nabycia zorganizowanej

Kup radiowóz za 175 zł

Przetarg na używane wozy policyjne zorganizowała komenda w Białymstoku. Do nabycia polonezy, żuki, uazy. Ceny wywoławcze samochodów już od 175 zł.

ZM Henryk Kania: Cedrob obniżył cenę nabycia ZCP do 82,1 mln zł

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Cedrob dokonał zmiany oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania), podały ZM Henryk Kania. Zmiana polega na obniżeniu zaproponowanej ceny do 82,1

CCC nabyło część przedsiębiorstwa Adler za 77 mln zł

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - CCC podpisało z Adler International aneks do umowy warunkowej i umowę przyrzeczoną, na podstawie której CCC nabyło zorganizowaną część przedsiębiorstwa za łącznie 77 mln zł, podała spółka. "Łączna wartość

Plichta wnioskuje do UOKiK ws. nabycia mienia Polbis Auto

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Spółka Plichta złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) należącego do Polbis Auto, podał Urząd. Wniosek wpłynął 3 września

Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorgan. części ZM Henryk Kania

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania, podał Tarczyński. "Zarząd Tarczyński S.A. informuje o złożeniu przez pełnomocnika spółki do

Rawlplug zawiesił buy-back, zaprosi do składania ofert sprzedaży akcji

zamierza skierować do akcjonariuszy, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, które zostaną nabyte poprzez transakcje poza obrotem zorganizowanym. "Liczba oraz cena akcji będących przedmiotem nabycia w ramach zaproszenia do

Rafako wydłużyło okres wyłączności ARP w zakresie sprzedaży oddziału do 31 VII

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Rafako wyraziło zgodę na wydłużenie do 31 lipca 2020 roku wyłączności Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rafako, tj. oddziału w Solcu Kujawskim

Spółka Benefit Systems podpisała aneks i umowę dot. zakupu klubów fitness

przedsiębiorstwa w postaci klubów fitness, podała spółka. Benefit System wraz ze spółką Fitness Place podpisał także z panem Bartoszem Gibałą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Gibała Platinium (PBG) z siedzibą w Krakowie przedwstępna warunkową umowę nabycia zorganizowanej części

Rawlplug zaprosił do sprzedaży max. 1,5 mln akcji własnych po 7,5 zł/sztuka

akcji spółki w transakcjach poza obrotem zorganizowanym będzie nie więcej niż 1 500 000 akcji, które stanowią 4,606% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 4,606% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Proponowana cena zakupu ustalona przez zarząd spółki wynosi 7,5 zł za

CCC ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia Adler International

warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w dniu 11 kwietnia 2018 roku" ? czytamy w komunikacie. W kwietniu CCC podpisało warunkową umowę z Adler International dotyczącą nabycia przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie

Autorud złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Pol-Mot Auto

;Autorud zamierza nabyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki Pol-Mot Auto, prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek, naprawy i konserwacji maszyn, handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi i naprawy pojazdów samochodowych, w

IMS skupi w I transzy do 325 tys. akcji własnych po 4 zł za sztukę

lutego, a zakończy 21 lutego. Pośredniczącym w tym procesie jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. "Emitent w I transzy zamierza nabyć nie więcej niż 325 000 sztuk akcji, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 4 zł za jedną akcję. Ww. propozycja będzie przedmiotem

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

; odpowiednio – uzyskaniem, bezpośrednio, pośrednio lub następczo: „znaczącego uczestnictwa” (definiowanego w skrócie jako 10 proc., 20 proc. lub 40 proc. udziału w głosach, kapitale lub zyskach lub nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) lub statusu

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze jest wstępnie zainteresowany przejęciem przez spółkę zależną - Mostostal Zabrze Elektro - przedsiębiorstwa pod firmą Elektrobudowa S.A. w upadłości lub zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa, w tym m.in. w postaci całości

Benefit Systems wraz ze spółką zależną kupił 2 kluby fitness za 11,25 mln zł

20.07.2017 r. pomiędzy emitentem, jako pożyczkodawcą, a kupującym, jako pożyczkobiorcą, przeznaczonej na zapłatę łącznej ceny nabycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa nabywanych przez kupującego oraz zakupu dodatkowego wyposażenia. Na mocy aneksu podwyższona została kwota udzielonej pożyczki do

Dino Polska złożył do UOKiK wniosek ws. nabycia części mienia Domex-Kuśnierek

. Koncentracja polega na nabyciu przez Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie części mienia innego przedsiębiorcy, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Domex-Kuśnierek sp.j. z siedzibą w Rydzynie, podał Urząd. Dino Polska S.A. tworzy ogólnopolską sieć średniopowierzchniowych

Akcjonariusze Trans Polonii przyjęli program nabywania akcji własnych

przez spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia akcji; b. transakcji zawartych na rynku regulowanym; c. zawierania transakcji pakietowych; d. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, podano także. Według informacji spółki, akcje

Auto Centrum złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia części mienia Abra

;Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy nabycia przez Auto Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Abra S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w

CCC kupiła spółkę Shoe Express z Rumunii za 33 mln euro

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - CCC Shoes & Bags - spółka zależna CCC - zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Shoe Express S.A. z siedzibą w Bukareszcie, podało CCC. Łączna wartość transakcji to 33 mln euro. "Spółka Shoe Express uprzednio nabyła

Unimot zrezygnował z przejęcia części przedsiębiorstwa na rynku paliwowym

uwzględnieniu potencjalnego wpływu kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na działalność i dalszy rozwój spółki, zarząd postanowił odstąpić od nabycia ZCP" - czytamy w komunikacie w związku z podaniem do wiadomości informacji opóźnionej dotyczącej zawarcia listu intencyjnego

Elektrobudowa ma ogłosić dziś zaproszenie do rokowań o przejęciu masy upadłości

składników masy upadłości przedsiębiorstwa, podała spółka. Przejęcie ma się odbyć "poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

. Według stanu na dzień publikacji raportu za 2018 r. Grupa Santander Bank Polska przeprowadziła wstępne rozliczenie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska i DB Securities. "Ze względu na to, że termin ustalenia ceny początkowej był znacznie

Agora: Transakcja nabycia Eurozet odbyła się zgodnie z prawem

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Agora deklaruje, że transakcja nabycia udziałów w Eurozet - właścicielu m.in. Radia Zet - przez czeską SFS Ventures i Agorę jako wspólników została przeprowadzona z zachowaniem wszelkich przepisów prawa, poinformowała członek zarządu Anna

Immomok złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części Almy, Krakowskiego Kredensu

. Celem nabycia zorganizowanych części mienia Alma w Krakowie, Tarnowie i Sopocie jest dalszy rozwój sklepów pod marką Leclerc. "Celem nabycia akcji Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. jest wejście na zupełnie nowy dla zgłaszającego segment rynku sprzedaży produktów

GetBack nabył 99,38% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - GetBack nabył od funduszy zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) ok. 99,38% akcji EGB Investments za 207,57 mln zł, podały spółki. "Na podstawie umowy sprzedaży akcji EGB zawartej

Agora sprzedała Domiporta.pl spółce Auto Centrum z Krosna

dzisiejszym informacji w przedmiocie zakończenia negocjacji i zawarcia przez spółkę zależną Domiporta Sp. z o. o. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55? kodeksu cywilnego stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności

BNP Paribas Bank Polska miał 614,69 mln zł zysku netto w 2019 r.

;Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto w 2019 r. oraz na porównywalność wyników z 2018 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL). W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police kary pieniężne w łącznej wysokości 1 mln zł za naruszenia w raportach okresowych związane z nabyciem African Investment Group (AFRIG), podała Komisja

Capital Park: Zawarto umowę dot. zbycia udziałów w Townsend Holding B.V.

, poinformował Capital Park. "Warunkiem nabycia przez Mirelf udziałów jest, m.in., uzyskanie przez Mirelf zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji" - czytamy w komunikacie. Nabycie udziałów będzie skutkowało

KNF nakazała przeniesienie środków pieniężnych z Pekao IB do BM Pekao 

Pekao (BM Pekao), w związku z planowaną transakcją nabycia przez bank zorganizowanej części Pekao IB, podała Komisja. Zgodnie z art. 89 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku m.in. zaprzestania prowadzenia rachunków przez podmiot prowadzący działalność

Gi Group złożyło w trzech krajach wnioski w sprawie przejęcia Work Service

powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową, Gi Group ustaliło warunki nabycia ok. 56% akcji Work

Mirosław Cichy i Robert Krotoski mają zgodę UOKiK na podział grupy kapitałowej

. Mirosław Cichy w ramach koncentracji przejmie wyłączną kontrolę (przejście z kontroli sprawowanej wspólnie) nad częścią grupy kapitałowej Krotoski-Cichy obejmującą Auto-Handel-Centrum Krotoski-Cichy z siedzibą w Wysogotowie (z wyłączeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Częstochowie), Krotoski

CCC kupi od Adler International sklepy działające pod marką CCC za 68,5 mln zł

. "Na podstawie umowy CCC zobowiązał się do nabycia od sprzedającego zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Adler ZCP) obejmującej prowadzenie salonów detalicznej sprzedaży obuwia oznaczonych logo 'CCC', wchodzących w skład sieci sprzedaży zorganizowanej przez CCC, z wykorzystaniem organizacyjnie i

Sescom podtrzymuje cenę nabycia ZCP od Cube.ITG w wysokości 6,23 mln zł

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Sescom podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w sprawie ustalenia ostatecznej ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Cube.ITG na 6,23 mln zł, podała spółka. Podjęte zostały działania w kierunku polubownego ustalenia ceny

Spółka zal. Marvipolu ma umowę nabycia gruntu w Sopocie za 5,01 mln zł netto

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Projekt 888 - spółka zależna Marvipolu - zawarł z Gminą Miasta Sopotu umowy, na mocy której nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1 ha w Sopocie za cenę 5,01 mln zł plus VAT, podał Marvipol

Gobarto zawarło umowę z Cedrobem dotyczącą zakupu ZM Silesia za 78 mln zł

należących do Cedrob oraz umowy najmu i dzierżawy sklepów i nieruchomości związanych z zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa będących przedmiotem sprzedaży, dodano. "Nabycie ww. aktywów wpisuje się strategię działania na lata 2015-2019" - podkreślono w komunikacie

GetBack przydzielił obligacje serii MM o wartości nominalnej 20 mln zł

zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

ZM Henryk Kania wnioskuje do KNF ws. podejrzenia manipulacji przez Tarczyńskiego

cenami instrumentów finansowych w związku z informacją tej spółki o złożeniu oferty na zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania, podała spółka. "Emitent zaprzecza, jakoby pismo Tarczyński S.A. z dnia 21 sierpnia 2019 r. stanowiło ważną warunkową ofertę nabycia

Spółka Famuru nabyła zakład Famago w Zgorzelcu za 11,1 mln zł

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Fugo - spółka zależna Famur Famak (dalej: Famak) zawarła z syndykiem masy upadłości Famago umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), wchodzącego w skład Famago za 11,06 mln zł, podał Famur. "Cena

Akcjonariusze SMT zgodzili się na buy-back kosztem min. 66 mln zł

Warszawa, 10.03.2016 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki SMT wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych wszystkich serii w celu ich umorzenia, podała spółka. Spółka ma przeznaczyć na ten cel co najmniej 66 mln zł. "

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Aktualnie wykonawca poinformował zamawiającego o zbyciu zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki oraz przedłożył umowę zbycia. Wskazał także, że spółka nabywająca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z

Cube.ITG nie zgadza się na cenę sprzedaży ZCP ustaloną przez Sescom

komunikacie. 17 maja br. Sescom dokonał ustalenia ostatecznej ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG na 6,2 mln zł i przekazał spółce oświadczenie o ustaleniu ostatecznej ceny nabycia. Pod koniec kwietnia 2016 r. Cube.ITG zawarł

CCC złoży skargę do WSA po utrzymaniu przez IAS niekorzystnej decyzji podatkowej

cywilnoprawnych wraz z odsetkami w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy z 2014 r. zawartej z CCC Shoes & Bags, podało CCC. Spółka zapowiada skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). "Na zobowiązania z tytułu podatku emitent w

MCI Management rozpoczął skup nie więcej niż 2,63 mln akcji własnych

dzień zawarcia transakcji nabycia akcji nabywanych poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych: 27 listopada 2017 r. Przewidywany dzień przeniesienia akcji nabywanych na rachunek nabywającego poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia

Ostróda Yacht wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia części mienia Delphia Yachts Kot

. "Zgłoszenie dotyczy zamiaru nabycia przez Ostróda Yacht Sp. z o.o. od Delphia Yachts Kot Sp.j. zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych (przedsiębiorstwa) przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie produkcji rekreacyjnych jednostek pływających o długości kadłuba

NFOŚiGW: Jutro rusza nabór wniosków o dofinans. zakupu pojazdów elektrycznych

śmielszy, ale mamy nadzieję, że pozwoli nam zebrać doświadczenie w zakresie implementacji programów wsparcia elektromobilności" - powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski w trakcie webinaru, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywmnych (PSPA) wspólnie z Funduszem

Akcjonariusze Santander BP zdecydują 23 IX o podziale Santander Securities

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydują o podziale Santander Securities oraz zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Usług Inwestycyjnych, wynika z projektów na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 23 września

Famur planuje nabyć w wezwaniu 4 178 208 akcji Primetech po 1,45 zł/szt.

Famur. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za sztukę. Celem Famuru jest posiadanie 100% akcji Primetech. "W wyniku planowanego wezwania, Famur, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4 178 208 akcji uprawniających do 4 178 208 głosów na walnym

AXA złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na nabycie Liberty Ubezpieczenia

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie części mienia Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros używanej do prowadzenia działalności

KNF ukarała kolejnego prezesa domu maklerskiego za aferę GetBacku

administracyjnej na członka zarządu wskazuje uczestnikom rynku kapitałowego, jak istotne znaczenie ma rzetelne i profesjonalne zorganizowanie procesu oferowania instrumentów finansowych - podkreśla KNF Zarzuty kierowane w stosunku do wszystkich ukaranych są bardzo podobne. Głównym zarzutem postawionym im przez KNF

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

zamiennych na akcje spółki, które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości wobec obligacji i akcji, oraz skierowanie ofert nabycia obligacji do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez zarząd, podano także

Bank BGŻ BNP Paribas nie planuje kolejnych akwizycji

przejęcie zorganizowanej części działalności Raiffeisen Banku Polska, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód. W kwietniu Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas (BNPP) zawarły umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Nabywana część

Agora sprzeda Domiporta, dokona odpisów obciążających jej wynik za I kw. 2020 r.

negocjacji jest sprzedaż zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą Domiporta Sp. z o.o. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego takie, jak m.in. znaki towarowe, prawa do domen internetowych, oprogramowanie, bazy danych

Przegląd informacji ze spółek

przez AOC Health wezwanie na 10,6% akcji spółki pozostanie bez istotnego wpływu na dotychczasową działalność, a cena w wezwaniu (66,4 zł za akcję) jest godziwa, podał PBKM. Cedrob złożył ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Atal ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 100 000 000 zł , - emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu (?). Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w

CCC utworzyło 21 mln zł rezerwy w związku z decyzją organu podatkowego

. "Decyzja zarządu związana jest z otrzymaniem wydanej przez naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu decyzji w sprawie określenia spółce CCC.eu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu dokonanej czynności nabycia zorganizowanej części

Ziobro finiszuje z projektem, który pozwoli prewencyjnie konfiskować majątki Polaków

majątki - domy, pieniądze, samochody, biżuterię itp. - które w ciągu ostatnich pięciu lat były w posiadaniu podejrzanego lub oskarżonego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Największe kontrowersje wiążą się jednak z tym, że ma nie mieć znaczenia, kto obecnie jest właścicielem majątku, który

PGNiG zdecydowało o nabyciu 37,1 mln akcji własnych po 5 zł sztuka

. Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych 10 listopada. Przewidywany dzień przeniesienia akcji oraz rozliczenia transakcji nabycia to 14 listopada. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu

Altus Agent Transferowy ma zgodę KNF na nabycie BPH TFI

w komunikacie spółki. "Nasza oferta publiczna, z której w lipcu 2014 r. pozyskaliśmy 155,6 mln zł, została zorganizowana z myślą o akwizycjach tego typu TFI. Wcześniejsze próby nabycia BPH TFI nie były udane. Tym razem, wszystko na to wskazuje, uda się nam pomyślnie

LC Corp wygrał przetarg na działkę w Gdańsku za 24,38 mln zł

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - LC Corp został nabywcą nieruchomości przy ul. Letnickiej w Gdańsku za 24,38 mln zł brutto, podała spółka. "W dniu dzisiejszym tj. 16 marca 2018 r. podpisany został protokół ze zorganizowanego w dniu 7 marca 2018 r

Polwax sfinalizował zakup laboratoriów od Lotos Lab

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Polwax zawarł dziś umowę przyrzeczoną nabycia przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci dwóch laboratoriów od Lotos Lab - spółki zależnej Grupy Lotos, podała firma. "Zarząd (...) informuje, że w

4fun Media prognozuje min. 15 mln zł przychodów z e-commerce w 2019 r.

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Mustache Sp. z o.o., spółka zależna 4fun Media, nabyła aktywa przedsiębiorstwa Mustache Warsaw za ok. 0,49 mln zł, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że dzięki poczynionym inwestycjom kapitałowym, jak i rozwojowi marek produktowych

Merlin Group przeprowadzi emisję obligacji o wartości 24 mln zł

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Merlin Group podjął uchwałę w sprawie emisji 24 000 obligacji zwykłych imiennych serii F12 niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda w trybie subskrypcji prywatnej oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji nabycia

Akcjonariusze PZU zdecydują 24 V o wypłacie 2,8 zł dywiendy na akcję

ubiegłych wynikający z rozliczenia nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH SA przez Alior Bank SA w kwocie 19 681 287,17. Proponowany dzień wypłaty dywidendy to 14 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy to 5 września br. W czerwcu ub.r

Przegląd informacji ze spółek

wzywający. PKP Cargo rozpoczęło rozmowy z rumuńskimi spółkami Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL i Romcargounit SRL dotyczące nabycia w nich udziałów, podała spółka. Miraculum podpisało umowę agencyjną z partnerem działającym na Bliskim Wschodzie

GetBack przydzielił obligacje serii JT o łącznej wartości nom. 9,97 mln zł

) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

Benefit Systems sfinalizował zakup 9 klubów fitness za 38,6 mln zł

wszystkie warunki zawieszające wskazane w warunkowej umowie sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci klubów fitness należących do Platinium Wellness sp. z o.o.,[...], a cena sprzedaży w wysokości 38 568 124,91 zł została przez kupującego zapłacona, w terminie przewidzianym przez strony w

Podatki od nieruchomości w "Polskim ładzie". Duże zmiany dla wynajmujących mieszkania

swojej działalności. Teraz, gdy podatnik w zaufaniu do państwa i stanowionego przez nie prawa już nieruchomość nabył, zostaje zaskoczony przez rząd zmianą reguł w trakcie gry – twierdzi doradca. I dodaje: - Rząd brutalnie zmienia zasady w odniesieniu do tych podatników, którzy już nieruchomości

Orbis sprzeda hotel i nieruchomość w Toruniu za łącznie 11 mln zł netto

. "Emitent i Cube spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (nabywca) zawarły [...] przyrzeczoną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu 'ibis budget Toruń', położonego w Toruniu przy ul. Jerzego Popiełuszki 2a za cenę netto 6 450 000 złotych

SRK: Wpłynęła jedna oferta zakupu kopalni 'Makoszowy'

wypełnienie oferent zostanie zaproszony do negocjacji w terminie do 3 października br. Wśród wymaganych dokumentów są m.in. oświadczenia dotyczące kontynuowania dotychczasowej działalności nabywanej kopalni oraz posiadania możliwości sfinansowania ceny nabycia kopalni oraz jej

KNF zezwoliła na podział DBPL przez wydzielenie części majątku do BZ WBK

włączenie części majątku DB Polska w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej bankowość detaliczną, bankowość prywatną i bankowość biznesową (MSP) do BZ WBK" - czytamy w komunikacie z posiedzenia KNF. Jednocześnie BZ WBK informuje, że wskazana wyżej decyzja

SRK ogłosiła przetarg na sprzedaż KWK Makoszowy w Zabrzu

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) ogłosiła postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na sprzedaż kopalni KWK Makoszowy w Zabrzu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotem sprzedaży jest "

JSW wykupi obligacje o łącznej wartości 71,5 mln zł i 13,2 mln USD 18 stycznia

obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice". Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący

Resort Ziobry przygotował projekt pozwalający konfiskować majątek Polaków, który wcześniej należał do podejrzanego

. - które w ciągu ostatnich pięciu lat były w posiadaniu podejrzanego lub oskarżonego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Największe kontrowersję wiążą się jednak z tym, że dla prokuratury nie będzie miało znaczenia, kto obecnie jest właścicielem majątku, który kiedyś należał do podejrzanego

Ziobro dostał zielone światło. Projekt, który pozwoli prewencyjnie konfiskować majątek

, że państwo będzie mogło przejmować majątki - domy, pieniądze, samochody, biżuterię itp. - które w ciągu ostatnich pięciu lat były w posiadaniu podejrzanego lub oskarżonego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Największe kontrowersje wiążą się jednak z tym, że ma nie mieć 

Sfink Polska podpisał umowę inwestycyjną ze spółkami Cafe Contact oraz Inwento

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podpisał umowę intencyjną z Cafe Contact Sp. z o.o. z oraz Inwento Sp. z o.o., której rezultatem może być nabycie przez Sfinks marek gastronomicznych: "Meta Seta Galareta", "Meta Disco" oraz "Funky

WPEF VI Holding V ma zgodę UOKiK na nabycie akcji Kredyt Inkaso

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał WPEF VI Holding V B.V. zgodę na nabycie akcji Kredyt Inkaso, podał fundusz. "Ziścił się warunek, o którym mowa w punkcie 24 Wezwania, tj. w dniu 17 sierpnia

Przegląd informacji ze spółek

. Rafako wyraziło zgodę na wydłużenie do 31 lipca 2020 roku wyłączności Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rafako, tj. oddziału w Solcu Kujawskim oraz 100% udziałów w spółce Rafako E-Bus, podała spółka

ZUE zakończyło buy-back, skupiło 1,5% akcji

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - ZUE w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych nabyła łącznie 264 652 akcji, stanowiących 1,5% kapitału, podała spółka. "Odkup akcji był realizowany od dnia 7 stycznia 2015 r. na podstawie uchwały nr 4

PeP złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części przedsiębiorstwa Kolporter

Warszawa, 22.02.2017 (ISBnews) - Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa spółki Kolporter, podał Urząd

Getback przydzielił obligacje serii JW i ME o wartości nominalnej 41,58 mln zł

zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

GetBank przydzielił obligacje serii MB o wartości nominalnej 24 mln zł 

zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

GetBack przydzielił obligacje serii BZ o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł

art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

GetBack przydzielił obligacje serii JS o łącznej wartości nominalnej 23,8 mln zł

trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Akcjonariusze Gobarto za rozwojem segmentu przetwórstwa mięsa i produkcji wędlin

towarzyszące, umowy licencyjne dotyczące znaków towarowych należących do Cedrob oraz umowy najmu i dzierżawy sklepów i nieruchomości związanych z zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa będących przedmiotem sprzedaży, dodano. Jak podkreślano, nabycie tych aktywów wpisuje się strategię działania na lata 2015

Przegląd prasy

--JHM Development nabył działkę w Gdańsku pod budowę ok. 260 lokali --Indeks WIG20 spadł o 0,37% na zamknięciu w czwartek --Obligacje CCC o wart. 210 mln zł zadebiutują jutro na Catalyst --Wskaźnik zaufania konsumentów

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

wartości godziwej przez inne całkowite dochody) oraz łącznym wynikiem z pochodnych instrumentów finansowych i walutowych operacji międzybankowych. Uwzględniając zysk osiągnięty w obu okresach z tytułu sprzedaży/nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pozostałe dochody zmniejszyły się o 15,2% r/r

PKO BP przeprowadzi emisję obligacji dla Olsztyna na kwotę 90,5 mln zł

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski zorganizuje emisję obligacji komunalnych na kwotę 90,5 mln zł dla miasta Olsztyn. Udział banku w zakresie emisji obligacji komunalnych to ponad 40%, co odpowiada obligacjom o wartości 8 mld zł, podał bank

Tauron złożył do UOKiK wniosek o zgodę na nabycie KWK Brzeszcze

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie części mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń - aktywów kopalni węgla kamiennego Brzeszcze, podał Urząd

Getback przydzielił obligacje serii JA, JB, JC i JD na łącznie 56,2 mln zł

trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Getback przydzielił obligacje serii GT o łącznej wartości nominalnej 6,2 mln zł

pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

ZEM 2 z grupy Węglokoks złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części HW Pietrzak

toku. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców w drodze nabycia przez ZEM 2 zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej ze spółki HW Pietrzak Holding Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej jako HW Pietrzak Holding Spółka Akcyjna Oddział Walcownia Blach

BNP Paribas BP miał 114,76 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

kwartałach 2019 r. oraz na porównywalność wyników z trzema kwartałami 2018 r. była realizacja 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Rachunek zysków i strat grupy kapitałowej banku za trzy kwartały 2018 r. nie zawiera przychodów i kosztów

Grupa WP sfinalizowała umowę nabycia 6,31% akcji eSky.pl

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Po spełnieniu się warunku zawieszającego, Grupa Wirtualna Polska sfinalizowała warunkową umowę nabycia 6,31% akcji eSky.pl, podał Wirtualna Polska Holding. "W dniu 19 czerwca 2017r., miało miejsce spełnienie

PBKM zainwestował 2,8 mln euro w turecki bank komórek macierzystych

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 70% udziałów w tureckim banku komórek macierzystych, działającym dotychczas w ramach struktury firmy Acbadem Healthcare Group za kwotę 2,8 mln euro (ok. 12,9

Gobarto podpisało z Cedrobem umowę zakupu 100% akcji ZM Silesia za 78 mln zł

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Gobarto podpisało z Cedrobem umowę warunkową nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Zakładów Mięsnych Silesia (ZM Silesia) za 78 mln zł, poinformowała spółka. Gobarto przejęło również zorganizowaną część przedsiębiorstwa Cedrobu w postaci

Przegląd informacje ze spółek

JHM Development nabył działkę o powierzchni 1,7 ha w Gdańsku, na której planuje zbudować ok. 260 lokali, podała spółka. Cena nabycia to 9,84 mln zł brutto. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył datę pierwszego notowania obligacji

Akcjonariusze PZU zdecydują 28 VI o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję 

się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 3) kwotę 19 681 287,17 zł przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych wynikających z ostatecznego rozliczenia nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH SA przez Alior Bank SA