mostostalu zabrze

Zarząd Mostostalu Zabrze powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mostostalu Zabrze powołała na nową kadencję zarząd w niezmienionym składzie z Dariuszem Pietyszukiem jako prezesem, podała spółka. "Rada nadzorcza emitenta w związku z kończącą się kadencją zarządu

Spółka Mostostalu Zabrze ma ugodę z GDDKiA ws. dodatkowego wynagrodzenia

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (PRInż), spółka zależna Mostostalu Zabrze zawarła ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy

Strategia Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 nie wyklucza akwizycji

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Motywy przewodnie przyjętej dziś strategii rozwoju Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to aktywne poszukiwanie i koncentracja na najbardziej atrakcyjnych rynkach, wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu oraz wzrost

Backlog Mostostalu Zabrze to 395 mln zł na koniec lipca

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Backlog Mostostalu Zabrze wynosi 395 mln zł według stanu na koniec lipca br., podała spółka. "Na koniec lipca 2019 roku wartość backlogu, tj. wartość robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 395 mln zł

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny z ArcelorMittal Poland

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z ArcelorMittal Poland list intencyjny dotyczący realizacji zadania pn.: "Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej", podał

ArcelorMittal zawiesił umowę realizowaną przez spółkę Mostostalu Zabrze

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze i lider konsorcjum realizującego umowę na zaprojektowanie, prefabrykację i instalację nowej linii technologicznej dla gięcia profili "V" z przeznaczeniem

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny dot. inwestycji w Krakowie

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z Air Liquide Global E&C Solutions France S.A. list intencyjny dotyczący realizacji zadania pn. "Rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza w Krakowie"

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na Egzotarium w Sosnowcu za 64 mln zł

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) i Maximus ZBH zawarło z Gminą Sosnowiec umowę na zadanie pn.: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z Politechniką Śląską wartą 30,5 mln zł netto

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła umowę z Politechniką Śląską w Gliwicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Śląskiego Centrum

K. Jędrzejewski i jego spółka ogłosili wezwanie na 34% akcji Mostostalu Zabrze

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Krzysztof Jędrzejewski (posiadający 31,93% udziału w kapitale zakładowym Mostostalu Zabrze) i KMW Investment (nieposiadająca żadnych akcji spółki) zawarli porozumienie i ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal

Spółka Mostostalu Zabrze z najkorzystniejszą ofertą na prace za 37,5 mln zł

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółki zależnej Mostostalu Zabrze - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i

Backlog Mostostalu Zabrze to 455 mln zł na koniec IV, potencjalnie 681 mln zł

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi ok. 680,8 mln zł na koniec kwietnia br., z czego 455,4 mln zł to wartość robót do zrealizowania, podała spółka. "Na koniec kwietnia

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienie od BASF warte ok. 22,7 mln zł netto

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na drugą część dostaw konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z ArcelorMittal wartą ok. 27 mln zł netto

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ArcelorMittal Poland umowę dotyczącą realizacji przez MZRP zadania pn. "Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej", podał

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze S.A

Spółka Mostostalu Zabrze ma zamówienia od HZI warte ok. 8,7 mln euro netto

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała od Hitachi Zosen Inova AG (HZI) zamówienia na montaż konstrukcji stalowej dla 3 kotłów w ramach projektu Rookery w Bedford Stewartby w Wielkiej Brytanii

Spółka Mostostalu Zabrze podwykonawcą prac w Niemczech za szac.10,3 mln euro

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG umowę podwykonawczą na montaż mechaniczny trzech kotłów wraz z prefabrykacją i montażem rurociągów w ramach projektu

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na dostawę konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF Battery

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 2:1

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Mostostalu Zabrze podjęli uchwałę ws. scalania (połączenia) akcji w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 2 zł, podała spółka

Dariusz Pietyszuk został powołany na prezesa Mostostalu Zabrze

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mostostalu Zabrze powołała na prezesa Dariusza Pietyszuka w ramach aktualnej kadencji zarządu, podała spółka. "Obecny skład zarządu emitenta przedstawia się następująco: 1

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi obecnie 414,9 mln zł

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Mostostalu Zabrze, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 414,9 mln zł, poinformowała spółka. "Na dzień sporządzenia raportu tj. 17

Spółka Mostostalu Zabrze z najkorzystniejszą ofertą w przetargu za 20,4 mln zł

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Oferta spółki Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego z grupy kapitałowej Mostostalu Zabrze została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, podała spółka

Quercus TFI zwiększyło udział w Mostostalu Zabrze powyżej 5% głosów na WZ

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) poinformowało o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Mostostalu Zabrze, podała spółka. Obecnie TFI ma 5,11% akcji Mostostalu Zabrze. "Niniejszym Quercus

Spółka Mostostalu Zabrze ma listy intencyjne ws. prac za ok. 5,2 mln USD netto

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z norweską MH Wirth (dawniej AKER MH) dwa listy intencyjne dotyczące dostaw wież wiertniczych AWILCO I i AWILCO II oraz decyzji zamawiającego o rozpoczęciu z

Portfel zamówień grupy Mostostalu Zabrze wynosi 395,2 mln zł na koniec VII

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień grupy Mostostalu Zabrze wynosi 395,2 mln zł według stanu na koniec lipca 2019 r., a szacowana wartość kontraktów do pozyskania wynosi 234,6 mln zł, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. Pod koniec roku spółka planuje także

Sąd nakazał wypłatę 7,1 mln zł na rzecz spółki Mostostalu Zabrze przez GDDKiA

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powództwa spółki zależnej Mostostalu Zabrze - Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych (PRInż) przeciwko Skarbowi Państwa Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (SP GDDKiA) o zapłatę

Spółka zależna Mostostalu Zabrze zbuduje Selgros w Mysiadle

Warszawa, 17.01.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego przyjęła od firmy Transgourmet Polska Sp.z o.o zlecenie wykonania robót budowlanych dla inwestycji p.n.: 'Budowa obiektu Selgros przy ul

Spółka Mostostalu Zabrze sprzedała hotel w Gliwicach

publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r. (ISBnews)

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosił 547 mln zł na koniec III kw. 2018 r.

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na koniec III kw. 2018 r. wynosił 547 mln zł, podała spółka. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość robót do zrealizowania w kolejnych

Backlog Mostostalu Zabrze to 479 mln zł, z aktualnymi ofertami 676 mln zł

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze ma wartość 479 mln zł w podpisanych kontraktach i ok. 676 mln zł z uwzględnieniem oferowanych i realizowanych zamówień, podała spółka. "Rok 2018 był przełomowy w ponad 70 letniej

Spółka Mostostalu Zabrze przebuduje stadion w Świętochłowicach za 31,5 mln zł

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarł umowę z Gminą Świętochłowice na przebudowę stadionu żużlowego, podała spółka. Wartość umowy do 31,5 mln zł netto

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na budowę oddziału ratunkowego za 20,9 mln zł

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego podpisała ze Szpitalem Miejskim w Zabrzu umowę na utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosił 552,2 mln zł na koniec I poł. 2018 r.

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na koniec I poł. 2018 r. wynosił 552,2 mln zł, podała spółka. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydują 7 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy (10,77 mln zł) i kapitał rezerwowy (0,5 mln zł), wynika z projektów uchwał na

RN Mostostalu Zabrze pozytywnie zaopiniowała niewypłacanie dywidendy za 2015 r.

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Mostostalu Zabrze pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, który zakłada przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy, z wyłączeniem kwoty 500 tys. zł celem zasilenia Funduszu Celowego

Backlog Mostostalu Zabrze na koniec I kw. 2018 r. wynosił 476,7 mln zł

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na dzień 31 marca br. wynosił 476,7 mln zł, podała spółka w raporcie. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania w

Backlog Mostostalu Zabrze wynosi niemal 1,3 mld zł

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) ? Backlog oferowanych i realizowanych zamówień Mostostalu Zabrze po trzech kwartałach 2015 r. wynosi prawie 1,3 mld zł, podała spółka. "Wartość backlogu /oferowanych i realizowanych zamówień/ wynosi prawie 1,3 mld

Zarząd Mostostalu Zabrze rozważy wyższą dywidendę za 2015 r.

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Mostostalu Zabrze rozważy rekomendację wypłaty dywidendy za 2015 r. na poziomie ubiegłorocznym lub wyższym, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk. "Będziemy się skłaniać do rekomendowania dywidendy. Nie

Oferta Mostostalu Zabrze za 31,9 mln zł netto wybrana w przetargu Świętochłowic

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, spółki zależnej Mostostalu Zabrze, warta 31,9 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w ramach przetargu Gminy Świętochłowice, podała spółka

Bogusław Bobrowski prezesem Kopeksu, Aleksander Balcer - Mostostalu Zabrze

Warszawa, 12.01.2016 (ISBnews) - Bogusław Bobrowski, dotychczasowy prezes Mostostalu Zabrze, został powołany przez radę nadzorczą Kopeksu na stanowisko prezesa zarządu tej spółki. Prezesem Mostostalu został Aleksander Balcer, dotychczasowy wiceprezes zarządu, podały spółki w

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze ma wartość 706 mln zł

komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Spółka zależna Mostostalu Zabrze dostarczy elementy dla ZAK za 42,95 mln zł

Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - zawarła umowę z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) na dostawę oraz trwałe zainstalowanie elementów służących do budowy linii pilotażowej do prowadzenia prac

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze to 449,6 mln zł, z ofertami - 970,6 mln zł

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi 449,6 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem umów oczekiwanych do podpisania - 970,6 mln zł, podała spółka. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o 0,05 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o przeznaczeniu 7,46 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,05 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne

Oferta Mostostalu Zabrze za 23,6 mln zł netto wybrana przez Uniwersytet Opolski

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (spółki zależnej Mostostalu Zabrze), warta 23,6 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Backlog Mostostalu Zabrze wynosi ponad 1,3 mld zł

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - Wartość backlogu Mostostalu Zabrze, uwzględniająca oferowane i realizowane zamówienia, wynosi ponad 1,3 mld zł; w tym 546 mln zł to wartość podpisanych kontraktów, podała spółka. "Najistotniejszy wpływ na poziom

Wartość backlogu Mostostalu Zabrze wynosi łącznie ponad 1,3 mld zł

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi ponad 1,3 mld zł, z czego 601 mln zł stanowi wartość podpisanych kontraktów, podała spółka. "Wartość oferowanych i realizowanych

Spółka zależna Mostostalu Zabrze dostarczy elementy huty szkła za 4,4 mln euro

Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - zawarła z Euroglas Polska umowę dotyczącą dostawy oraz montaż konstrukcji stalowych i części technologicznych huty szkła Euroglas 2 w Ujeździe, poinformowała spółka

Backlog Mostostalu Zabrze to obecnie 535 mln zł; potencjalnie - 1,08 mld zł

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi obecnie 535 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem wartości kontraktów przewidywanych do podpisania - łącznie 1 083 mln zł, podała spółka. "Na dzień

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na prace na stadionie w Zabrzu za 10,35 mln zł

Warszawa, 22.01.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła ze Stadionem w Zabrzu jako inwestorem umowę na realizację prac w garażu podziemnym stadionu za 8,42 mln zł netto (10,35

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na prace na stadionie w Zabrzu za 11,7 mln zł

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarło ze spółką Stadion w Zabrzu umowę na prace za 11,68 mln zł netto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest

Spółka zależna Mostostalu Zabrze nie sprzeda teraz nieruchomości za 12,3 mln zł

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP) odstąpiła od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości ze spółką Nordhale Investments, podała spółka

DM BDM obniżył wycenę Mostostalu Zabrze do 0,88 zł, nadal rekomenduje 'redukuj'

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli cenę docelową akcji Mostostalu Zabrze do 0,88 zł z 1 zł i podtrzymali rekomendację "redukuj", wynika z raportu datowanego na 15 maja. Rekomendacja została wydana przy

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze - 619 mln zł, z ofertami złożonymi 1,2 mld zł

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze jest warty 619 mln zł w podpisanych kontraktach, a łącznie z oferowanymi zamówieniami ok. 1,2 mld zł, podała spółka. "Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień

Strata netto Mostostalu Zabrze wyniosła 2,61 mln zł w I poł. 2016 r.

infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Alstom Transport zwiększył zamówienie w spółce Mostostalu Zabrze do 4,4 mln euro

. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Wartość umowy Mostostalu Zabrze na prace w Jaworznie obniży się do 45,8 mln zł

wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Konsorcjum spółki Mostostalu Zabrze z umową na prace w Tychach za 105 mln zł

Warszawa, 07.01.2016 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze i lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Trans-Ziem Zbigniew Jasiewicz zawarło z

DM BDM podniósł rekomendację Mostostalu Zabrze do 'kupuj', wycenę w dół do 1,4zł

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli rekomendację Mostostalu Zabrze do "kupuj" z "trzymaj", obniżając jednocześnie cenę docelową do 1,4 zł za akcję z 2,32 zł, wynika z raportu datowanego na 5 października

Zysk netto Mostostalu Zabrze spadł r/r do 0,92 mln zł w I kw. 2016 r.

. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze - 696 mln zł, z ofertami złożonymi 1,3 mld zł

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze jest warty 696 mln zł w podpisanych kontraktach (ok. 30% więcej r/r), a łącznie z oferowanymi zamówieniami ok. 1,3 mld zł, podała spółka. "Wartość backlogu (oferowanych i

Zysk netto Mostostalu Zabrze wzrósł r/r do 4,27 mln zł w III kw. 2016 r.

wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Oferta Mostostalu Zabrze na ponad 70 mln zł najkorzystniejsza w przetargu KGHM

Warszawa, 29.03.2016 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Zabrze na ponad 70 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w trybie postępowania przetargowego prowadzonego przez KGHM Polska Miedź na realizację instalacji do produkcji azotanu izooktylu dla Nitroerg, podał Mostostal

Zysk netto Mostostalu Zabrze spadł r/r do 1,9 mln zł w 2015 r.

ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r

Backlog Mostostalu Zabrze pozwala na realizację ok. 40% sprzedaży za granicą

wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r. (ISBnews)

Zysk netto Mostostalu Zabrze wzrósł r/r do 12,08 mln zł w I poł. 2015 r.

komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r. (ISBnews)

Zysk netto Mostostalu Zabrze spadł r/r do 0,59 mln zł w IV kw. 2015 r.

prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r. (ISBnews)

DM BDM obniżył rekomendację Mostostalu Zabrze do 'trzymaj', wycenę do 2,32 zł

Warszawa, 04.05.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli rekomendację dla Mostostalu Zabrze do "trzymaj" z "akumuluj" oraz cenę docelową do 2,32 zł z 2,53 zł, wynika z raportu datowanego na 28 kwietnia. "W

Zysk netto Mostostalu Zabrze spadł r/r do 3,65 mln zł w III kw. 2015 r.

infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r. (ISBnews)

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na Centrum Informatyczne PŚ za 12 mln zł netto

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) ? Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Politechniką Śląską umowę na budowę Centrum Informatycznego PŚ i przychodni zdrowia za 12,28 mln zł netto, podał Mostostal

Zysk netto Mostostalu Zabrze spadł r/r do 1,84 mln zł w I kw. 2015 r.

komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r. (ISBnews)

DM BPS rozpoczął rekomendowanie Mostostalu Zabrze od 'trzymaj', wycena 2,47 zł

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) ? Analitycy Domu Maklerskiego BPS rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Mostostalu Zabrze od zalecenia "trzymaj" i ceny docelowej 2,47 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 20 kwietnia. Rekomendacja

Konsorcjum spółki Mostostalu Zabrze zbuduje Galerię Głogovia za 38 mln zł netto

infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r. (ISBnews)

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na prace przy blokach Elektrowni Opole

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Polimeksem Projekt Opole umowę na budowę dwóch pompowni wody chłodzącej dla bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole za odpowiednio: 12,15 mln zł netto

Konsorcjum spółki Mostostalu Zabrze ma umowę na centrum medyczne za 21,4 mln zł

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, lider) i Termo-Klima MK podpisało ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu umowę na realizację robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj

Spółka Mostostalu Zabrze przebuduje szpital w Katowicach za 19,1 mln zł netto

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostal Zabrze - zawarł z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu umowę, której

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na prace przy EC Zabrze za 18 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostal Zabrze podpisało umowę na prace przy elektrociepłowni w Zabrzu o wartości 18 mln zł netto, poinformowała spółka. "Konsorcjum firm Mostostal Zabrze oraz Mostostal Zabrze Gliwickie

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę ze szpitalem w Zielonej Górze na 81,3 mln zł

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego zawarło ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze umowę na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu, podał Mostostal Zabrze. Wartość

Zysk netto Mostostalu Zabrze spadł r/r do 2,61 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotowało 2,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Zysk netto Mostostalu Zabrze to 1,41 mln zł w I poł. 2017 wobec straty rok temu

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Grupa

Strata netto Mostostalu Zabrze wyniosła 2,19 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Zysk netto Mostostalu Zabrze wzrósł r/r do 16,34 mln zł w I-III kw. 2014 r.

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 16,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2014 r. wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

Feralny Stadion Śląski będzie dokończony? Wykonawcy mogą wrócić na budowę

przedstawienia gwarancji i niedokończenie prac zgodnie z harmonogramem. Wykonawcy wrócą? Pierwotnie cała sprawa miała zakończyć się w sądzie, ale teraz obie strony wróciły do rozmów: w komunikacie Mostostalu Zabrze czytamy, że strony dokonają inwentaryzacji

Oferta konsorcjum spółki Most. Zabrze z najkorzystniejszą ofertą w Gliwicach

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (lider konsorcjum) - spółki zależnej Mostostalu Zabrze - w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A. (partner konsorcjum) została uznana jako

Mostostal Zabrze wykona prace w spalarni odpadów w Finlandii za ok. 4,6 mln euro

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) otrzymała od niemieckiej Steinmüller Babcock Environment zamówienie na dostawę, prefabrykację i montaż rurociągów, dostawę i montaż podpór wraz z malowaniem w

Mostostal Zabrze GPBP ma umowę z Uniwersytetem Opolskim za 23,6 mln zł netto

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała umowę z Uniwersytetem Opolskim na modernizację obiektu dydaktycznego, podał Mostostal Zabrze. Wartość umowy wynosi 23,6 mln

Mostostal Zabrze chce w przyszłości wypłacać dywidendę

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Celem Mostostalu Zabrze jest wypłata dywidendy w kolejnych latach, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. "W tym roku na pewno nie, ale w kolejnych latach będziemy starali się płacić [dywidendę]" - powiedział

Mostostal Zabrze ma kolejną umowę z Alstom Transport, wartą 2,4 mln euro netto

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu "Barcelona Linia nr 1" złożone w ramach

Mostostal Zabrze miał szacunkowo 2,1 mln zł zysku netto w I kw.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 152,3 mln zł przychodów w I kw. 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Zarząd Mostostalu Zabrze informuje, iż szacunkowe

Konsorcjum spółki Mostostalu Z. ma umowę z ArcelorMittal Poland na 29,9 mln zł

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Konsorcjum firm Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP, spółka zależna Mostostalu Zabrze i lider konsorcjum) oraz ArcelorMittal Service Group podpisało z ArcelorMittal Poland umowę pn.: "Zaprojektowanie, prefabrykacja i instalacja

Mostostal Zabrze: PORR wstrzymał kontrakt ze spółką zal. na budowę mostu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała z PORR GmbH &Co. KGaA (PORR) pismo zawierające oświadczenie o wstrzymaniu prac i zakończeniu kontraktu dot. montażu konstrukcji stalowej nośnej mostu w

Mostostal Zabrze: Świętochłowice odstąpiły od umowy na przebudowę stadionu

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała oświadczenie Gminy Świętochłowice o odstąpieniu od umowy na I etap przebudowy stadionu żużlowego wraz z zapleczem, podała spółka

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych dotyczących taboru kolejowego dla realizacji projektu RER NG (Réseau Express R

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu Grand Paris Express (GPE), złożone w ramach umowy ramowej

Mostostal Zabrze chce brać udział w konsolidacji branży w Polsce

;Liczymy na udział Mostostalu Zabrze w konsolidacji branży. Wraz z recesją wiele firm będzie miało problemy, już to widzimy. Dlatego analizujemy rynek. Tak jak stworzyliśmy Mostostal Zabrze Elektro, przejmując zespół, tak w przyszłości możemy działać dalej, pozyskując zespoły i aktywa, które będą do nas

Mostostal Zabrze chce płacić dywidendę, ale w recesji to może być trudniejsze

; - powiedział Pietyszuk w rozmowie z ISBnews. Cel finansowy przyjętej strategii rozwoju Grupy Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to osiągnięcie w okresie jej realizacji wyniku netto na poziomie 20 mln zł. "Mimo recesji mamy dobre nisze w naszej

Mostostal Zabrze wykona prace na potrzeby instalacji kwasu azot. we Włocławku

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych, prefabrykację i montaż rurociągów, montaż urządzeń oraz prace izolacyjne w