nabył akcje

Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł za sztukę, podała spółka. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 29,4%. "W ramach przeprowadzonego skupu nabytych zostało 1 500 000 akcji

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Elemental Holding zawarł z holenderską spółką EFF umowę uprawniającą go do nabycia od 3,06 do 4,16 mln akcji spółki Elemental Asia, podała spółka. "Na podstawie zawartej umowy strony zobowiązały się do podjęcia

Fundusz PE zrezygnował z potencjalnej transakcji nabycia akcji Idea Banku

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Po przeprowadzeniu badania due diligence fundusz typu private equity zrezygnował z udziału w potencjalnej transakcji nabycia akcji Idea Banku, podał bank. "Zarząd Idea Bank S.A. informuje, że otrzymał w dniu

Wikana nabyła ok. 237 tys. akcji własnych w celu umorzenia

zostały nabyte 9 października po cenie 1 zł/sztuka. W połowie września Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierzała nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

Rawlplug nabył 1,5 mln akcji własnych po cenie 8,3 zł za sztukę

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Rawlplug nabył 1 500 000 sztuk akcji własnych po cenie jednostkowej 8,3 zł za akcję w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, podała spółka. "Nabyte akcje własne stanowią ogółem 4,606% w kapitale

Argumenol nabył 26,36% akcji ZE PAK w wezwaniu

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) Argumenol Investment Company Limited nabył 13 395 868 akcji, stanowiących 26,36% kapitału zakładowego, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski

MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka. "Wobec tego, że łączna liczba akcji, które zostały zaoferowane

Volantis Bidco nabędzie akcje Pfleiderer mimo nieziszczenia 2 warunków wezwania

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco zdecydował, że nabędzie akcje Pfleiderer Group w wezwaniu mimo nieziszczenia się warunku minimalnej liczby akcji ani warunku wydania zgody na koncentrację przez Komisję Europejską, podał wzywający. "

Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych w cenie 6,8 zł za sztukę, podała spółka. "W ramach przeprowadzonego skupu nabytych zostało 1 000 000 akcji własnych emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł za jedną

THC SICAV-RAIF nabył 13 378 017 akcji Radpolu w wezwaniu

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - THC SICAV-RAIF - podmiot z Grupy Tar Heel Capital - nabył w wezwaniu 13 378 017 akcji Radpolu, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. "W wyniku wezwania zawarto w dniu 13 lipca 2020 r. transakcje

Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - ALSO Holding i Grupa MCI nabędą akcje ABC Data w wezwaniu pomimo niespełnienia się części warunków, podali wzywający. "Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie niniejszym informują

Famur planuje nabyć w wezwaniu 4 178 208 akcji Primetech po 1,45 zł/szt.

Famur. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za sztukę. Celem Famuru jest posiadanie 100% akcji Primetech. "W wyniku planowanego wezwania, Famur, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4 178 208 akcji uprawniających do 4 178 208 głosów na walnym

Budimex nabył pozostałe 51% akcji FBSerwis za 98,5 mln zł

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Budimex zawarł umowę nabycia 89 760 akcji (51% kapitału) spółki FBSerwis za cenę 98,5 mln zł (wobec pierwotnej oferty w wysokości 95,44 mln zł), podał Budimex. Ponadto w umowie Budimex zobowiązał się do zapewnienia, że FBSerwis zwróci Ferrovial

Impexmetal: Wszystkie akcji Alchemii objęte squeeze-outem zostały nabyte

, podano także. "Wszystkie akcje objęte żądaniem przymusowego wykupu zostały nabyte przez spółkę" - czytamy w komunikacie. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwieszając swój udział do 100%, podała spółka. "Frisco.pl należy obecnie do liderów polskiego rynku e-grocery. Dzięki przejęciu

Introl nabył 434 782 akcji własnych w ofercie, redukcja zapisów: 92,54%

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Introl nabył 434 782 akcji własnych, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski BDM. Redukcja zapisów wyniosła 92,54%. "W wyniku realizacji w/w oferty zawarto w dniu 27 marca 2020 r. transakcje, których

Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych po 2,3 zł/szt. w celu umorzenia

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,3 zł za sztukę, podała spółka. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 1 mln zł, przy

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

pośredniczący. Liczba nabytych akcji odpowiada 78,99% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena transakcyjna wyniosła 1,97 zł za jedną akcję, podano. "Rozliczenie wszystkich

Trans Polonia chce nabyć do 4,6 mln akcji własnych po 2,6 zł za sztukę

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Trans Polonia podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków programu nabywania akcji własnych, podała spółka. W ramach programu zostanie nabytych nie więcej niż 4 560 387 akcji własnych, co stanowi około 19,96% kapitału zakładowego spółki i

R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji H88 za 6,82 mln euro

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A. Sicar za łączną cenę 6,82 mln euro, podała spółka. "Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu [...] działając na podstawie zawartej umowy Exit

Abadon RE nabył w wezwaniu na Awbud 277,66 tys. akcji

. "Nabywający nabędzie prawa z akcji w dniu rozliczenia transakcji tj. 28 lutego 2019 r." - czytamy w komunikacie. Pod koniec grudnia 2018 r. Abadon Real Estate z Grupy Murapol ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 802 602 akcji Awbudu, po cenie 1,08 zł za

Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na nabycie 95,01% akcji PBSz

zgody na nabycie przez JSW S.A. 4 430 476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz, na warunkach opisanych we wniosku zarządu do walnego zgromadzenia z dnia 30.01.2019 r." - czytamy w uchwale

Cyfrowy Polsat i Reddev nabędą łącznie 18,178mln akcji Asseco, rozliczenie 30XII

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat nabędzie, wraz z RedDev Investments, łącznie 18,178 mln akcji Asseco (stanowiących 21,9% kapitału i głosów Asseco) w ramach zaproszenia do sprzedaży, wynika z komunikatu. Rozliczenie transakcji nastąpi 30 grudnia

W wezwaniu ogłoszonym przez PPL nabyto 10 543 286 akcji Baltony

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - W wezwaniu ogłoszonym na akcje Baltony przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przedmiotem transakcji nabycia przez wzywającego, w dniu 2 marca 2020 r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 10 543 286 akcji spółki, podał

Elemental Holding złożył ofertę pośredniego nabycia 60,55% akcji Orła Białego

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Elemental Holding złożył ofertę nabycia 100% udziałów NEF Battery Holding, który posiada 60,55% akcji spółki Orzeł Biały, podała firma. "Spółka działając w imieniu i na rzecz swojego podmiotu zależnego, tj

Wing nabył w wezwaniu 10,04% akcji Echo Investment po 4,65 zł za sztukę

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Wing, węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości, nabyła w wezwaniu 10,04% akcji Echo Investment po 4,65 zł za sztukę, zwiększając swój udział w kapitale Echo Investment do 66% z 55,96%, podała spółka. Nowy główny akcjonariusz chce

Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia 21,95% akcji Asseco Poland za 65 zł sztuka

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję, podał Polsat. Planowany jest rozwój współpracy grup. Podmiotem

Spółka JV Aresa i Griffin Real Estate nabyła 98,04% akcji Murapolu

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Spółka joint venture utworzona przez fundusz zarządzany przez Real Estate Group Ares Management Corporation (Ares) oraz Griffin Real Estate nabyła 98,04% akcji Murapolu za nieujawnioną kwotę, podały spółki. "

Amica nabędzie 250 tys. akcji własnych za 30 mln zł

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Amica nabędzie w ramach oferty 250 tys. akcji własnych za łączną cenę 30 mln zł, podała spółka. "W odpowiedzi na ofertę, akcjonariusze spółki złożyli 183 ważne oferty sprzedaży akcji, które dotyczyły łącznie 1 287

Budimex rozpoczął negocjacje ws. nabycia pozostałych akcji FBSerwis

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Budimex rozpoczął negocjacje z Ferrovial Services International Ltd. w przedmiocie nabycia 89 760 akcji spółki FBSerwis, stanowiących udział 51% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 51% głosów na walnym zgromadzeniu, podał Budimex

Polskie ePłatności mają zgodę UOKiK na nabycie akcji spółki PayUp

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił zgody na nabycie przez Polskie ePłatności akcji spółki PayUp. Polska, poinformował OPTeam. "Zarząd OPTeam informuje, że otrzymał od zarządu spółki Centrum Rozliczeń

4fun Media rozpoczął skup akcji własnych, nabył 573 walorów

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - 4fun Media przystąpił do skupu akcji własnych i nabył już 573 walorów, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego, podała firma. "W związku z powyższym, zarząd spółki informuje o nabyciu łącznie 573 sztuk akcji

Glamox zawarł umowy nabycia 42,1 mln akcji ES-System w wyniku wezwania

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - W wyniku wezwania na sprzedaż akcji ES-System zostały zawarte dziś transakcje nabycia 42 096 603 akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski mBanku. "

KNF zezwoliła na nabycie 50% akcji Oney Polska przez BPCE Société Anonyme

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na nabycie 50% akcji w Oney Polska przez BPCE Société Anonyme, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia

GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś

z siedzibą w Moskwie oraz na zawarcie stosownych umów, podał Getin Holding. "Jednocześnie emitent informuje, że dzisiaj uzyskał zgodę rady nadzorczej emitenta na nabycie przez emitenta od Carcade 26 690 akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, spółki

Bank Millennium nabędzie akcje własne na potrzeby połączenia z Euro Bankiem

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Bank Millennium podjął uchwałę w sprawie nabycia 26 240 akcji własnych dla umożliwienia objęcia akcji banku akcjonariuszom Euro Bank, jako spółki przejmowanej w ramach połączenia Millennium i Euro Bank, podał bank

Neuca nabyła 150 tys. akcji własnych po 310 zł/ szt.

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Neuca nabyła, realizując ogłoszoną w czerwcu ofertę zakupu akcji własnych, 150 tys. walorów, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski mBanku. "W dniu dzisiejszym zostały zawarte i rozliczone transakcje będące

MCI Management nabył w wezwaniu 4,033 mln akcji MCI Capital

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - MCI Management nabył w wezwaniu 4 033 598 akcji MCI Capital, podał pośredniczący Trigon Dom Maklerski. ?Ilość nabytych akcji odpowiada 7,63% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 4 033 598

R22 ma umowę nabycia 33,3% akcji Profitroom za 30 mln zł

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - R22 ma umowę nabycia 33,3% akcji Profitroom, twórcę technologii SaaS dla branży hotelarskiej, za 30 mln zł, podała spółka. R22 posiada opcję zakupu kolejnych akcji Profitroom, dzięki którym w 2024 r. może zostać większościowym akcjonariuszem

H88 nabędzie 80 tys. akcji R22, redukcja ofert sprzedaży wyniosła 99,39%

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - H88, spółka zależna R22, nabędzie 80 tys. akcji R22 w ramach programu skupu, podało R22. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%. "W związku z realizacją programu skupu nabytych

CPI Property Group nabyła 6% akcji Globalworth

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - CPI Property Group (CPIPG) zakupiła 13 391 959 akcji Globalworth Real Estate Investments Limited (Globalworth), co równa się 6% akcji Globalworth pozostających w obrocie, podała CPI. "Globalwroth posiada jedno z

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

przedmiotem było łącznie 34 741 545 akcji spółki ABC Data S.A., tj. wszystkie akcje objęte zapisami złożonymi w wezwaniu" - czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji zaplanowano na 25 czerwca 2019 r., w wyniku czego MCI nabędzie prawa z 3 943 428 akcji, a Roseville nabędzie

Acciona nabyła łącznie ok. 2,41 mln akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu

Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa, Acciona nabyła łącznie 2 407 655 akcji, co razem z akcjami posiadanymi przed ogłoszeniem wezwania stanowi 62,1% kapitału zakładowego spółki, podała Acciona. "W opinii

Budimex złożył ofertę nabycia pozostałych akcji FBSerwis za 95,4 mln zł

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Budimex, w ramach procesu negocjacji ws. nabycia 51% akcji spółki FBSerwis, złożył 13 maja 2019 r. niewiążącą ofertę nabycia akcji za 95,44 mln zł oraz wyraził gotowość do zapewnienia FBSerwis niezbędnych środków finansowych do wysokości 77,15

Mirbud w ramach zakończonego skupu akcji nabył ok. 2,8% walorów JHM Development

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Mirbud w ramach skupu akcji JHM Development (spółki zależnej Mirbudu) nabył 1 939 926 akcji spółki zależnej, stanowiących około 2,8% wszystkich jej akcji, podała spółka. Spółka zapowiadała wcześniej, że rozliczenie

Cyfrowy Polsat nabędzie akcje Netii w ramach wezwania

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat oraz Karswell Limited podjęli decyzję o nabyciu akcji Netii w ramach wezwania pomimo nieziszczenia się jednego warunku, podano w komunikacie. ?Podmioty nabywające akcje w wezwaniu tj. wzywający oraz

OEX zrealizował transakcję nabycia 100% akcji Archidoc

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - OEX zrealizował transakcję nabycia akcji Archidoc, podała spółka. Łączna cena transakcji wraz z dopłatami nie przekroczy 52 mln zł. "Pomiędzy emitentem a Teronita Holdings Limited z siedzibą w Larnace (sprzedający

PZ Cormay ma zgodę rady nadzorczej na nabycie pozostałych akcji Orphee

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PZ Cormay wyraziła zgodę na nabycie akcji Orphée (spółki zależnej), aż do maksymalnie wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż PZ Cormay akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie

PGE nabyła w wezwaniu 1,2 mln akcji ZEW Kogeneracja

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - W wezwaniu na Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja PGE nabyła 1 202 172 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski PKO BP. Na początku lutego PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

zarządza markami modowymi Simple Creative Products S.A. od dnia 17 maja 2019 roku. Akcje Simple Creative Products S.A. zakupił FORUM 82 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Krakowie" Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie

PKO Leasing nabyło ok. 94,4% akcji PCM w I fazie wezwania

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - PKO Leasing nabyło w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) 11 244 402 akcji spółki, stanowiących ok. 94,4% kapitału zakładowego, na które zapisy złożono w ramach I fazy wezwania (tj. od dnia 13 maja 2019 r. do

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, podało CCC. "

EJT Investment nabył ok. 1,51 mln akcji Tarczyńskiego w wezwaniu

Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński dokonano nabycia 1 510 241 akcji spółki, podał PKO BP, pełniący funkcję podmiotu pośredniczącego. W grudniu ub.r. EJT Investment S.a r.l., której

OT Logistics nabędzie 0,7% akcji operatora portu Luka Rijeka za ok. 3,3 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - OT Logistics nabędzie w ramach umowy z chorwackim funduszem Erste 0,7% akcji operatora portu Luka Rijeka w Chorwacji za ok. 3,3 mln zł, podała spółka. Dzięki tej transakcji OT Logistics niweluje możliwość skorzystania z opcji sprzedaży akcji

Bricks Acquisitions Limited nabyło w wezwaniu 98,16% akcji Robyga

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Bricks Acquisitions Limited nabyło w ramach wezwanie na akcje Robyga 286,07 mln walorów, stanowiących 98,16% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, podał podmiot pośredniczący. "Pekao

JSW złożyła wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podała spółka. "JSW zakłada że złożenie oferty pozwoli na przystąpienie do negocjacji

PEM nabył 4 794 akcje własne w ramach zakończonego programu skupu

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) nabył w ramach zakończonego skupu akcji własnych 4 794 akcje, stanowiące 0,1% udziału w kapitale zakładowym i 0,1% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, za średnią cenę jednostkową 40,03 zł, podała spółka

EBOR nabył 4,4% akcji Globalworth Real Estate Investments

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nabył 4,4% akcji Globalworth Real Estate Investments Limited w ramach oferty publicznej, podała instytucja. Celem inwestycji jest wsparcie rozwoju portfela spółki w Rumunii i wejście na polski rynek

4fun Media nabyła w ramach skupu 17 165 akcji własnych, czyli 0,4% kapitału

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - 4fun Media nabyła na podstawie upoważnienia do nabywania akcji własnych 1 529 sztuk akcji spółki po średniej cenie nabycia 11,62 zł, co nastąpiło na sesjach giełdowych w dniach 11,12,13,14 i 15 lutego 2019 r., podała spółka. Łącznie w ramach

RN Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na nabycie akcji Enei do kwoty 80 mln zł

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała Mennica

Sescom planuje do 8 XI nabyć do 50 tys. akcji własnych w cenie 26,8 zł za sztukę

, - przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy rozpocznie się w dniu 18.10.2019 r. i potrwa do dnia 31.10.2019 r. włącznie, - przewidywanym terminem zawarcia oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji emitenta jest dzień 08.11.2019 r." - czytamy w komunikacie

GetBack nabył 99,38% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - GetBack nabył od funduszy zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) ok. 99,38% akcji EGB Investments za 207,57 mln zł, podały spółki. "Na podstawie umowy sprzedaży akcji EGB zawartej

Arteria: Investcamp nabył akcje dające 3,7% kapitału i głosów

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Investcamp, spółka powiązana z menedżerami Arterii, nabyła łącznie 159 508 akcji Arterii, co daje 3,7% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, podała Arteria. Z komunikatu wynika, że Investcamp przeprowadził dwie

W wezwaniu na akcje Sare osiągnięto minimalną liczba akcji do nabycia

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje Sare osiągnięto poziom minimalnej liczby akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której podmiot nabywający zobowiązuje się je nabyć, poinformowała spółka. "Wzywający informują, że Polinvest 7

Herkules nabędzie do 1,2 mln akcji własnych po 4,2 zł za akcję

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Herkules ustalił cenę jednostkową nabycia akcji własnych na 4,2 zł, a ich maksymalną liczbę - na 1,2 mln, podała spółka. "Zarząd Herkules [...] 1. określił maksymalną liczbę akcji

Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za szt.

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za akcję, podała spółka. "Przedmiotem niniejszej oferty zakupu akcji) spółki Introl [...] jest nabycie do 500 000 sztuk zdematerializowanych akcji

Murapol nabył 32,99% akcji Skarbiec Holding za 75,23 mln zł

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Murapol nabył 2 251 152 akcje Skarbiec Holding, stanowiące 32,99% w kapitale zakładowym, za łączną cenę 75 233 499,84 zł, podał Murapol. "Spółka nabyła w ramach transakcji pakietowej [...] 2 251 152 akcje w

NWZ Vantage upoważniło zarząd do nabycia do 3,75 mln akcji po 4,8 zł/szt.

Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development upoważnili na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zarząd do nabycia do 3,749 mln akcji własnych od Fedha po cenie 4,8 zł/szt., wynika z uchwał walnego. "Nadzwyczajne walne

Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych po 235 zł za szt.

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych, uprawniających do 3,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po 235 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski mBanku. "Na datę

CIRB odstąpiło od umowy nabycia 3,84 mln akcji iAlbatros

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) odstąpiło od umowy nabycia akcji iAlbatros oraz porozumienia dotyczącego wzajemnych roszczeń oraz sprzedaży akcji tej spółki, a także opcji zakupu i opcji sprzedaży oraz umowy opcji sprzedaży

Asseco BS nabyło ok. 88,29% akcji Macrologic w wezwaniu

Warszawa, 16.06.2017 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) nabyło w wezwaniu 1 667 603 akcje Marcologic, stanowiące ok. 88,29% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, podała spółka. "W związku z rozliczeniem w dniu 14

Mennica Polska nabędzie akcje Enei do łącznej kwoty 80 mln zł

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Mennica Polska podjęła decyzję - warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą - o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej

PZU i PFR bezpośrednio nabędą 32,8% akcji Banku Pekao

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i UniCredit podpisały aneks upraszczający strukturę transakcji nabycia Banku Pekao, w wyniku czego PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje banku, podał PZU

PZU ma zgodę UOKiK na nabycie akcji Banku Pekao

Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń (PZU) bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Banku Pekao od UniCredit, podał ubezpieczyciel

Grupa WP sfinalizowała umowę nabycia 6,31% akcji eSky.pl

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Po spełnieniu się warunku zawieszającego, Grupa Wirtualna Polska sfinalizowała warunkową umowę nabycia 6,31% akcji eSky.pl, podał Wirtualna Polska Holding. "W dniu 19 czerwca 2017r., miało miejsce spełnienie

Sare nabyło 94% akcji spółki Fast White Cat, rozszerzając kompetencje e-commerce

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Sare przejęło Fast White Cat z Wrocławia, podało Sare. Spółki podpisały umowę sprzedaży, na podstawie której Sare nabyło 94% akcji Fast White Cat, tj. 9 400 000 akcji za kwotę 2 761 822,7 zł. Akwizycja poszerzy ofertę grupy o komplementarne

Santander Bank Polska nabył akcje Deutsche Bank Polska za 257,96 mln zł 

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska - w związku ze spełnieniem wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej z 14 grudnia 2017 r. - nabył od Deutsche Bank AG 274 444 939 akcji zwykłych imiennych Deutsche Bank Polska (DBPL), stanowiących ponad 10

Fairfax nabył pakiet akcji Astarta Holding, dające 9,99% głosów

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) nabył 9,99% Astarta Holding N.V., podała spółka. "Fairfax nabył 2 497 800 akcji spółki, reprezentujące 9,99% głosów od Aluxes Holding Limited. Cena wynosiła 60 zł za

PZU: Finalizacja nabycia akcji Banku Pekao ustalona na 7 czerwca

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Termin zamknięcia transakcji nabycia akcji Banku Pekao przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) od UniCredit został ustalony na 7 czerwca br. w drodze porozumienia między stronami transakcji, podał PZU

Bumech powiadomił prokuraturę o domniemanym nabyciu akcji przez China Coal

Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Bumech złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie popełnienia przestępstw w związku z przekazaniem spółce informacji o nabyciu akcji spółki przez China Coal Energy, poinformowała spółka. "W nawiązaniu do

KNF bada kwestię domniemanego nabycia akcji Bumechu przez China Coal

Warszawa, 27.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie domniemanego zawiadomienia China Coal o nabyciu akcji Bumechu, podała Komisja. "Informujemy, iż do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

J. Wojciechowski nabył w wezwaniu 17,416 mln akcji JW Construction

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Józef Wojciechowski w ramach wezwania na J.W. Construction Holding nabył 17,416 mln akcji, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. "Przedmiotem transakcji giełdowych wynikających z

KNF: BZ WBK powinien nabyć akcje Deutsche Bank Polska do końca 2018 r.

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK powinien nabyć akcje Deutsche Bank Polska SA (DBPL) do 31 grudnia 2018 r. poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu

TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania, poinformował pośredniczący w wezwaniu Millennium Dom Maklerski. "Przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w dniu 22 marca 2017 r. w ramach wezwania do zapisywania

Andrzej Olszewski zdecydował o nabyciu akcji objętych zapisami w wezwaniu

Warszawa, 18.11.2016 (ISBnews) - Andrzej Olszewski, wzywający na akcje Farmacolu, podjął decyzję o nabyciu przez podmioty nabywające (Nasza Apteka oraz Farmacol) wszystkich akcji spółki będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie, podał Farmacol

Nasza Apteka nabędzie 8,46 mln akcji Farmacolu w ramach wezwania

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Nasza Apteka nabędzie 8,46 mln akcji Farmacolu w ramach wezwania, podał pośredniczący Bank Zachodni WBK - Dom Maklerski BZ WBK. "W wyniku wezwania zawarto transakcje, których przedmiotem było 8 461 984 akcji

Porozumienie akcjonariuszy nabyło 169 tys. akcji Netmediów w wezwaniu

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Andrzej Wierzba i SO SPV 56 nabyli w wezwaniu porozumienia akcjonariuszy 168 963 akcji Netmediów, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BOŚ. "W wyniku ww. transakcji podmioty nabywające nabyły łącznie 168

iAlbatros nabył w wezwaniu 1,384 mln akcji własnych

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - W wezwaniu iAlbatros Group na akcje własne została zawarta transakcja nabycia 1,38 mln akcji, podała spółka. "Została zawarta transakcja nabycia 1 384 083 akcji spółki objętych zapisami złożonymi w wezwaniu

TelForceOne nabył w wezwaniu 413,83 tys. akcji własnych

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - TelForceOne, w ramach wezwania, nabył 413,83 tys. akcji własnych, podał pośredniczący Trigon Dom Maklerski. ?Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 16 listopada 2016 r." ? czytamy w komunikacie

CCC ma unowę nabycia 100% akcji Eobuwie.pl

w ramach pierwszej transzy nabędzie 7 498 999 akcji imiennych zwykłych serii G oraz 1 akcje imienną uprzywilejowaną serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 499 800 zł stanowiących łącznie 74,99% wartości nominalnej kapitału zakładowego

PERN nabył 4,9% akcji PKN Orlen od sierpnia 2016 r.

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - PERN nabył od sierpnia ub.r. blisko 21 mln akcji PKN Orlen, stanowiących 4,9% kapitału zakładowego, za kwotę ok. 1,5 mld zł, podało Ministerstwo Energii. "Zarząd PERN SA, biorąc pod uwagę istotną rolę spółki w

Spółka z grupy Hisense chce nabyć 24,42 mln akcji Gorenje po 12 euro za szt.

ramach procesu poszukiwania partnera strategicznego - wybrało ofertę chińskiej grupy Hisense, oferującej nabycie pakietu 50% i jednej akcji spółki po cenie 12 euro za akcję. W listopadzie ub.r. Gorenje podało, że wybrało doradcę finansowego i prawnego w procesie poszukiwania

KNF bez sprzeciwu wobec nabycia akcji BPH TFI przez GE

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez General Electric Company z USA akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50

ZM Ropczyce są zainteresowane warunkowym nabyciem akcji ZM Invest

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) skierowały do akcjonariuszy spółki ZM Invest (ZMI) propozycję nabycia jej akcji, podały ZM Ropczyce. Środki finansowe na akwizycję mają pochodzić z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji spółki

PBKM nabył 100% akcji w szwajcarskiej spółce Biocell Lugano za 1,6 mln euro

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Spółka Famicord - w 100% zależna od Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) - nabyła 100% akcji w Biocell Lugano, podał PBKM. Umowa została podpisana w dniu 17 maja 2018 r. "Na podstawie umowy nabycia spółka

Cloud Technologies nabędzie 299,4 tys. akcji własnych po średniej cenie 60,12 zł

. "Zgodnie z przyjętym harmonogramem nabycie oraz rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku. Stosownie do oświadczeń złożonych w dniu 20 grudnia 2017 roku ofert sprzedaży nie złożyli następujący akcjonariusze: Piotr Prajsnar; Robert Rafał; QVP Investments Ltd; PERPETUM 10

Tarczyński przystąpił do umowy kredytu dla EJT na nabycie akcji w wezwaniu

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Tarczyński przystąpił do umowy kredytu udzielonego EJT, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez tę spółkę akcji Tarczyńskiego w wezwaniu, podała firma. "Emitent przystąpił do w/w kredytu jako dłużnik