nabycie udziałów

EFL ma umowę inicjującą proces nabycia 70% udziałów Hama Polska

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) podpisał umowę inicjującą proces nabycia 70% udziałów Hama Polska i został strategicznym partnerem Grupy DBK, podała spółka. "Rynek pojazdów ciężarowych jest dla EFL jednym ze

Asbis ma umowę nabycia 40% udziałów białoruskiego startupu Clevetura LLC

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Asbis zawarł umowę nabycia 40% udziałów spółki Clevetura LLC z siedzibą w High Tech Park w Mińsku (Białoruś) za łączną kwotę 584 tys. USD, podała spółka. Clevetura LLC to białoruski startup, który zaprojektował oraz wprowadził na rynek w 2019

Play sfinalizował transakcję nabycia udziałów Virgin Mobile Polska za 59 mln zł

Warszawa, 10.08.2020 (ISBnews) - Spółka P4 - operator sieci Play i spółka zależna od Play Communications - zawarła przyrzeczoną umowę nabycia udziałów dotyczącą nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile Polska (VMP) od jej wspólników i głównych inwestorów, podał Play. Było to

PlayWay nabył 61,5% udziałów w Play2Chill za 211 tys. zł

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - PlayWay zawarł z 3 osobami fizycznymi - wspólnikami Play2Chill - umowy nabycia udziałów, na mocy których spółka nabyła, za łączną kwotę 211 tys. zł, 2 777 udziałów w Play2Chill, tj. 61,51% udziałów w kapitale zakładowym, podał PlayWay

ČEZ ESCO nabył pozostałe 49,9% udziału w ČEZ Energo od TEDOM

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - ČEZ ESCO - spółka zależna ČEZ - nabył 49,9% udziału w ČEZ Energo od spółki TEDOM i stanie się jego pełnym właścicielem, podała spółka. Transakcja oczekuje na zgodę urzędu antymonopolowego, podano w komunikacie

Asseco nabyło 51% udziałów w hiszpańskiej Tecsis obsługującej energetykę

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Asseco International nabyło 51% udziałów w Tecsisa dostarczającego rozwiązania IT dla sektora energetycznego za 4,95 mln euro, podała spółka. Wartość transakcji może wzrosnąć maksymalnie do 7,96 mln euro - w zależności od wyników, wypracowanych

Grupy WP: Spółka zal. nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl, będzie miała ok. 85%

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Wirtualna Polska Media - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - zawarła z Kamilem Rucińskim (KR) oraz Nocowanie.pl porozumienie do umowy wspólników z 7 czerwca 2016 r. - na jego mocy Wirtualna Polska Media nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl

PGE odstąpiła od procesu nabycia pozostałych 30% udziałów PGE EJ1

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna podjęła decyzję o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów w spółce PGE EJ1, będących w posiadaniu pozostałych wspólników, podała PGE. "Tym samym PGE pozostanie posiadaczem 70

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

zakładowy w wysokości 500 000 zł, który dzieli się na 1 000 udziałów; należą one do dwóch udziałowców, osób fizycznych w proporcji 80% i 20%. Pierwszy z udziałowców planuje częściowo wycofać się ze spółki, która zamierza nabyć od niego 500 udziałów w celu ich umorzenia. Umorzenie dobrowolne udziałów w

Agora zwiększyła cenę nabycia udziałów Piani Group o ok. 14,9 mln zł

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Grupa Agora podjęła decyzję w sprawie aktualizacji ceny nabycia udziałów Piano Group zwiększając ją o ok. 14,9 mln zł w efekcie lepszych od prognozowanych wyników tej spółki, podała Agora. Przeszacowanie wartości początkowej udziałów Piano Group

Agora ma przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Agora zawarła przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. - właściciela m.in. Radia Zet, podała Agora. Spółka zakończyła negocjacje w przedmiocie: nabycia tytułu prawnego do udziałów w spółce

PFR z partnerami nabył 100% udziałów DCT Gdańsk

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - PSA International (PSA), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i IFM Global Infrastructure Fund (GIF), zarządzany przez IFM Investors, podpisały umowę wspólnego nabycia 100% udziałów w Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT Gdańsk) od funduszu Global

FFiL Śnieżka: Ostateczna cena nabycia udziałów Poli-Farbe to 8,68 mld HUF

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka rozliczyła dopłaty z tytułu transakcji nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe i wyniosły one ostatecznie 0,673 mld HUF, tj. ok. 8,74 mln zł, podała spółka. Oznacza to, że ostateczna, łączna cena nabycia udziałów

PGE wstępnie zainteresowana nabyciem pozostałych 30% udziałów PGE EJ1

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) wyraziła wstępne zainteresowanie nabyciem pozostałych 30% udziałów w spółce zależnej PGE EJ1, podała grupa. "Celem PGE jest restrukturyzacja operacyjna i kosztowa spółki oraz

PGE wstępnie zainstalowana nabyciem pozostałych 30% udziałów PGE EJ1

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) wyraziła wstępne zainteresowanie nabyciem pozostałych 30% udziałów w spółce zależnej PGE EJ1, podała grupa. "Celem PGE jest restrukturyzacja operacyjna i kosztowa spółki oraz

AmRest sfinalizował umowę nabycia 100% udziałów w Sushi Shop Group

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - AmRest sfinalizował umowę nabycia 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS, podpisaną z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi, podała spółka. "W wyniku finalizacji, AmRest stał się

Herkules zakończył negocjacje dotyczące nabycia 100% udziałów Trinac Polska

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Herkules, mając na uwadze fakt, iż 20 września 2018 r. upłynął terminu ważności oferty nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych udziałów, podjął decyzję o zakończeniu negocjacji, podała

Ciech nabył 100% udziałów hiszpańskiego Proplanu za 44,6 mln euro

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Warunki zawieszające zawarte w umowie zobowiązującej Ciech do nabycia udziałów w kapitale zakładowym Proplan Plant Protection Company zostały spełnione i w rezultacie spółka nabyła 25 000 udziałów stanowiących 100% udziałów, podał Ciech. Cena

AmRest ma umowę nabycia 100% udziałów w Sushi Shop

Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings podpisał umowę nabycia udziałów z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi dotyczącą nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop, podała spółka. "Cena nabycia

Elemental Holding nabył 66% udziałów PGM of Texas LLC za 16 mln USD

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Elemental Holding nabył - poprzez spółkę celową - 66% udziałów w amerykańskiej firmie PGM of Texas LLC zajmującej się recyklingiem katalizatorów dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Funduszu Ekspansji Zagranicznej (FEZ

PKP Cargo rozpoczęło rozmowy nt. nabycia udziałów w trzech rumuńskich spółkach

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - PKP Cargo rozpoczęło rozmowy z rumuńskimi spółkami Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL i Romcargounit SRL dotyczące nabycia w nich udziałów, podała spółka. "Rozpoczęcie rozmów stanowi element realizacji

PKP Cargo rozpoczął negocjacje w dot. nabycia udziałów w P.U. Hatrans

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - PKP Cargo rozpoczął negocjacje w dot. nabycia udziałów w P.U. Hatrans, podała spółka. "Zarząd PKP Cargo jednocześnie podkreśla, że rozpoczęcie opisanych wyżej rozmów nie oznacza, że transakcja nabycia udziałów

Mercor nabył 82% udziałów w SP Zero

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - Mercor nabył 82% udziału w kapitale zakładowym SP Zero od dwóch osób fizycznych, podała spółka. Łączna cena nabycia udziałów to 8 200 zł, przy czym Mercor zamierza dokapitalizować nabytą spółkę pożyczką w wysokości 3 mln zł

Agora ma umowę dot. nabycia udziałów Online Technologies HR za 7,7 mln zł

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Agora zawarła z dwiema osobami fizycznymi, udziałowcami Online Technologies HR (sprzedający) oraz ze spółką Online Technologies HR umowę inwestycyjną i umowę wspólników przewidującą m.in. nabycie przez Agorę 32 udziałów tej spółki oraz objęcie

IMS podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - IMS podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz umowę inwestycyjną określającą warunki rozliczeń z dotychczasowymi udziałowcami i inne istotne kwestie po przejęciu, podała spółka

Grupa CEZ nabyła 76% udziałów w spółce Euroklimat, ma opcję zakupu całości

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - CEZ nabył 76% udziałów Euroklimatu z opcją zakupu pozostałych udziałów, podała spółka. "Euroklimat, firma z 20-letnim doświadczeniem na rynku, jest generalnym dostawcą urządzeń sanitarnych i liderem na polskim

CAF: Nabycie udziałów Solarisa otwiera nam nowe, strategiczne rynki

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ocenia, że nabycie udziałów Solaris Bus&Coach otwiera przed CAF nowe, strategiczne rynki, poinformował prezes i dyrektor generalny Andrés Arizkorreta. Zadeklarował też, że chce nadal

Sfinks nabędzie wszystkie udziały w Fabryce Pizzy za 8 mln zł

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska otrzymał zawiadomienie o przyjęciu jego oferty dotyczącej nabycia Fabryki Pizzy. W rezultacie 14 października br. dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży wszystkich udziałów w tej spółce za 8 mln zł, podała spółka. Finalizacja

Eurocash złożył do UOKiK wniosek ws. nabycia udziałów spółki Partner

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację w związku z planowanym nabyciem udziałów w spółce Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Spółka prowadzi 26 sklepów pod szyldem Lewiatan, podał

Grupa Nice nabyła 100% udziałów Fibar Group, producenta systemu Fibaro

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Grupa Nice nabyła 100% udziałów Fibar Group ? polskiego producenta systemu smart home Fibaro. Wartość sfinalizowanej transakcji opiewa na 250 mln zł. "Transakcja, do której doszło wczoraj w Warszawie, to olbrzymia

Wygasł list intencyjny PHN ws. nabycia 100% udziałów spółki budowlanej

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Wraz z początkiem marca przestały obowiązywać postanowienia listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Polski Holding Nieruchomości (PHN) 100% udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa, poinformował PHN

Polsat nabył pakiet większościowy udziałów w spółce Eleven Sports Network

wysokości 25% nadwyżki wartości ESN ponad kwotę 80 mln euro (wartość ESN liczona jako 9x skorygowana EBITDA obliczona na podstawie sprawozdania finansowego ESN za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020), podano także. Nabycie udziałów zostanie sfinansowane ze środków własnych

Neuca nabyła 100% udziałów Twojego Centrum Medycznego w Bełchatowie

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Neuca Med - spółka zależna Neuki - nabyła 100% udziałów w spółce Twoje Centrum Medyczne w Bełchatowie, podała Neuca. "Nabyty podmiot leczniczy prowadzi działalność na terenie miasta Bełchatów, obejmując swoim

PGNiG Upstream Norway nabyło 20% udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway nabyło 20% udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym od firmy Wellesley Petroleum, podała spółka. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku. "Umowa obejmuje zakup 20

BAH ma umowę nabycia 100% udziałów SsangYong Polska za 1,075 mln zł

koreańskiego producenta specjalizującego się w produkcji SUV i crossoverów m.in. poprzez efektywną budowę świadomości marki w Polsce. Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 1,075 mln zł. "Samochody SsangYong wyróżniają się na tle konkurencji wysoką jakością. Realizując

Abris nabył pakiet większościowy udziałów Velvet Care od funduszu Avallon

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - VLET Holdings S. a. r. l., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., podpisała z funduszem Avallon umowę nabycia większościowego pakietu udziałów Velvet Care, poinformowały spółki

Maxcom ma wyłączność negocjacyjną dot. nabycia udziałów w UAB Rubbee do 31 maja

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Maxcom zawarł z Laurynasem Jokužisem, Gediminasem Nemanisem, UAB "Elinta", Aktywatorem Innowacji aneks nr 3 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. term sheet dotyczące nabycia przez Maxcom udziałów w spółce

CCC ma zgody urzędów w Niemczech i Austrii na nabycie 30,5% udziałów HR Group

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Niemiecki i austriacki federalny urząd antymonopolowy wydały decyzję stwierdzającą brak materialnych przesłanek do wydania sprzeciwu wobec nabycia przez CCC łącznie 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group oraz nabyciu przez Blitz GmbH 100

CCC zamknęło transakcję nabycia 30,55% udziałów HR Group za 25,94 mln euro

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - CCC sfinalizowało transakcję nabycia 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group, podała spółka. Łączna cena sprzedaży wyniosła 25,94 mln euro. "W dniach 30 - 31 stycznia 2019 r. nastąpiło zamknięcie transakcji

Asseco SEE ma zgodę RN na nabycie udziałów Necomplus za 7,67 mln euro

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe wyraziła zgodę na nabycie 67,66% udziałów w spółce Necomplus S.L. w Alicante za 7 669 000 euro, podała spółka. Sprzedającym jest Asseco Western Europe. "Zarząd Asseco

CDRL ma umowy nabycia 90% udziałów w białoruskiej grupie West Ost Union

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - CDRL zawarł umowę nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce pn. 'Handlowo-Przemysłowa Grupa West Ost Union' z siedzibą na Białorusi, posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i 4

Asseco SEE ma umowę nabycia udziałów w spółce Necomplus za 7,67 mln euro

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe zawarło umowę nabycia 67,66% udziałów w kapitale zakładowym hiszpańskiej spółki Necomplus S.L. za łączną kwotę 32 888 506,5 zł, co stanowi równowartość kwoty 7 669 000 euro, podała spółka. Celem akwizycji jest budowa

CDRL ma wstępne umowy nabycia 90% udziałów w białoruskiej grupie West Ost Union

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - CDRL zawarł warunkowe umowy nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce pn. "Handlowo-Przemysłowa Grupa West Ost Union" z siedzibą na Białorusi, posiadającą sieć sklepów z artykułami dla dzieci od Europejskiego Banku Odbudowy i

Groclin: CADM Automotive ma umowę nabycia 100% udziałów w crtlCAD

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - CADM Automotive - spółka zależna Groclinu - zawarł umowę inwestycyjną celem nabycia 100% udziałów w crtlCAD za 2 mln zł, podał Groclin. "Zamknięcie transakcji planowane jest na początek października 2017 r. Dzięki

AWT z Grupy PKP Cargo nabyło 80% udziałów słoweńskiego przewoźnika Primol-Rail

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - AWT z Grupy PKP Cargo nabyło 80% udziałów przewoźnika Primol-Rail ze Słowenii, poinformował prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz. Dzięki temu grupa zyska możliwość operowania na tamtejszym rynku, m.in. z portu w Koprze

PGNiG spełniło wszystkie warunki nabycia 42,4% udziałów w złożu Tommeliten Alpha

zawartej 18 października 2018 r. Jej przedmiotem było nabycie 42,38% udziałów w koncesji na złożu gazowo-kondensatowym Tommeliten Alpha na Morzu Północnym. Cena zakupu udziałów wynosi 220 mln USD, przypomniano. PGNiG szacuje, że dzięki akwizycji udziałów w Tommeliten Alpha

Wasko nabyło udziały w spółce, by przystąpić do udziału w przetargu na GSM-R

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Wasko nabyło od Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. oraz od Nokia Solutions and Networks B.V. 100% udziałów spółki SPC-1, która jest członkiem konsorcjum biorącego udział w przetargu na wdrożenie na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R

CCC ma warunkowe umowy nabycia docelowo ok. 30,55% udziałów HR Group

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - CCC zawarło warunkowe umowy nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo łącznie 30,55% udziałów) w HR Group Holding od capiton V GmbH oraz od Flo Magazacilik ve Pazarlama, podała spółka. Strony ustaliły, że cena sprzedaży za udziały zwykłe

CCC poda więcej szczegółów dot. nabycia udziałów HR Group do końca roku

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - CCC poda do końca tego roku więcej informacji na temat ewentualnej realizacji porozumienia term sheet w sprawie nabycia pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycia przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod

Banco Santander nabył 100% udziałów Banco Popular za 1 euro

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Banco Santander nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym Banco Popular Espa?ol za 1 euro, podał bank. W prezentacji bank podał, że do przyczyn nabycia Banco Popular zalicza "unikalną szansę na konsolidację na

Paged sfinalizował nabycie 70% udziałów w Forbis Group

Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Paged Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Paged FIZAN) - jednostka zależna Pagedu - zawarł umowę nabycia udziałów stanowiących 70% w kapitale zakładowym Forbis Group za 8,4 mln zł ceny podstawowej, podała spółka

Neuca odstąpiła od nabycia 100% udziałów w Intra

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Neuca odstąpiła od zawarcia umowy ostatecznej nabycia 100% udziałów w hurtowni farmaceutyków Intra, podała spółka. "Zarząd spółki Neca S.A. informuje, że zgodnie z zapisami przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży

Kino Polska TV nabyła pozostałe udziały CTN&P - nadawcy Zoom TV

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Kino Polska TV nabyła 236 udziałów spółki Cable Television Networks & Partners (CTN&P), stanowiących 30% w kapitale zakładowym, za cenę 10 mln zł i posiada obecnie 100% udziałów, podała spółka. "Cable Television

Global Cosmed Group nabył 25% udziałów Global Cosmed Group w Hamburgu

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Global Cosmed Group w Jaworze nabył 25 000 udziałów w Global Cosmed Group w Hamburgu tj. 25% jej kapitału zakładowego o wartości nominalnej 1 euro każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 25 000 euro, po cenie 7,18 mln zł, podała spółka

Macro Games nabył 49% udziałów w amerykańskim producencie gier

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Macro Games nabył 49% udziałów w amerykańskiej spółce Big Blue Marble Incorporation (BBM) za 1,1 mln USD, podała spółka. "Zarząd Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 2 maja 2016 r. nabył

Geotrans nabył 51% udziałów w inżynieryjnej spółce Kompania Elektryczna

Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Geotrans podpisał umowę nabycia 51% udziałów w inżynieryjnej spółce Kompania Elektryczna. Transakcja o wartości 2,91 mln zł otwiera przed Geotransem możliwość zbudowania kompleksowego zakresu usług, zwłaszcza dla podmiotów z sektora wodno

ARP złożyła ofertę nabycia akcji Stoczni Gdańsk i udziałów GSG Towers

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła ukraińskim właścicielom ofertę nabycia akcji Stoczni Gdańsk S.A. i udziałów w GSG Towers Sp. z o.o., podała Agencja. Złożenie oferty poprzedziło przeprowadzenie audytu

Murapol nabył 1,63 mln akcji Polnordu, zwiększając udział do 9,87% kapitału

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Murapol zawarł umowy z Trigon XVI FIZ, Trigon XXI FIZ oraz Trigon Infinity Akcji FIZ, na podstawie których nabył łącznie 1 630 000 akcji Polnordu, stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, za łącznie 18,09 mln zł, podał

Innova Capital nabył część udziałów w Netsprint od Dirlango

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Innova Capital nabył część udziałów w Netsprint od Dirlango - spółki kontrolowanej przez Łukasza Wejcherta i Macieja Żaka, podał fundusz "W ramach naszej strategii inwestycyjnej, zwiększamy zaangażowanie w

Spółka Apatora nabyła 4 mln udziałów w bryt. spółce George Wilson, ma 100%

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Apator Metrix, spółka zależna Apatora, zwiększyła zaangażowanie w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd. do 100% poprzez nabycie 4 mln udziałów od National Industry Group Ltd. za 5,4 mln GBP, poinformowała Apator

CCC nabyło 74,99% udziałów w eobuwie.pl płacąc 129,98 mln zł

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) - CCC nabyło 74,99% udziałów w spółce eobuwie.pl, płacąc 129,98 mln zł, podało CCC. "Na podstawie umowy rozporządzającej CCC nabyła akcje I transzy, tj. 7 498 999 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, tj

Spółka z udziałem Robyga nabyła nieruchomość w warszawskiej dzielnicy Bemowo

Warszawa, 20.08.2015 (ISBnews) - Spółka, w której Robyg posiada 49% udziałów, zawarła ostateczną umowę nabycia nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo, podał Robyg. "Spółka, która była uprawniona z warunkowej przedwstępnej umowy do

Libet nadal chce nabyć 50% udziałów Gerwing Sachsen

Warszawa, 01.10.2015 (ISBnews) - Libet podtrzymał plan nabycia 50% udziałów w spółce Gerwing Sachsen, z którą podpisał odpowiedni list intencyjny pod koniec września 2015 r., podała spółka. "Aktualnie trwają prace związane z finalizacją projektu

OT Logistics czeka na akceptację umowy nabycia udziałów w portach w Czarnogórze

Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - OT Logistics zakończył negocjacje ze Skarbem Państwa w Czarnogórze mające na celu uzgodnienie warunków nabycia akcji spółek AD Montecargo oraz Luka Bar AD BAR i czeka na formalną akceptację umowy nabycia udziałów przez odpowiednie instytucje

Work Service ma nabyć 25% udziałów w węgierskim Prohuman do końca XI

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Work Service zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. umowę nabycia pozostałych 25% udziałów w kapitale zakładowym Prohuman 2004 Kft. (Prohuman) z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, podała spółka. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca

Prime Minerals nabył 51% udziałów w International Prime Metals z Singapuru

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Prime Minerals podpisał umowę nabycia 51% udziałów w International Prime Metals Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, podała spółka. "Transakcja jest związana z dotychczasową działalnością Prime Minerals w zakresie

ZUE ma zgodę UOKiK na nabycie 70% udziałów Railway

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie przez ZUE kontroli nad spółką Railway gft. Tym samym spełnił się warunek zawieszający umowę nabycia przez ZUE 70% udziałów w spółce, podało ZUE

Empik sfinalizował nabycie większościowych udziałów Platona

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Empik zrealizował transakcję przejęcia większościowych udziałów Platona po wydaniu na nią zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podał Empik. "Dla Platona wejście do grupy Empik oznacza

Lux Med nabył 80% udziałów w spółce Magodent

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) ? Lux Med nabył 80% udziałów w spółce Magodent, prowadzącej dwa szpitale i zakład rehabilitacji w Warszawie, podał Upper Finance Med Consulting - doradca finansowy sprzedającego. "Magodent jest atrakcyjnym podmiotem

PGNiG Upstream Norway nabył 35% udziałów złoża Storklakken na Morzu Północnym

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway (dawniej PGNiG Upstream International) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - nabyła od Aker BP ASA 35% udziałów w koncesji PL460 na złożu Storklakken na Morzu Północnym, podała spółka

ZUE nabyło 70% udziałów Railway za 3,5 tys. zł

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - ZUE nabyło 70% udziałów kapitale zakładowym Railway za kwotę 3,5 tys. zł, podała spółka. "Zarząd ZUE S.A. (...) informuje, iż w dniu 23 marca 2014 roku zawarł z panią Katarzyną Reszczyńską - większościowym

Florida Investments nabyło 100% udziałów Florida Investments X Corp

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Florida Investments zrealizowało kolejny etap transakcji odwrotnego przejęcia emitenta przez Florida Investments X Corp. z siedzibą w Pinellas Park, USA. Spółka nabyła od udziałowców Florida Investments X Corp 100% udziałów spółki Florida

BioMaxima ma umowę nabycia 80% udziałów w 2 rumuńskich spółkach 

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - BioMaxima podpisała umowę nabycia 80% udziałów w rumuńskich spółkach Qias Med oraz Istar, zajmujących się sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów. BioMaxima po zakupie tych spółek zamierza rozpocząć

Work Service ma warunkową umowę nabycia pozostałych 25% udziałów w Prohuman

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Work Service zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. warunkową umowę nabycia pozostałych 25% udziałów w kapitale zakładowym węgierskiej spółki z rynku usług personalnych - Prohuman 2004 Kft. Obecna umowa zastąpiła dotychczasową umowę

Master Pharm odstąpił od nabycia udziałów w spółce z obszaru farmacji, kosmetykó

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Master Pharm odstąpił od zamiaru przeprowadzenia transakcji nabycia do 50% udziałów w spółce działającej w obszarze farmacji i kosmetologii po przeprowadzeniu jej due diligence, podała spółka. "Zarząd Master Pharm

Grodno zawarło przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów Bargo za 12,5-14 mln zł

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Grodno zawarło z 5 osobami fizycznymi przedwstępną umowę ws. nabycia 100% udziałów spółki Bargo za szacunkowo od 12,5 do 14 mln zł, podała spółka. Grodno oczekuje, że po pełnym zintegrowaniu operacyjnym Bargo, posiadające 9 punktów sprzedaży

PKP Cargo nabyło pozostałe udziały PS Trade Trans

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - PKP Cargo nabyło pozostałą część udziałów (44,44%) w Przedsiębiorstwie Spedycyjnym Trade Trans (PS Trade Trans), podała spółka. Akwizycja umożliwi PKP Cargo kontynuowanie dynamicznej ekspansji na rynkach międzynarodowych, poinformował prezes

Neuca nabyła 100% udziałów Migmed CM, ma już sieć 42 przychodni

Warszawa, 08.07.2016 (ISBnews) - Neuca Med - jednostka zależna od Neuki - nabyła 100% udziałów Migmed Centrum Medyczne Sp. z o.o., podała spółka. "7 lipca 2016 r. Neuca Med Sp. z o. o., spółka zależna od Neuca S.A., nabyła 100% udziałów w

Spółka zależna Benefit Systems nabyła 30% udziałów w sieci 6 klubów FitFabric

Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Fabryka Formy, spółka zależna Benefit Systems, zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 30% udziałów w spółce FitFabric, zarządzającej klubami fitness, za kwotę 3,6 mln zł, podał Benefit. W ramach II etapu Fabryka Formy będzie uprawniona do

WSiP nabyły 100% udziałów w spółce Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) nabyły 100% udziałów w spółce pod firmą Szkoła Języków Obcych "Profi-Lingua" na podstawie umowy zawartej ze spółką pod firmą Alcora, podał WSiP. "Nabycie

Grupa Pracuj nabyła mniejszościowe udziały w szkole programowania Coders Lab

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Grupa Pracuj objęła mniejszościowy pakiet udziałów w Coders Lab, poinformowała spółka. Dzięki nawiązanej współpracy Coders Lab poszerzy swoją ofertę, zamieniając się ze szkoły programowania w szkołę IT i umożliwi swoim absolwentom jeszcze

Medicalgorithmics nabył 75% udziałów w spółce diagnostycznej z USA za 34 mln USD

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Spółka celowa Medicalgorithmics nabyła 75% udziałów w firmie Medi-Lynx Cardiac Monitoring z siedzibą w Plano (Texas, USA). Wartość transakcji to 34,1 mln USD. W celu pomostowego sfinansowania transakcji spółka wyemitowała zabezpieczone obligacje

Erne Ventures nabyło 24,94% udziałów Graphene Solutions

Warszawa, 06.09.2016 (ISBnews) - Erne Ventures podpisało umowę kupna 873 udziałów w spółce Graphene Solutions, stanowiących 24,94% w kapitale tej spółki, podało Erne Ventures. Transakcja jest elementem umowy inwestycyjnej podpisanej w lipcu tego roku, a jej wartość wyniosła

ARP i PIR mogą nabyć mniejszościowe udziały w spółkach JSW - prasa

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) ? Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) mogą udzielić wsparcia finansowego Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) poprzez nabycie mniejszościowych udziałów w jej spółkach zależnych, wynika z informacji "Pulsu

Spółka zal. Work Service nabyła udziały w CRS Polska, CRS Belgia za 7,2 mln euro

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Exact Systems - spółka zależna Work Service - nabyła udziały w dwóch spółkach specjalizujących się w outsourcingu i kontroli jakości: Control + Rework Service Polska (CRS Polska) za 5,675 mln euro oraz w Control + Rework Service NV (CRS Belgia

Elektrotim złożył w MSP ofertę wiążącą na nabycie 85% udziałów IASE

Warszawa, 24.07.2015 (ISBnews) - Elektrotim złożył w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP) ofertę wiążącą w sprawie nabycia 85% udziałów spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, podała spółka. "Zakup udziałów IASE Sp. z o.o. przez

Wirtualna Polska nabyła ok. 51% udziałów Superauto24.com za 21,1 mln zł

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Wirtualna Polska Holding zawarła umowę, w ramach której zostanie większościowym udziałowcem w Superauto24.com, agregującym oferty nowych samochodów w Internecie. Wartość zakupu ok. 51% udziałów wynosi 21,1 mln zł, podała spółka. Wirtualna Polska

Immofinanz sfinalizował nabycie 29% udziałów S Immo za ok. 390 mln euro

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Immofinanz sfinalizował nabycie 19,5 mln akcji (ok. 29,14% kapitału) S Immo AG za ok. 390 mln euro, podała spółka. "Po uzyskaniu odpowiednich zgód antymonopolowych, 21 września 2018 r. nastąpiło zamknięcie

Apator Metrix nabyła pozostałe 50% udziałów w George Wilson za 30,6 mln zł

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) - Apator Metrix, spółka zależna Apatora, zawarła umowę nabycia pozostałych 50% udziałów spółki George Wilson Industries (GWi) za 5,4 mln GBP (30,6 mln zł), podał Apator. "Spółka zależna Apator Metrix SA z siedzibą w

TMR ma umowę nabycia 75% udziałów w Śląskim Wesłym Miasteczku za 30 mln zł

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Tatry Mountain Resorts (TMR) podpisał z WPKiW S.A. wiążącą umowę nabycia za 30 mln zł 75% udziałów w Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie, podała spółka. TMR, który wejdzie spółki celowej (SPV) będącej operatorem obiektu, zamierza w ciągu 5

Prezes Agory: Idziemy ścieżką Węgier, gdzie nie ma już wolnych mediów

; – oświadczyła Agora. Bartosz Hojka: Naruszenie obowiązującego prawa – Jesteśmy zdeterminowani, by uzyskać zgodę na nabycie pozostałych udziałów w Eurozecie, i wykorzystamy w tym celu wszystkie dostępne środki prawne. Stanowczo nie zgadzamy się z decyzją prezesa UOKiK, ponieważ nie ma ona

Rank Progress chce nabyć za 20 mln zł udziały spółki budującej obiekt handlowy

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Rank Progress zawarł ze spółką Remil przedwstępną umowę zakupu 50% udziałów w spółce Omega Investments, która realizuje we Włocławku budowę zespołu obiektów handlowo-usługowych, podał Rank Progress. Wartość transakcji to 20 mln zł

ARP ustaliła kluczowe warunki nabycia udziałów Stoczni Gdańsk i GSG Towers

Towers Sp. z o.o., ARP i GSG mają po 50% udziałów. W obu spółkach kontrola operacyjna należy do ukraińskiego inwestora. W Stoczni Gdańsk zatrudnionych jest obecnie ok.140 osób, a w GSG Towers ok. 430 osób. (ISBnews)

Grupa Azoty złożyła wstępną ofertę nabycia 100% udziałów Compo Expert z Niemiec

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła niewiążącą ofertę wstępną objęcia 100% udziałów w spółkach grupy Compo Expert, podały Azoty. "Oferta produktowa Compo Expert uzupełniałaby portfolio produktów Grupy Azoty, wnosząc zaawansowane

Spółka zal. EFE nabyła 93% udziałów w Emarket, aby wspierać handel bursztynem

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Grupy EFE - Discovery sp. z o.o. - kupiła 93% udziałów spółki Emarket o wartości nominalnej 9,9 mln zł, poinformowała spółka. Emarket jest właścicielem sklepu internetowego eMarket.pl, gdzie Discovery zamierza prowadzić m.in

Lark.pl ma list intencyjny w sprawie nabycia udziałów w wydawcy prasy bezpłatnej

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Lark.pl podpisała list intencyjny z Extra Media, wydawcą bezpłatnej prasy lokalnej na terenie całej Polski, określający tryb prowadzenia negocjacji dotyczących przejęcia przez Lark.pl udziałów w tym podmiocie, a ponadto dotyczący zdefiniowania i

NC+ sięga po dystrybutora "Kleru"

Druga co do wielkości satelitarna platforma cyfrowa próbuje powiększyć swoje biblioteki programowe. Szuka przewag w stosunku do obecnych konkurentów i szykuje się na nadciągającą wojnę streamingową. Do walki z Neftliksem, obecnie drugim co do wielkości serwisem VoD w Polsce (po Ipli),