mostostal zawarł

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarła ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ugodę przed Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczącą sporu na tle realizacji umowy na "Przebudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi

Mostostal Zabrze rozważa zawarcie porozumienia w sporze ws. kontraktu w RPA

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze rozpoczął kolejny etap negocjacji w sprawie ostatecznego rozliczenia finansowego kontraktów na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi w RPA i rozważa zakończenie sporu przez

Mostostal Płock zawarł z Lotos Asfalt umowę przedwstępną na roboty za 23 mln zł

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) - Mostostal Płock podpisał z Lotos Asfalt umowę przedwstępną na roboty związane z wykonaniem zbiorników produktów pośrednich DCU na terenie rafinerii w Gdańsku. Szacunkowa wartość umowy przyrzeczonej wynosi 23,2 mln zł, podała Mostostal

Polimex-Mostostal podpisał aneks z PKO BP, Pekao, BOŚ i BZ WBK

Firma budowlana podpisała umowę m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK oraz posiadaczami obligacji wartymi w sumie 120 mln zł. Aneks przewiduje m.in. zamianę 470 mln zł długów na akcje spółki, odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań aż do 2019

Mostostal Warszawa ma umowę na dom studencki w Katowicach za 110,9 mln zł

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł umowę na budowę domu studenckiego BaseCamp w Katowicach za 110,91 mln zł brutto, podała spółka. "Mostostal Warszawa [...] zawarł z ST Katowice Krasińskiego [...] umowę na realizację

Mostostal Warszawa ma umowę na obiekty klastra w Krakowie za 39,25 mln zł

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Krakowem umowę na realizację zadania pn. "Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę biurowca Cross Point C za 31,31 mln zł

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Cross Point C umowę na budowę biurowca Cross Point C za 31,31 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji zadania to 14 miesięcy, czytamy w komunikacie

Mostostal Warszawa zrealizuje dodatkowy etap osiedla Panoramika za 16,7 mln zł

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł ze spółkami Ronson Development Partner 4 i Panoramika aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane w Szczecinie, rozszerzający zakres robót o etap 6 osiedla Panoramika, podała spółka. Wartość aneksu to 16,7 mln zł netto

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z ArcelorMittal wartą ok. 27 mln zł netto

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ArcelorMittal Poland umowę dotyczącą realizacji przez MZRP zadania pn. "Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej", podał

Spółka Mostostalu Warszawa ma umowę o wartości 63,6 mln zł

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - AMK Kraków, podmiot zależny Mostostal Warszawa, zawarł z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice umowę na wykonanie III etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni WR-25 za 63,6 mln zł

Mostostal Warszawa i Acciona mają umowę na odc. S19 k/Rzeszowa za 2,23 mld zł

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa i jego podmiot dominujący Acciona Construcción zawarły z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do

Mostostal Warszawa nabył wytwórnię asfaltów za 8,9 mln zł netto

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł umowę z Ammann Asphalt GmbH, na podstawie której nabył Wytwórnię Mieszanek Mineralno-Asfaltowych Ammann (Unibatch 240) za łączną kwotę 2,08 mln euro netto (8,9 mln zł netto), podała spółka

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Enea El. Połaniec za 11 mln zł netto

spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT" za 10,96 mln zł netto, podał Mostostal. Termin realizacji przedmiotu umowy przypada 77 tygodni od daty zawarcia umowy, czytamy w komunikacie. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej

Mostostal Warszawa ma umowę na odcinek drogi S7 o wartości 635,06 mln zł brutto

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, Odcinek II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin"

Mostostal Warszawa ma umowę na dom studencki w Łodzi za 110 mln zł

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z ST Łódź Rembielińskiego umowę na realizację zadania pn.: "Budowa domu studenckiego BaseCamp w Łodzi przy ul. Rembielińskiego 16/18" za 110 mln zł brutto, podała spółka. Termin

Konsorcjum Polimexu ma umowę dot. modernizacji linii kolej. E-20 za 72,4 mln zł

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Polimexu Mostostal i jego spółki zależnej Polimex Infrastruktura zawarło umowę z Miastem Konin. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą "Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na Egzotarium w Sosnowcu za 64 mln zł

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) i Maximus ZBH zawarło z Gminą Sosnowiec umowę na zadanie pn.: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej

Mostostal Warszawa ma list intencyjny ws. sprzedaży nieruchomości w stolicy

, podał Mostostal. "Warunkami zawarcia umowy jest przeprowadzenie procesu due-diligence oraz analizy środowiskowej a także, w zależności od jej wyników, ewentualna remediacja gruntów" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest

KMW Investment nabył w wezwaniu 841 224 akcje Mostostalu Zabrze

akcji spółki Mostostal Zabrze, ogłoszonym w dniu 22 czerwca 2020 r. przez działających w porozumieniu pana Krzysztofa Jędrzejewskiego oraz spółkę KMW Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, informuje niniejszym, iż w wyniku wezwania zawarto 30 lipca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było

Spółka Mostostalu Zabrze podwykonawcą prac w Niemczech za szac.10,3 mln euro

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG umowę podwykonawczą na montaż mechaniczny trzech kotłów wraz z prefabrykacją i montażem rurociągów w ramach projektu

Polimex Mostostal zamówił generator turbiny u Siemensa za 17,46 mln euro netto

Polimex Mostostal z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zawarła z Siemens AG z siedzibą w Berlinie i w Monachium w Niemczech umowę, której przedmiotem jest wykonanie i dostawa przez zleceniobiorcę zestawu generatora turbiny parowej, podgrzewaczy wody zasilającej oraz części

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny z ArcelorMittal Poland

Mostostal. "Strony zgodnie ustaliły możliwość rozpoczęcia prac od dnia wejścia w życie listu intencyjnego, który do momentu zawarcia umowy stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu. W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 27 mln

Mostostal Warszawa ma umowę na rozbudowę zakładu Autoliv za 53,16 mln zł

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Autoliv Poland umowę na realizację zadania pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu Autoliv w Jelczu-Laskowicach Faza 2 APL", podała spółka. Wartość umowy wynosi 53,16 mln zł netto

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

jakichkolwiek składników masy upadłości, a w ogłoszeniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. syndyk zastrzegł sobie m.in. prawo do zamknięcia rokowań bez zawarcia transakcji. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego

Mostostal Warszawa ma umowę na modernizację zajezdni PKM Tychy za 58,2 mln zł

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej umowę na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach

Mostostal Warszawa ma umowę na budynek w Warszawie za ponad 60 mln zł brutto

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. umowę na realizację zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B6" z garażami podziemnymi i towarzyszącymi usługami przy al. Rzeczypospolitej w

Spółka Mostostalu Zabrze ma listy intencyjne ws. prac za ok. 5,2 mln USD netto

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z norweską MH Wirth (dawniej AKER MH) dwa listy intencyjne dotyczące dostaw wież wiertniczych AWILCO I i AWILCO II oraz decyzji zamawiającego o rozpoczęciu z

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z Politechniką Śląską wartą 30,5 mln zł netto

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła umowę z Politechniką Śląską w Gliwicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Śląskiego Centrum

Spółka Mostostalu Zabrze ma ugodę z GDDKiA ws. dodatkowego wynagrodzenia

odcinka autostrady A4, podała spółka. PRInż ma otrzymać łącznie 7 286 411,24 zł brutto. "Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, że 20 lipca 2020 r. spółka zależna - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. (PRInż) zawarła ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Generalnym

Mostostal Wa-wa ma umowę z UM woj. zachodniopomorskiego wartą 200 mln zł brutto

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę na wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania "Konsolidacja siedziby Urzędu

Mostostal Warszawa ma umowę na dwa budynki w Warszawie za blisko 39 mln zł netto

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Orpea Polska umowę na realizację zespołu dwóch budynków w Warszawie, przeznaczonych pod usługi ochrony zdrowia, tj. szpital rehabilitacyjny oraz usługi zakwaterowania dla osób starszych z opieką lekarską i

Mostostal Zabrze: PORR wstrzymał kontrakt ze spółką zal. na budowę mostu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała z PORR GmbH &Co. KGaA (PORR) pismo zawierające oświadczenie o wstrzymaniu prac i zakończeniu kontraktu dot. montażu konstrukcji stalowej nośnej mostu w

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę budynku dla AGH za 36,29 mln zł brutto

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) na wykonanie zadania pn. "Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie KC - zp. 272 - 400/19", podała

Spółka Mostostalu Warszawa ma umowę z Ciech Soda Polska na 15,89 mln zł netto

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - AMK Kraków - spółka zależna Mostostalu Warszawa - zawarła umowę z Ciech Soda Polska w sprawie realizacji zadania "Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin metodą półsuchą NID kotłów CKTI nr 1, 2 i 3 w Elektrociepłowni Janikowo"

Mostostal Warszawa ma umowę na przebudowę dworca Gdańsk Główny za 99,6 mln zł

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny" za 99,6 mln zł brutto, podała spółka. "Główne postanowienia

Polimex: Zaawansowanie prac dla Ostrołęki C do dnia zawieszenia to 18,8 mln zł

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Mostostal Siedlce - spółka zależna Polimeksu Mostostalu - szacuje, że wycena zaawansowania prac z tytułu umowy na konstrukcje stalowe na potrzeby Elektrowni Ostrołęka C do dnia zawieszenia kształtuje się na poziomie 18,8 mln zł, podał Polimex

Mostostal Warszawa wstępnie wybrany do prac w Ostrołęce C za 609 mln zł netto

, V32 i V33", podał Mostostal. "Ostateczny wybór oferty spółki oraz potwierdzenie finalnych warunków umowy wymaga dalszych uzgodnień z GE Power Sp. z o.o. oraz uzyskania zgody inwestora, tj. Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. spółka poinformuje o zawarciu umowy

Konsorcjum Polimexu wybuduje kompleks mieszkaniowy w Warszawie za 36,67 mln zł

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Polimexu Mostostal i jego spółki zależnej Polimex Infrastruktura zawarło umowę z Projekt Echo -136 spółka z o.o., sp.k. z siedzibą w Kielcach na wykonanie stanu surowego kompleksu mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Ordona, podała

Konsorcjum Mostostalu W-wa wybuduje zbiorniki dla PERN za 132,5 mln zł netto

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock zawarło z PERN umowę na budowę zbiornika magazynowego 10 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie oraz budowę zbiorników

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny dot. inwestycji w Krakowie

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z Air Liquide Global E&C Solutions France S.A. list intencyjny dotyczący realizacji zadania pn. "Rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza w Krakowie"

Mostostal Zabrze wykona prace na potrzeby instalacji kwasu azot. we Włocławku

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych, prefabrykację i montaż rurociągów, montaż urządzeń oraz prace izolacyjne w

Polimex ma list intencyjny z nowym wykonawcą dokumentacji dot. bloku w Puławach

wybrały ofertę konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i SBB Energy wartą 1,16 mld zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na generalnego realizatora inwestycji budowy bloku energetycznego na paliwo węglowe. Umowę zawarto we wrześniu 2019 r. 15 listopada Polimex Mostostal podpisał

Mostostal Zabrze ma list intencyjny ws. zakupu Energotestu od Elektrobudowy

% udziałów Energotestu, podała Elektrobudowa. "Zgodnie z zawartym listem intencyjnym Mostostal Zabrze wyraził intencję nabycia 100% udziałów Energotest w ramach postępowania upadłościowego spółki po uzgodnieniu warunków finansowych potencjalnej transakcji oraz po spełnieniu

Spółka Polimeksu ma umowę na konstrukcje dla Ostrołęki C za 42 mln zł netto

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Mostostal Siedlce, spółka zależna Polimeksu Mostostalu, zawarła umowę z GE Power na wykonanie i dostarczenie konstrukcji stalowych za 42 mln zł netto w związku z realizacją "Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW", podał

Mostostal Zabrze sprzedał nieruchomości w Gliwicach za 14,9 mln zł netto

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 306 za

Spółka Mostostalu Zabrze z najkorzystniejszą ofertą w przetargu za 20,4 mln zł

' w trybie zaprojektuj i wybuduj" - czytamy w komunikacie. Wartość złożonej oferty wynosi 20,4 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę ze szpitalem w Zielonej Górze na 81,3 mln zł

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego zawarło ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze umowę na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu, podał Mostostal Zabrze. Wartość

Spółka Mostostalu Zabrze przebuduje szpital w Katowicach za 19,1 mln zł netto

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostal Zabrze - zawarł z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu umowę, której

Mostostal Zabrze sprzedał nieruchomości Wytwórni Konstrukcji Stalowych

. Jak wyjaśnia spółka, zawarcie przedmiotowej umowy sprzedaży jest konsekwencją działań związanych z optymalizacją majątku i reorganizacją grupy kapitałowej Mostostal Zabrze, realizowanych w ramach przyjętych kierunków rozwoju na lata 2018-2020. "Sprzedaż nieruchomości

Mostostal Warszawa ma umowę na budynki mieszkalne dla PHN za 52,59 mln zł

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł ze spółką PHN SPV 13 umowę na realizację zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie za 52,59 mln zł netto, podała spółka

Polimex ma wstępną zgodę wierzycieli na wydzielenie Siedlec do osobnej spółki

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) ? Polimex-Mostostal porozumiał się wstępnie z wierzycielami finansowymi ws. wyodrębnienia Zakładu Mostostal Siedlce do oddzielnej spółki, podał Polimex. "Zawarcie wstępnego porozumienia stanowi niezbędny warunek

Polimex ma umowę na budowę farmy wiatrowej o mocy 60 MW za 43,05 mln zł brutto

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Polimex Budownictwo, spółka zależna Polimex Mostostal zawarł umowę z E&W na wykonanie farmy wiatrowej "Parku Wiatrowego Janikowo" o łącznej mocy 60 MW za 43,05 mln zł brutto, podał Polimex. "Przedmiotem

K. Jędrzejewski i jego spółka ogłosili wezwanie na 34% akcji Mostostalu Zabrze

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Krzysztof Jędrzejewski (posiadający 31,93% udziału w kapitale zakładowym Mostostalu Zabrze) i KMW Investment (nieposiadająca żadnych akcji spółki) zawarli porozumienie i ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal

Mostostal Zabrze miał 2,19 mln zł zysku netto, 7,41 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Konsorcjum ze spółką Polimeksu wykona zbiornik dla PERN za 50,98 mln zł netto

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa (NN) - spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu - i Agat zawarło umowę z PERN na wykonanie zbiornika magazynowego 32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejsca

Oferta konsorcjum spółki Most. Zabrze z najkorzystniejszą ofertą w Gliwicach

zawarcia umowy na podstawie powyższej oferty, podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz

Spółka zależna Mostostalu Zabrze dostarczy elementy huty szkła za 4,4 mln euro

Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - zawarła z Euroglas Polska umowę dotyczącą dostawy oraz montaż konstrukcji stalowych i części technologicznych huty szkła Euroglas 2 w Ujeździe, poinformowała spółka

Mostostal Zabrze: Wartość umowy z Kinetics Technology wzrosła do 37,1 mln zł

Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł kolejny aneks do umowy z Kinetics Technology S.p.A. na roboty budowlane, montaż elementów prefabrykowanych oraz roboty elektryczne w obszarze zw. DCU (Delayed Coking Unit) w ramach projektu EFRA Grupy Lotos, zwiększający

Spółka Mostostalu Zabrze z najkorzystniejszą ofertą na prace za 37,5 mln zł

termin zakończenia realizacji inwestycji to 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie powyższej oferty" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki

Mostostal Zabrze ma umowę na prace w Elektrowni Opole za szac. 48 mln zł netto

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Balcke-Dürr Polska umowę na demontaż i montaż oraz wykonanie prac antykorozyjnych elektrofiltrów na blokach 1-4 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole za

Polimex chce złożyć ofertę na bloki gazowe w Dolnej Odrze z GE Global Services

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zawarł list intencyjny z General Electric Global Services GmbH Oddział w Polsce w sprawie woli wspólnego przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) na

Konsorcjum Mostostalu Warszawa zawarło ugodę z Portem Modlin, zapłaci 0,5 mln zł

Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa zawarło ugodę sądową z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa - Modlin w ramach postępowania na tle realizacji umowy na "Wykonanie budowy budynku terminala pasażerskiego na terenie lotniska Warszawa - Modlin

Grupa Polimeksu ma umowę z Veolia Energia Poznań na kwotę ok. 36 mln zł netto

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal (jako partner konsorcjum), Polimex Energetyka (spółka zależna Polimeksu jako lider konsorcjum), oraz Energomontaż-Północ-Bełchatów (spółka zależna Polimeksu jako partner konsorcjum) ma umowę

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na Centrum Informatyczne PŚ za 12 mln zł netto

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) ? Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Politechniką Śląską umowę na budowę Centrum Informatycznego PŚ i przychodni zdrowia za 12,28 mln zł netto, podał Mostostal

Backlog Mostostalu Zabrze to 455 mln zł na koniec IV, potencjalnie 681 mln zł

instalacji elektroenergetycznych nasza spółka Mostostal Zabrze Elektro Sp. z o.o. (MZ Elektro), którą sukcesywnie rozwijamy, odpowiedziała na ogłoszenie syndyka Elektrobudowy w sprawie przejęcia zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa. Pomimo, iż w ostatnich dniach syndyk Elektrobudowy zawarł umowę

Mostostal Warszawa ma umowę na rozbudowę oczyszczalni w Krośnie za 32,1 mln zł

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie umowę w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały" za 32,1 mln zł brutto

Polimex zlecił SEFAKO wykonanie kotła do bloku w Puławach za 179,9 mln zł netto

realizatora inwestycji budowy bloku energetycznego na paliwo węglowe. Umowę zawarto we wrześniu 2019 r. Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego

Elektrownia Ostrołęka zawarła z GE Power umowę na wykonawstwo Ostrołęki C

mld zł brutto. W kwietniu br. Elektrownia Ostrołęka dokonała wyboru konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy. Ponadto pod koniec czerwca Polimex-Mostostal zawarł z GE Power list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie

Tauron i Rafako blisko ugody. Rozejm pomiędzy frakcjami Morawieckiego i Sasina?

dotyczącym inwestycji w elektrowni Jaworzno. Założenia ugody zawarto przed Prokuratorią Generalną, która jest mediatorem w sporze.  Więcej dla Tauronu Uzgodnione założenia przewidują, że Tauron otrzyma od Rafako 240 mln zł z gwarancji bankowych należytego wykonania kontraktu na budowę w Jaworznie bloku

Polimex-Mostostal ma list intencyjny z GE Power ws. budowy Elektrowni Ostrołęka

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zawarł z GE Power list intencyjny (LOI) w sprawie współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka. "Na podstawie LOI strony wyraziły intencję do zawarcia umowy podwykonawczej w

PGE: Termin oddania bloku nr 5 w Elektrowni Opole przesunięty na 15 VI 2019 r.

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) ? spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z generalnym wykonawcą, tj. konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako aneks do umowy na budowę bloków

Mostostal Zabrze sprzedał spółce FAM zakład w Opolu za 27,7 mln zł

trudności negocjacyjnych w potencjalnym procesie zbycia ZCP na rzecz innego podmiotu, w przypadku niedojścia do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży ZCP" - czytamy także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na prace przy EC Zabrze za 18 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostal Zabrze podpisało umowę na prace przy elektrociepłowni w Zabrzu o wartości 18 mln zł netto, poinformowała spółka. "Konsorcjum firm Mostostal Zabrze oraz Mostostal Zabrze Gliwickie

Mostostal Zabrze ma innego potencjalnego nabywcę jednej z działek w woj. śląskim

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odstąpił od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Katowicach przy ul. Lwowskiej, zawartej ze spółką Jasperville Investments z Grupy Pinnacle, podała spółka. Jednocześnie Mostostal zawarł z innym podmiotem zewnętrznym

Mostostal Zabrze ma umowę na 24,2 mln zł netto z Kinetics w ramach EFRA

Warszawa, 22.04.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł z firmą Kinetics Technology umowę na roboty budowlane, montaż elementów prefabrykowanych oraz roboty elektryczne w obszarze zw. DCU (Delayed Coking Unit) w ramach projektu EFRA, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi

Spółka Mostostalu Zabrze przebuduje stadion w Świętochłowicach za 31,5 mln zł

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarł umowę z Gminą Świętochłowice na przebudowę stadionu żużlowego, podała spółka. Wartość umowy do 31,5 mln zł netto

Spółka Polimeksu wykona instalację visbreakingu dla PKN Orlen za 106,8 mln zł

w terminie do 34 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż

Mostostal Zabrze ma list intenc. z BASF ws. rozbudowy fabryki za ok. 90 mln zł

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z BASF Polska list intencyjny, z na mocy którego zostanie zawarta umowa na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska w Środzie Śląskiej w ramach

Spółka zależna Mostostalu Zabrze dostarczy elementy dla ZAK za 42,95 mln zł

Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - zawarła umowę z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) na dostawę oraz trwałe zainstalowanie elementów służących do budowy linii pilotażowej do prowadzenia prac

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę budynku mieszkalnego za 51,57 mln zł

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał umowę z Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i towarzyszącymi usługami w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 51,57 mln zł brutto

Konsorcjum spółki Mostostalu Zabrze z umową na prace w Tychach za 105 mln zł

Warszawa, 07.01.2016 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze i lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Trans-Ziem Zbigniew Jasiewicz zawarło z

Mostostal Warszawa ma umowę na rozbudowę szpitala w Krakowie za 23,4 mln zł

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł ze Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie umowę na wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych (roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem

Polimex-Mostostal ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości za 5,75 mln zł

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zawarł umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości, której przedmiotem są nieruchomości położone w Stalowej Woli. Łączna cena wynosi 5 757 489,4 zł. "W

Mostostal Warszawa podpisał umowę na odcinek trasy S11 za 478,3 mln zł brutto

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad (GDDKiA) oddział w Szczecinie umowę na realizację zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze skierował do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., podała spółka. "

Spółka Mostostalu Zabrze sprzedała hotel w Gliwicach

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), w ramach restrukturyzacji majątku grupy Mostostal Zabrze, zawarł z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży hotelu Piast w Gliwicach, podała spółka

Rafako, Mostostal Warszawa i Tauron mają aneks do umowy dot. Elektrowni Jaworzno

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zawarło ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron aneks nr 7 do kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, na warunkach ustalonych w połowie października 2019 r., co

Konsorcjum spółki Polimeksu ma umowę na terminal dla PERN za 326,9 mln zł netto

% ceny kontraktu brutto. Wykonawca zobowiązał się doprowadzić do zakończenia realizacji przedmiotu kontraktu w terminie 21 miesięcy od dnia zawarcia kontraktu" - czytamy w komunikacie. Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku

Mostostal Zabrze zwiększył udział w kapitale zakł. PI Biprohut do 99%

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł z Elektrobudową umowę nabycia 2 441 udziałów Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Biprohut, które łącznie stanowią 23,07% udziału w kapitale zakładowym oraz 22,79% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników, podała

Mostostal Zabrze podpisał z Nitroerg umowę o wartości 70,23 mln zł netto

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z Nitroerg umowę na generalne wykonawstwo instalacji do produkcji Nitrocetu oraz instalacji do zatężania kwasu ponitracyjnego za 70,22 mln zł netto, podała spółka. ?Wartość umowy wynosi 19 570

Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje obwodnicę Stalowej Woli za 199,2 mln zł

także. "Termin realizacji przedmiotowej umowy: 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% wartości umowy brutto" - czytamy także. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych

Enea: Termin oddania nowego bloku w Kozienicach przedłużono do 19 XII 2017 r.

umowy" - czytamy w komunikacie Enei. Wartość umowy nie uległa zmianie w wyniku podpisania aneksu, podano także. Polimex-Mostostal zawarł także z MHPS aneks do umowy konsorcjum, który zawiera m.in. wzajemne zrzeczenie się wszelkich ewentualnych

Konsorcjum ze spółką Polimeksu wybrane warunkowo do budowy terminala dla PERN

. Warunkiem przyjęcia oferty i zawarcia umowy na realizację zamówienia jest uzyskanie zgód korporacyjnych przez zamawiającego, podano również. Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - zawarła z konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy umowę o kompleksową realizację pod klucz inwestycji pod

Rafako: Negocjacje i prace w projekcie Jaworzno idą zgodnie z planem

Energii - zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych elementów kotła i harmonogramu dalszych prac. Konsorcjum szacowało, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r

Polimex rozmawia z GDDKiA o ugodzie ws. roszczeń, zawarł umowę o poufności

Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę o poufności danych w ramach prowadzonych rozmów w przedmiocie ugody dotyczącej wzajemnych roszczeń, których wartość z powództwa spółki i konsorcjantów wynosi

Spółka zależna Mostostalu Zabrze nie sprzeda teraz nieruchomości za 12,3 mln zł

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP) odstąpiła od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości ze spółką Nordhale Investments, podała spółka