nabywanie aktywów

Akcjonariusze Sescom uchwalili buy-back do maksymalnej kwoty 1,5 mln zł

, podano także. Wśród sposobów wykorzystania nabytych akcji własnych znalazły się: a. umorzenie akcji przez spółkę, b. odsprzedaż akcji, c. dokonanie zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów w innych spółkach lub nabycia innych aktywów, poinformowano również

Atlas Estates miał 0,16 mln euro zysku netto, 1,94 mln euro zysku EBIT w III kw.

rozwojowi prowadzonej działalności" - napisał przewodniczący rady dyrektorów Mark Chasey w liście do akcjonariuszy. "Na dzień 30 września 2019 r. podstawowa wartość aktywów netto grupy wynosiła 98,2 mln euro. Na wzrost podstawowej wartości aktywów netto o 6,4 mln euro (7

Wolf Theiss: Do Polski może trafić kilkaset mln euro w ramach 'distressed M&A'

aktywów bez obciążeń może dojść właściwie tylko w drodze sprzedaży upadłościowej, której rodzajem jest przygotowana likwidacja (pre-pack). Tradycyjnie można w taki sposób nabywać aktywa w drodze egzekucji syngularnych, które są jednak typowe dla pojedynczych aktywów. Polskie prawo dopuszcza jeszcze taką

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

takiej konstrukcji inwestorzy nabywają papiery, których ryzyko jest uzależnione wyłącznie od ryzyka samego portfela aktywów, tzw. asset backed securities (ABS), podsumowano. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w

Fundusz Pollen Street Capital podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 23,25 zł

. Pollen Street Capital Limited jest zarządzającym aktywami należącym do Grupy Pollen Street Capital oraz globalną spółką zarządzającą inwestycjami w aktywa alternatywne, skoncentrowaną na inwestycjach w sektorze finansowym i usług dla biznesu. Spółka została utworzona w 2013, a obecnie zarządza aktywami o

FPP, CALPE: Przekształcenie OFE w IKE lub reforma OFE to najlepsze rozwiązania

% wśród uprawnionych osób Scenariusz 2 ? przeniesienie 100% aktywów OFE do IKE lub ZUS (aktualna propozycja rządowa) * Wprowadzenie dobrowolności między przeniesieniem 100% aktywów OFE do III filaru lub do ZUS, wyniku której 20% środków z OFE trafia do

Hoist Finance zamierza złożyć ofertę na aktywa GetBack

mamy zamiar złożyć zdecydowaną ofertę na aktywa spółki GetBack" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom Hoist Finance AB za III kw. br. 5 października GetBack informował, że trzech spośród siedmiu wstępnie zainteresowanych inwestorów złożyło oferty nabycia aktywów

PGE: Dostosowanie przejętych aktywów do BAT wymaga ok. 600-700 mln zł

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Dostosowanie przejętych aktywów EDF do konkluzji BAT (tj. do nowych norm emisyjnych) wymaga nakładów rzędu 600-700 mln zł, poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Henryk Baranowski. "Jest to rząd

Union Investment podpisał i odnowił w Polsce umowy najmu na 63 tys. m2

specjalizujących się w nieruchomościach komercyjnych 36 aktywów o wartości ok. 2,3 mld euro, w tym 16 inwestycji we wczesnej bądź zaawansowanej fazie realizacji. Projekty te odpowiadały za ponad 50% wartości aktywów nabytych w ubiegłym roku (1,2 mld euro), wskazano. "Nabywanie

Ministerstwo Energii nie zgłosiło sprzeciwu ws. przejęcia EDF Polska przez PGE

maja br. PGE podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji to ok. 4,51 mld zł. PGE liczy na finalizację transakcji przejęcia aktywów EDF w ciągu kilku miesięcy. W wyniku wykonania umowy, PGE

Fundusz ASI przejmie od R.Power farmy fotowoltaiczne o mocy 122 MWp

energetyki odnawialnej. Wpisuje się ona w naszą strategię nabywania i zarządzania kluczowymi aktywami infrastrukturalnymi w Europie. Istotnie umacnia ona naszą pozycję wiodącego inwestora na polskim rynku fotowoltaiki. Cieszymy się z możliwości odegrania aktywnej roli we wzroście energii odnawialnej w Polsce

Rząd przyjął projekt o systemie ubezpieczeń społ. w sprawie lokat FDR

niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD. "Zaproponowano, aby FRD mógł lokować środki uzyskane z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego na takich samych zasadach, jak pozostałe aktywa. Obecnie może je bowiem lokować wyłącznie w depozyty bankowe"

KNF nałożyła na Copernicus Capital TFI 450 tys. zł kary

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty: - art. 96 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z lokowaniem powyżej 5% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Subfunduszu Dłużnego Skarbowego Plus w papiery wartościowe lub instrumenty rynku

RREEF Management złożył do UOKiK wniosek dot. przejęcia 3 spółek Fashion House

Fund II Ltd. Głównym składnikiem nabywanych aktywów są trzy outletowe centra handlowe Fashion House, podał też Urząd. (ISBnews)

Kaufland Polska ma zgody UOKiK na przejęcie czterech sklepów Tesco

obligacje oraz venture capital. Zodiac należy do Grupy Origami, która skupia się na nabywaniu aktywów prywatnych obciążonych długiem lub procesami sądowymi. (ISBnews)

KNF nałożyła kary finansowe na Origin TFI i Saturn TFI

pozostawaniem jedynym uczestnikiem 3D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (3D FIZAN) oraz OPES Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (OPES FIZAN) dłużej niż przez okres 6 miesięcy; 2) art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych

TFI Allianz nie będzie pobierało opłaty za zarządzanie PPK w pierwszym roku

wartości ponad 500 mln zł. Produkty emerytalne m.in. IKE i IKZE są od lat obecne w jej portfolio. Towarzystwo korzysta z globalnej ekspertyzy spółek z Grupy Allianz - PIMCO i Allianz Global Investors, których aktywa łącznie dają 5. pozycję wśród największych zarządzających aktywami na świecie (aktywa około

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na buy-back do 2,5 mln akcji kosztem 2 mln zł

motywacyjnego obowiązującego w spółce, jeżeli podjęta zostanie decyzja o wprowadzeniu takiego programu przez radę nadzorczą; (iii) wykorzystania w charakterze zapłaty w przyszłych transakcjach obejmujących nabycie akcji lub innych aktywów w innych spółkach; (iv) dalszej odsprzedaży; lub (v) rozdysponowania w

PGE ma umowę nabycia aktywów EDF w Polsce, wartość transakcji to 4,51 mld zł

. Wartość transakcji (enterprise value ? wartość przedsiębiorstwa) dla wszystkich aktywów nabywanych od EDF została ustalona wg formuły locked-box date (data ustalenia ceny) na dzień 31 grudnia 2016 r. i wynosi ok. 4,51 mld zł, z czego ok. 2,45 mld zł przypada na wartość kapitałów własnych, a ok. 2,06 mld

EBC planuje skup aktywów za 60 mld euro miesięcznie

ogłosiła dziś poszerzony program skupu aktywów. Mając na celu wypełnienie funkcji stabilizacji cen, w ramach programu EBC będzie, oprócz prowadzonych już programów skupu aktywów sektora prywatnego, nabywać także obligacje rządowe, aby zredukować ryzyko zbyt długo trwającego okresu niskiej inflacji"

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

decyzji o przystąpieniu do wstępnych rokowań wpisuje się w realizację Strategii rozwoju Grupy na lata 2020-2022, w której spółka założyła nabywanie aktywów oraz przejmowanie zespołów innych firm, których zakres działań jest zgodny ze strategią grupy i stanowi uzupełnienie jej oferty, podkreślono

PGE liczy na finalizację przejęcia aktywów EDF w ciągu kilku miesięcy

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy na finalizację transakcji przejęcia aktywów EDF w ciągu kilku miesięcy, poinformował prezes Henryk Baranowski. "Termin na finalizację to 2 stycznia, ale transakcja w naszym

Przegląd informacji ze spółek

. United Label chce pozyskać od inwestorów około 4,4 mln zł. Testy na utratę wartości kluczowych aktywów grupy kapitałowej Zamet wykazały, że szacunkowa aktualna wartość użytkowa Mostostalu Chojnice wynosi około 31,1 mln zł, wobec 46,1 mln zł dotychczas, podała spółka. W efekcie

GR. Sarantis wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia części mienia PZ Cussons

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - GR. Sarantis złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia należącego do PZ Cussons (International) Limited oraz PZ Cussons Polska. Nabywane mienie obejmuje aktywa związane z marketingiem i

Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych za maks. 30 mln zł 

przeznaczona na program wynosi nie więcej niż 30 mln zł, podał bank. Bank przystąpi do nabywania akcji własnych z dniem 24 lipca br. "W ramach programu bank może nabyć nie więcej niż 6 000 000 akcji, stanowiących nie więcej niż około 0,5% kapitału zakładowego spółki zgodnie z

PGE liczy na kompromis z UOKiK i szybką finalizację przejęcia aktywów EDF

finalizację tej akwizycji, poinformował rzecznik PGE Maciej Szczepaniuk. "PGE jest przekonane, że dialog z UOKiK przyniesie kompromisowe rozwiązanie, które umożliwi szybkie sfinalizowanie zakupu aktywów EDF w PL" - napisał Szczepaniuk na swoim koncie na Twitterze

PGE złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie EDF Polska

. PGE podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji to ok. 4,51 mld zł. PGE liczy na finalizację transakcji przejęcia aktywów EDF w ciągu kilku miesięcy. W wyniku wykonania umowy, PGE nabędzie szereg

Griffin przejął 28 nieruchomości za 1 mld euro, odsprzedał ich część dla EPP

; - napisano także w komunikacie. Griffin Real Estate to największy zarządzający inwestycjami na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, zarządzający aktywami o wartości ok. 5 mld euro. EPP (Echo Polska Properties) to holenderska spółka działająca według

PGE przedstawi strategię dla ciepłownictwa i kogeneracji na początku września

. PGE podała dziś, że podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 4,51 mld zł. W wyniku wykonania umowy, PGE nabędzie szereg konwencjonalnych aktywów wytwórczych, w tym

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

portfele aktywów ulokowane głównie w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej. Strategia grupy Madison zakłada utworzenie światowej klasy, globalnej platformy inwestycyjnej zajmującej się zapewnianiem płynności właścicielom nieruchomości oraz inwestorom, którzy w innym przypadku mieliby

KE dała zgodę na przejęcie części Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas 

Bankiem BGŻ BNP Paribas (BNPP) zawarły 10 kwietnia br. umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Nabywana część działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują o skupie do 20% akcji 10 stycznia

tytułem zapłaty za nabycie przez spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone

UOKiK skierował do II etapu postęp. ws. przejęcia sklepów Tesco przez Kaufland

. Zodiac należy do Grupy Origami, która skupia się na nabywaniu aktywów prywatnych obciążonych długiem lub procesami sądowymi. (ISBnews)

AgioFunds TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad GMK FIZAN

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad GMK Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, podał Urząd

AMC Capital IV Albatros złożył w UOKiK wniosek o zgodę na współkontrolę nad ATM

wpłynął 11 sierpnia, sprawa jest w toku. Kontrola nad ATM będzie sprawowana wspólnie z MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie i ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie. AMC

Bank BGŻ BNP Paribas nie planuje kolejnych akwizycji

działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł. Zamknięcie transakcji przewidywane jest w IV kwartale 2018, po otrzymaniu zgód regulacyjnych. Bank BGŻ BNP Paribas jest

Nexera zamierza przejmować istniejącą instrastrukturę światłowodową

wiodącym obszarze działalności biznesowej" ? czytamy dalej. "Umowa jest atrakcyjna dla obydwu kontrahentów. Uninet z jednej strony uzyskał korzystne warunki sprzedaży aktywów sieciowych, a z drugiej strony ma możliwość kontynuowania i rozwijana swojego biznesu

Kaufland wnioskuje do UOKiK w sprawie nabycia pow. handlowych Tesco Polska

nieruchomości, akcje i obligacje, venture capital i prowadzeniu siłowni. W chwili obecnej Grupa 4fi nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej na terytorium Polski. Zodiac należy do Grupy Origami, która skupia się na nabywaniu aktywów prywatnych, które są ulokowane w niepłynne

Przegląd informacji ze spółek

brutto nabywanych aktywów przekracza 1,3 mld zł. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 30 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 390 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Enea

Dziedziczenie ustawowe krok po kroku

niechciany spadek, ale na szczęście będzie odpowiadał za długi tylko do wysokości aktywów spadku. Ważne! Dla każdego spadkobiercy sześciomiesięczny termin liczony jest od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do dziedziczenia – czyli najczęściej od dnia odrzucenia spadku przez poprzednio

Argumenol ogłosił wezwanie na 68,52% akcji ZE PAK po 7,47 zł za szt.

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Argumenol Investment Company Limited - spółka należąca do IB 8 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych - ogłosił wezwanie na sprzedaż 34 823 241 akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), stanowiących ok. 68,52

UOKiK: Przejęcie przez PGE kontroli nad EDF Polska może zagrażać konkurencji

. PGE podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji to ok. 4,51 mld zł. PGE liczy na finalizację transakcji przejęcia aktywów EDF w ciągu kilku miesięcy. W wyniku wykonania umowy, PGE nabędzie szereg

Griffin przejmie portfel 28 nieruchomości za 1 mld euro, część odsprzeda EPP

. Całkowita powierzchnia gruntów nabywanych w ramach transakcji to blisko 285 hektarów, posiadają one więc również duże możliwości rozbudowy, podkreślono. "Skorzystaliśmy z niepowtarzalnej szansy kupna wysoce zdywersyfikowanego i atrakcyjnego portfela aktywów. Jednak przez

PKN Orlen chce jak najszybciej rozpocząć eksploatację gazu w Polsce

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - PKN Orlen optymalizuje koszty, jeżeli chodzi o upstream i w związku z tym nie planuje kolejnych zakupów aktywów produkcyjnych w tym obszarze, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zapowiedział, że koncern chce jak najszybciej

4fun Media prognozuje min. 15 mln zł przychodów z e-commerce w 2019 r.

, przychody ze sprzedaży, pochodzące z segmentu e-commerce wyniosą co najmniej 15 mln zł w 2019 r. "Nabycie aktywów przedsiębiorstwa Mustache Warsaw Sp. z o.o. wpisuje się w realizację strategii rozwoju grupy kapitałowej w sektorach e-commerce i digital, o której zarząd

Tesla zainwestowała w bitcoina. Elon Musk promuje kryptowalutę i winduje jej kurs

Street indeksu S&P 500.  Tesla stwierdziła, że inwestycja w bitcoiny wynika z nowej polityki firmy, która ma pozwolić na zróżnicowanie i maksymalizację zwrotu z gotówki. I zgodnie z tą polityką Tesla może "nabywać i utrzymywać od czasu do czasu lub długoterminowo aktywa cyfrowe". 

UOKiK skierował do II etapu wniosek ws. przejęcia EDF Polska przez PGE

na krajowym rynku obrotu certyfikatami energetycznymi oraz europejskim rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2. W połowie maja br. PGE podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji to ok. 4,51

PSPA postuluje pełne odliczenie VAT od samochodu elektrycznego

mogli uzyskać na zakup pojazdów elektrycznych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra aktywów państwowych w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów elektrycznych kategorii

Trigon TFI rozwiązało umowę z GetBack dot. zarządzania portfelami w 9 funduszach

;Szczególna konstrukcja funduszy sekurytyzacyjnych Trigon Profit sprawia, że certyfikaty posiadane przez GetBack stanowią swoistą ?poduszkę bezpieczeństwa" dla posiadaczy pozostałych certyfikatów. Innymi słowy, z perspektywy pozostałych uczestników funduszu wartość aktywów netto funduszu dzieli się ? z

Kruk zainwestuje mniej r/r w portfele wierzytelności, głównie w Polsce i Rumunii

aktywów wierzytelnościowych z rynku polskiego. "Oportunistycznie - absolutnie tak, interesowałyby nas najbardziej aktywa. Tak zrobiliśmy z Presco. Jeśli aktywa GetBack wyjdą na rynek i da się według naszej metodyki wycenić je - dostaniemy dużo materiałów i czasu, żeby

Protector FIZAN złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia GP Investment

Warszawa, 27.07.2015 (ISBnews) - Protector Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad GP Investment, podał Urząd. Wniosek wpłynął 23 lipca

Prezes B. Handlowego: Spodziewam się kolejnej transakcji M&A w bankowości w br. 

Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Nabywana część działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł. W połowie grudnia ub. roku. Bank Zachodni WBK podpisał z Deutsche Bank AG

Atrium kupuje centrum handlowe Wars Sawa Junior za 301,5 mln euro (aktual.)

kolejny kluczowy obiekt handlowo-usługowy o dominującej pozycji w regionie w naszym stale powiększającym się portfolio aktywów na warszawskim rynku. Otwiera on również wiele interesujących możliwości w zakresie przebudowy i zarządzania, co pozwoli nam rozwijać to centrum i pomnażać płynące z niego zyski

Atrium kupuje centrum handlowe Wars Sawa Junior za 301,5 mln euro

obiekt handlowo-usługowy o dominującej pozycji w regionie w naszym stale powiększającym się portfolio aktywów na warszawskim rynku. Otwiera on również wiele interesujących możliwości w zakresie przebudowy i zarządzania, co pozwoli nam rozwijać to centrum i pomnażać płynące z niego zyski, wykorzystując w

Spółka zależna 4fun Media ma term sheet ws. inwestycji w mustache.pl

nabyciu przez spółkę zależną od spółki pod firmą Mustache Warsaw przedsiębiorstwa tej spółki w postaci aktywów składających się na serwis internetowy mustache.pl oraz aktywów wykorzystywanych do organizacji cyklicznych targów odzieżowych pod marką "Mustache Yard Sale", podano również

Warimpex miał 5,11 mln euro zysku netto, 9,18 mln euro zysku EBIT w II kw. 2019

. "Po sprzedaży wielu aktywów w 2017 roku, w ubiegłym roku zdefiniowaliśmy nowe cele strategiczne. Skupiamy się szczególnie na finalizacji bieżących projektów rozwojowych, na nowych projektach deweloperskich i na nabywaniu aktywów generujących przepływy pieniężne z potencjałem na przyszłość

PBKM przejął dwie spółki bankujące komórki macierzyste za 7-7,5 mln euro

) zabezpieczenie prawa najmu i wyłącznego korzystania z nieruchomości obecnie wykorzystywanych przez Bebecord, (iv) zapewnienie fizycznego odseparowania urządzeń, osób i aktywów wykorzystywanych przez Bebecord i Bebe4D od innych spółek założycieli - (włączając w to nabycie przez Bebe4D wydzielonej części

AmRest ma umowę ramową zakupu 15 restauracji KFC we Francji za ok. 33,3 mln euro

. "Intencją stron jest zakończenie transakcji (połączone z transferem aktywów biznesu KFC oraz zapłatą ceny zakupu) do końca 2018 roku. Finalizacja uzależniona będzie od podpisania dodatkowych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji po finalizacji, konsultacji z radą pracowniczą i

GTC 'intensyfikuje wysiłki' na zbyciu części nieruchomości w regionie SEE

deweloperskiej i nabywaniu aktywów" - stwierdził prezes GTC. Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. (ISBnews)

Ulma miała 7,8 mln zł zysku netto, 20,12 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

w Polsce, w tym w szczególności w segmencie mostowym. W rezultacie wydatki inwestycyjne w okresie I kwartału 2019 roku związane z nabywaniem rzeczowych aktywów trwałych w grupie systemy szalunkowe i rusztowania wyniosły 15 762 tys. zł wobec 12 773 tys. zł w analogicznym okresie 2018 r."

GetBack ogłosi strategię rozwoju w I kwartale 2018 r.

czasie przedstawiać odpowiednie rekomendacje radzie nadzorczej naszej spółki w niniejszym zakresie" - zaznaczył prezes. Kąkolewski poinformował, że na rynku w Polsce GetBack zakłada nabywanie najlepszej jakości aktywów w ramach dostępnych transakcji. Kąkolewski oczekuje

C&W: Transakcje na rynku nieruchomości w Polsce wzrosły do 4,8 mld euro w 2017r.

finansowania w zależności od klasy aktywów. Zawsze istniało i nadal istnieje duże zainteresowanie banków udzielaniem kredytów o stosunkowo niskiej marży, oscylującej wokół 2% p.a., w celu nabywania lub refinansowania nowych lub prawie nowych budynków komercyjnych z dobrą lokalizacją oraz renomowanymi najemcami

ZBP przekazał KNF uwagi do projektu Rekomendacji S

. Banki i ubezpieczyciele nie są zainteresowani nabywaniem listów zastawnych, ponieważ od tych aktywów muszą zapłacić podatek bankowy. Jeśli kupią w międzyczasie obligacje skarbowe, to podatku nie zapłacą, a różnica w dochodowości jednych i drugich papierów jest niewielka, dodał

Kruk założył 2 spółki we Włoszech, szacuje rynek na większy niż polski

. ItCapital jest spółką sekurytyzacyjną specjalnego przeznaczenia, której działalność obejmuje przede wszystkim inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami, podano w komunikacie. "Pod względem wartości nominalnej nabywanych i obsługiwanych portfeli

Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

aktywów. Pracujemy nad tym, aby przygotować się do pełnej aktywności inwestycyjnej i operacyjnej, gdy nadejdzie odpowiedni moment zarówno na rynku nabywania wierzytelności, jak i ich serwisowania na rzecz innych podmiotów, np. banków" - dodał prezes. Kruk szacuje, że

Grupa BNP Paribas i Bank BGŻ BNP Paribas mają umowę kupna części Raiffeisen BP

hipotecznych oraz kilku innych aktywów, podał BGŻ BNP Paribas. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł. "Umowa transakcyjna przewiduje, że bank nabędzie Podstawową Działalność RBPL o zagwarantowanym kapitale podstawowym Tier 1 wynoszącym 3 400 mln zł (kapitał docelowy) za uzgodnioną

Monnari rozpoczyna program skupu akcji własnych, wyda do 33,65 mln zł

przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę, ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania spółki do zwrotu

Wartość aktywów PKO TFI wyniosła 35,1 mld zł na koniec września

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 35,1 mld zł na koniec września. Sprzedaż III kwartału 2018 r. wyniosła ponad 1 350 mln zł netto. Od początku roku do produktów inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI

AmRest ma umowę ramową ws nabycia 42 restauracji KFC we Francji za ok.169 mln zł

zakończenia transakcji. Szacowane przychody nabywanych restauracji za okres 12 miesięcy kończących się 30 kwietnia 2017 roku wyniosły 99 mln euro (ok. 420 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Intencją stron jest zakończenie transakcji (połączone z transferem aktywów biznesu KFC

Getback zainwestował 2 mld zł w tym roku i zakłada podobną kwotę w 2018 r.

aktywów do nabycia" - powiedział ISBnews Kakolewski. Wskazał, że rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce jest wart obecnie 32 mld zł nominału, co oznacza istotny wzrost wobec ok. 20 mld zł rok wcześniej. Podkreślił, że rynek rośnie naturalnie i według niego może sięgnąć w

PZU, PFR sfinalizowali zakup 32,8% akcji Banku Pekao od UniCredit za 10,6 mld zł

akcji Pekao jest zgodne ze strategią ubezpieczyciela do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld zł oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich. "To historyczna chwila. Dzięki

Grupa Lotos chce zbudować 'dobry portfel inwestycyjny' w upstream

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Grupa Lotos chce zbudować w upstream dobry portfel aktywów, poinformował wiceprezes Marcin Jastrzębski. Na złożach bałtyckich spółka chce popracować nad redukcją kosztów wydobycia. "Chcemy pokusić się o zbudowanie

Netia rozpoczyna program odkupu do 20% akcji własnych za maks. 50 mln zł

odkupu. Nabycie akcji w ramach programu nie może też spowodować obniżenia aktywów netto Netii poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub statutem. Netia S.A. to największy niezależny operator usług

Zysk netto Atlas Estates wzrósł r/r do 17,53 mln euro w III kw. 2017 r.

pierwszy od 2008 r. wykazała nadwyżkę salda aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Mając na uwadze bieżący rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce, spółka może obecnie skoncentrować się na intensyfikacji działań sprzedażowych w odniesieniu do inwestycji mieszkaniowych w Warszawie, a także

PZU może kupić kolejny bank jeszcze w tym roku

Warszawa, 26.08.2015 (ISBnews) - PZU może podpisać do końca tego roku kolejną umowę przejęcia aktywów bankowych, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski. "Jesteśmy zaangażowani w procesy związane z akwizycją innych banków, bo cały czas

Świat między Scyllą nadpłynności a Charybdą zadłużenia. Trzy zmory zaczynają szczerzyć zęby

zakazu jest jednak dyskusyjna w sytuacji, gdy banki centralne finansują dług publiczny w sposób pośredni. Skupowanie go na rynku wtórnym daje im formalne alibi. Poza tym wszystko jest elegancko opakowane pod szyldem awaryjnego programu skupu aktywów. I wreszcie przez ostatnie lata „oswoiliśmy&rdquo

Przegląd informacji ze spółek

wykupu przymusowego akcji oraz formalne opuszczenie notowań giełdowych powinny nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy, podała spółka. Energa zdecydowała o rozpoznaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 269,9 mln zł z tytułu utraty wartości aktywów

Akcjonariusze BBI Development upoważnili zarząd do skupu do 5,8 mln akcji

może następować do 30 czerwca 2016 roku. "Zarekomendowaliśmy przeprowadzenie skupu akcji własnych ze względu na istotną różnicę pomiędzy wartością aktywów netto (NAV) w grupie a wyceną rynkową. Przy cenie 0,93 zł za akcję wskaźnik cena do wartości księgowej (P/BV) wynosi

Przegląd informacji ze spółek

Odpis aktualizujący wartość aktywów Polskiej Grupy Górniczej (PGG) obniży skonsolidowany wynik netto Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) za 2019 r. o 79 mln zł i nie będzie mieć wpływu na wynik EBITDA, podała PGE. Cordia International Ingatlanfejlesztő

PMPG Polskie Media ma porozumienie dot. sprzedaży obligacji wartych 14,5 mln zł

dnia jego zawarcia" - czytamy w komunikacie, Celem dokonania przyszłej transakcji jest uporządkowanie struktury aktywów, poprawienie przepływów pieniężnych, a także pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych na potrzeby związane z działalnością rozwojową i/lub

Novaturas planuje kontynuować wzrost organiczny w państwach bałtyckich

korzyści z nabywania aktywów trwałych. Jeśli chodzi o przejęcia innych operatorów to nie rozważamy takich działań" - powiedział dyrektor finansowy Tomas Staskunas podczas konferencji prasowej. Dodał, że w dalszej przyszłości spółka może wziąć pod uwagę akwizycje, ale na dziś

Orlen przejmie od DEA 2 koncesje w Płd. Polsce w celu poszukiwania ropy i gazu

Orlen Upstream Wiesław Prugar "ma nadzieję" na dalsze przejęcia aktywów w tym roku. "Nabywane obszary charakteryzuje znaczny potencjał poszukiwawczy. Wykonane przez nas dotychczas analizy pozwalają na szybkie rozpoczęcie prac wiertniczych, z którymi wiążemy duże

Kruk założył spółkę w Hiszpanii, szacuje rynek na większy niż polski

polski. W opinii emitenta, obecność na nowym rynku stwarza szansę na wzrost poziomu inwestycji w portfele wierzytelności, dywersyfikację aktywów oraz wzrost przychodów grupy kapitałowej Kruk" - czytamy także w komunikacie. Spółka podkreśla, że ekspansja zagraniczna jest

PGNiG Upstream International pozyskał 400 mln USD finansowania od ośmiu banków

poszukiwawczej i wydobywczej. PUI będzie miał możliwość dowolnego nabywania innych aktywów wydobywczych w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Środki z kredytu pomogą płynnie realizować także plan zagospodarowania dwóch nowych złóż ropy i gazu (Gina Krog oraz Snadd), podano

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę 1,66 mld zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,33 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie banku. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) według stanu na dzień wyceny 31 marca 2019 r. lub na

Polska gra w ryzykowną grę. "Lex TVN" może uderzyć Polaków po kieszeni

cios wizerunkowy. Takie działanie nie powstrzyma zresztą wykonania wyroku za granicą w drodze zajmowania i egzekwowania polskich aktywów zagranicznych. Arbitraż międzynarodowy określany bywa jako "sąd dla dżentelmenów", bo strony coś uzgadniają, dobrowolnie na coś się zgadzają i na coś

Węglokoks ROW złożył wniosek do UOKiK ws.nabycia części mienia Kompanii Węglowej

. Nowa Kompania Węglowa, jako spółka Węglokoksu. Jej powstanie poprzedzi przekazanie nierentownych aktywów obecnej KW do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. (ISBnews)

CEZ: Slovnaft odkupi udziały w CM European Power Slovakia

nabędzie także 51% CM European Power Slovakia od spółki CM European Power International B.V., stanowiącej joint venture CEZ i MOL. Po zakończeniu obu transakcji Slovnaft będzie posiadać 100% nabywanej spółki. Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w

AmRest kupuje 15 restauracji KFC w Niemczech za ok. 10,3 mln euro

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings podpisał z Kentucky Fried Chicken (Great Britain) German Branch umowę nabycia i transferu aktywów (APA) w postaci 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim. Spodziewana cena nabycia to ok. 10,3 mln euro (ok. 45,6 mln zł

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money

. "Ponadto w umowie sprzedaży akcji: a) emitent oraz IGL zobowiązały się zawrzeć z IM do dnia 1 października 2020 r. odpowiednie porozumienie zapewniające IM finansowanie nabywanych przez IM wierzytelności od IGL, b) IGL zobowiązał się zawrzeć z

Zysk Grupy Skarbiec wzrósł o 112% r/r w I-IX 2019 dzięki m.in. funduszom zagr.

bezpiecznych i płynnych funduszy dłużnych proponujemy im usługę zarządzania aktywami. Aktywa zgromadzone w usłudze zarządzania portfelami Skarbiec TFI w 2019 r. podwoiły się i na początku grudnia ich wartość przekroczyła 500 mln zł" - dodała Milewska. Alternatywne formy

PEManagers rozpoczął skup nie więcej niż 125 tys. akcji własnych

. akcji własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,9% kapitału zakładowego za maksymalną cenę nie wyższą niż 75 zł za jedną akcję. Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture

Wielton kupił marki i aktywa produkcyjne we Włoszech za 4,6 mln euro

aktywów rzeczowych za cenę 2,4 mln euro netto, podała również spółka. "Nabywane aktywa odzwierciedlają pełny proces technologiczny, który w założonych warunkach w zakładzie zlokalizowanym w Pescarze pozwalał na osiągniecie wolumenu produkcyjnego dochodzącego do 25 tys. szt

Kupili trzy działki. W 2 lata zarobili 940 tys. zł!

długoterminowe. W długim okresie – 10 i więcej lat – grunty trzymają cenę i najlepiej ze wszystkich kategorii aktywów chronią przed inflacją, nawet jeśli zostały zakupione drogo, w górce cenowej – mówi Kuba Karliński, prezes Grupy Magmillon.

Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od spółki Karswell za 338,8 mln zł

akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej

PKO BP spodziewa się finalizacji nabycia Raiffeisen-Leasing Polska do końca roku

firmą spośród 10 największych przedsiębiorstw leasingowych w Polsce z wolumenem sprzedaży ponad 2 mld zł. Roczne tempo wzrostu wyleasingowanych aktywów spółki wyniosło 35,3% r/r i było prawie 2-krotnie wyższe niż rynku, co przełożyło się na 3 pozycję na rynku i udział na poziomie 7,1%. Z kolei

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,8 mld zł w grudniu

rynku pieniężnego znów zanotowały najlepszy bilans nabyć i umorzeń, ponad +1,1 mld zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). "Znamienne jest, że w 2017 roku ani razu inwestorzy nie zwątpili w nasz rynek TFI i za każdym razem nabywali więcej jednostek