nabyte nieodpłatnie

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości, jak również prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, czynności prawne prowadzące do zbycia

Maxcom rozpoczął import z Chin produktów do walki z koronawirusem w Polsce

jednostkom służby zdrowia oraz odbiorcom hurtowym i klientom indywidualnym. Spółka od kilkunastu lat produkuje urządzenia telekomunikacyjne w Chinach i chce wykorzystać nabyte doświadczenia, kapitały relacji oraz wypracowane kanały dystrybucyjne, podano w komunikacie

Podatek od niczego. Rodzeństwo straciło 40 tys. zł

Podatek od niczego. Rodzeństwo straciło 40 tys. zł

uzyskany z tej transakcji, na który mają wpływ m.in. koszty nabycia. Jednak w sytuacji zbycia (zamiany) nieruchomości nabytej w drodze spadku, czyli nieodpłatnie, koszty nabycia nie występują, co oznacza, że opodatkowaniu podlega cały dochód – wyjaśnia. Podatek od niczego Sytuacja rodzeństwa to

SRK ma umowę ws. nieodpłatnego przejęcia KWK 'Anna' od Kompanii Węglowej

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zawarła z Kompanią Węglową umowę dotycząca nieodpłatnego nabycia przez SRK KWK "Anna", podała SRK. Celem jest likwidacja kopalni - nie wcześniej niż w połowie 2017 r

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 14 listopada o skupie do 10 mln akcji

. "Upoważnia się spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 10 000 000 akcji własnych [?]. Upoważnienie do nabycia akcji [?] udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków [?] Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego spółki w kwocie maksymalnej do

MR: Amortyzacja dziedziczonego majątku pozostanie na dotychczasowych zasadach

wielokrotnie amortyzować te same składniki majątku, nabyte nieodpłatnie i zwolnione z podatku. Możliwość wielokrotnej amortyzacji bywa niestety nadużywana poprzez dokonywanie kolejnych darowizn w kręgu najbliższej rodziny. Dlatego w przygotowanym przez MF projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, którą teraz

Senackie komisje rekomendują poprawki do tarczy, trwa debata plenarna

. Nowela usuwa także ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. dopuszcza finansowanie przedsiębiorców nie tylko w formie obejmowania nowo wyemitowanych akcji lub udziałów, ale także przez ich nabycie, tj. z obecnego kapitału zakładowego. Komisja Budżetu i Finansów

Akcjonariusze MCI zgodzili się na buy-back do 5% akcji za max. 20 mln zł

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie MCI Management zdecydowało o przeznaczeniu do 20 mln zł na wykup do 3,14 mln akcji własnych (do 5% kapitału zakładowego), podała spółka. "Upoważnia się spółkę do odpłatnego nabycia

Poznań złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad MTP

toku, podano również. Planowana koncentracja polega na przejęciu przez jednostkę samorządu terytorialnego miasto Poznań kontroli nad MTP w drodze nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa (komunalizacji) wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa udziałów, stanowiących 60

PKP Intercity chce sprzedać jednostki elektryczne serii ED74

odpłatnego używania na podstawie umowy dzierżawy, zawierającej równoczesne zobowiązanie dzierżawcy do nabycia pojazdów po zakończeniu dzierżawy. Zbywający dopuszcza także możliwość złożenie przez oferenta oferty obejmującej wszystkie pojazdy, z których pewna część - wskazana przez oferenta - zostanie przez

JSW przekazała Ruch 'Jas'-Mos' nieodpłatnie na rzecz SRK

wspólników SRK wyraziło zgodę na nieodpłatne nabycie od JSW Ruchu "Jas-Mos" kopalni "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie". Wcześniej we wrześniu zgodę na to wyrazili akcjonariusze JSW. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i

JSW i SRK podpiszą jutro umowę w sprawie przekazania ruchu Jas-Mos

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Walne zgromadzenie wspólników Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wyraziło zgodę na nieodpłatne nabycie od Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ruchu Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Zawarcie umowy notarialnej zaplanowano na 1

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

do nieodpłatnego nabycia akcji" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. "Wniesienie aportu do spółki doprowadzi w ocenie zarządu do wzrostu wartości spółki, pozwoli na poszerzenie rozmiaru i przedmiotu działalności spółki, w tym stworzy możliwość realizacji niektórych

Tauron rozwiązał porozumienia ze wspólnikami RSG, dalej stara się o Brzeszcze

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozwiązał porozumienia z potencjalnymi wspólnikami spółki celowej RSG, biorącej udział w rozmowach w sprawie nabycia części kopalni Brzeszcze, podał Tauron. RSG już jako spółka Taurona będzie dalej negocjować przejęcie

SRK: Negocjacje w sprawie kopalni Brzeszcze przedłużą się o 2-3 dni

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Negocjacje w sprawie nabycia kopalni Brzeszcze zostaną przedłużone o 2-3 dni, poinformowała Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Rozmowy skupiają się obecnie na kwestiach socjalnych i wielkości zatrudnienia. "

Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. "Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa

EMC Instytut Medyczny kupił spółki Q-Med i CM Medyk

- umowy zbycia udziałów emitent nabył od MED-ART 100% udziałów spółki Q-Med (...), za cenę w kwocie 7 700 000 zł skorygowaną o wartość długu netto spółki Q-Med na dzień 31 lipca 2016 r. Wartość długu netto szacowanego na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 1 028 823 zł i podwyższa o tę kwotę wartość

Tauron ma list intencyjny z SRK w sprawie ewentualnego nabycia KWK Brzeszcze

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie ewentualnego nabycia aktywów KWK Brzeszcze, podał Tauron. "Zgodnie z treścią listu

Zarząd Taurona chce dalszych rozmów w sprawie nabycia kopalni Brzeszcze

Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews) ? Zarząd Taurona Polska Energia zadeklarował wolę kontynuowania negocjacji w sprawie nabycia kopalni Brzeszcze, podała spółka. "Zarząd Tauron Polska Energia S.A., uwzględniając stan zaawansowania prac związanych z

Tauron nie zmienia warunków brzegowych nabycia KWK Brzeszcze

. Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy. Tauron wyraził zainteresowanie nabyciem kopalni Brzeszcze w połowie stycznia - pod warunkiem

Copernicus TFI złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Altus 20 FIZ

wpłynął 1 czerwca, sprawa jest w toku. "Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zamierza samodzielnie i nieodpłatnie przejąć zarządzanie Altus 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który jest jednym z funduszy inwestycyjnych zarządzanych obecnie przez Altus

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

komunikacyjnych do użytkowanych przez siebie aplikacji, które to z kolei warunkują taką integrację, a ich nabycie w drodze odrębnego zamówienia z powodów niezależnych od zamawiającego okazało niemożliwe. Czy w takiej sytuacji wolno wymienić w opisie przedmiotu zamówienia istniejące aplikacje, zaznaczając

Tauron chce nabyć KWK Brzeszcze za 'symboliczną złotówkę' i po redukcji etatów

początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy. Tauron wyraził zainteresowanie nabyciem kopalni Brzeszcze w połowie stycznia - pod warunkiem, że w

Związki z KWK Brzeszcze żądają wstrzymania procedury sprzedaży kopalni

udziały mają objąć Tauron Polska Energia, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica. Zgodnie z podpisanym dziś porozumieniem, FTF Columbus może także przystąpić do spółki. Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego

Tauron, ZEW Niedzica i MARR złożyły wniosek do UOKiK ws. RSG

celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu ze złóż" - czytamy w dzisiejszym komunikacie UOKiK. Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga

Wszyscy oferenci dopuszczeni do negocjacji w przetargu na kopalnię Brzeszcze

. Negocjacje mają doprowadzić do sprzedaży kopalni w terminie do 25 września 2015 r. Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy

Węglokoks Kraj, RSG i FTF Columbus złożyły wstępne oferty na kopalnię Brzeszcze

terminie do 25 września 2015 r., podano także. Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy. Na początku sierpnia br

Tauron i SRK wracają do rozmów nt. sprzedaży kopalni Brzeszcze

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Przedstawiciele Tauron Polska Energia i Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wznawiają rozmowy na temat nabycia kopalni Brzeszcze przez spółkę z udziałem Taurona, podał Tauron. "Przedstawiciele Tauron Polska

Jak wykupić mieszkanie zakładowe? Jakie bonifikaty i dokumenty

rynkowej prawa odrębnej własności lokali zajmowanych przez najemców, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie.

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

zakładowy w wysokości 500 000 zł, który dzieli się na 1 000 udziałów; należą one do dwóch udziałowców, osób fizycznych w proporcji 80% i 20%. Pierwszy z udziałowców planuje częściowo wycofać się ze spółki, która zamierza nabyć od niego 500 udziałów w celu ich umorzenia. Umorzenie dobrowolne udziałów w

PiS wprowadza rewolucję na rynku pracy. Przymusowy urlop i zwolnienie z pracy mailem. Ciemna strona "tarczy antykryzysowej 3.0"

posiadania przez niego uprawnień do tego źródła, w tym: - ustalone prawo do emerytury lub renty lub spełnianie warunków do uzyskania emerytury; - uzyskiwanie przychodów z innej działalności zarobkowej z tytułu odpłatnego pełnienia funkcji lub z praw majątkowych". Co to konkretnie oznacza? - Po pierwsze

SRK ogłosiła przetarg na kopalnię Brzeszcze, którą zainteresowany jest Tauron

na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i określił warunki brzegowe tej transakcji m.in. wymóg przeprowadzenia jej w trybie przetargu publicznego i za "symboliczną złotówkę". Ponadto SRK powinna przed zawarciem umowy m.in. obniżyć

FTF Columbus może przystąpić do RSG, ustalono warunki nabycia KWK Brzeszcze

podmioty ustaliły warunki nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej przez RSG. "Zgodnie z podpisanym porozumieniem, strony zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego RSG do

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

problematyki zamówień publicznych, tj. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy"- czytamy w komunikacie. Istotą rozwiązań Prawa

Sfinks Polska ma umowę przejęcia sieci Meta Seta Galareta, Meta Disco, Funky Jim

Sfinks jest uprawniona nabyć te sieci, w tym przejąć marki i prawa do konceptów oraz obecnie funkcjonujące lokalizacje i umowy franczyzy, podała spółka. Wartość transakcji może wynieść od 5 mln zł do 8 mln zł. Jednocześnie na bazie zawartej umowy licencyjnej grupa Sfinks będzie

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

tytuł jej nabycia przez sprzedającego. Notariusz może zażyczyć sobie jeszcze innych dokumentów.   Wzór umowy kupna-sprzedaży mieszkania powinien zostać dostarczony stronom przed momentem jej podpisania. To pozwala wyłapać ewentualne nieścisłości czy błędy. WAŻNE: Każdy klient może umówić się na

PGG pracuje nad przekazaniem części kopalni Ruda do SRK

wydobycia na Ruchu Pokój ( trzecia ściana) w celu poprawy wyników finansowych. Wydobycie w całości kierowane będzie na Ruch Bielszowice, podano także. Pod koniec marca br. SRK zawarła z Kompanią Węglową umowę dotycząca nieodpłatnego nabycia KWK "Anna".Celem jest

Akcjonariusze PEManagers zdecydują 9 stycznia o buy-backu za maks. 10 mln zł

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Private Equity Managers zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 stycznia 2017 r. o nabyciu do 133 333 akcji własnych spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,9% kapitału

Przegląd informacji ze spółek

zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 przez spółkę zależną Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy i związaną z tym zmianą szacunkowych wyników tej spółki, podała Grupa Azoty. Łączny wpływ tej zmiany na skonsolidowany wynik netto spółki za I półrocze 2020 roku wynosi

Tauron przygotowuje list intencyjny w zw. z możliwym przejęciem KWK Brzeszcze

; - powiedział Lubera. Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy. Tauron wyraził zainteresowanie nabyciem kopalni Brzeszcze

Tauron nie planuje zakupu kolejnych kopalń po KWK Brzeszcze

koniecznym dla nabycia przez Tauron aktywów jest zrestrukturyzowanie kopalni KWK Brzeszcze w ramach SRK. Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy

SRK: Negocjacje w sprawie kopalni Brzeszcze przedłużone do środy

, FTF Columbus może także przystąpić do spółki. Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy. Na początku sierpnia br

Wielton kupił marki i aktywa produkcyjne we Włoszech za 4,6 mln euro

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) - Spółka zależna Wieltonu nabyła marki "Merker", "Viberti", "Cardi" a także część aktywów rzeczowych od Compagnia Italiana Rimorchi s.r.l. w upadłości, podała spółka. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 4,6 mln

RPO wziął w obronę 70-letnich frankowiczów. Ich mieszkanie zlicytowano. Czy uda mu się odkręcić licytację komorniczą?

zbiegło się z nasileniem choroby, nie mogliśmy podjąć żadnych działań w formie obrony, nie mieliśmy żadnej wiedzy prawniczej na temat procedur sądowych. Dopiero korzystanie z form nieodpłatnej pomocy prawnej umożliwiło nam podjęcie jakichkolwiek kroków prawnych" - piszą do sądu, ale ten jest

Tauron podpisał przedwstępną umowę nabycia aktywów kopalni Brzeszcze

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - RSG - spółka zależna Taurona Polska Energia - zawarła ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) przedwstępną warunkową umowę nabycia oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach oraz porozumienie z organizacjami związkowymi w kopalni, podał

Tauron kupi KWK Brzeszcze za symboliczną złotówkę

) (7 stycznia 2015 r.), kopalnia Brzeszcze znalazła się na liście najmniej rentownych zakładów. W 2014 roku wygenerowała prawie 230 mln zł straty. Na początku maja Brzeszcze zostały nieodpłatnie przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Pogłoski o tym, że Tauron może być zainteresowany nabyciem

Tauron ma przedwstępną umowę nabycia KWK Brzeszcze od SRK za 1 zł

sprzedaży oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Cena nabycia przedmiotu sprzedaży będzie wynosić 1 zł" - czytamy w komunikacie. Uzgodniony przez strony projekt przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży zawiera

SRK gotowa do wznowienia rozmów w sprawie kopalni Brzeszcze

negocjacji ma zostać ustalony we wzajemnych konsultacjach. Zarząd Taurona Polska Energia zadeklarował dziś wolę kontynuowania negocjacji w sprawie nabycia części kopalni Brzeszcze. W środę SRK poinformowała, że negocjacje z firmą RSG, dotyczące sprzedaży

Forte ma umowę licencyjną ze spółką zależną ws. używania znaków towarowych

została zawarta na czas nieoznaczony i ma charakter odpłatny. Stawka opłaty licencyjnej została określona na podstawie powszechnej praktyki rynkowej w tym zakresie w wysokości 2% wartości przychodów" - czytamy w komunikacie. Forte informowało wcześniej w tym tygodniu, że

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

toczące się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i dołączyć akt zgonu spadkodawcy. Chodzi o to, że brak wpisów o zadłużeniu w jednym BIG-u wcale nie znaczy, że nie ma ich w innym. Do tego nie wszystkie bazy udzielają takich informacji. Trzeba być formalnie spadkobiercą, by uzyskać potrzebne

Kompania Węglowa przekazała kopalnię Brzeszcze do SRK

Warszawa, 04.05.2015 (ISBnews) - Kompania Węglowa (KW) podpisała dzisiaj umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), podała KW. Umowa została zawarta na podstawie znowelizowanej 22 stycznia br. ustawy o

Dłużnik podarował dom żonie i podpisał z nią rozdzielność majątkową, żeby uciec przed wierzycielem. Ale komornik go przechytrzył

bezpośrednio przeciwko tej osobie, jeżeli wiedziała, że działanie dłużnika może być uznane za bezskuteczne albo nabyła korzyść nieodpłatnie. Zasada ta rozciąga się na dalszych nabywców, nawet gdy transakcji było wiele. Sąd okręgowy przyznał rację wierzycielowi, sąd apelacyjny zaś, do którego odwołał się pan

MIB: Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

, będzie mógł nałożyć administracyjne kary pieniężne. KZN będzie udostępniał nieruchomości w celu budowy mieszkań o czynszu normowanym, umożliwiając najem lub nabycie tych mieszkań dla osób obecnie nie posiadających zdolności kredytowej. Zgodnie z

PKP Intercity wśród przewoźników Interrail. Po Europie na jednym bilecie

zależności od rodzaju biletu kupujący przez internet otrzymają rabat w wysokości od 30 do ponad 100 euro. Pasażer za pośrednictwem strony internetowej zamawia bilet, który następnie trafia do niego pocztą. Do wyboru są trzy możliwości dostawy - nieodpłatnie w ciągu 11 dni roboczych lub za dodatkowymi

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

żyje, wnuk się tego nie dowie, bo aby uzyskać wgląd do rejestru testamentów, musiałby przedstawić akt zgonu dziadka. Wyjątkiem jest sam testator, który w każdej chwili może zajrzeć do dokumentu. Uwaga! Udzielenie informacji o zarejestrowanych w NORT testamentach jest odpłatne. Dostęp do treści

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

wskazanym przez pracodawcę, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Rozwiązanie ma m.in. zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. 2. Umożliwienie obniżenia wymiaru czasu

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

przedsiębiorcą czy nie, nie ma znaczenia. Nie musi też być z zawodu zarządcą majątku. Będzie mógł wykonywać swoją funkcję zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Zarząd sukcesyjny będzie miał charakter tymczasowy. Zgodnie z podstawową zasadą zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić przedsiębiorstwo do czasu

Akcjonariusze PZ Cormay zdecydują 27 VI o emisji do 7 mln akcji serii M bez pp

związku z czym spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 2 316 141 warrantów subskrypcyjnych serii A inkorporujących prawa do objęcia nie więcej niż 2 316 141 akcji serii N. Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 2

HydroPhi ma list intencyjny ws. zamówienia na min. 15 jednostek HydroPlant

. Podpisanie listu intencyjnego związane jest z zawarciem w dniu 20 października umowy o współpracy z dystrybutorem w zakresie pozyskiwania klientów zainteresowanych nieodpłatnym przetestowaniem, a następnie nabyciem i wdrożeniem technologii HydroplantTM w swoich flotach pojazdów

Koszty ponoszone na działalność badawczo-rozwojową będzie można odliczyć od podatku

działalnością badawczo-rozwojową, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

wieczyste w otwartym przetargu, a o ich nabycie lub użytkowanie wieczyste będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty zainteresowane budową mieszkań na wynajem, które zobowiążą się w szczególności do stosowania wymogów ustawy. Resort podał, że zgodnie z projektem ustawy, określone

Zakaz handlu w niedziele - co jest zakazane, a co dozwolone? Inspekcja Pracy interpretuje przepisy

z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny w takim przypadku nie narusza przepisów ustawy. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia – zaznacza Państwowa Inspekcja Pracy. Sklep w niedziele

Delegacja górników z KWK Makoszowy w drodze do premiera

Kopalnia Makoszowy to dawny zakład Kompanii Węglowej (KW), który w maju tego roku podobnie jak kilka innych nierentownych kopalń został nieodpłatnie przekazany państwowej Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Według porozumienia ze stycznia zeszłego roku zawartego między rządem

"W tym roku zarobimy tylko 700 tys. zł, bo jesteśmy leniwi". Jak flipperzy zbijają majątki?

nieruchomości obciążone wadami prawnymi, których „wyprostowanie" może okazać się procesem bardzo trudnym i czasochłonnym, co uniemożliwi odsprzedaż w krótkim czasie. Ryzykiem – choć zapewne mniej prawdopodobnym – może być nabycie mieszkania w niefortunnym momencie, na chwilę przed

Chcesz przenieść firmę do innego kraju dla niższych podatków? Od przyszłego roku zapłacisz exit tax

, przy których koszt nie występuje (np. nieodpłatne otrzymane składniki majątku) czy też takich, przy których koszt co prawda wystąpił, ale nie dotyczył wprost wydatku na nabycie składnika majątku (koszt związany z nabyciem prawa, ale niestanowiący wydatku na nabycie, np. darowizny). Kolejną wątpliwością

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

zaciągnięcie przez PKP PLK kredytu w EBI do 100 mln EUR z przeznaczeniem na finansowanie realizacji projektu polegającego na nabyciu oraz modernizacji sprzętu, – zawieszenie przeprowadzania szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów, zaś w przypadku pracowników zatrudnionych

Ponad 61 tys. pracowników PGNiG dostanie akcje spółki (aktl.)

nieodpłatnego przekazania akcji spółki. Ma to potrwać do 15 sierpnia br. Umożliwi to uprawnionym pracownikom spółki nabycie prawa do dywidendy za 2008 rok. Pracownikom przysługuje 15-proc. pakiet akcji, ale sprzed podwyższenia kapitału. Otrzymają oni 750 mln papierów z prawie 5 mld akcji, które teraz

Projekt ustawy regulującej 'polskie REIT-y' skierowany do konsultacji

[...] oraz akcje innych spółek rynku wynajmu nieruchomości; 5) nie mniej niż 70% przychodów netto ze sprzedaży pochodzi z najmu nieruchomości lub ich części, lub z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części; 6) wartość bilansowa zobowiązań nie

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

mieszkania. Jego wysokość nie może przekraczać 5 proc. aktualnej wartości rynkowej prawa odrębnej własności lokali zajmowanych przez najemców, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie. *** Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję mec. Renacie Robaszewskiej z kancelarii Robaszewska & Płoszka

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze. Jak zostać jego właścicielem?

mieszkania. Jego wysokość nie może jednak przekraczać 5 proc. aktualnej wartości rynkowej prawa odrębnej własności lokali zajmowanych przez tych najemców, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie. Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję mec. Renacie Robaszewskiej z kancelarii Robaszewska & Płoszka

Kompania Węglowa pozbywa się balastu. KWK Anna trafiła do SRK

części doszło w marcu. Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) podjęła decyzję o nieodpłatnym nabyciu kopalni Anna 21 marca 2016 r. Decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd KW, a Ministerstwo Energii wyraziło zgodę na transakcję. Stopniowa likwidacja zakładu

Przegląd informacji ze spółek

Ciech podjął decyzję o złożeniu oferty dotyczącej potencjalnej transakcji nabycia 100% akcji SAPEC - Agro, S.A. z Portugalii oraz 100% akcji Trade Corporation International z Hiszpania od SAPEC - Portugal, SGPS, S.A. z Portugalii, spółki zależnej od SAPEC S.A. z Belgii, podał

Brzeszcze trafią pod skrzydła spółki Tauron. UOKiK wydał zgodę na koncentrację

Tauron ma już dwie kopalnie: Sobieskiego w Jaworznie i Janinę w Libiążu. - Dzięki nabyciu kopalni Brzeszcze zakłady wydobywcze Grupy Tauron w ponad 50 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 40 proc. - wyjaśniają władze

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy. Do przejęcia decyzji wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o

Przekazanie zysku spółki jawnej na działalność spółki nie zawsze będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych

wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Każdy wspólnik w ramach tego rodzaju spółki odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi

Przegląd prasy

roku były nieco niższe niż rok wcześniej, wynika z rocznego podsumowania systemu ubezpieczeń społecznych --Wprowadzony w 2016 r. system nieodpłatnych porad prawnych nie sprawdził się - oceniła Najwyższa Izba Kontroli Puls Biznesu

Jak przyjąć darowiznę i nie zapłacić podatku? Jak rozliczyć ulgę podatkową? Poradnik dla darczyńców i obdarowanych

sporządzenie aktu notarialnego. Umowa darowizny jest nieodpłatna. Nie oznacza to jednak, że darczyńca nie może otrzymać niczego w zamian. Art. 893 k.c. pozwala mu nałożyć na obdarowanego jakiś obowiązek lub polecenie. Obdarowany może odmówić wykonania polecenia lub go po prostu fizycznie nie wykonywać

Kto się złoży na górnictwo? Giełdowe spółki bronią się rękami i nogami

europejska spółka węglowa straci płynność finansową już we wrześniu. Tauron był pierwszy Jako pierwszy pomocną dłoń wyciągnął Tauron. We wtorek zadeklarował możliwość nabycia od Spółki Restrukturyzacji Kopalń części aktywów zakładu w

Odziedziczyłeś akcje lub jednostki funduszy? Fiskus zaskoczy cię ekstrapodatkiem

kosztem uzyskania przychodu w przypadku akcji i funduszy jest "kwota, która została uiszczona za nabycie akcji", a spadkobierczyni żadnych kosztów związanych z nabyciem akcji nie poniosła, bo zostały one - jak pisze w uzasadnieniu WSA - "objęte nieodpłatnie". W nieco lepszej sytuacji

Rząd przyjął nowele ws. budownictwa czynszowego i gospodarki nieruchomościami

nieruchomościami", a także zdefiniowano pojęcia "pośrednik w obrocie nieruchomościami" oraz "zarządca nieruchomości". "Pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny

Kto kupi Polskie Nagrania? Firma legenda upadła, bo wydała płyty Anny German

, trzy lata później postawiono ją w stan likwidacji. - Dług urósł do 3,5 mln zł, wierzycieli jest więcej - mówi syndyk Jerzy Sławek. Zysk ze sprzedaży pójdzie na ich spłatę i do skarbu państwa. Nabyciem praw do tych zasobów zainteresowana jest firma Warner Music. Nieoficjalnie

Lidl nie chciał przyjąć zużytego odkurzacza. Przeprasza klienta

czajnik, zmywarka za zmywarkę, lodówka za lodówkę. Wszystko po to, aby chronić środowisko. Pan Grzegorz w celu nabycia odkurzacza udał się do Lidla w Krakowie przy ul. Conrada. - Przy kasie dowiedziałem się, że oni nie przyjmują zużytego sprzętu elektrycznego. Poprosiłem

Gdy zatrudnienie jest nagrodą. 14,5 tys. więźniów w Polsce pracuje za darmo

. Kariera za kratami Skazani przechodzą swoistą ścieżkę kariery. Zaczynają od nieodpłatnych prac pomocniczych i porządkowych na rzecz własnych zakładów karnych: sprzątają korytarze, świetlice, pracują w więziennej kuchni. - Ta praca "wewnętrzna" często stanowi pierwszy

Przegląd informacji ze spółek

ogłoszeniu przerwy w obradach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które ma zdecydować o zgodzie na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" (KWK Krupiński), na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). NWZ zostanie wznowione 1

Przegląd prasy

. nieodpłatnego przejęcia KWK 'Anna' od Kompanii Węglowej --S&P obniżył perspektywę ratingu Chin do negatywnej --Comarch wdroży Next Generation Network Inventory w T-Mobile Austria --ZPC Otmuchów zakłada dwucyfrowy wzrost

Przełomowe zmiany w VAT - kalendarz zmian ważny dla milionów firm

.: a. nieodpłatnych wydań towarów - w zakres opodatkowania zostaną generalnie włączone drukowane materiały reklamowe i informacyjne, zmieniona zostanie definicja próbki, małe prezenty i próbki nie będą podlegać opodatkowaniu pod warunkiem związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Przegląd informacji ze spółek

nabycie części mienia Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros używanej do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej za pośrednictwem oddziału Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce (Liberty Ubezpieczenia), podał urząd. Wstępne studium

PIT 2009: "Mieszkaniowy" PIT-39 - nowy formularz

PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy "uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.". W formularzu trzeba będzie pokazać te przychody, a także koszty. Na tej podstawie będzie się

Prawo chroni dobrą wiarę nabywcy

nieuprawnionego. W szczególności chodzi o umowy, które prowadzą do przeniesienia własności rzeczy ruchomej z jednej osoby (zbywcy) na inną (nabywcę), jak sprzedaż, darowizna lub zamiana. Nie ma więc znaczenia fakt, czy do nabycia doszło odpłatnie. Do tego, aby w ogóle rozważać możliwość

Rząd: Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zadba o mieszkania dla setek tysięcy potrzebujących rodzin. Skąd pieniądze?

gruntów. NFM mógłby np. nieodpłatnie przekazać je gminom i organizacjom pożytku publicznego, gdyby chciały na nich wybudować mieszkania chronione, noclegownie i schroniska dla bezdomnych. Ponadto gminy mogłyby wykorzystać grunty od NFM pod budowę czynszówek komunalnych. Fundusz

Stadion Wisły jest nasz, tylko nie mamy do niego praw!

właścicielom praw autorskim przeprojektowanie obiektu czy rozważyć nabycie praw autorskich do stadionu - dodaje. Na stadionie Wisły do komercyjnego zagospodarowania jest 2740 m kw. powierzchni. Ale zmarły przed dwoma laty Wojciech Obtułowicz zaprojektował nie tylko obiekt sportowy, ale też zagospodarowanie

Sprzedałeś mieszkanie? Zapłać podatek za przypisany do niego grunt

. To ważna ulga - bez niej mieszkanie bez podatku można sprzedać dopiero po 5 latach od jego nabycia. Nic zatem dziwnego, że podatnicy chętnie korzystali z ulgi meldunkowej. Już po sprzedaży ze zdumieniem przyjmowali wezwania do... zapłaty podatku. A wszystko przez to, że urzędy skarbowe uznały, iż

Przegląd informacji ze spółek

2014 rok w wysokości 102,07 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka. Kompania Węglowa (KW) podpisała dzisiaj umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), podała KW. Duon ustanowił program emisji

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenie wspólników Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wyraziło zgodę na nieodpłatne nabycie od Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ruchu Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Zawarcie umowy notarialnej zaplanowano na 1 października br., podała spółka. Rafako podpisało

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Próchnik nie porozumiał się z Anną Marynowską w sprawie nabycia sklepu internetowego przedsiębiorcy (www.e-lady.pl) w wyniku upływu uzgodnionego pomiędzy stronami terminu zakończenia ustaleń dotyczących warunków planowanej transakcji, podała spółka

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

skarbową z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON. "Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów" - pisał wtedy resort

Ziemia rodzi podatki. Możesz dostać je w spadku

hektara powierzchni; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni. W 2013 r. stawki te pójdą w górę o 4 proc. Ta dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności