mostostal zabrze komunikaty

Mostostal Zabrze miał wstępnie 4,7 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze planuje publikację raportu za I półrocze na 2 sierpnia 2019 r. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na Egzotarium w Sosnowcu za 64 mln zł

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) i Maximus ZBH zawarło z Gminą Sosnowiec umowę na zadanie pn.: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej

Mostostal Zabrze wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Energotestu

usług projektowo-budowlanych, obejmujących również branżę elektroenergetyczną, podano w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną

Mostostal Zabrze ma list intencyjny ws. zakupu Energotestu od Elektrobudowy

grudnia 2021 r. Jednocześnie zgodnie z zapisami list intencyjny wygasa z upływem 30 czerwca 2021 r., chyba że strony przedłużą jego obowiązywanie, podkreślono. W osobnym komunikacie Mostostal Zabrze wskazał, że celem planowanego przejęcia kontroli nad Energotestem jest

Spółka Mostostalu Zabrze podwykonawcą prac w Niemczech za szac.10,3 mln euro

ustalonych na bazie obmiaru powykonawczego i uzgodnionych cen jednostkowych. Termin realizacji całości zakresu objętego umową przypada od września 2019 r. do marca 2021 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z Politechniką Śląską wartą 30,5 mln zł netto

30,5 mln zł netto (37,5 mln zł brutto). "Termin zakończenia prac przypada na lipiec 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego

Mostostal Zabrze ma kolejną umowę z Alstom Transport, wartą 2,4 mln euro netto

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu "Barcelona Linia nr 1" złożone w ramach

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na budowę oddziału ratunkowego za 20,9 mln zł

Zabrzu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym'" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia zadania wynosi do 12 m-cy od daty podpisania umowy, podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla

Mostostal Zabrze: PORR wstrzymał kontrakt ze spółką zal. na budowę mostu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała z PORR GmbH &Co. KGaA (PORR) pismo zawierające oświadczenie o wstrzymaniu prac i zakończeniu kontraktu dot. montażu konstrukcji stalowej nośnej mostu w

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro

projektów dla Alstom Transport S.A. Pozyskane przez MZKP nowe zamówienie oraz uruchomienie drugiej linii produkcyjnej jest potwierdzeniem rozwijającej się współpracy z firmą Alstom" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

realizacji w bieżącym roku i latach kolejnych, wraz z istotnym zamówieniem, o którym mowa w niniejszym raporcie" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki

Mostostal Zabrze ma umowę dot. sprzedaży nieruchomości w Katowicach 

. obniżenie kosztów stałych, aktywną realokację zasobów oraz przemyślane akwizycje i dezinwestycje" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa

Mostostal Zabrze miał wstępnie 2,2 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 131,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,2 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. "Wstępne podstawowe dane finansowe grupy

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze jest wstępnie zainteresowany przejęciem przez spółkę zależną - Mostostal Zabrze Elektro - przedsiębiorstwa pod firmą Elektrobudowa S.A. w upadłości lub zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa, w tym m.in. w postaci całości

Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ew. przejęcia kontraktów Elektrobudowy

widać z komunikatów, że Elektrobudowa ma coraz więcej roszczeń od klientów, którzy wypowiadają umowy. Z tego powodu przejęcie części działalności Elektrobudowy nie tylko wzmocni możliwości rozwojowe Grupy Mostostal Zabrze, ale także przyniesie korzyści pozostałym interesariuszom postępowania

Mostostal Zabrze wykona prace na potrzeby instalacji kwasu azot. we Włocławku

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych, prefabrykację i montaż rurociągów, montaż urządzeń oraz prace izolacyjne w

Mostostal Zabrze GPBP ma umowę z Uniwersytetem Opolskim za 23,6 mln zł netto

zł netto. "Zamówienie zostanie zrealizowane w czterech etapach, z czego ostatni etap zostanie zrealizowany do 15 marca 2019 roku" ? czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i

Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,4 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 153,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 3,4 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Wstępne podstawowe dane finansowe grupy

Mostostal Zabrze miał wstępnie 2,3 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka. Skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej wyniósł 7,4 mln zł, zysk brutto 3,6 mln zł, a

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny z ArcelorMittal Poland

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z ArcelorMittal Poland list intencyjny dotyczący realizacji zadania pn.: "Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej", podał

Konsorcjum spółki Mostostalu Z. ma umowę z ArcelorMittal Poland na 29,9 mln zł

. "Termin zakończenia prac: 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy" - podano także w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienie od BASF warte ok. 22,7 mln zł netto

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na drugą część dostaw konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF

Mostostal Zabrze: Świętochłowice odstąpiły od umowy na przebudowę stadionu

złej sytuacji finansowej gminy oraz o braku środków na realizację przedmiotowej inwestycji. Wartość robót wykonanych na dzień złożenia oświadczenia jest rzędu 0,25 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu

Spółka Mostostalu Zabrze ma listy intencyjne ws. prac za ok. 5,2 mln USD netto

współpracy przy realizacji projektu. Wstępne terminy dostaw wież przypadać będą odpowiednio na październik 2019 r. oraz czerwiec 2020 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego

Spółka Mostostalu Zabrze z najkorzystniejszą ofertą na prace za 37,5 mln zł

termin zakończenia realizacji inwestycji to 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie powyższej oferty" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki

Mostostal Zabrze ma umowę z BASF na rozbudowę fabryki za ok. 89,5 mln zł netto

;, podała spółka. "Wartość prac objętych umową wynosi 89,5 mln zł netto. Termin zakończenia prac nad projektem przypada na 31 stycznia 2019 r." - czytamy w komunikacie. 8 lutego br. Mostostal Zabrze podał, że podpisał z BASF Polska list

Spółka Mostostalu Zabrze z najkorzystniejszą ofertą w przetargu za 20,4 mln zł

' w trybie zaprojektuj i wybuduj" - czytamy w komunikacie. Wartość złożonej oferty wynosi 20,4 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje

Mostostal Zabrze sprzedał nieruchomości w Gliwicach za 14,9 mln zł netto

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 306 za

Spółka Mostostalu Zabrze przebuduje szpital w Katowicach za 19,1 mln zł netto

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostal Zabrze - zawarł z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu umowę, której

Mostostal Zabrze ma zlecenie offshore od MH Wirth warte szac. 19,7 mln zł netto

offshorowych. Liczymy więc, że podobnych zamówień będzie przybywać" - powiedział prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie. W ostatnich 17 latach Mostostal Zabrze dostarczył konstrukcje dla 22 wież wiertniczych na całym świecie w ramach projektów realizowanych przez

Mostostal Zabrze sprzedał nieruchomości Wytwórni Konstrukcji Stalowych

wpłynie na zmniejszenie przychodów grupy kapitałowej Mostostal Zabrze" - podsumowano w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną

Spółka Mostostalu Zabrze ma zamówienia od HZI warte ok. 8,7 mln euro netto

podania przyczyn. W takim przypadku HZI zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa

Mostostal Zabrze chce sprzedać Wytwórnię Konstrukcji Stalowych

podjęto w związku z realizacją działań prowadzonych w ramach reorganizacji grupy kapitałowej Mostostal Zabrze oraz optymalizacji jej majątku" - czytamy w komunikacie. Głównymi składnikami zakładu przeznaczonego do sprzedaży są nieruchomości gruntowe oraz budynki (hale

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na dostawę konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF Battery

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny dot. inwestycji w Krakowie

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z Air Liquide Global E&C Solutions France S.A. list intencyjny dotyczący realizacji zadania pn. "Rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza w Krakowie"

Oferta konsorcjum spółki Most. Zabrze z najkorzystniejszą ofertą w Gliwicach

najkorzystniejsza w ramach postępowania prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach pod nazwą: "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane", podał Mostostal Zabrze. Wartość złożonej oferty wynosi 149,6 mln zł netto (183,9 mln zł brutto), z czego zakres

Mostostal Zabrze miał wstępnie 11,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 613,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 11,2 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Podstawowe skonsolidowane dane finansowe za rok 2018

Spółka Mostostalu Zabrze ma ugodę z GDDKiA ws. dodatkowego wynagrodzenia

odcinka autostrady A4, podała spółka. PRInż ma otrzymać łącznie 7 286 411,24 zł brutto. "Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, że 20 lipca 2020 r. spółka zależna - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. (PRInż) zawarła ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Generalnym

K. Jędrzejewski i jego spółka ogłosili wezwanie na 34% akcji Mostostalu Zabrze

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Krzysztof Jędrzejewski (posiadający 31,93% udziału w kapitale zakładowym Mostostalu Zabrze) i KMW Investment (nieposiadająca żadnych akcji spółki) zawarli porozumienie i ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal

Zarząd Mostostalu Zabrze powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie

. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz

Elektrobudowa: Do spółki wpłynęły trzy oferty Mostostal Zabrze Elektro

dopuszczalny przepisami prawa do spółki wpłynęły trzy oferty złożone przez Mostostal Zabrze Elektro, podała spółka "Pierwsza oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Druga oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Trzecia oferta dotyczy nabycia udziałów spółki zależnej"

Spółka zależna Mostostalu Zabrze zbuduje Selgros w Mysiadle

budowy obiektu. Zakończenie robót zaplanowane jest na 25 sierpnia 2017 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną

Mostostal Zabrze: Zamawiający rozwiązał umowę na roboty przy bazie w Redzikowie

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Wood Environment & Infrastructure Solutions rozwiązał umowę z Mostostalem Zabrze, dotyczącą robót w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, podał Mostostal Zabrze. "Mostostal Zabrze "otrzymał od

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę ze szpitalem w Zielonej Górze na 81,3 mln zł

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego zawarło ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze umowę na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu, podał Mostostal Zabrze. Wartość

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na prace przy EC Zabrze za 18 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostal Zabrze podpisało umowę na prace przy elektrociepłowni w Zabrzu o wartości 18 mln zł netto, poinformowała spółka. "Konsorcjum firm Mostostal Zabrze oraz Mostostal Zabrze Gliwickie

Mostostal Zabrze miał szacunkowo 2,1 mln zł zysku netto w I kw.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 152,3 mln zł przychodów w I kw. 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Zarząd Mostostalu Zabrze informuje, iż szacunkowe

Konsorcjum spółki Mostostalu Zabrze ma umowę na centrum medyczne za 21,4 mln zł

wynagrodzenie brutto przypadające na GPBP wyniesie ok. 14 mln zł. "Termin zakończenia realizacji umowy wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót przypada na marzec 2021 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje

Mostostal Zabrze ma umowę na prace w Elektrowni Opole za szac. 48 mln zł netto

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Balcke-Dürr Polska umowę na demontaż i montaż oraz wykonanie prac antykorozyjnych elektrofiltrów na blokach 1-4 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole za

Spółka zależna Mostostalu Zabrze dostarczy elementy huty szkła za 4,4 mln euro

przysługującego Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe z tytułu realizacji umowy wynosi 4,4 mln euro netto" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia prac przewidzianych umową przypada na wrzesień 2018 r., podano także. "W ramach realizacji ww

Mostostal Zabrze chce wydzielić i sprzedać oddział 'Ocynkownia w Opolu'

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął decyzję o wydzieleniu w ramach swojej spółki zależnej Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w postaci Oddziału "Ocynkownia w Opolu", a następnie przeprowadzeniu

ArcelorMittal zawiesił umowę realizowaną przez spółkę Mostostalu Zabrze

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze i lider konsorcjum realizującego umowę na zaprojektowanie, prefabrykację i instalację nowej linii technologicznej dla gięcia profili "V" z przeznaczeniem

Mostostal Zabrze RP ma umowę z ArcelorMittal Poland za niemal 14,5 mln zł netto

chłodniczych oraz zestawów dyszowych w ramach prac modernizacyjnych Wielkiego Pieca Nr 5 w Krakowie". "Wartość umowy wynosi: 14 495 920 zł netto. Termin realizacji umowy: 19 lipca 2016 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje

Konsorcjum spółki Mostostalu Zabrze z umową na prace w Tychach za 105 mln zł

. Termin rozpoczęcia prac wyznaczono na 11 stycznia 2016 r., a zakończenia i podpisania protokołu odbioru końcowego - do 30 czerwca 2017 r., czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego

Spółka Mostostalu Zabrze przebuduje stadion w Świętochłowicach za 31,5 mln zł

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarł umowę z Gminą Świętochłowice na przebudowę stadionu żużlowego, podała spółka. Wartość umowy do 31,5 mln zł netto

Mostostal Zabrze powołał nowy zarząd na kolejną kadencję

Dariusza Pietyszuka (Pietyszuk) oraz pana Jarosława Pietrzyka (Pietrzyk)" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną

Mostostal Zabrze zwiększył limit na gwarancje w KUKE do 40 mln zł

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał aneks do umowy generalnej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów (KUKE) o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, na mocy którego zwiększono limit odnawialny na gwarancje do kwoty 40 mln zł (z 25 mln zł

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na Centrum Informatyczne PŚ za 12 mln zł netto

Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu'" - głosi komunikat. Wartość umowy to 15.108.968,48 zł brutto, 12.283.714,21zł netto. Termin realizacji umowy: 1 marca 2016 r., podano również. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu

Mostostal Zabrze miał wstępnie 5,6 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 276,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 5,6 mln zł zysku netto w I półroczu 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Mostostal podał też, że wynik z działalności

Mostostal Zabrze i jego spółka zal. mają umowy w Niemczech na min. 75 mln zł

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze oraz jego spółka zależna Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe podpisali dwie umowy w Niemczech o łącznej szacunkowej wartości min. ok. 75 mln zł, podał Mostostal w dwóch odrębnych komunikatach. MZ

Oferta Mostostalu Zabrze za 23,6 mln zł netto wybrana przez Uniwersytet Opolski

23,6 mln zł netto. Zamówienie zostanie zrealizowane w czterech etapach, a wymagany maksymalny termin realizacji ostatniego etapu został określony na 15 marca 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu

Mostostal Zabrze: Wartość umowy z Kinetics Technology wzrosła do 37,1 mln zł

Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł kolejny aneks do umowy z Kinetics Technology S.p.A. na roboty budowlane, montaż elementów prefabrykowanych oraz roboty elektryczne w obszarze zw. DCU (Delayed Coking Unit) w ramach projektu EFRA Grupy Lotos, zwiększający

Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,3 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2018 r.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 138,9 mln zł przychodów w I kw. 2018 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. "Podstawowe szacunkowe skonsolidowane dane finansowe

Spółka Mostostalu Zabrze sprzedała hotel w Gliwicach

. "Proces sprzedaży hotelu Piast jest jednym z elementów reorganizacji majątku grupy kapitałowej Mostostal Zabrze S.A. (...) mającej na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich oraz majątku" - czytamy w komunikacie

Dariusz Pietyszuk został powołany na prezesa Mostostalu Zabrze

. Dariusz Pietyszuk - prezes zarządu, 2. Jarosław Pietrzyk - wiceprezes zarządu" ? czytamy w komunikacie. Dariusz Pietyszuk dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa spółki. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla

Mostostal Zabrze ma umowę na 24,2 mln zł netto z Kinetics w ramach EFRA

24.281.094 zł netto, podano także. Zakończenie prac określono na 20 grudnia 2017 r., podano w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa

Umowa konsorcjum z Mostostalem Zabrze na prace dla Taurona warta 89 mln zł netto

800 w Zakładzie Górniczym Janina to 88,9 mln zł netto, podał Mostostal Zabrze. "Wartość umowy dla konsorcjum wynosi 88,9 mln zł netto, w tym dla GPBP przypada 49,44% całkowitej wartości umowy natomiast dla Siemag 50,56%" - czytamy w komunikacie

Strategia Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 nie wyklucza akwizycji

Zabrze działających w trybie projektowym, zwanych łącznie MZP [...]. Aby nie eksponować Grupy Mostostal Zabrze na nadmierne ryzyko będziemy oferowali albo nowe usługi na obecnych rynkach, albo obecne usługi na nowych rynkach. Nie będziemy wchodzili z nowymi usługami na nowe rynki, ponieważ to generuje

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na prace na stadionie w Zabrzu za 11,7 mln zł

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarło ze spółką Stadion w Zabrzu umowę na prace za 11,68 mln zł netto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest

Spółka zależna Mostostalu Zabrze nie sprzeda teraz nieruchomości za 12,3 mln zł

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP) odstąpiła od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości ze spółką Nordhale Investments, podała spółka

Mostostal Zabrze miał szacunkowo 3,7 mln zł skons. zysku netto w III kw.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 167,1 mln zł przychodów w III kw. 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wynik z działalności operacyjnej grupy w III kw. br

Mostostal Zabrze: Zamawiający chce przejąć roboty przy bazie w Redzikowie

protokołów za należycie wykonane roboty" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze wyraża gotowość do dalszego wykonywania robót znajdujących się w finalnej fazie, zgodnie z warunkami umowy. Na dzień 1 czerwca 2018 r. stan zaawansowania robót wykonanych przez emitenta

Mostostal Zabrze zwiększył udział w kapitale zakł. PI Biprohut do 99%

. reorganizacji grupy kapitałowej Mostostal Zabrze S.A., mających na celu między innymi rozwój kompetencji projektowych w ramach grupy kapitałowej poprzez utworzenie silnej jednostki technologiczno-projektowej na bazie funkcjonującego w ramach Grupy PI Biprohut" - czytamy w komunikacie

Mostostal Zabrze RP ma umowę na prace w Czechach za ok. 11,9 mln zł netto

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZ RP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, ma umowę z TECHNIP Benelux B.V. z siedzibą w Zoetermeer, Holandia na 11,85 mln zł netto, podał Mostostal. "Przedmiot umowy: "

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze skierował do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., podała spółka. "

Mostostal Zabrze ma innego potencjalnego nabywcę jednej z działek w woj. śląskim

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odstąpił od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Katowicach przy ul. Lwowskiej, zawartej ze spółką Jasperville Investments z Grupy Pinnacle, podała spółka. Jednocześnie Mostostal zawarł z innym podmiotem zewnętrznym

Mostostal Zabrze podpisał z Nitroerg umowę o wartości 70,23 mln zł netto

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z Nitroerg umowę na generalne wykonawstwo instalacji do produkcji Nitrocetu oraz instalacji do zatężania kwasu ponitracyjnego za 70,22 mln zł netto, podała spółka. ?Wartość umowy wynosi 19 570

Backlog Mostostalu Zabrze na koniec I kw. 2018 r. wynosił 476,7 mln zł

. wobec 159,16 mln zł rok wcześniej. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje

Mostostal Zabrze wykona prace dla Hitachi Zosen Innova za ok. 58,6 mln zł netto

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł umowę z Hitachi Zosen Inova AG, na podstawie której wykona prace montażowe w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel w Wielkiej Brytanii za ok. 11,7 mln GBP netto (ok. 58,6 mln zł netto), podała spółka

Mostostal Zabrze sprzedał spółce FAM zakład w Opolu za 27,7 mln zł

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZPR), spółka zależna od Mostostalu Zabrze, podpisała ze spółką FAM umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu zlokalizowanego w Opolu wykonującego usługi cynkowania

Backlog Mostostalu Zabrze wynosi niemal 1,3 mld zł

zł, z czego 462 mln zł stanowi wartość podpisanych kontraktów" ? czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska

Oferta Mostostalu Zabrze za 31,9 mln zł netto wybrana w przetargu Świętochłowic

Skałka wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie" - czytamy w komunikacie. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to kwiecień 2019 r., podano także. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu

Świętochłowice unieważniły przetarg, w którym wygrała oferta Most. Zabrze

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze otrzymał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Mostostal Zabrze ma list intenc. z BASF ws. rozbudowy fabryki za ok. 90 mln zł

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z BASF Polska list intencyjny, z na mocy którego zostanie zawarta umowa na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska w Środzie Śląskiej w ramach

Oferta Mostostalu Zabrze na ponad 70 mln zł najkorzystniejsza w przetargu KGHM

70 mln zł" ? czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą

Mostostal Zabrze rozważa zawarcie porozumienia w sporze ws. kontraktu w RPA

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze rozpoczął kolejny etap negocjacji w sprawie ostatecznego rozliczenia finansowego kontraktów na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi w RPA i rozważa zakończenie sporu przez

Mostostal Zabrze zwiększył wartość umowy z Kinetics Technology do 23,2 mln zł

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał aneks do kontraktu z firmą Kinetics Technology na dostawę i montaż zbiorników w ramach projektu Efektywna Rafinacja, tj. inwestycji realizowanej przez Grupę Lotos w instalację opóźnionego koksowania wraz z instalacjami

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na prace na stadionie w Zabrzu za 10,35 mln zł

Warszawa, 22.01.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła ze Stadionem w Zabrzu jako inwestorem umowę na realizację prac w garażu podziemnym stadionu za 8,42 mln zł netto (10,35

Mostostal Zabrze:Aktualizacja wyceny kontraktu obniży wynik o 19,9 mln zł w 2016

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2016 r. o kwotę 19,9 mln zł, podała spółka. "W

Mostosal Zabrze wybuduje halę produkcyjną za ponad 47 mln zł netto

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł z firmą Aero Gearbox International Poland Sp. z o.o. umowę na budowę hali produkcyjnej wraz z częścią biurowo-socjalną o wartości 47,48 mln zł netto, podała spółka. "Zarząd Mostostalu

Mostostal Zabrze ma umowę na prace dla KGHM za 13,7 mln zł netto

30 września 2016 r., czytamy w komunikacie. Zlecenie zostało zawarte w ramach umowy ramowej z 20 maja 2013 r. Aktualna, łączna wartość zleceń Mostostalu w ramach tej umowy wynosi 179 mln zł netto. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane

Mostostal Zabrze miał wstepnie 2,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r.

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 185,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 3,7 mln zł zysku operacyjnego i 2,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Wstępne skonsolidowane dane za

Mostostal Zabrze ma nowe uzgodnienia dot. kontraktów w ramach projektu EFRA

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze dokonał z firmą Kinetics Technology S.p.A. uzgodnień na piśmie dotyczących kontraktów realizowanych w ramach projektu EFRA (Efektywna Rafinacja) tj. inwestycji Grupy Lotos, związanych z opóźnieniami realizacji całego projektu

GPW zakwalifikowała 40 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

Minerals, Interbud-Lublin, IQ Partners, Korporacja Budowlana Dom, Lark.pl, Milkiland, Mostostal Zabrze, New World Resources, Open Finance, PBG, PBS Finanse, Qumak, Redwood Holding, Regnon, Reinhold Europe, Resbud, Sadovaya Group, Sco-Pak, TXM, Wilbo, Zastal i Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice

Alstom Transport zwiększył zamówienie w spółce Mostostalu Zabrze do 4,4 mln euro

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Alstom Transport zwiększył wartość zamówienia na dostawę konstrukcji stalowych wózków kolejowych przez Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe (MZKP) do 4,4 mln euro (19,7 mln zł) z 1,6 mln euro wcześniej, podała spółka

Konsorcjum spółki Mostostalu Zabrze zbuduje Galerię Głogovia za 38 mln zł netto

664 471,84 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz

Mostostal Zabrze otrzymał rozszerzenie o 85 mln zł pozwu ws. Stadionu Śląskiego

Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze otrzymał pismo procesowe dotyczące rozszerzenia powództwa wniesionego przez Województwo Śląskie do Sądu Okręgowego w Katowicach o zasądzenie na solidarnie od Mostostal Zabrze, Hochtief Polska oraz Hochtief Solutions dodatkowej