na podstawie umowy zlecenia

Eliza Grodzka

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie np. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego.

Zakład budżetowy może budować bez przetargu

Zlecenie wykonania zadań własnych gminy następuje w drodze umowy zawieranej na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Formularz PIT-37

Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, a także podatników uzyskujących przychody z tytułu emerytur i rent, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oskładkowanie umów-zleceń w "Polskim ładzie". Nawet milion Polaków od stycznia dostanie niższe pensje

Oskładkowanie umów-zleceń w "Polskim ładzie". Nawet milion Polaków od stycznia dostanie niższe pensje

ubezpieczenia, który nie obowiązuje tylko wtedy, gdy umowę-zlecenie pracownik podpisuje z pracodawcą, u którego jednocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę. Dzięki niemu w kieszeniach zarówno pracownika, jak i zleceniodawcy zostaje więcej pieniędzy. To na pierwszy rzut oka może wydawać się korzystnym

Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?

Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?

publicznego należy przyjąć dla celów sprawozdawczych w przypadku gdy zamawiający udzielił zamówienia osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia” (www.uzp.gov.pl). Stwierdzono w niej, że w przypadku udzielenia zamówienia publicznego osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia obowiązuje ogólna zasada

Formularz PIT-37

wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej. Formularz PIT-37 nie jest przeznaczony dla osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne

Rząd oskładkuje umowy zlecenia. Nowe przepisy już w 2022 roku

Rząd oskładkuje umowy zlecenia. Nowe przepisy już w 2022 roku

budżecie i narastający problem z wypłatami rent i emerytur. Ile jest umów śmieciowych? Tutaj dane są różne. Te Głównego Urzędu Statystycznego mówią o ok. 350 tys. GUS pyta jednak badanych, czy pracowali na podstawie zlecenia lub dzieła w tygodniu, w którym są ankietowani. Dlatego wyniki można włożyć między

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

ułatwieniami dla osób, które legalnie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia, projekt ma na celu ułatwienie zawierania umów przez osoby, które do tej pory tego nie robiły i pracowały w tzw. szarej strefie" – czytamy w projekcie ustawy. Planowany termin jej przyjęcia to

Czy wykonawca musi załączyć do oferty umowy z osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego?

Odpowiedź: Wykonawca nie musi załączać umowy, jaką zawarł z osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji Twojego zamówienia publicznego. Dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawców na potwierdzenie spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, wymienione

Umowy o dzieło coraz bardziej ryzykowne dla pracodawców. W kogo uderzy nowy rejestr w ZUS?

Umowy o dzieło coraz bardziej ryzykowne dla pracodawców. W kogo uderzy nowy rejestr w ZUS?

zarejestrowanie umowy poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. W 2019 roku wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło pracowało w Polsce 1,2 mln osób. Ile z nich pracuje na podstawie tej drugiej – nie wiadomo, bo dane Głównego Urzędu Statystycznego ze względów metodologicznych są sprzeczne

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do ZUS każdą umowę o dzieło. A później będzie kontrola

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do ZUS każdą umowę o dzieło. A później będzie kontrola

-zlecenia oraz tych łączących  działalność gospodarczą z umowami-zleceniami. Zobacz także: W ciągu dwóch tygodni rząd przedstawi projekt nowych składek na ZUS. Oto co w nim będzie Umowa o dzieło - informacja do ZUS Okazuje się, że zmiany prawne mogą dotknąć też zatrudnionych na podstawie umowy o

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

dorywczo. Te dane pokrywają się z zusowskimi: wg ZUS-u osób ubezpieczonych wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych jest 1 mln 103 tys. Przypomnijmy, że w 2002 roku było ich ok. 600 tys. Polska jest niechlubną rekordzistką Na umowach czasowych – dziełach, zleceniach i umowach o pracę na czas

FPP, CALPE: Emeryturę niższą niż minimalną pobierają już ponad 333 tysiące osób

mężczyzn. Brak stażu czasami wynika z długiego okresu bierności zawodowej, ale w części przypadków ma on związek z wykonywaniem pracy na podstawie nieoskładkowanych umów zlecenia. Aż do 2016 roku składki można było płacić wyłącznie od pierwszej umowy - nawet jeżeli opiewała ona na symboliczną kwotę. Od

Śmieciówki zamienią się w etaty? PIP chce, Morawiecki mówi "nie"

Śmieciówki zamienią się w etaty? PIP chce, Morawiecki mówi "nie"

pracodawca ponosiłby zatem nienależne koszty z tego tytułu".  Rządowej zgody na taką nowelizację więc nie ma. Czy można zatrudniać na umowie-zleceniu jak na etacie? Nie. Tę kwestię porusza artykuł 22 kodeksu pracy. Mówi on – w paragrafie pierwszym – że "przez nawiązanie stosunku

FPP chce abolicji ozusowania umów zleceń i zaliczenia ich do okresów składkowych

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Pracownicy, którzy byli zatrudnieni do 1 stycznia 2016 roku na umowach zlecenie oskładkowanych wyłącznie składką zdrowotną, nie wliczą sobie tego okresu do podstawy wymiaru emerytury. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że

Zmiany w oskładkowaniu umów-zleceń. Porozumienie w rządzie [TYLKO U NAS]

Zmiany w oskładkowaniu umów-zleceń. Porozumienie w rządzie [TYLKO U NAS]

;zaoszczędzone" pieniądze rząd będzie mógł wydać na inne rzeczy. Plan był prosty – wprowadzamy pełne oskładkowanie umów-zleceń i o dzieło. Miało to dać rządowi już w przyszłym roku kilka dodatkowych miliardów złotych. Tyle że pojawił się problem – Jarosław Gowin. Oskładkowanie umowy o

FPP: To rząd a nie ZUS powinien rozwiązać kwestię ozusowania umów zleceń

za wynagrodzenie pracowników" - powiedział Kowalski, cytowany w komunikacie. Pracownicy, którzy byli zatrudnieni do 1 stycznia 2016 roku na umowach zlecenie oskładkowanych wyłącznie składką zdrowotną, nie wliczą sobie tego okresu do podstawy wymiaru emerytury. Oznacza

FPP: ZUS żąda prawie 19 mld zł składek od umów zleceń, potrzebna abolicja

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Szacunki na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wskazują, że bezpośrednia skala rzekomych zobowiązań dla składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umów zleceń, bez ewentualnych odsetek narosłych od roku 2008

40-latkowie dostaną w przyszłości niższe emerytury. To skutek śmieciówek

40-latkowie dostaną w przyszłości niższe emerytury. To skutek śmieciówek

pracę oraz umowy zlecenia. Oznacza to, że osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i dorabia na zleceniach, opłaca składki tylko od umowy o pracę. Aż 6,4 proc. wszystkich zatrudnionych, czyli ponad milion osób, jest uprawnionych do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w

W górę płaca minimalna. Ale odprawy przy zwolnieniu z pracy w dół. Zobacz, o ile

W górę płaca minimalna. Ale odprawy przy zwolnieniu z pracy w dół. Zobacz, o ile

przedsiębiorcą a samozatrudnionym na określone zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem też niebędącym przedsiębiorcą na określony zakres prac, żadna minimalna stawka nie będzie miała znaczenia. Minimalne

"Polski ład". Pułapka ze składką zdrowotną. To cię zaboli, nawet jeśli nie zarabiasz kokosów

"Polski ład". Pułapka ze składką zdrowotną. To cię zaboli, nawet jeśli nie zarabiasz kokosów

dotyczy tylko umów-zleceń czy też umów o dzieło? – Zakładamy, że tylko umów-zleceń. Natomiast są prowadzone prace nad stworzeniem specjalnego zabezpieczania – funduszu dla np. zawodów artystycznych, w których w dużej mierze pracuje się na podstawie umów o dzieło i nie ma się opłacanych składek

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

przypadku zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze świadczeniem zlecenia! Składki na ZUS * Umowa o pracę Składki ZUS, jakie pracodawca płaci za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, są następujące: ** emerytalna 9,76 proc. ** rentowa 6,5 proc

Samozatrudnienie wypiera umowy-zlecenia. Polacy zakładają "firmy"

Samozatrudnienie wypiera umowy-zlecenia. Polacy zakładają "firmy"

samozatrudnienia? To proste: to z miesiąca na miesiąc staje się nową umową-zleceniem. Obecnie wśród wszystkich pracujących Polek i Polaków (ponad 16 mln osób) na własny rachunek działa już ok. 20 proc. Należymy tym samym do europejskiej czołówki. Samozatrudnienie coraz bardziej atrakcyjne Rząd PiS dotąd nie

The Dust ma umowę z inwestorem dot. realizacji gry 'Projekt No. 7'

. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r. (ISBnews)

Kiedy można uznać, że postępowanie jest nieuzasadnione i unieważnić je przed terminem składania ofert?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na usługi informatyczne w procedurze unijnej. Termin składania ofert jeszcze nie upłynął. Zamawiający zweryfikował swoje potrzeby i doszedł do wniosku, że bardziej opłacalne jest zatrudnienie na umowę o pracę informatyka niż zlecenie na

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

60 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Umowa-zlecenie Z cudzoziemcem można też podpisać zwykłą umowę-zlecenie. Zleceniodawca jako płatnik składek musi zgłosić go w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA (lub na druku ZUS ZZA w przypadku

The Dust ma umowę z inwestorem dot. realizacji gry 'Projekt No. 6'

budżet gry zgodny z umową ramową. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018

Czy wolno zobowiązać wykonawcę w umowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

przepis zakazujący zlecenia uzyskania pozwolenia na rzecz inwestora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa osobie (podmiotowi) innemu niż inwestor.  W związku z tym zamawiający może przewidzieć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie jako część danego zamówienia. W takim przypadku konieczne

NSZZ Solidarność i FPP proponują zmiany prawne dające FUS 2,7 mld zł wpływów

działania obejmują: 1. Zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w okresie od stycznia 2009 do dnia

Firmy zatrudniające studentów wykluczone ze wsparcia "tarczy PFR"? Prawnicy czytelnikom odc. 54

programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” przez pracownika rozumiane są nie tylko osoby pozostające w stosunku pracy (posiadające umowę o pracę), ale także współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa-zlecenia, umowa o dzieło

Zaktualizowana strategia The Dust zakłada m.in. dywersyfikację ryzyka

. Dywersyfikacja źródeł przychodów: przychody z gier tworzonych na zlecenie, przychody z wydawania własnych gier, dotacje, przychody z gier tworzonych na podstawie umów koprodukcyjnych z inwestorami, umowy z wydawcami, 4. Rozwój potencjału spółki poprzez zwiększanie liczby zespołów i

FPP chce pilnego rozwiązania problemu nieoskładkowanych umów zleceń

lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Należy wobec tego zadać pytanie: dlaczego Państwo nie zapewnia pracownikom, którzy przez wiele lat wykonywali pracę na podstawie umowy zlecenia - która była nieoskładkowana, możliwości skorzystania z przysługującego im konstytucyjnego uprawnienia

W górę płaca minimalna i dodatki. Ale mniejsze odprawy dla zwalnianych. Ile i kto dostanie?

godzinowa obowiązuje od 2017 r. i stosuje się ją między osobą fizyczną a przedsiębiorcą albo między przedsiębiorcą a samozatrudnionym na określone zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem też niebędącym

The Dust ma list intencyjny dot. produkcji aplikacji mobilnych dla PKP PLK

spółka. Łączna wartość netto trzech aplikacji wyniesie około 370 tys. zł. Aktualnie oba podmioty negocjują szczegóły współpracy. "Naszym najważniejszym projektem jest realizacja gry na podstawie twórczości Jacka Piekary, jednak projekty realizowane na zlecenie są także

Od przyszłego roku płaca minimalna idzie w górę o 200 zł

. zł brutto. Pandemia zmieniła jednak te plany. Rząd podkreśla, że w 2021 r. minimalna pensja wzrośnie w porównaniu z 2015 r. o 1050 zł. W 2017 r. wprowadził też minimalną stawkę godzinową dotyczącą pracy wykonywanej na podstawie umowy-zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych ujmujemy: dotacje, jakie gmina otrzymała, ekwiwalent strażaków, umowy zlecenia ze strażakami, ubezpieczenie aut strażackich, badania okresowe strażaków? Odpowiedź: Uwzględnienie pozycji ujętych w pytaniu w rocznym sprawozdaniu

Nowe składki zatrudnionych na zlecenie. ZUS odpowiada

, ponieważ podstawa wymiaru składek z umowy o pracę i pierwszej umowy-zlecenia jest w marcu niższa od minimalnego wynagrodzenia - tłumaczy Andrzej Okułowicz. Dwie umowy na pół etatu Pani Barbara z Kielc pyta: - Jestem zatrudniona u dwóch różnych

Rząd chce oskładkować każdą złotówkę. Więcej zapłacą przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, a nawet emeryci

 w pełni oskładkować umowy-zlecenia. Dziś składki przy takich umowach trzeba płacić przynajmniej do wysokości pensji minimalnej. Jeśli więc ktoś ma np. dwie umowy - jedną w wysokości pensji minimalnej (2600 zł brutto, od nowego roku to 2800 zł brutto), a drugą na np. 3 tys. zł, to płaci składki

FPP,CALPE: Uchylenie Art. 9 ustawy o SUS wymusiłoby pełne ozusowanie wynagrodzeń

na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - podsumowano w komunikacie. (ISBnews)

FPP apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS dot. ozusowania umów zleceń

Polskich działania obejmują: 1. Zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług. 2. Uwolnienie pracodawców od ciężaru prowadzenia sporów dotyczących

Komu przysługuje świadczenie postojowe? Prawnicy czytelnikom, odc. 29.

innego tytułu, oraz o kwocie przychodów z innych umów. Zgodnie z art. 15 zq „tarczy antykryzysowej” świadczenie postojowe przysługuje: osobie prowadzącej (pozarolniczą) działalność gospodarczą, a także wykonującej umowę agencyjną, umowę-zlecenie, inną umowę o świadczenie usług, do której

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski. Postulowane przez NSZZ Solidarność i Federację Przedsiębiorców Polskich działania obejmują: 1. Zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o

Spadła liczba umów cywilnoprawnych. Mniej niż milion zleceń

Liczba osób, które w ubiegłym roku pracowały na umowie zlecenia - i nie były nigdzie zatrudnione na podstawie umowy o pracę - wyniosła 987 tys. W tym samym czasie pracujących w oparciu o dzieło było 121 tys. - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w raporcie "Pracujący w gospodarce narodowej w

Podstawy geometrii dla pracodawców: ozusowane zlecenie to ciągle śmieciówka

pracownika? Do dyspozycji masz umowę o pracę. Proste? Wielu to przerasta. 10 września  ukazał się mój tekst o tym, jak zatrudnia się w Polsce. AmRest - operator takich marek jak KFC, Burger King czy Pizza Hut - na umowach-zleceniach zatrudnia 6,5 tys. z 14 tys. osób pracujących w jego lokalach

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

- szczególnie w usługach, które stanowią 62% gospodarki i są bardzo czułe na takie działania. Dlatego uważamy, że konieczne staje się pilne wprowadzenie ozusowania umów zleceń do trzydziestokrotności wynagrodzenia minimalnego, aby zapobiec sytuacji ich szybkiego przyrostu. Rząd powinien wyciągnąć wnioski z

Od marca na moje subkonto w ZUS nie płyną składki. Kto mi je zapłaci i kiedy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 75.

do zadanego pytania należy wskazać, że w przypadku współpracy z przedsiębiorcą na podstawie umowy-zlecenia składki ZUS, które byłyby należne do zapłaty, będą traktowane jako opłacone. Zgodnie z objaśnieniami ZUS składki te powinny być uwzględnione na kontach ubezpieczonych. Jednak w tym kontekście

PA Nova ma zlecenie od Kauflandu na budowę marketu za 19,08 mln zł netto

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - P.A. Nova otrzymała od Kaufland Polska Markety zlecenie wykonania budowy marketu za cenę 19,08 mln zł netto, podała spółka. "Na podstawie przeprowadzonych negocjacji przetargowych dotyczących budowy marketu

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

(pielęgniarki na kontraktach, lekarze medycyny pracy zatrudniani na zlecenie), zawęził wymóg do minimum czynności, jakie na rzecz zamawiającego powinna wykonywać osoba zatrudniona na umowę o pracę. Czy mimo to jest on zbyt wygórowany? Czy badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne), które

The Dust ma umowę z inwestorem na częściowe finansowanie 'Projektu No. 3'

. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r. (ISBnews)

Oto "rynek pracownika w Polsce": niebagatelny wzrost liczby umów śmieciowych

Zacznijmy od gorszych. W 2018 roku aż o 8,3 proc. zwiększyła się w 2018 roku liczba osób, które pracowały wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych – o dzieło i zlecenia. Było ich w sumie 1,3 mln, rok wcześniej – ok. 1,2 mln. To spora zmiana, bo począwszy od 2014 roku, kiedy o

Newag dostarczy 5 lokomotyw dla Rail Capital Partners za 77,76 mln zł netto

utrzymania proporcjonalnie do upływu czasu i przebiegu lokomotyw. Ponadto umowy Indywidualne przewidują możliwość zlecenia utrzymania korekcyjnego oraz przeglądów planowych w zakresie poziomów P3 oraz P4. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

zamawiającego uprawnienia. Kierownik zatrudniony zostanie przez wykonawcę na umowę zlecenie. Czy wykonawca może powołać się na zasoby osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, i wykonuje dane czynności zgodnie z uprawnieniami budowlanymi?  Czy osobę fizyczną należy uznać za &bdquo

The Dust ma umowę z inwestorem na realizację gry 'Projekt No. 5'

lipca br. The Dust informował o podpisaniu ramowej umowy inwestycyjnej dotyczącej finansowania produkcji 15 gier na platformy PC oraz Nintendo Switch. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming

GUS: Wartość nowych umów leasingu spadła do 61,5 mld zł w 2019 r.

. Według stanu na koniec 2019 r. w badanych podmiotach pracowało 10 tys. osób zajmujących się leasingiem, w tym 7,7 tys. osób na podstawie umowy o pracę, 755 osób na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W firmach tych pracowało również 1,6 tys. osób działających na własny rachunek zgodnie

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

umów zlecenia zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym analogicznym do umów o pracę; zaewidencjonowanie na kontach ubezpieczonych w ZUS składek emerytalnych i rentowych naliczonych od podstawy nieoskładkowanych umów zlecenia od 2009 r.; restytucję składkową wobec płatników i ubezpieczonych

Elementy umowy powierniczej

Powiernictwo to umowa, której stronami są powierzający i powiernik. Umowa powiernicza nie została szczegółowo uregulowana, dlatego stosuje się do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia z kodeksu cywilnego

Czy pracodawca może obniżyć mi pensję, bo dostał wsparcie z urzędu pracy? Prawnicy czytelnikom, odc. 80

osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy o zleceniu. Dofinansowanie opisane w tym przepisie "tarczy antykryzysowej" w odróżnieniu od

The Dust: Inwestor sfinansuje częściowy koszt wydania 'Projektu No. 4' na PC

współfinansowania gier w zamian za udział w dochodach generowanych przez poszczególne projekty. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka

"Polski ład". Część zmian nie napotka nawet cienia oporu opozycji, biznes będzie łkać, a emerycki portfel spęcznieje

działalności powinni się bać? I osoby, które są zatrudnione na umowę-zlecenie i o dzieło? - Z tych zapowiedzi, które usłyszeliśmy, wynika, że oskładkowane będą wszystkie umowy, na podstawie których świadczona jest praca, wykonywane jest zlecenie czy dzieło. To oznacza, że rząd poszerzy bazę zobowiązanych do

GUS policzył liczbę pracujących na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych

? GUS podał też szacunkową liczbę osób samozatrudnionych i pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych: umowy-zlecenia i umowy o dzieło. Zgodnie z jego danymi w 2015 roku liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wyniosła 1,1 mln osób - pozostała więc na podobnym poziomie jak przez

The Dust ma umowę z inwestorem na częściowe finansowanie 'Projektu No. 2'

. Pod koniec lipca The Dust podało, że podpisał ramową umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania produkcji 15 gier na platformy PC oraz Nintendo Switch. The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

;? Na podstawie "tarczy antykryzysowej" osobom zatrudnionym na umowie cywilnoprawnej (np. umowa-zlecenie) przysługuje świadczenie postojowe, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę (w tym przypadku firmę ochroniarską

Rządowe plany wprowadzenia stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych

zlecenia oraz umów o świadczenie usług ma wynosić 12 zł. brutto za godzinę faktycznie wykonanej pracy. Stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej itp.). Ewidencja

Wzrosną składki na ZUS, wzrosną stawki PIT. Tak wysokie mieliśmy ostatnio w 1996 roku

wszystkie osoby będące na podatku liniowym. W niektórych przypadkach będzie to ponad 1 tys. zł mniej miesięcznie. Polski ład. Umowy-zlecenia będą oskładkowane, umowy o dzieło nie Zostaną oskładkowane od 1 stycznia 2022 r. umowy-zlecenia, ale bez zmian zostaną umowy o dzieło. Tak przynajmniej zapowiedział w

Nadeszły żniwa dla prywatnych windykatorów. "Zastraszano pracowników i członków zarządu"

się, ale sprawa nadal jest otwarta.   Windykacja na zlecenie - Kaczmarski Inkasso nie kupuje długów, ale windykuje na zlecenie wierzyciela. Do prowadzenia tzw. windykacji polubownej nie jest potrzebny tytuł wykonawczy, czyli np. wyrok sądowy - wyjaśnia metody działania firmy działającej dla

MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020

na podatek dochodowy pobranych przez płatników od wynagrodzeń wyniosła 53,37 mld zł, natomiast z tytułu działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło) 4,77 mld zł. Według OSR, przyjmując za podstawę powyższe wielkości przesunięcie terminu dokonywania

SimFabric i IHQ Media wydadzą grę 'Electro Logistic Manager' w 2021 roku

, opartej na pojazdach elektrycznych, stworzonego przez IHQ, który realizowany jest w ramach programu akceleracyjnego Pilot Maker Elektro ScaleUp. Wydanie gry planowane jest na rok 2021. Na podstawie umowy, na SimFabric zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do ELM. ELM

Rewolucja w zwolnieniach L-4. Oto 6 zmian

problemy z otrzymaniem zasiłku macierzyńskiego. Teraz to się zmieni i kobiety będą mogły korzystać z macierzyńskiego. Niestety, przepis przewiduje w takim wypadku prawo do zasiłku macierzyńskiego tylko w wypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę, ale już nie na umowę-zlecenie czy współpracujących

Koronawirus wykańcza pracodawców i pracowników. Czas na działania rządu

osobom działającym w imieniu pracodawcy”, nawet jeśli „pracodawcy w tych okolicznościach nie można przypisać winy”. Jeśli nic się w przepisach nie zmieni, koszty zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa poniosą pracodawcy. Co z pracownikami na umowę-zlecenie To będzie bezpardonowa

Od nowego roku w górę płaca minimalna i dodatki. Ale mniejsze odprawy i odszkodowania

dostające minimalną stawkę godzinową. Rząd zaproponował, że ta od 2021 r. wyniesie ona 18,30 zł (w 2020 r. było to 17 zł). Minimalna stawka godzinowa obowiązuje  od 2017 r. i stosuje się ją między osobą fizyczną a przedsiębiorcą albo między przedsiębiorcą a samozatrudnionym na określone zlecenia i

GUS: Minimalną płacę otrzymywało 1,47 mln osób w 2016 r., tj. ok. 13% ogółu

w gospodarce narodowej, z którymi w 2016 r. została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie są nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz bez osób, które pobierają emeryturę lub rentę, tj. mniej niż w 2015 r. o ok. 4%" - czytamy dalej. Rok

Czy kierownik budowy, którym wykonawca dysponuje pośrednio, to podmiot trzeci użyczający swoich zasobów?

w odwołaniu różnice pomiędzy »dysponowaniem pośrednim« a »dysponowaniem bezpośrednim« – umowa zlecenia, wiążąca bezpośrednio wykonawcę z realizatorem konkretnej usługi jest dysponowaniem bezpośrednim, i o pośredniości podstawy dysponowania nie może przesądzać

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

wystąpić do ZUS? Osoba uprawniona do emerytury, która jednocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia, może się ubiegać o świadczenie postojowe, o ile jest to jej jedyny tytuł do ubezpieczenia (nie jest stroną innej umowy-zlecenia, umowy o pracę lub nie pozostaje w innym stosunku prawnym, z

FPP: Klin podatkowy powinien być systematycznie w różnych formach zatrudnienia

zapobiegającym zaniżaniu cen na rynku, w tym w zamówieniach publicznych. Konieczne jest wyeliminowanie podstaw stosowania umów zleceń oskładkowanych wyłącznie składką zdrowotną, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Wskazuje ona, że każda forma zatrudnienia w Polsce powinna być tak samo obciążona w

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

uaktywniającą. – Przepisy prawa, a konkretnie ustawy o opiece nad dziećmi, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Mogą oni bowiem zawrzeć umowę z nianią. Umowa ta, zwana uaktywniającą, jest formą umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – wyjaśnia mec

MCI VP X SKA sprzeda 7,75% akcji Netii na rzecz FIP 11 FIZAN za 158,06 mln zł

łączną kwotę 158,06 mln zł, podało MCI. "Na podstawie umowy zobowiązującej, strony przyjęły m.in. następujące zobowiązania: do dnia 9 kwietnia 2015 roku Fundusz złoży wskazanemu przez siebie domowi maklerskiemu zlecenie kupna akcji od MCI VP X SKA za cenę akcji, z terminem

Dyskonty wysyłają pracowników nad Morze Bałtyckie. Nie na wakacje. Do pracy

możliwość zabrania ze sobą dzieci. Ale tylko tych dorosłych, których sieć zatrudniłaby w roli pracowników tymczasowych na podstawie umowy-zlecenia. Jak podaje portal Finanse.wp.pl, podobną strategię przyjął Lidl, który w tym roku przeprowadził jedynie rekrutacje wewnętrzne. Do letniego wsparcia

Młodociani pracownicy. Co zrobić, aby legalnie zatrudnić niepełnoletnich. PORADNIK

zawodowego na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym młody człowiek kończy 15 lat – podkreśla ekspertka. 2. Jaka umowa Dopuszczalnymi formami zatrudnienia młodocianego są umowa o pracę na czas określony, umowa z agencją pracy tymczasowej, umowa zlecenia lub dzieło

Stellantis ma być czwartym koncernem motoryzacyjnym na świecie. Jest kluczowa zgoda

KE pomogła decyzja PSA o rozszerzeniu zawiązanej siedem lat temu współpracy z Toyotą przy produkcji samochodów dostawczych w Europie. Według nieoficjalnych doniesień francuski koncern miał uzgodnić zwiększenie produkcji samochodów na zlecenie Toyoty, a także obniżkę ich cen. To zaś ułatwiłoby Toyocie

Zasiłek dla bezrobotnych. Kto może go otrzymać i jak go zdobyć. [PORADNIK]

lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. – Do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się również współpracę przy

To idzie młodość!... na bezrobocie. Koronawirus pozbawił ich pracy i perspektyw

; Zamiast się uczyć, podglądać pracę kucharzy, jestem siedem miesięcy do tyłu. Obecnym zajęciem nie pochwalę się w CV – mówi. Klaudia pracowała w firmie organizującej targi i konferencje. – Dostaję rentę po mamie, więc byłam zatrudniona na umowę-zlecenie. Już w marcu zrezygnowano ze współpracy

Energa Operator wypowiedziała Qumakowi umowę dot. usług contact center

654,4 zł brutto miesięcznie. W związku z realizacją przedmiotowej umowy spółka zatrudnia obecnie 46 pracowników w oparciu o umowę o pracę i 39 osób w ramach umowy zlecenia, podano również. "Spółka analizuje przyczyny i podstawy wypowiedzenia umowy oraz zasadność jej

Polimex ma list intencyjny z nowym wykonawcą dokumentacji dot. bloku w Puławach

;, podał Polimex. Jednocześnie Polimex zawarł z BSPiR Energoprojekt - Katowice list intencyjny w sprawie rozmów o zleceniu wykonania tej dokumentacji za nie więcej niż 43,2 mln zł netto. "Spółka [PM] odstąpiła od umowy z winy zleceniobiorcy, na podstawie stosownych

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

Oprócz pomocy dla przedsiębiorców pierwsza „tarcza” wprowadziła pomoc dla samozatrudnionych oraz osób na umowie-zleceniu i o dzieło, a także dodatkowy zasiłek opiekuńczy, odroczenie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego oraz wydłużyła ważność orzeczeń potwierdzających

"Polski ład". Pracownik doniesie, pracodawca zapłaci dwa razy. Albo i więcej

opcję - pozostała wyłącznie praca bez podpisanej umowy. To oznaczałoby, że osoby zatrudnione na umowach-zleceniach wciąż będą narażone na procesy cywilne, w których pracodawcy będą usiłowali odzyskać część składek do ZUS. Ale z propozycji wynika coś jeszcze - coś, co może zakończyć dramat osób

Sejm przegłosował "tarczę 2.0". Pokazujemy, jaką pomoc dostaną firmy i pracownicy

niższa. Wszyscy zwolnieni z pełnych płatności na ZUS będą też mieli zapewnione ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie ze składek ZUS obejmie też wszystkie spółdzielnie socjalne, bez względu na liczbę pracowników. Tu zwolnienie będzie w 100 proc. Samozatrudnieni i osoby na umowach-zleceniach Osoby na

Wykonujesz wolny zawód? Zapłacisz wyższy podatek, jeśli nikogo nie zatrudniasz

-zleceń, umów o dzieło oraz innych). Zgodnie z propozycjami resortu finansów fakt zatrudniania pracowników będzie miał wpływ na stawki podatku. Osoba, która nikogo nie zatrudnia, zostanie objęta wyższą, 17-proc. stawką ryczałtu, podczas gdy pracodawca będzie mógł skorzystać z preferencyjnej, 15-proc

Praca sezonowa w gastronomii. 130 godzin pracy i 380 zł wynagrodzenia na umowie o dzieło? Czy też pani P. nie chciało się uczyć?

Więcej to kawiarnia w Gdyni. Właśnie bierze udział w konkursie "Gastronom Wybrzeża" na najlepszy nadmorski lokal. - Do pracy przyszłam 30 czerwca w charakterze kelnerki. Szefowa obiecała mi umowę zlecenie i 10 zł na rękę. To moja pierwsza praca, więc się zgodziłam - mówi P. Jak

Kontrahent wypowiedział Vistalowi umowy ramowe i naliczył 5,7 mln zł kary

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Zagraniczny kontrahent z branży budowlanej odstąpił od umów ramowych z Vistalem Gdynia i od wszystkich zleceń udzielonych na podstawie tych umów. Jednocześnie kontrahent naliczył Vistalowi kary umowne o łącznej wysokości 5,7 mln zł i wezwał do

Skarbiec TFI przejęło fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest

Bez opłat na autostradzie A4? Nadchodzą sądne dni dla systemu opłat drogowych viaToll

zaskoczenie, bo GITD to swoista policja transportowa. Nie ma kompetencji informatycznych i telekomunikacyjnych. Kto policzy za przejazd A4? Co gorsza, GITD nie poradziła sobie także z przetargami na wybór firm, które na zlecenie Inspektoratu miały przejąć usługi świadczone na razie przez Kapsch w ramach

Zmiany w kodeksie pracy. Szef będzie mógł sprawdzać, czy pracownik pił lub brał narkotyki

na umowę- zlecenie Nowelizacja kodeksu pracy zakłada, że kontrolować będzie można zarówno pracownika zatrudnionego na etacie, jak i wykonującego umowę-zlecenie czy umowę o dzieło, a także osobę, która ma zarejestrowaną własną działalność. Jeśli badanie w zakładzie wykaże, że pracownik spożywał

Prezes Pyszne.pl: Już niedługo w krajach UE pewne formy zatrudnienia będą niedozwolone

. Zdaniem Ubera czy Glovo dostawcy to „niezależni przedsiębiorcy”. A u Was? – Wszyscy nasi kurierzy są zatrudnieni. Na jakiej umowie? – Na umowy-zlecenia. Każdy pracownik dostaje od nas odzież, większość porusza się na naszych, codziennie serwisowanych rowerach elektrycznych, w razie

Ministerstwo zamierza uregulować franczyzę. Franczyzobiorcy: nawet McDonald's może uciec z Polski

dla wielu ludzi jest po prostu terminem ekonomicznym, dosłownie znaczy – „bycie wolnym”. Ale z raportu „Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce”, który powstał na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS jest państwową jednostką organizacyjną podległą

Praca tymczasowa. To etat, ale trochę gorszy? Dla kogo ta forma zatrudnienia jest korzystna?

wymiarze godzin. Zależy to od indywidualnego przypadku i potrzeb pracodawcy. Umowa o pracę tymczasową nie jest jedyną dozwoloną formą zatrudnienia pracownika tymczasowego. W grę wchodzą także umowy cywilnoprawne, szczególnie umowy zlecenia, będące najczęściej wybieraną formą zatrudnienia przez osoby uczące

"Polski ład". Będzie ulga dla tych, którzy nie przejdą na emeryturę

dotyczyłby także osób, które płacą podatek liniowy czy podatek zryczałtowany. A także osób zarabiających na podstawie umów-zleceń.   Ulga dotyczyć ma nie tylko rodziców, ale także osób, które pełnią funkcję opiekuna prawnego lub sprawują funkcję rodziny zastępczej. Przysługiwać ma również na dzieci

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

umowy zlecenia i wystawia za każde zlecenie fakturę VAT. Czy można uznać, że jest to współpraca oparta o umowę cywilnoprawną, czy raczej stanowi rodzaj współpracy biznesowej bądź gospodarczej? Odpowiedź: Ustawa Pzp nie zastrzega

Poczta Polska zatrudniła 2 700 nowych pracowników w zw. ze świątecznym szczytem

miastach doręczamy paczki w soboty" - powiedziała rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek, cytowana w komunikacie. Spośród 2 700 nowych pracowników Poczty Polskiej ponad połowa została zatrudniona na podstawie umów o pracę, zaś ponad 1 000 - na podstawie umów zleceń

MF planuje rozporządzenie, wydłużające termin wpłat zaliczek na podatek

danych wynikających z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r., łączna kwota zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatników od wynagrodzeń wyniosła 53,37 mld zł, natomiast z tytułu działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło) 4,77 mld zł

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu o obsługę funkcjonalności. Przedmiot umowy obejmował dostawę, instalację i