nabyła zakład

Mlekovita złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na nabycie zakładu od ZM Łaszczów

Warszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Zakładu Mleczarskiego z siedzibą w Łaszczowie w postaci zakładu produkcyjnego, podał Urząd

ZM Henryk Kania: Cedrob obniżył cenę nabycia ZCP do 82,1 mln zł

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Cedrob dokonał zmiany oferty nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania), podały ZM Henryk Kania. Zmiana polega na obniżeniu zaproponowanej ceny do 82,1

Tarczyński wycofał się z procesu nabycia zorganizowanej części ZM Henryk Kania

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Tarczyński zakończył rozmowy w sprawie udziału w procesie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji, podała spółka. "Zarząd po dokonaniu oceny obecnej

Cedrob zaoferował nabycie zorganizowanej części przeds. ZM Kania za 100 mln zł

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Cedrob złożył ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji za 100 mln zł netto, podała spółka. "18 lutego 2020 r

Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorgan. części ZM Henryk Kania

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania, podał Tarczyński. "Zarząd Tarczyński S.A. informuje o złożeniu przez pełnomocnika spółki do

Cedrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia mienia ZM Henryka Kania

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Cedrob złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia Zakładów Mięsnych Henryk Kania, podał Urząd. Wniosek wpłynął 20 września, sprawa jest w toku

ZM Silesia złożyły wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia Rubin Energy

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Silesia złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia Rubin Energy, podał Urząd. Sprawa jest w toku. "Spółka Zakłady

GK Boryszew skupiła 25 446 149 akcji własnych za łączną kwotę 164,39 mln zł 

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Spółki grupy kapitałowej Boryszew w ramach zakończonego programu skupu akcji własnych, przyjętego w czerwcu 2014 roku nabyły łącznie 25 446 149 sztuk akcji Boryszew S.A. (w tym Boryszew S.A. nabyła 14 955 399 akcji) o wartości nominalnej 1 zł

SuperDrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia dwóch zakładów Indykpolu

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia dwóch zakładów produkcyjnych Indykpolu, podał Urząd. Wniosek wpłynął 28 grudnia 2017 r., sprawa

Radpol ma list intencyjny ws. potencjalnego zbycia zakładu produkcyjnego Wirbet

wiążąca oferta nabycia zakładu produkcyjnego Wirbet powinna zostać złożona do 15 kwietnia 2019 roku. Zakończenie negocjacji planowane jest do 15 maja 2019 roku roku albo poprzez odstąpienie od dalszych rozmów, albo poprzez zawarcie umowy kupna/sprzedaży zakładu produkcyjnego Wirbet, podano również

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakończył analizy prowadzone w ramach procedur przeprowadzenia testu utraty wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao i zdecydował o dokonaniu odpisów, których

Wielka akcja "Paragon". "Polski ład" daje urzędnikom skarbówki wielomilionowy budżet na zakupy kontrolowane

Wielka akcja "Paragon". "Polski ład" daje urzędnikom skarbówki wielomilionowy budżet na zakupy kontrolowane

? Urzędniczki prosiły o wymianę żarówki w aucie, twierdząc, że czeka je daleka trasa. Mężczyzna poinformował je, że zamknął już kasę fiskalną i zrobił raport dzienny. Kobiety wiedziały, że nie będzie mógł im już wystawić paragonu, a mimo to nalegały. Właściciel zakładu mechanicznego chcąc im pomóc, polecił

Cedrob szacuje, że na konsolidację z ZM Henryk Kania wyda ok. 250 mln zł

. "Przystępując do rozmów z wierzycielami o umowie tzw. przerobowej, następnie wydzierżawieniu, a finalnie nabyciu przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania i składając ofertę w tym zakresie, mieliśmy świadomość, że to nie będzie łatwe zadanie, ale rzeczywistość pokazała, że jest znacznie

PZU Życie ma zgody na nabycie koronaobligacji PFR w kwocie do 2 mld zł

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza PZU Życie wyraziły zgodę na nabycie przez spółkę obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i gwarantowanych przez Skarb Państwa w kwocie do 2 mld zł, podał Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), ujawniając

NBP: Pandemia może wywołać efekt double-hit w sektorze ubezpieczeń

przyszłych składek w środkach własnych" - czytamy w raporcie. "Czynnikiem, który zwiększa wrażliwość zakładów ubezpieczeń na obecny szok jest fakt, że środki własne zakładu ubezpieczeń, który nabył istotne udziały w instytucjach finansowych, nie są pomniejszane o ich

Global Cosmed ma porozumienie ws. zakupu maszyn i urządzeń od Beromin GmbH

urządzenia technologiczne, podała spółka. "Nabyte urządzenia zwiększą potencjał produkcyjny i poprawią wydajność naszych zakładów, przyczyniając się do obniżenia kosztów wytworzenia" - powiedziała wiceprezes Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie

Murapol odmówił zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w Krakowie

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Murapol odmówił zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 2,04 ha przy ul. Pachońskiego w Krakowie od Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków z uwagi na wady prawne nieruchomości, podała spółka

Zentiva Group sfinalizowała przejęcie działalności Alvogen w regionie CEE

, przejęcie w ramach niniejszej transakcji zakładów Labormend Alvogen w Bukareszcie (Rumunia) zwiększy moce produkcyjne Zentivy. Ostatnie działania firmy służą poszerzaniu jej zasięgu, podobnie jak wcześniejsze nabycie Creo w Wielkiej Brytanii i Solacium w Rumunii oraz inwestycje w

ZM Henryk Kania planują emisję obligacji o wartości do 150 mln zł 

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania planują emisję do 150 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł, podała spółka. "Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 15 lutego 2018 roku

KNF nie sprzeciwia się przejęciu przez SVZD i pośrednio przez LVP Compensy

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez SVZD i pośrednio przez LVP Holding akcji Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Vienna Insurance Group oraz akcji krajowego zakładu

KNF zgodziła sie na przejęcie Gothaer TU przez VIG i WSW

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na

Sąd oddalił wniosek akcjonariusza o zabezp. roszczeń przeciwko ZM Ropczyce

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy oddalił wniosek akcjonariusza Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce), tj. Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczenia

KNF nałozył kary na AXA Ubezpieczenia i PTE PZU

stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych" - czytamy w komunikacie. Według KNF, zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze

ZUS: Dotychczas aktywowano 500 tys. bonów turystycznych na kwotę 429 mln zł

Warszawa, 10.08.2020 (ISBnews) - Dotychczas aktywowano 500 tys. bonów turystycznych na łączną kwotę 429 mln zł, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Beneficjenci wykonali 50 tys. płatności bonami na łączną kwotę 36 mln zł. "Liczba

Leszek Sobik zwiększył udział w Polwaksie powyżej 5% głosów na WZ

spółka. Przekroczenie progu 5% głosów na WZ nastąpiło w wyniku nabycia 35 915 sztuk akcji spółki na giełdzie przez "Sobik" Zakład Produkcyjny, podano także. Przed zmianą Leszek Sobik wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny posiadał

Grupa Azoty obejmie 6 201 383 akcji Grupy Azoty Polyolefins za 297,05 mln zł

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty zdecydowała o nabyciu 6 201 383 akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji serii F, za ustaloną przez walne zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną wynoszącą 47,9 zł za sztukę, podała spółka

ZM Henryk Kania ma zgodę UOKiK na przejęcie części Staropolskich Specjałów

, polegającej na nabyciu przez Zakłady Mięsne Henryk Kania części mienia Staropolskich Specjałów tj. przedsiębiorstwa obejmującego zakład przetwórstwa mięsnego wraz z magazynami, suszarniami i liniami pakującymi" - czytamy w komunikacie. ZM Henryk Kania zawarły w połowie

KNF nie sprzeciwia się przejęciu spółek Concordii przez Generali

Concordia Capital przez Assicurazioni Generali, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów krajowego zakładu ubezpieczeń Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w liczbie zapewniającej

Termin wezwania na akcje BSC Drukarni Opakowań przedłużony do 26 marca

marca 2020 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 31 marca 2020 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 3 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Pierwotnie zapisy na sprzedaż

KNF stwierdziła brak podstaw do sprzeciwu wobec przejęcia Pekao przez PZU i PFR

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) akcji Banku Pekao w liczbie powodującej przekroczenie 20% i

Cedrob zgłosił do UOKiK chęć przejęcia kontroli nad ZM Henryk Kania

producentem trzody chlewnej w Polsce w 100% kontrolowanym przez polski kapitał. Dwa lata temu poprzez nabycie Zakładów Mięsnych Silesia S.A. Cedrob rozpoczął proces konsolidacji przetwórstwa mięsnego w grupie i dziś jest lokowany w pierwszej piątce tego segmentu rynkowego w Polsce. Po przeprowadzeniu procesu

PZU ma zgodę UOKiK na nabycie akcji Banku Pekao

Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń (PZU) bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Banku Pekao od UniCredit, podał ubezpieczyciel

ZM Henryk Kania złożyły do UOKiK wniosek ws. przejęcia Staropolskich Specjałów

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Staropolskich Specjałów, podał Urząd. Wniosek wpłynął 20 października, sprawa jest w toku

PZU i PFR bezpośrednio nabędą 32,8% akcji Banku Pekao

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i UniCredit podpisały aneks upraszczający strukturę transakcji nabycia Banku Pekao, w wyniku czego PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje banku, podał PZU

PGE nabyła w wezwaniu 1,2 mln akcji ZEW Kogeneracja

zapisów - 6 marca 2018 r. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji na GPW został wyznaczony na 9 marca, zaś przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW - na 14 marca 2018 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów

Libet ma ofertę nabycia przedsiębiorstwa od inwestora branżowego za 94,23 mln zł

podkreślił, że jest zainteresowany nabyciem wyłącznie wszystkich 13 zakładów będących własnością spółki lub jej podmiotów zależnych (łącznie), a także praw własności intelektualnych do wszystkich produktów i ich oznaczeń" - czytamy w komunikacie. Warunki, pod którymi została

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

kupujący nabędzie wyłącznie należności i zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu w Opalenicy, które zostaną umieszczone w załączniku do przyrzeczonej umowy sprzedaży, z wyłączeniem jakichkolwiek innych zobowiązań; (viii) związane z zakładem w Opalenicy licencje

Grupa Azoty obejmie nowe akcje PDH Polska za 97,83 mln zł

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty zdecydowała o nabyciu 9 782 808 akcji nowej emisji PDH Polska - spółki celowej realizującej inwestycję "Polimery Police" - za łączną kwotę 97,83 mln zł, podały Azoty. "Zarząd spółki podjął

Alior Bank ma umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów Ruchu za 1 zł 

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Alior Bank podpisał ze spółką Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100% udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł, podał bank. 1 czerwca Alior Bank zawarł umowę inwestycyjną z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, która stanowi

Duża zmiana na słowackim rynku medialnym. Fundusz powiązany z Sorosem przejął pakiet udziałów w drugim największym wydawnictwie

inwestorów, którzy pomogli wolnym mediom w 44 krajach. W połowie 2016 r. Media Development Investment Fund nabył akcje Agory, wydawcy "Gazety Wyborczej". Petit Press wydaje m.in. dziennik "SME" i jest współwłaścicielem anglojęzycznego pisma "The Slovak Spectator". To drugi pod

Zamet zdecydował o poszukiwaniu inwestora strategicznego dla Mostostalu Chojnice

Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Zamet zdecydował o przystąpieniu do poszukiwania strategicznego inwestora dla zakładu Mostostal Chojnice, który byłby zainteresowany nabyciem tego zakładu, względnie nabyciem praw i obowiązków w spółce komandytowej, podała spółka

PZU, PFR i PKO BP mają porozumienie w zw. z nabyciem pakietu Pekao

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP) podpisali porozumienie trójstronne powiązane z transakcją nabycia znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki (Pekao

Interminex ogłosił ofertę nabycia 9,99% akcji ZM Ropczyce po 24-27 zł/ szt.

okresie do 10 października i 24 zł dla zapisów złożonych 11-13 października. "Przedmiotem niniejszej oferty zakupu akcji spółki Zakłady Megnezytowe Ropczyce [...] jest nabycie do 701 000 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Megnezytowe

Prezes PKN Orlen: Mam nadzieję na finalizację przejęcia Ruchu do końca roku

, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen. Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia

ZUS: Dotychczas aktywowano ok. 716,6 tys. bonów turystycznych

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Dotychczas aktywowano 716,6 tys. bonów turystycznych, co stanowi 17% wszystkich bonów w systemie, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Beneficjenci zrealizowali 143 tys. płatności bonami na łączną kwotę ponad 100 mln zł

AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - AR Packaging Sweden AB ogłosił zamiar nabycia akcji BSC Drukarnia Opakowań w drodze przymusowego wykupu, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki

Tauron dopuścił oferentów do due diligence Taurona Ciepło

m.in. na podstawie otrzymanych wstępnych, niewiążących ofert nabycia Tauron Ciepło" - czytamy w komunikacie. Zawarcie ewentualnej transakcji będzie wymagało w szczególności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych oraz zgód instytucji finansujących działalność grupy

W wezwaniu na akcje Protektora nie osiągnięto minimalnego progu w zapisach

się nabyć akcje w ramach wezwania. Jednocześnie, wzywający niniejszym informuje, że nie podjął decyzji o nabyciu 739 706 akcji spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na wezwanie, na mocy prawa do nabycia akcji pomimo nieziszczenia się powyższego warunku, które zastrzeżone zostało w pkt. 30

Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Boryszew dokonał odpisu na utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia, ale mają one charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną, podała spółka

Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem transakcji, o których mowa powyżej, w dniu rozliczenia tych transakcji, tj. 16 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Po nabyciu akcji, Impexmetal będzie posiadał łącznie 54 519 383 akcji

Kernel kupi zakład przetwórstwa nasion za 95,6 mln USD

Warszawa, 26.02.2016 (ISBnews) - Kernel Holding zawarł wiążącą umowę - za pośrednictwem ukraińskiego banku - w sprawie nabycia aktywów zakładu przetwórstwa nasion za 95,6 mln USD, podała spółka. Cena ma zostać zapłacona w ratach w ciągu 5 lat. "

ARP złożyła do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad WZK 'Victoria'

wpłynął 18 lutego br, sprawa jest w toku. "Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad spółką pod nazwą Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze 'Victoria' S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, poprzez nabycie od

EC Stalowa Wola rozważa wykorzystywanie bloku OZE Taurona

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) i Tauron podpisały list intencyjny o nabycie bloku biomasowego należącego do Tauron Wytwarzanie przez ECSW, podał Tauron. W liście strony podkreślają, że ich intencją jest nabycie

Fortbet ogłosił wezwanie na 0,68% akcji Fortuny z GPW po cenie 29,8 zł/ sztuka

Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. w związku z planowanym nabyciem akcji w spółce uprawniających wzywającego do 100% łącznej

PKN Orlen spodziewa się decyzji UOKiK ws. Ruchu do końca I kw. br.

Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen. Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu

Fortbet z grupy Penta wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt.(aktual.)

, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 16 509 670 akcji [?], reprezentujących 31,75% kapitału i głosów" - czytamy w komunikacie. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 21 kwietnia. Zakończenie przyjmowania zapisów ustalono na 20 czerwca. Przewidywane daty

Forbet wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt., chce ją wycofać z GPW

. "Dodatkowo, łącznie w ramach wezwania i dobrowolnego wykupu w Czechach, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 16 509 670 akcji [?], reprezentujących 31,75% kapitału i głosów" - czytamy w komunikacie. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 21

ZM Ropczyce nie zawarły umowy ws. akcji ZMI, ale nie rezygnują z nabycia

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce nie zawarły przedwstępnej umowy nabycia akcji ZM Invest (ZMI) z powodu nieziszczenia się warunków zdefiniowanych w propozycji nabycia, ale nadal są zainteresowane transakcją, podały Ropczyce

Ćmielów stworzy biurko z porcelany. Fabryka chce, żeby Bill Gates został patronem

1948 r. i od 1949 r., przemianowane na Zakłady Porcelany Ćmielów. Oba są oddalone od siebie o 2,5 km. Na sprzedaż wystawiono fabrykę Świt – wspominał w „Wyborczej". Fabrykę nabył w trzecim przetargu. Była wtedy kompletną ruiną. Spała przywrócił zakład do pracy, udało mu się także

Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

spółki" - czytamy w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji. Przyjmowanie ofert sprzedaży zaplanowano na 5-10 czerwca, a przewidywany dzień nabycia akcij i rozliczenia transakcji to 17 czerwca br. Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Pytanie:  Publiczny zakład opieki zdrowotnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych ?musi zakupić następujący sprzęt medyczny: USG, EKG, unit stomatologiczny, fotel ginekologiczny, defibrylator, autoklaw medyczny oraz sprzęt do rehabilitacji, a także meble do

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

, przygotowującej spółkę na powtarzające się okresy dekoniunktury i ryzyka utraty płynności finansowej, jakie wielokrotnie dotykały górnictwo w latach 1990-2015" - czytamy w komunikacie. Zdaniem NIK, przekształcenia związane z powstaniem PGG w oparciu o nabyty przez nią majątek

Elemental Holding ma list intencyjny ws. nabycia spółki z USA

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Elemental Holding zawarł list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego amerykańskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych, podała spółka

Grupa Azoty Police obejmie akcje PDH Polska za 65,5 mln zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydował o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska po cenie emisyjnej 10 zł, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 zł, podała spółka. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie

BSC Drukarnia Opakowań złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu

rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie. Pod koniec marca spółki z grupy AR Packaging nabyły w ramach wezwania 3 662 227 akcji BSC Drukarnia Opakowań. Wcześniej grupa AR Packaging informowała, że poprzez A&R Carton, kontroluje 60,82% akcji BSC Drukarni Opakowań

AZ Jupiter12 i Allianz Argos 14 mają zgodę KNF na nabycie akcji TU Euler Hermes

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do pośredniego nabycia przez AZ Jupiter 12 B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) oraz przez Allianz Argos 14 GmbH akcji krajowego zakładu ubezpieczeń

Zamet: Rozmowy z potencjal. inwestorami dla Mostostalu Chojnice w ciągu tygodni

działalność. "Dziś jest za wcześnie, aby mówić o konkretnej formie transakcji czy partnerstwa strategicznego. W pierwszej kolejności będziemy brać pod uwagę oferty nabycia zakładu lub spółki, w ramach której chojnicki zakład działa, co nie zmienia faktu, że każdej propozycji

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police kary pieniężne w łącznej wysokości 1 mln zł za naruszenia w raportach okresowych związane z nabyciem African Investment Group (AFRIG), podała Komisja

Węglokoks chciałby wydłużyć okres due diligence ZG Janina o 3 tygodnie

Siedlce, 26.09.2019 (ISBnews) - Węglokoks będzie starał się o wydłużenie okresu due diligence dotyczącego ewentualnego nabycia Zakładu Górniczego Janina od Taurona Polskiej Energii, poinformował prezes Tomasz Heryszek. Jego zdaniem, rozmowy mogą przedłużyć się o trzy tygodnie

Potężne zmiany dla wynajmujących mieszkania. "Rząd brutalnie zmienia zasady"

. Teraz, gdy podatnik w zaufaniu do państwa i stanowionego przez nie prawa już nieruchomość nabył, zostaje zaskoczony przez rząd zmianą reguł w trakcie gry – twierdzi doradca. I dodaje: - Rząd brutalnie zmienia zasady w odniesieniu do tych podatników, którzy już nieruchomości nabyli i stosując

Mercor kupił linię technologiczną do produkcji płyt mcr Silboard za 3 mln zł

umowę kredytu bankowego na sfinansowanie nabytej linii. Przeniesienie, modernizacja i montaż linii w zakładzie w Mirosławiu rozpocznie się niezwłocznie i potrwa ok. 12 miesięcy. Linia technologiczna pozwoli grupie na dokończenie rozpoczętej inwestycji w płytę mcr Silboard i

Gobarto: Największe koszty integracji z ZM Silesia już za nami

. "Ze względu na duże zróżnicowanie potencjału produkcyjnego poszczególnych zakładów produkcyjnych nabytych w ramach przejęcia oraz jednoczesnego zakupu od Cedrob zakładu produkcyjnego w Ciechanowie wraz z siecią sklepów, tocząca się restrukturyzacja ma charakter głębokiej zmiany w zakresie

Murapol kupi nieruchomości w Krakowie pod 466 mieszkań za 28,9 mln zł netto

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Murapol Projekt 46 Sp. z o.o. - spółka zależna Murapolu - zawarł z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków umowy nabycia dwóch nieruchomości przy ul. Pachońskiego w Krakowie za łącznie ok. 28,9 mln zł netto, podała spółka. Nieruchomości

Sławomir Staszak zrezygnował z funkcji członka zarządu Elektrobudowy

wieloletnie doświadczenie nabyte w trakcie pracy w ABB, gdzie zajmował m.in. stanowiska dyrektora operacyjnego i dyrektora zakładu" - czytamy w komunikacie. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym

Akcjonariusze JSW zgodzili się na nabycie certyfikatów JSW SFIZ za 1,5 mld zł

publikując uchwały podjęte na dzisiejszym NWZA. Akcjonariusze udzielili też zgody na objęcie przez JSW nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na nabycie przez spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A

Indykpol sprzedał dwa zakłady na rzecz SuperDrob za 190 mln zł

. Pod koniec 2017 r. SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia zakładów produkcyjnych Indykpolu w Lublinie i Turce. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek

ZCh Police podjęły uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji PDH Polska za 30 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska za 30 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia

Przegląd informacji ze spółek

Finance, złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UKOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad portfelami wierzytelności od GetBacku, podał Urząd. Dino Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. nabycia części mienia Domex

Velvet Care przejął czeskiego producenta produktów higienicznych Moracell

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Velvet Care podpisał umowę nabycia 100% udziałów czeskiej spółki Moracell S.r.o., podały we wspólnym komunikacie Abris i Velvet Care. Transakcja podlegać będzie standardowej procedurze zatwierdzenia przez organy antymonopolowe

Goodyear uruchomił w Polsce sprzedaż opon online

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Goodyear uruchomił w Polsce sprzedaż opon online, podała spółka. Klienci mogą nabyć produkty marki w sklepie internetowym. Z poziomu platformy www będzie można także umówić montaż ogumienia w wybranym serwisie Premio

Przegląd informacji ze spółek

Ergis odnotował 1,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2019 r. według wstępnych danych, wobec 3,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Pekabex rozpoczął rozmowy potencjalnie zmierzające do nabycia 100% udziałów w spółce prawa

ARP złożyła do UOKiK wniosek ws. przejęcia spółki Dozamel

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Dolnośląskimi Zakładami Usługowo-Produkcyjnymi Dozamel sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podał Urząd

PZU Zdrowie ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Falck Centra Medyczne

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - PZU Zdrowie otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Falck Centra Medyczne, podał UOKiK na Twitterze. Zgłaszany zamiar koncentracji polegał na nabyciu przez PZU Zdrowie

Bank Pekao ma nabyć pakiety spółek Pioneera i Xelion od UniCredit

za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. W umowie uzgodniono, że maksymalna cena nabycia akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie kwoty 634 mln zł, zaś udziały i akcje te nabędzie za

Stadler ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia Solarisa

Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Stadler Rail ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie części mienia Solaris Bus & Coach, podał Urząd. Transakcja ma związek z planowaną przez firmy wspólną produkcją tramwajów. "Kolejna

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Finansowe Silesia złożyło wniosek od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria, podał Urząd. Wniosek wpłynął 16 maja, sprawa

Olympic kupiło w Polsce spółkę w celu dalszej ekspansji

kwoty nabycia. Nabyta spółka nie prowadziła ostatnio działalności. Jej kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł, podano także. Od początku grudnia br. OEG informowała o przejęciu operatorów kasyn w Estonii i na Łotwie, a także litewskiego operatora

Akcjonariusze PZU zdecydują 24 V o wypłacie 2,8 zł dywiendy na akcję

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakład Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 2 417 mln zł, tj. 2,8 zł na akcję z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 24 maja

Ojciec był hulaką i kobieciarzem, porzucił córkę, teraz chce pieniędzy. Alimenty na rodziców i współmałżonków

przemocy na szkodę osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat, jej rodzeństwa lub rodzica – wymienia radca prawny. Inne regulacje obowiązują w odniesieniu do placówek prowadzonych na podstawie przepisów o publicznej opiece zdrowotnej, np. zakładów opiekuńczo-leczniczych. Opieka finansowana jest z dochodów

Spółka zależna Lokum Deweloper kupiła działkę w Krakowie za 25 mln zł netto

. "Olczyk Sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A. ? spółka w 100% zależna od emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (kupujący) zawarła ze spółką pod firmą Polskie Zakłady Zbożowe 'PZZ' w Krakowie (sprzedający) umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego

UOKiK: Nowe przepisy dot. kontroli inwestycji wejdą w życie 24 lipca br.

;Obowiązek zgłoszenia do UOKiK dotyczył będzie transakcji skutkujących nabyciem, osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji dokonywanych przez podmioty z siedzibą lub obywatelstwem (dla osób fizycznych) poza krajem członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG

M. i M. Skotniccy ogłosili wezwanie na 31,4 mln akcji Pepees po 1,45 zł/szt.

wezwania, wzywający zamierzają osiągnąć, łącznie z akcjami spółki posiadanymi przez wzywających przed ogłoszeniem wezwania, 62,7 mln akcji, stanowiących 66% ogólnej liczby akcji i głosów. Wzywający zobowiązują się nabyć akcje jeżeli w ramach wezwania zapisami objętych zostanie co

Kogeneracja: Cena w wezwaniu PGE odpowiada wartości godziwej

. Termin zakończenia przyjmowania zapisów to 6 marca 2018 r. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji na GPW został wyznaczony na 9 marca, zaś przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW - na 14 marca 2018 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich

Neuca Med kupiła 'Przychodnię Krzysztof' w Wałbrzychu

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Neuca Med, spółka zależna Neuki, nabyła 100% udziałów w spółce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Krzysztof" w Wałbrzychu, podała Neuca. "Nabyty podmiot leczniczy prowadzi działalność na

Grupa Azoty będzie kupować węgiel od PGG za ok. 212,5 mln zł netto rocznie

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zawarły z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy nabycia węgla za łącznie ok. 212,5 mln zł netto

Gobarto zawarło umowę z Cedrobem dotyczącą zakupu ZM Silesia za 78 mln zł

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Gobarto zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą, której przedmiotem jest zakup 5 500 000 akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia, poinformowała spółka. Gobarto na etapie umowy warunkowej informowało, że wartość transakcji wyniesie 78 mln zł

Rząd: Nie damy emerytom ulgi w "Polskim ładzie", bo mamy trudności z algorytmem

, a dodatkowo zapłacą większą składkę zdrowotną. Konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski przyznał "Wyborczej", że zmniejszenie świadczeń jest niezgodne z prawem. - Mamy tu do czynienia z prawami nabytymi i obecna ingerencja zmieniająca na niekorzyść wyliczone świadczenie jest niezgodna z