mostostal zabrze

Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ew. przejęcia kontraktów Elektrobudowy

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze ocenia, że jest dobrze przygotowany do ewentualnego przejęcia działalności kontraktowej Elektrobudowy, dzięki m.in. posiadanym kompetencjom w przeprowadzaniu restrukturyzacji spółek, poinformował ISBnews prezes Dariusz Pietyszuk

Mostostal Zabrze chce w przyszłości wypłacać dywidendę

Pietyszuk podczas konferencji prasowej. "Naszym przyszłościowym celem jest wypracowanie dużych zysków i wypłacanie dywidend" - dodał. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego

Mostostal Zabrze chce brać udział w konsolidacji branży w Polsce

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze w okresie realizacji strategii na lata 2020-2022 chce brać udział w konsolidacji branży i dokonywać akwizycji w Polsce - np. zespołów projektowych, poinformował ISBnews prezes Dariusz Pietyszuk. "

Elektrobudowa: Do spółki wpłynęły trzy oferty Mostostal Zabrze Elektro

dopuszczalny przepisami prawa do spółki wpłynęły trzy oferty złożone przez Mostostal Zabrze Elektro, podała spółka "Pierwsza oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Druga oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Trzecia oferta dotyczy nabycia udziałów spółki zależnej"

Mostostal Zabrze ma umowę dot. sprzedaży nieruchomości w Katowicach 

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Miedzianej 15 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli za łączną cenę netto stanowiącą

Mostostal Zabrze sprzedał nieruchomości Wytwórni Konstrukcji Stalowych

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej Wytwórnią Konstrukcji Stalowych, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach, za łączną cenę sprzedaży 7,65 mln zł netto, podała spółka

Mostostal Zabrze chce sprzedać Wytwórnię Konstrukcji Stalowych

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Mostostal Zabrze podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży Wytwórni Konstrukcji Stalowych, należącej do spółki zależnej - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), poinformowała spółka. "Decyzję tę

Mostostal Zabrze zakłada zakończenie scalenia akcji na początku października

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zakłada, że proces scalenia akcji w stosunku 2:1 zakończy się najpóźniej na paczątku października br., poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. "Proces związany ze scaleniem akcji, zgodnie z podjętą

Mostostal Zabrze: Świętochłowice odstąpiły od umowy na przebudowę stadionu

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała oświadczenie Gminy Świętochłowice o odstąpieniu od umowy na I etap przebudowy stadionu żużlowego wraz z zapleczem, podała spółka

Mostostal Zabrze ma kolejną umowę z Alstom Transport, wartą 2,4 mln euro netto

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu "Barcelona Linia nr 1" złożone w ramach

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z

Mostostal Zabrze wykona prace w spalarni odpadów w Finlandii za ok. 4,6 mln euro

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) otrzymała od niemieckiej Steinmüller Babcock Environment zamówienie na dostawę, prefabrykację i montaż rurociągów, dostawę i montaż podpór wraz z malowaniem w

Mostostal Zabrze: PORR wstrzymał kontrakt ze spółką zal. na budowę mostu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała z PORR GmbH &Co. KGaA (PORR) pismo zawierające oświadczenie o wstrzymaniu prac i zakończeniu kontraktu dot. montażu konstrukcji stalowej nośnej mostu w

Mostostal Zabrze miał wstępnie 2,2 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 131,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,2 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. "Wstępne podstawowe dane finansowe grupy

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych dotyczących taboru kolejowego dla realizacji projektu RER NG (Réseau Express R

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu Grand Paris Express (GPE), złożone w ramach umowy ramowej

Mostostal Zabrze chce płacić dywidendę, ale w recesji to może być trudniejsze

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze chce być spółką dywidendową, jednak w okresie realizacji strategii na lata 2020-2022, który będzie pokrywał się z recesją w gospodarce, dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami może być trudniejsze, poinformował ISBnews prezes

Mostostal Zabrze miał 10,09 mln zł zysku netto, 20,42 mln zł EBIT w 2019 r.

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Mostostal Zabrze miał 2,07 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł zysku EBIT w I kw.

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotowało 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mostostal Zabrze celuje w dojście do 20 mln zł zysku netto w strategii 2020-2022

zagranicznych (protekcjonizm)" - czytamy w prezentacji. "Podkreślamy związek wyniku i przepływów pieniężnych. Odbudowaliśmy stabilną pozycję gotówkową grupy Mostostal Zabrze - zmniejszyliśmy zadłużenie netto do niewielkiego poziomu i poprawiliśmy strukturę zadłużenia. Tę

Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,4 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 153,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 3,4 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Wstępne podstawowe dane finansowe grupy

Mostostal Zabrze ma porozumienie z HZI ws. współpracy strategicznej

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze (MZ) zawarł z Hitachi Zosen Inova AG (HZI) porozumienie, które ustala ogólne zasady rozpoczęcia nowej, długoterminowej, strategicznej współpracy pomiędzy MZ a HZI, jak również ustala ugodowo zasady rozwiązania sporu dotyczącego

Mostostal Zabrze wykona prace na potrzeby instalacji kwasu azot. we Włocławku

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych, prefabrykację i montaż rurociągów, montaż urządzeń oraz prace izolacyjne w

Mostostal Zabrze chce pokazać 3-letnią strategię na przełomie 2019/2020

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze pracuje nad 3-letnią strategią rozwoju i zamierza ją opublikować pod koniec br. lub na początku przyszłego roku, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. "Planujemy ją opublikować na przełomie roku

Mostostal Zabrze miał wstępnie 4,7 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 4,7 mln zł zysku netto w I połowie 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 8,6 mln zł, przychody ze sprzedaży sięgnęły 299,7 mln zł, podano w

Mostostal Zabrze miał wstępnie 2,3 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka. Skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej wyniósł 7,4 mln zł, zysk brutto 3,6 mln zł, a

Mostostal Zabrze spodziewa się wzrostu udziału eksportu w l. 2020-2022

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze spodziewa się, że udział eksportu w sprzedaży ogółem będzie istotnie rósł w okresie realizacji strategii na lata 2020-2022, wobec 36% udziału zagranicy w 2019 r., poinformował ISBnews prezes Dariusz Pietyszuk. Spodziewa się on

Mostostal Zabrze: Zamawiający chce przejąć roboty przy bazie w Redzikowie

protokołów za należycie wykonane roboty" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze wyraża gotowość do dalszego wykonywania robót znajdujących się w finalnej fazie, zgodnie z warunkami umowy. Na dzień 1 czerwca 2018 r. stan zaawansowania robót wykonanych przez emitenta

Mostostal Zabrze miał 2,19 mln zł zysku netto, 7,41 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mostostal Zabrze ma zlecenie offshore od MH Wirth warte szac. 19,7 mln zł netto

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe podpisał kolejne umowy z norweską MH Wirth na dostawy konstrukcji stalowych dla projektów AWILCO i AWILCO II o szacunkowej wartości 5,2 mln USD netto (ok. 19,7 mln zł), podał Mostostal. Kontrakty

Mostostal Zabrze chce wydzielić i sprzedać oddział 'Ocynkownia w Opolu'

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął decyzję o wydzieleniu w ramach swojej spółki zależnej Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w postaci Oddziału "Ocynkownia w Opolu", a następnie przeprowadzeniu

Mostostal Zabrze widzi szanse na utrzymanie r/r wyników w całym 2019 r.

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze ocenia, że ubiegłoroczne przychody i wyniki są "do utrzymania" w tym roku, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. Kolejny rok, w kontekście posiadanego przez grupę portfela zamówień, Pietyszuk postrzega jako "

Mostostal Zabrze odstąpił od umowy z Hitachi Zosen Inova

Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odstąpił od umowy zawartej z Hitachi Zosen Inova AG (HZI) dotyczącej montażu dwóch kotłów parowych w zakresie konstrukcji stalowej części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Energy

Mostostal Zabrze miał szacunkowo 2,1 mln zł zysku netto w I kw.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 152,3 mln zł przychodów w I kw. 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Zarząd Mostostalu Zabrze informuje, iż szacunkowe

Mostostal Zabrze miał wstępnie 11,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 613,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 11,2 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Podstawowe skonsolidowane dane finansowe za rok 2018

Mostostal Zabrze chce pozyskać jeszcze ok. 40 mln zł ze sprzedaży nieruchomości

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze spodziewa się, że w przyszłym roku zakończy optymalizację majątku trwałego w zakresie sprzedaży zbędnych nieruchomości, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. Do pozyskania w ten sposób pozostało spółce ok. 40 mln zł, z czego ok

Mostostal Zabrze powołał nowy zarząd na kolejną kadencję

Dariusza Pietyszuka (Pietyszuk) oraz pana Jarosława Pietrzyka (Pietrzyk)" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną

Mostostal Zabrze miał 11,08 mln zł zysku netto, 22,9 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 11,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 80,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mostostal Zabrze chciałby zatrudnić 200 osób, sięga po pracowników z Bangladeszu

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze ocenia swój deficyt pracowników na ok. 200 osób. By mu zaradzić, sięga m.in. po pracowników z Bangladeszu, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. "W pewnym momencie siła robocza to był czynnik

Mostostal Zabrze: II półrocze będzie mocniejsze sprzedażowo

będą lepsze, takie jak 2014 r." - powiedział. W I poł. roku spółka miała 7,3% marży brutto ze sprzedaży wobec 9,2% rok wcześniej. Wiceprezes poinformował także, że kontrakty do pozyskania w najbliższym okresie przez Mostostal Zabrze są warte ok

Mostostal Zabrze liczy na wzrost przychodów r/r w 2019 r.

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze ocenia, że bieżący rok będzie rokiem rozwoju, z rosnącymi w ujęciu r/r przychodami, kontynuacją satysfakcjonujących marż i nadzieją na poprawę wyniku netto, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. "

Mostostal Zabrze spodziewa się poprawy wyników r/r w 2019 r.

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze spodziewa się w tym roku poprawy przychodów i wyniku netto w ujęciu r/r, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. "Pierwszy kwartał jest zwykle najsłabszy w roku. Patrząc na nasz portfel zleceń

Mostostal Zabrze sprzedał nieruchomości w Gliwicach za 14,9 mln zł netto

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 306 za

Mostostal Zabrze miał 2,05 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mostostal Zabrze podtrzymuje plany wypłacania dywidendy

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podtrzymuje plany wypłacania dywidendy w związku ze spodziewanym napływem środków do spółki, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk. "Wspominaliśmy już od dawna, że będziemy starali się płacić

Mostostal Zabrze miał 4,52 mln zł zysku netto, 8,63 mln zł EBIT w I poł. 2019 r.

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 4,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mostostal Zabrze ma umowę na prace w Elektrowni Opole za szac. 48 mln zł netto

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Balcke-Dürr Polska umowę na demontaż i montaż oraz wykonanie prac antykorozyjnych elektrofiltrów na blokach 1-4 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole za

Mostostal Zabrze miał 3,73 mln zł zysku netto, 3,76 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 3,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mostostal Zabrze miał szacunkowo 3,7 mln zł skons. zysku netto w III kw.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 167,1 mln zł przychodów w III kw. 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wynik z działalności operacyjnej grupy w III kw. br

Mostostal Zabrze: Zamawiający rozwiązał umowę na roboty przy bazie w Redzikowie

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Wood Environment & Infrastructure Solutions rozwiązał umowę z Mostostalem Zabrze, dotyczącą robót w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, podał Mostostal Zabrze. "Mostostal Zabrze "otrzymał od

Mostostal Zabrze miał wstępnie 5,6 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 276,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 5,6 mln zł zysku netto w I półroczu 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Mostostal podał też, że wynik z działalności

Mostostal Zabrze liczy na utrzymanie poziomu sprzedaży w 2017 r.

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze liczy na utrzymanie wartości sprzedaży w 2017 r. na podobnym poziomie, jak w bieżącym roku, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Janik. Spółka zakłada też utrzymanie obecnej rentowności w kolejnych okresach

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze skierował do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., podała spółka. "

Mostostal Zabrze ma umowę z BASF na rozbudowę fabryki za ok. 89,5 mln zł netto

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z BASF Polska umowę o wartości 89,5 mln zł netto na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej, w ramach projektu "Kopernik"

Mostostal Zabrze miał 5,57 mln zł zysku netto, 14,39 mln zł EBIT w I poł. 2018

\Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mostostal Zabrze zakłada wypłatę dywidendy za 2016 r.

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zakłada wypłatę dywidendy w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk. "W tym roku się wstrzymaliśmy [z wypłatą], ale w przyszłym roku już byśmy chcieli ją przeprowadzić. Pod

Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,3 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2018 r.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 138,9 mln zł przychodów w I kw. 2018 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. "Podstawowe szacunkowe skonsolidowane dane finansowe

Mostostal Zabrze miał 79,79 mln zł w straty netto 2017 r., -75,61 mln zł EBIT

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 79,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 22,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Strata netto po

Mostostal Zabrze miał 3,3 mln zł zysku netto, 6,99 mln zł zysku EBIT w I kw.

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mostostal Zabrze: Wartość umowy z Kinetics Technology wzrosła do 37,1 mln zł

Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł kolejny aneks do umowy z Kinetics Technology S.p.A. na roboty budowlane, montaż elementów prefabrykowanych oraz roboty elektryczne w obszarze zw. DCU (Delayed Coking Unit) w ramach projektu EFRA Grupy Lotos, zwiększający

Mostostal Zabrze ma nowe uzgodnienia dot. kontraktów w ramach projektu EFRA

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze dokonał z firmą Kinetics Technology S.p.A. uzgodnień na piśmie dotyczących kontraktów realizowanych w ramach projektu EFRA (Efektywna Rafinacja) tj. inwestycji Grupy Lotos, związanych z opóźnieniami realizacji całego projektu

Mostostal Zabrze ma list intenc. z BASF ws. rozbudowy fabryki za ok. 90 mln zł

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z BASF Polska list intencyjny, z na mocy którego zostanie zawarta umowa na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska w Środzie Śląskiej w ramach

Mostostal Zabrze rozważa powrót m.in. do Wielkiej Brytanii

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze obserwuje szereg rynków zagranicznych pod kątem wejścia lub powrotu do działalności, m.in. Wielką Brytanię, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk. "Jak chodzi o Wielką Brytanię - rozważamy

Mostostal Zabrze miał wstępnie 79,9 mln zł skons. straty netto w 2017 r.

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 79,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 650,4 mln zł przychodów w 2017 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. "Podstawowe szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za

Mostostal Zabrze sprzedał spółce FAM zakład w Opolu za 27,7 mln zł

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZPR), spółka zależna od Mostostalu Zabrze, podpisała ze spółką FAM umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu zlokalizowanego w Opolu wykonującego usługi cynkowania

Mostostal Zabrze GPBP ma umowę z Uniwersytetem Opolskim za 23,6 mln zł netto

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała umowę z Uniwersytetem Opolskim na modernizację obiektu dydaktycznego, podał Mostostal Zabrze. Wartość umowy wynosi 23,6 mln

Mostostal Zabrze liczy na rozwój współpracy z Alstomem

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze nawiązał współpracę z Alstom Transport w zakresie produkcji elementów pojazdów szynowych i liczy, że ta kooperacja rozwinie się, dając "kilkadziesiąt milionów złotych przychodów rocznie" w perspektywie 1-2 lat

Mostostal Zabrze otrzymał rozszerzenie o 85 mln zł pozwu ws. Stadionu Śląskiego

Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze otrzymał pismo procesowe dotyczące rozszerzenia powództwa wniesionego przez Województwo Śląskie do Sądu Okręgowego w Katowicach o zasądzenie na solidarnie od Mostostal Zabrze, Hochtief Polska oraz Hochtief Solutions dodatkowej

Mostostal Zabrze miał wstepnie 2,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r.

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 185,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 3,7 mln zł zysku operacyjnego i 2,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Wstępne skonsolidowane dane za

Mostostal Zabrze zwiększył wartość umowy z Kinetics Technology do 23,2 mln zł

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał aneks do kontraktu z firmą Kinetics Technology na dostawę i montaż zbiorników w ramach projektu Efektywna Rafinacja, tj. inwestycji realizowanej przez Grupę Lotos w instalację opóźnionego koksowania wraz z instalacjami

Strata netto Mostostal Zabrze wyniosła 22,8 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 22,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Mostostal Zabrze spodziewa się dobrego poziomu sprzedaży w tym roku

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) ? Mostostal Zabrze spodziewa się satysfakcjonującego poziomu przychodów w tym roku, choć nie uda się raczej powtórzyć wyniku sprzedaży osiągniętego w 2014 r. Kolejne lata powinny być bardzo dobre, poinformował wiceprezes spółki Dariusz Pietyszuk

Mostostal Zabrze wykona prace dla Hitachi Zosen Innova za ok. 58,6 mln zł netto

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł umowę z Hitachi Zosen Inova AG, na podstawie której wykona prace montażowe w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel w Wielkiej Brytanii za ok. 11,7 mln GBP netto (ok. 58,6 mln zł netto), podała spółka

Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,7 mln zł skons. zysku netto w II kwartale

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 189,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. "Dane za II kwartał 2017: skonsolidowane przychody

Mostostal Zabrze liczy na sprzedaż nieruchomości za 15 mln zł do końca roku

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze liczy na zamknięcie do końca roku sprzedaży nieruchomości wartych ok. 15 mln zł w ramach optymalizacji majątku trwałego, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk. "Chcielibyśmy do końca roku

Mostostal Zabrze chce utrzymywać ok. 40-proc. udział eksportu w przychodach

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze chce utrzymywać udział eksportu w przychodach na poziomie ok. 40% w kolejnych kwartałach, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Janik. "Chcielibyśmy poziom eksportu utrzymywać w granicach 40% i

Mostostal Zabrze planuje zbyć nieruchomości warte ok. 55 mln zł do końca 2018 r.

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zakłada, że w 2018 r. zamknie proces zbywania nieruchomości o łącznej wartości ok. 55 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Janik. "Jedna istotna transakcja powinna się domknąć do końca

Mostostal Zabrze zwiększył udział w kapitale zakł. PI Biprohut do 99%

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł z Elektrobudową umowę nabycia 2 441 udziałów Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Biprohut, które łącznie stanowią 23,07% udziału w kapitale zakładowym oraz 22,79% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników, podała

Mostostal Zabrze ma innego potencjalnego nabywcę jednej z działek w woj. śląskim

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odstąpił od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Katowicach przy ul. Lwowskiej, zawartej ze spółką Jasperville Investments z Grupy Pinnacle, podała spółka. Jednocześnie Mostostal zawarł z innym podmiotem zewnętrznym

Mostostal Zabrze ma umowę na 24,2 mln zł netto z Kinetics w ramach EFRA

Warszawa, 22.04.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł z firmą Kinetics Technology umowę na roboty budowlane, montaż elementów prefabrykowanych oraz roboty elektryczne w obszarze zw. DCU (Delayed Coking Unit) w ramach projektu EFRA, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi

Mostostal Zabrze zwiększy sprzedaż r/r w 2016, w kolejnym roku może być płasko

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze powinien zwiększyć sprzedaż w ujęciu rocznym w całym 2016 r., przekraczając poziom 800 mln zł przychodów, wobec 760 mln zł rok wcześniej. Zarząd spodziewa się jednak, że w kolejnym roku sprzedaż zachowa się "płasko" ze

Mostostal Zabrze RP ma umowę z ArcelorMittal Poland za niemal 14,5 mln zł netto

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - ma umowę z ArcelorMittal Poland o wartości niemal 14,5 mln zł netto, podał Mostostal. Przedmiotem umowy jest "Demontaż i montaż płyt

Mostostal Zabrze rozważa zawarcie porozumienia w sporze ws. kontraktu w RPA

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze rozpoczął kolejny etap negocjacji w sprawie ostatecznego rozliczenia finansowego kontraktów na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi w RPA i rozważa zakończenie sporu przez

Mostostal Zabrze podpisał z Nitroerg umowę o wartości 70,23 mln zł netto

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z Nitroerg umowę na generalne wykonawstwo instalacji do produkcji Nitrocetu oraz instalacji do zatężania kwasu ponitracyjnego za 70,22 mln zł netto, podała spółka. ?Wartość umowy wynosi 19 570

Mostostal Zabrze zwiększył limit na gwarancje w KUKE do 40 mln zł

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał aneks do umowy generalnej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów (KUKE) o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, na mocy którego zwiększono limit odnawialny na gwarancje do kwoty 40 mln zł (z 25 mln zł

Mostostal Zabrze RP ma umowę na prace w Czechach za ok. 11,9 mln zł netto

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZ RP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, ma umowę z TECHNIP Benelux B.V. z siedzibą w Zoetermeer, Holandia na 11,85 mln zł netto, podał Mostostal. "Przedmiot umowy: "

Mostostal Zabrze oczekuje nieznacznej poprawy marży i znacznej przychodów w 2016

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze liczy na nieznaczną poprawę marży operacyjnej i znaczne zwiększenie przychodów w tym roku, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk. "Liczę na poprawę wyników operacyjnych - myślę, że marża

Mostostal Zabrze dokonał odpisu na 13 mln zł, który obciąża wynik 2015 r.

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zdecydował o dokonaniu odpisu w wysokości ok. 13 mln zł na należności z kontraktu w RPA z DBT Technologies, który przełoży się na skorygowanie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto za rok 2015, podała

Mostostal Zabrze: Na razie nie ma przesłanek do odpisu w zw. z kontraktem w RPA

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze liczy, że uniknie arbitrażu ws. spornych roszczeń i tym samym konieczności dokonania odpisu w kwocie ok. 13,5 mln zł na należności z kontraktu w RPA z DBT Technologies. Według wiceprezesa Dariusza Pietyszuka, na razie nie ma

Mostostal Zabrze otrzymał 17 mln zł w ramach ugody ws. Altusa

zostały przez emitenta ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015. Aktualny wpływ środków pieniężnych będzie miał natomiast swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych bieżącego okresu" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze i jego spółka zal. mają umowy w Niemczech na min. 75 mln zł

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze oraz jego spółka zależna Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe podpisali dwie umowy w Niemczech o łącznej szacunkowej wartości min. ok. 75 mln zł, podał Mostostal w dwóch odrębnych komunikatach. MZ

Mostostal Zabrze ma umowę na prace dla KGHM za 13,7 mln zł netto

30 września 2016 r., czytamy w komunikacie. Zlecenie zostało zawarte w ramach umowy ramowej z 20 maja 2013 r. Aktualna, łączna wartość zleceń Mostostalu w ramach tej umowy wynosi 179 mln zł netto. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane

Mostostal Zabrze zakłada ok. 750 mln zł sprzedaży w latach 2015-2016

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podtrzymuje, że w całym 2015 r. będzie miał ok. 750 mln zł przychodów. Na przyszły rok zakłada podobny poziom sprzedaży, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Janik. Poziom inwestycji w 2016 r. spółka planuje na 15-20 mln zł

Mostostal Zabrze ma umowę na prace dla bloku w Jaworznie za szac.52 mln zł netto

Warszawa, 17.02.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł z Kopeksem jako zamawiającym umowę na zadanie inwestycyjne pn.: "Dostawa konstrukcji stalowej budynku kotłowni, LUVO oraz SCR" z przeznaczeniem dla bloku energetycznego realizowanego dla Tauron Wytwarzanie

Mostostal Zabrze ma ugodę w RPA, zapłaci inwestorowi 10,8 mln zł

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł ugodę z firmą DBT Technologies, dotyczącą ostatecznego rozliczenia kontraktów na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi w RPA. Zgodnie z zawartą ugodą Mostostal

Mostostal Zabrze wnioskuje o wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję za 2014 rok

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze wnioskuje o wypłatę kwoty 7,45 mln zł na dywidendę, co daje 0,05 zł na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka. Mostostal Zabrze odnotował 17,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Mostostal Zabrze - Holding miał 25,49 mln zł zysku netto

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 33,10 mln zł wobec 32,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 457,33 mln zł wobec 360,89 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I połowie 2009 roku spółka miała 17,1