nabycia przedsiębiorstwa

Grodno nabyło część przedsiębiorstwa Elektromag, wzmacnia segment przemysłowy

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) ? Grodno podpisało umowę zakupu większości przedsiębiorstwa Elektromag za 4,3 mln zł, podała spółka. Transakcja pozwoli wzmocnić pozycję Grodna w segmencie przemysłowym. "Umowa na przejęcie oddziału w Brwinowie została podpisana 24 lutego br

Nie złożono ofert na nabycie PPZ w Niechlowie. MSP unieważniło przetarg

Resort skarbu na początku października zaprasił po raz kolejny do składania ofert w przetargu publicznym na nabycie akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie z siedzibą w Niechlowie. Oferty można było składać do 31 października

W roju obligacji na rynku pierwotnym i wtórnym

również powinien zwrócić uwagę na długość ich "życia". Rzadko ma możliwość nabycia ich na rynku pierwotnym, bo są to emisje z reguły przeznaczone dla ograniczonej liczby instytucji finansowych i są sprzedawane w ofertach prywatnych, a nie publicznych. Wtedy chętnemu nie pozostaje nic innego, jak

Elektrobudowa: Do spółki wpłynęły trzy oferty Mostostal Zabrze Elektro

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - W odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Elektrobudowy w upadłości poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób

ZM Henryk Kania: Cedrob obniżył cenę nabycia ZCP do 82,1 mln zł

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Cedrob dokonał zmiany oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania), podały ZM Henryk Kania. Zmiana polega na obniżeniu zaproponowanej ceny do 82,1

Cedrob zaoferował nabycie zorganizowanej części przeds. ZM Kania za 100 mln zł

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Cedrob złożył ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji za 100 mln zł netto, podała spółka. "18 lutego 2020 r

W wezwaniu ogłoszonym przez PPL nabyto 10 543 286 akcji Baltony

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - W wezwaniu ogłoszonym na akcje Baltony przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przedmiotem transakcji nabycia przez wzywającego, w dniu 2 marca 2020 r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 10 543 286 akcji spółki, podał

PPL nabędą akcje Baltony w ramach wezwania

zgromadzeniu nabędzie akcje w ramach tego wezwania, podało Biuro Maklerskie PKO BP, które pośredniczy w wezwaniu. "W związku z ogłoszonym w dniu 15 października 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji

Delko złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Waldi

;Zgłaszana koncentracja polega na przejęciu przez spółkę Delko S.A. z siedzibą w Śremie kontroli nad spółką Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach. Koncentracja nastąpi w ramach jednej transakcji polegającej na nabyciu 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z

Tarczyński wycofał się z procesu nabycia zorganizowanej części ZM Henryk Kania

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Tarczyński zakończył rozmowy w sprawie udziału w procesie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji, podała spółka. "Zarząd po dokonaniu oceny obecnej

Plichta wnioskuje do UOKiK ws. nabycia mienia Polbis Auto

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Spółka Plichta złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) należącego do Polbis Auto, podał Urząd. Wniosek wpłynął 3 września

Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorgan. części ZM Henryk Kania

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania, podał Tarczyński. "Zarząd Tarczyński S.A. informuje o złożeniu przez pełnomocnika spółki do

PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) ogłosiło zamiar nabycia akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona (PHZ Baltona) w drodze przymusowego wykupu, podało PPL. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki

ARP odstąpi od umowy nabycia ST3 Offshore

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zamierza odstąpić od umowy nabycia przedsiębiorstwa od ST3 Offshore w związku z niezrealizowaniem jej koniecznych warunków, podała Agencja. "3 stycznia br. w wyniku

Agora rozpoczęła negocjacje dot. sprzedaży Domiporta z inwestorami zewnętrznymi

Domiporta), Domiporta rozpoczęła dodatkowo negocjacje w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa Domiporta w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego na rzecz inwestorów zewnętrznych potencjalnie zainteresowanych jego nabyciem, niepowiązanych osobowo ani kapitałowo z Domiporta" - czytamy w komunikacie

PKP PLK ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia PNI

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) części mienia Przedsiębiorstwa Napraw

CCC ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia Adler International

warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w dniu 11 kwietnia 2018 roku" ? czytamy w komunikacie. W kwietniu CCC podpisało warunkową umowę z Adler International dotyczącą nabycia przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie

Libet przyznał potencjalnemu inwestorowi wyłączność negocjacyjną na 6 tygodni

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Libet wyraził gotowość do kontynuacji negocjacji z inwestorem, który przedstawił ofertę nabycia przedsiębiorstwa, i przedstawienia oferty walnemu zgromadzeniu, podała spółka. Oferentowi przyznano wyłączność negocjacyjną na sześć tygodni

ZM Silesia złożyły wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia Rubin Energy

Mięsne Silesia Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach planuje nabycie przedsiębiorstwa należącego do spółki Rubin Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy dzierżawy" - czytamy w komunikacie. Zakłady Mięsne Silesia z siedzibą

Kruk ma umowę nabycia wierzytelności na 246 mln euro w Hiszpanii

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała umowę nabycia portfela niezabezpieczonych wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich oraz wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku hiszpańskim, podał

Synthos sfinalizował nabycie Ineos Styrenics za 80 mln euro

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Synthos sfinalizował umowę nabycia Ineos Styrenics - przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją polistyrenu spienialnego (EPS) - od Ineos Enterprises za 80 mln euro, podała spółka. "Dnia 31.08.2016, emitent

Rafako wydłużyło okres wyłączności ARP w zakresie sprzedaży oddziału do 31 VII

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Rafako wyraziło zgodę na wydłużenie do 31 lipca 2020 roku wyłączności Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rafako, tj. oddziału w Solcu Kujawskim

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona", stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, podał

Spółka Benefit Systems podpisała aneks i umowę dot. zakupu klubów fitness

przedsiębiorstwa w postaci klubów fitness, podała spółka. Benefit System wraz ze spółką Fitness Place podpisał także z panem Bartoszem Gibałą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Gibała Platinium (PBG) z siedzibą w Krakowie przedwstępna warunkową umowę nabycia zorganizowanej części

Porty Lotnicze wydłużyły zapisy w wezwaniu na 100% akcji Baltony do 24 stycznia

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) wydłużyły do 24 stycznia 2020 r. termin na składanie zapisów w ramach ogłoszonego wezwania na 100% akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" (PHZ Baltona), podało

Elemental Holding ma warunkową umowę nabycia 49% udziałów w ERM

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Elemental Holding ma warunkową umowę nabycia 49% udziałów w Elemental Resource Management Limited z siedziba w Leeds (ERM), podała spółka. Końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku

PKN Orlen wnioskuje do UOKiK ws. nabycia części mienia PPUH Sarel

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - PKN Orlen złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. nabycia części mienia PPUH Sarel - Ryszard Sabik, które jest właścicielem i prowadzącym stację paliw Orlen na podstawie umowy franczyzowej w Jelczu-Laskowice, podał

PHH złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia podmiotów z rynku usług hotelowych

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Polski Holding Hotelowy (PHH) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Gliwicką Agencją Turystyczną, Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych, AMW Hotele, Hotele Olsztyn oraz nabycia

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze jest wstępnie zainteresowany przejęciem przez spółkę zależną - Mostostal Zabrze Elektro - przedsiębiorstwa pod firmą Elektrobudowa S.A. w upadłości lub zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa, w tym m.in. w postaci całości

Heiztechnik złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kilku przedsiębiorstw

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Heiztechnik sp. z o.o. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Heiztechnik, przejęcia kontroli nad HT Geo, Brager oraz współkontroli nad Heiztechnik RUS, podał Urząd

Global Cosmed ma porozumienie ws. zakupu maszyn i urządzeń od Beromin GmbH

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Global Cosmed podpisał porozumienie w sprawie potwierdzenia warunków zakupu maszyn i urządzeń z Beromin GmbH, na podstawie którego przejmie od niemieckiego przedsiębiorstwa cztery kompletne linie produkcyjne, wyposażenie hali magazynowej i

CD Projekt rozpoczął buy-back

części ceny transakcji nabycia przedsiębiorstwa wrocławskiej spółki" - czytamy w komunikacie. Na początku maja akcjonariusze CD Projekt zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie do 21,1 tys. akcji własnych w celu rozliczenia transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki

Volantis Bidco nabędzie akcje Pfleiderer mimo nieziszczenia 2 warunków wezwania

/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw polegającej na przejęciu kontroli nad spółką w drodze nabycia akcji przez wzywającego" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym wezwanie doszło do skutku i zakończyło się, podano także

WZ CD Projekt zdecydowało o skupie akcji na rozliczenie kupna Strange New Things

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze CD Projekt zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie do 21,1 tys. akcji własnych w celu rozliczenia transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki Strange New Things, wynika z uchwał walnego. ?Zwyczajne

Benefit Systems wraz ze spółką zależną kupił 2 kluby fitness za 11,25 mln zł

20.07.2017 r. pomiędzy emitentem, jako pożyczkodawcą, a kupującym, jako pożyczkobiorcą, przeznaczonej na zapłatę łącznej ceny nabycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa nabywanych przez kupującego oraz zakupu dodatkowego wyposażenia. Na mocy aneksu podwyższona została kwota udzielonej pożyczki do

Grodno ma umowę nabycia spółki Magma za cenę podstawową 20 mln zł

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Grodno podpisało z dwoma osobami fizycznymi umowę nabycia 100% udziałów spółki Magma, podała firma. Cena nabycia została ustalona na 20 mln zł z możliwością korekty w dół. "Zawarcie umowy poprzedzone było

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

jakichkolwiek dodatkowych umów lub aneksów, a obowiązek prawidłowego wykonania zamówienia będzie spoczywać od dnia zawarcia umowy zbycia na spółce, która nabyła przedsiębiorstwo. Dodatkowo obydwie spółki będą z mocy prawa solidarnie odpowiedzialne za prawidłową realizację zamówienia . W umowie zbycia

Autorud złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Pol-Mot Auto

;Autorud zamierza nabyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki Pol-Mot Auto, prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek, naprawy i konserwacji maszyn, handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi i naprawy pojazdów samochodowych, w

Cedrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia mienia ZM Henryka Kania

. "Na czym polega koncentracja: Nabycie przez Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku części mienia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie" - czytamy w komunikacie. "Cedrob planuje nabycie przedsiębiorstwa należącego do spółki

PARP ogłosiła konkurs 'Wdrażanie innowacji przez MŚP' dla wschodniej Polski

produktów lub procesów technologicznych. Przedsiębiorstwo może przeznaczyć pieniądze na koszty inwestycji takie jak: nabycie albo wytworzenie środków stałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych" - czytamy dalej

KNF nałozył kary na AXA Ubezpieczenia i PTE PZU

. Jak podaje KNF, na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2017 r. Towarzystwo zobowiązało się nabyć od Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego przedsiębiorstwo, co wiązało się m.in. z przejęciem aktywów oraz zarządzania Pekao OFE. Do przejęcia przez Towarzystwo zarządzania funduszem doszło

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

; odpowiednio – uzyskaniem, bezpośrednio, pośrednio lub następczo: „znaczącego uczestnictwa” (definiowanego w skrócie jako 10 proc., 20 proc. lub 40 proc. udziału w głosach, kapitale lub zyskach lub nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) lub statusu

Agora sprzedała Domiporta.pl spółce Auto Centrum z Krosna

dzisiejszym informacji w przedmiocie zakończenia negocjacji i zawarcia przez spółkę zależną Domiporta Sp. z o. o. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55? kodeksu cywilnego stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

Kiedyś śmierć przedsiębiorcy wiązała się z końcem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jego bliscy nie mieli więc możliwości, aby ją dalej prowadzić. Teraz jest inaczej. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym wprowadziła formę przejściową w postaci przedsiębiorstwa w spadku. Co to oznacza? Po

ARP złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Energia Euro Park

. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad Energia Euro Park z siedzibą w Mielcu (EEP) przez ARP. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie udziałów reprezentujących 78,35% kapitału zakładowego EEP od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

MZN Property ma rozmowy dot. nabycia spółki obsługującej rynek nieruchomości

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - MZN Property rozpoczął wstępne rozmowy dotyczące możliwości nabycia spółki, której przedmiotem działalności jest obsługa przedsiębiorstw i klientów indywidualnych działających na rynku nieruchomości, podała spółka

CCC kupiła spółkę Shoe Express z Rumunii za 33 mln euro

. Sfinalizowanie transakcji i przeniesienie własności akcji spółki nastąpiło w dniu podpisania umowy nabycia, tj. 25 kwietnia 2018 r., podano także. W grudniu ub. r. CCC podpisał wstępne porozumienie z Peeraj Brands International SRL dotyczące nabycia przedsiębiorstwa obejmującego

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

Dawniej wraz ze śmiercią przedsiębiorcy kończyła się prowadzona przez niego działalność gospodarcza, ale bazując na ustawie o zarządzie sukcesyjnym, wprowadzono właśnie formę przejściową w postaci przedsiębiorstwa w spadku. Oznacza to, że po śmierci przedsiębiorcy działalność (rozumiana jako

Tauron rozpoczął negocjacje ws. nabycia farm wiatrowych w północnej Polsce

projektowych przy jednoczesnym nabyciu wierzytelności bankowej w stosunku do spółek projektowych. Emitent dopuszcza także przeprowadzenie transakcji poprzez nabycie przedsiębiorstw polskich spółek projektowych" - czytamy w komunikacie. Celem negocjacji będzie określenie

BAH ma warunkową umowę nabycia spółki SsangYong Polska

Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców, do dnia 31 lipca 2019 roku, 2. nabycie przez spółkę od SsangYong Motors Polska sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przedsiębiorstwa prowadzonego przez tą spółkę, na warunkach wskazanych w umowie, do dnia 31 lipca 2019 roku"

Akcjonariusze JSW zdecydują 21 III o zgodzie na nabycie PBSz

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego, wynika z projektów uchwał

Play sfinalizował transakcję przejęcia Grupy 3S

Investors) i trzech założycieli (akcjonariusze mniejszościowi). Łączna wartość przedsiębiorstwa 3S i jego spółek zależnych (Grupa 3S) wynosi 96 mln euro (410 mln zł), natomiast wartość kapitału własnego wynosi 78 mln euro (333 mln zł). Nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz w oparciu o

Orange Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BlueSoft

końcu kwietnia br. Orange Polska podał, że zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych. Jak wówczas informowano, całkowita wartość przedsiębiorstwa oraz łączna wartość transakcji miały wynieść ok. 200 mln zł

Unimot zrezygnował z przejęcia części przedsiębiorstwa na rynku paliwowym

uwzględnieniu potencjalnego wpływu kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na działalność i dalszy rozwój spółki, zarząd postanowił odstąpić od nabycia ZCP" - czytamy w komunikacie w związku z podaniem do wiadomości informacji opóźnionej dotyczącej zawarcia listu intencyjnego

Dino Polska złożył do UOKiK wniosek ws. nabycia części mienia Domex-Kuśnierek

. Koncentracja polega na nabyciu przez Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie części mienia innego przedsiębiorcy, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Domex-Kuśnierek sp.j. z siedzibą w Rydzynie, podał Urząd. Dino Polska S.A. tworzy ogólnopolską sieć średniopowierzchniowych

Panattoni nabył 14,8 ha gruntu pod realizację Panattoni Park Stryków IV

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Panattoni nabył 14,8 ha gruntu w Polsce Centralnej pod realizację Panattoni Park Stryków IV o docelowej powierzchni 74 000 m2, podała spółka. Rozpoczęcie budowy przewidziano na III kw. 2020 r. "Panattoni nabyło

Czy zakup śmieciarki w formie leasingu i wozu asenizacyjnego za gotówkę to jedno zamówienie?

 łączyć z leasingiem śmieciarki i wolno tu przeprowadzić 2 odrębne procedury właściwe dla wartości każdego zamówienia .  Zgodnie z art. 709 Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od

UOKiK: Nowe przepisy dot. kontroli inwestycji wejdą w życie 24 lipca br.

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji wchodzą w życie 24 lipca, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Urząd będzie mógł chronić na ich mocy polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku

Większościowy akcjonariusz Baltony ma list intencyjny m.in. ws. dofinansowania

kolejności możliwością nabycia istniejących jej akcji, podała Baltona. "Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona otrzymał od Flemingo International Limited pismo informujące o podpisaniu przez Flemingo i Ashdod Holding Limited tj. dominującego akcjonariusza spółki

Saria Polska złożyła do UOKiK wniosek ws. przejęcia przetwórców odpadów

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Saria Polska złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółkami Struga, Kemos, Eko-Stok oraz nabycia przedsiębiorstwa lub części przedsiębiorstwa Zakładu Produkcji Pasz Kemos (ZPP Kemos

Auto Centrum złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia części mienia Abra

;Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy nabycia przez Auto Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Abra S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w

PARP: Firmy ze wschodnich woj. mogą otrzymać do 800 tys. zł na ekspansję zagr.

tym rejonie eksport wciąż potrzebuje większego rozpędu. Konkursy takie jak ten pomogą przedsiębiorcom sprostać wyzwaniom, jakie spotkają na zagranicznych rykach" - powiedział dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP Arkadiusz Dewódzki, cytowany w komunikacie

Orange Polska zawarł przedwstępną umowę nabycia BlueSoft za ok. 200 mln zł

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Orange Polska zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych, podała spółka. Całkowita wartość przedsiębiorstwa oraz łączna wartość transakcji wyniosą ok

PARP: 150 mln zł z funduszy unijnych na innowacyjne projekty z Polski Wschodniej

eksportowym. I, co najważniejsze, innowacyjna firma działa nie tylko na swoją korzyść, ale także miasta i makroregionu, w którym się mieści" - powiedziała zastępca dyrektora z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP Mariola Misztak-Kowalska, cytowana w komunikacie

NWZ Esotiq & Henderson postanowiło o buy-backu do 20% akcji za maks. 21 mln zł

kwotę 21 mln zł i postanowiono o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych. Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek

CCC kupi od Adler International sklepy działające pod marką CCC za 68,5 mln zł

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - CCC podpisało warunkową umowę z Adler International dotyczącą nabycia przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC, podała spółka. Uzgodniona cena sprzedaży wynosi 68,5 mln zł

Elektrobudowa ma ogłosić dziś zaproszenie do rokowań o przejęciu masy upadłości

składników masy upadłości przedsiębiorstwa, podała spółka. Przejęcie ma się odbyć "poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

Esotiq & Henderson zarejestrował spółkę Esotiq International w Estonii

" - czytamy w komunikacie. W nowo zarejestrowanej spółce, której kapitał zakładowy wynosi 2 500 euro, Esotiq & Henderson zamierza nabyć wszystkie udziały. "Celem utworzenia Esotiq International OU jest zintensyfikowanie ekspansji grupy

Jak wykupić mieszkanie zakładowe? Jakie bonifikaty i dokumenty

Chociaż wykupujemy mieszkania zakładowe od lat, to wciąż pozostała pewna pula lokali, które można nabyć na atrakcyjnych warunkach i stać się ich właścicielem. Wykup mieszkania. Decyzja zakładu pracy Większość mieszkań zakładowych jest prywatyzowana na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach

Michał Skotnicki złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Pepeesu

w toku. "Zamiar koncentracji polega na przejęciu przez pana Michała Skotnickiego kontroli nad Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego Pepees Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży poprzez nabycie akcji" ? czytamy w komunikacie. 8 stycznia br

JSW złożyła wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podała spółka. "JSW zakłada że złożenie oferty pozwoli na przystąpienie do negocjacji

Synthos przeprowadzi test na utratę wartości aktywów kupionych od Ineos

poinformuje odrębnym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie. W maju 2016 r. Synthos zawarł umowę nabycia Ineos Styrenics - przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją polistyrenu spienialnego (EPS) - od Ineos Enterprises za 80 mln euro. Pod koniec sierpnia 2016 r. transakcja

ZM Henryk Kania ma zgodę UOKiK na przejęcie części Staropolskich Specjałów

, polegającej na nabyciu przez Zakłady Mięsne Henryk Kania części mienia Staropolskich Specjałów tj. przedsiębiorstwa obejmującego zakład przetwórstwa mięsnego wraz z magazynami, suszarniami i liniami pakującymi" - czytamy w komunikacie. ZM Henryk Kania zawarły w połowie

PGZ Stocznia Wojenna złożyła do UOKiK wniosek ws. nabycia Stoczni MW

listopada, sprawa jest w toku. "Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy nabycia przez PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej. PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej Polskiej Grupy

Kruk podpisał umowę nabycia portfeli w Polsce o łącznej wartości nom. 488 mln zł

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, podpisała z jednym z największych banków w Polsce umowę nabycia portfeli wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln zł oraz portfela niezabezpieczonych wierzytelności

innogy Polska objęło 100% udziałów w Foton Technik

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - innogy Polska sfinalizowało transakcję nabycia pozostałych udziałów i tym samym stała się jedynym udziałowcem w spółce Foton Technik, jednej z wiodących firm na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, podało innogy

ZM Henryk Kania wnioskuje do KNF ws. podejrzenia manipulacji przez Tarczyńskiego

cenami instrumentów finansowych w związku z informacją tej spółki o złożeniu oferty na zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania, podała spółka. "Emitent zaprzecza, jakoby pismo Tarczyński S.A. z dnia 21 sierpnia 2019 r. stanowiło ważną warunkową ofertę nabycia

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

końca proces sprzedaży akcji Orbisu z zamiarem nabycia 100% akcji spółki, podał wtedy Orbis. Transakcja jest ostatnim elementem procesu transformacji Orbisu po nabyciu przez Accor za cenę 286 mln euro części przedsiębiorstwa obejmującej działalność hotelarską prowadzoną na

Luxshare złożył do UOKiK wniosek ws. nabycia części mienia spółek TRW w Polsce

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Luxshare Limited złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia przedsiębiorstwa spółek TRW Polska sp. z o.o. i TRW Steering Systems Poland sp. z o.o. podał Urząd

PHZ Baltona ocenia cenę w wezwaniu PPL jako godziwą

komunikacie. Zgodnie z treścią wezwania wzywający zamierza nabyć wszystkie akcje spółki, tj. 11 256 577 akcji wyemitowanych przez spółkę o wartości nominalnej 0,25 zł każda, przypomniano. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A

Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na nabycie 95,01% akcji PBSz

zgody na nabycie przez JSW S.A. 4 430 476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz, na warunkach opisanych we wniosku zarządu do walnego zgromadzenia z dnia 30.01.2019 r." - czytamy w uchwale

Rząd przyjął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem

przejmowania i dalszego prowadzenia przedsiębiorstw ma być także zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Obecnie zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, w tym także przedsiębiorstw, przez osoby najbliższe (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i

Agora sprzeda Domiporta, dokona odpisów obciążających jej wynik za I kw. 2020 r.

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Domiporta - spółka zależna Agory - rozpoczęła negocjacje dotyczące zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki Mieszkanie.pl, której wspólnikami są Piotr Przybysz oraz Sławomir Gąsiorowski - członkowie zarządu Domiporta, podała Agora. W związku z

Immomok złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części Almy, Krakowskiego Kredensu

. Wniosek wpłynął 18 grudnia, sprawa jest w toku. "Immomok Sp. z o.o. należąca do Ruchu Leclerc zamierza nabyć część przedsiębiorstwa Alma Market S.A. w upadłości oraz przejąć kontrole nad Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A." - czytamy w komunikacie

Cedrob szacuje, że na konsolidację z ZM Henryk Kania wyda ok. 250 mln zł

. "Przystępując do rozmów z wierzycielami o umowie tzw. przerobowej, następnie wydzierżawieniu, a finalnie nabyciu przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania i składając ofertę w tym zakresie, mieliśmy świadomość, że to nie będzie łatwe zadanie, ale rzeczywistość pokazała, że jest znacznie

Dlaczego znikają etaty? GUS podał średnią krajową i dane o zatrudnieniu

proc., w kulturze i rozrywce – o 2 proc. – podał w środę Główny Urząd Statystyczny.  Gorzej z zatrudnieniem: w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych jest obecnie 6 mln 314 tys. osób – to o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Także w ubiegłych miesiącach zatrudnienie spadało, a

"Tarcza finansowa" ryzykowna dla dużych firm. PFR może przejąć nad nimi kontrolę

będą też mogły zmienić statutu przedsiębiorstwa, niezależnie od ilości udziałów nabytych przez fundusz (a ten może kupić na przykład tylko 5 proc.). To duże ograniczenie, wszak kodeks spółek handlowych na to zezwala.  Mało akcji, wiele informacji Niepokój budzi też sposób badania przez PFR, czy

Zmiany dla pracowników w razie śmierci pracodawcy

przedsiębiorcy , będącego osobą fizyczną . Chodzi tu między innymi o obowiązek powiadomienia o możliwości nabycia przedsiębiorstwa i prawo pierwokupu

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

. Według stanu na dzień publikacji raportu za 2018 r. Grupa Santander Bank Polska przeprowadziła wstępne rozliczenie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska i DB Securities. "Ze względu na to, że termin ustalenia ceny początkowej był znacznie

Orange Polska sfinalizował przejęcie 100% udziałów BlueSoft

. W końcu kwietnia br. Orange Polska podał, że zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych. Jak wówczas informowano, całkowita wartość przedsiębiorstwa oraz łączna wartość transakcji miały wynieść ok. 200 mln

PKN Orlen złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia PPUH Sarel

, sprawa jest w toku. "Zamierzona koncentracja polega na nabyciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen [...] części mienia PPUH Sarel - Ryszard Sabik w spadku z siedzibą w Jelczu-Laskowicach na podstawie umowy dzierżawy" - czytamy w komunikacie

MF: Wchodzą nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców

Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przypomina, że wraz z nowelizacją ustawy w sierpniu 2017 r. wchodzą nowe przepisy dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli m.in. dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie

4fun Media prognozuje min. 15 mln zł przychodów z e-commerce w 2019 r.

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Mustache Sp. z o.o., spółka zależna 4fun Media, nabyła aktywa przedsiębiorstwa Mustache Warsaw za ok. 0,49 mln zł, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że dzięki poczynionym inwestycjom kapitałowym, jak i rozwojowi marek produktowych

Tarczyński przystąpił do umowy kredytu dla EJT na nabycie akcji w wezwaniu

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Tarczyński przystąpił do umowy kredytu udzielonego EJT, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez tę spółkę akcji Tarczyńskiego w wezwaniu, podała firma. "Emitent przystąpił do w/w kredytu jako dłużnik

Firma prywatna, decyzja państwowa. Rząd ingeruje w sprzedaż polskich spółek

zarządzania mieniem państwowym. Nabywanie udziałów tych przedsiębiorstw albo akcji (lub ich zorganizowanej części), nabycie dominacji nad spółką (50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) lub nabycie istotnego uczestnictwa (przekroczenie 20, 25 lub 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo

Grupa Santander sfinalizowała zakup 50,1% udziałów w Ebury za 350 mln GBP

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Banco Santander zakupiła 50,1% udziałów w Ebury za 350 mln funtów szterlingów, podał Ebury. "Zgodnie z pierwotnie ogłoszonymi warunkami transakcji, Banco Santander nabył 50,1% udziałów w Ebury za cenę 350 mln

KE dała zgodę na przejęcie części Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas 

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wyraziła zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas, podała KE. "Komisja stwierdziła, że planowane nabycie nie budzi