nabycia celem

CCC nabyło obligacje własne o wartości nominalnej 40 mln zł celem umorzenia

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - CCC nabyło 40 tys. obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł w celu umorzenia, podała spółka. "Zarząd emitenta podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia tych obligacji z dniem 25 czerwca 2018 r

PCZ nabyło łącznie 10 664 obligacji w celu umorzenia

Warszawa, 28.05.2015 (ISBnews) - PCZ obligacje o łącznej liczbie 10 664 sztuk w celu umorzenia, poinformowała spółka. "Zarząd PCZ Spółka Akcyjna informuje, o nabyciu obligacji PCZ S.A. w celu umorzenia: - 10 sztuk

SMT nabędzie akcje własne celem odsprzedaży akcjonariuszowi iAlbatros

Warszawa, 04.05.2015 (ISBnews) - Zarząd SMT nabędzie akcje spółki na rynku regulowanym za maksymalnie 12,5 mln zł, w celu ich zaoferowania akcjonariuszowi iAlbatros Moncefowi Khanfirowi w ramach procesu zwiększania zaangażowania w tę spółkę do 100%, podało SMT

Nysa wyemituje obligacje w celu sfinansowania nabycia terenów po ZSD

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Miasto Nysa wyemituje obligacje, jako jedno ze źródeł sfinansowania nabycia terenów po dawnym Zakładzie Samochodów Dostawczych (ZSD). Miasto chce na teren dawnego zakładu przyciągnąć nowego inwestora, poinformował burmistrz Kordian Kolbiarz

Warimpex nabył obligacje o łącznej wart. nomin. 23,16 mln zł w celu umorzenia

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG zawarł z inwestorami umowy nabycia 23 158 własnych obligacji serii 0316 o łącznej wartości nominalnej 23,158 mln zł w celu ich umorzenia, podała spółka. Wcześniej spółka wyemitowała

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi nabyli w celu umorzenia 350 obligacji za 350 tys zł

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi dokonała nabycia w celu umorzenia 350 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 350 tys. zł, podała spółka. "Zarząd WDB Brokerzy

EMF nabył w celu umorzenia 175 obligacji o wartości 17,5 mln zł

Warszawa, 24.11.2014 (ISBnews) - Empik Media & Fashion (EMF) dokonał nabycia w celu umorzenia 175 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej 17,5 mln zł, których data wykupu przypada 24 listopada 2014 r. Obligacje zostały wyemitowane przez

Prezes Agory: Idziemy ścieżką Węgier, gdzie nie ma już wolnych mediów

Prezes Agory: Idziemy ścieżką Węgier, gdzie nie ma już wolnych mediów

; – oświadczyła Agora. Bartosz Hojka: Naruszenie obowiązującego prawa – Jesteśmy zdeterminowani, by uzyskać zgodę na nabycie pozostałych udziałów w Eurozecie, i wykorzystamy w tym celu wszystkie dostępne środki prawne. Stanowczo nie zgadzamy się z decyzją prezesa UOKiK, ponieważ nie ma ona

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

zakładowy w wysokości 500 000 zł, który dzieli się na 1 000 udziałów; należą one do dwóch udziałowców, osób fizycznych w proporcji 80% i 20%. Pierwszy z udziałowców planuje częściowo wycofać się ze spółki, która zamierza nabyć od niego 500 udziałów w celu ich umorzenia. Umorzenie dobrowolne udziałów w

CD Projekt rozpoczyna skup do 516,7 tys. akcji własnych za maks. 250 mln zł

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - CD Projekt rozpoczyna skup do 516 700 akcji własnych po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 500 zł za jedną akcję. Maksymalna kwota przeznaczona na program wynosi do 250 mln zł, podała spółka. Celem nabycia akcji własnych jest

Erbud zakończył skup 412,5 tys. akcji własnych za łączną cenę 16,5 mln zł

redukcji ofert sprzedaży akcji spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 96,61%" - czytamy dalej. Celem nabycia akcji własnych jest umorzenie akcji własnych i następnie obniżenie kapitału

Enea chce przedterminowo odkupić obligacje serii ENEA0220 do 14 października

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Enea podjęła decyzję o zamiarze przeprowadzenia przedterminowego odkupu obligacji serii ENEA0220 o wartości nominalnej 100 000 zł każda, podała spółka. "Spółka nabędzie obligacje w celu ich umorzenia. Cena nabycia

Akcjonariusze Erbudu zdecydują 30 VI o braku dywidendy i programie buy-back

wysokości 12 254 355,09 zł [...] przeznaczyć na pokrycie straty w wysokości 12 254 355,09 zł [...] osiągniętej za rok obrotowy 2018 r.; 2. pozostałą kwotę w wysokości 6 436 909,19 zł [...] przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki tworzony na nabycie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia"

ZWZ Quercus zdecyduje 9 VI o przeznaczenie zysku 2019 na sfinansowanie buy-backu

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Quercus TFI zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 czerwca br. o niewypłaceniu dywidendy z zysku za 2019 r. i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki, wynika z projektów

Legimi zarejestrowało przejęcie niemieckiej spółki Readfy

działalności emitenta i upowszechnienie jego usług abonamentowych na rynku niemieckim. Finalizacja procesu nabycia wszystkich udziałów w Readfy GmbH ma na celu również poprawienie siły negocjacyjnej emitenta w relacjach z wydawcami na rynku niemieckim" - czytamy w komunikacie. W

Mennica Polska rozpoczęła buy-back do 10% akcji, cena max.: 19,5 zł/szt.

. Po zakończeniu programu skupu akcji własnych, zarząd niezwłocznie zwoła walne zgromadzenie celem podjęcia umorzenia akcji własnych nabytych w ramach programu, podsumowano. Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest

Cyfrowy Polsat i Reddev nabędą łącznie 18,178mln akcji Asseco, rozliczenie 30XII

nabytych bezpośrednio przez emitenta, natomiast 184 127 akcji Asseco, reprezentujących 0,22% kapitału i głosów zostanie nabytych przez Reddev Investments Limited, podmiot kontrolowany przez Zygmunta Solorza, podano także. ?W celu umożliwienia nabycia 184 127 akcji Asseco w ramach

Akcjonariusze LPP zdecydują 18 IX o buy-backu za max. 2,1 mld zł

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze LPP zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 18 września br., o nie więcej niż 277 863 akcji stanowiących nie więcej niż 15% kapitału zakładowego, podano w projektach uchwał. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zakończyło skup akcji własnych, w ramach którego spółka nabyła akcje stanowiące 11,27% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniające do 9,7% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy o

CD Projekt zakończył skup akcji własnych; skupił 0,54% kapitału zakładowego

akcji własnych zakończono, podano również. "Nabyte w ramach transakcji akcje zaoferowanie zostaną osobom uprawnionym w celu realizacji uprawnień przyznanych w ramach Programu motywacyjnego funkcjonującego na mocy uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 24

Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych za maks. 30 mln zł 

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 16 zł za jedną akcję w celu wykonania zobowiązań wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku Millennium lub grupy. Maksymalna kwota

CDRL rozpoczął skup 96 872 akcji własnych

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - CDRL rozpoczął skup 96 872 akcji własnych, podała spółka. "Celem programu skupu akcji własnych jest ich umorzenie albo - w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem spółki - rozdysponowane przez zarząd spółki

Introl nabył 434 782 akcji własnych w ofercie, redukcja zapisów: 92,54%

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Introl nabył 434 782 akcji własnych, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski BDM. Redukcja zapisów wyniosła 92,54%. "W wyniku realizacji w/w oferty zawarto w dniu 27 marca 2020 r. transakcje, których

Kruk proponuje przeznaczenie części zysku za 2019 r. na skup akcji lub dywidendę

z dwóch niżej wskazanych sposobów, tj.: 1) poprzez podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia

ZWZ Quercus TFI zdecydowło o przeznaczenie zysku na sfinansowanie buy-backu

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłaceniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki, wynika z podjętych uchwał

Erbud zaprosił do sprzedaży akcji własnych po 40 zł/sztuka za maks. 16,5 mln zł

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Erbud ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych po cenie 40 zł za sztukę i za maksymalnie łącznie 16,5 mln zł (razem z kosztami nabycia), podała spółka. "Celem nabycia akcji własnych będzie

Akcjonariusze Benefit System upoważnili zarząd do skupu akcji własnych

. [...] Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 470 zł za 1 akcję i wyższa niż 1 100 zł za 1 akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą

Vantage Development ma umowę nabycia 50% nieruchom. we Wrocławiu za 28,1 mln zł

28,1 mln zł brutto, podała spółka. "Nabycie nieruchomości ma na celu zwiększenie banku ziemi grupy kapitałowej emitenta" - czytamy w komunikacie. Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Sescom podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i przystąpienia do realizacji programu skupu akcji własnych, podała spółka. Sescom chce nabyć do 20 tys. akcji własnych, ich łączna cena powiększona o koszty nabycia nie przekroczy kwoty kapitału

Pekabex ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za 12,25 mln euro

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex osiągnął wstępne porozumienie w rozmowach zmierzających do nabycia 100% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za 12,25 mln euro. Uzgodniona między stronami wyłączność w zakresie zawierania umów i

Akcjonariusze Sescom uchwalili buy-back do maksymalnej kwoty 1,5 mln zł

" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki został uprawniony do nabywania akcji własnych od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków na ten cel lub do momentu nabycia maksymalnej liczby akcji własnych

PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia

niezrealizowania celu wezwania do pierwotnego dnia zakończenia przyjmowania zapisów tj. do 9 kwietnia 2020 r. Zgodnie z pkt. 6 wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zobowiązał się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do

Pekabex rozmawia o przejęciu niemieckiej spółki, zaoferował 14,8 mln euro

. Zaoferowana kwota nabycia udziałów to 14,8 mln euro. "Potencjalny cel przejęcia jest działającym, rentownym biznesem o profilu zbliżonym do emitenta, produkującym zarówno elementy zbrojone jak i sprężone. Z dokumentów finansowych wynika, że potencjalny cel przejęcia osiągnął w

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o braku dywidendy i programie buy-back

celu ich umorzenia" - czytamy w uchwale. Walne zgromadzenie przyjęła także uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabywania - do końca br. - akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu

Grupa PHN ma umowy nabycia od FOD gruntów pod ok. 600 lokali w Bydgoszczy

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Grupa kapitałowa PHN podpisała warunkową umowę nabycia oraz przedwstępne umowy nabycia od Fabryki Obrabiarek do Drewna (FOD) kompleksu działek, składającego się z trzech części, położonych blisko centrum Bydgoszczy, podał PHN. Na zakupionych

Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia 21,95% akcji Asseco Poland za 65 zł sztuka

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję, podał Polsat. Planowany jest rozwój współpracy grup. Podmiotem

Seco/Warwick zarekomenduje akcjonariuszom skup do 1 mln akcji własnych

, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także. "Środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodziły z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, który zostanie utworzony z kapitału

Ciech nabył 100% udziałów hiszpańskiego Proplanu za 44,6 mln euro

transakcji. W tym celu umowa zobowiązująca do nabycia udziałów z dnia 28 maja 2018 r. została zastąpiona umową sprzedaży udziałów z dnia 26 lipca 2018 r." - czytamy w komunikacie. Zamknięcie transakcji poprzez nabycie całości udziałów w Proplanie zostało dokonane przez

Rada nadzorcza Unibepu zgodziła się na buy-back do 1,5 mln akcji

publicznej; łączna liczba akcji własnych będących przedmiotem nabycia w ramach zaproszenia nie przekroczy: 1 500 000; akcje własne zostaną nabyte od akcjonariuszy spółki za wynagrodzeniem wypłaconym z kapitału rezerwowego [...]; cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą zarządu przed podjęciem

Śnieżka zamknęła transakcję zakupu 80% udziałów w Poli-Farbe za 8 mld HUF

kursu NBP z dnia 14 maja 2019 r. - zostały podane wyłącznie w celach prezentacyjnych, wskazano. Śnieżka nie prowadzi negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe, podkreślono w materiale. Fabryka Farb i Lakierów

Telewizja Polsat złożyła ofertę nabycia spółek należących do Grupy Interia

skutkował dalszymi negocjacjami mającymi na celu nabycie Grupy Interia przez Telewizję Polsat od Sprzedających. Cena oraz ostateczne warunki mogą podlegać dalszym negocjacjom" - czytamy dalej. Spółka zaznaczyła, że proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a "ich wynik

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - AB uchwaliło programu skupu do 3 237 528 akcji własnych za maksymalnie (wraz z kosztami nabycia) 15 mln zł, podała spółka. "Akcje będą nabywane przez emitenta w celu ich umorzenia" - czytamy w komunikacie

IMS rozpocznie 20 lutego skup akcji własnych z program do 1 mln szt.

akcji za łączną kwotę do 2,5 mln zł wraz z kosztami nabycia. "Celem programu skupu akcji jest nabycie przez spółkę nie więcej niż 1 000 000 akcji własnych w celu ich: - umorzenia, lub - przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, lub

Getin Holding będzie negocjował sprzedaż Carcade na rzecz Grupy Gazprombanku

emitentem celem uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji nabycia od emitenta jego udziału w spółce OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska, wynoszącego 100% kapitału zakładowego Carcade. W związku z powyższym zarząd emitenta w dniu 22 listopada 2019 r. podjął uchwałę o przystąpieniu

Herkules nie otrzymał potwierdzenia przyjęcia oferty nabycia Trinac Polska

wymienionej oferty było poprzedzone badaniem due diligence w celu ustalenia stanu finansowego i prawnego Trinac Polska Sp. z o.o. oraz negocjacjami treści umowy nabycia. Proces ten trwał od dnia złożenia niewiążącej wyceny wartości udziałów, czyli od 23 marca 2018 r. do dnia obowiązywania wiążącej oferty

J.W. Construction ogłosił skup do 1 mln akcji własnych po 2,18-3,4 zł/szt.

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł sztuka, podała spółka. Program będzie prowadzony w okresie od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r

CD Projekt rozpoczął buy-back

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - CD Projekt rozpoczął skup do 21,1 tys. akcji własnych, podała spółka. "Celem nabycia akcji będzie ich przeniesienie na spółkę Strange New Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w celu rozliczenia

KNF zgodziła się na przejęcie PayPro przez Dotcard

akcjonariuszy PayPro, podał regulator. "Zawiadomienia te złożone zostały w związku z planowaną transakcją, której celem jest nabycie przez spółkę bezpośrednio zależną od Nets Denmark, tj. Dotcard (Nets Denmark posiada obecnie 100% udziałów Dotcard) 100% akcji PayPro. W

Rząd przyjął nowelę łagodzącą ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi

oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne. W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez dyrektora generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie akcji własnych na kwotę do 8 mln zł

treści niniejszej uchwały zostaną nabyte akcje za kwotę nie wyższą niż 8 000 000 zł. Środki na nabycie akcji pochodzić będą z środków własnych spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym w celu sfinansowania zakupu akcji własnych spółki" - czytamy w uchwale

MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka. "Wobec tego, że łączna liczba akcji, które zostały zaoferowane

Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. akcji własnych

. Skup zostanie zakończony w przypadku nabycia wszystkich akcji nim objętych albo wykorzystania w całości środków na nabycie akcji przekazanych na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy" - czytamy dalej. Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze

Sąd oddalił wniosek akcjonariusza o zabezp. roszczeń przeciwko ZM Ropczyce

menedżerskiej spółki (uchwała nr 5), podała spółka. "W ramach ww. wniosku o zabezpieczenie roszczeń Agio twierdził, że w uchwale nr 4 dokonano zmiany celu, w jakim spółka mogła nabyć akcje własne, co w ocenie Agio jest sprzeczne z prawem, a w związku z tym, według Agio, sprzeczna

Leroy Merlin złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Tesco Polska

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Leroy Merlin Inwestycje złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia Tesco Polska, podał Urząd. Wniosek wpłynął 25 października, sprawa jest w toku

Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za szt.

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za akcję, podała spółka. "Przedmiotem niniejszej oferty zakupu akcji) spółki Introl [...] jest nabycie do 500 000 sztuk zdematerializowanych akcji

Akcjonariusze J.W. Construction zdecydowali o skupie akcji do kwoty 10 mln zł

także. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki. JW Construction Holding to polski deweloper mieszkaniowy, notowany od 2007 r. na warszawskiej giełdzie. Oprócz realizowania projektów

IMS skupi w I transzy do 325 tys. akcji własnych po 4 zł za sztukę

zarząd do skupu do 890 tys. akcji spółki za cenę od 3 do 6 zł za akcję w celu umorzenia. Na nabycie akcji własnych przeznaczono kwotę do 2,67 mln zł. Program będzie trwał od 3 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji

Wielka akcja "Paragon". "Polski ład" daje urzędnikom skarbówki wielomilionowy budżet na zakupy kontrolowane

;Polski ład" wprowadza do przepisów podatkowych pojęcie nabycia sprawdzającego. Nie będzie to jednak ani formalna kontrola celno-skarbowa czy podatkowa, ale czynność mniej sformalizowana. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł kupować towary i płacić za usługi incognito. Czynność ma

Akcjonariusze Mo-Bruku zdecydowali o 10,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

2020 r., 2. termin wypłaty dywidendy [...] na 29 czerwca 2020 roku. Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez spółkę w celu umorzenia w liczbie 60 000 sztuk" - czytamy w komunikacie. Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny

ZWZ Mennicy Polskiej zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i skupie akcji

. Akcjonariusze upoważnili także zarząd do nabycia akcji własnych spółki w celu ich umorzenia w ramach programu skupu akcji własnych na następujących warunkach: - łączna liczba nabywanych akcji własnych nie przekroczy 638 096, - łączna kwota, którą spółka

Akcjonariusze Agory zdecydowali o skupie do 1,537 mln akcji za maks. 20 zł/szt.

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory upoważnili zarząd do nabywania do 1,537 mln akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia, wynika z uchwał walnego. Cena minimalna nabycia jednej akcji wynosi 15,50 zł, a cena maksymalna wynosi 20 zł

WZ CD Projekt zdecydowało o skupie akcji na rozliczenie kupna Strange New Things

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze CD Projekt zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie do 21,1 tys. akcji własnych w celu rozliczenia transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki Strange New Things, wynika z uchwał walnego. ?Zwyczajne

Dekpol ma umowę zakupu nieruchomości w Wiślince pod ok. 350 lokali

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Dekpol Inwestycje Sol Marina (spółka celowa pośrednio zależna od Dekpolu, zawiązana w celu realizacji inwestycji deweloperskiej Sol Marina w Wiślince) zawarł umowę przyrzeczoną nabycia nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 9,3 ha

Ronson ma przedwstępną umowę na działkę w Warszawie za max. 22 mln zł

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Ronson Development spółka z o.o. - Projekt 4 sp. k. - spółka zależna Ronson Development - zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie w dzielnicy Wola o powierzchni około 1,6 tys. m2, celem

Akcjonariusze IMS uchwalili skup do 890 tys. akcji za cenę 3-6 zł/szt.

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze IMS upoważnili zarząd do skupu do 890 tys. akcji spółki za cenę od 3 do 6 zł za akcję w celu umorzenia, wynika z uchwał walnego. Na nabycie akcji własnych przeznaczono kwotę 2,67 mln zł. "

Spółka Unibepu nabyła nieruchomość na Bemowie pod kolejny etap inwestycji

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Coopera Idea - spółka zależna Unibepu - zawarła z osobami fizycznymi umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Coopera w Warszawie o powierzchni ok. 1 ha, podał Unibep. "Przedmiotowa

Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorgan. części ZM Henryk Kania

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania, podał Tarczyński. "Zarząd Tarczyński S.A. informuje o złożeniu przez pełnomocnika spółki do

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 19 II o umorzeniu 10,06 mln akcji

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 19 lutego o umorzeniu 10,06 mln akcji własnych nabytych w celu umorzenia, podała spółka w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. "Obniżenie kapitału zakładowego

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

euro. Kwota ta będzie podlegać korektom wynikającym z modelu współpracy obu stron. Nabycie farm ma nastąpić za pośrednictwem specjalnie powołanych do tego celu spółek celowych poprzez podwyższenie ich kapitału, poinformowano w materiale. W związku z transakcją Hamburg

NWZ Vantage upoważniło zarząd do nabycia do 3,75 mln akcji po 4,8 zł/szt.

zgromadzenie spółki, upoważnia zarząd spółki do nabycia od jednego z akcjonariuszy, Fedha sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, do 3 749 000 akcji celem ich umorzenia po cenie 4,8 zł za jedną akcje, tj. za łączną cenę 17 995 200,00 zł na pozostałych warunkach określonych przez zarząd spółki. Według uznania

Amica ma term sheet dotyczący nabycia praw do marki Fagor

; - czytamy w komunikacie. W lipcu Amica informowała, że przystąpiła do rozmów z hiszpańskim kontrahentem dysponującym prawami do marki Fagor, mających na celu nabycie licencji do ww. marki. Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej

KNF nałozył kary na AXA Ubezpieczenia i PTE PZU

Towarzystwo przepis zobowiązuje każdy podmiot do informowania KNF o zamiarze nabycia znacznych pakietów akcji spółek będących domami maklerskimi. Przepisy te mają za cel niedopuszczenie do przejęcia kontroli nad domem maklerskim oraz do uzyskania znacznego wpływu na jego działalność przez podmioty, które nie

Herkules skupi do 1 mln akcji własnych po 4,2 zł sztuka do końca lipca

. Wcześniej w tym tygodniu zarząd Herkulesa przyjął program skupu do 3,5 mln akcji własnych w celu umorzenia. Jak wówczas podano, realizacja programu będzie się odbywała od 12 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. Wysokość środków

Unibep zaprosił do sprzedaży do 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł/szt.

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Unibepu zdecydował o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki po cenie 9,2 zł za sztukę, podała spółka. "Celem nabycia akcji

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

. Wzywający uważa, że spółka posiada możliwą do utrzymania przewagę konkurencyjną, która pozwoli jej pomyślnie rozwijać działalność hotelarską na kluczowych rynkach. Wzywający oprócz swojej propozycji nabycia akcji, zamierza wykorzystać swoje rozległe doświadczenie w zakresie finansów i nieruchomości w celu

Kruk planuje przedstawić rekomendację ws. podziału zysku w sierpniu

. W I kw. 2020 r. spłaty z portfeli nabytych wyniosły 477 mln zł i były wyższe o 12% w skali roku. Kruk podał, że do rozpoczęcia pandemii spłaty ogółem kształtowały się powyżej oczekiwań, przekraczając cele w Polsce, Rumunii i we Włoszech. Na każdym z rynków spłaty z nabytych pakietów przekroczyły w I

Tauron rozpoczął negocjacje ws. nabycia farm wiatrowych w północnej Polsce

projektowych przy jednoczesnym nabyciu wierzytelności bankowej w stosunku do spółek projektowych. Emitent dopuszcza także przeprowadzenie transakcji poprzez nabycie przedsiębiorstw polskich spółek projektowych" - czytamy w komunikacie. Celem negocjacji będzie określenie

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o skupie do 500 tys. akcji w celu umorzenia

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Introlu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu maksymalnie 500 tys. akcji w celu umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 2 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

MCI Capital zaprosiło do sprzedaży do 1,81 mln akcji po 11 zł sztuka

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital zaprosiło do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia, podała spółka. Oferowana cena zakupu wynosi 11 zł za sztukę. "Przedmiotem skupu będzie nie

Merlin Group zakończył rozmowy dotyczące nabycia Gandalfa bez zawarcia umowy

wiadomości informacji o rozpoczęciu [?] procesu negocjacji mających na celu nabycie [?] 100% udziałów spółki Gandalf sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i ustalenie przez strony treści umowy dotyczącej przedmiotowej transakcji" ? czytamy w komunikacie. Powodem ujawnienia ww

Erbud zaproponuje ZWZ przeprowadzenie skupu akcji własnych za maks. 16,5 mln zł

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Erbudu zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej skupu akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł w celu umorzenia i następnie obniżenie kapitału zakładowego, podał Erbud. "

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki i zobowiązań wobec CCC do 15 maja

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Gino Rossi zawarło aneks do umowy pożyczki z CCC, zmieniający datę spłaty zobowiązania na 15 maja 2019 r., podała spółka. W lutym Gino Rossi informowało, że otrzyma 20 mln zł pożyczki od CCC w celu uregulowania

Orbis wstępnie planuje I transzę buy-backu o wartości ok. 560 mln zł do III 2020

podjęciem w dniu 12 listopada 2019 r. przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Orbis S.A. uchwały nr 5 w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego [...], zarząd Orbis S.A. postanowił przeprowadzić analizę dotyczącą możliwości realizacji programu odkupu akcji emitenta

Pepco wchodzi na giełdę. Cena za akcję wyniesie 40 zł

"W sprzedaży jest 80 388 350 akcji istniejących o łącznej wartości 3,2 mld zł. Ich liczba może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 92 446 602 akcji" - pisze Strefa Biznesu .  Jak podaje z kolei Strefa Inwestorów , inwestorzy nabędą akcje po cenie

Porty Lotnicze wydłużyły zapisy w wezwaniu na 100% akcji Baltony do 24 stycznia

Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką poprzez nabycie nie mniej niż 66% akcji lub upływu ustawowego terminu na wydanie decyzji w przedmiocie powyższej koncentracji" - czytamy w komunikacie. W związku z

Akcjonariusze Indykpolu zdecydują 28 V o skupie akcji za 31 mln zł

nabywania akcji spółki w celu ich umorzenia [?], który będzie przeznaczony na zapłatę ceny za akcje spółki nabyte przez spółkę w ramach tego programu i pokrycie kosztów ich nabycia - kwotę 31 000 000 zł, na kapitał zapasowy - kwotę 43 542 088,77 zł" ? czytamy w projekcie uchwały

GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś

z siedzibą w Moskwie oraz na zawarcie stosownych umów, podał Getin Holding. "Jednocześnie emitent informuje, że dzisiaj uzyskał zgodę rady nadzorczej emitenta na nabycie przez emitenta od Carcade 26 690 akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, spółki

Ringier Axel Springer Media ogłosi wezwanie na akcje MZN Property po 1,97 zł/szt

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - MZN Property, w wyniku prowadzonych przez strony negocjacji, zawarł umowę inwestycyjną z Ringier Axel Springer Media (RASM), podała spółka. Na podstawie umowy RASM zobowiązał się do ogłoszenia wezwania do nabycia 100% akcji MZN Property po cenie

Akcjonariusze Trans Polonii przyjęli program nabywania akcji własnych

nabyte w ramach programu mogą zostać przeznaczone do: umorzenia, dalszej odsprzedaży lub w inny sposób rozdysponowane przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności za zgodą rady nadzorczej. W celu sfinansowania nabywania akcji w ramach

Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł

niż 7 lat od dnia emisji. O ile cel emisji nie zostanie wskazany w warunkach emisji obligacji danej serii, zarząd będzie mógł wykorzystać środki z emisji obligacji na dowolny cel, w tym na sfinansowanie wykupu przez spółkę obligacji serii A lub na nabycie obligacji serii A w

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

; 7) Spółka utworzy kapitał rezerwowy na potrzeby nabycia akcji własnych. Przeznaczy na ten cel 20 000 000 zł; 8) Realizacja programu na lata 2020-2023 uzależniona będzie od osiągnięcia następujących celów finansowych: a. Łączne (skumulowane

Immomok złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części Almy, Krakowskiego Kredensu

. Celem nabycia zorganizowanych części mienia Alma w Krakowie, Tarnowie i Sopocie jest dalszy rozwój sklepów pod marką Leclerc. "Celem nabycia akcji Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. jest wejście na zupełnie nowy dla zgłaszającego segment rynku sprzedaży produktów

Orange Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BlueSoft

końcu kwietnia br. Orange Polska podał, że zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych. Jak wówczas informowano, całkowita wartość przedsiębiorstwa oraz łączna wartość transakcji miały wynieść ok. 200 mln zł

Master Pharm: Wezwanie jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

celu doprowadzenia do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym w przypadku nabycia przez wystarczającej liczby akcji, pozwalających na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, przypomniano. Grupa kapitałowa Master Pharm

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 V o skupie do 200 tys. akcji własnych

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 maja o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 200 000 akcji własnych w celu umorzenia, za kwotę do 90 mln zł, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. W projektach uchwał znajduje się

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o przeznaczeniu do 18 mln zł na buy-back

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na wznowionym po przerwie walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu maksymalnie 18 mln zł na nabycie akcji własnych po cenie od 20 d 30 zł za sztukę, wynika z uchwał walnego. "

Libet ma dwie oferty nabycia niektórych aktywów za łącznie 33,5 mln zł netto

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Libet - w ramach przeglądu opcji strategicznych i w procesie analizy możliwości zbycia niektórych aktywów - otrzymał dwie wstępne, wiarygodne oferty nabycia należących do spółki nieruchomości i ruchomości służących kompleksowo produkcji kostki