nabycie holdingu

Elemental Holding złożył ofertę pośredniego nabycia 60,55% akcji Orła Białego

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Elemental Holding złożył ofertę nabycia 100% udziałów NEF Battery Holding, który posiada 60,55% akcji spółki Orzeł Biały, podała firma. "Spółka działając w imieniu i na rzecz swojego podmiotu zależnego, tj

Elemental Holding nabył 66% udziałów PGM of Texas LLC za 16 mln USD

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Elemental Holding nabył - poprzez spółkę celową - 66% udziałów w amerykańskiej firmie PGM of Texas LLC zajmującej się recyklingiem katalizatorów dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Funduszu Ekspansji Zagranicznej (FEZ

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

przedmiotem było łącznie 34 741 545 akcji spółki ABC Data S.A., tj. wszystkie akcje objęte zapisami złożonymi w wezwaniu" - czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji zaplanowano na 25 czerwca 2019 r., w wyniku czego MCI nabędzie prawa z 3 943 428 akcji, a Roseville nabędzie

Murapol nabył 32,99% akcji Skarbiec Holding za 75,23 mln zł

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Murapol nabył 2 251 152 akcje Skarbiec Holding, stanowiące 32,99% w kapitale zakładowym, za łączną cenę 75 233 499,84 zł, podał Murapol. "Spółka nabyła w ramach transakcji pakietowej [...] 2 251 152 akcje w

Fairfax nabył pakiet akcji Astarta Holding, dające 9,99% głosów

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) nabył 9,99% Astarta Holding N.V., podała spółka. "Fairfax nabył 2 497 800 akcji spółki, reprezentujące 9,99% głosów od Aluxes Holding Limited. Cena wynosiła 60 zł za

CCC ma term sheet dot. nabycia pakietu mniejszościowego w HR Group Holding

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - CCC zawarło porozumienie term sheet przewidujące wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycie przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH

Fortum Holding ma zgodę UOKiK na nabycie akcji Grupy Duon

Warszawa, 12.02.2016 (ISBnews) ? Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Fortum Holding kontroli nad Grupą Duon. Tym samym spełnił się jeden z warunków realizacji wezwania na akcje spółki, podał Fortum Holding

Tele-Polska Holding nabył pośrednio 14,37% akcji Hawe

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Tele-Polska Holding nabył od Presto 100% udziałów w cypryjskiej spółce Trinitybay Investments Limited (TB), co oznacza pośrednie nabycie 14,37% akcji Hawe, podała spółka. "Przedmiotem podpisanej umowy jest zakup

Elemental Holding negocjuje nabycie Gorenje Surovina i jej spółek zależnych

Warszawa, 03.04.2015 (ISBnews) - Elemental Holding rozpoczął negocjacje z Gorenje d.d. w sprawie nabycia większościowego pakietu udziałów w Gorenje Surovina, z uwzględnieniem niektórych spółek zależnych od Suroviny, podał Elemental. Celem spółki jest poszerzenie wolumenu i

Spełniono dwa warunki zawieszające nabycie Evciler przez Elemental Holding

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - Spełnione zostały dwa warunki zawieszające nabycia przez Elemental Holding 51% akcji Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret za 11 mln USD, poinformowała spółka. Dotyczą one przeniesienia własności nieruchomości na spółkę

WPEF VI Holding V ma zgodę UOKiK na nabycie akcji Kredyt Inkaso

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał WPEF VI Holding V B.V. zgodę na nabycie akcji Kredyt Inkaso, podał fundusz. "Ziścił się warunek, o którym mowa w punkcie 24 Wezwania, tj. w dniu 17 sierpnia

Włoski K-Holding złożył ofertę nabycia 100% akcji Gekoplastu po 16,55 zł/ szt.

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Włoski K-Holding, właściciel największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A. złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplast w formie wezwania giełdowego, podał Gekopolast. Cena ma wynieść

KNF zgodziła się na przejęcie Union Investment TFI przez Generali CEE Holding

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union

Getin Holding będzie negocjował sprzedaż Carcade na rzecz Grupy Gazprombanku

nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku, podała spółka. "Zarząd Getin Holding [...] powziął informację o otrzymaniu przez podmioty z Grupy Gazprombank, Federacja Rosyjska, zgody komitetu inwestycyjnego inwestora na przystąpienie do rozmów z

GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś

z siedzibą w Moskwie oraz na zawarcie stosownych umów, podał Getin Holding. "Jednocześnie emitent informuje, że dzisiaj uzyskał zgodę rady nadzorczej emitenta na nabycie przez emitenta od Carcade 26 690 akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, spółki

Elemental Holding wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia NEF Battery Holding

. Zamiar koncentracji będący przedmiotem zgłoszenia polega na przejęciu przez Elemental Holding kontroli nad NEF Battery Holding S. ? r.l. (NEF) oraz za jej pośrednictwem, kontroli nad spółką Orzeł Biały i jej spółkami zależnymi, poprzez nabycie 100% udziałów spółki NEF. NEF

Cognor złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia mienia ISD Huta Częstochowa

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Cognor Holding złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia ISD Huta Częstochowa, podał Urząd. Wniosek wpłynął 5 września, sprawa jest w toku

Spółka zal. Elemental Holding przejmie 49% udziałów Evciler Kimya z Turcji

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Tesla Recycling - spółka z grupy Elemental Holding - zawarła umowę zależną, która m.in. po uzyskaniu zgody Tureckiego Urzędu Ochrony Konkurencji, będzie stanowiła podstawę nabycia 49% udziałów w spółce Evciler Kimya Madencilik Ve Deerli Metaller

Fairfax Financial Holdings nabył 9,99% akcji Astarty za łącznie 149,85 mln zł

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - Fairfax Financial Holdings Limited wraz ze spółkami powiązanymi nabył 2,5 mln akcji Astarta Holding, stanowiących 9,99% głosów na walnym zgromadzeniu, po 60 zł za akcję, podała Astarta. Łączna cena to 149,85 mln zł

J.W. Construction: Wygasł list intencyjny ws. sprzedaży nieruchomości w Krakowie

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Wygasł list intencyjny zawarty między J.W. Construction Holding, a Polish Hospitality Group Luxury Hotels, dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 i Dietla 86-90 (dawny gmach banku

J.W. Construction ogłosił skup do 1 mln akcji własnych po 2,18-3,4 zł/szt.

łącznej wysokości 50 000 000 zł na kapitał rezerwowy spółki z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji powiększonej o koszty nabycia, zaznaczono także. W kwietniu J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania akcji własnych w liczbie do 11 mln szt

Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - ALSO Holding i Grupa MCI nabędą akcje ABC Data w wezwaniu pomimo niespełnienia się części warunków, podali wzywający. "Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie niniejszym informują

Introl nabył 434 782 akcji własnych w ofercie, redukcja zapisów: 92,54%

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Introl nabył 434 782 akcji własnych, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski BDM. Redukcja zapisów wyniosła 92,54%. "W wyniku realizacji w/w oferty zawarto w dniu 27 marca 2020 r. transakcje, których

PHN chce dokonywać kolejnych akwizycji, być może już w 2020 roku

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) spodziewa się finalizacji transakcji nabycia aktywa gruntowego "w dużym mieście" jeszcze w I poł. br. i prowadzi negocjacje nt. nabycia kilku projektów pracujących. Nie jest wykluczone, że akwizycja

KNF zezwoliła na nabycie 50% akcji Oney Polska przez BPCE Société Anonyme

bezpośrednie nabycie od Auchan Holding Société Anonyme z siedzibą w Croix (Francja) 50,1% akcji spółki Oney Bank Société Anonyme z siedzibą w Croix, Francja, posiadającej aktualnie bezpośrednio 100% akcji Oney. W następstwie tej transakcji BPCE stanie się jednostką pierwotnie

ING Inv. Hold. ma zgodę KNF na przekroczenie 1/3 kapitału NN Investment TFI

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez ING Investment Holding (Polska) SA z siedzibą w Katowicach oraz pośredniego nabycia przez ING Groep N.V. z

Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych po 2,3 zł/szt. w celu umorzenia

. Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW: 27 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 13 czerwca br.

akcje: 13 czerwca 2019 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 18 czerwca 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: 24 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Wcześniej Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Getin Holding (GH) otrzymał zgodę właściwego rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż spółki Carcade na rzecz Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC, podał Holding. "Zarząd Getin Holding S.A

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja

: 20 maja 2019 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 23 maja 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 28 maja 2019 r." - czytamy w komunikacie. Wcześniej Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający

Wygasł list intencyjny PHN ws. nabycia 100% udziałów spółki budowlanej

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Wraz z początkiem marca przestały obowiązywać postanowienia listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Polski Holding Nieruchomości (PHN) 100% udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa, poinformował PHN

A&R Carton przejął akcje BSC Drukarni Opakowań od dwóch akcjonariuszy

., podpisały dokument rozwiązujący porozumienie, z tym zastrzeżeniem, że rozwiązanie porozumienia uzależnione jest od spełnienia się warunku zawieszającego, jakim jest nabycie przez spółkę ?&R Carton Holding GmbH udziałów w Rob. Leunis & Chapman GMBH & CO. KG (spółki kontrolującej pośrednio Colorpack GmbH

Elemental Holding nie doszedł po porozumienia ws. przejęcia holenderskiej spółki

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Elemental Holding nie doszedł do porozumienia w sprawie warunków nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i nie ustalił nowego terminu realizacji transakcji, podała spółka

Elemental chce zakończyć optymalizację w II kw. i powrócić do konsolidacji rynku

nabycia 100% udziałów NEF Battery Holding, który posiada 60,55% akcji spółki Orzeł Biały. W lutym 2018 r. Elemental Holding sfinalizował zakup 85% udziałów niemieckiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych. Niemiecka spółka RECAT

R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji H88 za 6,82 mln euro

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A. Sicar za łączną cenę 6,82 mln euro, podała spółka. "Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu [...] działając na podstawie zawartej umowy Exit

J.W. Construction ma list intencyjny dot. sprzedaży nieruchomości w Krakowie

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding podpisał list intencyjny z Polish Hospitality Group Luxury Hotels (PHGLH), którego przedmiotem jest ustalenie wstępnych warunków sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 i Dietla

Elemental poprzez spółkę zal. ogłasza ofertę skupu do 8,43 akcji po 1,75 zł/szt

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Tesla Recycling, spółka zależna Elemental Holding, ogłasza ofertę zakupu do 8,43 mln akcji Elemental Holding, stanowiących 4,95% kapitału, po 1,75 zł sztuka, wynika komunikatu spółki. "Akcje Elemental będą

JR Holding ASI chce pod koniec roku rozpocząć przygotowania do przejścia na GPW

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - JR Holding ASI chce pod koniec tego roku rozpocząć przygotowania do przeniesienia notowań, aby w przyszłym roku zadebiutować na rynku głównym GPW, poinformował ISBtech prezes January Ciszewski. "Spółka

Kernel Holding przejął 100% udziałów w Rail Transit Kargo Ukraine LLC

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Fundusz inwestycyjny należący do Kernel Holding nabył 100% udziałów w Rail Transit Kargo Ukraine LLC o wartości 64 mln USD, podał Kernel Holding. Po korekcie o kapitał obrotowy i zadłużenie netto, spółka zapłaciła 49 mln USD w gotówce po

Zapisy na akcje w wezwaniu ABC Data zostały przedłużone do 14 czerwca

Maklerskie. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 19 czerwca 2019 r. (wcześniej 18 czerwca). Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: 25 czerwca 2019 r. (wcześniej 24 czerwca) 20 maja br. zapisy w wezwaniu na akcje

Elemental Holding przejął kontrolę nad swoją spółką w Turcji

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Elemental Holding podpisał umowę nabycia 320 akcji spółki zależnej - Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Anonim Şirketi z siedzibą w Ankarze, stanowiących 32% jej kapitału zakładowego, podała spółka

H88 nabędzie 80 tys. akcji R22, redukcja ofert sprzedaży wyniosła 99,39%

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - H88, spółka zależna R22, nabędzie 80 tys. akcji R22 w ramach programu skupu, podało R22. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%. "W związku z realizacją programu skupu nabytych

Marvipol nabył ok. 0,44 ha gruntu w Gdańsku od BAH za 13,95 mln zł netto

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Marvipol Gdańsk Grunwaldzka (MGG) - spółka zależna Marvipol Development - zawarła umowę nabycia od British Automotive Gdańsk - spółki zależnej British Automotive Holding (BAH) nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,44 ha, zlokalizowanej w

BAH wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia SsangYong Motors Polska

wniesione zostanie przedsiębiorstwo SsangYong Motors Polska sp. z o.o., a następnie udziały w spółce celowej nabędzie British Automotive Holding S.A." - czytamy w komunikacie. W ub. tygodniu BAH podał, że podpisał list intencyjny ze spółką SsangYong Motors Middle Europe N.V

A&R Carton uzgodnił przejęcie akcji BSC Drukarni Opakowań od 2 akcjonariuszy

;Menedżerowie uzgodnili w dniu 15 stycznia 2020 r. ze spółką A&R Carton AB główne warunki potencjalnej transakcji zmierzającej do przejęcia przez A&R Carton kontroli nad spółkami JS Holding sp. z o.o. oraz Green Place S.A., posiadającymi akcje emitenta, czyli prowadzącej do pośredniego nabycia akcji emitenta

Grupa PHN ma umowy nabycia od FOD gruntów pod ok. 600 lokali w Bydgoszczy

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Grupa kapitałowa PHN podpisała warunkową umowę nabycia oraz przedwstępne umowy nabycia od Fabryki Obrabiarek do Drewna (FOD) kompleksu działek, składającego się z trzech części, położonych blisko centrum Bydgoszczy, podał PHN. Na zakupionych

PHH złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia podmiotów z rynku usług hotelowych

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Polski Holding Hotelowy (PHH) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Gliwicką Agencją Turystyczną, Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych, AMW Hotele, Hotele Olsztyn oraz nabycia

Akcjonariusze J.W. Construction zdecydowali o skupie akcji do kwoty 10 mln zł

także. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki. JW Construction Holding to polski deweloper mieszkaniowy, notowany od 2007 r. na warszawskiej giełdzie. Oprócz realizowania projektów

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 23 kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: 26 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do

KNF nie sprzeciwia się przejęciu przez SVZD i pośrednio przez LVP Compensy

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez SVZD i pośrednio przez LVP Holding akcji Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Vienna Insurance Group oraz akcji krajowego zakładu

Colian skupił 5 mln akcji własnych, stanowiących 2,59% kapitału

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Colian Holding skupił 5 mln akcji własnych (tj. 2,59% kapitału), uprawniających do wykonywania 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł. Cena zakupu

Murapol odmówił zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w Krakowie

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Murapol odmówił zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 2,04 ha przy ul. Pachońskiego w Krakowie od Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków z uwagi na wady prawne nieruchomości, podała spółka

Reino Capital rozwiązał przedwstępne umowy nabycia spółek operac. Grupy Buma

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Reino Capital i jego spółka zależna Reino SuppCos rozwiązały przedwstępne umowy nabycia udziałów w spółkach operacyjnych należących do Grupy Buma, podała grupa. "Przyczyną rozwiązania umów było wcześniejsze

PHN ma list intencyjny w sprawie nabycia biurowca w Warszawie

Warszawa, 08.12.2015 (ISBnews) ? Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny w sprawie nabycia budynku biurowego klasy A o powierzchni ok. 18 tys. m2 w centralnej lokalizacji w Warszawie, podała spółka. "Nabycie powyższej

BAH ma warunkową umowę nabycia spółki SsangYong Polska

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) zawarł z SsangYong Motors Middle Europe N.V. warunkową przedwstępną umowę nabycia udziałów w spółce SsangYong Polska, która ma prowadzić działalność importerską marki SsangYong na terenie Polski, podano w

Generali sfinalizowało przejęcie Union Investment TFI

Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union Investment TFI w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale

RN Getin Holding powołała zarząd nowej kadencji z P. Kaczmarkiem jako prezesem

działa na rynkach Europy Wschodniej, gdzie posiada trzy banki oraz firmę leasingową. Ważną pozycję w międzynarodowej strukturze grupy Getin Holding zajmuje działająca w Rosji spółka Carcade, będąca jednym z liderów tamtejszego rynku leasingowego. W 2011 roku Getin Holding nabył, za pośrednictwem Carcade

ING Bank Śląski sfinalizował zakup 45% akcji NN TFI za 166,3 mln zł  

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie, ING Bank Śląski zamknął traksakcję nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI (NN TFI) przez ING Investment Holding (Polska), spółkę bezpośrednio zależną

J.W. Construction ogłosił skup do 11 mln akcji własnych po 2,7 zł/szt.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania akcji własnych w liczbie do 11 mln szt. po cenie 2,7 zł, podała spółka. "Program będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży

Telewizja Polsat złożyła ofertę nabycia spółek należących do Grupy Interia

. "Złożenie przedmiotowej oferty dotyczy rozważanego nabycia przez Telewizję Polsat 100% udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (GIGO) oraz praw i obowiązków komandytariusza w Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

J.W. Construction ma warunkową umowę na grunty pod Myślenicami za 21 mln zł

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - J.W. Construction Holding zawarł warunkową umowę nabycia działek o łącznej powierzchni 29,4 ha w miejscowości Zawada, gmina Myślenice, za 21 mln zł brutto, podała spółka. Warunkiem zawarcia umowy ostatecznej jest

Clar Holding złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Clar System

. "Clar Holding sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zamierza nabyć od AB Facility Group a.s. z siedzibą w Pradze 100% udziałów w spółce Clar System zp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wraz z nabyciem powyższych udziałów w Clar System sp. z o.o. dojdzie do przejęcia kontroli nad jej spółkami zależnymi

Maxima Grupe: W wezwaniu na Emperię Holding złożono zapisy na 11,56 mln akcji

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - W wezwaniu Maxima Grupe na akcje Emperii Holding złożono zapisy na 11 559 259 akcji, co oznacza spełnienie warunku nabycia akcji w wezwaniu, podał wzywający. "Wzywający niniejszym informuje, że do końca okresu

Luma Holding nie kupi akcji Protektora w ramach wezwania

w wezwaniu, który zakończył się w dniu 16 października 2018 r., nie obejmowały akcji spółki w minimalnej liczbie zastrzeżonej przez Luma Holding Limited. Oznacza to, że wzywający nie stał się zobowiązany do nabycia akcji spółki w ramach wezwania. Przeprowadzenie bowiem takiej transakcji nie

KNF zezwoliła na połączenie Banku Millennium i Euro Banku

drugim etapem transakcji dotyczącej przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium. Pierwszym etapem transakcji było wykonanie umowy sprzedaży akcji z dnia 5 listopada 2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem Millennium i SG Financial Services Holding SA, w wyniku której Bank Millennium bezpośrednio nabył w dniu 31

J. Wojciechowski nabył w wezwaniu 17,416 mln akcji JW Construction

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Józef Wojciechowski w ramach wezwania na J.W. Construction Holding nabył 17,416 mln akcji, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. "Przedmiotem transakcji giełdowych wynikających z

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects sp. z o.o. VI S.K.A. oraz Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - przedłużyli termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja z przewidywanego wcześniej terminu 17 kwietnia, podało

GPW zawiesiła obrót akcjami AAT Holding w związku z żądaniem przymusowego wykupu

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zawiesiła obrót akcjami AAT Holding od 20 kwietnia w związku z ogłoszeniem żądania przymusowego wykupu wszystkich pozostałych tj. 196 020 akcji przez Lock Syndication, podała spółka

Clar Holding ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Clar System

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Clar Holding otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Clar System , podał Urząd na Twitterze. Wniosek wpłynął do UOKIK 28 sierpnia br. Zgłaszana koncentracja polega na nabyciu

Elemental Holding ma 2 umowy z FEZ FIZAN ws. akwizycji zagranicznych

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Elemental Holding zawarł z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych FEZ FIZAN zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dwie umowy inwestycyjne określające warunki transakcji na

Glamox zawarł umowy nabycia 42,1 mln akcji ES-System w wyniku wezwania

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - W wyniku wezwania na sprzedaż akcji ES-System zostały zawarte dziś transakcje nabycia 42 096 603 akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski mBanku. "

Eurocash sfinalizował przejęcie EKO Holding

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Eurocash zawarł umowę przyrzeczoną i nabył 100% akcji EKO Holding, podała spółka. "Tym samym Eurocash nabył sieć blisko 250 sklepów spożywczych EKO (działających głównie w południowozachodniej Polsce), co pozwoli

Glamox ogłosił wezwanie na 100% akcji ES-System po 3,5 zł za akcję

dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW to 10 grudnia 2019 r. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest GLX Holding AS. Podmiotem dominującym najwyższego szczebla wobec GLX Holding AS jest fundusz Triton Fund IV

Greenspruce LP złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Wawel Holding

br., sprawa jest w toku. "Koncentracja ma się dokonać w formie przejęcia kontroli nad Wawel Holding Sp. z o.o. (...) poprzez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przez Greenspruce LP. Greenspruce nabędzie udziały poprzez swoją luksemburską spółkę celową

Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych za kwotę do 29,45 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki

CCC: Efekt przeszacowania wartości instrumentów finans. na wyniki to 2,9 mln zł

finansowy grupy i wyniesie 2,9 mln zł. W nawiązaniu do zawartych umów opcji nabycia pakietów mniejszościowych w spółkach eobuwie.pl, HR Group Holding S.? r.l., DeeZee oraz Karl Voegele AG dokonano rewizji prognoz otrzymanych od ww. spółek, stanowiących główny parametr wpływający

PHN ma list intencyjny ws. nabycia biurowca o powierzchni ponad 25 tys. m2

Warszawa, 14.08.2015 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny ws. nabycia budynku biurowego o powierzchni ponad 25 tys. m2, podała spółka. "Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości informuje, że w dniu 14 sierpnia

Corween Investments wnioskuje do UOKiK ws. nabycia mienia Huty Częstochowa

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Corween Investments złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia należącego do ISD Huta Częstochowa, podał Urząd. Wniosek wpłynął 28 sierpnia, sprawa jest w toku

Globalworth Holding skupił 1 075 178 akcji Globalworth Poland Real Estate N.V.

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Globalworth Holding w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., ogłoszonego 26 kwietnia, skupił łącznie 1 075 178 akcji tej spółki, podał Santander Bank Polska, podmiot pośredniczący w

Getin Holding zarekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

leasingową. Ważną pozycję w międzynarodowej strukturze grupy Getin Holding zajmuje działająca w Rosji spółka Carcade, będąca jednym z liderów tamtejszego rynku leasingowego. W 2011 roku Getin Holding nabył, za pośrednictwem Carcade, działający na terenie Federacji Rosyjskiej Kubanbank. Akcje Getin Holding

Grupa WP została właścicielem 100% udziałów w Domodi

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - WP Holding nabyła pozostałe 14% udziałów w spółce Domodi. Wartość transakcji wyniosła 33,4 mln zł. WP stała się jedynym właścicielem Domodi, podała spółka. "To kolejny etap transakcji. W marcu br. WP nabyła 35

Skarbiec Holding chce być dominujacym akcjonariuszem Trigon TFI

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Skarbiec Holding podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z akcjonariuszami Trigon TFI, mających na celu docelową zamianę posiadanych przez nich akcji Trigon TFI na akcje nowej emisji spółki w styczniu 2018 r., podała spółka, ujawniając opóźnioną

PGE nabyła Farmę Wiatrową Skoczykłody o łącznej mocy 36 MW

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) nabyła Farmę Wiatrową Skoczykłody o łącznej mocy 36 MW, podała spółka. "Zgodnie z moją zapowiedzią z marca o podejmowaniu działań akwizycyjnych w obszarze lądowych farm wiatrowych

Rafał Juszczak zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Getin Holding

działająca w Rosji spółka Carcade, będąca jednym z liderów tamtejszego rynku leasingowego. W 2011 roku Getin Holding nabył, za pośrednictwem Carcade, działający na terenie Federacji Rosyjskiej Kubanbank. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

PHN wyemitował obligacje serii A o wartości nominalnej do 160 mln zł

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) wyemitował 160 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 160 mln zł w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. "Polski Holding Nieruchomości z sukcesem

Skarbiec TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia FIZ-u od Lartiq

proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe i inne zbywalne prawa majątkowe określone w statucie funduszu. Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie akcji własnych na kwotę do 8 mln zł

treści niniejszej uchwały zostaną nabyte akcje za kwotę nie wyższą niż 8 000 000 zł. Środki na nabycie akcji pochodzić będą z środków własnych spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym w celu sfinansowania zakupu akcji własnych spółki" - czytamy w uchwale

Elemental planuje przeprowadzenie akwizycji w Wielkiej Brytanii w tym miesiącu

Warszawa, 02.11.2016 (ISBnews) - Elemental Capital, spółka zależna Elemental Holding, kontynuuje negocjacje w sprawie nabycia pakietu nie mniej niż 51% udziałów w spółce z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych na terenie Wysp Brytyjskich i planuje

Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za szt.

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za akcję, podała spółka. "Przedmiotem niniejszej oferty zakupu akcji) spółki Introl [...] jest nabycie do 500 000 sztuk zdematerializowanych akcji

W wezwaniu na akcje Colian złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 walorów spółki

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje Colian Holding złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 akcji spółki, podał Ipopema Securities, podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu wezwania. "Po nabyciu wskazanej liczby akcji po rozliczeniu

Getin Holding może poinformować o kolejnych akwizycjach w ciągu kwartału

zajmuje działająca w Rosji spółka Carcade, będąca jednym z liderów tamtejszego rynku leasingowego. W 2011 roku Getin Holding nabył, za pośrednictwem Carcade, działający na terenie Federacji Rosyjskiej Kubanbank. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

Luma Holding wzywa do sprzedaży 6,29 mln akcji Protektora po 4,2 zł sztuka

. Przewidywana data transakcji na GPW ustalona jest na 12 października. Minimalna liczba akcji po osiągnięciu której Luma Holding zobowiązała się do nabycia akcji w ramach wezwania wynosi 3,296 mln. Luma Holding, przez podmiot zależny Luma Investment, posiada

JW Construction kupił działki w Gdańsku za 20,5 mln zł netto pod ok. 530 lokali

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - J.W. Construction Holding zawarł umowę nabycia działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków położonych w Gdańsku przy ul. Starowiejskiej 67 za 20,5 mln zł netto, podała spółka. Na zakupionych

Spółka zależna JR Holding kupuje nieruchomości w Sosnowcu za łącznie 9,8 mln zł

Warszawa, 25.07.2016 (ISBnews) - Spółka zależna JR Holding ? Palabra - zawarła z osobami fizycznymi umowę nabycia dwóch nieruchomości i udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości w Sosnowcu za łącznie brutto 9,84 mln zł, podała spółka. Do

WZA Getin Holding zdecyduje 27 III o skupie akcji własnych za maks. 80,3 mln zł

liderów tamtejszego rynku leasingowego. W 2011 roku Getin Holding nabył, za pośrednictwem Carcade, działający na terenie Federacji Rosyjskiej Kubanbank. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku. (ISBnews)

JR Holding kupuje nieruchomości w Żorach za łącznie 26,4 mln zł brutto

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - JR Holding zawarł dwie przedwstępne umowy nabycia nieruchomości w Żorach o całkowitej wartości przekraczającej 26,4 mln zł brutto, podała spółka. "Segment nieruchomości nadal pozostaje fundamentem działalności

CCC ma zgody urzędów w Niemczech i Austrii na nabycie 30,5% udziałów HR Group

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Niemiecki i austriacki federalny urząd antymonopolowy wydały decyzję stwierdzającą brak materialnych przesłanek do wydania sprzeciwu wobec nabycia przez CCC łącznie 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group oraz nabyciu przez Blitz GmbH 100