nabycie spadku z mocy prawa

Ewa Furtak

Prawo spadkowe. Po śmierci kredytobiorcy dług nie przepada

Prawo spadkowe. Po śmierci kredytobiorcy dług nie przepada

Na kogo spada obowiązek spłaty rat kredytu po śmierci kredytobiorcy? Co się dzieje, jeśli dług nie był spłacany w terminie?

Konto po zmarłym. Kiedy możemy wypłacić pieniądze, kiedy musimy spłacić kartę?

Wypłata pieniędzy z konta osoby zmarłej może nastąpić na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią w banku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia.

Testament to podstawa do podzielenia majątku. Co się dzieje, gdy zaginie?

Ustawowa kolejność dziedziczenia jest opisana w kodeksie cywilnym. Sytuacja zmienia się jednak, gdy zmarły pozostawił po sobie testament, w którym wskazuje osoby powołane do dziedziczenia. Ostatnia wola jest najważniejsza, dlatego testament jest ważniejszy od ustawowych reguł dziedziczenia.

Czy każde mieszkanie można przekazać w spadku? Co z zakładowymi, komunalnymi, spółdzielczymi?

Czy każde mieszkanie można przekazać w spadku? Co z zakładowymi, komunalnymi, spółdzielczymi?

nie podlega dziedziczeniu. Nie oznacza to jednak, że spadkobiercom osoby zmarłej, której przysługiwało takie prawo, nic się nie należy. Gdy umiera jeden z małżonków, którym wspólnie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, prawo to nie wygasa, ale z mocy prawa przejmuje je w całości ten

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

do spadkobierców. Jeżeli zaś nie doszło do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, spadkobiercy nabywają prawa do spadku tak, jak w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zadłużenie przedsiębiorcy Sprawdzenie, czy zmarły przedsiębiorca nie zaległ z czynszem, nie miał długów bankowych

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

być wypowiadane, bo wygasają z mocy prawa z upływem określonego w ustawie okresu. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj wartość przedsiębiorstwa jest wyższa niż suma jego składników. Przedsiębiorca może jeszcze za swojego życia zadbać o to, żeby oszczędzić bliskim kłopotu. – Przede wszystkim

Jak napisać i zabezpieczyć testament? Kogo można wydziedziczyć?

Jak napisać i zabezpieczyć testament? Kogo można wydziedziczyć?

to pozbawienie kogoś prawa do zachowku, czyli części należnej każdemu spadkobiercy, i wcale nie jest łatwe. Prawo chroni małżonka, rodziców (o ile byliby powołani do spadku z ustawy), zstępnych, czyli dzieci, wnuki i prawnuki przed pozbawieniem praw do majątku zmarłego. Podstawy wydziedziczenia

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

zł EBITDA LIFO. W drugim kwartale prawie 80% produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu. W ramach całego wyniku wypracowanego przez segment energetyczny 260 mln zł to wynik kontrybucji Grupy Energa za miesiąc maj i czerwiec. Łączna zainstalowana moc wytwórcza

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 3. Na podstawie protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Akt ten określa krąg spadkobierców oraz ich udziały w spadku. Jednak nabiera on mocy prawnej równorzędnej sądowemu postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku dopiero po

Przegląd prasy

--Netia chce ukończyć nowy data center w aglomeracji warszawskiej na pocz. 2021 r. --No Fluff Jobs: Mediana wynagrodzeń specjalistów IT wzrosła o 10% w I półr. --MR chce przedłużenia zwolnień z ZUS, postojowego dla firm z najwyższymi spadkami

Przegląd prasy

wyprzedzający wzrosły m/m w VII --PZPO: Sprzedaż opon w Polsce spadła r/r o 8-32% w zal. od segmentu w I poł. br. --Złoty przystopował, ale wciąż ma przestrzeń do umocnienia --Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna -- Rząd chce podpisać 15-letnią umowę z PKP Intercity na dofinansowanie pociągów międzywojewódzkich -- W tym tygodniu rząd zajmie się zmianą prawa energetycznego i akcyzowego --Poczta Polska nie zwiększy

Przegląd informacji ze spółek

na okaziciela serii K bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał. Rada nadzorcza TXM postanowiła powierzyć na 3 miesiące pełnienie obowiązków prezesa spółki dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej Boguszowi Kruszyńskiemu, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji wynosi ok. 7,4 mln euro netto (ok. 31,8 mln zł netto). VD Mieszkania XXII - spółka zależna Vantage Development - zawarła z podmiotem spoza grupy kapitałowej warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Przegląd prasy

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Polsce zaproponowano prawie 2 mld euro więcej w propozycji unijnego budżetu na lata 2021-2027 w porównaniu do

Przegląd prasy

przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podał Famur. --Akcjonariusze Brastera zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 23 076 924 zwykłych akcji na okaziciela serii K bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał. --Rada nadzorcza TXM

Przegląd informacji ze spółek

zakładała niewypłacanie dywidendy z zysku zarówno za 2019 r., jak i zysków z lat poprzednich. Newag otrzymał od Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (FSE) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamówienia kolejnych czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych w

Kto jest prawdziwą rodziną? Dla banku to oczywiste

Kto jest prawdziwą rodziną? Dla banku to oczywiste

zazwyczaj odbywa się na zasadzie udziałów. Z reguły 50 proc. na 50 proc. Małżonkowie dziedziczą po sobie z mocy prawa, o ile nie ma testamentu, który by mówił coś innego. Natomiast w związku nieformalnym, gdy jeden z partnerów umiera, część ich wspólnego mieszkania odziedziczy ktoś z rodziny tego drugiego

Przegląd prasy

bez prawa poboru w ramach kapitału docelowego --ZPPHiU: Odwiedzalność sklepów w stolicy spadła o 51,8% r/r od 4 V do 3 VI 2020 --PGNiG OD wprowadził do oferty 'Pakiet Na Zdrowie' we współpracy z Grupą PZU --Morawiecki

Przegląd prasy

transakcję nabycia udziałów Virgin Mobile Polska za 59 mln zł --Gatnar z RPP: Prawdopodobieństwo mocnego spadku inflacji jest niewielkie --Gatnar z RPP: Należy rozważyć podwyżkę głównej stopy procentowej (ISBnews)

Przegląd prasy

--GPW: Nadszedł czas na nowe produkty Parkiet --Romans GPW z crowdfundingiem Dziennik Gazeta Prawna --Rynek mocy znów zagrożony Puls Biznesu

Nabycie prawa do spadku

Nabycie prawa do spadku

Z tego poradnika dowiesz się: kiedy można sprawy spadku załatwić u notariusza, a kiedy trzeba iść do sądu, jak wygląda sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, co jest potrzebne do stwierdzenia nabycia spadku, jakie są koszty sądowe, a jakie notarialne. Wnioskodawcą może być każdy, kto ma w

KNF utrzymała karę pieniężną wys. 60 tys. zł dla Romana Karkosika

uczestników rynku kapitałowego. Kary mają zniechęcać do działań niepożądanych. Z kolei funkcja prewencji indywidualnej kary administracyjnej ma wpłynąć na postawę karanego podmiotu, tak by w przyszłości nie dochodziło do naruszeń obowiązujących przepisów prawa" - podsumowała Komisja

Przegląd informacji ze spółek

redukcji złożonych ofert wynosiła 29,4%. Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jeden z pozwanych przez nią kontrahentów, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące trzech ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała spółka

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

podatników z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. W efekcie tej zmiany, z mocy prawa, podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie będą obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności. 17. Rozszerzenie

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Polnord sprzedał - na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych - (uwzględniając 7 anulacji) 116 lokali netto w IV kw. 2019 r., podała spółka. Zgodnie ze wstępnymi

Przegląd informacji ze spółek

najbliższych kwartałach, zaś w segmencie detalicznym oczekuje dalszej stabilizacji sprzedaży, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek. SimFabric podpisał umowę z ASI Gaming Investment Group, które zobowiązało się do nabycia 150 tys. akcji serii C

Przegląd informacji ze spółek

prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 14 396 m2 położonych we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej za łączną kwotę netto 11,68 mln zł, podała spółka. Krzysztof Bednarek złożył rezygnację ze stanowiska wiceprezesa ds. IT w Cube.ITG z dniem 15 marca 2018 r., poinformowała

Przegląd prasy

głosu będzie należała do wyborcy ISBnews --Budimex rekomenduje wypłatę 4,56 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 27,7 mln zł w kwietniu, spadek o 36% r/r

Przegląd prasy

się jakości aktywów --Zmiany prawa przewidziane w projekcie specustawy związanej z COVID-19 rozmijają się z potrzebami firm wykonujących usługi transportowe ISBnews --Portfel zamówień grupy Asseco na 2020 r. wynosi

Przegląd prasy

wykonawcy - konsorcjum Salini -- Analitycy przewidują wzrost cen trzody chlewnej nawet o 20% -- Polacy pracujący wcześniej w innych państwach UE nie będą mieli prawa do dłuższego okresu pobierania zasiłków dla bezrobotnych

Przegląd prasy

--Rząd pracuje nad możliwością automatycznego odnawiania prawa pobytu i pracy dla Ukraińców, którym wygasa wiza wg gazety --Urzędy skarbowe nie wszczynają w tej chwili nowych kontroli, chyba że są konieczne Puls Biznesu

Przegląd informacji ze spółek

. Dniem prawa poboru dla akcjonariuszy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 i potrwają do 19 listopada, podano w prospekcie emisyjnym. Zarząd spółki określił wcześniej cenę emisyjną nowych akcji serii C na 10,2 zł, a ostateczna liczba

Przegląd prasy

--Panika na rynkach spowodowała, że inwestorzy masowo przenoszą kapitał na rynek złota, windując jego cenę --Borowski z Credit Agricole Bank Polska: W II kwartale dojdzie do spadku konsumpcji w ujęciu rok do roku; dotąd zakładaliśmy wzrost PKB w 2020 r. o 2,7% - będzie wyraźnie

Zamiast raty za laptopa operator ściągnął całość zadłużenia

- Umowy zawarte pomiędzy operatorem a abonentką wygasły z chwilą jej śmierci. Natomiast zgodnie z przepisami prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. A więc tak, jak mówiła pani Magdalena - obie strony powinny poczekać na oficjalną dokumentację - odpowiada

Przegląd prasy

--ManpowerGroup: Już 51% firm ma problemy z pozyskiwaniem pracowników --Wpływy na FUS wzrosły o ok. 9% r/r do prawie 84 mld zł w I półr. Parkiet --Prezes PCC Intermodal: Przyrosty wolumenowe będą dwucyfrowe r/r, jednak bardziej

Przegląd prasy

spadł o 0,27 pkt do 98,89 pkt we IX --Prawie 3/4 Polaków uważa, że ceny w niedziele objęte zakazem handlu są wyższe --ZE PAK chce rozbudować moc z biomasy o 50 MW za 100-130 mln zł --Smithfield Foods ma zgodę UOKiK na

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

. Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną – termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości. 16. Przedłużenie terminu na

Przegląd informacji ze spółek

Życie powołała Małgorzatę Kot w skład zarządu spółki, podał PZU. Gremi Media, korzystając z prawa pierwszeństwa wynikającego z umowy inwestycyjnej, podpisały umowę z akcjonariuszem e-Kiosk, w wyniku której nabyły 28,14% akcji e-Kiosk za 2,4 mln zł, podała spółka, która teraz

Przegląd prasy

. Na koniec marca było na nich 11,6 mld zł --Związkowcy i dostawcy rur uważają, że Turcy sprzedają Gaz-Systemowi wyroby po cenach dumpingowych. Operator twierdzi, że kupuje je zgodnie z prawem ISBnews --Tauron ma

Przegląd prasy

netto, powyżej 1,2 mld zł EBITDA w 2019r. --Czernicki z MF: Spodziewamy się znacznego spadku PKB w II kw. --Czernicki z MF: Ścieżka powrotu do reguły wydatkowej potrwa 2-3 lata --Czernicki z MF: Dług blisko 55% PKB tylko

Testament na wszelki wypadek. Jak i kiedy go spisać?

, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Skoro syn siostry nie mógł być z mocy prawa świadkiem testamentu pana Stanisława, to znaczy, że było tylko dwóch świadków (sąsiedzi). To za mało, bo ustawa mówi o co najmniej trzech. Z tego

Jak przekazać ziemię w spadku?

dokumencie musi się też znaleźć data sporządzenia go. Wszystkie te testamenty mają jednakową moc sprawczą. Ten napisany własnoręcznie ma taką samą moc jak notarialny. Po śmierci testatora i otwarciu spadku potrzebne jest potwierdzenie prawa do spadku przez notariusza lub sąd

Spadek po nowemu - sprawdź, kto dziedziczy

prawa do spadku będą wynosiły ok. 300zł. W droższych wersjach nawet do 500-600 zł - ocenia notariusz. Notariusze przewidują, że choć droga sądowa pozostanie nadal jedną z możliwości potwierdzenia prawa do spadku, wkrótce większość bezspornych spraw spadkowych będą obsługiwać

Przegląd informacji ze spółek

Nabycie 45% akcji NN Investment Partners International Holdings B.V. przez ING Investment Holding (Polska) - podmiot z grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego - pozwoli bankowi na zoptymalizowanie oferty produktowej, poinformował prezes ING BSK Brunon Bartkiewicz

Przegląd prasy

fotowoltaicznych o łącznej mocy 27 MWp --NBP: Prognoza centralna analityków dot. PKB w 2020 r. to spadek o 2,6% --Generali wprowadza ubezpieczenie na wypadek zarażenia się SARS-CoV-2 --KGHM: 400 ton sprzętu medycznego do walki z

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

. Rejestruje go w specjalnym elektronicznym rejestrze - akt nabiera mocy prawnej równorzędnej sądowemu postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Spadkobiercy mogą się posłużyć później wypisem z aktu poświadczenia dziedziczenia, by wykazywać swoje prawa do spadku (np. do nieruchomości). Muszą pamiętać o

Przegląd prasy

% Dziennik Gazeta Prawna --Prawie 150 mln zł subwencji z tarczy finansowej trafiło do kantorów zatrudniających po jednej lub najwyżej kilka osób; teraz PFR chce zwrotu pieniędzy --Dane ZUS sugerują, że redukcja liczby cudzoziemców i wzrost

Chciał zamknąć konto zmarłego ojca. Bank podważył pełnomocnictwa

. Co na to PKO BP, którego sprawa dotyczy. Zespół prasowy przedstawił, jak wygląda procedura postępowania w takich sytuacjach: "Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego realizacja praw spadkobierców następuje w częściach odpowiednich do ich udziałów w spadku, określonych w

Przegląd prasy

--Emilewicz: Liczymy, że przygotowane przez nas ułatwienia dla przedsiębiorców oraz instrumenty wsparcia wpłyną na utrzymanie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości w Polsce --Firmy chcą zdążyć przed zmianą prawa i na zapas składają wnioski o zgodę na uruchomienie apteki

Przegląd informacji ze spółek

rok, podała spółka. Zakładana minimalna wartość zamówień w roku 2018 wynosi 850 tys. euro. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) dokonała do 19 grudnia br. wypłaty rekompensat dla 34,9 tys. osób w ramach realizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do

"Dobra zmiana" w rolnictwie. Rząd przyjął projekt nowej ustawy. Ceny ziemi rolnej w dół?

mogła kontrolować (korzystając z prawa pierwokupu i odkupu) nabycie każdej nieruchomości rolnej, a nie - jak dotychczas - tylko takiej o powierzchni co najmniej 5 ha. Dodajmy, że rygory ustawy mają nie dotyczyć gruntów rolnych, których zabudowę przewiduje gminny plan

Jak przekazać majątek

konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy na Helu synowi, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w tym spadku był

Przekazywanie majątku i dziedziczenie - z testamentem i bez niego

, nieznajomości prawa albo zapomnienia. To ma się zmienić. Działająca przy ministrze sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny, który zawiera propozycje modyfikacji zasad dziedziczenia zadłużonych spadków. Zgodnie z projektem brak

Przegląd prasy

w restrukturyzacji w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, podała spółka. --Maxima Grupe rozpoczyna fuzję sieci sklepów Stokrotka i Aldik. Integracja spółek ma być zakończona jesienią br. pod jednolitą marką Stokrotka, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o zwołaniu na 28 sierpnia zgromadzenia wierzycieli GetBack w restrukturyzacji w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, podała spółka. Maxima Grupe rozpoczyna fuzję sieci sklepów Stokrotka i Aldik. Integracja spółek ma być

Przegląd informacji ze spółek

Corp zawarł umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Kolejowej, o powierzchni 0,5 ha, za cenę 26 mln zł netto (31,98 mln zł brutto), podała spółka. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica zarekomendował podział zysku za 2018 r., który wyniósł

Przegląd prasy

rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała spółka. W efekcie JSW planuje rozwiązać rezerwę wysokości 1,3 mld zł z obecnej rezerwy wynoszącej 1,9 mld zł. --WOHO Holdings Limited złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

motywacyjnego dla pracowników spółki na lata 2020-2025. Program ma obejmować 4 mln akcji opartych na warrantach subskrypcyjnych uprawniających do ich objęcia. WZA nie przegłosowało Uchwały nr. 23 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych bez prawa poboru, niezbędnych do realizacji programu. Jak poinformował

Przegląd prasy

Mieszkaniowe wzrósł do 18,1% w październiku --Pekao przedłużyło umowę na obsługę terminali z Biedronką i Hebe --AR Packaging nabył warunkowo największego akcjonariusza BSC Drukarni Opakowań --FPP i CALPE proponują pakiet zmian, by

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

dziedziczeniu testamentowym, jak i ustawowym. Ale uwaga! W odniesieniu do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie tego wspomnianego wyroku Trybunał zdecydował się uznać wadliwe przepisy za zgodne z konstytucją ze względu na ochronę praw nabytych na ich podstawie. Chodziło o to

Przegląd prasy

złota w ostatnich dniach zaciążyło wiele czynników, a wykres wskazuje na ryzyko pogłębienia spadku Gazeta Wyborcza --UE chce do końca roku dogadać się z polskim rządem ws. znaczącego ograniczenia emisji CO2 ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

Elektroenergetycznych (PSE) oraz pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej; tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator oraz innogy Stoen Operator, a także czterem sprzedawcom z urzędu, podał Urząd. Średni spadek stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego śmierci. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być m.in. nieruchomości, a więc dom, mieszkanie, ziemia oraz prawa majątkowe. Możliwe jest więc skuteczne przekazanie w spadku działki letniskowej jednemu

Gospodarstwo rolne w spadku? Może być problem

do pracy. Wraz z upływem czasu te warunki były nieco łagodzone. Zawsze jednak spadkobiercy, którzy ich nie spełniali, nie mieli praw do zapisanego im gospodarstwa - w tym prawa do rekompensaty od tych spadkobierców, którzy dziedziczyli gospodarstwo, bo udało im się te warunki spełnić

500 zł za informacje o kontach zmarłego

. 700 banków i innych instytucji Oczywiście: większość z nas po śmierci kogoś bliskiego przegląda jego papiery, umowy, polisy ubezpieczeniowe, korespondencję finansową. Na tej podstawie można odtworzyć majątek finansowy zmarłego i po ustaleniu prawa do spadku zgłosić się po

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

2020 r., podał operator. Play wdroży komercyjnie ofertę stacjonarnych usług szerokopasmowych w I półroczu, poinformował prezes Jean Marc Harion. 5G Ready w Play obejmuje już prawie 50% populacji kraju, poinformował prezes Jean Marc Harion. Holger Puechert złożył rezygnację z funkcji dyrektora

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

(UKNF) został koordynatorem prac zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych - fintech w Polsce. Do końca br. ma powstać raport, w którym zostaną przeanalizowane bariery natury regulacyjno-nadzorczej dla rozwoju fintech w kraju oraz propozycje m.in. zmian przepisów prawa i innych regulacji

Przegląd informacji ze spółek

Amica nadal będzie negocjować ws. nabycia praw do marki Fagor, podała spółka. Wasko odnotowało 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała

Przegląd informacji ze spółek

emisji do 2 384 245 nowych akcji serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł, z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. mBank odnotował 90,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 163,17 mln zł zysku rok wcześniej

Przegląd prasy

--BIK wynajął 14,8 tys. m2 powierzchni w I półroczu br. --Doniesienia z RPP i Fed nie zmieniły obrazu rynku walutowego --Rząd przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która przyspieszy wejście CEP --Leroy Merlin otwiera

Spadek po nowemu. Nowe przepisy poszerzają krąg spadkobierców ustawowych

miesiącami na sądowe orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku. Poświadczenie dziedziczenia można teraz załatwić u notariusza. Chodzi o to, że aby móc w pełni korzystać z odziedziczonego majątku, konieczne jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego prawo do spadku. Do niedawna

Przegląd informacji ze spółek

, względnie nabyciem praw i obowiązków w spółce komandytowej, podała spółka. Inwestycje prywatne odbiły w górę, ale jeszcze jest za wcześnie by ocenić, czy mają one charakter trwały, wynika z wypowiedzi prezesa mBanku Cezarego Stypułkowskiego. Cyfrowy

Przegląd prasy

D, z których planuje pozyskać 5 mln zł. poinformowała spółka. Oferta crowdfundingowa Etno Cafe prowadzona na platformie Crowdway.pl potrwa do 10 września. --Część warunków złożonej przez Monnari Trade oferty nabycia 100% akcji Simple Creative Products od Gino Rossi wymaga

Gospodarstwo rolne w spadku? Kto może dziedziczyć majątek rolny

z upływem czasu te warunki były nieco łagodzone. Zawsze jednak spadkobiercy, którzy ich nie spełniali, nie mieli praw do zapisanego im gospodarstwa - w tym prawa do rekompensaty od tych spadkobierców, którzy dziedziczyli gospodarstwo, bo udało im się te warunki spełnić

Przegląd prasy

pod uwagę Polskę jako miejsca inwestycji związanych z elektromobilnością wg gazety --Zmiany uszczelniające 500+ w prawie spowodowały, że świadczenie trafi do 81 tys. rodzin mniej, co oznacza, że budżet zaoszczędzi 729 mln zł --Poczta Polska

Przegląd prasy

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Do roli prezesa PZU szykowany jest podobno Zbigniew Jagiełło, obecnie szef PKO BP wg gazety

Przegląd informacji ze spółek

maksymalizację wartości projektów. Klabater zawarł umowę dystrybucyjną z Meridiem Games na korzystanie przez hiszpańskiego partnera z gry "Big Pharma" w wersji na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch, podała spółka. Meridiem Games nabyła także prawo do prowadzenia działań

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Elektrobudowy przyjął założenia, zgodnie z którymi walne zgromadzenie zdecyduje o emisji do 949 520 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Unibep złożył zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1 mln akcji własnych po

Przegląd informacji ze spółek

. Mercor ocenia, że ma bardzo dobre perspektywy na kolejne okresy w związku z dobrą koniunkturą rynkową, poinformowali członkowie zarządu. AWT z Grupy PKP Cargo nabyło 80% udziałów przewoźnika Primol-Rail ze Słowenii, poinformował prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz. Dzięki temu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-krotnie docelową moc, z 8MW do 42MW (megawat), a jego powierzchnia powiększa się niemal 4-krotnie. Źródło: ISBtech Forever Entertainment : Odnotował 9,8 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło

Jak spisać testament, żeby był ważny

. Po śmierci testatora i otwarciu spadku potrzebne jest potwierdzenie prawa do spadku przez notariusza lub sąd. Testament jest nieważny Zapis ostatniej woli jest nieważny, jeśli: - zawiera rozporządzenie więcej niż jednego

Przegląd prasy

Integrated Solutions opartą na urządzeniach Huawei ISBnews --Neinver: Otwarcie centrum Silesia Outlet w Gliwicach 27 marca --Amica przedłużyła negocjacje ws. nabycia praw do marki Fagor --Wasko miało 8

Przegląd prasy

. 2016 wobec straty w I kw. --Kredyt Inkaso: Akcjonariusze nie prowadzą żadnych rozmów ws. połączenia z Bestem --Tauron zrealizował capex w wysokości 1,45 mld zł w I półr., spadek o 18% r/r --Audioteka zadebiutuje na

Przegląd prasy

--ZPP: Zmiany w Prawie farmaceutycznym grożą upadłością wielu lokalnych aptek --T-Bull może przejść na rynek główny GPW z NewConnect w 2017 - 2018 roku --Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 0,3% kw/kw w III kw. - dane wstępne

Zabezpiecz majątek - napisz testament

otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Do dziedziczenia z mocy ustawy jedna z ostatnich nowelizacji kodeksu cywilnego dołączyła też dziadków. Dziedziczą, jeśli nie żyją małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki

Przegląd informacji ze spółek

Minister Skarbu Państwa powołał Waldemara Kamrata do rady nadzorczej Energi, podała spółka. Apator Powogaz ? spółka zależna Apatora ? podpisała umowę inwestycyjną, w wyniku której przejął Fellows s.c. i uzyskał prawa do zakupu iMeters sp. z o.o

Jak zapisać ziemię w spadku

kolejne 40-99 lat. Właściciel gruntu może odmówić tylko ze względu na ważny interes społeczny. A jeśli użytkownik wieczysty wystąpi o przedłużenie tego prawa już po jego wygaśnięciu? Wówczas będzie ono ustanowione od nowa, co wiąże się z koniecznością wniesienia pierwszej opłaty

Przegląd informacji ze spółek

przekroczy szacunkowo kwotę 70 mln euro. PBG w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited - akcjonariusze Rafako - złożyli oświadczenie o braku zamiaru skorzystania z prawa objęcia akcji Rafako nowej emisji. Tym samym, nie więcej niż 15,33 mln akcji nowej emisji

Przegląd informacji ze spółek

Sygnity zawarło z Pocztą Polską umowę na sprzedaż i dostawę oprogramowania standardowego wraz z bezterminowymi licencjami, jak również praw do aktualizacji oprogramowania standardowego, subskrypcji licencji oprogramowania standardowego, standardowych usług hostowanych oraz

Jak zarejestrować swój testament

naniesionej w testamencie osoba, która go sporządza, musi się podpisać. Testament notarialny można zmienić u notariusza, spisując nowy dokument. Po śmierci testatora i otwarciu spadku potrzebne jest potwierdzenie prawa do spadku. Możemy to zrobić u

Przegląd informacji ze spółek

kapitałową Kruk w II kw. br. wyniosła 3 526 mln zł i była niższa o 41% w skali roku, zaś nakłady na zakupy portfeli wierzytelności sięgnęły 292 mln zł, co oznacza spadek o 56% r/r. Wzrosła natomiast - o 47% r/r/ do 338 mln zł wartość spłat z tytułu obsługi portfeli, podała spółka

Jak PricewaterhouseCoopers doradzał w sprawie Energi

inwestycji. Z punktu widzenia rynku krajowego może się to przełożyć na spadek tempa przyrostu mocy wytwórczych, a w konsekwencji na spadek bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Energetycznego". Fatalne byłyby też konsekwencje dla konkurencji. "Dalsza konsolidacja sektora

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kart SIM na koniec 2018 r. (tj. o 3% mniej niż rok wcześniej), co przełożyło się na nasycenie usługami telefonii mobilnej na poziomie 134% (spadek o 3 pkt proc. r/r), wynika z "Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2017 r." (UKE). Łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła ok

Przegląd informacji ze spółek

rady nadzorczej Robyg - nabył pakiet 18,5 mln akcji spółki, stanowiących ok. 7% kapitału, zawarł on z Arturem Ceglarzem i Eyalem Keltshem - członkami zarządu Robyg oraz Alexem Goorem - przewodniczącym rady nadzorczej Robyg Construction listy intencyjne, na mocy których potwierdzono intencję

Przegląd prasy

ub.r. to indywidualne inwestycje --LW Bogdanka podpisała listy intencyjne z AGH ws. zatrudniania i praktyk --MON: Wydatki na obronę wzrosną do 2,2% PKB w 2020 r., a docelowo do 2,5% w 2030 --GUS skorygował dane o spadku

Przegląd informacji ze spółek

. Serinus Energy sfinalizuje transakcję zbycia 70% akcji KUB-Gas Holdings Limited (KHL) na rzecz Resano Trading w związku z wycofaniem się z zamiaru skorzystania z prawa pierwokupu przez Gastek LLC, podał Serinus. Spółka oczekuje zamknięcia transakcji 8 lutego br. lub wcześniej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Wyborcza.pl, na koniec września 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews T-Mobile Polska : Zanotował 423 mln zł zysku EBITDA AL w III kwartale 2019 r. (wzrost o 3,4% r/r) oraz przychody w wysokości 1,61 mld zł (spadek o 4,5% r/r), przy wzroście przychodów z usług mobilnych o 0,6% r/r

Przegląd informacji ze spółek

planowanego na czerwiec szczelinowania odwiertów w Wysinie na Pomorzu, poinformował prezes Piotr Woźniak. Konsorcjum Qumaka i firmy Computex zawarło umowę z Inspektoratem Uzbrojenia, na mocy której dostarczy infrastrukturę informatyczną na potrzeby Sił Zbrojnych RP za blisko 13 mln

Co powinieneś wiedzieć o spadkach i testamentach?

nowy dokument. Po śmierci testatora i otwarciu spadku potrzebne jest potwierdzenie prawa do spadku przez notariusza lub sąd. Dziedziczenie z automatu Często zdarza się, że zmarły nie zostawia testamentu. Nie miał do tego