nabycia obligacji

Inventionmed rozwiązał ofertę nabycia części obligacji Biochemia Investments

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Inventionmed zawarł porozumienie ze spółką Biochemia Investments i częściowo rozwiązał ofertę nabycia obligacji serii B w ilości 14 tys. sztuk, podała spółka. "W związku z faktem, że obligacje serii B nie zostały

Murapol nabył wszystkie objęte żądaniami obligacje serii T, U, W i Z

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Murapol, odpowiadając na żądania dotyczące przedterminowego nabycia części obligacji serii T, U, W i Z, opiewające na łączną kwotę nominalną 30,5 mln zł, w pełni zrealizował ww. uprawnienia obligatariuszy, podała spółka. Obligacje, których

CCC nabyło obligacje własne o wartości nominalnej 40 mln zł celem umorzenia

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - CCC nabyło 40 tys. obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł w celu umorzenia, podała spółka. "Zarząd emitenta podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia tych obligacji z dniem 25 czerwca 2018 r

PCZ nabyło łącznie 10 664 obligacji w celu umorzenia

Warszawa, 28.05.2015 (ISBnews) - PCZ obligacje o łącznej liczbie 10 664 sztuk w celu umorzenia, poinformowała spółka. "Zarząd PCZ Spółka Akcyjna informuje, o nabyciu obligacji PCZ S.A. w celu umorzenia: - 10 sztuk

EBOR podpisał umowę ramową z Cyfrowym Polsatem, może nabyć obligacje

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), w związku z tym, że bank rozważa nabycie obligacji spółki, podał Cyfrowy Polsat. "Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie

EBOR nabył obligacje Banku Millennium za 60 mln zł

Warszawa, 23.06.2015 (ISBnews) ? Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nabył za 60 mln zł trzyletnie niezabezpieczone obligacje senioralne Banku Millennium w ramach emisji o łącznej wartości 300 mln zł, podał EBOR. EBOR rozważy także kolejne

Nysa wyemituje obligacje w celu sfinansowania nabycia terenów po ZSD

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Miasto Nysa wyemituje obligacje, jako jedno ze źródeł sfinansowania nabycia terenów po dawnym Zakładzie Samochodów Dostawczych (ZSD). Miasto chce na teren dawnego zakładu przyciągnąć nowego inwestora, poinformował burmistrz Kordian Kolbiarz

Warimpex nabył obligacje o łącznej wart. nomin. 23,16 mln zł w celu umorzenia

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG zawarł z inwestorami umowy nabycia 23 158 własnych obligacji serii 0316 o łącznej wartości nominalnej 23,158 mln zł w celu ich umorzenia, podała spółka. Wcześniej spółka wyemitowała

Oszuści mogli wykorzystać dane poszkodowanych w aferze GetBacku. Działania prokuratury bez efektów

Oszuści mogli wykorzystać dane poszkodowanych w aferze GetBacku. Działania prokuratury bez efektów

obligacje GetBacku nabyło około 10 tys. klientów za łącznie 2,5 mld zł. Stracili pieniądze i to niemałe. Wtedy ktoś do nich dzwonił, żeby ich naciągnąć, a dziś może przyjechać np. do domu, by dokonać innego przestępstwa. Choćby porwania dla okupu - podkreśla prezes stowarzyszenia. Prokuratura regionalna do

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi nabyli w celu umorzenia 350 obligacji za 350 tys zł

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi dokonała nabycia w celu umorzenia 350 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 350 tys. zł, podała spółka. "Zarząd WDB Brokerzy

EMF nabył w celu umorzenia 175 obligacji o wartości 17,5 mln zł

Warszawa, 24.11.2014 (ISBnews) - Empik Media & Fashion (EMF) dokonał nabycia w celu umorzenia 175 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej 17,5 mln zł, których data wykupu przypada 24 listopada 2014 r. Obligacje zostały wyemitowane przez

Idea Bank zawarł ugody z 34 klientami, którzy nabyli obligacje GetBacku

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Idea Bank w ramach procesu polubownego zawarł ugody z 34 klientami, którzy posiadają obligacje GetBacku, poinformował członek zarządu Idea Banku Tomasz Górski. Bank nie tworzył dodatkowych rezerw na ten cel w III kw

W roju obligacji na rynku pierwotnym i wtórnym

Przed podjęciem decyzji o oszczędzaniu w obligacjach warto sobie odpowiedzieć na pytanie, na jak długo chcemy rozstać się z pieniędzmi. Rząd oferuje na rynku pierwotnym, czyli sprzedając z pierwszej ręki, detaliczne papiery "żyjące" dwa lata (symbol DOS), trzy lata

"Mój dziadek pożyczył Polsce kupę pieniędzy, ja chcę 20 proc."

zadośćuczynienia za tę pożyczkę przedwojenną. Jak nie ja, to mój syn by te pieniądze odzyskał. To byłoby uczciwe. Na moją skrzynkę e-mailowa ciągle dostaję z banku PKO BP ogłoszenia zachęcające do nabycia obligacji. Reklamują to jako "zysk bez ryzyka". Ja się zastanawiam, czy

Za długi ZSRR Rosja powinna wypłacić 785 mld dol.

74-letni dziś emeryt z położonego około 250 km na wschód od Moskwy miasteczka Szuja w obwodzie iwanowskim ponad dziesięć lat sądził się z Federacją Rosyjską o zwrot pieniędzy za obligacje nabyte jeszcze w 1982 roku. On i jego matka w czasie, kiedy ZSRR rządził gensek Leonid

Enea chce przedterminowo odkupić obligacje serii ENEA0220 do 14 października

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Enea podjęła decyzję o zamiarze przeprowadzenia przedterminowego odkupu obligacji serii ENEA0220 o wartości nominalnej 100 000 zł każda, podała spółka. "Spółka nabędzie obligacje w celu ich umorzenia. Cena nabycia

Atal rozważa emisję obligacji w ciągu trzech miesięcy

zostanie podjęta przez zarząd spółki, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu" - czytamy w komunikacie. Atal w lutym br. przyjął program emisji obligacji, który zakłada emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł. Propozycje nabycia

Echo wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu

nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. Dodatkowo spółka nabyła w celu umorzenia

mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro

" - czytamy w komunikacie. Po rozliczeniu oferty wykupu, obligacje 2020, obligacje 2021 oraz obligacje 2022 nabyte przez bank w związku z ofertą wykupu zostaną przedstawione do umorzenia, podano także. "Po wygaśnięciu oferty wykupu, bank

Trakcja PRKiI wyemituje obligacje zamienne na akcje o wart. 27,65 mln zł

uchwałą zarządu, podała spółka. "Zgodnie z powyższymi uchwałami zarząd spółki wyraził zgodę na złożenie propozycji nabycia obligacji serii F oraz propozycji nabycia obligacji serii G. Obligacje serii F będą zabezpieczone zabezpieczeniami wskazanym w warunkach obligacji

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

; b) wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1 000 zł; d) obligacje mogą być emitowane w trybie (i) oferty publicznej papierów wartościowych lub (ii) poprzez proponowanie nabycia w inny sposób; e) obligacje mogą być emitowane w jednej lub

Atal ustalił warunki emisji obligacji serii AU do maks. kwoty 100 mln zł

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AU oraz w sprawie wzoru propozycji nabycia obligacji, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą w ramach programu emisji obligacji wyemitowane zostaną obligacje 2

Bank Pekao rozważa emisję obligacji podporządkowanych w listopadzie 

w Tier II" - czytamy Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149

Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji 3-5-letnich obligacji

czerwca 2019 roku, obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia [...]; 4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i w dniu emisji zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; 5) obligacje mogą

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 2 293 mln zł w lutym

; - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie. Przypomniał, że 19 marca odbędzie się losowanie premii pieniężnych. "Spośród nabytych obligacji wylosowanych zostanie aż 62 216 premii o wartości 2,24 mln zł. Wyniki losowania

Akcjonariusze LPP zdecydowali o programie obligacji o wartości do 300 mln zł

000 zł; emisja obligacji nastąpi [...] przez proponowane nabycia obligacji do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych [...]; obligacje nie będą miały formy dokumentu [...]; obligacje będą emitowane w seriach o wartości i ilości określonej przez zarząd spółki; planowany wykup obligacji będzie przypadał

Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł

będzie 1 000 zł" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą emitowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie nabycia niestanowiące oferty publicznej, w jednej lub w wielu seriach. "Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o

Akcjonariusze LPP zdecydują 13 IX o emisji obligacji o wart. do 300 mln zł

- emisje obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 483 ze zm. przez proponowane nabycia obligacji do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych [w rozumieniu art. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017

Miraculum zdecydowało o emisji obligacji zamiennych o wartości do 3 mln zł

Kancelarią Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie umowę o ustanowienie administratora zastawów, działającego na rzecz każdorazowych obligatariuszy obligacji. Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających z nabycia obligacji, spółka i administrator

mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

zamierza nabyć obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia nieprzekraczającej 400 mln euro. "Bank skierował do posiadaczy pozostających w obrocie: 1. wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny banku, w dniu 26 września 2016

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w czerwcu na poziomie z maja

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych w czerwcu zostanie utrzymane na poziomie z maja, wynika z informacji Ministerstwa Finansów. "W czerwcu będzie można nabyć obligacje ze stałej oferty z oprocentowaniem od

Atal wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 100 mln zł 

, oraz w sprawie wzoru propozycji nabycia obligacji. Zgodnie z powyższą uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji [...] wyemitowane zostaną obligacje 2-letnie serii AP o wartości nominalnej do kwoty 100 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Pod koniec marca Atal

Miraculum wyemituje obligacje o łącznej wartości 4,5 mln zł

obrotowy w celu rozwijania działalności lub w celu realizacji bieżących zobowiązań powstających w związku z kontraktami. "Emisja obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem subskrybowania 1 500 000 obligacji. [?] Propozycja nabycia obligacji została skierowana do dwóch

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w I na poziomie z XII

zakupu w ramach Konta IKE-Obligacje. W 2020 r. wynosi on 15 681 zł, co oznacza, że w ramach bezpiecznego oszczędzania na przyszłą emeryturę można nabyć 156 sztuk obligacji" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie. Oprocentowanie obligacji

i2 Development zakończył skup obligacji, zdecydował o ich umorzeniu

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - i2 Development zakończył skup obligacji własnych, a zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie umorzenia 1 137 sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 137 000 zł, które zostały nabyte przez spółkę

Famur zamierza przeprowadzić emisję obligacji w II kw.

; 3. obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone; 4. jeżeli emisja obligacji nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku, obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

CDRL ustanowił program emisji obligacji do maks. 40 mln zł

programu spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji niezabezpieczonych i zdematerializowanych obligacji na okaziciela. Obligacje emitowane w ramach programu będą proponowane do nabycia (...) poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w liczbie nie

Enea odkupiła 1 218 obligacji za łącznie 121,98 mln zł

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Enea dokonała przedterminowego odkupu 1 218 obligacji serii ENEA0220 za łącznie 121,98 mln zł, podała spółka. "W dniu 14 października 2019 r. spółka nabyła 1 218 szt. obligacji, o łącznej wartości nominalnej 121

Atal przyjął program emisji obligacji o wartości do 150 mln zł

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Atal przyjął program emisji obligacji, który zakłada emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł, podała spółka. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w XII na poziomie z XI

obligacji oszczędnościowych utrzymane zostają na niezmienionym poziomie. Grudzień jest też ostatnim miesiącem, w którym można nabyć obligacje na Koncie IKE-Obligacje w ramach tegorocznego limitu. W 2019 roku wynosi on 14 295 zł. Konto IKE-Obligacje umożliwia bezpieczne pomnażanie oszczędności z myślą o

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł 

) Cena emisyjna jednej obligacji: 10 000 zł, 5) Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia w serii: 30 000 sztuk, 6) Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji: 300 000 000 zł, 7) Oprocentowanie obligacji: WIBOR

Robyg ustanowił wartość nom. emisji obligacji na 100 mln zł, marżę na 2,95%

postanawia: (i) określić marżę dla obligacji, wskazując, że marża ta wynosi 2,95% wartości nominalnej obligacji w skali roku oraz mając na uwadze harmonogram emisji zawarty w informacji o ofercie publicznej obligacji z dnia 18 listopada 2019 r. oraz zainteresowanie nabyciem obligacji w procesie book

Tauron ustanowił program emisji obligacji do wartości maksymalnie 2 mld zł

środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na: _i_ finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów odnawialnych źródeł energii (OZE), _ii_ finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej grupy związanej z OZE lub

Unibep wyemitował obligacje serii F na łącznie 34 mln zł

skali prowadzonej działalności" - czytamy dalej. Jednocześnie Unibep poinformował, że nabył 15 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł w celu umorzenia. Grupa Unibep działa w segmentach

PZU Życie ma zgody na nabycie koronaobligacji PFR w kwocie do 2 mld zł

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza PZU Życie wyraziły zgodę na nabycie przez spółkę obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i gwarantowanych przez Skarb Państwa w kwocie do 2 mld zł, podał Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), ujawniając

MF:Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych we wrześniu na poziomie z sierpnia

się na wysokim poziomie. Oprocentowanie wrześniowej oferty nie zmieni się w stosunku do sierpnia, co oznacza, że nadal będzie można nabyć obligacje skarbowe na korzystnych warunkach. Popularnością cieszą się obligacje inflacyjne - czteroletnie, dziesięcioletnie i rodzinne, w przypadku których marża

CCC wyemituje obligacje serii 1/2018 o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł

nabycia zapisy na obligacje serii 1/2018 pod warunkiem sprzedania przez takiego inwestora wszystkich posiadanych przez niego obligacji serii 1/2014 spółce lub mBank S.A. działającemu jako dealer w stosunku do obligacji, w dacie waluty odpowiadającej dniu emisji obligacji tj. 29 czerwca 2018 r. Spółka

Atal wyemitował obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł

obligacji. Pozyskane środki pozwalają nam na ciągłe zwiększanie skali działalności. W ten sposób zabezpieczamy m.in. możliwość nabycia kolejnych gruntów czy realizacji wybranych projektów deweloperskich" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie

KGHM ma umowę ramową z EBOR ws. objęcia obligacji o wartości nom. 2 mld zł

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w związku z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez spółkę w ramach pierwszej emisji obligacji o łącznej maksymalnej

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł

nie są zabezpieczone" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo, spółka zawarła transakcje nabycia 1000 sztuk obligacji własnych z datą rozliczenia na 12 kwietnia 2019 r., w celu ich dalszego umorzenia, podano także. Echo Investment jest polskim

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w X na poziomie z IX

niezmienionych warunkach - oprocentowanie od 1,50% do 2,70% w skali roku. Beneficjenci programu 500+ będą mogli nabyć obligacje rodzinne na korzystniejszych warunkach, uzyskując w pierwszym roku oszczędzania oprocentowanie 2,80% i 3,20%, odpowiednio, w przypadku zakupu 6-letnich i 12-letnich obligacji rodzinnych

Bank Pekao planuje emisję obligacji podporządkowanych do 750 mln zł w II kw. 

podał, że obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów. Bank Pekao jest częścią

BBI Development zdecydowało o emisji obligacji o wartości nom. 15 mln zł 

dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji (tj. na 31 grudnia 2018 r.) wyniosła: 132 526 tys. zł (w tym przeterminowanych: 411 tys. zł). BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r

PGE rozważa emisję obligacji o wartości do 1 mld zł w II kw. br.

w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów. Szczegółowe warunki emisji oraz ostateczna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z

Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

. 3. Maksymalna liczba obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych obligacji) zostanie określona w warunkach emisji obligacji danej serii. 4. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu i

KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku zw. z ofertą obligacji do 1,5 mld zł

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 500 000 000 zł, podał bank. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 243 mln zł w maju

nawet 10.000 zł. Obligacje premiowe można nabyć tylko do końca czerwca. Im więcej zakupionych sztuk tym większa szansa na wygranie premii " - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie. (ISBnews)

MF zaoferuje ponownie 10-miesięczną premiową obligację oszczędnościową w czerwcu

odsetki i dodatkowo szansę na wygranie premii pieniężnych" - dodał Nowak. Obligacja premiowa jest też dostępna do nabycia poprzez zamianę. Cena zakupu obligacji w drodze zamiany jest niższa i wynosi 99,90 zł. Oznacza to, że dla dotychczasowych posiadaczy obligacji, którzy

Orzeł przydzielił obligacje serii C o łącznej wartości 7,75 mln zł

oparciu o otrzymane od obligatariuszy, do których skierowana została propozycja nabycia obligacji serii C, oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia. Obligacje przydzielone zostały 75 obligatariuszom obligacji serii B" ? czytamy w komunikacie. Orzeł S.A. to notowany na

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w kwietniu na poziomie z III br.

wszystkim posiadaczom obligacji, których termin wykupu przypada w kwietniu br. Wszystkie osoby, które zdecydują się kontynuować oszczędzanie, będą mogły w drodze zamiany nabyć obligacje po specjalnych, niższych cenach. W tym celu należy złożyć dyspozycję zamiany na obligacje z nowej oferty i skorzystać z

KGHM planuje emisję obligacji do kwoty 2 mld zł na rynku polskim w II kw.

wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych

Alior Bank wyemituje obligacji serii L o wartości nominalnej max. 100 mln zł

wartości nominalnej i wynosić będzie 10 tys. zł. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób . "1. Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 10 000 sztuk obligacji zwykłych

GetBack przydzielił obligacje serii II, BAA i BAB o wartości 32,89 mln zł

zaoferowane poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób. Wszystkie obligacjeobligacjami na okaziciela. Obligacje serii II mają formę dokumentu, natomiast obligacje serii BAA oraz BAB nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie

MF utrzymało w XII oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z XI

bezpieczne pomnażanie oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze. Oferta jest różnorodna - można nabyć jeden lub kilka rodzajów obligacji, a od uzyskanego w ten sposób zysku nie jest pobierany tzw. podatek Belki" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie

Atal zwiększył wartość programu emisji obligacji o 100 mln zł

obligacji do maksymalnej kwoty 170 mln zł, z czego 70 mln zł zostało już wyemitowane w ramach obligacji serii AM. Propozycje nabycia obligacji - w ramach emisji prywatnej - zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób" - czytamy w komunikacie

PHN wyemitował obligacje serii A o wartości nominalnej do 160 mln zł

nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31 marca 2019 r. wynosiła 35,1 mln zł. Brak jest zobowiązań przeterminowanych. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji zobowiązania spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

zamiennych na akcje spółki, które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości wobec obligacji i akcji, oraz skierowanie ofert nabycia obligacji do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez zarząd, podano także

Miraculum przydzieliło 1 mln obligacji zamiennych o łącznej wartości 3 mln zł

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - W związku ze złożeniem propozycji nabycia 1 mln obligacji na okaziciela serii S2 zamiennych na akcje Miraculum zarząd podjął uchwałę o ich przydziale, podała spółka. "Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano

ZM Henryk Kania planują emisję obligacji o wartości do 150 mln zł 

emitent podjął decyzję o zamiarze emisji obligacji przez spółkę nie więcej niż 150 000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda i zaoferowaniu ich nabycia w trybie określonym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji nie więcej niż 149 podmiotom

Pekao Bank Hipoteczny ustanowił program emisji obligacji do kwoty 1 mld zł 

niezabezpieczone lub zabezpieczone; 3) Proponowanie nabycia obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 4) Obligacje emitowane będą w formie zdematerializowanej (...) 5

Ghelamco Invest wyemituje obligacje serii PK o wartości nominalnej do 140 mln zł

. Oferta skierowana zostanie do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych, będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Szczegółowe warunki emisji obligacji serii PK załączone zostaną do propozycji nabycia

Atal ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 100 000 000 zł , - emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu (?). Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w

Open Finance wyemituje obligacje serii L o łącznej wartości do 4,51 mln zł

przez zarząd propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii L spółki Open Finance" - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 375,52 mln

Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji serii T, U, W i Z

: - dwa żądania zobowiązujących go do nabycia łącznie 103 sztuk obligacji serii T na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 warunków emisji obligacji serii T; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 10 000 o wartości nominalnej 1000 zł, tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 10 mln zł

Zarząd Pekao wyraził zgodę na emisję obligacji podporządkowanych do 1,5 mld zł

sytuacji na rynku obligacji" - czytamy w komunikacie. Bank podał, że obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 852 mln zł w maju

trzymiesięczne, które stanowiły 43% sprzedaży. Łącznie od początku roku na zakup obligacji nabywcy przeznaczyli ponad 4,6 mld zł. Aktualnie trwa sprzedaż nowego typu obligacji - obligacji premiowych. Można je nabyć tylko do końca czerwca. Obligacje premiowe gwarantują zysk na poziomie 1,50% w skali roku, a każda

GetBack przydzielił obligacje serii LC i VC o łącznej wartości nom. 21 mln zł

propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacjeobligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie. GetBack zajmuje się zakupem i

GetBack przydzielił obligacje serii VA i VB o łącznej wart. nom. 24,43 mln zł

propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacjeobligacjami na okaziciela oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie. GetBack zajmuje się zakupem i

LC Corp wyemitował 2- i 4-letnie obligacje o łącznej wartości nom. 100 mln zł

nominalna jednej obligacji - 1 000 zł; wartość nominalna emisji - 66 000 000 zł; liczba obligacji w ramach serii to 66 000 sztuk. "Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 30.06.2018 r.) wartość zaciągniętych

BPS wyemitował obligacje podporządkowane o wartości nom. 55,6 mln zł

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ofert nabycia i przydziale niezabezpieczonych obligacji podporządkowanych na okaziciela serii BPS0328, podał bank. Łączna wartość emisji wyniosła 55,6 mln zł

GetBack przydzielił obligacje serii BU o łącznej wartości nom. 10 mln zł

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - GetBack przydzielił obligacje serii BU o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane [...] poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych

GetBack przydzielił obligacje serii JN i JO o łącznej wartości nom. 5,7 mln zł

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - GetBack przydzielił obligacje serii JN i JO o łącznej wartości nominalnej 5,7 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane [...] poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149

Getback przydzielił obligacje serii MN o wartości nominalnej 6,43 mln zł

kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej. Obligacje mają formę dokumentu, podano także w komunikacie. GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede

GetBack przydzielił obligacje serii JL o łącznej wartości nom. 13,98 mln zł

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - GetBack przydzielił obligacje serii JL o łącznej wartości nominalnej 13,98 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane [...] poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149

Idea Bank zaprosił do ugody 154 osoby w zw. z obligacjami GetBack

sposób niedostosowany do ich potrzeb. Urząd wydał decyzję nakładającą na bank obowiązek wypłaty rekompensat tym konsumentom, którzy nabyli obligacje Getback za pośrednictwem banku. Model przyjęty przez UOKiK zakłada, że każdy obligatariusz, który złoży stosowny wniosek, otrzyma rekompensatę w wysokości

Capital Park wyemituje obligacje wartości do 15 mln euro 

. . "Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej. Emisja obligacji nastąpi w ramach oferty prywatnej, poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 podmiotów (...)" - czytamy w komunikacie. Celem emisji obligacji jest

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł

wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone" ? czytamy w komunikacie. Dodatkowo Echo Investment nabyło 2500 obligacji własnych notowanych na rynku Catalyst pod serią ECH0417. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 10 130 zł, a podmiot zależny

Ghelamco Invest planuje emisję obligacji serii PL o wart. 50 mln zł w I kw. br. 

zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu spółki" - czytamy w komunikacie. Ostateczna decyzja dotycząca warunków emisji obligacji zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki, podano także

GetBack dokonał przydziału obligacji serii PP1 o łącznej wartości 60 mln zł

PP1 w ramach programu pierwszej publicznej oferty obligacji był Haitong Bank, Wcześniej spółka podała, że środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych oraz na nabycie

LC Corp zdecydował o programie emisji obligacji na maks. 400 mln zł

. "W ramach programu spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji niezabezpieczonych i zdematerializowanych obligacji na okaziciela. Obligacje emitowane w ramach programu będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r

Zapisy na obligacje Kruka w ofercie publicznej ruszą 19 marca

obligatariuszy obligacje o wartości 1,1 mld zł. Obligacje te przyczyniły się do nabycia ponad 700 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej na poziomie 77 mld zł. Dzisiejsza emisja na kwotę 30 mln zł stanowi część działań zaplanowanych na rok 2020. Liczymy, że pomimo trudnego obecnie otoczenia

Merlin Group przeprowadzi emisję obligacji o wartości 24 mln zł

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Merlin Group podjął uchwałę w sprawie emisji 24 000 obligacji zwykłych imiennych serii F12 niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda w trybie subskrypcji prywatnej oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji nabycia

Grupa AB wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 10,8 mln zł

spółka. "Emisja obligacji nastąpiła w miejsce 1 080 sztuk obligacji serii AB01 120819, nabytych przez emitenta w celu ich umorzenia" - czytamy w komunikacie. Cena emisyjna obligacji została ustalona na poziomie wartości nominalnej. Wykup

Bank Pekao objął koronaobligacje PFR na kwotę 6 mld zł 

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Bank Pekao nabył w ramach pierwszej emisji obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) papiery o łącznej wartości 6 mld zł, podał bank. Bank Pekao uczestniczy jako dealer w programie emisji obligacji PFR, w ramach

Indos wyemituje obligacje serii K1 o wartości do 15 mln zł

. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez kierowanie propozycji nabycia do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej, podano także. Indos oferuje sektorowi MSP produkty finansowe w obszarze faktoringu, windykacji, finansowania oraz

PHN ustanowił 7-letni program emisji obligacji o wartości nom. do 1 mld zł 

. obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w drodze oferty niepublicznych, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez proponowanie nabycia obligacji skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych będących klientami profesjonalnymi

PCWO Energy rozpoczęła publiczną ofertę obligacji o wartości do 7 mln zł

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - PCWO Energy rozpoczęła publiczną ofertę obligacji serii B o wartości do 7 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z emisji mają umocnić pozycję spółki na rynku elektrowni fotowoltaicznych. "Emisja obejmuje