na oświadczenie

Justyna Andała-Sępkowska

Kiedy podwykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu?

Kiedy podwykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu?

Obowiązek składania oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odnoszącego się do podwykonawcy i jego zakres zależą od decyzji zamawiającego.

Czy skarbnik gminy, który podpisuje umowę, złoży oświadczenie o konflikcie interesów?

Jeśli skarbnik gminy jedynie parafuje umowę oraz nie jest kierownikiem zamawiającego, członkiem komisji przetargowej, nie wykonuje czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie ma wpływu na jego wynik, nie udziela zamówienia, to nie jest zobowiązany do składania oświadczeń z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Czy osoby przygotowujące postępowanie złożą oświadczenie o niekaralności i konflikcie interesów?

Projektant i kosztorysant, jako że podejmowane przez nich czynności nie mają wpływu na wynik postępowania, nie składają oświadczenia o bezstronności i niekaralności.

Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

Pytanie: Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie , z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy lub usługi wykonają poszczególni z nich. Czy wykonawcy zawsze muszą składać

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie zakłócają konkurencji w postępowaniu.  Dokumentem potwierdzającym brak podstaw wykluczenia jest oświadczenie wykonawcy składane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na

Czy oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej oraz rażąco niskiej ceny muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem?

Czy oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej oraz rażąco niskiej ceny muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem?

grupy kapitałowej, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny czy wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Odpowiedź: Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

na pytanie o rezydencję podatkową w USA brzmi "nie". Kłopot w tym, że część z nas musi to potwierdzić pisemnym oświadczeniem. Kto musi złożyć oświadczenie FATCA? Powinieneś poczuć taki obowiązek, jeśli twoje aktywa w danej instytucji

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 2)      poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Więcej na Portal ZP

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Należy bowiem zauważyć, że niedotrzymanie 3 dniowego terminu na złożenie oświadczenia nie zostało w przepisach ustawy Pzp obarczone konsekwencjami polegającymi na wykluczeniu wykonawcy. W konsekwencji

Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

Pytanie: Jako instytut naukowy nie tylko organizujemy przetargi ale w nich również startujemy. Moje pytanie dotyczy tej drugiej sytuacji. Zamawiający wymaga od nas złożenia oświadczenia, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, ujawniła oświadczenie majątkowe

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, ujawniła oświadczenie majątkowe

Minister Streżyńska była ostatnim ministrem w rządzie Beaty Szydło , który nie godził się na publikację swojego oświadczenia majątkowego. Streżyńska tłumaczyła swoją decyzję tym, że obowiązujące przepisy nie wymagają upublicznienia takich

Mateusz Morawiecki ujawnił swoje oświadczenie majątkowe

Mateusz Morawiecki ujawnił swoje oświadczenie majątkowe

lat na działkę rekreacyjną i domek letniskowy. Większość członków Rady Ministrów upubliczniła swoje oświadczenia do 30 grudnia zeszłego roku. Zabrakło wtedy tylko oświadczenia Morawieckiego i Anny Streżyńskiej, minister cyfryzacji. Mieli do tego prawo, bo choć złożenie

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

Pytanie: UZP na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzory-oswiadczen-i-dokumentow-z-zakresu-znowelizowanych-przepisow- ustawy-pzp opublikował przykładowe oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w

Oświadczenia majątkowe posłów. Szydło, Kopacz, Petru, Kukiz...

Oświadczenia majątkowe posłów. Szydło, Kopacz, Petru, Kukiz...

Premier Beata Szydło W oświadczeniu majątkowym za 2015 rok premier Beata Szydło zadeklarowała 70 tys. zł oszczędności na rachunku bankowym i oszczędnościowym oraz 95 tys. zł jako sumę ubezpieczeń z funduszu ubezpieczeń

Ukraiński sąd umorzył postępowanie w sprawie oświadczenia majątkowego Sławomira Nowaka

Ukraiński sąd umorzył postępowanie w sprawie oświadczenia majątkowego Sławomira Nowaka

administracyjnym w sprawie mojego oświadczenia majątkowego w UA. Sąd administracyjny przyznał mi rację. Liczę, że rzetelne media równie ochoczo poinformują o moim zwycięstwie" - napisał Nowak na Twitterze. Do wpisu dołączył kopię  orzeczenia sądu w Kijowie. Sąd stwierdził, że Nowak nie naruszył przepisów

Do hotelu tak, ale z oświadczeniem, że jest się w pracy. Także zdalnej

Do hotelu tak, ale z oświadczeniem, że jest się w pracy. Także zdalnej

, ale także pensjonacie, apartamencie czy schronisku podpisać trzeba oświadczenie na przykład o podróży służbowej. Może je wydać też pracodawca. Jak informuje nas Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na nasze pytania, przedsiębiorca wykonujący usługi hotelarskie nie musi weryfikować prawdziwości

Rząd PiS nie chwali się majątkami. Sprawdziliśmy, kto nie opublikował oświadczeń

Rząd PiS nie chwali się majątkami. Sprawdziliśmy, kto nie opublikował oświadczeń

. Przez ostatnią dekadę, czyli już za poprzedniego rządu PiS, utarło się, że oświadczenia majątkowe ministrów są publikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a oświadczenia majątkowe wiceministrów są publikowane na stronie internetowej danego resortu

Czy w przypadku braku ofert członkowie komisji złożą oświadczenia z art. 17 Pzp?

Czy w przypadku braku ofert członkowie komisji złożą oświadczenia z art. 17 Pzp?

komisji jak i kierownik zamawiającego (lub osoba, której kierownik powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności) również muszą złożyć oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp . Marta Mikulska-Nawacka Więcej na www.portalzp.pl

Bunt orzeczników ZUS z powodu oświadczeń majątkowych. Kto nam przyzna rentę, rehabilitację, rozpatrzy odwołanie?

Bunt orzeczników ZUS z powodu oświadczeń majątkowych. Kto nam przyzna rentę, rehabilitację, rozpatrzy odwołanie?

ludzie będą czekać na decyzje rok, dwa, a może dłużej – mówią pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzecznicy ZUS z oświadczeniami majątkowymi Skąd to zamieszanie? Wszystko przez projekt ustawy o jawności życia publicznego, którą przygotowali Mariusz Kamiński, minister koordynator służb

PGNiG przekazało Gazpromowi oświadczenie ws. zakończenia Kontraktu Jamalskiego

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przekazało Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. z (tzw. Kontraktu Jamalskiego) z

Kompromitujące oświadczenie ministerstwa. W sporze z USA zostawia prezesów samych sobie

Kompromitujące oświadczenie ministerstwa. W sporze z USA zostawia prezesów samych sobie

zagraniczną prasą, która również została zawiadomiona o sporze z Polską? Zapewne nie takiego obrotu sprawy spodziewali się włodarze państwowych spółek, gdy decydowali o zaprzestaniu realizacji umów z Amerykanami. Teraz Ministerstwo Energii zostawia swoich podwładnych na lodzie i w oświadczeniu odcina się od

Gazociąg z Danii do Polski. Premierzy podpisali oświadczenie

Gazociąg z Danii do Polski. Premierzy podpisali oświadczenie

decydujący w tym przypadku należy do strategów energetycznych, czyli do Ministerstwa Energii". Dania stawia na handel Po rozmowach w Warszawie premierzy Polski i Danii podpisali oświadczenie w sprawie współpracy rządów Polski i Danii w dziedzinie

UPC i kontrowersyjna podwyżka. Kto jej nie chce, musi to oświadczyć

UPC i kontrowersyjna podwyżka. Kto jej nie chce, musi to oświadczyć

; jeśli ten się na modyfikację nie zgadza – odsyłał jakieś oświadczenia? Przecież powinno być odwrotnie: firma, proponując przyspieszenie internetu w zamian za dodatkową opłatę, powinna poprosić klientów, którzy chcą skorzystać z tej oferty, o podpisanie i odesłanie aneksu do umowy. Czytaj też

Nowe oświadczenia majątkowe rządu Beaty Szydło. Mateusz Morawiecki najbogatszym członkiem Rady Ministrów

opublikowali ich wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki oraz minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Tym razem Morawiecki zdecydował się na ujawnienie majątku. Oświadczenia wszystkich członków rządu, którzy zdecydowali się na ich upublicznienie, znajdują się

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Obowiązująca od 20 lutego 2013 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi zobowiązała zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego, czy wykonawca należy do

Putin i jego współpracownicy pokazali oświadczenia majątkowe. Jest biednie

W środę Kreml przedstawił oświadczenia majątkowe prezydenta Rosji i jego głównych współpracowników. Według tych dokumentów w zeszłym roku Władimir Putin zarobił 7,7 mln rubli (teraz to równowartość ok. 125 tys. dol.). Było to o 4 mln rubli więcej niż

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

rozporządzenia objęte są jego regulacjami. Pobierz: Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wskazane powyżej rozporządzenie znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie

"Oświadczenie o rezydencji podatkowej". Co zrobić z listem z banku?

- bywa różnie sformułowany, ale zwykle jest w nim kilka zdań o jakichś ustawach, umowach międzynarodowych, a wisienką na torcie jest groźba, że każdy, kto tego oświadczenia nie wypełni, naraża się na sankcję w postaci zablokowania rachunku bankowego lub funduszowego. O co tu

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą termin oświadczeń ws. cen prądu na 13 VIII

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, podało Ministerstwo Energii. Przepisy ustawy m.in. ustalają termin składania oświadczeń przez odbiorców energii na 13

Andrzej Duda zarobił w zeszłym roku ponad pół miliona. A inni? Sprawdzamy oświadczenia majątkowe europosłów

Oświadczenia majątkowe europosłów. Sprawdź, kto posiada największy majątek, a kto jeździ najlepszym samochodem. Na początek prezydent elekt - Andrzej Duda - Środki pieniężne w polskiej walucie: ok. 80 tys. zł - Środki pieniężne w obcej walucie: ok. 54 320 euro - Dochód:  uposażenie

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

Pytanie: W prowadzonym przez nas przetargu wykonawca złożył ofert ę bez wymaganego formularza ofertowego. Po sprawdzeniu czy informacje, które zawierałby formularz, można uzyskać z pozostałych dołączonych do oferty dokumentów, zamawiający stwierdził, że brakuje oświadczenia wykonawcy o

TechPoranek. "Rozumiem, że moja praca może prowadzić do PTSD" - takie oświadczenie podpisują moderatorzy Facebooka i YouTube'a

zatrudniani przez podwykonawcę - firmę Accenture. Wśród nich jest oświadczenie, że rozumieją, iż ich praca może prowadzić do PTSD. “Rozumiem, że treści, które recenzuję, mogą być niepokojące. Możliwe, że przeglądanie takich treści będzie mieć wpływ na moje zdrowie psychiczne, a nawet może prowadzić do

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

dokonaniem dalszych czynności w postępowaniu. Na uwagę zasługuje jednocześnie stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z którym w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest złożenie oświadczenia o istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania w

Arłukowicz ma 1,3 mln długu, premier Kopacz jeździ toyotą yaris z 2007 r., a ile zarobił Schetyna? [OŚWIADCZENIA]

Oświadczenia majątkowe ministrów . Najwięcej pieniędzy uzbierała minister nauki Lena Kolarska-Bobińska. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz z kolei ma 1,3 mln długów. Jak sobie radzą inni członkowie rządu? Na pierwszy ogień - oświadczenie majątkowe premier Ewy Kopacz.   - Środki pieniężne

Rostowski ma 5 mieszkań, Pawłowicz metale za 150 tys. zł, a jak wyglądają finanse Macierewicza? [OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE]

Oświadczenia majątkowe posłów. Sprawdź, kto jeździ najnowszym Land Roverem, a kto tonie w kredytach. Na pierwszy ogień Cezary Grabarczyk z PO , były Minister Sprawiedliwości. - Środki pieniężne w polskiej walucie:  70 tys. zł - Dochód: uposażenie posła - 153 735 zł, dieta poselska

W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

Pytanie W przetargu wykonawca złożył oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta tego wykonawcy może zostać uznana za najkorzystniejszą (kryterium oceny - cena). Jednak w mojej ocenie oświadczenia te były

Masz nowy dowód osobisty? Dla własnego dobra złóż w banku oświadczenie

wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, który wcześniej otrzymaliśmy w urzędzie, a odpowiedź pojawi się na ekranie. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga dodatkowego logowania - podkreśla rzeczniczka. Banki chcą oświadczeń do nowego dowodu osobistego

Kierownik działu zamówień publicznych nie zawsze musi składać oświadczenie ZP-1

oświadczenia - druk ZP-1? Odpowiedź Rozstrzygnięcie, czy kierownik działu zamówień publicznych parafujący dokumenty, przygotowane przez swoich pracowników, zobowiązany jest złożyć oświadczenie na druku ZP-1 uzależnione jest od faktycznego znaczenia tej

MRPiPS: Zezwoleń więcej o 100%, oświadczeń o pracy dla cudzoziemców o 40% w 2017

Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Liczba wydanych przez wojewodów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE) wzrosła w ub.r. o prawie 100% r/r, zaś liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom - o prawie 40%, podało

BZ WBK: Wśród nowych produktów spoż. niemal 1/3 ma oświadczenie 'naturalne'

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Prawie 1/3 wszystkich nowych produktów z kategorii żywności i napojów wprowadzonych w Europie między październikiem 2016 r. a wrześniem 2017 r., miała oświadczenia "naturalne", wynika z raportu "Innowacyjność vs. zdrowie. Szanse

Euro pod presją przed oświadczeniem FOMC

wyższy niż oczekiwano i osiągnął poziom 90.9. Po zeszłotygodniowym raporcie dotyczącym bezrobocia w USA, który osiągnął najniższy poziom od trzech lat, dolar umocnił się w oczekiwaniu na dzisiejsze oświadczenie FOMC. Akcje Amerykańskie akcje straciły

Posiadacze polis inwestycyjnych mogą się cieszyć? Sąd oświadczył, że są... "wbrew naturze"

zamiennik lokat bankowych, bowiem na koniec okresu inwestycji (zwykle bardzo długiego) gwarantują ochronę kapitału, choć tylko nominalnego. W polisach tego typu - niezależnie, czy nazywają się Pareto, Lucro czy Libra - problem polega na tym, że pieniądze nie są inwestowane w

Bandai Namco kwestionuje skuteczność oświadczenia CI Games o wypowiedzeniu umowy

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) - Bandai Namco Entertainment America Inc. (Bandai Namco) kwestionuje skuteczność oświadczenia CI Games o wypowiedzeniu umowy dystrybucyjnej, podało CI Games, którego zarząd podtrzymuje stanowisko, że przedmiotowe oświadczenie o wypowiedzeniu umowy

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

w stosunku do Wykonawców znanych na chwilę bieżącą w postępowaniu. Oczywiście, oświadczenie takie trzeba będzie złożyć ponownie, gdy znani już będą wszyscy wykonawcy, tj. wg ogólnej zasady (j.w.).

Zamiast zaświadczeń oświadczenia

nowym przepisom zmieni się całą filozofię podejścia państwa do przedsiębiorcy. Zamiana zaświadczeń na oświadczenia (tylko do tego celu konieczna będzie zmiana blisko 70 ustaw) to tylko jeden z jej etapów. Nie ma jednego okienka w gminie? Będzie w

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

Pytanie: Zamawiający określił dwa kryteria wyboru ofert – cenę 60% oraz okres gwarancji jakości 40%. Okres gwarancji jakości miał być oceniany następująco: „Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony wymagany okres gwarancji 36 m-cy: 1–8 m-cy liczba punktów G

Oświadczenie FOMC może wstrząsnąć słabym rynkiem

amerykański (USD) zyskał na wartości wobec jena japońskiego (JPY). Dolar odbił się wczoraj rano z poziomu 97.43 do poziomu 98.02. Rynek prawdopodobnie spodziewa się "jastrzębiego" oświadczenia FOMC, które będzie miało miejsce dziś po południu i lepszego od oczekiwań raportu z amerykańskiego rynku

Władimir Putin oficjalnie zarabia mniej niż jego rzecznik prasowy. Opublikowano oświadczenia majątkowe władz Rosji

. Jest nią mistrzyni tańców na lodzie Tatiana Nawka. Za zeszły rok zadeklarowała ona 120,8 mln rubli dochodu, czyli ponad 2 mln dol. Władimir Putin oficjalnie się nie wzbogacił Jako przywódca Rosji Władimir Putin oficjalnie się nie wzbogacił. W swoim oświadczeniu majątkowym od lat podaje, że posiada

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą

użyciu środków komunikacji elektronicznej[2]. Zgodnie z art. 78 ust. 1 kodeksu cywilnego, dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Obowiązujące przepisy dopuszczają posługiwanie się kwalifikowanym podpisem

Oświadczenia z art. 17 składane przez członków komisji

oświadczenia o okolicznościach będących podstawą do ich wyłączenia. Wskazane jest, aby oświadczenie takie zostało złożone przed podjęciem jakichkolwiek czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy przesłanki wykluczenia zaistnieją dopiero w trakcie postępowania

Koniec małżeństwa Gatesów. Bill i Melinda rozwodzą się po 27 latach

produktywnego życia - czytamy na Twitterze założyciela Microsoftu. Pod oświadczeniem podpisali się Melinda i Bill. Poprosili o uszanowanie ich prywatności w tych chwilach.  Gatesowie zapewnili, że choć "nie mogą się dalej rozwijać jako para", nadal będą ze sobą współpracować w swojej fundacji. To

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

zobowiązani złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak, to na jakim etapie? Odpowiedź: Mimo, iż nie wynika to wprost z przepisów ustawy Pzp , wykonawcy powinni - także w trybie licytacji

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

procedowania nowemu zamawiającemu. Czy w związku z powyższym poprzedni kierownik zamawiającego powinien złożyć oświadczenie o bezstronności na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Osoba, która pełniąc funkcję kierownika zamawiającego, zatwierdziła wprowadzoną zmianę treści specyfikacji istotnych

"Lex TVN". Europejska Rada Wydawców potępia ataki na media i ich zastraszanie

"Europejska Rada Wydawców (EPC) i jej członkowie są bardzo zaniepokojeni zagrożeniem dla ciągłości wolności i pluralizmu mediów oraz wiarygodności reguł gry w Polsce, które są istotne dla inwestorów i profesjonalistów medialnych" – pisze EPC w oświadczeniu . Przewodniczący Rady

Czy radca prawny projektujący umowę w sprawie zamówienia oświadcza o swojej bezstronności?

Pytanie: Czy radca prawny, który przygotowuje wzór umowy do przetargu nieograniczonego , jest zobowiązany podpisać oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Radca prawny, który przygotowuje wzór umowy, nie jest zobowiązany do podpisania oświadczenia składanego

Definicja aktualności dokumentów

wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie

Merkel murem za Nord Streamem 2. Niemców nie zniechęca koncentracja rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą

konflikt, który jest dużo szerszy i skupia się na kwestii, w jakiej mierze chcemy wspierać handel z Rosją, przede wszystkim w sferze energetycznej. Niemcy podjęły decyzję na rzecz budowy Nord Streamu 2 - oświadczyła Merkel. I dodała: - To jednak walka polityczna, którą wielu ocenia inaczej.  Pani

Gwiazdorskie zarobki młodej gwiazdy PiS. Morawiecki może mu zazdrościć

wynika z opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów oświadczenia majątkowego , Patkowski w ubiegłym roku zarobił w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów niemal 220 tys. zł. Jego miesięczne uposażenie wyniosło więc ok. 18,2 tys. zł.  Co ciekawe, to więcej, niż zarobił… sam Morawiecki. On

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający może nie stawiać warunków udziału w postępowaniu?

stawiał jakichkolwiek warunków udziału, to czy może (powinien) żądać od wykonawcy oświadczenia o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ? Czy zamawiający może określić warunki udziału w postępowaniu, a na dowód ich spełnienia żądać od wykonawcy jedynie oświadczenia o spełnieniu

Pełnomocnictwo domniemane

Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają (w art. 38 ust. 1) wykonawcom

Wakacje w Polsce. Jakie obostrzenia w hotelu, na plaży, koncercie? Co z dziećmi na koloniach?

złożenie oświadczenia o przebytym szczepieniu na COVID-19. Żeby jednak było ono wiarygodne, powinno zawierać klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Podróże po kraju bez limitów, ale w maseczce Dobrowolne natomiast nie będzie okazanie certyfikatu szczepienia podczas

Wywiad USA oskarża Rosję o cyberatak na Stany Zjednoczone

Za wykrytym pod koniec zeszłego roku wielkim cyberatakiem na ministerstwa i urzędy USA oraz amerykańskie korporacje stoi "prawdopodobnie Rosja" - oświadczyły we wspólnym komunikacie FBI, agencja wywiadu elektronicznego NSA, amerykańska wspólnota wywiadowcza  Biuro Dyrektora Wywiadu

PFR: 3,5 tys. firm odda subwencje z tarczy. W tym ci, którzy pomylili się w statusie przedsiębiorstwa

rozbieżnościami co do statusu przedsiębiorstwa podanych podczas wnioskowania o obie tarcze. - Jest adnotacja o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Na wyjaśnienia PFR wyznaczył nam siedem dni. W podobnej sytuacji jest wielu przedsiębiorców w całym kraju. - Na moim biurku leży 41 pism od

Discovery: Ustawa jest atakiem na podstawowe zasady demokracji

atakiem na podstawowe zasady demokracji, takie jak wolność słowa oraz niezależność mediów i jest bezpośrednio dyskryminująca wobec TVN i Discovery - wskazuje koncern w oświadczeniu i dodaje: - Wynik głosowania powinien być również głęboko niepokojący dla każdego przedsiębiorstwa inwestującego w Polsce

Kulisy odejścia Lisa z "Wprost". Dwa oświadczenia

Fakty: Tomasz Lis nie jest naczelnym Wprost . Rozstał się z redakcją w dniu wręczenia nagrody Człowieka Roku Donaldowi Tuskowi. Premier na galę wręczenia nagrody przyszedł z pluszowym lisem , żeby

Oświadczenie Zarządu Agory SA w sprawie publikacji na antenie TVP

W związku z publikacjami na antenie TVP 1, TVP Info, TV Trwam oraz w innych mediach na temat przekroczenia progu 5 proc. udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Agory SA przez fundusz inwestycyjny Media Development Investment Fund i jego spółkę zależną MDIF Media Holdings

Pułapka w "tarczy antykryzysowej". Oddasz postojowe z ZUS, i to jeszcze z odsetkami?

postojowe na kolejny miesiąc. O jaki okres chodzi? "Tarcza 2.0" stawia bowiem warunek - aby ponownie ubiegać się o pieniądze z postojowego, trzeba podpisać oświadczenie, "że nie nastąpiła poprawa sytuacji materialnej". I to pod odpowiedzialnością karną. - Ale nie wiadomo, o sytuację

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

cywilny w art. 78 § 1 stanowi, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Jednocześnie stosownie do art. 781 § 2 oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z

Biedronka o 723 mln zł kary od UOKiK. "Decyzja jest stronnicza, pozbawiona podstaw prawnych"

Chodzi o karę, jaką Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył w poniedziałek na Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka. Sieć wymuszała nieprzewidziane w umowach rabaty od swoich dostawców żywności, głównie owoców i warzyw, przez co tracili oni marże i zyski. Utrudniało

Orlen forsuje elektrownię na gaz w Ostrołęce

Obajtka Analizy projektu w Ostrołęce jeszcze się nie zakończyły, ale Daniel Obajtek już ogłosił decyzję Orlenu w tej kwestii. "Inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej" - oświadczył w komunikacie spółki. W tytule tego komunikatu Orlen oświadczył

Lewe umowy, opóźnione faktury. ZUS ściga oszustów, którzy wyłudzili postojowe

, zawiadomiliśmy prokuraturę. Wnioski o postojowe to oświadczenia, które w założeniu opierają się na dużym zaufaniu do obywateli. Nie oznacza to jednak, że podane w oświadczeniu informacje nie są przez nas analizowane. Musimy dbać o to, żeby wszyscy przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pandemii otrzymali należną

Premier Morawiecki w Sejmie o podatku VAT. Budka: "Pan został mistrzem kłamstwa"

;na mównicę wszedł Borys Budka – Pan został mistrzem kłamstwa. Dzisiaj dokonał pan rzeczy prawie niemożliwej: skłamał pan więcej razy niż jest dziur w pańskim oświadczeniu majątkowym – atakował szef Koalicji Obywatelskiej. - Nie poparliście rozwiązań, które uszczelniały polski system

Nie trzeba wzywać do poprawienia JEDZ w zakresie niewymaganych a podanych przez wykonawcę informacji

Pytanie: Prowadzę postępowanie powyżej progów unijnych . W siwz w zakresie „Część IV: Kryteria kwalifikacji” JEDZ wskazałam, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α” „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, celem

Miliony wyłudzone z "tarczy finansowej" PFR. Wśród beneficjentów "łowcy kamienic"

uchronić je przed utratą płynności finansowej, zagwarantować im stabilność. Dlatego też przyznawanie środków opierało się na oświadczeniach składanych przez prowadzących biznesy w dobrej wierze, ale pod rygorem odpowiedzialności karnej. W oświadczeniach deklarowali oni m.in. spadek obrotu

Senator USA: Nord Stream 2 nigdy nie dostarczy gazu

Nawalnego.  Mimo to w środę w Bundestagu kanclerz Merkel oświadczyła, że "stanowisko rządu Niemiec wobec Nord Streamu 2 nie zmieniło się". Czyli rząd Niemiec nadal uważa, że nowy bałtycki gazociąg z Rosji trzeba ukończyć, a inwestycja Gazpromu na jakoby "czysto gospodarczy"

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych . Wykonawca , w odpowiedzi na wezwanie złożył drogą elektroniczną zaświadczenia z KRK, US i ZUS. Przygotował je w następujący sposób: zeskanował papierowe zaświadczenia,potwierdził ich kopię na zgodność z oryginałem,podpisał skany

Piotr Duda wzywa do obrony kościołów i przyłączania się do nacjonalistycznej bojówki

Zwracam się do Was z gorącym apelem – brońcie naszych Kościołów. Angażujcie się w ochronę świętości Mszy Świętych, przeciwdziałajcie profanacjom symboli religijnych i naszych Świątyń. Nie pozwólcie, aby Kościół, na który zawsze mogliśmy liczyć, wobec bezprecedensowych napaści pozostał dzisiaj

Marszałek wydaje oświadczenie i zapowiada działania

We wtorek marszałek Karapyta i Marta Matczyńska, dyrektorka departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim, przekonywali, że decyzja KE nie skutkuje na razie wstrzymaniem wypłat. Płatności na bieżąco - Płatności

Oświadczenia majątkowe członków rządu

- sprzedaż udziałów WiP sp. z.o.o: 15 000 zł Imię i nazwisko: Elżbieta Ewa Bieńkowska Stanowisko: minister rozwoju regionalnego Nieruchomości: - dom, 130,35 m kw. na działce 682 m kw., małżeńska

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

. Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ ). Wskazany powyżej obowiązek

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu

Tarcza finansowa PFR. Fundusz ukradkiem zmienił kluczowe kryteria dla firm

wypełniły oświadczenia, i na tę odpowiedzialność się naraziły – alarmują prawnicy. Jak zakwalifikować firmę? PFR zmienia interpretację Chodzi o kryteria dotyczące kwalifikacji przedsiębiorstwa jako mikro, małe, średnie lub duże. Zapytaliśmy PFR o konkretne wytyczne w tej sprawie. Zgodnie z ich

Sprawdź, w jakiej formie mogą być złożone wykaz osób, sprzętu i zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienie zasobów

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o wartości powyżej progu unijnego . W jakiej formie powinny być składane dokumenty na wezwanie zmawiającego np. wykaz osób, sprzętu lub składane wraz z ofertą oświadczenie podmiotu trzeciego? Po zmianie brzmienia art. 10a pkt 5 ustawy Pzp oraz po uchyleniu §

Instytucja wyjaśniania treści oferty nie służy jej uzupełnianiu

są jednoznaczne. Instytucja wyjaśnień treści oferty służy zatem sui generis[2] wykładni treści zawartej w oświadczeniu woli stanowiącym ofertę , nie zaś do uzupełniania oferty o pominięte w niej treści. W przypadku gdy w treści oferty nie ma informacji (lub są one niejednoznaczne) potrzebnych do

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

Lufthansa i LOT zawiesiły loty nad Białorusią

Decyzja Lufthansy to efekt wstrzymania jednego z jej samolotów na lotnisku w Mińsku w poniedziałek 24 maja. Pracownicy portu lotniczego otrzymali maila z groźbą zamachu bombowego w samolocie.  Jak wiadomo, dzień wcześniej podobne groźby doprowadziły do uprowadzenia samolotu Ryanaira przez

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

Na przykład w celu uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ZUS wymagane jest oświadczenie na temat wysokości przychodu z działalności. Aby uzyskać zwolnienie, przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego

Unijny certyfikat szczepień działa. Straż Graniczna: "Z nim odprawisz się najszybciej"

Włoska prasa alarmuje dziś o chaosie na rodzimych lotniskach, powodowanym wejściem w życie unijnych certyfikatów szczepiennych. Funkcjonują one od 1 lipca.  W wielu portach najprawdopodobniej dłuższe oczekiwanie wynika po prostu ze zwiększonego ruchu w wakacje. Według Michała Kaczmarzyka

Angela Merkel przyjęła szczepionkę AstraZeneki

Jak przekazał za pomocą Twittera rzecznik kanclerz Steffen Seibert, Angela Merkel przyjęła pierwszą dawkę preparatu w centrum szczepień na terenie dawnego lotniska Tempelhof w Berlinie. Dziennie szczepionych jest tam ponad 3 tys. osób. Seibert zamieścił również wypowiedź Angeli Merkel oraz zdjęcie

Oświadczenie majątkowe prezydentów miast. Warszawa, Kraków, a może Gdańsk? Sprawdź, który prezydent zgromadził największy majątek

kraju pod względem majątku (zgromadzone środki na kontach, wartość aut, mieszkań itd.) 10. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina - Środki pieniężne w polskiej walucie:  52,9 tys. zł. - Środki pieniężne w obcej walucie:  brak - Dochód:  pensja prezydenta i praca na uczelni wyższej

Aresztowanie córki założyciela firmy Huawei. Chińska ambasada: To naruszenie praw człowieka

1. Wanzhou czeka na przesłuchanie. Chińska ambasada oskarża o naruszenie praw człowieka. Zatrzymanie Wanzhou odbyło się na lotnisku w Kanadzie. Córka założyciela Huawei czeka obecnie na przesłuchanie, po którym będzie mogła wyjść za kaucją. Aresztowanie dyrektorki finansowej może mieć związek z

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

po nowelizacji”): „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp , wykonawca , biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

Minister finansów chce opodatkować Airbnb

Tadeusz Kościński, nowy minister finansów, w weekend brał udział w debacie na temat opodatkowania wielkich firm technologicznych. Kościński mówił, że firmy takie jak Airbnb "zakłócają rynek", bo rywalizują ze spółkami, które płacą podatki - opisuje "Financial Times". 

Oskarżony o szpiegostwo Weijing W. po raz pierwszy zabiera głos

więzienia . Zostali aresztowani na trzy miesiące. Weijing W. wydał oświadczenie, które jego prawnik rozesłał do zachodnich mediów w poniedziałek. Publikujemy je w całości.  W związku z moim zatrzymaniem w dniu 8 stycznia 2019 roku pod zarzutem rzekomego działania w obcym wywiadzie przeciwko Polsce

All inclusive. Wakacje dla nudnych i skąpych

ich ukochanymi. Widziałem je kątem oka na ekranie Tomkowego monitora częściej niż portale newsowe. Któregoś dnia przyszedł do mnie bardzo wzburzony. Było to akurat w sezonie urlopowym, miał nawet wyraźną opaleniznę, więc nieco się zdziwiłem. - Ten kraj schodzi na psy! – oświadczył gromko. &ndash

Odwołanie w postępowaniach przetargowych

Czy bieg terminu na złożenie odwołania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty rozpoczyna się od skierowania przez zamawiającego wezwania w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp ? Odpowiedzi na to pytanie udzielił UZP w "Pytaniach i odpowiedziach dotyczących

Kreml zły na Morawieckiego za krytykę Nord Streamu 2

– To niefortunne oświadczenie – powiedział w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując agencji Intefax krytykę szykowanego przez Gazprom bałtyckiego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. „To przejaw nieuczciwej konkurencji i próba zmuszenia Europejczyków do

Amazon pod lupą Komisji Europejskiej. Rusza dochodzenie w sprawie monopolizowania rynku

działania - czytamy w oświadczeniu unijnej komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager. Amazon monopolistą? Obawy KE budzą przede wszystkim dane dotyczące aktywności, które Amazon gromadzi w swoich bazach. Dochodzenie ma sprawdzić, czy i w jaki sposób te informacje są wykorzystywane oraz jak wpłynęły na