mostostal wynagrodzenie

Spółka Mostostalu Zabrze podwykonawcą prac w Niemczech za szac.10,3 mln euro

Genesis w rafinerii Rhineland w Kolonii-Godorf w Niemczech za szacunkowo 10,3 mln euro netto, podał Mostostal. "Szacunkowa wartość umowy wynosi 10,3 mln euro netto, przy czym całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na podstawie rzeczywiście wykonanych prac

Konsorcjum Polimexu wybuduje kompleks mieszkaniowy w Warszawie za 36,67 mln zł

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Polimexu Mostostal i jego spółki zależnej Polimex Infrastruktura zawarło umowę z Projekt Echo -136 spółka z o.o., sp.k. z siedzibą w Kielcach na wykonanie stanu surowego kompleksu mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Ordona, podała

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienie od BASF warte ok. 22,7 mln zł netto

Battery Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie wyniesie ok. 22,7 mln zł netto. "Za realizację przedmiotu zamówienia MZRP otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości około 5,3 mln euro (około 22,7 mln zł), przy czym ostateczna wartość

Spółka Polimeksu ma umowę na konstrukcje dla Ostrołęki C za 42 mln zł netto

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Mostostal Siedlce, spółka zależna Polimeksu Mostostalu, zawarła umowę z GE Power na wykonanie i dostarczenie konstrukcji stalowych za 42 mln zł netto w związku z realizacją "Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW", podał

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie wyniesie ok. 12 mln zł netto. "Wskazane wyżej zamówienie jest pierwszym złożonym przez zamawiającego w ramach oferty MZRP na dostawę konstrukcji stalowej fabryki baterii BASF w Finlandii

Spółka Mostostalu Zabrze ma ugodę z GDDKiA ws. dodatkowego wynagrodzenia

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (PRInż), spółka zależna Mostostalu Zabrze zawarła ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny z ArcelorMittal Poland

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z ArcelorMittal Poland list intencyjny dotyczący realizacji zadania pn.: "Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej", podał

Oferta z udziałem spółki Polimeksu na 107 mln zł netto wybrana w przetargu PERN

-Mostostal. "Polimex Mostostal [...] otrzymał od PERN S.A. z siedzibą w Płocku wiadomość o wyborze oferty Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. złożonej razem z Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach jako najkorzystniejszej w ramach prowadzonego przez zamawiającego postępowania na

Mostostal Zabrze wykona prace na potrzeby instalacji kwasu azot. we Włocławku

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions umowę na dostawę i montaż konstrukcji stalowych, prefabrykację i montaż rurociągów, montaż urządzeń oraz prace izolacyjne w

Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ew. przejęcia kontraktów Elektrobudowy

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze ocenia, że jest dobrze przygotowany do ewentualnego przejęcia działalności kontraktowej Elektrobudowy, dzięki m.in. posiadanym kompetencjom w przeprowadzaniu restrukturyzacji spółek, poinformował ISBnews prezes Dariusz Pietyszuk

Polimex ma umowę na budowę farmy wiatrowej o mocy 60 MW za 43,05 mln zł brutto

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Polimex Budownictwo, spółka zależna Polimex Mostostal zawarł umowę z E&W na wykonanie farmy wiatrowej "Parku Wiatrowego Janikowo" o łącznej mocy 60 MW za 43,05 mln zł brutto, podał Polimex. "Przedmiotem

Konsorcjum ze spółką Polimeksu wykona zbiornik dla PERN za 50,98 mln zł netto

oczekiwania cystern na załadunek w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach za 50,98 mln zł netto, podał Polimex-Mostostal. "Wynagrodzenie na rzecz konsorcjum za wykonanie zadania jest zryczałtowane i wynosi łącznie 50 975 000 zł netto, z czego 25 727 684 zł netto przypada na NN

Mostostal Zabrze ma umowę na prace w Elektrowni Opole za szac. 48 mln zł netto

szacunkowo 48 mln zł netto, podał Mostostal. "Przedmiot umowy obejmuje 4 etapy - 4 elektrofiltry, przy czym zamawiający ma prawo do ustalenia kolejności realizowania etapów. Łączne szacunkowe wynagrodzenie za realizację umowy stanowi iloczyn podanych przez zamawiającego ilości

Spółka Mostostalu Zabrze ma zamówienia od HZI warte ok. 8,7 mln euro netto

podania przyczyn. W takim przypadku HZI zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny dot. inwestycji w Krakowie

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z Air Liquide Global E&C Solutions France S.A. list intencyjny dotyczący realizacji zadania pn. "Rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza w Krakowie"

Spółka Polimeksu wykona instalację visbreakingu dla PKN Orlen za 106,8 mln zł

Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku", podał Polimex. Wynagrodzenie za wykonanie zadania ma charakter zryczałtowany i wynosi 106 800 000 zł netto. "Umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 13 150 000 zł netto w przypadku potrzeby realizacji

Oferta Polimeksu za 91,6 mln zł netto wybrana na budowę kotłowni gazowej

na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.", poinformowała spółka. "Wynagrodzenie wykonawcy za realizację zadania wyniesie 91,6 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Polimex-Mostostal

Konsorcjum spółki Mostostalu Zabrze ma umowę na centrum medyczne za 21,4 mln zł

wynagrodzenie brutto przypadające na GPBP wyniesie ok. 14 mln zł. "Termin zakończenia realizacji umowy wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót przypada na marzec 2021 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje

Mostostal Warszawa pozwał Zakład Unieszkodliwiania Odpadów o zapłatę 90 mln zł

Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa doręczył do Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów o zapłatę 90,1 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za roboty wykonane przy budowie Zakładu Termicznego

Grupa Polimeksu ma umowę z Veolia Energia Poznań na kwotę ok. 36 mln zł netto

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal (jako partner konsorcjum), Polimex Energetyka (spółka zależna Polimeksu jako lider konsorcjum), oraz Energomontaż-Północ-Bełchatów (spółka zależna Polimeksu jako partner konsorcjum) ma umowę

Mostostal Warszawa wybuduje basen w Bydgoszczy za 24,4 mln zł brutto

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał z miastem Bydgoszcz umowę na wykonanie basenu z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze skierował do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., podała spółka. "

NCBR dopuściło konsorcjum Polimeksu do III fazy projektu badawczego Bloki 200+

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dopuściło konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal, Politechnika Warszawska, Transition Technologies oraz Energoprojekt-Warszawa do realizacji fazy III programu pod nazwą "Program Bloki

PGE: Termin oddania bloku nr 5 w Elektrowni Opole przesunięty na 15 VI 2019 r.

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) ? spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z generalnym wykonawcą, tj. konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako aneks do umowy na budowę bloków

Oferta spółki zal. Polimeksu-Mostostal za 65 mln zł wybrana w przetargu PERN-u

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Naftoremontu-Naftobudowy (spółki zależnej Polimeksu-Mostostal) i Agatu z wynagrodzeniem dla Naftoremontu-Naftobudowy wysokości 65 mln zł netto, okazała się najkorzystniejszej w przetargu dla PERN-u na budowę zbiorników

Spółka zależna Mostostalu Zabrze dostarczy elementy huty szkła za 4,4 mln euro

. Wartość umowy wynosi 4,4 mln euro netto, podano także. "Umowa dotyczy realizacji przez Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe prac w ramach ww. projektu w zakresie dostawy oraz montażu konstrukcji stalowych oraz montażu części technologicznej. Wartość wynagrodzenia

Konsorcjum Mostostalu Zabrze ma umowę na prace przy EC Zabrze za 18 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostal Zabrze podpisało umowę na prace przy elektrociepłowni w Zabrzu o wartości 18 mln zł netto, poinformowała spółka. "Konsorcjum firm Mostostal Zabrze oraz Mostostal Zabrze Gliwickie

Konsorcjum spółki Polimeksu ma umowę na prace dla PERN za 107 mln zł netto

Paliw nr 5 w Emilianowie oraz budowę zbiornika magazynowego 32 tys. m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach, podał Polimex. Wynagrodzenie za wykonanie zadań ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie 107 mln zł netto, z czego na

Polimex ma list intencyjny z nowym wykonawcą dokumentacji dot. bloku w Puławach

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Polimex Mostostal odstąpił od zawartej 15 listopada 2019 r. umowy ze spółką Inwat, której przedmiotem było wykonanie przez Inwat dokumentacji projektowej na potrzeby "Budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach"

Spółka zależna Mostostalu Zabrze dostarczy elementy dla ZAK za 42,95 mln zł

Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - zawarła umowę z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) na dostawę oraz trwałe zainstalowanie elementów służących do budowy linii pilotażowej do prowadzenia prac

Sąd nakazał GDDKiA wypłatę Polimeksowi 14,3 mln zł w zw. z niesłusznymi karami

konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Acciona Infraestrukturas wyrok. Sąd uwzględnił żądanie konsorcjum w całości, z czego na rzecz Polimex-Mostostal została zasądzona kwota 13 154 589,81 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwota 1 115 076,74 zł z tytułu

Konsorcjum ze spółką Polimeksu wybrane warunkowo do budowy terminala dla PERN

w Płocku", podał Polimex. Cena zaoferowana za realizację zamówienia wynosi 326,89 mln zł. "Z uwagi na fakt, że zamówienie realizowane będzie w konsorcjum, Naftoremont - Naftobudowa otrzyma 67,57% wynagrodzenia" - czytamy w komunikacie

Mostostala Warszawa ma aneks do umowy na roboty w Otwocku

. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy została powiększona do 21,57 mln zł brutto. "Na podstawie powyższego aneksu ustalono nowe terminy: - Zakończenie robót

Kraków pozwał Mostostal Warszawa o 20,8 mln zł za opóźnienia przy budowie hali

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Miasta (spółka gminy Kraków) złożyła pozew o zapłatę przez Mostostal Warszawa 20,82 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem kar umownych za opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych Hali Widowiskowo-Sportowej Czyżyny w Krakowie

Mostostal Zabrze ma list intenc. z BASF ws. rozbudowy fabryki za ok. 90 mln zł

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z BASF Polska list intencyjny, z na mocy którego zostanie zawarta umowa na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska w Środzie Śląskiej w ramach

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - zawarła z konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy umowę o kompleksową realizację pod klucz inwestycji pod

Sąd oddalił apelację konsorcjum Polimeksu przeciw GDDKiA ws. odcinka A4

Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie oddalającego powództwo konsorcjum Polimex-Mostostal, Metrostav a.s. i Doprastav a.s. dotyczące kontraktu na budowę autostrady A4 na odcinku Szarów

Mostostal Warszawa otrzymał pozew od Energi Kogeneracji na 106,4 mln zł

Warszawa, 24.07.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa otrzymał pozew o zapłatę złożony przez spółkę Energa Kogeneracja dotyczący zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez blok biomasowy o mocy 20 MWe w Elblągu gwarantowanych parametrów technicznych oraz zaspokojenia

Spółka Polimeksu dostarczy konstrukcje do elektrowni PKN Orlen za ok. 43 mln zł

. Polimex podał, że kontrakty zawierają klauzule uprawniające do zlecania na rzecz spółki dodatkowych prac za oddzielnie ustalonym wynagrodzeniem. Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Mostostal Warszawa ma umowę na budynek w Pruszkowie za 53,85 mln zł netto

: 53,85 mln zł + VAT, podano także. "Gwarancja dobrego wykonania: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub kwota stanowiąca 3% wynagrodzenia netto" - czytamy również. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach

Polimex Energetyka ma umowę z Rafako na prace dla El. Kozienice za 57 mln zł

Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) - Polimex Energetyka, spółka zależna Polimex-Mostostal, zawarła z Rafako umowę na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji dla instalacji SCR blok nr 9 i 10 w Enea Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice) za 57,3 mln zł netto, podał Polimex

Sąd zasądził 11,3 mln zł dla Mostostalu Warszawa i Acciony w sporze z GDDKiA

związaną z realizacją umowy na budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód, podał Mostostal. "Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11 298 298,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z dochodzonej przez powodów kwoty w wysokości

Konsorcjum spółki Polimeksu ma umowę na terminal dla PERN za 326,9 mln zł netto

ryczałtowo 326,89 mln zł netto, podał Polimex. NN przypada 69,3% ceny kontraktu. "Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu przez zamawiającego odbioru etapów realizacji kontraktu. Wykonawca może ubiegać się o jednorazową zaliczkę na poczet ceny kontraktu w wysokości do 20

Polimex Energetyka podpisze w grudniu umowę na remont kotła dla EdF Polska

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) ? Oferta Polimex Energetyka, spółki zależnej Polimeksu-Mostostal, została wybrana przez EDF Polska jako najkorzystniejsza na remont właściwy kotła K-4 EDF Oddział w Rybniku oraz przynależnych do niego: instalacji palników rozpałkowych

Kalendarium ISBnews

prasowa spółki Alumetal nt. wyników ŚRODA, 20 listopada --Kongres Bankowości Detalicznej, dzień I --10:00: Konferencja prasowa Mostostal Zabrze --11:00: Spotkanie z zarządem Skrabiec Holding

Mostostal Zabrze ma nowe uzgodnienia dot. kontraktów w ramach projektu EFRA

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze dokonał z firmą Kinetics Technology S.p.A. uzgodnień na piśmie dotyczących kontraktów realizowanych w ramach projektu EFRA (Efektywna Rafinacja) tj. inwestycji Grupy Lotos, związanych z opóźnieniami realizacji całego projektu

Mostostal Zabrze odstąpił od umowy z Hitachi Zosen Inova

zaistniałego sporu, a w przypadku braku osiągnięcia kompromisu zamierza skierować roszczenia wobec HZI w wysokości 6,16 mln GBP z tytułu wynagrodzenia na pokrycie poniesionych dodatkowych kosztów na drogę sądową" - podsumowano W kwietniu 2017 r. Mostostal Zabrze poinformował, że

GDDKiA domaga się 192,6 mln zł z odsetkami od konsorcjum Polimeksu za opóźnienia

Warszawa, 05.12.2014 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła pozew wzajemny przeciwko konsorcjum firm: Polimex-Mostostal, Doprastav, MSF Engenharia oraz MSF Polska, domagając się 192,61 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienia w pracach

Kalendarium ISBnews

:30: Konferencja prasowa spółki Alumetal nt. wyników ŚRODA, 20 listopada --Kongres Bankowości Detalicznej, dzień I --10:00: Konferencja prasowa Mostostal Zabrze --11:00: Spotkanie z zarządem

Mostostal Warszawa odstąpił od kontraktu z ZUO na budowę zakładu dla Szczecina

Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odstąpił od kontraktu na budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zawartego z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w zakresie prac niewykonanych na dzień odstąpienia

Zamet miał 3,89 mln zł zysku netto, 6,96 mln zł zysku EBITDA w I kw.

. Niemniej, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie występują przesłanki uprawniające zarząd Mostostal Chojnice do skorzystania z rozwiązań pomocowych przewidzianych w Ustawie Covid" - czytamy dalej. Spółka podała, że zauważalne spowolnienie w sektorze hutniczym

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Mostostal Zabrze --11:00: Spotkanie z zarządem Skrabiec Holding CZWARTEK, 21 listopada --Kongres Bankowości Detalicznej, dzień II --09:30: Śniadanie prasowe Asseco nt. wyników

Sąd: GDDKiA nie zapłaci konsorcjum Polimeksu dodatkowych 114,6 mln zł za odc.A4

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Sąd oddalił powództwo konsorcjum Polimeksu o zapłatę kwoty 114,6 mln zł z odsetkami przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) tytułem zwiększenia wynagrodzenia w kontrakcie na budowę autostrady A4 na odcinku Szarów - Brzesko

ZA Puławy wybrały wstępnie ofertę konsorcjum do budowy bloku energetycznego

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podjął uchwałę w sprawie wstępnego przyjęcia oferty konsorcjum: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora inwestycji dla

Konsorcjum ze spółką Polimeksu ma umowę na prace dla PERN za 130 mln zł

samych zbiorników w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, podał Polimex. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania wynosi 130 mln zł, z czego na Naftoremont-Naftobudowę przypada 65 mln zł. "Na podstawie umowy wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w terminie do 30.04.2019 r

Mostostal Zabrze ma porozumienie z HZI ws. współpracy strategicznej

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze (MZ) zawarł z Hitachi Zosen Inova AG (HZI) porozumienie, które ustala ogólne zasady rozpoczęcia nowej, długoterminowej, strategicznej współpracy pomiędzy MZ a HZI, jak również ustala ugodowo zasady rozwiązania sporu dotyczącego

Sąd nakazał wypłatę 7,1 mln zł na rzecz spółki Mostostalu Zabrze przez GDDKiA

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy odcinka autostrady A4 (odcinek Gliwice - Katowice, pododcinek: Batorego - Mikołowska) zgodnie z umową z 28 września 1998 r., podał Mostostal. Zgodnie z wyrokiem, sąd zasądził od SP GDDKiA na rzecz PRInż kwotę 7 095 160,24 zł wraz z

Budimex zbuduje Retro Office House we Wrocławiu dla LC Corp za 89,9 mln zł

Wrocławiu za 89,9 mln zł netto, podała spółka. "Wartość umowy: wynagrodzenie w maksymalnej kwocie 89 936 000,00 zł netto w tym stałe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości nie większej niż 58 985 000,00 zł netto oraz kwota zmienna 30 951 000,00 zł netto o ile Inwestor zleci

Przegląd informacji ze spółek

spółki zależnej Mostostalu Zabrze - Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych (PRInż) przeciwko Skarbowi Państwa Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (SP GDDKiA) o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy odcinka autostrady A4 (odcinek Gliwice - Katowice

Mostostal Warszawa schodzi z budowy spalarni odpadów

Warszawski Mostostal - główny wykonawca szczecińskiej spalarni odpadów EcoGenerator - po wykonaniu niespełna 80 proc. inwestycji odstąpił od kontraktu. Poinformował o tym we wtorek w komunikacie giełdowym. Koncern budowlany argumentuje, że odstąpienie od dalszej realizacji

Kalendarium ISBnews

; --10:00: Konferencja prasowa Mostostal Zabrze --11:00: Spotkanie z zarządem Skarbiec Holding --12:00: Czat inwestorski z zarządem Brewe Leasing - czat.isbnews.pl --14:00: Kongres Bankowości Detalicznej, dzień I

Energa Kogeneracja złożyła pozew sądowy przeciwko Mostostalowi Warszawa

. "Pozew obejmuje zasądzenie od Mostostalu Warszawa S.A., będącego generalnym wykonawcą inwestycji, kwot tytułem kar umownych za nieosiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych, a także realizacji roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego zapłaconego z tytułu wykonania kontraktu na

Przegląd prasy

-- W bankach szykuje się kolejna fala wzrostu wynagrodzeń -- UE pracuje nad nowym sposobem, znakowania żywności, który będzie określał ślad węglowy wykorzystany przy produkcji - tzw. środowiskowy ślad produktu Parkiet

Przegląd informacji ze spółek

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) obawia się, że bez większego wsparcia rządu i np. podniesienia do 80% - na wzór czeski - dopłaty do wynagrodzenia pracowników, jak i porozumienia z właścicielami centrów

Przegląd informacji ze spółek

, liczonych od dnia wygaśnięcia umowy. Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) otrzymała od niemieckiej Steinmüller Babcock Environment zamówienie na dostawę, prefabrykację i montaż rurociągów, dostawę i montaż podpór wraz z malowaniem w

Budimex ma umowę ze spółką CNT na budowę mieszkań w Krakowie za 54,8 mln zł

rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej 53 w Krakowie" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 54 800 tys. zł netto, które zostanie powiększone o

Przegląd prasy

8 V --TGE ma zgodę KNF na prowadzenie Zorganizowanej Platformy Obrotu --Stelmet otrzymał pierwsze 2,65 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń --NWZ CCC zdecydowało o emisji nowych akcji po cenie nie niższej niż 30 zł/szt

Przegląd prasy

Krakowie w diagnostyce COVID-19 --Allegro umożliwia małym lokalnym firmom darmową sprzedaż na Allegro Lokalnie --Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro --Ryvu Therapeutics liczy na jedną

Przegląd informacji ze spółek

Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na drugą część dostaw konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF Battery Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie

Przegląd informacji ze spółek

związku z modernizacją linii kolejowej E-20", podał Polimex Mostostal. Wynagrodzenie wynosi 72 440 687,64 zł brutto. Gaming Factory, producent i wydawca gier komputerowych na PC i konsole, złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny, w związku z ubieganiem

Przegląd informacji ze spółek

wynikających z Konkluzji BAT" za 10,96 mln zł netto, podał Mostostal. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 112,55 mln zł w kwietniu 2020 r., co oznacza spadek o 14,75% r/r, podała spółka. SimFabric rozpoczął certyfikację gry

Budowa autostrady A1. Kiedy dokończą obwodnicę Łodzi?

W połowie stycznia Polimex-Mostostal ogłosił, że zrywa kontrakt na budowę 40-kilometrowego odcinka autostrady A1 między Strykowem a Tuszynem. Polimex oskarżył Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o "naruszenia istotnych postanowień kontraktów przez zamawiającego, w tym odrzucanie

Przegląd informacji ze spółek

Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na dostawę konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF Battery Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie wyniesie ok. 12 mln zł netto

Przegląd informacji ze spółek

wynagrodzenia w wysokości 33 147 194,47 zł netto, podała spółka. Tarczyński zakończył rozmowy w sprawie udziału w procesie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji, podała spółka. EuroRating obniżył

Przegląd prasy

podpisał Pakiet Przyjazne Prawo --Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 22,98 mln zł netto --W II etapie wezwania Acciona na Mostostal W-wa ostateczna cena to 4,5 zł/akcję --Ponad 100 tys. klientów korzysta z aplikacji

Autostrada A1. 22 miesiące na dokończenie budowy

Po zejściu z placu budowy firmy Polimex-Mostostal drogowcy natychmiast zabrali się za inwentaryzację dotychczas wykonanych prac. Jest to niezbędne nie tylko po to, aby rozliczyć się z dotychczasowym wykonawcą, ale przede wszystkim, aby można było ogłosić przetarg na dokończenie

Przegląd prasy

--Zerowy PIT dla młodych nie dotyczy umów do 200 zł, a wynagrodzeniem trzeba podzielić się z fiskusem --Prawiec 30% Polaków woli elastyczne formy pracy niż etat Parkiet --Analitycy spodziewają się pogłębienia przeceny na WIG20

Przegląd prasy

-- Realna wartość najniższego wynagrodzenia w Polsce sięga już prawie 70% poziomu niemieckiego --Spółki nie wiedzą wciąż, czy mogą zapłacić w tym roku tylko 9-proc. podatek, bo Ministerstwo Finansów zwleka z nowelizacją przepisów -- Liczba osób, które

Przegląd informacji ze spółek

skład którego wchodzą Polimex Mostostal, Politechnika Warszawska, Transition Technologies oraz Energoprojekt-Warszawa do realizacji fazy III programu pod nazwą "Program Bloki 200+, Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe", podał Polimex. Wynagrodzenie za

Autostrady A4 nie ma, rachunków przybywa

wtorek spółka Polimex-Mostostal poinformowała, że dzień wcześniej dostała z rzeszowskiego oddziału GDDKiA pismo w sprawie roszczeń w wysokości 253,4 mln zł brutto (wg stanu na ostatni piątek) w związku z poniesionymi już i przewidywanymi jeszcze wydatkami na naprawę robót wykonanych przez Polimex

Przegląd prasy

na poprawę ratingu przez agencję Fitch po wynikach za 2018 r. --Inflacja konsumencka CPI w USA wzrosła o 0,3% m/m w październiku --PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 0,55% r/r w październiku --Mostostal

Przegląd informacji ze spółek

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, stanowiącą 1/3 wnioskowanego dofinansowania, podała spółka. Stelmet wnioskował o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w łącznej kwocie 7,95 mln zł tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym

Przegląd informacji ze spółek

członka zarządu spółki, podano w komunikacie. Mostostal Warszawa otrzymał pozew o zapłatę złożony przez spółkę Energa Kogeneracja dotyczący zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez blok biomasowy o mocy 20 MWe w Elblągu gwarantowanych parametrów technicznych oraz

Przegląd informacji ze spółek

zawarł z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku trzech umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego, poinformowała spółka. Łączna szacowana wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji tych umów, dotyczących odcinków DK 66, 8 i 63, wyniesie ok

Przegląd informacji ze spółek

Europe i Polimex-Mostostal przekazało Grupie Enea propozycję przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku 1 075 MW w Elektrowni Kozienice z 21 lipca 2017 r. na 19 grudnia 2017 r., podała grupa. Cała inwestycja, na którą składa się ok. 30 tys. szczegółowych zadań, jest już gotowa w ponad 88

Przegląd informacji ze spółek

obniżki kosztów wynagrodzeń w grupie o 20% przez 6 miesięcy, podała spółka. Łączne oszczędności z tego tytułu szacowane są na ok. 25 mln zł. Unimot zredukował koszty operacyjne, w wyniku czego zaoszczędzi 3-3,2 mln zł w skali roku, a także jest przygotowany na program redukcji

Przegląd prasy

. 2020 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,5% na zamknięciu w środę --Mostostal Zabrze miał 2,07 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł zysku EBIT w I kw. --NBP skupił obligacje za 9,43 mld zł w operacji outright buy, popyt: 12,98 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, lider) i Termo-Klima MK podpisało ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu umowę na realizację robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Organizacja Śląskiego

Przegląd prasy

edycji programu MIT Enterprise Forum CEE potrwa do 28 czerwca --No Gravity Games ma umowę na wydanie gry 'Your Dead Majesty' --PG Silesia zweryfikuje plany, może obniżyć wynagrodzenia o 10% --PKN Orlen nie przewiduje

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 82,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wartość portfela zamówień grupy Mostostal Warszawa wyniosła 1 616,9 mln zł na koniec marca br., podała spółka. Polski Holding Nieruchomości

Przegląd prasy

część wynagrodzenia, nawet jeśli plany, np. sprzedażowe, nie zostaną wykonane --Prezes Booksy: W maju firma może utracić nawet połowę klientów, dlatego musieliśmy zwolnić połowę zespołu, tj. ponad 150 osób Gazeta Wyborcza

Przegląd prasy

trzem polskim szpitalom --Agora porozumiała się ze związkami ws. przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń --PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią --Morawiecki: Będziemy zwiększać dług

Energa, Enea, PGE i PGNiG obejmą po 37,5 mln akcji Polimeksu

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Energa, Enea, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) jako inwestorzy oraz Polimex-Mostostal zawarły warunkową umowę, na podstawie której inwestorzy zobowiązali się dokonać inwestycji w Polimex. Polega ona na objęciu przez Inwestorów

Autostrada A1. Polimex chce odszkodowania od GDDKiA

. Polimex-Mostostal, który w połowie stycznia ogłosił, że zrywa kontrakty na budowę 40-kilometrowego odcinka autostrady A1 między Strykowem a Tuszynem oraz autostrady A4 i drogi S69, nie zamierza dać łatwo o sobie zapomnieć. Firma wraz z konsorcjantami złożyła do GDDKiA roszczenie o wypłatę kary umownej w

Przegląd prasy

--PGG rozważy przeznaczenie części zysku na zwiększenie wynagrodzeń --Indeks WIG20 spadł o 0,07% na zamknięciu w piątek --Primetech utworzył odpis wys. 5 mln zł na należność zatrzymaną przez JSW --Przychody Monnari Trade

Przegląd prasy

singiel zabierał do domu 74,8% wynagrodzenia --Ministerstwo Finansów udostępni od 1 września jeden wykaz podatników VAT, w którym pojawią się też informacje o ich rachunkach bankowych. Uchwaloną w piątek nowelizację ustawy o VAT rozpatrzy teraz Senat

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --W tym roku spółki z udziałem Skarbu Państwa podnoszą wynagrodzenia