na co sa dofinansowania

System zarządzania ruchem na drogach S6 i S7 pomoże kierowcom w trudnych sytuacjach

Aldesa Construcciones Polska wykona i będzie utrzymywać system zarządzania ruchem na drogach ekspresowych S6 i S7 w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Wartość umowy to 179 mln zł.

Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, by umożliwić przekazanie środków PLK SA, z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe oraz budowę i modernizacją przystanków kolejowych, a także

PGNiG Termika EP ma 17 mln zł dofinansowania na inwestycje w kogenerację

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa - spółka z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisała umowy na łącznie niemal 17 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bittel z MI: Ogłoszenie naboru projektów w Programie Kolej+ nastąpi wkrótce

uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej. Dofinansowanie komponentu inwestycyjnego nastąpi z dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Realizacja tego komponentu wpisuje się w

NCBR dofinansuje wyłonione projekty w branży kosmicznej na ponad 143 mln zł

dofinansowanie oscyluje w granicach od 1,5 mln do ponad 33 mln zł. Najwyższe - ponad 33 mln zł - otrzymał projekt konsorcjum SatRevolution SA oraz Politechniki Wrocławskiej. Najwyższą liczbę punktów otrzymał projekt Eversis Sp. z o.o. pn. System wsparcia reagowania na nagłe zjawiska naturalne przez generowanie

Rząd przyjął uchwałę ws. Programu Kolej+ do 2028 r. o wartości ok. 6,6 mld zł

, co ma szczególne znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi; - program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego; - na jego realizację przeznaczonych zostanie prawie 6,6 mld zł w latach 2019-2028 (ok. 5,6 mld zł pochodzić będzie z

Spółka Synektika ma dofinansowanie z NCBR na rozwój nowego radiofarmaceutyku

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Synektik Pharma, spółka z grupy Synketik podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w ramach projektu pt. "Wprowadzenie na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F

Lawina oszustw "na kurs językowy". O co chodzi?

Lawina oszustw "na kurs językowy". O co chodzi?

sygnałów na kursy językowe z „dofinansowaniem”. Umowa jest zazwyczaj zawierana przez telefon. Skargi dotyczą niskiej jakości takich kursów. Ze zgłoszeń wynika np., że konsument otrzymywał książkę z płytą CD. Skargi dotyczą również wprowadzenia konsumentów w błąd co do istnienia rzekomego

Synektik otrzymał dofinansowanie na rozwój zaplecza B+R Synektik Pharma

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Spółka z grupy Synektik - Synektik Pharma Sp. z o.o. - podpisała umowę z ministrem inwestycji i rozwoju na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pt. "Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Synektik Pharma w celu

NFOŚiGW dofinansuje inwestycję EC Kalisz-Piwonice kwotą 57,8 mln zł

2021 r." - czytamy w komunikacie. Dofinansowany projekt przewiduje zbudowanie kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę o mocy ok. 11 MWe i 22 MWt na terenie EC Kalisz - zgodnie z przyjętą strategią grupy Energa w zakresie rozwoju i utrzymania aktywów ciepłowniczych i

Firmy wystąpiły już o 1,4 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń do pensji pracowników. Czy wystarczy pieniędzy?

Firmy wystąpiły już o 1,4 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń do pensji pracowników. Czy wystarczy pieniędzy?

obniżonej emerytury. Składek przez trzy miesiące, ale na KRUS, nie będą płacić też rolnicy oraz właściciele gospodarstw rolnych zatrudniający do dziewięciu osób. Zwolnieni będą też duchowni. A co z większymi firmami? One będą mogły tylko rozłożyć na raty lub odroczyć płacenie składek na ZUS na trzy miesiące

PKP Cargo zawrze z PKP SA umowę o wspólnej realizacji terminala w Karsznicach

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKP Cargo zgodziła się na zawarcie przez spółkę z Polskimi Kolejami Państwowymi SA umowy o współpracy, dotyczącej wspólnej realizacji w ramach spółki celowej Onecargo inwestycji polegającej na budowie terminala intermodalnego w

Gaz-System wybrał wszystkich wykonawców północnej części gazociągu Polska-Litwa

. Budowa 185 km północnej części tej inwestycji będzie realizowana przez 3 firmy: * IDS-BUD SA. na trasie Rudka Skroda-Konopki - ok. 61 km; * konsorcjum NDI na trasie Konopki-Kuków - ok. 77 km; * konsorcjum JT na trasie Kuków

Synektik otrzymał 1,92 mln zł dofinansowania dla projektu Platforma Evolution

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Synektik otrzymał 1,92 mln zł dofinansowania w projekcie pt. "Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji" realizowanego w

FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

;Jedną z dróg, którą pracodawcy, póki co, ratują się przed nadmiernym rygoryzmem przepisów, jest zarzut przedawnienia roszczeń o zwrot dofinansowań. Co do okresu przedawnienia, postał jednak spór między pracodawcami a PFRON. Fundusz powołuje się w tym zakresie głównie na art. 17 ust. 1 Rozporządzenia

"Ziobro weapons reform" i "Our password - freedom and brotherhood", czyli kuriozalny anglojęzyczny serwis TV Republika

"Ziobro weapons reform" i "Our password - freedom and brotherhood", czyli kuriozalny anglojęzyczny serwis TV Republika

zainteresowanej Polską”. Na uruchomienie serwisu w 2018 r. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i wiceprezes zarządu Telewizji Republika SA, otrzymał wtedy dofinansowanie z Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie 116 tys. złotych. „Dla nas Polaków nie ma rzeczy

Spółki Redanu zwróciły subwencje PFR w ramach tarczy finansowej dla MSP

przedsiębiorstwa [...]. Według tej definicji, ze względu na posiadane przez Redan akcje TXM SA w restrukturyzacji, zarówno Redan, jak i Top Secret Sp. z o.o. powinny być traktowane jako duże przedsiębiorstwa. Wprowadzono również termin 14 dni roboczych na zwrot subwencji, w przypadku gdy wnioskodawca otrzymał ją

Rząd zdecydował o zwiększeniu środków Krajowego Programu Kolejowego o 3,2 mld zł

Linie Kolejowe SA, co zapewni prawidłową realizację KPK do 2023 r. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty poprawiające infrastrukturę kolejową prowadzącą do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Będą to następujące projekty: - poprawa dostępu

ZE PAK ma porozumienie z ARR w Konine, sfinansuje Centrum Szkoleniowe OZE

PAK SA podyktowane jest trudnym otoczeniem rynkowym, w którym przyszło funkcjonować spółce, a którego elementami są m. in. zaostrzające się normy emisyjne, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2,, dynamicznie rosnący import energii elektrycznej do Polski, spadek zapotrzebowania na energię elektryczną

Rządowy program "Kolej plus" się rozpłynął. Zostały remonty dworców

Rządowy program "Kolej plus" się rozpłynął. Zostały remonty dworców

, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, członek zarządu PKP SA Mirosław Antonowicz mówił o 200 dworcach, które mają być "wybudowane lub zmodernizowane w ramach największego w historii programu dworcowego o wartości półtora miliarda złotych". – W realizacji na różnych etapach jest już 160

NIK: W I etapie budowy mostu energ. Polska-Litwa błędnie rozliczono koszty

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz Instytut Nafty i Gazu dofinansowania z Unii Europejskiej na zakup gruntów pod budowę jednej ze stacji elektroenergetycznych, które spowodowało zawyżenie dofinansowania o ponad 2 mln zł, podała Izba. Całkowity koszt przygotowania i

MI: PKP PLK rozpoczęły nabór wniosków do programu Kolej+

, pomysły inwestycyjne. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W etapie drugim samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. "PKP Polskie Linie Kolejowe SA deklarują

PS24 planuje debiut na NewConnect jako Parkett Service najpóźniej w 2019 roku

2019 roku, poinformowała spółka. Po debiucie Parkett Service zamierza wypłacać dywidendę. "Spółka obecnie koncentruje się nad aktami prawnymi mającymi na celu dofinansowanie PS24 sp. z o.o., a następnie przekształcenia jej w Parkett Service SA. Ponadto po dokonaniu

NFOŚiGW dofinansuje inwestycję JSW Koks kwotą 134 mln zł 

koksowniczym, którego koszt wyniesie 220 mln zł, podał Fundusz. "Realizacja przedsięwzięcie pod nazwą ?Poprawa efektywności energetycznej w JSW Koks SA" rozpocznie się 1 marca 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Jego koszt całkowity oszacowano na 219 980 580 zł, przy

Boruta-Zachem zakończył inwestycję o wartości 33,4 mln zł

pochodziło z dofinansowania PARP, poinformowała spółka. "Zakres rzeczowo-finansowy projektu został zrealizowany, zgodnie z harmonogramem przy-jętym w umowie na dofinansowanie, w dniu 30 grudnia br. spółka podpisała z PARP aneks do umowy" - czytamy w komunikacie

Radosław Majdan zamierza wprowadzić swoją markę Vabun na giełdę

nieodpłatnej usługi (lub odpłatnej, jeśli zarząd V-SA podejmie taką decyzję) w zakresie pozyskania kapitału na rzecz V-SA oraz zagwarantowania wpłaty na rachunek bankowy V-SA kwoty dofinansowania projektu przez podmioty zainteresowane w inwestycją w V-SA" - czytamy dalej

Midven rozpocznie prace nad debiutem na głównym rynku GPW w IV kw. br.

rozpoczęcie prac nad dokumentacją niezbędną do pozyskania kapitału i debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w czwartym kwartale 2016 roku" - czytamy w komunikacie. Spółka poinformowała też, że pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości

Żądają zwrotu wielomilionowej dotacji unijnej dla Zachemu

Organem, który przyznawał dotację, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. - W dniu 13 lutego 2014 r. PARP skierowała do Infrastruktury Kapuściska SA (dawniej Zakłady Chemiczne Zachem SA) pismo wypowiadające umowę o dofinansowanie projektu pn

PZU uruchomi z MIT EF Poland kolejną edycję programu akceleracji startupów

początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji" - czytamy w komunikacie. Już na początku roku, we współpracy z dojrzałymi przedsiębiorstwami, ruszy rekrutacja do dziesięciu programów akceleracyjnych, podano

Fundacja Polska Bezgotówkowa: Chcemy podwoić liczbę terminali w ciągu 3-4 lat

wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Paweł Widawski. Rozwój sieci akceptacji w ciągu trzech lat będzie wymagał nakładów na poziomie ok. 600 mln zł. Pozwoli on przedsiębiorcom z sektora handlowo-usługowego unowocześnić biznes oraz przyciągnąć nowych klientów, co w konsekwencji

Zamet miał 3,89 mln zł zysku netto, 6,96 mln zł zysku EBITDA w I kw.

oraz w zakresie zapotrzebowania maszyn dla przemysłu negatywnie oddziałuje na segment, w którym działalność prowadzi Zamet Budowa Maszyn SA, która w pierwszej połowie 2020 roku odnotowała w związku z pandemią spadek tempa kontraktowania nowych zamówień oraz spełniła warunki określone w Ustawie COVID

PGNiG ukończyło rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice

. Zwróciła uwagę, że projekt został wsparty dofinansowaniem w ramach Działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. "Jego beneficjentem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, a obejmował rozbudowę podziemnego magazynu gazu o 625 mln m3, tj. od

Przegląd prasy

64,2 mln zł aktualizującego wartość akcji BAP --Alior Bank dokonał odpisu na 676 mln zł, co wpłynie na wynik w I poł. 2020 r. --AC SA miało 18,07 mln zł zysku netto, 26,8 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r. --Play sfinalizował

Pesa ze stratą 66 mln zł do lipca. "Na zamówieniu od Deutsche Bahn wyszliśmy na zero"

;. Mówiąc prościej, zdaniem banku spółka mająca problemy z realizacją umowy z niemiecką koleją (kontrakt na 1,2 mld zł, łączne kary za opóźnienia to 600 mln zł) może – mimo dofinansowania – upaść, a pieniądze banków, zamiast uzdrowić sytuację, pójdą na bieżącą obsługę długów i inne wydatki. 

KPO. Pieniądze dla firm prywatnych dostaną Orlen, PGE i inne spółki skarbu państwa

rozdzielnika wynika, że pismo skierowano do zarządów 26 spółek skarbu państwa. Na liście znajdują się m.in.: KGHM Polska Miedź, LOTOS, PKN Orlen, PGE, PGZ, Polski Holding Hotelowy, PKP SA, PKP PLK, Poczta Polska, Polska Grupa Górnicza czy Jastrzębska Spółka Węglowa.

NCBR rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach INGA dot. gazownictwa

, realizowanym przez agencję wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który zachęca przedsiębiorstwa do tworzenia przełomowych projektów z jednostkami naukowymi. Dzięki kooperacji nauki z biznesem zyskuje ekosystem innowacji w Polsce, co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności naszej

Bank Pekao: 38% przedsiębiorców rozważało korzystanie z terminali w swej firmie

najniższych na rynku" ? powiedział dyrektor Biura Akceptacji Kart Artur Jurgielewicz, cytowany w materiale. Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego "Polska Bezgotówkowa" wspiera rozwój firm poprzez dofinansowanie terminali płatniczych przez pierwsze 12 miesięcy

Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

nieznanej nikomu sytuacji, miło jest mi poinformować państwa, że koncepcja dywersyfikacji ryzyka kontraktowego połączona z pozyskaniem długoterminowych umów na specjalistyczne roboty górnicze została zakończona w 2019 roku pełnym sukcesem. Aktualnie przychody realizowane przez naszą grupę kapitałową na

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

trudno zbywalnych, przeterminowanych lub wycofanych z oferty, które spółka zmuszona była poddać utylizacji lub objąć odpisem, co zostało odniesione w koszt własny sprzedaży. W ramach optymalizacji kosztów zostały zamknięte leasingi dwóch samochodów, co wiązało się ze stratą na tej operacji, ale pozwoli

KNF: Ewentualne odwieszenie notowań GetBacku po publikacji raportu za 2017 r.

przewodniczący KNF wydał postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na GetBack SA kary administracyjne. "Jednocześnie UKNF informuje, że wystąpił do organów spółki o podjęcie odpowiednich działań w zakresie dofinansowania emitenta oraz o

Przegląd prasy

--Wystarczyły niespełna trzy tygodnie, by sytuacja na rynku krajowych i międzynarodowych przewozów towarowych stanęła na głowie ISBnews --NBP sprzedał 3-dniowe bony pieniężne za 17,07 mld zł --AC SA miało 11,58 mln zł zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

AC SA odnotowało 11,58 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 12,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Aplisens zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 2,98 mln zł z zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co

Budimex weźmie udział w projekcie na rzecz bezpieczeństwa transportu - Safeway

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Budimex, jako partner Ferrovial Agroman, weźmie udział w Safeway - międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym, dofinansowanym ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020, podał Budimex. Projekt potrwa 42 miesiące i zakończy się w 2022 r

Konsorcjum z Borutą-Zachem stara się o dofinansowanie w programie Horyzont 2020

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Boruta-Zachem złożył jako członek konsorcjum wniosek w programie Horyzont 2020 o dofinansowanie rzędu 19,7 mln zł na innowacyjny projekt wytwarzania prebiotyków, podała spółka. "Celem międzynarodowego projektu pt

Pesa prawie przejęta przez PFR. Fundusz ma umowy na finansowanie kontraktów i gwarancje bankowe

niemiecką koleją (kontrakt na 1,2 mld zł, łączne kary za opóźnienia to 600 mln zł) może – mimo dofinansowania – upaść, a pieniądze banków, zamiast uzdrowić sytuację, pójdą na bieżącą obsługę długów i inne wydatki. Pekao SA zwraca uwagę, że „nawet z przedstawionych modeli finansowych

Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 30,2 mln zł w 2016 r.

makroekonomicznej na kilku istotnych dla spółki rynkach, jednakże przy wciąż korzystnej na większości rynków relacji cen LPG i CNG do paliw konwencjonalnych, co sprzyjało popytowi na wyroby autogazowe spółki. Korzystny wpływ na sytuację na rynku krajowym wywarł rekordowy wzrost importu samochodów używanych do

Midven nie wyklucza emisji akcji celem dofinansowania projektów portfelowych

Warszawa, 24.06.2016 (ISBnews) - Midven nie wyklucza emisji akcji celem dofinansowania wybranych projektów ze swojego portfela, poinformował prezes Andrzej Zając. Spółka podpisała list intencyjny w sprawie inwestycji w platformę B2B. "Wraz ze

Solaris i Stadler mają umowę z MPK Kraków na 50 niskopodłogowych tramwajów

, poinformował Solaris. Wartość całego zamówienia 35 tramwajów to ponad 314 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla tej inwestycji wyniesie prawie 125 mln zł. "Nowe niskopodłogowe tramwaje będą mieć długość 33,4 metra

Wykonawca Bulwarów Wiślanych złożył wniosek o upadłość

Informację o upadłości gdańskiej Hydrobudowy podało Radio Zet. Według jego dziennikarzy Hydrobudowa Gdańsk SA od miesięcy zalegała z wypłatami dla podwykonawców. Chodzi o kwoty od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilku milionów. Budowa

Selvita ma kredyt inwestycyjny na 24,4 mln zł od PKO BP na budowę CBRIL(aktual.)

), realizowanego na terenie nieruchomości położonej w Krakowie, podała spółka. Zarząd Selvity ocenia, że kredyt zostanie uruchomiony nie wcześniej niż pod koniec 2018 r. Umowa jest istotna dla spółki, gdyż środki pozyskane z kredytu wraz ze środkami własnymi oraz dofinansowaniem

Selvita ma kredyt inwestycyjny na 24,4 mln zł od PKO BP na budowę CBRIL

), realizowanego na terenie nieruchomości położonej w Krakowie, podała spółka. Zarząd Selvity ocenia, że kredyt zostanie uruchomiony nie wcześniej niż pod koniec 2018 r. Umowa jest istotna dla spółki, gdyż środki pozyskane z kredytu wraz ze środkami własnymi oraz dofinansowaniem

Rozpoczęła się druga edycja MIT Enterprise Forum CEE

dostęp do unikatowego know-how, a także zaplecza technicznego i technologicznego partnerów programu. Na tych najlepszych czeka do 200 tys. zł dofinansowania na rozwój działalności i przeprowadzenie pilotażu" - czytamy dalej. Dodatkowo, po zakończeniu programu, każdy

Przegląd prasy

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Morawiecki: Dyskusje nt. zniesienia limitu 30-krotności składki na ZUS cały czas się toczą; zdajemy sobie

Pesa zapłaciła karę za opóźnienia "Krakowiaków". Ale o 6 mln za mało - MPK idzie do sądu

Jak informuje rzecznik MPK Marek Gancarczyk, kwota 20 386 800 zł z tytułu kar naliczonych firmie Pesa Bydgoszcz SA wpłynęła na konto miejskiej spółki w środę. W sierpniu krakowskie MPK wysłało do Bydgoszczy wezwanie do zapłaty kary z

Firmy z całej Europy chcą zbudować halę Podium

za 280mln 440 tys. złotych. Najdrożej swoje usługi wycenili Portugalczycy. Mota-Engil zażyczyła sobie aż o 99 milinów złotych więcej. Przypomnijmy, że miasto jest gotowe wyłożyć na budowę hali 382 mln 226 tys. zł brutto. Podium zostanie dofinansowane kwotą 41,6 mln euro z funduszy europejskich

Rząd przyjął nowelę ustawy o PKP celem ułatwienia inwestycji kolejowych

. "Obecny stan prawny, a w szczególności brak przepisów o tzw. własności warstwowej powoduje, że budowa tunelu metodą wiertniczą - co do zasady - powinna się odbywać po przeniesieniu własności nieruchomości znajdujących się nad tunelem na rzecz Skarbu Państwa i przekazaniu ich w użytkowanie wieczyste

MI: Rząd przyjął nowelę o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP

użytkowanie, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, podkreślił resort. "Obecny stan prawny, a w szczególności brak przepisów o tzw. własności warstwowej powoduje, że budowa tunelu metodą wiertniczą - co do zasady - powinna się odbywać po przeniesieniu własności nieruchomości

Jak (nie) działa "tarcza antykryzysowa". Opowieści przedsiębiorców ciąg dalszy

kredytów dla określonych branż, w tym lokali gastronomicznych – powiedziała „Wyborczej” restauratorka. I to nawet gdy obejmują je gwarancje de minimis. BGK: Przedsiębiorco, idź po pomoc do swojego banku! A co na to bank? Bankiem, do którego zwróciła się pani Katarzyna, było Pekao SA

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w

Rząd przyjął program dla infrastruktury kolejowej do 2023 r. warty 23,8 mld zł

likwidację zaległości utrzymaniowo-remontowych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK SA. Zostaną też wyznaczone nowe kategorie linii kolejowych, co zapobiegnie degradacji niektórych z nich, a w rezultacie będzie sprzyjało poprawie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów dotychczas zmarginalizowanych"

PKP ogłasza przetargi na modernizację 10 dworców w Polsce Wschodniej

, na którym prace już rozpoczęto, oraz Olsztyn Główny, gdzie modernizacja obejmie dodatkowo układ stacyjny, więc w tym zakresie prowadzone są uzgodnienia z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi" - podały PKP. Dofinansowanie w ramach Programu Polska Wschodnia wyniesie 160 mln

Właściciel sieci aptek Dbam o Zdrowie kupuje drogerie Natura. Przejmie 258 placówek

detalicznej dystrybucji farmaceutyków. Poprzez swoje spółki zależne w poszczególnych krajach zarządza grupą prawie 1300 aptek w Polsce, na Litwie oraz w Wielkiej Brytanii. W Polsce CEPD N.V. za pośrednictwem spółki DOZ SA zarządza grupą aptek Dbam o Zdrowie, do której należy ponad

Kolej modernizuje tory, ale inwestycje mają opóźnienia

Pierwsza z inwestycji, kluczowa na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego, dotyczy prac na linii między Lublinem a Warszawą, na odcinku Otwock - Lublin. PLK, zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, zmodernizuje 150 km linii kolejowej, sieć trakcyjną, urządzenia

Tramwaje Śląskie wyemitują obligacje do 328,4 mln zł, które obejmą Pekao i BGK

miedzy innymi na zakup 30 nowych, niskopodłogowych tramwajów oraz na modernizację 75 pojazdów typu 105N, a także modernizację 63 km torowisk, podsumowano. Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny

Podkarpackie firmy - zahartowane i aktywne

Na co dzień aktywność mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw obserwuje i wspiera Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. To instytucja, która w poprzednim okresie programowania, w latach 2007-2013, pełniła rolę Regionalnej Instytucji Finansującej. A to oznacza, że

Przegląd informacji ze spółek

umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE), podał resort. Łączna wartość dwóch projektów realizowanych przez spółkę zależną PGE Dystrybucja wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie

Afera w Poczcie Polskiej. Jak pocztowcy popłynęli po Nilu

faktury i rachunki za wczasy, zagraniczne wycieczki, kolonie i zimowiska dzieci, by otrzymać dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. - Kwota dofinansowania zależała od dochodu na osobę w rodzinie pracownika, w praktyce wypłacano od kilkuset do nawet 6 tys. zł

Przegląd prasy

--Capital Park miał 9,45 mln zł zysku netto, 82,66 mln zł EBIT w III kw. 2019 r. --Celon Pharma ma umowę z NCBR na dofinansowanie 2 projektów w wys. 54,6 mln zł --Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła 19,2 mld euro we wrześniu

Nowe i bardzo szybkie pociągi dojadą do Szczecina

Polsce oraz do zwiększenia komfortu, skrócenia czasu podróży i dostępu osób niepełnosprawnych do transportu kolejowego - podkreśla Janusz Malinowski, Prezes Zarządu PKP Intercity SA. - Pociągi będą rozwijały prędkości nie mniejszą niż 160 kilometrów na godzinę, spełniając

Marek Piechocki, prezes LPP SA: Nauczyliśmy się żyć z niepewnością

się coś, co na zawsze zmieni nasze życie. Wstrzymaliśmy wszystkie inwestycje, które się dało, cięliśmy, co tylko było można. Byle ratować firmę i ludzi. Pierwszy kwartał 2020 r. zamknęliście stratą ponad 250 mln zł. A jak skończył się cały ubiegły rok? – Szczegółowe wyliczenia jeszcze trwają

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu z 2019 r. 8. Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID

Ultranowoczesne laboratoria za 340 mln zł na Ursynowie

. Poleczki na obrzeżach Ursynowa, w pobliżu lotniska. Na budowę Cezamatu Politechnika dostała z Unii Europejskiej ok. 100 mln euro dofinansowania. Warunkiem skorzystania z dotacji jest zakończenie budowy do 2015 r. Początkowo uczelnia planowała budowę obiektu przy ul. Narbutta na

Karpiński: Chcemy dofinansować PIR, sprywatyzować PLL LOT i Węglokoks w 2015 r.

Warszawa, 10.12.2014 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) chce kontynuować proces prywatyzacji i zasilić dzięki temu Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) kwotą 10 mld zł, poinformował agencję ISBnews szef resortu Włodzimierz Karpiński. Jego celem na 2015 r. jest

"DGP": Zagraniczne wycieczki będą tańsze. Za rok

stanowić obiekty trzy i cztero gwiazdkowe. Obniżki zapowiadają też inne biura podróży. Jak tłumaczą kryzys dokładniej zaznaczył, jak polscy klienci sa wrażliwi na ceny. Swoich klientów zaskoczyć chce Exim Tours, które stara się o dofinansowanie od

Kompania Węglowa opracowała plan naprawczy

, dofinansowanie jej działalności ze źródeł zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. W trakcie działań restrukturyzacyjnych ważna będzie też maksymalna ochrona miejsc pracy. Spółka zamierza poprawić wynik finansowy przez ograniczenie stałych kosztów osobowych i świadczeń pozapłacowych oraz

Banki, energetyka, KNF - państwo samo się nadzoruje. Wilk jest syty, ale czy owca będzie cała?

niezależnie. Rząd PiS przejął kontrolę nad drugim co do wielkości bankiem komercyjnym – Pekao SA i dziś skarb państwa ma wpływ na blisko połowę bankowych aktywów. Czytaj też: Orlen pójdzie w Ruch? Gigant paliwowy ma wesprzeć sieć słynnych kiosków pogrążoną w tarapatach Państwo kredytuje swoich

Przegląd prasy

statystykach -- Popyt na paliwa mocno spadł, co sprzyja dalszej obniżce cen --Polacy masowo ruszyli na bezpieczne e-zakupy. Zmieni to zwyczaje zakupowe na zawsze --Kwiecień może przynieść masowe zwolnienia pracowników tymczasowych

Biznes chce pomagać rodzinom ofiar tragedii pod Smoleńskiem

Banku Pekao i jedna ze współtwórczyń fundacji. Na razie do inicjatywy dołączyło 20 dużych polskich przedsiębiorstw, ale wciąż poszukiwani sa kolejni partnerzy, którzy zadeklarują pomoc finansowa. W przypadku największych korporacji jednorazowa wpłata na rzecz Fundacji ma

Ostatnia szansa na kredyt z dopłatą "MdM"

- np. Alior Bank i BZ WBK zamierzają przyjmować takie wnioski kredytowe tylko do 24 listopada. Z kolei w PKO BP data graniczna to 28 listopada. Krasoń informuje, że stanowiska nie określiły - przynajmniej na razie - BGŻ, Deutsche Bank i Getin Noble Bank, a Pekao SA nie wprowadziło granicznej daty, ale

Przegląd informacji ze spółek

nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Inwestycja o wartości ponad 48 mln zł znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i otrzymała dofinansowanie. AC

Pocztowe finanse. Ponad 70 mln za wybory, 419 mln z "tarczy", a Poczcie i tak nie starczy

druku kart wyborczych porozumiała się bezpośrednio z PWPW. Obie instytucje uznały, że wystarczy im do druku polecenie premiera i nie potrzebują dodatkowych działań ze strony MSWiA”. Co będzie na rachunku za niewybory? Tego już sama Poczta nie chce ujawnić. Organizacja niewyborów kosztowała

Nie będzie wielkiej inwestycji w "Azotach". Pieniądze wyrzucone w błoto?

, ale również gaz syntezowy. Projekt oprócz dostaw elektryczności i ciepła miał pozwolić dodatkowo na produkcję m.in. metanolu, mocznika, wodoru, a w przyszłości również syntetycznych paliw. Konsorcjum zabiegało o dofinansowanie z Unii Europejskiej, która planowała przeznaczyć ok. 9 mld euro na 10-12

Euro 2012 Gdańsk. Pieniądze za mecze podczas Euro pójdą na... długi za prąd

profesjonalnej firmy do sprzedaży lóż, zatrudnienie doświadczonych menedżerów oraz organizację imprez poza meczami. To ważne deklaracje, ale nade wszystko spółka potrzebuje dofinansowania od inwestora Lechii - Andrzeja Kuchara. Dlaczego? Co o tym sądzisz? - dołącz do

(Nie)polityczna ekonomia PZU

Według powyższego schematu przebiegała rozmowa w środowej audycji Radia TOK FM z cyklu "Ekonomia-Kapitał Gospodarka" prowadzona przez Macieja Głogowskiego. Padło pytanie o możliwy zakup prywatnego Banku Pekao SA przez największą firmę

Nowa wizytówka Rzeszowa. Za 110 milionów złotych

. Ten pylon będzie widoczny aż z al. Sikorskiego. Na pylonie umieszczone zostaną akcenty rzeszowskie, obiekt będzie efektownie podświetlony - zapowiadają urzędnicy. Realizacji tej potężnej inwestycji podjęła się firma Bilfinger Infrastructure SA

Przegląd prasy

wrześniu --PBKM ma umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu kwotą ok. 11,4 mln zł --Virgin Mobile: Zużycie transferu danych wzrosło o 56% r/r w okresie I-VIII --PCC Rokita przydzieliło obligacje serii EC o wartości 25 mln zł

Afera GetBacku. Portfel wierzytelności Pekao wart 66 mln zł został kupiony za ponad 148 mln zł

niekorzystna dla GetBacku. Do zamknięcia tego wydania "Wyborczej" nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na co liczył były prezes GetBacku Dlaczego prezes Konrad K. podejmował takie karkołomne decyzje? Potrzebował pieniędzy, bo spółka zbliżała się do upadłości. Ile? Można to wywnioskować z komunikatu, jaki

Szef firmy Drutex: Pandemia? My w tym roku idziemy na rekord

górę widać, kto jest kim”. W biznesie jest podobnie. A w świecie niepewności jeszcze chętniej stawia się na to, co pewne. Procentuje renoma firmy, zaufanie do nas. Wiarygodność nie ma ceny. Czyli korzystacie trochę z kłopotów innych. – Nikomu krzywdy nie chcemy robić. Ale w kryzysach tak

Kapitał polski lepszy niż obcy. Europejskie banki mogą pozazdrościć naszym

ratowania i tak będą dla gospodarki mniejsze, niż gdyby miały zbankrutować. W związku z tym zdecydowano się na wielkie dofinansowanie banków pieniędzmi publicznymi. Początkowo Kongres był gotowy dokapitalizować chwiejące się banki kwotą nawet 700 mld dolarów (w ramach programu Troubled Asset Relief Program

Pieniądze dla unikalnej inwestycji Siarkopolu

Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA są jednym z największych producentów siarki na świecie. Inżynierowie z Siarkopolu opracowali własną technologię produkcji siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla. Jest ona pilnie strzeżonym wynalazkiem, unikalnym

Inwestycje w portach: promy w Świnoujściu, kolej w Gdyni

Niemal 30 mln euro udało się pozyskać ze środków europejskich zarządowi portów Szczecin - Świnoujście. To środki na rozbudowę tzw. morskiej autostrady Trelleborg - Świnoujście. Umowę podpisano w ostatnich dniach listopada. Planowana jest przebudowa

Miażdżąca kontrola NIK w PKP Polskie Linie Kolejowe

infrastrukturalnych PKP PLK SA, z którą zapoznała się "Gazeta". "W okresie objętym kontrolą zadania te PKP PLK wykonywały nieterminowo, niegospodarnie, a często niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W konsekwencji istnieje realna możliwość utraty części dofinansowania

"Nie uda się wykorzystać 20 proc. pieniędzy na prace torowe". Jeśli nie dogadamy się z Komisją Europejską, możemy stracić ponad 13 mld zł

PKP PLK. Ale minister MIB Andrzej Adamczyk przekonywał niedawno, że nie ma się o co martwić. - Możemy powiedzieć jasno i wyraźnie, że kwota 67 mld zł wydaje się niezagrożona - powiedział. I podkreślił, że PKP PLK zakontraktowały już prace na 25 mld zł. Ale nie oznacza to, że roboty będą ukończone na

Przeglad informacji ze spółek

, podała spółka. Bloober Team zawarł umowy z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w przedmiocie dofinansowania projektów gamingowych spółki na łącznie ponad 94 tys. zł, podała spółka w dwóch odrębnych komunikatach. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Jak ludzie Macierewicza rządzili zbrojeniową spółką. Zaczęli od figury św. Michała Archanioła

strony uczynił z niej prywatny, ręcznie zarządzany folwark, pełen patologii organizacyjnych”. Przykład? Według Banasia w firmie nie istniała i nie istnieje do dziś rachunkowość zarządcza, wszystkie koszty wrzucane są do jednego worka, przez co nie wiadomo, na czym firma zarabia, a na czym traci

Kłamstwa rządu o rewolucji na polskiej kolei [SPRAWDZAMY]

Kolejowy. 5. Adamczyk mówił jeszcze: „W Brukseli wręcz mówią, że to dofinansowanie powinno być na dotychczasowym poziomie. Stawiani jesteśmy za przykład w skutecznym wydawaniu pieniędzy. Ci, którzy decydują o pieniądzach na kolej w Brukseli, mają co do tego pełne przekonanie, że wykonamy inwestycje

Przegląd prasy

--Alior Bank ocenia, że będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2019 r. --Inteliclinic ma 7 mln zł dofinansowania od KE na prace dot. bezdechu sennego --KNF: Komisja nie nadzoruje rynku pożyczek, ale będzie prowadzić rejestr firm

Puścił ich w skarpetkach. Przez dewaluację rubla

było na ufundowanie stypendium w ramach programu "Młodzi w Łodzi". Zdobywała unijne fundusze za projekty na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności, nawet w tym roku otrzymała dofinansowanie na zakup maszyn. - Dobrze się tu pracowało, zarobki nie najgorsze