nabycie licencji

Amica ma term sheet dotyczący nabycia praw do marki Fagor

; - czytamy w komunikacie. W lipcu Amica informowała, że przystąpiła do rozmów z hiszpańskim kontrahentem dysponującym prawami do marki Fagor, mających na celu nabycie licencji do ww. marki. Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej

Spółka zal. PBKM ma licencję dzięki której wprowadzi immunoterapię nowotworów

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - FamiCordTx S.A., spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zawarła umowę nabycia od iCell Gene Therapeutics Inc. wyłącznej (na terytorium Europy wraz z Rosją i Turcją) licencji korzystania z technologii CAR-T (chimeric antigen

Amica przedłużyła negocjacje ws. nabycia praw do marki Fagor

. Coop., ustalające wstępne ramowe warunki transakcji nabycia praw do marki Fagor (tzw. term sheet). Amice zostało przyznane prawo do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia finalnej umowy licencji - na wyłączność - do 15 lutego 2019 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu do 28 lutego 2019 r

APN Promise ma umowę z PKN Orlen o wartości max. 30 mln euro

między PKN Orlen a Microsoft Ireland Operations Limited (umowa EA), do dostarczenia do PKN Orlen usług oraz licencji na oprogramowanie Microsoft objętych umową EA wraz z pakietem Software Assurance dla wcześniej nabytych oraz nowo nabytych licencji na oprogramowanie Microsoft, jak również świadczenia

PGNiG Upstream Norway nabył dodatkowe 10% w złożu Duva na Morzu Północnym

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway (PUN) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - zawarła umowę zakupu dodatkowych 10% udziałów w licencjach PL636 i PL636B zawierających złoże Duva od Pondion Energy, podała spółka

The Dust zawarł umowę z Jackiem Piekarą dot. wykorzystania jego powieści w grach

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z pisarzem Jackiem Piekarą umowę nabycia autorskich praw majątkowych (bezterminowo i bez prawa odwołania) do serii książek o inkwizytorze Mordimerze Madderdinie, składających się na tzw. Cykl Inkwizytorski, podała spółka. Nabyte

Triggo rozważa debiut na giełdzie we Frankfurcie w 2021 roku

świecie nawiązują relacje ze spółką. "Szukają oni innowacyjnych rozwiązań z rynku urban mobility i są zainteresowani nabyciem licencji produkcji Triggo. To zarówno czołowe koncerny motoryzacyjne, jak i podmioty zajmujące się świadczeniem usług mobility-as-a-service. Głównie

Pharmena planuje rozmowy nt. komercjalizacji 1-MNA najpierw pod kątem NASH

organizacyjne i finansowe grupy kapitałowej Pharmena. Nie można także wykluczyć, iż firma farmaceutyczna która zdecyduje się na dalsza komercjalizacje leku 1-MNA we wskazaniu NASH może być także zainteresowania nabyciem/licencja praw do leku 1-MNA, we wskazaniu PAH" - czytamy w komunikacie

CEZ ma licencję na dalsze użytkowanie bloku 1 elektrowni jądrowej Dukovany

wydana na czas nieokreślony i, podobnie jak poprzednie licencje, wiąże się z szeregiem wymogów dotyczących działalności, podano w komunikacie. "Cały proces aplikowania była dla nas ogromnym wyzwaniem. W trakcie tej procedury nabyliśmy cenne doświadczenie, które będziemy

Amica: Akwizycje są niezbędne dla realizacji strategii

. "W ramach 4 lat [do końca strategii] akwizycje dystrybutorów i licencji marek są pożądane" - powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej. Dodał, że najciekawsze rynki to Włochy i Hiszpania. Na tym ostatnim spółka nadal prowadzi rozmowy ws. nabycia praw do marki

Klabater ma umowę z Meridiem Games na dystrybucję Big Pharmy w wersji na konsole

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Klabater zawarł umowę dystrybucyjną z Meridiem Games na korzystanie przez hiszpańskiego partnera z gry "Big Pharma" w wersji na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch, podała spółka. Meridiem Games nabyła także prawo do prowadzenia

AWT z Grupy PKP Cargo nabyło 80% udziałów słoweńskiego przewoźnika Primol-Rail

. "To podmiot nieduży. Łatwiej jest przeprowadzić mniejsze transakcje" - dodał prezes. Wyjaśnił, że dzięki nabyciu grupa zyskuje licencję przewozową na rynku słoweńskim i możliwość budowy połączeń z portu w Koprze m.in. do terminalu w Paskovie w Czechach

KNF zgodziła się na kupno eCard i Dotpay przez Hellman&Friedman i Nets Denmark

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Hellman&Friedman Corporate Investors VIII Ltd. z siedzibą George Town (Kajmany) oraz Nets Denmark A/S z siedzibą

PGNiG ma zgody administracyjne na zakup 10% w złożu Duva w Norwegii

. PGNiG Upstream Norway zawarł umowę zakupu dodatkowych 10% udziałów w licencjach PL636 i PL636B zawierających złoże Duva od Pandion Energy. W połowie lipca 2019 r. PGNiG Upstream Norway nabyło 20% udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym od firmy Wellesley Petroleum

Gino Rossi i CCC mają umowę organizacyjną dot. współpracy strategicznej

, (iv) określono zasady wsparcia płynności spółki przez CCC, przy czym CCC warunkuje udzielenie wsparcia finansowego między innymi nabyciem akcji spółki w wezwaniu, (v) zadeklarowano wolę kontynuowania współpracy w poszerzonym zakresie w oparciu o umowę dotyczącą współpracy biznesowej oraz licencji

Bioton ma zgodę rady nadzorczej na pozyskanie inwestora dla SciGen 

. Bioton chce znaleźć inwestora, który "za umówionym wynagrodzeniem nabyłby zaangażowanie emitenta w SciGen, połączone z przejęciem przez emitenta od SciGen praw do licencji zezwalającej na obrót produktami leczniczymi w postaci rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz nabyciem od SciGen znaków

Prime Minerals ma warunkową umowę nabycia do 100% indonezyjskiej spółki KPP

sprzedającymi a WGM, WGM uzyskało wyłączne prawo nabycia do 100% udziałów w KPP za łączną cenę 100 000 USD, lub wskazania według własnego uznania podmiotu lub podmiotów, które przedmiotowe udziały nabędą" - czytamy w komunikacie. KPP posiada licencję eksploracyjną na produkcję

Amica jest w zaawansowanych rozmowach ws. Fagora, odpowiedź w tym roku

marki Fagor, mających na celu nabycie licencji do ww. marki. Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. (ISBnews)

Falcon Games ma umowę na preprodukcję gry 'Three Little Bears'

komunikacie. W maju br. spółka podpisała dwie umowy inwestycyjne z Ultimate Games (wydawca), na mocy których nabyła licencje do gier "Psycho Wolf" na PC oraz "Scrap" na konsolę Nintendo Switch, przypomniano. "Nabyliśmy prawa do

PGNiG: Spełnił się jeden z warunków zakupu złoża Duva

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Spełniony został jeden z warunków zawieszających umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway (PUN) udziałów w licencjach PL636 i PL636B od Wellesley Petroleum, zawierających złoże Duva, w przedmiocie zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników PUN

Bioton ma umowę z Yifan o współpracy w zakresie analogów insulin

. Umowa jest umową ramową. Poszczególne czynności i warunki związane z wykonaniem jej etapów zostaną szczegółowo uregulowane w oddzielnie zawartych zleceniach, podano. "Co do zasady umowa nie przewiduje nabycia praw intelektualnych stron, za wyjątkiem udzielenia licencji w

PKN Orlen ma umowę z Axens na zakup licencji i projektu bazowego instalacji HOG

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał umowę z Axens na zakup licencji i projektu bazowego dla modernizacji instalacji hydroodsiarczania gudronu (HOG) w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, która ma zwiększyć efektywność produkcji w kierunku produktów wysokomarżowych

iFun4all ma licencję na wydanie gry bazującej na IP 'Vampire: The Masquerade'

minimalizują obciążenie finansowe spółki z tytułu nabycia licencji, na co wpływ ma zagwarantowana możliwość rozliczenia zapłaconej opłaty licencyjnej z udziałem, jaki przysługiwać będzie Paradox w zysku ze sprzedaży projektu. Dodatkowo założone terminy płatności przypadają dopiero po premierze komercyjnej

WZ PDH Polska z Grupy Azoty zgodziło się na zmianę zakresu projektu polimerowego

PDH Polska, poinformowały spółki. Grupa Azoty chce jeszcze w tym roku podpisać umowę na zakup licencji na polipropylen. "Walne zgromadzenie PDH Polska podjęło uchwały w sprawie: - zmiany zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Instalacja do

TVN 24 na reklamowym eldorado? Przyciśnięta do ściany stacja może więcej

Issat, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej TVN. Wirtualnemedia.pl podkreślają, że na podstawie licencji wydanej w Niderlandach nadają u nas m.in. Discovery Channel, Animal Planet, TLC, DTX, Discovery Science, Discovery Historia i stacje te prezentują takie same spoty, jak w koncesjonowanych kanałach

PGNiG Upstream Norway nabyło 20% udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway nabyło 20% udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym od firmy Wellesley Petroleum, podała spółka. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku. "Umowa obejmuje zakup 20

PARP: MŚP mogą ubiegać się o wsparcie dla nowych produktów, w puli 750 mln zł

konkurencyjności i innowacyjności firmy. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, roboty budowlane, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how itp., eksperymentalne prace rozwojowe czy usługi doradcze. Co ważne

Amica przystąpiła do rozmów w sprawie nabycia praw do marki Fagor

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Amica przystąpiła do rozmów z hiszpańskim kontrahentem dysponującym prawami do marki "Fagor", mających na celu nabycie licencji do ww. marki, podała spółka. "W dniu 11 lipca 2018 r. spółka Amica

XTPL będzie komercjalizować swoją technologię dzięki licencjonowaniu

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Licencjonowanie stanie się metodą komercjalizacji technologii XTPL na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair), podała spółka. Decyzja jest efektem rozmów z partnerami zainteresowanymi nabyciem technologii

MK i NFOŚiGW przeznaczą ok. 150 mln zł na programy dot. elektromobilności

kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 maja 2020 r. Jest jeszcze jeden ważny warunek: cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł. Budżet nowego programu pozwoli na dofinansowanie zakupu 2 tys. elektrycznych aut. "eVAN" zapewnia dofinansowanie

eTravel złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie TravelBanku

;Zamierzona koncentracja polega na nabyciu przez eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie całości udziałów Bankowego Biura Podróży TravelBank Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie od dotychczasowych wspólników spółki" ? czytamy w komunikacie. eTravel świadczy usługi turystyczne

PBKM zainwestował 2,8 mln euro w turecki bank komórek macierzystych

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 70% udziałów w tureckim banku komórek macierzystych, działającym dotychczas w ramach struktury firmy Acbadem Healthcare Group za kwotę 2,8 mln euro (ok. 12,9

PARP: Rusza kolejna edycja konkursu 'Badania na rynek' o wartości 750 mln zł

urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, roboty budowlane czy budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności

ZCh Police zawarły ze Skarbem Państwa umowę dot. objęcia 5,5 mln akcji serii C

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zawarły umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa, dotyczącą nabycia akcji w ofercie publicznej z prawem poboru, dedykowanej finansowaniu projektu Polimery Police, podała spółka

Odpis aktualizujący obniży wynik Biomedu Lublin o 35,5 mln zł w 2018 r.

463,49 zł, wartości niematerialnych i prawnych - nabyte od LFB licencje dot. technologii wytwarzania, uruchomienia produkcji oraz sprzedaży na rynku polskim i uzbeckim dwóch produktów osoczopochodnych tj. immunoglobuliny dożylnej oraz albuminy dożylnej w łącznej kwocie -16 020 277,79 zł, urządzeń

Przegląd informacji ze spółek

" inwestycyjnego, w którym rozważanych jest kilka opcji, m.in. rozbudowa zakładu w Tajlandii, poinformował prezes Wiesław Żyznowski. Silvair, oferujący rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy sprzedał już ponad 30 tys. licencji na oprogramowanie do komponentów

"Lex TVN". Brak koncesji dla TVN 24. "To próba instrumentalnego wykorzystania prawa i eliminacji stacji z polskiego rynku"

. Romanowski.  I dodaje: – Byłoby to niezgodne z zasadą praw nabytych, zasadą zaufania do państwa oraz – w przypadku mediów – także zasadą pluralizmu mediów. Zdaniem prof. Romanowskiego odmowa przedłużenia koncesji oznaczałaby odpowiedzialność prawną skarbu państwa za bezprawne działanie

Zbiórka pieniędzy w internecie na nowy biznes? Zmiana przepisów ma to ułatwiać

społecznościowym finansowanie crowdfundingowe będzie mogło przybrać różne formy, np. pożyczek lub nabycia papierów Crowdfunding pod kontrolą KNF Ale też platformy crowdfundingowe będą musiały dokładniej przyglądać się projektom inwestycyjnym i będą podlegać pod KNF. Nowe przepisy dotyczące finansowania

Po przejęciu Car Hire Poland, 99rent chce być w top-3 na rynku wynajmu aut

przejęcia pakietu większościowego Car Hire Poland, równocześnie obejmując jego licencję na używanie globalnej marki w branży wynajmu aut - Enterprise, podano w komunikacie. "Do tej pory na polskim rynku wynajmu aut działała zasada: jeśli chcesz być operatorem znanej

Porsche chce budować latające samochody

Pasażerowie mogliby korzystać z takich samochodów bez licencji pilota, ponieważ większość operacji byłaby zautomatyzowana, ale zachowaliby pewną kontrolę nad pojazdem - informuje Reuters . Von Platen stwierdził, że takie rozwiązanie ma sens. Aby dostać się z fabryki Porsche na lotnisko w

Przegląd informacji ze spółek

rozpoznawalnych sieci stacji paliw zajęły Lotos (70%), BP (67%), Shell (66%) i Circle K (51%). 7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji ze studiem Home Net Games Teresa Dymek na grę "Warplanes: WW1 Sky Aces", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły r/r do 71,7 mln zł w III kw.

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 7% r/r do 71,7 mln zł w III kw. 2018 r., zaś spłaty z posiadanych portfeli ogółem - o 4% r/r do 81,1 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna portfeli nabytych w III kw. wyniosła 248,5 mln zł

TVN 24 ma już koncesję holenderską. Co będzie dalej?

, pisał w "Wyborczej" prawnik prof. Michał Romanowski . – Byłoby to niezgodne z zasadą praw nabytych, zasadą zaufania do państwa oraz – w przypadku mediów – także zasadą pluralizmu mediów. Odmowa przedłużenia koncesji oznaczałaby odpowiedzialność prawną skarbu państwa za

Ministerstwo zamierza uregulować franczyzę. Franczyzobiorcy: nawet McDonald's może uciec z Polski

franczyzobiorcy w sądzie. Franczyzodawcy narzucają  nierynkowe ceny nabycia towarów od wskazanych dostawców i zmuszają do płacenia wielu opłat oraz ciągle za coś karzą. Przy czym katalog kar często też bywa ukrywany przed franczyzobiorcą.   Franczyza po nowemu Najważniejsze zmiany, które zaproponowano w

Przegląd informacji ze spółek

Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie środków pieniężnych z tytułu pożyczki podporządkowanej do instrumentów Tier II, podał bank. LC Corp zawarł w formie aktu notarialnego umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej w Gdańsku przy ul. Letnickiej o

PKP Cargo może kupić więcej podmiotów podobnych do słoweńskiego Primol-Rail

podmiotów typu Primol-Rail chcemy mieć klika" - powiedział Warsewicz dziennikarzom. Prezes zaznaczył, że największą wartością Primol-Rail jest efekt synergii i posiadanie licencji na rynek słoweński. Ponadto przewoźnik dysponuje zasobami ludzkimi, w tym maszynistami, i

Rząd przyjał nowelę dot. m.in. zmian w podatkach PIT i CIT

których m.in. zmienione zostaną zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych - w drodze spadku lub darowizny, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Zmienione zostaną zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych - w

Prime Minerals chce kupić 49% udziałów w indonezyjskiej spółce KPP

Paweł Lis, cytowany w komunikacie. Głównym warunkiem zawieszającym przejęcie jest uzyskanie przez KPP licencji na produkcję wapienia z obszaru koncesji będącej w posiadaniu spółki zależnej od Prime Minerals. Ponadto warunkami nabycia udziałów są: uzyskanie przez stronę

ECC Games liczy na większy sukces 'Drift21' dzięki współpracy z 505 Games

realizowane w ramach projektu GearShift. "W listopadzie rozpoczęliśmy negocjacje z firmą 505 Games, zainteresowaną wydaniem gry 'Drift21', w rezultacie czego miesiąc później została podpisana umowa wydawnicza wraz z udzieleniem licencji wyłącznej na wydanie naszego projektu

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

realizację projektu nie powinna przekroczyć 1,18 mld euro (kwota obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów). Z kolei

Przegląd informacji ze spółek

15 wobec 82 w czerwcu 2018 r., podała spółka. Infoscan otrzymał od GBF International SAS trzecie zamówienie na kolejnych 50 sztuk urządzeń MED Recorder wraz z licencją na użytkowanie oprogramowania służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

kupujący nabędzie wyłącznie należności i zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu w Opalenicy, które zostaną umieszczone w załączniku do przyrzeczonej umowy sprzedaży, z wyłączeniem jakichkolwiek innych zobowiązań; (viii) związane z zakładem w Opalenicy licencje

Przegląd informacji ze spółek

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) złożyło 24 lutego br. wiążącą ofertę nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion (z Grupy Pekao), podał Quercus TFI, ujawniając opóźnioną informację poufną. Obecnie trwają negocjacje dotyczące nabycia tej spółki

Komisja Papierów Wartościowych chce wyjaśnień od Tesli [CZYTNIK 09.08.2018]

Management. - To bardziej odbicie osobowości Elona Muska, który nie znosi odpowiedzialności przed akcjonariuszami i krótkoterminowych mierników sukcesu - dodał. 3. Nowy Jork ogranicza liczbę licencji dla kierowców Ubera i Lyft w mieście. To pierwsze tego typu prawo uchwalone przez miasto w USA. Regulacja

Przegląd informacji ze spółek

perspektywa ratingu, podała agencja. EPP nabyła centrum handlowe King Cross Marcelin za 91,1 mln euro, podała spółka. Po przejęciu w portfolio firmy znajduje się 19 centrów handlowych. Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu podpisało z Gaz-Systemem umowę

"Lex TVN". Powoływanie się przez PiS na prawo francuskie i niemieckie to alibi

krajach europejskich są swego rodzaju alibi dla legislacji, która de facto ma ograniczyć rolę krytycznej wobec władzy stacji TVN 24. Nowelizacja może unieważnić licencje nadawcze TVN-u, nad którym kontrolę sprawuje wprawdzie spółka zarejestrowana w Holandii, ale należąca do amerykańskiego koncernu

KRRiT chce wprowadzić reklamy do programów dla dzieci

działalność na rynku reklamowym nie jest w ten sposób ograniczana” - czytamy w komunikacie. Poza tym „całkowite pozbawianie nadawców możliwości przerywania audycji dla dzieci reklamami uniemożliwia im pozyskiwanie środków finansowych na zakup licencji na nadawanie atrakcyjnych filmów fabularnych

Przegląd prasy

--Kwiecień z XTB: Nie można mówić o V-kształtnym ożywieniu, ale minimalizuje się scenariusz głębokiej recesji --IDM wysłała do pełnomocnika ds. SRRK pismo, w którym stwierdza, że "brak jednolitej licencji bankowej nie stanowi bariery rozwoju rynku kapitałowego w Polsce"

ARP uruchamia nabór na granty dla MŚP na licencje technologiczne

komunikacie. W ramach grantu możliwy będzie zakup licencji lub praw własności do innowacyjnej technologii, a także skorzystanie ze wsparcia merytoryczne prowadzone w ramach usług doradczych oraz działania promujące ideę otwartych innowacji. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 70

Sfinks Polska ma umowę przejęcia sieci Meta Seta Galareta, Meta Disco, Funky Jim

Sfinks jest uprawniona nabyć te sieci, w tym przejąć marki i prawa do konceptów oraz obecnie funkcjonujące lokalizacje i umowy franczyzy, podała spółka. Wartość transakcji może wynieść od 5 mln zł do 8 mln zł. Jednocześnie na bazie zawartej umowy licencyjnej grupa Sfinks będzie

Przegląd informacji ze spółek

analogicznym okresie 2018 r. o 11,8% oraz wyższe od przychodów ze sprzedaży za IV kwartał 2017 r. o 11%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. FamiCordTx S.A., spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zawarła umowę nabycia od iCell Gene Therapeutics Inc

OT Logistics widzi możliwość współpracy z PKP Cargo w korytarzu Północ-Południe

nawiązanie współpracy z silnym spedytorem w korytarzu Północ-Południe, wykorzystanie potencjału istniejącej bazy klientów, ofensywę rynkową z nową ofertą i rozwijanie ruchu kontenerowego w obszarze short-sea (Bałtyk, Adriatyk). OT Logistics w sierpniu ub.r. nabył 100% udziałów przewoźnika kolejowego Landkol

Przegląd informacji ze spółek

, podała Enea. Na mocy ugody rozwiązano przedwstępną umowę nabycia udziałów. Draw Distance liczy na przegłosowanie przez akcjonariuszy nowej emisji akcji, z której chce pozyskać ok. 3 mln zł na finansowanie nowych projektów opartych m.in. o znane licencje, wynika z wypowiedzi

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

rok. Składniki majątku podlegające amortyzacji to środki trwałe (np. maszyny, budynki, pojazdy) lub wartości niematerialne i prawne (np. patenty, autorskie prawa majątkowe, koncesje czy licencje). - Składniki majątku firmy o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł netto należy włączyć do ewidencji

Przegląd informacji ze spółek

zależnych, podała spółka. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 1 897 mln zł w II kw. br., co oznacza wzrost o 1% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 129 mln zł i były niższe o 54% r/r, podał Kruk. Solar Company

Przegląd informacji ze spółek

licencji na korzystanie ze znaku towarowego BMW w ramach gry Drift20, podała spółka. Indykpol złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów

Kredyt Inkaso chce nabyć portfel detaliczny i SME w Chorwacji do końca br.

kupować tam portfele trzeba nabyć licencję. W tym roku kalendarzowym Kredyt Inkaso chce wejść do tego kraju jako serwisant. Prezes podkreślił, że konkurencja na rynku polskim jest coraz mocniejsza, a otoczenie prawne - w tym zapowiedź zmian ustawy o komornikach - zmienia się na

ARP przyznała trzy granty na transfer technologii dla MŚP w ramach programu SOI

. Firmy, które chcą inwestować w innowacje, mogą liczyć na wsparcie brokerów technologii SOI przy wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i procesie składania wniosku grantowego, pomoc merytoryczna w przygotowaniu transferu technologii oraz na granty umożliwiające częściowy zwrot kosztów zakupu licencji

Przegląd informacji ze spółek

- "Project Fame" - na 8 listopada. Obydwa tytuły znajdują się w fazie testów od sierpnia br., podała spółka. CD Projekt zawarł z firmą Bandai Namco Entertainment Europe umowę dystrybucyjną, której przedmiotem jest udzielenie Namco wyłącznej licencji na dystrybucję

HansaAssets ogłosiło wezwanie na 0,06% akcji Olympic, celem delisting z GPW

posiadaniu żony Armina Karu - Kaia Karu. "Spółka zamierza nabyć w ramach wezwania 92 489 akcji, stanowiących 0,06% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 92 489 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy i w konsekwencji wezwania spółka zamierza posiadać 92 489 akcji"

Przegląd prasy

wynosi ok. 1,8 mld zł --Comp miał 0,49 mln zł zysku netto, 4,36 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --ZUE miało 0,88 mln zł straty netto, 2,3 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r. --OT Logistics nabędzie 0,7% akcji operatora portu

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elemental Holding zawarł z holenderską spółką EFF umowę uprawniającą go do nabycia od 3,06 do 4,16 mln akcji spółki Elemental Asia

AmRest ma wstępne porozumienie przedłużające franszyze Pizza Hut o 10 lat

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings SE ma wstępne wiążące porozumienie (head of terms) z Pizza Hut Europe Sarl (PH Europe) określającego warunki, na jakich ma dojść do zawarcia ostatecznych umów dotyczących praw i licencji w zakresie rozwoju, posiadania i

Przegląd informacji ze spółek

hiszpańskim kontrahentem dysponującym prawami do marki "Fagor", mających na celu nabycie licencji do ww. marki, podała spółka.

Aplitt przejał 100% udziałów Monetii za 16,6 mln zł

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Spółka Aplitt zawarła umowę ze wszystkimi wspólnikami Certis Investements, w wyniku której pośrednio nabyła 100% udziałów w Monetii, poinformowała spółka. Ostateczna wartość transakcji wyniosła 16,6 mln zł. "

Wierzysz w zniżki 30, 50, 70 proc.? Black Friday po polsku to tylko chwyt marketingowy. Tłumaczymy, jak to działa

. zniżki.  Sprawdzamy. W innych internetowych sklepach można krem kupić za 229 zł. Jeszcze 1 października można go było nabyć za 224 zł. Czy cena w Douglasie jest wobec tego superokazją? Raczej przeciętną. Produkt jest zresztą… chwilowo niedostępny. Media Markt: Smartfon SAMSUNG Galaxy S10

Master Pharm pozostaje otwarty na potencjalne przejęcie

podmiotom i pozostajemy otwarci na potencjalne przejęcie, które korzystnie wpłynęłoby na potencjał produkcyjny grupy" - powiedział Franasik, cytowany w komunikacie. W październiku Master Pharm poinformował, że odstąpił od zamiaru przeprowadzenia transakcji nabycia do 50

Rząd przyjął zmiany w podatkach dot. m.in. umorzeń długu i wygranych w grach

rozwiązań, zmienione zostaną zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych - w drodze spadku lub darowizny - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone rozwiązania obejmą podatników

MSI Bioscience zakończył emisję akcji, szykuje się do realizacji strategii

i komercjalizacją technologii Obrazowania Wielospektralnego do wykrywania wczesnych stadiów nowotworów jamy ustnej. "Cieszymy się z realizacji kolejnego etapu transakcji reverse merger, która zakończy się po nabyciu przez MSI Bioscience 100% udziałów w spółce MSI

Bioton sprzeda wszystkie posiadane akcje w SciGen za 26,76 mln USD

. "Bioton po rozważeniu dostępnych alternatyw dla inwestycji emitenta w spółkę zależną SciGen Ltd., zarząd emitenta powziął uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. umowy inwestycyjnej, na mocy której Inwestor zobowiąże się do nabycia od emitenta wszystkich

Przegląd prasy

licencję w Polsce -- Samorządy nie dostały dotąd obiecantch rekomepensat za wyższe rachunki za energię -- W Polsce aż 20% stanowisk pracy jest zagrożonych ryzykiem automayzacji, a 50% ryzykiem poważnych zmian Parkiet

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Cedrob złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia Zakładów Mięsnych Henryk Kania, podał Urząd. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek spłacił zobowiązania układowe - 6 300 000 zł tytułem

Przegląd prasy

fintech uzyskał licencję AIS --Amica ma term sheet dotyczący nabycia praw do marki Fagor --URE wszczął kolejne postępowanie wyjaśniające w zw. z cenami energii na TGE --ARP: Cztery spółki zainwestują łącznie ok. 350 mln zł w

Zaczął się nowy rajd bitcoina. Ponad 30 tys. zł za jednego. Ale KNF i BGK studzą emocje

ich posiadanie. Bitcoin jest najpopularniejszy. Z badania wynika, że nabyło go 85 proc. respondentów posiadających jakiekolwiek kryptowaluty. Na kolejnych miejscach znalazły się ethereum (40 proc.) i ripple (35 proc.). Kryptowaluty mają tylu samo zwolenników, co przeciwników. Ci pierwsi wierzą, że to

Przegląd informacji ze spółek

Exploration and Production Norge - spółka z grupy kapitałowej Lotos - otrzymała 2 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze w Norwegii podczas rundy koncesyjnej APA 2019 (Awards in Predefined Areas), podał Lotos. W efekcie portfel Lotos Norge w Norwegii wzrośnie do 29 licencji

Przegląd prasy

-recepty --Pierwszy kwartał 2018 roku na szerokim rynku towarowym zakończył się neutralnie --LC Corp nabył działkę w Gdańsku za 24,38 mln zł --ARP ustaliła kluczowe warunki nabycia udziałów Stoczni Gdańsk i GSG Towers

Erne Ventures przejął EBC Solicitors, aby uruchomić giełdę kryptowalut

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Fundusz Erne Ventures kupił akcje w EBC Solicitors, aby inwestować w technologię blockchain oraz kopalnię kryptowalut, poinformowała spółka. "Nabycie akcji jest podyktowane dążeniem do wykorzystania potencjału

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Żywiec zawarła z Chicago Poland Investment Group, LLC umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Browar Namysłów Sp. z o.o. za cenę podstawową w wysokości 500 mln zł, podała grupa. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) stwierdził, że Orange Polska

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

Dziś, gdy umiera przedsiębiorca, umiera też jego biznes – tracą ważność wszystkie umowy, które podpisał za życia, wygasają koncesje, licencje i pozwolenia. Spadkobiercy zmarłego nie mogą się posługiwać numerem NIP ani REGON, bo były przypisane do konkretnej osoby – zmarłego

Kruk kupił wierzytelności o wartości 1,58 mld zł w IV kw. 2014 za 215,4 mln zł

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) ? Grupa Kruk nabyła w IV kw. ub. roku wierzytelności w Polsce i za granicą o łącznej wartości nominalnej 1,58 mld zł wobec 1,0 mld zł rok wcześniej. Nakłady na zakupione portfele sięgnęły 215,4 mln zł w ostatnim kwartale 2014 r. wobec 82,2 mln zł

KE zatwierdziła warunkowo przejęcie Scripps przez Discovery

także w Polsce, gdzie posiada grupę medialną TVN nabytą w 2015 r., podano w informacji. ?W toku postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdziła, że: (?) w Polsce planowana koncentracja mogłaby doprowadzić do zwiększenia siły przetargowej spółki Discovery wobec dystrybutorów

MSX Resources zbada możliwości kontynuowania projektu w Mongolii

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) - MSX Resources (d. Mostostal Export) zbada możliwości kontynuacji projektu eksploatacji złóż miedzi i złota w Mongolii po utracie - w opinii spółki, w wyniku możliwego oszustwa - pośrednich udziałów w spółkach posiadających licencję na prace

Przegląd informacji ze spółek

, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Gibała Platinium (PBG) z siedzibą w Krakowie przedwstępna warunkową umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness. OnAudience Ltd, spółka zależna od Cloud Technologies podpisała ze spółką III T

Przegląd prasy

--AmRest otworzy 320 restauracji brutto w 2020 r. wobec 264 otwarć w ub.r. --W wezwaniu ogłoszonym przez PPL nabyto 10 543 286 akcji Baltony --KE wznowiła procedurę negocjacji w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen

AmRest ma umowy dot. rozwoju restauracji Pizza Hut w Europie Środkowo-Wschodniej

licencji w zakresie rozwoju, posiadania i prowadzenia restauracji Pizza Hut w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowacji i Słowenii. Postanowienia umów będą miały zastosowanie od dnia 1 października 2016 roku" ? czytamy w

Polski AmRest kupuje operatora niemieckiego Starbucksa za 40 mln euro

Starbucks. Spółka wykupiła 100 proc. wkładu Starbucks Deutschland za kwotę 40 mln euro (ok. 177 mln zł). Transakcja sfinalizowana O podpisaniu umowy, na mocy której firma miała nabyć operatora sieci Starbucks w Niemczech, holding poinformował w kwietniu

Przegląd informacji ze spółek

. Movie Games zawarło umowę licencyjną z Discovery Licensing Inc, podała spółka. Zgodnie z zawartą umową, licencjodawca udzielił spółce licencji na wykorzystanie znaków towarowych należących do licencjodawcy oraz muzyki i innych assetów (m.in. dźwięki, głosy, wizerunki postaci) do programu "