 mln zł zysku netto, 630 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2020 r.

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Play Communications odnotowało 237,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 253,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 382,1 mln zł wobec 418,6 mln zł zysku

Grupa Kęty prognozuje ok. 70 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wzrosną o 5% r/r do 820 mln zł w I kw. 2020 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 17% r/r do 90 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie

Forte miało 13,88 mln zł zysku netto, 24,42 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Forte odnotowało 13,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Fitch potwierdził rating województwa mazowieckiego A-/AA+, perspektywa stabilna

zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto będą trwale wyższe niż 120% dochodów bieżących oraz gdy wyniki operacyjne znacząco się pogorszą. (ISBnews)

Forte miało wstępnie 154 mln zł przychodów i 2,5 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte miały 154 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 40% r/r) i 2,5 mln zł zysku operacyjnego w II kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. "Zgodnie ze

Forte miało wstępnie 264 mln zł przychodów i 19 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte miały ok. 264 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 19 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) w III kw. 2019 r. wobec odpowiednio: 256 mln zł i 14,4 mln zł w III kw. 2018 r., podała spółka, przedstawiając wstępne dane

Play miał 253,8 mln zł zysku netto, 644,3 mln zł skor. EBITDA w II kw. 2019 r.

% r/r) i do 467 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach roku (+32,6% r/r), odzwierciedlając poprawę EBITDA, a także niższe koszty finansowe netto, częściowo skompensowane wyższymi kosztami amortyzacji"- zaznaczono w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 418,6 mln zł wobec

Trans Polonia miała 4 tys.zł zysku netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

kosztów wynajmu w usługach obcych i wzrost amortyzacji prawa do użytkowania aktywa (nowa pozycja w bilansie). Na zysk netto dodatkowy wpływ miały wyższe przychody odsetkowe i niższa nadwyżka ujemnych różnic kursowych. "Wzrost przepływów operacyjnych i kapitału obrotowego

GPM Vindexus miała 0,73 mln zł zysku netto, 2,02 mln zł zysku EBITDA w I kw.

brutto do 0,7 mln zł zysku netto. Podatek wykazany w rachunku zysków i strat jest sumą podatku bieżącego i podatku odroczonego, który zostanie zapłacony w przyszłości. Nadwyżka podatku odroczonego nad bieżącym zwiększyła zysk. Nastąpił wzrost ujemnej różnicy przejściowej pomiędzy wartością podatkową a

Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+ Zabrza, perspektywa stabilna

operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia, znaczne zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto oraz słabą płynność. "Według naszych niezmienionych prognoz, marża operacyjna Zabrza w latach 2016-2017 wyniesie 7-8%, a nadwyżka operacyjna przewyższy obsługę zadłużenia

Zysk netto z dział. kont. Marvipol Development to 38,21 mln zł w 2017 r.

. "Rok 2017 był jednym z najlepszych lat w dotychczasowej historii firmy Marvipol, tak pod względem wyników finansowych, jak i operacyjnych. Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej za miniony rok wyniosły blisko 186 mln zł, a zysk netto 38 mln zł. Rosnąca skala prowadzonego biznesu zaowocowała

CD Projekt miał 17,8 mln zł zysku netto, 20,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

zysk netto grupy za pierwszy kwartał 2019 r. wyniósł 17 797 tys. zł. Niższy poziom wygenerowanego wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego związany jest przede wszystkim z nadwyżką kosztów związanych z projektem Gwint (w tym zarówno kosztów bezpośrednio poniesionych w trakcie kwartału

Forte miało wstępnie 276 mln zł przychodów i 27 mln zł EBIT w I kw. 2020 r.

2020 roku miało ujęcie w pozostałych kosztach operacyjnych kwoty 2,5 mln zł przekazanych na początku stycznia br. na dofinansowanie budowy pasa startowego w Suwałkach. Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec I kwartału 2020 r. nie przekracza

Fitch podtrzymał ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

netto (dług i ryzyko pośrednie miasta) w 2015r. oraz wciąż słabą, choć poprawiającą się stopniowo płynność." - czytamy w komunikacie. Fitch podaje, że w 2014r. miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w wysokości 7,7% dochodów operacyjnych, znacznie wyższą niż średnia 4,8

Tauron szacuje 2,094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu

d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 545 mln zł EBIT (zysk operacyjny): 1 237 mln zł; zysk netto: 1 005 mln zł; CAPEX: 1 495 mln zł; dług netto: 8 166 mln zł; wskaźnik dług netto/EBITDA: 2,17x" ? czytamy w komunikacie

Rawlplug miał 20,51 mln zł zysku netto, 33,27 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Rawlplug odnotował 20,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 20,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W I półroczu 2019

Rawlplug miał 34,4 mln zł zysku netto, 61,25 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Rawlplug odnotował 34,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 28,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W 2018 roku grupa

Zysk netto ZPC Otmuchów wzrósł r/r do 0,68 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - ZPC Otmuchów odnotowały 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Trans Polonia miała 5,86 mln zł zysku netto, 15,43 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W 2018 roku

Przegląd prasy

zmieniło sprzedawcę energii w lipcu --Alchemia złożyła do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji --Elektrotim liczy na dodatni wynik operacyjny i netto na koniec 2019 r. --Newag dostarczy Kolejom Wielkopolskim 4 SZT

Alior Bank ocenia, że rezerwy na tzw. małe TSUE powinny być wystarczające 

konsekwencji bank pomniejszył wynik odsetkowy III kwartału 2019 r. o łączną kwotę 45 mln zł, powiększył pozostałe koszty operacyjne o kwotę 57 mln zł (rezerwa na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września 2019 r. - wcześniej prezentowana jako pomniejszenie wyniku odsetkowego), pomniejszył zysk netto o kwotę 83

Grupa Kęty prognozuje 740 mln zł przychodów i ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw.

prognozy wyniku finansowego planowanego na 2018 r., ale nadwyżka nie przekroczy 10%. "Według szacunków zarządu, skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną poziom 740 mln zł (wzrost o 12%), a skonsolidowany zysk operacyjny kwartału dzięki utrzymaniu marży na podobnym do

Strata netto Wasko wyniosła 1,77 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Wasko odnotowało 1,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Zysk netto JW Construction wzrósł r/r do 24,98 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - J.W. Construction Holding odnotował 24,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 43,13 mln zł wobec 24,61 mln zł zysku rok

Auto Partner miał 12,88 mln zł zysku netto, 18,99 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Auto Partner odnotował 12,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Bank Millennium miał wstępnie 27 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. tj. o 86,5% mniej niż w poprzednim kwartale, podał bank, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane. Zysk netto za ostatni kwartał ub.r. skorygowany o pozycje

Forte miało 6,94 mln zł straty netto, 24,28 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Forte odnotowało 6,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2020 r. wobec 12,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Legimi prognozuje 10,95 mln zł przychodów i 2,29 mln zł zysku netto w 2018 r.

- Koszty działalności operacyjnej: 8 310 tys. zł - EBITDA: 3 552 tys. zł - Zysk netto: 2 294 tys. zł Prognoza na rok 2019: - Przychody ze sprzedaży netto: 17 117 tys. zł

TUW PZUW skoncentruje się na ubezpieczeniach JST, zakłada większą nadwyżkę w br.

tys. zł rok wcześniej (forma prawna TUW nie operuje pojęciem zysku netto). Nadwyżka zostanie zaliczona na poczet kapitału zapasowego. Towarzystwo zanotowało przypis składki w wysokości 384 mln zł w 2017 roku wobec 137 mln zł rok wcześniej. "

Alior Bank miał 585,5 mln zł straty netto, 77,67 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 585,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,41 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Ursus miał 21,16 mln zł straty netto w II kw. 2018 r.

mln zł przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży na poziomie 75 mln zł wobec 141 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz ujemne skonsolidowane przepływy operacyjne w kwocie 98 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa wykazuje nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitch na koniec 2017r. zadłużenie bezpośrednie Miasta wyniesie 888 mln zł lub 90% dochodów bieżących (2016 r.: 890 mln zł oraz 94%), podano także

Boryszew miał 56,27 mln zł zysku netto z dz. kont., 81,74 mln zł EBIT w II kw.

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Boryszew odnotował 56,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 83,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i

Przegląd prasy

żywność wydajemy jednak coraz więcej ISBnews --Ferrum miało 0,21 mln zł zysku netto, 13,42 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r. --Groclin miał 0,78 mln zł zysku netto z działaln. kont. w II kw. 2019 r

Tauron miał szacunkowo 74 mln zł straty netto, 895 mln zł EBITDA w II kw.

. Przychody ze sprzedaży w II kw. szacowane są na 4 377 mln zł W całym I półroczu skonsolidowany zysk netto szacowany jest na 563 mln zł, a zysk operacyjny na 948 mln zł. Szacunkowa EBITDA za I półrocze to 2 187 mln zł, w tym

Fitch podtrzymał ratingi BB+ i BBB+(pol) dla Zabrza, perspektywa stabilna

nadwyżkę operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia i umiarkowane, choć rosnące zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto oraz płynność, która pozostaje słaba, podano także. "Spodziewamy się, że zadłużenie bezpośrednie Zabrza będzie stanowić w dalszym ciągu

Cognor: Rynek pozwoli na 'przyzwoitą' rentowność w 2019 r., ale zysk może spaść

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Ze względu na otoczenie rynkowe Cognor spodziewa się "przyzwoitej" rentowności w 2019 r., ale niższej EBITDA i zysku netto niż w ub.r., wynika z komentarza zarządu do wyników za 2018 r. "Spodziewamy się

Przegląd informacji ze spółek

Netia odnotowała 13,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 4FunMedia odnotowało 13,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

odnośnie wyniku finansowego netto. Według zaktualizowanych danych, spółka miała w I półroczu 46,9 mln zł straty EBITDA, 55,6 mln zł straty operacyjnej i 30 mln zł straty brutto ze sprzedaży. Zamówienia pozyskane w I półroczu miały wartość 214,3 mln zł, a jednostkowe przychody ze

Zysk netto ZCh Police wzrósł r/r do 54,84 mln zł w II kw. 2017 r.

wynik netto [ogółem] w wysokości 100 184 tys. zł, wynik EBIT osiągnął poziom 127 183 tys. zł, natomiast wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 176 981 tys. zł" - czytamy w raporcie. Spółka wskazała, że na wyższy wynik operacyjny (EBIT) w relacji do I półrocza 2016 roku

Murapol sprzedał 3 674 mieszkania, przekazał 3 124 w 2019 r.

właścicielom w 2018 roku (+20,5% r/r). "Tym samym spółka zrealizowała z nadwyżką plan wynikający ze strategii na lata 2019/2021+, zakładający roczną sprzedaż i przekazania na poziomie 3-3,5 tys. mieszkań oraz 3,5-4 tys. lokali wprowadzonych do oferty" - podkreślono w

Zysk netto Banku Millennium spadł r/r do 137,19 mln zł w I kw. 2016 r.

uzyskany poprzez redukcję kosztów operacyjnych i odpisów na utratę wartości kredytów, co z nadwyżką zrekompensowało nieco niższe przychody operacyjne, będące pod wpływem utrzymujących się niekorzystnych warunków działania sektora bankowego w Polsce" - podał bank w raporcie

Przegląd prasy

pierwszą stację tankowania LNG w poł. 2021 r. --Amica: Pandemia nie zmieni filarów strategii spółki --KGHM przekazuje 20 tys. litrów płynu do dezynfekcji placówkom medycznym --Digitree Group miała 0,56 mln zł straty netto

Capital Park: Ponad 80% portfela nieruchomości generuje przepływy

wynikający z nowych umów najmu, w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o niemal 50%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,74 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 18,48 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny netto wyniósł 20,5 mln zł wobec 14,53 mln zł zysku rok wcześniej. Capital Park odnotował 7,12

Ergis miał wstępnie 3,95 mln zł zysku netto, 11,6 mln zł EBITDA w III kw.

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Ergisu spadł o 18,18% r/r do 3,95 mln zł w III kw. 2018 r., przy spadku przychodów o 2,75% r/r do 195,7 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk operacyjny grupy spadł w tym okresie o 41,72% r/r do

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Elektrotimu powołała Ariusza Bobera na prezesa zarządu do pełnienia funkcji od 1 sierpnia 2020 roku, podała spółka. ATM odnotował 6,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Fitch potwierdził ratingi BBB/BBB+ i A+(pol) mazowieckiego, perspektywa stabilna

uwzględnia niepewność co do konieczności zwrotu 'janosikowego' za 2014 r., którą ogranicza obecnie dobra płynność województwa" - czytamy w komunikacie. Według agencji, ratingi na poziomie BBB odzwierciedlają nadwyżkę operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia oraz wciąż

Tauron miał 69 mln zł straty netto, 902 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 364 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mostostal Zabrze miał wstępnie 79,9 mln zł skons. straty netto w 2017 r.

2017 r. kształtują się następująco: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 650,4 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej: - 75,8 mln zł, - wynik brutto: - 83,2 mln zł, - wynik netto: - 79,9

Przegląd prasy

netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu --Od dziś - więcej osób w sklepach, godziny dla seniorów tylko w tygodniu --Asbis nie odczuł negatywnego wpływu pandemii w I kw., ale monitoruje sytuację --Grupa Muszkieterów

Zysk netto Vindexusa wzrósł r/r do 9,68 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Vindexus odnotował 9,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Trans Polonia miała 0,28 mln zł zysku netto, 5,23 mln zł EBIT w II kw. 2018

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

KE: Scenariusz makroekonomiczny dla APK Polski jest wiarygodny

zapobiegawczą paktu stabilności i wzrostu. W programie konwergencji na 2019 r. rząd planuje niewielkie pogorszenie salda nominalnego: deficyt wynoszący w 2018 r. 0,4% PKB pogłębi się do 0,6% PKB w 2022 r., przy czym w 2019 r. deficyt wyniesie 1,7% PKB, a w 2020 r. ma wystąpić nadwyżka 0,2% PKB. W 2022 r

Idea Bank miał 37,27 mln zł straty netto, 17,32 mld zł aktywów 2019 r.

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 37,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2019 r. wobec 1 910,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Wynik netto w

Zysk netto Atlas Estates wzrósł r/r do 17,53 mln euro w III kw. 2017 r.

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Atlas Estates odnotował 17,53 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,51 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Przegląd prasy

skorygował program inwestycyjny, planuje obligacje do 25 mln zł --Atende liczy na zysk operacyjny porównywalny r/r w 2017 r. --Strata netto Prime Minerals zwiększyła się r/r do 2,37 mln zł w III kw. 2017 r. --Zysk netto Unified

Fitch potwierdził rating AAA(pol) Warszawy ze stabilną perspektywą

pod uwagę bogatą i zróżnicowaną gospodarkę i bazę podatkową oraz prognozowaną stabilizację zadłużenia w latach 2015-2017. Rating odzwierciedla także wzrost zobowiązań pośrednich miasta oraz presję na wzrost wydatków operacyjnych" - czytamy w komunikacie. Nadwyżka

KNF: 488 z 553 banków spółdzielczych było uczestnikami IPS na koniec 2017 r.

uczestnictwo w tym przedsięwzięciu zgromadziły odpowiedni kapitał (w wysokości 47 031 000 zł, czyli równowartości 11,3 mln euro wg kursu z dnia podpisania aktu notarialnego - zgodnie z aktem notarialnym z dnia 7.02.2018 r.), a obecnie trwa proces przygotowania banku apeksowego do działalności operacyjnej"

Zysk netto Banku Millennium spadł r/r do 138,81 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 138,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 165,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Zysk netto

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

straty operacyjnej i 2,1 mln zł straty netto w 2018 r. W tym wariancie w 2022 r. spółka będzie miała 37,04 mln zł przychodów, 0,45 mln zł zysku operacyjnego i 0,37 mln zł zysku netto. "Wobec wynikającej z powyższych prognoz zdolności spółki do generowania nadwyżki środków

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 582,9 mln zł na koniec listopada, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 570 mln zł mln zł. Miraculum otrzymał potwierdzenie warunków współpracy z

AAT Holding chce przeznaczać min. 50% rocznego zysku na dywidendę

z działalności operacyjnej sięgnął 8,74 mln zł wobec 7,56 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2015 r. spółka miała 4,71 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej. Grupa AAT jest największym krajowym producentem

Zysk netto spółek Aviva TU wzrósł r/r do 338,7 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Zysk netto spółek Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń łącznie wzrósł r/r do 338,7 mln zł w I półroczu 2017 r. podała spółka. Zysk netto Aviva TU na Życie wyniósł 311,4 mln zł w I półr. wobec 217 mln zł rok wcześniej, zaś

Akcjonariusze Banku BPH zdecydują o niewypłacaniu dywidendy 29 maja

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku BPH zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2014 rok podczas walnego zgromadzenia, zaplanowanego na 29 maja, wynika z projektów uchwał. "Zważywszy, że: zysk netto Banku BPH S.A. za rok obrotowy

Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 10,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 204,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W roku

OT Logistics miało 8,05 mln zł straty netto, 6,01 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - OT Logistics odnotowało 8,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 32,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

PEManagers miał 1,75 mln zł zysku netto, 3,19 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 1,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

Benefit Systems miał 1,548 mln aktywnych kart sportowych na koniec I kwartału 2020 r. wobec 1,297 mln kart rok wcześniej. Spółka oczekuje znaczącego negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na wyniki II kw. 2020 r. - zarówno po stronie przychodów jak i wyniku operacyjnego

Przegląd prasy

miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. --Mirbud ma umowę na budowę Parku Handlowego Stop Shop za 54 mln zł netto --Mennica Polska miała 67,39 mln zł zysku netto z dz. kont. w 2018 r. --Nadwyżka w

Bank Millennium kupił ok. 99,8% akcji Euro Banku za 1,833 mld zł

instytucja pod marką Bank Millennium. "Cena zapłacona przez bank za akcje wynosi 1 833 000 000 zł. Cena będzie podlegała mechanizmowi korekty uzgodnionemu w umowie na podstawie porównania ostatecznej wartości aktywów netto Euro Banku wyliczonej na dzień dzisiejszy (Data

Marvipol chce wzmocnić sieć dilerską, zacząć budowę salonu w stolicy w tym roku

gruntach oraz kolejne inwestycje" - wskazał także Książek. Wczoraj Marvipol podał, że zamknął 2016 r. z 248,6 mln zł zobowiązań odsetkowych i 42,8 mln zł nadwyżki gotówki nad zobowiązaniami odsetkowymi. Jak podkreślono, w ostatnich latach Marvipol

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje kwotą 134 mln zł, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 inwestycję JSW Koks w budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, którego koszt

Koreański przemysł podbija świat. Rekordowa nadwyżka handlowa Seulu

wysokości nadwyżki handlowej korelują z wcześniejszymi danymi o wynikach takich spółek jak np. Samsung. Koncern pod koniec kwietnia opublikował raport o wynikach sprzedaży w pierwszym kwartale. Wtedy jego zysk netto wzrósł o 41,6 proc. w stosunku do danych sprzed roku do rekordowych 7,15 bln wonów (około

Zysk netto BZ WBK wyniósł 453,04 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK odnotował 453,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 556,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Zysk

Przegląd prasy

LOT oferują 41 'lotów do domu' od jutra do 23 marca --GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne --Bank Pocztowy podniósł limit transakcji zbliżeniowych bez PIN-u do 100 zł --Morawiecki

Przegląd prasy

ISBnews --Zysk netto ATM Grupy spadł r/r do 7,16 mln zł w I poł. 2017 r. --OT Logistics zyskała realny wpływ na działalność operacyjną portu Luka Rijeka --Portfel zamówień Mostostalu Zabrze to 449,6 mln zł, z ofertami - 970,6

Przegląd prasy

--PMPG Polskie Media jest zainteresowane przejęciem Radia Zet wg gazety Puls Biznesu --Start operacyjny platformy Lendo agregującej oferty kredytów konsumenckich banków i firm pożyczkowych zaplanowano na grudzień --Aon

Przegląd prasy

--W PKP Cargo uzgodniono porozumienie ws. podwyżek kosztem ok. 45 mln zł w br. --PHN wybrał generalnego wykonawcę do budowy Skysawa za ok. 325 mln zł netto --i2 Development zakończył przegląd opcji strategicznych; stworzy nowy segment

Zysk netto Grajewa spadł r/r do 4,28 mln euro w I kw. 2016 r.

GmbH i jej spółek zależnych wyniki operacyjne oraz aktywa netto są w niewielkim stopniu porównywalne z danymi zaraportowanymi przez Grupę Pfleiderer Grajewo za rok ubiegły. Przejęta działalność stanowiła około dwie trzecie obrotu osiąganego przez dotychczasową grupę Pfleiderer GmbH, który wynosił około

Przegląd informacji ze spółek

operacyjnej razem powinny kształtować się na poziomie porównywalnym do tego z I półrocza 2017 r., podała spółka. Gobarto chce zwiększać zysk EBITDA i planuje inwestować nadwyżki finansowe zarówno w rozwój organiczny, jak i w kolejne przejęcia, poinformował prezes Dariusz Formela

Vindexus spodziewa się lepszych wyników za 2015 r.

operacyjnej grupy osiągnęły kwotę ok. 38,8 mln zł. Przychody z wierzytelności nabytych wyniosły 35 mln zł. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 11,49 mln zł. "Wzrost przychodów operacyjnych i zysków jest skutkiem zakupów nowych pakietów wierzytelności w latach 2012-2014, w