motoryzacja cz甓ci

Karolina Chojnacka

DS 7 to alternatywa dla znudzonych niemieck motoryzacj. Ale cz阺tym widokiem na drogach nie b阣zie [TEST]

DS 7 to alternatywa dla znudzonych niemieck motoryzacj. Ale cz阺tym widokiem na drogach nie b阣zie [TEST]

Za kierownic tego auta niew眛pliwie b阣ziemy wyr罂nia si na drodze i przyci眊a ciekawskie spojrzenia. A tak縠 zgrzyta z阞ami, gdy raz za razem przyjdzie nam pokonywa nier體no禼i polskich dr骻. W DS najwyra糿iej zapomnieli, z czego s硑nn francuskie auta.

Rosjanie bez nowych aut Volvo, Skoda bez cz甓ci z Ukrainy. Wojna Putina bije w motoryzacj

Rosjanie na pniu wykupuj nowe auta, chocia ich ceny rosn jak na dro縟縜ch, bo potem samochod體 na d硊go zabraknie w ich salonach z powodu sankcji za napa舵 Rosji na Ukrain.

Rekordowy eksport polskiej motoryzacji. Sukces cz甓ci i opli

Rekordowy eksport polskiej motoryzacji. Sukces cz甓ci i opli

. Skorzysta硑 na tym g丑wnie polskie fabryki cz甓ci samochodowych. W zesz硑m roku ich eksport si阦n背 8,97 mld euro i by o niemal 13 proc. wy縮zy ni w 2014 r. Polska sta砤 si zapleczem produkcji wysokiej jako禼i, ale tanich cz甓ci dla fabryk aut w Niemczech i Czechach, gdzie koszty robocizny s wy縮ze ni u

BZ WBK: Polskie specjalno禼i w motoryzacji to cz甓ci, naczepy oraz autobusy

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Polsk specjalno禼i w bran縴 motoryzacyjnej, obok wytwarzania cz甓ci i podzespo丑w samochodowych, jest produkcja naczep, przyczep i zabud體 do samochod體 ci昕arowych oraz produkcja autobus體 i pojazd體 specjalnych, wynika z rankingu "TOP30

Z gara縰 na podb骿 Europy

Z gara縰 na podb骿 Europy

najlepiej 縠by by jeszcze dobry i szybki. Zdobycie go by硂 wyzwaniem. Ale szybko okaza硂 si, 縠 jeszcze wi阫szym problemem s cz甓ci. W przypadku tych najbardziej skomplikowanych i najdro縮zych nikogo nie by硂 sta na nowe. One by硑 dla wi阫szo禼i po prostu niedost阷ne, jedynym wyj禼iem by砤 wi阠 naprawa

Spada produkcja aut w Niemczech. Ucierpi dostawcy w Polsce

Niemcy to najwi阫szy rynek eksportowy polskich producent體 cz甓ci i podzespo丑w bran縴 samochodowej. Niestety, nowy rok zacz背 si fatalnie dla firm motoryzacyjnych w Europie. W 2012 roku kierowcy w Unii Europejskiej kupili nieco ponad 12 mln nowych

Niemcy przejm fabryk cz甓ci do aut w Ostrowie Wielkopolskim

Niemcy przejm fabryk cz甓ci do aut w Ostrowie Wielkopolskim

si projektowaniem zaawansowanej elektroniki samochodowej. Wi阠ej Mahle w Polsce Przejmuj眂y zak砤d w Ostrowie Wielkopolskim niemiecki koncern Mahle ma w Polsce fabryk cz甓ci do silnik體 w Krotoszynie. Pracuje w nim prawie 3 tys. os骲

USA daj kolejne 7,5 mld dol. na motoryzacj

Ameryka駍cy producenci cz甓ci otrzymaj 5 mld dol. pomocy, aby unikn辨 problem體 z dost阷em do kredyt體 na finansowanie produkcji - postanowi Departament Skarbu USA. Kooperanci koncern體 motoryzacyjnych dostan od rz眃u gwarancje kredytowe i dzi阫i temu b阣 mieli pewno舵, 縠

USA i Chiny zacz瓿y wojn handlow o motoryzacj

Chinami i wychodzenie gospodarki 秝iatowej z kryzysu - ostrzeg rzecznik chi駍kiego MSZ Jiang Yu. W niedziel Chiny zapowiedzia硑 kontrol antydumpingow importu cz甓ci samochodowych i kurczak體 z USA. Do zaostrzenia stosunk體 handlowych Waszyngtonu z Pekinem dosz硂 na tydzie

Najpopularniejszym autem 秝iata - Tesla Model Y. Koniec dominacji "japo馽zyk體"

Najpopularniejszym autem 秝iata - Tesla Model Y. Koniec dominacji "japo馽zyk體"

Elektryfikacja motoryzacji na 秝iecie nabiera tempa. W pierwszym kwartale 2023 r. najpopularniejszym modelem auta na 秝iecie by pojazd Tesla Model Y, crossover ameryka駍kiego producenta aut na pr眃 - poinformowa砤 JATO Dynamics, renomowana brytyjska firma doradztwa w bran縴

Toyota chce daleko zajecha na wodorze

Nowym autem Toyota FCHV mo縩a przejecha na jednym zbiorniku wodoru 780 km, przesz硂 dwa razy dalej ni w dotychczasowej wersji tego samochodu - og硂si japo駍ki koncern. Do tej pory ograniczony zasi阦 jazdy po zatankowaniu wodoru ogranicza popularyzacj takich aut. S one wypo

"W ci眊u najbli縮zych kilku lat motoryzacja zmieni si bardziej ni przez ostatnie p蟪 wieku" - m體i Wyborcza.biz szef Renault Polska

"W ci眊u najbli縮zych kilku lat motoryzacja zmieni si bardziej ni przez ostatnie p蟪 wieku" - m體i Wyborcza.biz szef Renault Polska

Karolina Chojnacka, Wyborcza.biz: Czy w najbli縮zych latach motoryzacj czeka rewolucja? Fabien Goulmy, szef Renault Polska i dyrektor zarz眃zaj眂y Grupy Renault na ca硑 region East: My秎, 縠 w ci眊u najbli縮zych pi阠iu czy dziesi阠iu lat motoryzacja zmieni si bardziej ni w ci眊u ostatnich

Rosja zdemilitaryzowa砤 producenta dy. To spos骲 na omini阠ie sankcji?

Rosja zdemilitaryzowa砤 producenta dy. To spos骲 na omini阠ie sankcji?

usuni阠ie przeszk骴 w imporcie cz甓ci do ich produkcji. Rostiech jest obj阾y sankcjami Zachodu i jego udzia w akcjonariacie koncernu AwtoWAZ m骻 stanowi dodatkow przeszkod w imporcie cz甓ci do produkcji samochod體, z kt髍ymi boryka si ten koncern.  Czytaj tak縠: Renault odda Rosji d i

W USA koncerny musz zas硊縴 na ulgi dla aut na pr眃. Amerykanizacja elektromobilno禼i

W USA koncerny musz zas硊縴 na ulgi dla aut na pr眃. Amerykanizacja elektromobilno禼i

Kongres USA ustawie Inflation Reduction Act wielko舵 ulg podatkowych dla nabywc體 aut na pr眃 uzale縩iono od stopnia "amerykanizacji" akumulator體 aut na pr眃 - ich najdro縮zej cz甓ci.  Uby硂 aut na ulgi Uchwalona przez Kongres ustawa pozwala Amerykanom odliczy maksymalnie 7,5 tys. dol. od

Toyota ode秎e do lamusa epokowy wynalazek Forda

Toyota ode秎e do lamusa epokowy wynalazek Forda

nie zagrozi zatrucie. Samoch骴 elektryczny ma mniej cz甓ci ni spalinowy, wi阠 monta te jest uproszczony. A to prze硂縴 si na obci阠ie o po硂w koszt體 budowy linii do produkcji aut.  Taki system Toyota zamierza zastosowa, wykorzystuj眂 na pierwszym etapie produkcji innowacj Tesli

Nissan obchodzi swoje 秝i阾o. Data jak nazwa koncernu

Nissan obchodzi swoje 秝i阾o. Data jak nazwa koncernu

sojuszu Do tego czasu ten wsp蟪czesny gigant japo駍kiej motoryzacji dzia砤 jako Nihon Sangy i zajmowa si produkcj odlew體 i cz甓ci samochodowych.  Szcz甓liwa liczba Nissan od dawna traktowa liczb "23" jako swoj symboliczn nazw. Od lat liczb t umieszczano na samochodach Nissana w

Polska na szarym ko馽u w produkcji aut w Europie. Dlaczego tak bronimy samochod體 spalinowych?

Polska na szarym ko馽u w produkcji aut w Europie. Dlaczego tak bronimy samochod體 spalinowych?

. Morawiecki obwie禼i, 縠 „Polska sta砤 si najpot昕niejszym w Europie odkowej klastrem motoryzacyjnym przemys硊 samochodowego, cz甓ci samochodowych i gotowych samochod體". Czytaj tak縠: Polska w ogonie motoryzacji Europy odkowej. W阦ry te nas wyprzedzi硑 Rok p蠹niej pierwszy raz w

Motoryzacyjne eldorado. Polska nigdy nie wyeksportowa砤 tylu aut, akumulator體 i cz甓ci

Motoryzacyjne eldorado. Polska nigdy nie wyeksportowa砤 tylu aut, akumulator體 i cz甓ci

zatrzymaniem wielu fabryk w Unii Europejskiej - wskaza Rafa Or硂wski, partner AutomotiveSuppliers.pl. Czytaj tak縠: Rosjanie bez nowych aut Volvo, Skoda bez cz甓ci z Ukrainy. Wojna Putina bije w motoryzacj Jednak ju od maja w eksporcie motoryzacyjnym zacz背 si okres ci眊硑ch wzrost體 i "po raz

Nag砤 dymisja szefa Toyoty. Czy teraz koncern przestawi si na elektryki?

Nag砤 dymisja szefa Toyoty. Czy teraz koncern przestawi si na elektryki?

W zesz硑m roku japo駍ki koncern Toyota trzeci raz z rz阣u utrzyma tytu lidera 秝iatowej motoryzacji. Ale zamiast 秝i阾owa, mened縠rowie tego giganta japo駍kiej motoryzacji mog teraz z niepokojem my秎e o przysz硂禼i firmy, w kt髍ej niespodziewanie dosz硂 do zmian na szczytach w砤dzy.  W

Europa wysy砤 na z硂m silniki spalinowe. Zakaz od 2035 r. przes眃zony

Europa wysy砤 na z硂m silniki spalinowe. Zakaz od 2035 r. przes眃zony

wi阠ej, ni szacuj unijni politycy.  Wbrew obietnicom lobbyst體 aut na pr眃 ceny najdro縮zej ich cz甓ci, czyli akumulator體, ostatnio rosn. A to podbija cen samochod體 elektrycznych i tak ju wyg髍owan.  ACEA apeluje te o zapewnienie pracy dla tysi阠y pracownik體 fabryk silnik體 i innych

USA do硂勘 na elektromobilno舵. Wielkie pieni眃ze dla koncern體 motoryzacyjnych

USA do硂勘 na elektromobilno舵. Wielkie pieni眃ze dla koncern體 motoryzacyjnych

do dro縮zych aut na pr眃? Apeluj do rz眃u producenci i sprzedawcy samochod體 Chodzi o to, 縠 w samochodzie elektrycznym stosuje si du縪 mniej cz甓ci ni w pojazdach o nap阣zie spalinowym. To oznacza b阣zie mniejsze zatrudnienie, a przede wszystkim rodzi ryzyko zwolnie w bliskiej przysz硂禼i

Tesla udost阷ni 砤dowarki konkurentom. Rozejm Bidena z Muskiem

Tesla udost阷ni 砤dowarki konkurentom. Rozejm Bidena z Muskiem

Bia硑 Dom.  Elektryfikacyjny rozmach  Pozwolenie na korzystanie z 砤dowarek Tesli w砤禼icielom aut wszystkich marek to cz甓 og硂szonego przez prezydenta USA Joego Bidena planu elektryfikacji ameryka駍kiej motoryzacji i wykorzystania tego do rozwoju gospodarki Stan體 Zjednoczonych

Rosjan zmotoryzuj teraz Chi馽zycy

i cz甓ci do ich produkcji, zamrozi硑 te inwestycje.   Pocz眛kowo firmy motoryzacyjne t硊maczy硑 to problemami logistycznymi z transportem cz甓ci i pojazd體, a tak縠 problemami w rozliczeniach dostaw z powodu rozhu秚anego kursu rubla i pierwszej fali sankcji, kt髍e od潮czy硑 cz甓

Sanok RC ogranicza wymiar czasu pracy cz甓ci zatrudnionych

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Sanok Rubber Company ogranicza wymiar czasu pracy cz甓ci zatrudnionych i nie planuje zwolnie grupowych w najbli縮zym czasie, poinformowa prezes Piotr Szamburski. "Na razie jeste秏y w trakcie ustale ze zwi眤kami

Motoryzacja Europy szoruje po dnie. Sprzeda najni縮za od 鎤ier wieku

przewidziano, czyli problemy z rytmicznymi dostawami cz甓ci i podzespo丑w od kooperant體, rozsianych na ca硑m 秝iecie. A najwi阫sze k硂poty sprawi deficyt p蟪przewodnik體, kt髍ymi coraz g甓ciej naszpikowane s nowe samochody. Z tego powodu koncerny motoryzacyjne zw砤szcza z UE i USA ograniczaj produkcj

Boryszew wstrzymuje produkcj cz甓ci dla niekt髍ych producent體 aut

z powy縮zym sp蟪ki segmentu wstrzymywa b阣 dostawy produkowanych cz甓ci do zak砤d體 produkcyjnych tych odbiorc體. Segment motoryzacja odpowiada za oko硂 30% przychod體 ze sprzeda縴 grupy kapita硂wej Boryszew. Produkcja w pozosta硑ch segmentach produkcyjnych grupy, w tym

Szef Toyoty ostrzega przed rozbudzaniem oczekiwa wobec aut na pr眃

bran縴, pozbawiaj眂 pracy miliony ludzi.  Chodzi o to, 縠 samochody elektryczne maj du縪 mniej cz甓ci, zw砤szcza w zespole nap阣owym. A to oznacza likwidacj fabryk produkuj眂ych dzi cz甓ci do spalinowych zespo丑w nap阣owych, a tak縠 zak砤d體 wytwarzaj眂ych sprz阾 do takich fabryk.  Auta na

Dwa lata w kolejce po nowy model Lamborghini. Kryzys omija luksusowe auta

ju kolejka krezus體 z ca砮go 秝iata, kt髍zy wykupili ca潮 produkcj tych aut na dwa lata z g髍y - jak powiedzia szef Lamborghini Stephan Winkelmann w rozmowie z serwisem CNBC.  Czytaj tak縠: Nakazowa elektryfikacja aut. To koniec motoryzacji, jak znacie Cz甓 tych klient體 chce mie w

Japo馽zycy chc tchn辨 nowe 縴cie w silniki spalinowe. Lekiem paliwa neutralne klimatycznie

spalinowymi przez auta na pr眃 nie poprawi jako禼i powietrza, za to wymaga gigantycznych inwestycji i pozbawi przeci阾nego cz硂wieka mo縧iwo禼i zakupu auta.  Na dodatek gwa硉owna elektryfikacja motoryzacji pozbawi pracy miliony ludzi, bo samoch骴 na pr眃 potrzebuje du縪 mniej cz甓ci

Miliony z硂tych za superauto. Jak w Polsce sprzedaje si luksusowe samochody?

jej za to, troch mija si z celem - 縜rtuje Stefa駍ki. Z kolei Piotr Czereszko z Astona Martina zwraca uwag, 縠 cz甓 os骲 do salon體 przyci眊a zami硂wanie do motoryzacji takiej, jaka jeszcze jest, ale ju wkr髏ce mo縠 jej nie by, czyli spalinowej. - Pomimo restrykcyjnych norm emisji spalin i

Czy samochody elektryczne b阣 trwalsze i ta駍ze w eksploatacji ni spalinowe?

swoich elektrycznych odpowiednik體, je秎i policzymy czas u縴tkowania, czyli zanim b阣 wymagane wa縩e cz甓ci zamienne. Przynajmniej w pierwszym stadium rozwoju zelektryfikowanej motoryzacji. Istnieje jednak wiele innych czynnik體, kt髍e zdaniem ekspert體 zdecyduj, 縠 ostatecznie pojazdy elektryczne

Polacy nie sk眕i na nowe auta. Rachunki bij rekordy

oferty marek premium oraz wybieraj auta o lepszej specyfikacji - wyja秐i szef Samara Wojciech Drzewiecki Wskaza przy tym, 縠 nie wynika to jedynie z upodoba polskich kierowc體 do kosztownych, bogato wyposa縪nych pojazd體. Jego zdaniem po cz甓ci jest to tak縠 efekt polityki handlowej koncern體, kt髍e

Polexit to tsunami dla przemys硊 i eksportu. Motoryzacja to filar handlu z UE

wyeksportowali秏y cz甓ci samochodowe za 12,88 mld euro (z tego 11,69 mld euro do UE) oraz auta za 6,2 mld euro (z czego 5,48 mld euro do UE). W bran縴 pracuje oko硂 210 tys. os骲 (dane sprzed roku od GUS i AutomotiveSuppliers.pl). Przymusowa przyspieszona elektryfikacja motoryzacji w Europie i robotyzacja

Rosjanie maj du縴 wyb髍 samochod體. Ale tylko z Chin

na licencji tego francuskiego koncernu.  AwtoWAZ liczy te na dostawy z Iranu cz甓ci zapasowych do aut produkowanych w przesz硂禼i w Rosji na licencji Renault. 

Odwiedzi砤m wystaw samochod體 w Monachium. Tw骿 nast阷ny samoch骴 to chi駍ki SUV na pr眃

hale wystawowe p阫a硑 w szwach od nadmiaru nowo禼i.  IAA Mobility w Monachium. Salon nie za bardzo samochodowy Na salonie samochodowym nie za bardzo mo縩a ogl眃a samochody. Stoiska producent體 s wyj眛kiem, a pierwsze skrzypce graj firmy dostarczaj眂e podzespo硑 i cz甓ci, potentaci bran縴

Spada produkcja w Polsce. Wed硊g danych GUS ostatnio gorzej by硂 tylko w szczycie pandemii

kurczy si zw砤szcza popyt konsumpcyjny. W kwietniu obni縴硂 si tak縠 tempo wzrostu cen producent體, co z kolei w du縠j cz甓ci zwi眤ane jest z efektem wysokiej zesz硂rocznej bazy, ale tak縠 ma zwi眤ek z taniej眂ym na 秝iecie cenami surowc體. - Nie ma ju dysonansu mi阣zy mi阫kimi i twardymi danymi z

Szwecja ocali Europ od surowcowej zale縩o禼i od Chin. Niezwyk砮 z硂縜

: Dlaczego ca硑 秝iat szuka metali ziem rzadkich? Bo bez nich nie ma 縜dnej nowej technologii Chi駍ki d硊gi marsz po monopol Tylko cz甓 tych metali zgodnie ze swoj nazw wyst阷uje rzadko. Jednak 潮czy je jedno. Ich produkcj i dostawy na 秝iatowe rynki zmonopolizowa硑 Chiny, prowadz眂 od co najmniej 40 lat

Pekao: Produkcja moto. wzro秐ie do 245 mld z w 2030 r. wg bazowego scenariusza

. "Widzimy wiele szans dla polskiej motoryzacji. Wykreowana specjalizacja w obszarze cz甓ci daje doskona硑 fundament do tego, aby秏y w przysz硂禼i stali si optymalnym miejscem w Europie do lokowania produkcji w zakresie nowoczesnych rozwi眤a, np. elektromobilno禼i. Takie inwestycje ju zaczynaj

Fiat Chrysler i Peugeot przyspieszaj fuzj. Nowy koncern - Stellantis - od 16 stycznia

akcjonariuszy Stellantisu sw骿 pakiet akcji firmy Faurecia, producenta cz甓ci samochodowych. Ile fabryk zamkn?  Po潮czenie tylu marek pod jednym dachem ma przynie舵 ok. 5 mld euro oszcz阣no禼i rocznie. Koncerny zapowiadaj, 縠 najwi阠ej zaoszcz阣z dzi阫i wsp髄nym zakupom cz甓ci, a tak縠 ograniczeniu

Koronawirus wy潮cza kolejne fabryki. Teraz sprz阾u AGD i mebli

przysz砮go tygodnia produkcji w Europie zapowiedzia koncern Marelli produkuj眂y cz甓ci i komponenty dla motoryzacji. Ta decyzja dotknie te zak砤dy Marelli w Bielsku-Bia砮j i Sosnowcu, kt髍e zatrudniaj ok. 3 tys. pracownik體.  Marelli wyja秐i, 縠 podj背 tak decyzj z powodu "zmniejszenia

Grozi nam nowa wojna motoryzacyjna UE z USA. Sp髍 o ulgi na auta elektryczne

zrekompensowania swoich strat gospodarczych spowodowanych stosowaniem nielegalnych dotacji.  Trump grozi UE karnymi c砤mi na import aut i cz甓ci motoryzacyjnych, ale ich nie wprowadzi.  I w砤秐ie motoryzacja sta砤 si polem nowych spor體 UE z USA za rz眃體 Joe Bidena.  Chodzi o auta na pr眃 W

Liderzy Europy Zachodniej bij si o now fabryk aut Tesli

znakiem zapytania plany ewentualnej rozbudowy tej fabryki w przysz硂禼i.  Tymczasem europejska motoryzacja ju zosta砤 skazana na przyspieszon elektryfikacj. Wiosn rz眃y pa駍tw UE zatwierdzi硑 plan zakazania od 2035 r. sprzeda縴 nowych aut z silnikami spalinowymi, tak縠 hybrydowych.  Czytaj

Samoch骴 z jab硊szkiem na masce. Technologiczni giganci wkraczaj do 秝iata motoryzacji

Android體 przeniesie si na ulice. I to dos硂wnie, bo firmy technologiczne coraz ch阾niej wkraczaj do 秝iata motoryzacji. Kult wok蟪 BMW, Forda i innych marek sprawia, 縠 rynek aut postrzegany jest jako zamkni阾y i niedost阷ny. Tymczasem technologiczni giganci coraz 秏ielej wchodz do tego 秝iata. Samoch骴

Sanok Rubber b阣zie rekomendowa dywidend, ale raczej ni縮z ni rok temu

. "Je縠li b阣ziemy widzieli dobr perspektyw akwizycji, b阣ziemy chcieli przekona akcjonariuszy, 縠by zdecydowali o zatrzymaniu wi阫szej cz甓ci zysku w sp蟪ce" - powiedzia Szamburski na konferencji prasowej. Przypomnia, 縠 ostatnie dwa lata charakteryzowa硑 si

NCBR: Alokacja w II konkursie INNOMOTO wynosi 300 mln z

Przemys硊 Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenie Dystrybutor體 i Producent體 Cz甓ci Motoryzacyjnych (SDCM), Zwi眤ek Pracodawc體 Motoryzacji i Artyku丑w Przemys硂wych (ZPMiAP) oraz Zwi眤ek Pracodawc體 Motoryzacji (ZPM). (ISBnews)

Sanok RC mia 8,72 mln z zysku netto, 7,6 mln z zysku EBIT w II kw. 2019 r.

te wyroby z obszaru maszyn i cz甓ci. Natomiast wzros砤 sprzeda w obszarze farmacji, AGD oraz pozosta硑ch artyku丑w przemys硂wych i rolniczych (realizowana przez SSD). Segment budownictwa - odnotowa wzrost sprzeda縴 w por體naniu do I p蟪rocza 2018 r. o 6,1 mln z. Wzrost ten spowodowany jest g丑wnie

Motoryzacja Grupy Wyszehradzkiej. Polacy pracuj najwi阠ej, zarabiaj najmniej

inwestycjom Audi i Daimlera - sta硑 si najwi阫szym po Niemczech producentem luksusowych aut w Europie. Polska straci砤 tytu lidera Europy odkowej w produkcji aut i sta砤 si zag酬biem produkcji cz甓ci i akcesori體 samochodowych - trzecim co do wielko禼i w UE po Niemczech i Francji. Lepsze zarobki przy

Prezes Boryszewa: Mar縜 EBITDA spadnie w II kwartale 2020 r.

grupa rozmawia z Volkswagenem o zmianie modelu wsp蟪pracy, np. o zmianie cen cz甓ci ze wzgl阣u na mniejsze wolumeny odbierane przez Grup VW. "Jeste秏y w dobrym miejscu tych rozm體, decyzje powinny zapada w najbli縮zych dniach-tygodniach" - oceni

Albo je糳zisz samochodem, albo... masz problem. Oto mapa wykluczenia transportowego

. Linie czerwone to odcinki z zawieszonym ruchem pasa縠rskim (cz甓 tych linii ju nawet zosta砤 rozebrana, na cz甓ci za odbywa si jedynie ruch towarowy). Z kolei kropkowane okr阦i pokazuj, gdzie nie ma po潮cze autobusowych. "Okr阦i obrazuj眂e zlikwidowane PKS-y maj 秗ednic ok. 40 km. To

400 tys. euro odprawy. Tak wygl眃aj zwolnienia grupowe w Mercedesie

oszcz阣no禼i w inwestycjach, kosztach materia硂wych i kosztach osobowych. Elon Musk ju rozdaje bitcoiny Dla pracownik體 Daimlera odej禼ie z koncernu wcale nie musi oznacza ko馽a przygody z motoryzacj. Na us硊gi przynajmniej cz甓ci z nich, szczeg髄nie do秝iadczonych in縴nier體 i pracownik體 administracyjnych

Rz眃 da dop砤ty do aut? Motoryzacja prosi o pomoc. Cyklon idzie przez salony sprzeda縴 aut

, kt髍a rozkr阠i砤by tak縠 produkcj cz甓ci samochodowych oraz us硊gi motoryzacyjne. A w konsekwencji przynios砤by zyski bud縠towi.  Europejski projekt O wsp髄n europejsk inicjatyw w sprawie wsparcia motoryzacji w czasie kryzysu wywo砤nego przez pandemi koronawirusa do polityk體 UE zaapelowa硂

Niemcy blokuj zakaz sprzeda縴 aut z silnikami spalinowymi. Czy to gra o dodatkowe pieni眃ze z Unii?

je Parlament Europejski. Do ich wprowadzenia potrzebna jest jeszcze zgoda Rady Europejskiej, czyli rz眃體 pa駍tw Unii. Ale to, co wygl眃a硂 dot眃 na rutynow formalno舵, nagle okaza硂 si przeszkod dla tych plan體 przymusowej elektryfikacji motoryzacji w UE w tempie nieznanym w innych cz甓ciach

Brak czip體 uderza w chc眂ych kupi ta駍ze samochody. Aut na pr眃 kryzys nie dotyka

. Wprowadzone wiosn zesz砮go roku ograniczenia aktywno禼i spo砮cznej i gospodarczej zmusi硑 koncerny motoryzacyjne do wstrzymania na wiele tygodni produkcji samochod體 i anulowania zam體ie na cz甓ci do ich produkcji, tak縠 p蟪przewodnik體.  "Gdy w drugiej po硂wie 2020 roku produkcja i sprzeda

Ju ponad 10 milion體 aut sprzedawanych rocznie. Tak elektromobilno舵 podbija 秝iat

mld dol. inwestycji, g丑wnie w produkcj akumulator體 i ich cz甓ci.  Prezydent Joe Biden zadeklarowa, 縠 na koniec dekady po硂wa nowych aut sprzedawanych w USA b阣zie mia砤 nap阣 elektryczny. Teraz jego administracja chce wymusi przyspieszenie tych plan體. Ameryka駍ka rz眃owa Agencja Ochrony

Kolejny rok rekord體 w eksporcie przemys硊 motoryzacyjnego Polski

nowych aut kurczy si systematycznie ju od ponad p蟪 roku. Zag酬bie cz甓ci W zesz硑m roku pad tak縠 rekord w eksporcie cz甓ci samochodowych z polskich fabryk. Mia warto舵 12,19 mld euro, niemal o 8 proc. wi阫sz ni rok wcze秐iej. Cz甓ci samochodowe to ju blisko po硂wa eksportu polskiej motoryzacji

Inter Cars mia 227,1 mln z zysku netto, 462,14 mln z EBITDA w 2019 r.

technologii w motoryzacji i wieszczony tym ich negatywny wp硑w na dotychczas funkcjonuj眂y rynek cz甓ci zamiennych wydaje si ca硑 czas by bardzo odleg潮 przysz硂禼i. Nie mniej jednak uwa縩ie obserwujemy zmieniaj眂e si technologie oraz trendy rynkowe. W chwili obecnej nie spodziewamy si jednak, aby

Polak體 czeka wygnanie z raju u縴wanych aut z importu

elektryczne.  Wykona si w nich niezb阣ne naprawy, a zu縴te cz甓ci zast眕i nowymi lub zregenerowanymi. I dzi阫i temu b阣zie mo縩a sprzeda na rynku wt髍nym wy縮zej jako禼i u縴wany pojazd. I to dla wielu kierowc體 stanie si coraz bardziej atrakcyjn alternatyw nowego samochodu. Nie ma te

Na wiosn sypn瓿o samochodami. Nag硑 wzlot sprzeda縴

- na przyk砤d Volkswagena - podzespo丑w i cz甓ci do produkcji nowych pojazd體.  Czytaj tak縠:  Fatalny pocz眛ek roku w motoryzacji Europy. Dilerzy s za砤mani, tak 糽e jeszcze nie by硂 Pod koniec zesz砮go roku koncerny motoryzacyjne upora硑 si z tymi tarapatami. I stopniowo dilerzy zacz阬i

Groclin sprzeda cz甓 biznesu SedisTec za 2,05 mln euro

z Grup Mubea w zakresie produkcji poszy do siedze, jak realizacji produkt體 in縴nieryjnych na rzecz motoryzacji przez wyspecjalizowane podmioty grupy Groclin. Pozyskane 秗odki zasil kapita obrotowy grupy i sp砤t cz甓ci jej zobowi眤a" ? powiedzia prezes Groclinu Andre Gerstner, cytowany

Radpol zako馽zy dzia砤lno舵 w zak砤dach Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim

zorganizowanej cz甓ci, jak r體nie zako馽zenie prowadzenia dzia砤lno禼i przez zak砤d oraz podj阠ia krok體 zmierzaj眂ych do sprzeda縴 maj眛ku zak砤du, podano tak縠. "Maj眂 na uwadze istotny spadek rentowno禼i dzia砤lno禼i zak砤du zarz眃 sp蟪ki podj背 decyzj o konieczno禼i

Motoryzacja na ekozakr阠ie. Unia chce jak najwi阠ej aut na pr眃. Tylko kto za to zap砤ci?

wyrzucenie do kosza cz甓ci tych projekt體.  Sceptycyzmu wobec planowanego przez KE gwa硉ownego przyspieszenia elektryfikacji motoryzacji nie kryj ju niemieckie koncerny samochodowe. "Ambitniejsza ochrona 秗odowiska jest s硊szna. Ale jest te jasne, 縠 nowe cele klimatyczne b阣 mia硑 wp硑w na

UE chce pom骳 producentom chip體. Zyskaj na tym m.in. producenci samochod體

Tomasz B阞en, dyrektor zarz眃zaj眂y Stowarzyszenia Dystrybutor體 i Producent體 Cz甓ci Motoryzacyjnych (SDPCM). I dodaje: – Sektor motoryzacyjny odpowiada za 37 proc. zapotrzebowania na technologie p蟪przewodnikowe w UE. Stowarzyszenie przyj瓿o zatem z zadowoleniem propozycj Komisji

Kierowcy, trzymajcie si za portfele. PZU zani縜 odszkodowania jak jeszcze nigdy w historii

kosztorys od ubezpieczalni. Co si okaza硂? Zdaniem PZU koszt naprawy to 6 tys. z. W tej kwocie by硑 uj阾e cz甓ci, lakierowanie, robocizna - s硂wem, wszystko. - Dosta砤m kosztorys, a tam prawie same chi駍kie podr骲y. Ja mam teraz w samochodzie same oryginalne cz甓ci. W dodatku PZU obni縴 odszkodowanie o

Pandemia zmniejszy砤 o trzy czwarte sprzeda nowych aut w Europie. Zaskakuj眂y awans Polski

i Wielk Brytani. Rejestracja aut. Bastion Skandynawii Najmniej kryzys na rynku motoryzacyjnym odczuwaj pa駍twa Skandynawii, gdzie nie wprowadzono tak drako駍kich ogranicze aktywno禼i spo砮cznej i gospodarczej jak w roma駍kiej cz甓ci UE i w Wielkiej Brytanii.  W Danii rejestracje nowych aut

Bosch stawia na p蟪przewodniki. Superfabryka w Dre糿ie

Z wielk pomp niemiecki koncern Bosch, jeden z najwi阫szych na 秝iecie producent體 cz甓ci samochodowych oraz urz眃ze techniki przemys硂wej, otworzy w Dre糿ie now fabryk p蟪przewodnik體, a konkretnie ich podstawowej cz甓ci, czyli wafli krzemowych.  Zak砤d w Dre糿ie to wed硊g niemieckiego

Izera w chi駍kim mezaliansie. Kontrakt na 6 mld z, seryjna produkcja od 2025 r.

przedstawiciele ElectroMobility Poland te oceniali, 縠 w Polsce mo縩a nadal znale兼 specjalist體 od produkcji samochod體 i zakup體 cz甓ci od kooperant體, ale s problemy z in縴nierami od konstrukcji samochod體. Szeroko zakrojona wsp蟪praca z Geely urealnia plany budowy aut Izery, ale jednocze秐ie b阣zie

Ugoda koncern體 z Korei ratuje elektromobilne plany Bidena. Zyska te Polska?

importowania do USA akumulator體 do aut na pr眃. Zgodnie z t decyzj SK mog硂 bez ogranicze sprowadza do Stan體 Zjednoczonych cz甓ci do produkcji takich akumulator體. Ale w praktyce decyzja ameryka駍kiej Komisji przekre秎a砤 plany budowy przez SK w stanie Georgia dw骳h fabryk akumulator體 do aut

PZU, Warta i Ergo Hestia tn odszkodowania dla kierowc體. Teraz znalaz硑 si na celowniku UOKiK

;nadkolem oraz przesuni阾 ca潮 mask, wi阠 i prawy zderzak by zgnieciony. - Dosta砤m kosztorys, a tam prawie same chi駍kie podr骲y. Ja mam teraz w samochodzie tylko oryginalne cz甓ci. W dodatku PZU obni縴 odszkodowanie o 67 proc., nazywaj眂 to wsp蟪czynnikiem odchylenia. Sprawdzali秏y z mechanikiem

Odlewni Fiata w Skoczowie przejm Brazylijczycy

縠liwa dla motoryzacji w Skoczowie zbudowano jeszcze w czasach PRL jako cz甓 Fabryki Samochod體 Ma硂litra縪wych (FSM), wytwarzaj眂ej licencyjne miejskie fiaty 126p. Po tej transakcji Fiat Chrysler b阣zie mia w Polsce ju tylko fabryki samochod體 osobowych w Tychach i silnik體 w Bielsku-Bia砮j

Motoryzacyjny krach. Produkcja aut spad砤 o 99 proc.

samochodowych.  Takie za砤manie produkcji kompletnych pojazd體 oraz cz甓ci i akcesori體 samochodowych odbije si bardzo na eksporcie. Wed硊g danych bilansu p砤tniczego NBP ju w marcu warto舵 polskiego eksportu by砤 o 7,5 proc. ni縮za ni przed rokiem. A najbardziej spad硑 warto禼i eksportowanych z Polski

Savills: Ok. 75% producent體 autocz甓ci planuje inwestycje w nieruchomo禼i

Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Bran縜 motoryzacyjna wynaj瓿a w Polsce 211 tys. m2 powierzchni magazynowej i przemys硂wej w 2017 r. Ok. 75% producent體 cz甓ci planuje inwestycje w nieruchomo禼i w 2018 lub 2019 roku, wynika z raportu "Automotive: Analiza rynku

PGM: Motoryzacji w pandemii pomog zmiany prawne rodem z rynku spo縴wczego

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Najwa縩iejsze zmiany legislacyjne, kt髍e mog pom骳 bran縴 motoryzacyjnej w dobie pandemii koronawirusa, to umieszczanie nazwy kraju produkcji i producenta na opakowaniach cz甓ci zamiennych do pojazd體 oraz u砤twienie polskim producentom cz甓ci

Bank Pekao: Elektromobilno舵 to szansa na inwestycje w przemy秎e motoryzacyjnym

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Dynamiczny rozw骿 rynku pojazd體 elektrycznych to szansa na przyci眊ni阠ie do Polski inwestycji w modernizacj istniej眂ych i budow nowych fabryki samochod體 i cz甓ci, wynika z raportu "Nowa era motoryzacji. Jak odnajdzie si w niej polski

Polak przesiada si do elektryka. Po je糳zie na pr眃 nie ma powrotu do spalinowej motoryzacji

Zainteresowanie Polak體 samochodami mog眂ymi je糳zi na pr眃 z roku na rok ro秐ie. Z Licznika Elektromobilno禼i, uruchomionego przez PZPM i PSPA, wynika, 縠 pod koniec lipca 2022 r. po polskich drogach je糳zi硂 50 679 samochod體 osobowych z nap阣em elektrycznym. Wi阫sz cz甓 tej floty, bo 51 proc

Daimler podzieli si na dwie sp蟪ki. Wraca Mercedes-Benz

, a autobus體 – 4,7 mld euro.  Pozosta砤 cz甓 obecnego koncernu Daimler skupi si na produkcji luksusowych aut oraz samochod體 dostawczych i przyjmie nazw Mercedes-Benz, swojej g丑wnej marki.  Wyzwania elektryfikacji „To historyczna chwila dla Daimlera, oznaczaj眂a pocz眛ek

Ceny surowc體 wystrzeli硑. Spekulacje na niklu wstrz眘n瓿y gie砫 w Londynie

z rakiety. W poniedzia砮k cena niklu podskoczy砤 a o 70 proc. i na zamkni阠ie targ體 na LME za ton tego metalu trzeba by硂 zap砤ci niemal 43 tys. dol.  Wed硊g analityk體, wtedy cz甓 inwestor體 prowadz眂ych kr髏k sprzeda, czyli graj眂ych na spadek cen niklu, musia砤 wycofa si z tej

Kogo b阣zie sta na samoch骴? Nawet u縴wane auta dro縠j na pot阦

. handlarze, komisy, warsztaty, dostawcy cz甓ci i wszystkie inne podmioty, kt髍ych dzia砤lno舵 opiera si na udziale w tym procesie, a kt髍ych doch骴 zale縴 od tego, ile i jakich d骲r przesz硂 przez ich r阠e - dodaje Wojtakajtis.  I cho kuba駍ki przyk砤d jest ekstremalny i politycznie wymuszony, to

Volkswagen b阣zie mia kolejne k硂poty? Zapad wyrok TSUE w sprawie "Dieselgate"

Afera "Dieslgate" siedem lat temu wstrz眘n瓿a 秝iatem motoryzacji i sprawi砤, 縠 rynek odwr骳i si od jednostek wysokopr昕nych. W 2015 r. wysz硂 na jaw, 縠 Volkswagen zainstalowa w swoich dieslach specjalne oprogramowanie, dzi阫i kt髍emu samoch骴 "wiedzia", 縠 jest badany. W

Polska w 2035 r. chce sprzedawa auta tylko na pr眃. Niemcy i Francja bez takich deklaracji

naszej cz甓ci Europy. Teraz Polska jest jedynym du縴m pa駍twem UE w Europie odkowej, w kt髍ym produkcja samochod體 osobowych si kurczy, nikt nie stawia nowych fabryk aut, a zbudowane wcze秐iej s zamykane. Ten upadek zacz背 si za rz眃體 SLD-PSL, kiedy Polska przegra砤 z Czechami rywalizacj o fabryki

Osta ci si ino Fiat/Stellantis. Polska wypada z ligi producent體 samochod體 osobowych

kompaktowe auta Opel Astra w przebudowanej hali w najstarszej cz甓ci 縠ra駍kiej fabryki. Rych硂 jednak w tym zwi眤ku pojawi硑 si kwasy i szefowie FSO zacz阬i szuka nowego partnera. Wybrali korea駍ki koncern Daewoo, kt髍y w 1996 r. przej背 縠ra駍k firm. Dwa lata p蠹niej Korea pogr笨y砤 si w kryzysie

TDJ Equity przej背 83% udzia丑w Teamtechnik PT od niemieckiego w砤禼iciela

, produkcj i monta u klienta inteligentnych linii produkcyjnych wytwarzaj眂ych cz甓ci i podzespo硑 w obszarze motoryzacji. Produkty wytwarzane i testowane na liniach produkowanych przez Teamtechnik PT to m.in: czujniki, jednostki nap阣owe silnik體 elektrycznych, elementy skrzyni

Nowy spalinowy problem Volkswagena? K硂poty mog mie te w砤dze Niemiec

秝iecie sprzeda ok. 13 mln aut marek Audi, Seat, ﹌oda i Volkswagen, nap阣zanych zmanipulowanym silnikiem Diesla. Wi阫szo舵 tych pojazd體 niemiecki koncern sprzeda w Europie. To by硂 najwi阫sze oszustwo w historii motoryzacji.  W USA w砤禼iciele zmanipulowanych aut z硂縴li pozew zbiorowy przeciw

Kensbok z ARP: Zmiana polityki rz眃u przynosi inwestycje w bran縴 motoryzacyjnej

, 縠 poza fabrykami zagranicznych koncern體 si酬 i konkurencyjno舵 polskiej motoryzacji buduj producenci cz甓ci i komponent體 motoryzacyjnych. Firmy te inwestuj nie tylko w tradycyjne komponenty, lecz tak縠 w sieci sprzeda縴 oraz wykorzystanie najnowszych trend體 technologicznych. Przyk砤d w硂skiego

Boryszew wstrzyma inwestycje w grupie, poza rozbudow zak砤du w Koninie

. "Prowadzimy rozmowy z dostawcami, cz甓 kontrakt體 uda硂 si renegocjowa w taki spos骲, by przesun辨 p砤tno禼i" - doda. W 2019 roku Grupa Boryszew przeznaczy砤 na inwestycje 282 mln z, w tym 67 mln z w segmencie motoryzacji (g丑wnie na przyspieszony proces

Boryszew mia 25,68 mln z zysku netto z dz. kont., 90,2 mln z EBITDA w I kw.

sztucznych, podano w komunikacie. "Nowe projekty, w cz甓ci zwi眤ane z perspektywicznym dla nas rynkiem aut elektrycznych, pozwalaj optymistycznie patrze na kolejne okresy. Udzia cz甓ci do samochod體 elektrycznych i hybrydowych w naszym portfelu nominacji wynosi obecnie

Rany po koronawirusie leczy b阣 wszyscy: turystyka, Uber, media

prawa. „Na tym etapie zbyt trudno oceni dalsze konsekwencje epidemii koronawirusa, ale uwa縩ie monitorujemy sytuacj” – t硊maczy firma w rozmowie z „Guardianem”. Dziur w bud縠cie powi阫szy r體nie przesuni阠ie premiery najnowszej cz甓ci przyg骴 Jamesa Bonda, kt髍y na

Kierowcy, trzymajcie si za portfele. KNF wymusi podwy縦i cen ubezpiecze OC

ubezpieczenia OC do koszt體. Mamy wzrost koszt體 napraw, wzrost koszt體 cz甓ci. Jak bowiem wynika z danych Izby, opr骳z obni縦i cen OC jednocze秐ie wzros砤 秗ednia warto舵 szkody. To ju 8337 z, o 8,1 proc. wi阠ej ni przed rokiem. Ci眊le rosn te odszkodowania wyp砤cane za obra縠nia cia砤, a opr骳z

Radpol przewiduje podobn warto舵 capeksu w 2019 r. jak w br.

zwi阫szy output, zwi阫szy warto舵 dodan, czyli mar縪wo舵 sprzeda縴 i cz甓ciowo zmniejszy koszty" - wskaza prezes Micha Jarczy駍ki. Ku砤ch doda砤, 縠 capex na 2019 r. b阣zie przeznaczony te w cz甓ci na 3-letni, dofinansowany projekt badawczo-rozwojowy, zwi眤any z nowym

"The New York Times": Brakuje nie tylko chip體, ale i sklejki, miedzi, plastiku, litu. Kraj fabryk nie ma z czego produkowa

cz甓ci i surowce bli縠j domu zamiast od podwykonawc體 zlokalizowanych na drugim ko馽u 秝iata. Niekt髍zy liderzy polityczni zasugerowali nawet, 縠 pandemia mo縠 mie dobre strony, bo doprowadzi do przeniesienia produkcji z powrotem do Europy i Stan體 Zjednoczonych, co prze硂縴 si na nowe, dobrze p砤tne

Europa bez aut spalinowych. W tle pokaz si硑 pot阦 UE

sta硂 si okazj do pokazu si硑 w UE.  Czytaj tak縠: Nakazowa elektryfikacja aut. To koniec motoryzacji, jak znacie Niemcy staj okoniem Przepisy o u秏ierceniu aut z silnikami spalinowymi Komisja Europejska og硂si砤 w po硂wie 2021 r., proponuj眂 jednocze秐ie zaostrzenie ju w tej dekadzie limit體

Exact Systems: 44% firm z motobran縴 liczy na uruchomienie produkcji nowego auta

wsp蟪pracy z Instytutem Bada i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL ma produkowa samochody elektryczne na bazie Fiata 500. Partnerem cz甓ci 'elektrycznej' jest Instytut Nap阣體 i Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic. Czy縝y by to pierwszy osobowy samoch骴 elektryczny produkowany w Polsce? Dotychczas wiod眂ym

Rekordowy eksport polskiej motoryzacji

. Ale w tym roku bran筷 rozkr阠i硑 zlecenia od innych klient體. Eksport do W硂ch mia warto舵 o 17 proc. wy縮z ni przed rokiem, a do Czech - o jedn dziesi眛. Cz甓ci i samochody G丑wn pozycj w eksporcie naszego przemys硊 motoryzacyjnego s

KRD: Przeterminowane zad硊縠nie firm motoryzacyjnych wzros硂 do 441,7 mln z

(naprawa, sprzeda, produkcja pojazd體 i cz甓ci) w marcu 2017 r. wynios硂 441,7 mln z i by硂 o 28,8% wi阫sze ni w lipcu 2016 roku. Od tego czasu o oko硂 3 tys. (do ponad 16,5 tys.) zwi阫szy砤 si tak縠 sama liczba firm widniej眂ych w KRD BIG. 1czna liczba ich nieop砤conych zobowi眤a wynios砤 ponad 63

PIMOT chce nadawa certyfikaty IATF dla bran縴 motoryzacyjnej na Europ i Chiny

- umo縧iwienie badania jako禼i produkt體 przed ich wej禼iem na europejski rynek pozwoli zadba o bezpiecze駍two i jako舵 dystrybuowanych cz甓ci tak縠 u nas w kraju. O bezpiecze駍two produkt體 lub - co wa縩e - ich eliminacj, je縠li producenci i ich dystrybutorzy nie b阣 w stanie sprosta europejskim, w tym

BMW przeniesie produkcj modelu Mini do Niemiec

Wielkiej Brytanii.  Spalinowe silniki dla Borisa Johnsona Produkcja kolejnej generacji modelu Mini Countryman w Lipsku to tylko cz甓 plan體 wielkiej reorganizacji fabryk BMW zwi眤anej z elektryfikacj motoryzacji.  W ramach tych plan體 w ci眊u najbli縮zych czterech lat BMW zlikwiduje swoj

Rozbudowa fabryki Sanok RC post阷uje zgodnie z harmonogramem i bud縠tem

biznesow sp蟪ki, podano. Nowy obiekt o powierzchni oko硂 18 tys. m2 powstaje na dotychczas niezagospodarowanej cz甓ci terenu fabryki w Sanoku i b阣zie przeznaczony na potrzeby produkcji uszczelek karoserii samochodowych. "My秎imy o d硊goterminowym rozwoju, dlatego te

Koniec ze "znakoz" na polskich drogach? Cz甓 znak體 zniknie, pojawi si nowe

jednolite, intuicyjne i czytelne dla kierowc體 Jak wiadomo, znak體 stoj眂ych przy drogach jest du縪. Za du縪. A to negatywnie wp硑wa na bezpiecze駍two, bo cz甓 kierowc體 w pewnym momencie przestaje na nie zwraca uwag. Czasami zdarza si, 縠 te same sytuacje na drodze s oznakowane w r罂ny spos骲. Sto lat

Po danych o produkcji za maj analitycy szacuj spadek PKB w II kw. na 8-10% r/r

powrotu gospodarki do poziom體 sprzed pandemii. Cz甓 z nich wskazuje, 縠 krajowy przemys czeka d硊縮zy okres dekoniunktury, cho鎎y z uwagi na zamkni阠ie cz甓ci kopalni w czerwcu. Natomiast sektor budowlany powinien wspiera produkcj w dzia砤ch przetw髍stwa produkuj眂ych na

Mazda posz砤 z pr眃em. Liczy na popyt w Europie

firm, np. akumulatory dostarcza Panasonic. Jak przyznawali przedstawiciele Mazdy, ten model to pierwszy krok ku nowej generacji samochod體 elektrycznych, kt髍e koncern z Hiroszimy konstruuje wsp髄nie ze swoimi japo駍kimi partnerami - Toyot i Denso, jednym z najwi阫szych producent體 cz甓ci