na ile lat dopłaty rolnicze

Sylwia Śmigiel

Więcej dopłat do rolniczych ubezpieczeń od klęsk żywiołowych?

Więcej dopłat do rolniczych ubezpieczeń od klęsk żywiołowych?

Ministerstwo Rolnictwa chce zmobilizować właścicieli gospodarstw do ubezpieczania się od klęsk żywiołowych. Będzie więcej, niż do tej pory dopłacał rolnikom do polis

Uwaga! Oszuści naciągają na dopłaty rolnicze

Płocczanin dostał pismo, w którym obiecywano mu jako rolnikowi relaks i spokojny sen. Wystarczy, że wpłaci 246 zł

Polska zapłaci 10 mln euro kary za błędy przy rolniczych dopłatach

Oprócz Polski Komisja Europejska ukarała 17 państw unijnych. Powód to nieprzestrzeganie unijnych przepisów lub niedostateczne kontrolowanie wydatków na rolnictwo.

"NDz" : Zabraknie pieniędzy na dopłaty do paliw?

zdarzyło się, aby limit został w pełni wykorzystany. Zdaniem gazety, ogromne zainteresowanie rolników dopłatami wynika między innymi z coraz gorszej kondycji ekonomicznej gospodarstw. W związku z kryzysem rolnicy szukają sposobów na zmniejszenie kosztów produkcji. Dodatkowo mieszkańcy wsi przestają obawiać

Dopłaty tylko dla tych, którzy faktycznie uprawiają ziemię rolną? PiS i Kościół są przeciw

Dopłaty tylko dla tych, którzy faktycznie uprawiają ziemię rolną? PiS i Kościół są przeciw

„Można przyjąć, że na połowę uprawianych hektarów polski rolnik nie uzyskuje ani jednego euro dopłaty. Choć ponosi koszty i ryzyko upraw także na dzierżawionych gruntach, nie może ubezpieczyć znajdujących się na nich upraw, skorzystać z krajowych dopłat do paliwa rolniczego czy do materiału

"Polski ład" i wieś. Jakie zmiany czekają rolników?

"Polski ład" i wieś. Jakie zmiany czekają rolników?

zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzielić małe gospodarstwa od farm rolnych. Wśród zapowiedzianych zmian pojawiły się także te dotyczące akcyzy na paliwo. PiS chce zwiększyć stawkę dopłat za paliwo rolnicze ze 100 zł za hektar do 110 zł za hektar. –  Innym

ARiMR ma porozumienie o współpracy z NCBR dot. innowacji w sektorze rolniczym

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolniczym, podała ARiMR

MRiRW przygotowało projekt przesunięcia środków dla rolników wz. z COVID-19

(PROW) na lata 2014-2020 środków na dopłaty dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu pandemii koronawirusa. Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Rolnicy z największych gospodarstw są przeciwni dotacjom unijnym

Rolnicy z największych gospodarstw są przeciwni dotacjom unijnym

.  Dlaczego? Bo gdyby nie one, rolniczy sprzęt czy nawozy byłyby tańsze. Przez dotacje producenci windują bowiem ceny - wiedzą, że rolnicy mają z czego zapłacić.  Twierdzą też, że brak dopłat spowodowałby, że na rynku pozostali by tylko „prawdziwi” rolnicy, jak sami siebie określają

Sejmowa KFP za przekazaniem 210 mln zł na odszkodowania dla producentów rolnych

paliwa rolniczego (w wysokości 110 mln zł) oraz z funduszu dopłat do czynszu i budownictwa komunalnego (100 mln zł). Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganu, gradu deszczu

Rolnicy żyją z dotacji unijnych. 75 proc. gospodarstw nie przetrwałoby samodzielnie

Rolnicy żyją z dotacji unijnych. 75 proc. gospodarstw nie przetrwałoby samodzielnie

produkcją, efektywnością pracy rolnika czy z jej efektami w ogóle. Wiele gospodarstw nie przetrwałoby, gdyby nie unijna kroplówka: wypadłyby z rynku albo w ogóle się na nim nie pojawiły.  Uzależnienie od dotacji  Takie związanie rolnictwa z dopłatami jest raczej w Unii powszechne i nie jest żadną

Szydło w expose: Rząd przedstawi projekt dotyczący m.in. ubezp. rolników

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Rząd przestawi dwa projekty dotyczące ubezpieczeń rolniczych i ochronę polskiej ziemi przed wykupem przez cudzoziemców, poinformowała premier Beata Szydło podczas sejmowego expose. "Mamy przygotowane dwa konkretne

Rząd przyjął projekt ustawy o nowych formach pomocy zadłużonym gosp. rolnym

programów pomocy, tj.: pożyczek i preferencyjnych kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz gwarancji spłaty tych kredytów. Dopłaty do kredytu restrukturyzacyjnego oraz pożyczki Agencja Restrukturyzacji i

Prezydent: Przedsiębiorcy i rolnicy będą zwolnieni ze składek na 3 miesiące

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku płacenia składek ZUS, a osoby prowadzące działalność rolniczą - z obowiązku płacenia składek na KRUS przez okres trzech miesięcy, poinformował prezydent Andrzej Duda. Zapisy

Ursus miał 140,88 mln zł straty netto, 132,04 mln zł straty EBIT w 2018 r.

poprzedniego. Spadek przychodów ze sprzedaży krajowej wynikał w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce" - czytamy w raporcie

KRD: Długi rolników wynoszą 412,5 mln zł

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Plan dla wsi" ma wspierać rolników w przypadku klęski urodzaju czy niskich cen płodów rolnych. Uwzględnia też zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego (1,18 mld zł), utworzenie holdingu spożywczego, wsparcie rolnictwa na terenach górskich i ułatwienie

"Mała niedrożność, a problem ogromny. I tak wygląda właśnie dzisiaj polskie rolnictwo". Lider protestów tłumaczy, dlaczego zablokował Warszawę

"Mała niedrożność, a problem ogromny. I tak wygląda właśnie dzisiaj polskie rolnictwo". Lider protestów tłumaczy, dlaczego zablokował Warszawę

; – czytamy na stronie. Drugim postulatem jest wprowadzenie odpowiedniego znakowania produktów rolniczych. W zeszłym roku, m.in. dzięki samym rolnikom, nagłośniono w mediach przypadki, kiedy to warzywa czy owoce pochodzące z innych krajów sprzedawano w naszych marketach i sklepach jako wyprodukowane

Wypłaty dopłat unijnych idą na tyle wolno, że potrzeba kredytów "pomostowych"

Wypłaty dopłat unijnych idą na tyle wolno, że potrzeba kredytów "pomostowych"

, materiału siewnego, środków ochrony roślin i paliwa do maszyn. - Kredyty to forma pomocy rolnikom, którzy czekają na unijne dopłaty. Część wniosków jest wciąż w trakcie procesowania. Z naszych informacji wynika, że około 30 proc. z 1,35 mln rolników wciąż czeka na pieniądze z Unii

Zmniejszone odprawy, łatwiejsze zwalnianie pracowników. Sejm przegłosował "tarczę 4.0''

Zmniejszone odprawy, łatwiejsze zwalnianie pracowników. Sejm przegłosował "tarczę 4.0''

dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Wprowadzono też zmiany w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych. Pozwolono szefowi firmy zrezygnować na czas epidemii z tworzenia funduszu. Wystarczy, że firmie spadną obroty. Kolejny punkt daje pracodawcy możliwość przymusowego wysłania pracownika na zaległy urlop

Susza w tym roku jest już pewna. System ubezpieczeń dla rolników nie działa

Susza w tym roku jest już pewna. System ubezpieczeń dla rolników nie działa

mld zł. - Z ubezpieczenia upraw nie korzystam. Na dopłaty do nich ciężko się załapać, a ceny są wysokie, zwłaszcza polis suszowych - wyjaśnia rolniczka spod Łowicza. Mówi, że na szczęście szkody spowodowane suszą nigdy jeszcze nie przekroczyły 25 proc., a dopiero przy tym pułapie mogłaby liczyć na

Rząd chce, by rolnicy mogli ubiegać się o pomoc z powodu suszy przez aplikację

ograniczenie błędów i skrócenie czasu na uzyskanie informacji o wysokości szkód stanowiącej podstawę do ubiegania się o pomoc" - czytamy w informacji. Zaznaczono, że niezbędne jest również określenie nowych warunków ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc w formie dopłat

Rolnicy zaczną się w końcu ubezpieczać? Do gry wkraczają politycy

Rolnicy zaczną się w końcu ubezpieczać? Do gry wkraczają politycy

decyduje się na zapewnienie sobie ochrony przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia ruchomości rolniczych, czyli maszyn i sprzętów. Uprawy ubezpiecza zaledwie co dziesiąty rolnik. Co dwudziesty kupuje polisę chroniącą zwierzęta w gospodarstwie rolnym. Teraz rząd wraz z Pocztą Polską będzie

Rząd przeznaczy z budżetu na pomoc rolnikom i rybakom 799,5 mln zł w 2018 r.

Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski ? w 82,97% gmin kraju na powierzchni 63,14% gruntów ornych. Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne, podano w komunikacie. "Pomoc dla gospodarstw rolnych i

MFPR: Firmy będą mogły liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z EFS

Społecznego na refundowanie wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy. Komisja wykazała pełne zrozumienie i z jej aprobatą wkrótce uruchomimy dopłaty" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie. Pracodawcy

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

składanej informacji rolnik nie musi „wykazywać wartości wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie pomocnikowi”. Nie musi też pobierać zaliczek na podatek dochodowy. Większe dopłaty do paliwa Od początku roku obowiązują nowe stawki na paliwo rolnicze. Jeszcze w listopadzie 2018 r

Rolniczy protest. Walka z ASF, znakowanie żywności i eksport do Rosji

. Opublikowano ją na facebookowych profilach Unii Warzywno-Ziemniaczanej oraz AgroUnii. Obie organizacje na swoich stronach deklarują, że ich celem jest łączenie konsumentów i rolników. Drugi punkt żądań rolniczych organizacji to dymisja konkretnych urzędników. Chodzi o dymisję powiatowej lekarz weterynarii w

Dopłaty dla rolników w dół czy w górę? Jerzy Plewa objaśnia skutki cięcia wydatków na Wspólną Politykę Rolną

mają niższe dopłaty na hektar oraz silne lobby rolnicze. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że podczas nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa wielu ministrów wyrażało opinię, że budżet na rolnictwo powinien być zwiększony. Byli jednak również i tacy ministrowie, chociaż mniej liczni, którzy uważają, że

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

proc. gmin mówi, że zwiększyła się u nich produkcja rolna. Jaki wniosek? Dopłaty to w znacznej części kraju środki socjalne. Jak w takim razie te różnice regionalne mają się zacierać? Może to tylko domysły? Nie. Mamy na to wyniki badań z gospodarki realnej. Od razu powiem, że te zmiany różnic między

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

podatki W "tarczy" zapisano, że banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom, które odczuły kryzys, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym roku na ten cel rząd chce przeznaczyć 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł. Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo

Plan rządu "urzędnik minus": Zwolnienia, zamrożenie płac oraz cięcie wypłat

oszczędnościowego to zwolnienia. Wypowiedzeń można się spodziewać w październiku. Pracę stracą pracownicy ministerstw, urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwolnienia mają być przeprowadzane na podstawie przepisów o

Ursus miał 24,01 mln zł straty netto w III kw. 2018 r.

sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce - wg danych CEPiK w III kw. 2018 r. sprzedaż ciągników wyniosła 6,1 tys

Morawiecki do przedsiębiorców: przejdźcie na ryczałt. Jest harmonogram "Polskiego ładu"

przekroczą, nie tylko się nie poprawi, ale może nawet się istotnie pogorszyć. Skorzystają rolnicy - W ciągu 100 dni doprowadzimy do uzgodnienia zapisów o wyższych dopłatach do paliwa rolniczego - mówił Morawiecki. Wyjaśniał, że rolnicy dbają o Polskę w każdym zakątku. Dlatego też rząd chce eliminować

Rząd wykłada się na suszy. Nie ma odszkodowań ani dopłat do nawodnień. W planach tylko wielka infrastruktura

zeszłego września zbierało wnioski o dopłaty na takie zbiorniki czy urządzenia nawodnieniowe. Można było dostać 50 proc. dofinansowania. Problem w tym, że program i tak nie ruszył. Jak mówi nam jeden z rolników, szef grupy producenckiej w Łódzkiem, wniosków jeszcze nikt nie rozpatrywał. Sachajko wątpi, czy

Chciał dostać dopłaty unijne za Błonia i lotnisko Balice

sprawdzić tak drobiazgowo jak mój - wspomina Jacek Soska. Zgodnie z prawem unijnym dopłaty unijne przysługują za działki, które wnioskodawcy przez cały rok utrzymywali w dobrej kulturze rolnej, np. nawozili je czy kosili trawę. Trzeba mieć umowę na ich rolnicze wykorzystywanie

Ursus miał wstępnie 87,2 mln zł straty netto w 2019 roku

powyżej poziomy straty netto w 2019 r. wynikały m.in. z poniższych czynników: - aktualna sytuacja w branży związana z sytuacją systematycznego spadku przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych. Kluczowym aspektem, który wpływa na popyt na polskim

Chłop PiS-owi nie zapomni. Kłopoty na wsi dopiero się zaczynają

bałagan oraz brak kompetencji kadr PiS-owskich. Ale to dopiero początek kłopotów PiS na wsi. Jest bardzo prawdopodobne, że agencji rolniczej, która za to odpowiada, nie uda się w terminie rozliczyć z Unią dopłat za rok 2017. A to może spowodować, że Bruksela wstrzyma nam dopłaty na rok następny. To

O czym rząd nie mówi? Sprawdzamy 10 projektów "Polskiego ładu", które miały być pokazane do 10. września

na cele rozwojowe na poziomie 48,4 mld zł w ciągu 10 lat". Skoro więcej im rząd zabierze, niż da, sprawa skończy się tym, że samorządy będą musiały ciąć finansowanie swoich podstawowych usług świadczonych na rzecz mieszkańców. 9. Większe dopłaty za paliwo rolnicze i wzmocnienie bezpośredniej

Ursus przedstawi niebawem program naprawczy sytuacji finansowej

ciągników przez rolników jest dostępność finansowania w formie dopłat unijnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która odpowiada za rozdysponowanie 11,6 mld zł środków w ramach PROW 2014-2020, ma w zakresie realizowania dopłat istotne opóźnienia, co negatywnie wpływa na potencjał

Państwo finansuje odstrzał dzików, a oszczędza na zabezpieczeniu gospodarstw

to spore obciążenie finansowe i rolnicy obawiają się, że niedługo nie będzie ich stać na prowadzenie hodowli. Niewielkie gospodarstwa mogą liczyć na odszkodowania za likwidację stada, a nie na dopłaty do bioasekuracji. Nie każdy jednak chce się pozbyć stada. Do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych od

Ursus miał wstępnie 29,5 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce" - czytamy dalej. Konsekwencją trudności w akceptacji płatności z

PZPO: Sprzedaż opon do samochodów ciężarowych wzrosła o 29% r/r w III kw. 2018

Opon i Gumy (ETRMA). Sprzedaż wzrosła najbardziej w segmencie samochodów ciężarowych (+29%) i maszyn rolniczych (+15%), zwiększył się również wolumen sprzedaży opon przemysłowych (+5%) oraz do motocykli (+13%). Trzeci kwartał przyniósł ożywienie w niemal wszystkich segmentach

PTUW i Poczta Polska rozpoczęły sprzedaż ubezpieczeń rolnych z dopłatami

roku. Pomogą w tym dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli, które w ciągu 3 lat mogą sięgnąć 1,8 mld zł, poinformowali przedstawiciele obu firm. PTUW może także liczyć na dokapitalizowanie w kolejnych latach od swoich dwóch udziałowców - Poczty Polskiej i działającego w ramach KRUS Funduszu

Ursus miał wstępnie 16 mln zł jednostkowej straty netto w I półr. 2018

realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce, podano również. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Przegląd

Ursus liczy na drugą transzę kontraktu w Etiopii i zakupy finansowane z dopłat

maszyn rolniczych w Europie podlega koniunkturze dystrybucji dopłat unijnych. Jesteśmy na początku dystrybucji środków z nowego budżetu Unii Europejskiej" - wskazał prezes. Jak wyjaśnił, wzrost przychodów w 2014 r. był wynikiem realizacji kontraktu etiopskiego i sprzedaży

Przedwyborcze żniwa w agencjach rolnych. Jeszcze parę miesięcy działalności ministra Jurgiela, a wieś zatęskni za PSL

, a wieś zatęskni za może i nudnym, może i aroganckim, ale jakże normalnym Stronnictwem. PS. Nie jest jednak prawdą, że PiS nie uczy się na własnych błędach. Po naszym tekście, w którym pisaliśmy o konieczności wydłużenia rolnikom terminu składania wniosków o dopłaty, minister Jurgiel ogłosił, że

Rolnicy mówią: Jest źle, potrzebujemy pieniędzy

Krajowa Rada Izb Rolniczych, jedna z największych rolniczych organizacji, wystąpiła do ministra rolnictwa o szybsze przekazanie dopłat. - Ten rok jest tak trudny, że rolnikom trzeba pomóc - mówi Zenon Bistram, członek zarządu KRIR, i przekonuje, że w niemal wszystkich sektorach

Minister Sawicki: Winne jest embargo, a nie rolnicy

rolników dostaje dopłaty unijne. A do Warszawy przyjechało protestować 200 rolników na traktorach. Nie bagatelizuję tego protestu, bo to i tak o 200 za dużo. Ale nie widzę w tym proteście buntu wobec PSL-u. Politycy PSL-u mówią: dymią ludzie, którzy przegrali z nami wybory do rad

Ma być więcej zielonej energii, ale droższej. Operatorzy wiatrowi wciąż na cenzurowanym

biogaz rolniczy oraz hybrydowych. O tym, jak duży kawałek energetycznego tortu przypadnie na poszczególne koszyki, minister energii zdecyduje rozporządzeniem. Jak przekonuje Jarosław Kotyza, kierownik Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Ursus miał wstępnie 4 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r.

instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa. Spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce"

"Rz": Rolnicy oddadzą 200 mln zł dopłat, bo urzędnicy się pomylili

zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce: na Suwalszczyźnie oraz w województwach podlaskim i mazowieckim, - powiedział Rzeczpospolitej Marek Kassa, rzecznik ARiMR. Według obowiązującego prawa rolnicy otrzymujący dopłaty do trudnych warunków

Nowe państwa UE chcą uczciwych dopłat dla rolników

WPR. Nie zrobił tego przedstawiciel Czech, bo nie miał pełnomocnictwa. W deklaracji ministrowie podkreślają, że dopłaty bezpośrednie "powinny pozostać ważnym instrumentem wsparcia dochodów rolniczych", a system ich rozdzielania powinien zostać uproszczony i być

NIK: Działania podejmowane na rzecz ekorolnictwa niespójne i nieskuteczne

(tzw. płatności ekologicznych) i wypłacania pieniędzy producentom" - czytamy w komunikacie. W 2015 r. na wniosek organizacji ekologicznych ministerstwo obniżyło wymogi dotyczące plonów uzyskanych w ramach pakietów rolniczych, warzywnych, zielarskich i sadowniczych

Wieś się burzy na PiS-owską ustawę o ziemi

-mazurskiego KIR Jan Heichel przyznał "Wyborczej", że "jak się głębiej pogrzebie" w ustawie, to można się zaniepokoić. Zrobiło się zamieszanie, rolnicy są wzburzeni. Zaczęło się tuż przed targami rolniczymi 20 lutego w Ostródzie, na które miał przyjechać minister

Susza na polach, rolnicy chcą pomocy

tego czasu rolnicy nie pozostaną bez wsparcia. Przygotowane zostały m.in. preferencyjne kredyty, które mają pomóc we wznowieniu produkcji w gospodarstwach. Rolnicy mogą też liczyć na ulgi w podatku rolnym czy czynszu. Z kolei kółka rolnicze proponują dopłaty w wysokości 500

Chyba najlepsze wyjście to kupić ziemię i zostać rolnikiem. Tak właśnie zrobię

pewnie też, no i oczywiście mamy właściwie bezpłatny system KRUS dla rolników. Kuriozalne jest prawo pozwalające na otrzymywanie renty czy emerytury rolniczej właścicielowi 1,5 ha ziemi. Przecież taki areał "obrabia się" łącznie 2 tygodnie w ciągu całego roku -to

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

trzecia budżetu przeznaczona ma zostać na zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Kolejne 20 proc. środków ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz klimatowi. Innym ważnym zadaniem jest m.in. wspomaganie rozwoju

Strata netto Ursusa wyniosła 0,44 mln zł w I poł. 2017 r. (wyjaśnienie)

samym wzrosła o 14% w stosunku do I półrocza 2016 r. "W I półroczu 2017r. zrealizowane przychody ze sprzedaży krajowej były wyższe o 9% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Pomimo braku realizacji dopłat unijnych oraz pogarszającej się koniunktury na

Strata netto Ursusa wyniosła 0,44 mln zł w I poł. 2017 r. wobec zysku rok temu

pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce, emitent odnotował wzrost sprzedaży i rejestracji ciągników rolniczych - kluczowego produktu spółki" - czytamy. Wzrost sprzedaży eksportowej o 14% w stosunku do I półrocza 2016 r. spowodowany był głównie realizacją

PiS funduje rolnikom trzęsienie ziemi. "Chaos, biurokracja, ograniczenie swobód"

dzwonią do mnie rolnicy i pytają: "Co mamy robić?". Nie wiem, co im odpowiedzieć. Ludzie są przerażeni tym, co się dzieje - mówi Andrzej Butra z PSL, dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. - Na naszym terytorium znajdują się spółki pracownicze mające do

ME pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o OZE

Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), w ramach której uregulowane zostaną kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy na 1 lipca 2016 r., podał resort

Polska wieś pokochała Unię Europejską. I PiS

inwestować w rozwój swoich gospodarstw - mówi dr Iwona Nurzyńska. Zniesienie barier w handlu między krajami Unii spowodowało, że od 2005 r. Polska ma dodatni bilans handlowy w sektorze rolno-spożywczym, a ponad 80 proc. tego eksportu trafia na rynki unijne. Na wieś w postaci dopłat bezpośrednich popłynęło w

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

coraz mniej rolnicza Ubywa mieszkańców wsi w tych województwach, gdzie wzrost gospodarczy jest słabszy, a pracy mniej - w lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. To oczywiście pociąga za sobą inne zmiany na wsi. - Jest ona coraz

Ursus miał wstępnie 0,8 mln zł zysku netto w I poł. 2016 r.

realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego PROW na lata 2014-2020. "Pomimo braku realizacji dopłat unijnych oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce, emitent odnotował wzrost sprzedaży i rejestracji ciągników rolniczych

Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z 3,8% wzrostu PKB, 28,5 mld zł deficytu

Rzeczypospolitej Polskiej, - finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, - kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego, - realizacji dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie

Polska będzie produkować energię z odchodów

czy Niemczech, ale w Polsce biogazownie są na marginesie systemu energetycznego - jest ich mniej więcej setka, o łącznej mocy 100 MW. Jak na rolniczy kraj to tyle, co kot napłakał. Dla porównania: moc wiatraków to 5,6 tys. MW. 400 nowych biogazowni

"DGP": KRUS naprawdę jest dobry

przeliczeniu na jednego emeryta więcej niż do KRUS-u. Według ministra gospodarki o atrakcyjności KRUS-u świadczy fakt, że od 10 lat wydatki na rolnicze emerytury spadły, z poziomu 7-8 procent wydatków budżetu do około 5 procent obecnie. W tym samym czasie dopłaty do powszechnego

Polski rolnik w unijnej Wspólnej Polityce Rolnej

członkowskich) dopłaty są przyznawane od hektara. Początkowo, w 2004 r., wynosiły 55 proc. tego, co średnio dostawali farmerzy na Zachodzie. Z każdym rokiem rosły o 5 proc., a od 2008 r. - o 10 proc. rocznie, tak by poziom dopłat na zachodzie UE i u nas teoretycznie mógł się wyrównać. Dziś podstawowa stawka

Rolnicze gangi robią najazdy na państwowe grunty i...

Rolnicze gangi robią regularne pirackie wypady na państwowe grunty, podlegające Agencji Nieruchomości Rolnych. - Mamy taką rodzinną grupę. Działają w powiecie świdwińskim (woj. zachodniopomorskie) - mówi Marek Gil, szef filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie. - W nocy

Kandydaci na prezydenta o kopalniach i zakorkowanych miastach. Debatę o zmianach klimatu zignorował Andrzej Duda

pieniądze, zamiast na dopłaty, powinny być inwestowane w sprawiedliwą transformację i przekwalifikowanie górników. Ci bowiem będą tracić pracę w miarę wygaszania kopalń. - Zainwestujmy np. w szkoły zawodowe, by rodziny górnicze, które wiedzą, że era węgla się kończy, widziały alternatywę dla swoich dzieci

Ursus liczy na poprawę wyników w I kw. 2017, z początkiem sezonu poszerzy ofertę

Warszawa, 17.11.2016 (ISBnews) - Ursus celuje w rozszerzenie oferty o ciągniki większej mocy w I poł. 2017 r., wraz z rozpoczęciem sezonu rolniczego, poinformowała wiceprezes Monika Kośko. Powiększenie asortymentu w połączeniu z realizacją przesuniętych na początek 2017 r

Agrowill wdroży strategię rolnictwa ekologicznego

Warszawa, 30.06.2015 (ISBnews) - Agrowill Group rozpoczyna wdrażanie strategii rolnictwa ekologicznego na całej powierzchni upraw i hodowli, podała spółka. W pełni ekologiczną produkcję firma rozpocznie w 2017 r. Reguły rolnictwa ekologicznego

Owca to nie kosiarka, czyli jak górale walczą o hale

kilku lat użytkuje halę Cudzichową, która ma 35 hektarów. Baca złożył wniosek o dopłatę do 25 hektarów hali, ale dostanie tylko do 2,5 hektara. Górale mówią, że każdy, kto zna się na owcach, wie, że na powierzchni 2,5 hektarów nie da się wypasać 400 owiec, a takie stado Kamiński ma pod opieką. Owce

PiS opóźnił wejście w życie przepisów o wsparciu dla minielektrowni

Kolejne pół roku muszą czekać osoby, które zainwestowały we własną minielektrownię słoneczną na start programu, który pozwoli im na korzystanie z finansowego wsparcia. Na początek "dopłaty" do najmniejszych instalacji o mocy do 3 kW miałyby

Susza na polach, zboża mniej

, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Lekko w górę skoczyła także cena zbóż. Podobnie zresztą jest w innych europejskich krajach, szczególnie we Francji i Niemczech, bo cały kontynent odczuwa skutki upałów. Na platformie Euronext (skupiającej giełdy paryską, amsterdamską, brukselską i lizbońską) cena

Rząd chce reformować KRUS, PSL stawia nierealne warunki

nierealne, bo sytuacji rolników nie można opisywać na podstawie tylko tego jednego kryterium. - Spora część gospodarstw nigdy nie uzyska tak wysokiego parytetu dochodowego, a przez brak reformy KRUS czy dopłat bezpośrednich konserwujemy tylko przestarzałą strukturę wsi - powiedział "

Rolnik wolno liczy straty. Czym żyje dziś polska wieś

ciągu ostatnich lat, to jej mieszkańcy nie czują wdzięczności do poprzednich rządów. Na targu rolniczym w Sochaczewie na Mazowszu rolnicy narzekają na niskie ceny mleka i świń, na bałagan w agencjach rolnych, niektórzy ciągle nie dostali pieniędzy z dopłat. Kiedy pytam, jak

Matko Boska Fatimska, módl się za jabłonkami. Sejm zajął się objawieniami, a nie ubezpieczeniem upraw rolnych od przymrozków

ubezpieczyć się od przemrożenia roślin, bo skończyły się środki na dopłaty do polis. Resort rolnictwa obiecał jednak, że w 2017 roku w życie wejdzie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych. Dodajmy: ubezpieczenia dla korzystających z dotacji są obowiązkowe. Przygotowano projekt – faktycznie

W związku z powodzią rolnicy mogą mieć problem z dopłatami

Powódź dokonała zniszczeń w wielu gospodarstwach. W niektórych regionach, gdzie rosły już zboża, rzepak czy ziemniaki, uprawy rolnicze zostały całkowicie zniszczone i rolnicy stracili tegoroczne plony. Oznacza to, że zadeklarowane przez właścicieli gospodarstw we wnioskach o

W Polsce mamy suszę. Drożeją woda i żywność. Obfite deszcze nie pomogą

zbiorniki, rowy i bruzdy na terenach rolniczych, nasadzenia zieleni i gromadzenie deszczówki. Rozwiązaniem jest też budowa wielu małych zbiorników, w których przechowywana może być woda na czas niżówek. - Naturalnie dzieje się to w niezmienionych przez człowieka dolinach rzecznych. Tam woda zachowywana jest

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

dostawał rentę, pobierał ją do końca życia. Główna przyczyna spadków to jednak uszczelnienie systemu. Dwie dekady temu co roku na rentę rolniczą odchodziło ok. 70 tys. rolników, a w ubiegłym roku - zaledwie 15 tys. Na początku transformacji właściwie każdy mógł dostać niskie, ale

Nie będzie emerytur z PPK. Pięć powodów, dla których nie wierzę w reformę emerytalną Morawieckiego [KOSTRZEWSKI]

mld zł deficytu w ZUS co rok. Na zachętę do zapisywania się do PPK rząd PiS zapewnia, że do naszych oszczędności dosypie nam trochę pieniędzy. Nie mówi jednak, jak długo budżet państwa będzie stać na takie dosypywanie. „Ulgi podatkowe (zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych) i dopłaty

Rolników ustawa dopiero wbije w ziemię

świecie krąży mnóstwo kapitału, który szuka jak najbezpieczniejszej przystani. A inwestowanie w grunty rolne w Polsce - jak pokazały ostatnie lata - jest zaś nie tylko bezpieczne, ale i zyskowne, także ze względu na unijne dopłaty. Nie mam wątpliwości, że nasi rolnicy chcący inwestować w swoje

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia; (8) dopłaty do ubezpieczeń dopłat upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego" - czytamy dalej

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

mają nie tylko rolnicy chcący powiększać swoje gospodarstwa, bo biorą unijne dopłaty, ale także inwestorzy. Dla jednych motywacją jest chęć korzystania z rolniczego ubezpieczenia społecznego KRUS, a dla innych - dopłaty. Są też tacy, którzy - szczególnie w okolicach największych miast - kupują tanio

Ludzie prezesa Obajtka. Przewodnik po grupie trzymającej Orlen

Orlen reaktywował plan budowy morskich farm wiatrowych, przygotowywany przez ten koncern już za rządów PO-PSL. To inwestycja warta grube miliardy złotych, na dodatek wymagająca dopłat do prądu z takich instalacji - nawet przez ćwierć wieku, jak przewiduje ustawa w błyskawicznym tempie uchwalona pod

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

Ministerstwo Finansów ujawniło projekt aktualizacji programu konwergencji na lata 2019-22. To dokument pokazujący, jakie według rządu będą najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w Polsce w najbliższych latach. Wysyłamy go do Brukseli, która wymaga od nas odpowiedzialności i troski o finanse

ARiMR: W tym roku wypłacimy jeszcze 7,5 mld zł z PROW

rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Dopłaty ONW trafiają co roku do ok. 760 tys. rolników. Na wypłaty "rent strukturalnych" (czyli wcześniejszych emerytur dla rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się

Obrona polskiej ziemi przed Polakami?

sprzedaży gruntów państwowych na pięć lat. Natomiast nie jestem w stanie pojąć, po jakie licho PiS objął ograniczeniami cały rynek gruntów rolnych, bez względu na powierzchnię, położenie czy przydatność rolniczą. Zrozumiałbym, gdyby wyłącznie rolnicy mogli kupować najlepsze grunty, czyli klas I-III

Strata netto Ursusa zmniejszyła się r/r do 1 mln zł w III kw. 2016 r.

ciągników na rynku krajowym, po III kwartałach 2016r. nastąpił istotny spadek przychodów z tytułu sprzedaży pozostałych maszyn rolniczych o 10% r/r, co spowodowane jest opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem

Rolnicy kupują coraz więcej nowych ciągników

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Do kwietnia ok. 2 mld zł trafiły na konta 19,5 tys. rolników, którzy złożyli wnioski w 2009 roku. I pieniądze te zostały zainwestowane właśnie w zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Jak wyjaśnia Mariusz

Przegląd prasy

spadł o 0,02% na zamknięciu w czwartek --Zarząd Konsorcjum Stali z Januszem Smołką na czele powołany na kolejną kadencję --Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o 2 zł dywidendy na akcję --Ustawa dot. dopłat do czynszu

Koniec cenowego eldorado w obrocie ziemią rolną

. - Dziewięciu na dziesięciu moich klientów nie jest rolnikami - przyznaje Jerzy Kazek, który kieruje w Zabrzu firmą Biuro Nieruchomości Rolne. Po co im ziemia? Śląski pośrednik wyjaśnia, że dla jednych motywacją może być chęć korzystania z rolniczego ubezpieczenia społecznego KRUS, a dla innych - unijne dopłaty

Uniwersalny czy spółdzielczy - który bank lepszy dla rolnika

, firmowych, korporacyjnych, można odnieść wrażenie, że oferta dla rolników praktycznie nie istnieje. Ale pozory mylą. To, że ktoś żyje z pracy na roli, nie znaczy, że od razu musi korzystać tylko z rolniczej oferty. Specjalne konta czy preferencyjne kredyty banki kierują raczej do

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

GUS w Polsce jest 1,6 mln gospodarstw, z czego 1,36 mln korzysta z dopłat w ramach wspólnej polityki rolnej. Po raz pierwszy na poważnie temat reformy KRUS wypłynął przy okazji exposé premiera Donalda Tuska jesienią ubiegłego roku. Co mówił? "Ponieważ rolnictwo

Potrzebny nowy podatek od mięsa? Raport Greenpeace: W 2050 roku rolnictwo będzie produkowało ponad połowę gazów cieplarnianych

rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej.  Choć i w Europie nie możemy przesadzać. Właśnie ze względów środowiskowych w zeszłym roku pogłowie musiała ograniczyć o 11 proc. (200 tys. sztuk) Holandia, drugi na świecie (po USA) producent produktów rolniczo-spożywczych.  Czytaj także

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

opłacania zaliczek o niskiej wartości zmniejszy obciążenia finansowe i administracyjne przedsiębiorców. "Nie będzie już możliwe nieopodatkowywanie dochodów z działalności gospodarczej w części przeznaczonej na działalność rolniczą. Wprowadzenie takiego zwolnienia w połowie

Rząd podwyższa emerytury

Na czym mają polegać zmiany? Otóż najniższa emerytura w ZUS i KRUS wzrośnie z 882 zł brutto do 1 tys. zł brutto. Automatycznie podwyżki dostaną też wszyscy inni, których świadczenie nie przekracza 1 tys. zł. Dziś ok. 250 tys. Polaków pobiera z ZUS

Unijne dopłaty zabetonowały polską wieś

Robert Szymański, rolnik z Nowosiółek na Zamojszczyźnie, na ponad 400 hektarach uprawia pszenicę, rzepak, buraki cukrowe i kukurydzę. Głosował za wejściem Polski do UE, ale teraz nie jest już wielkim entuzjastą Unii, choć dopłaty bierze garściami, a za unijne pieniądze - które

Unia daje szanse tym, którzy chcą ją wykorzystać

których ciągle korzysta, kupił już dwa ciągniki i inne maszyny rolnicze. Teraz znów przymierza się do kupienia kolejnych. - Ile tylko mam pieniędzy, przeznaczam na obowiązkowy wkład własny - mówi "Gazecie". Dotacja unijna nigdy nie pokrywa całej kwoty inwestycji, część trzeba wyłożyć z własnej

Polscy rolnicy więcej wydają na produkcję. Nawozy za 3,59 mld zł

użytków rolnych w Polsce wynosi ponad 18,2 mln ha. - Dane te w kontekście informacji o rekordowej liczbie sprzedawanych maszyn rolniczych, a także rosnącej wysokości dopłat unijnych pozwalają przypuszczać, iż kryzys gospodarczy nie dotknął rolnictwa w tak mocnym stopniu, jaki