monnari giełda

Michał Karbowiak, Wrocław

Mieli 130 mln długów i akcje po 70 groszy. Monnari wyszło na prostą

Mieli 130 mln długów i akcje po 70 groszy. Monnari wyszło na prostą

Firma ma 130 mln zł długów i wierzycieli na karku, a jej akcje na giełdzie potaniały z 49,50 zł do 70 gr? Nawet wtedy może przetrwać i dalej prowadzić biznes, czego dowodzi przypadek łódzkiej firmy modowej Monnari.

Gino Rossi: Termin uzgodnienia warunków sprzedaży Simple przesunięty do 14 VIII

, ostatnim warunkiem oferty koniecznym do dokonania transakcji sprzedaży 100% akcji Simple jest uzgodnienie z Bankiem PKO BP warunków finansowania spółki Simple po dokonaniu transakcji, zgodnie z propozycją złożoną przez Monnari Trade S.A. do banku finansującego. Uzgodnienia z bankiem realizowane są przy

Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Miss Class, spółka zależna od Monnari Trade, zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products, mając na uwadze prowadzone rozmowy z Gino Rossi w sprawie nabycia Simple CP, poinformowała spółka. "

Monnari Trade zakończył negocjacje w sprawie nabycia Simple od Gino Rossi

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Monnari Trade zakończył negocjacje w sprawie nabycia Simple Creative Products od Gino Rossi, podała spółka. "Zarząd Monnari Trade S.A. [...] podjął decyzje o zakończeniu negocjacji w sprawie nabycia 100% akcji

Monnari złożyło wiążącą ofertę i parafowało umowę nabycia Simple CP za 12 mln zł

. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247 mln zł w 2017 r. (ISBnews)

Monnari Trade: Negocjacje ws. Simple CP powinny być kontynuowane

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Negocjacje w kwestii nabycia akcji Simple Creative Products (Simple CP) oraz zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron, podało Monnari Trade

Gino Rossi akceptuje cenę 12 mln zł za 100% Simple, chce transakcji do 10 VIII

Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Gino Rossi jest gotowe zaakceptować zaproponowaną przez Monnari Trade cenę 12 mln zł za 100% akcji Simple Creative Products pod warunkiem zawarcia transakcji do 10 sierpnia, podała spółka. "Emitent w swojej

Gino Rossi: Nadal realizowany jest scenariusz sprzedaży Simple CP

listopadzie OTCF odstąpił od negocjacji. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od

Monnari Trade ma wyłączność na negocjacje ws. przejęcia Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi udzielił Monnari Trade wyłączności na negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na poziomie nie niższym niż 46 mln zł i zgłoszenia zamiaru realizacji transakcji do Urzędu

Gino Rossi oczekuje od Monnari wyjaśnień ws. zajęcia komornicznego konta Simple 

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało informację o dokonaniu przez spółkę zależną od Monnari Trade - Miss Class zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł. W ocenie PKO Banku Polskiego, egzekucja prowadzona przez

Gino Rossi: Wszczęcie postęp. egzekuc. 'bezprawną' próbą wpływu na negocjacje

, podała spółka. "W świetle prowadzonych rozmów stoi to w absolutnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i rodzi uzasadnione obawy o podjęciu i prowadzeniu przez Monnari negocjacji w złej wierze" - czytamy w komunikacie. Za

Gino Rossi: Nie cofnięto zajęcia komorniczego rachunku Simple CP

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Nie doszło do cofnięcia zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products przez Miss Class sp. z o.o. - spółki zależnej Monnari Trade - ani złożenia deklaracji i oświadczeń przez Monnari Trade S.A. wymaganych przez PKO Bank

Gino Rossi wydłużył Monnari prawo pierwokupu Simple Creative Products do 31 V

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Gino Rossi wydłużył okres obowiązywania prawa pierwokupu akcji Simple Creative Products przyznanego Miss Class z grupy Monnari Trade do 31 maja br., podano w komunikacie. W połowie marca Gino Rossi przyznało Miss Class

Gino Rossi udzieliło Monnari prawa pierwokupu akcji Simple Creative Products

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Gino Rossi przyznało Miss Class, spółce zależnej Monnari, prawo pierwokupu akcji Simple Creative Products (SCP) w terminie do 30 kwietnia 2018 r., które to prawo pierwokupu stanowi wyłączność przyznaną spółce, podało Gino Rossi

Monnari Trade złożyło ofertę zakupu 100% akcji Simple Creative Products

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Monnari Trade złożył spółce Gino Rossi wstępną niewiążącą ofertę na zakup 100% akcji Simple Creative Products za szacunkową kwotę 46-50,5 mln zł, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia finansowego i gotówki, wynika z osobnych komunikatów

Monnari ma zgodę UOKiK na przejęcie Simple CP od Gino Rossi

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Monnari Trade spółki Simple CP i S Trade Mark od Gino Rossi, podała spółka. "Zarząd Monnari informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała

Gino Rossi przedstawi strategię rozwoju grupy na przełomie I/II półrocza br.

oferta - ze strony Monnari Trade zainteresowanej zakupem akcji Simple Creative Products. "Na to pytanie nie chciałbym udzielać szczegółowej odpowiedzi. Mogę potwierdzić, że na ten moment jest to jedyna rozpatrywana przez nas obecnie oferta" - wskazał Malicki. W

Skyline Insolvency Solutions nie kupi akcji Simple CP od Gino Rossi

Investment. Na początku października 2018 r. Monnari Trade złożyło wiążącą ofertę nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi. Jednocześnie została parafowana przez Monnari umowa sprzedaży akcji (umowa SPA) z ceną 12 mln zł. 20 września Gino Rossi podało, że

Gino Rossi: OTCF odstąpił od negocjacji ws. zakupu Simple Creative Products

spółki OTCF Sp. z o.o. od negocjacji transakcji zakupu 100% akcji Simple Creative Products SA" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd informuje, że kontynuowane są negocjacje z Monnari Trade, które złożyło ofertę wiążącą wraz z projektem umowy zobowiązującej do

Gino Rossi: Umorzono postępowanie egzekucyjne dot. Simple Creative Products

Monnari Trade - Miss Class zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r

OTCF złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Simple Creative Products

parafowana przez Monnari umowa sprzedaży akcji (umowa SPA) z ceną 12 mln zł. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)

Gino Rossi podpisał list intencyjny z OTCF ws. sprzedaży 100% akcji Simple CP

. Strony ustaliły, iż ostateczna treść dokumentacji transakcyjnej zostanie uzgodniona w ciągu 30 dni, podano. "Emitent informuje, że podpisany list intencyjny nie ma wpływu na negocjacje toczące się dotychczas ws. sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products SA z Monnari

Gino Rossi ma zgodę PKO BP na sprzedaż akcji Simple Creative Products

posiadania Akcji na SIS" - podsumowano w komunikacie. Skyline Insolvency Solutions jest spółką z grupy kapitałowej Skyline Investment - firmy inwestycyjno-doradczej notowanej od 2008 roku na GPW. Na początku października 2018 r. Monnari Trade złożyło

Gino Rossi miało 11,42 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2018r.

przez podmiot w 100% zależny od Monnari). "Intencją stron jest możliwie szybkie zakończenie procesu sprzedaży Simple CP" - czytamy dalej. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od

Gino Rossi rozpoczęło przegląd opcji strategicznych 

kapitałowej na przełomie I i II półrocza 2018 r., po oczekiwanym zamknięciu transakcji sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products. 13 marca Gino Rossi przyznało Miss Class, spółce zależnej Monnari, prawo pierwokupu akcji Simple Creative Products (SCP) w terminie do 30 kwietnia 2018 r

Monnari Trade nie odwoła się od decyzji sądu, akcje znowu pikują

W reakcji na te informacje kurs Monnari na warszawskiej giełdzie ruszył mocno w dół. Po godzinie 10.00 akcje zniżkowały o 8 proc. "Sąd podkreśla, że orzeczenie oparte jest na ocenie obecnej sytuacji spółki i z tą oceną zarząd spółki się zgadza

Przegląd prasy

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie sonduje wśród brokerów możliwość utworzenia rynku spółek globalnych

Przegląd informacji ze spółek

InPostu po cenie 9,5 zł za jedną akcję, podała spółka. Zamiarem wzywających jest wycofanie spółki z warszawskiej giełdy. Zarząd Monnari Trade zdecydował, że nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r., podała spółka

Przegląd prasy

--Giełda kruszców online, która właśnie zadebiutowała, chce pokonać tradycyjnych dilerów cenami Gazeta Wyborcza --Korzystając z otwarcia granic przez Czechy, Polacy od 15 czerwca będą mogli dostać się samochodem na wybrzeże Adriatyku w Chorwacji

TXM złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

, zapowiedziała też spółka. "Doradcy, z którymi obecnie współpracujemy, to wysokiej klasy specjaliści w obszarze retail, sprzedaży oraz procesów restrukturyzacyjnych. Niektórzy członkowie zespołu w przeszłości wspierali projekt restrukturyzacji spółki Monnari, który zakończył się

Przegląd prasy

--Pięciu drobnych inwestorów zdecydowało się zawrzeć porozumienie, w którego posiadaniu jest ponad 5% akcji Petrolinvestu. Cel to powrót spółki do notowań na warszawskiej giełdzie ISBnews --Qumak podpisał umowę z dużą spółką działającą w sektorze

Przegląd prasy

. --Giełda Papierów Wartościowych w warszawie (GPW) ocenia, że Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRKK), zaprezentowana przez resort finansów, "w dużym stopniu" odpowiada inicjatywom strategicznym GPW, poinformował wiceprezes Jacek Fotek. --Monnari Trade prognozuje

Przegląd informacji ze spółek

zarządu spółki z dniem 1 marca 2019 r. Krzysztofa Domareckiego, któremu powierzono funkcję prezesa oraz Christiana Dölle, który został wiceprezesem ds. marketingu, podała spółka. Monnari Trade jako główny właściciel marki Femestage Eva Minge zamierza zwiększyć sieć sklepów

Przegląd informacji ze spółek

Monnari Trade chce w tym roku poprawić wyniki na wszystkich poziomach i co najmniej utrzymać , a być może nawet poprawić wysoką już rentowność. Spółka planuje w tym roku poszerzyć sieć o 3-4 tys. metrów kwadratowych, a nakłady inwestycyjne - głównie na ten cel sięgną 3-7 mln zł

Przegląd prasy

operatprów logistycznych -- RUCH powinien przestać przynosić straty pod koniec I poł. 2020 r. Obecnie spółka czeka na zgodę KE na przejęcie przez PKN Orlen, mówi prezes Rafał Szulc Parkiet --Dla niektórych giełd 2019 rok będzie

Przegląd informacji ze spółek

. Monnari Trade zakłada ok. 5-proc. średnioroczne tempo przyrostu sieci salonów sprzedaży i ma nadzieję, że do końca roku uda się uruchomić jeszcze 4 nowe duże placówki sprzedaży, poinformowali przedstawiciele spółki. Fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował dziś na

Przegląd prasy

wyprzedzających Conference Board wzrósł o 0,1% m/m w X --Master Pharm rozpoczął przegląd opcji strategicznych --Monnari oczekuje wzrostu marży brutto na sprzedaży r/r w całym 2018 r. --Wyłoniono 12 polskich finalistów na FinTech

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów, podała Komisja

Przegląd informacji ze spółek

. THC SICAV-RAIF S.A. - podmiot z Grupy Tar Heel Capital - otrzymał bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Radpolem, podała spółka. Akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na

Przegląd informacji ze spółek

Obligacje spółki Biogened serii BGD0920 zadebiutują na Catalyst we wtorek, 13 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje Ronsona serii R zadebiutują na Catalyst we wtorek, 13 lutego br., wynika z uchwały

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Jedną z rozważanych możliwości jest pozyskanie inwestora branżowego. Monnari Trade liczy na utrzymanie trendu poprawy marży brutto na sprzedaży w IV kwartale i oczekuje, że w całym 2018 r. marża będzie wyższa, niż osiągnięta w 2017 r. Spółka planuje wzrost powierzchni

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny BoomBit w związku z planowaną ofertą publiczną i ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. BoomBit planuje publikację prospektu

Gino Rossi miało 18,64 mln zł straty netto,-0,33 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

;Obecnie zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży 100% akcji spółki Simple CP prowadzone są z dwoma podmiotami ? spółką z grupy Monnari Trade oraz OTCF, zarządzającym takimi markami, jak 4F czy Outhorn. Sprzedaż odzieżowej części biznesu grupy pozwoli ograniczyć zadłużenie i uwolnić środki potrzebne do

Przegląd informacji ze spółek

publicznej, a w przyszłości umożliwi przyłączenie miejskich kotłowni, firm w Strefie Ekonomicznej oraz odbiorców indywidualnych, podała PSG. Powierzchnia salonów sprzedaży Monnari w II połowie roku zwiększy się o kolejne 1,5 tys.m2, ale będzie to głównie efektem zwiększania

Przegląd prasy

, co oznacza wzrost o 9 pkt proc. w skali roku Parkiet --Korekta w Europie ma ominąć warszawską giełdę w styczniu wg analityków --Kancelarie prawnicze kuszą nie tylko frankowiczów, ale też inwestorów chcących zarobić na

Przegląd informacji ze spółek

Cargo (spółka zależna Kolei Litewskich - Lietuvos Geležinkeliai) podpisały list intencyjny w sprawie ewentualnego powołania spółki joint venture, obsługującej kolejowe połączenia intermodalne między Polską a Litwą, podało PKP Cargo. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w

Przegląd prasy

--Polacy odwrócili się od giełdy, a oszczędności trafiaja nawet na lokay przynoszące realne straty Parkiet -- Przez co najmniej kilka lat projekty infrastrukturalne powinny napędzać koniunkturę w branży materiałow budowlanych, uważa prezes Lafarge w

Przegląd informacji ze spółek

w listopadzie 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 28,4 mln zł i były wyższe o 11,37% r/r, podała spółka. Agencja EuroRating utrzymała rating kredytowy nadany Idea Bankowi na niezmienionym poziomie CC z perspektywą negatywną, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

ZWZ. Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) złożyła zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Pelion, podał Pelion. Wykup ma się rozpocząć 8 czerwca br

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, poinformowała spółka. Zarząd Gino Rossi udzielił Monnari Trade wyłączności na negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na poziomie nie niższym niż 46 mln zł i zgłoszenia zamiaru

Przegląd prasy

obrotu do 81 mln euro w br., planuje debiut na GPW --PIE: Import LNG do Polski wzrósł do 2 742 mln m3 (po regazyfikacji) w 2018 r. --InPost rozpoczął współpracę z Grupą LPP --Raport PwC: Wartość IPO na warszawskiej giełdzie

Przegląd informacji ze spółek

debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), który może nastąpić "w niedalekiej przyszłości". InPost nawiązał współpracę z Grupą LPP, właścicielem 5 marek odzieżowych, podała spółka. Od 1 października klienci e-sklepów Reserved w Polsce będą mogli

Przegląd informacji ze spółek

na koniec grudnia 2018 r, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 6 651 930 142,08 zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte przez grupę Monnari Trade w grudniu 2018 roku wyniosły ok. 36,9 mln zł i były wyższe o 10,48% w skali roku, podała

Przegląd prasy

na szpital --Trwają rozmowy na szczeblu rządowym nt. potencjalnego przejęcia giełdy w Bratysławie przez GPW wg gazety --Skokowa podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 4 tys. zł może przynieść katastrofalne skutki wg przedsiębiorców i ekonomistów

Przegląd prasy

--Francuska grupa Lagardere straciła na rzecz Baltony powierzchnię handlową na lotnisku Chopina. Uważa, że państwowy zarządca lotniska złamał prawo ISBnews --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie

Przegląd prasy

przejętych aktywów do BAT wymaga ok. 600-700 mln zł --PGE nie chce wycofywać Kogeneracji z giełdy --GUS: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła o 13,8% r/r w kwietniu --PGE przygotuje program dla Elektrowni Rybnik

Przegląd prasy

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Od początku października notowania gazu na giełdach zachodnioeuropejskich są znacznie niższe niż na Towarowej

Przegląd prasy

zgodę dwóch banków m.in. ws. możliwego refinansowania zadłużenia --Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --Przychody Monnari Trade wzrosły o 12,7% r/r do ok. 21,4 mln zł w maju

Przegląd informacji ze spółek

. W efekcie Bank BGŻ BNP Paribas stał się mniejszościowym udziałowcem w IPF Group oraz zapewnił finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju Grupy. Monnari Trade planuje w tym roku rozbudowę sieci poprzez powiększenie jej powierzchni o około 3-4 tys. m2 wobec 27,2 tys. m2 na

Przegląd prasy

Pocztowego: Giełda pozostaje jednym ze sposobów na pozyskanie kapitału; decyzje w tym zakresie należą jednak do akcjonariuszy Dziennik Gazeta Prawna --PIP zapowiada masowe kontrole umów cywilno-prawnych w firmach --Prezes JSW

Przegląd informacji ze spółek

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zwiększyło sprzedaż gazu o niemal 1,4 mld m3 r/r, czyli o 6%, w 2016 r., przy czym wzrost sprzedaży do największych odbiorców wyniósł 10% r/r, podała spółka. Monnari Trade planuje zwiększenie powierzchni handlowej o 5-10% w 2017 r. w

Przegląd informacji ze spółek

Półtorak. Zdaniem spółki, wskazane byłyby m.in. przywrócenie handlowych niedziel do końca roku i czasowy zakaz sprzedaży na krótko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Play notuje wzrost natężenia ruchu głosowego w sieci o 30%, natomiast ruch transmisji danych w

Przegląd prasy

Cargo chciałoby jak najszybciej przenieść się na GPW z NewConnect, ale przeszkadza zbyt mała kapitalizacja spółki --Do giełdowego programu wsparcia rozwoju technologii zgłosiło się 21 członków giełdy Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd informacji ze spółek

NewConnect, podała spółka. Debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy nie będzie wiązał się z emisją akcji. OT Logistics rozpoczął proces spełniania warunków zawartych w umowie wspólnych warunków zadłużenia grupy, podpisanej z konsorcjum banków kredytujących grupę, oraz wdrożenia

Przegląd prasy

ISBnews --Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w listopadzie 2017 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 22 mln zł i były wyższe o 1,85% niż rok wcześniej, podała spółka. --Cyfrowy Polsat spodziewa się w związku z inwestycją nabycia

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w listopadzie 2017 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 22 mln zł i były wyższe o 1,85% niż rok wcześniej, podała spółka. Cyfrowy Polsat spodziewa się w związku z inwestycją nabycia pakietu

Przegląd informacji ze spółek

. Monnari Trade otworzyło 13 nowych salonów w IV kwartale ub. roku i tym samym ich liczba wzrosła do 149 na koniec 2015 r. Powierzchnia handlowa grupy zwiększyła się o 6 tys. m2 w skali roku do poziomu 27,2 tys. m2 na koniec grudnia ub. r., poinformowała spółka. Monnari podtrzymało plan zwiększenia

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu zysku wysokości 4,5 mln zł za 2018 r. na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w maju 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 21,4 mln zł i były wyższe o 12,68% r/r, podała spółka

Przegląd prasy

, które już weszły w tym roku na giełdę wynosi 302 mln zł Dziennik Gazeta Prawna -- Przedsiębiorcy boją się skutków nowych przepisów. Największe kancelarie prawnicze doradzają unikanie rodzimego wymiaru sprawiedliwości, wynika z ankiety przeprowadzonej

Przegląd prasy

--Złoto w rezerwach NBP było na koniec stycznia warte blisko 5,5 mld USD, tj. o 3,2% więcej m/m Puls Biznesu --Grupa Maxima, która w ubiegłym roku zdjęła z giełdy Emperię, operatora sklepów Stokrotka, do 2025 r. ma zainwestować 600 mln euro w rozwój

Akcjonariusze upadłych firm z GPW stracili ćwierć miliarda złotych

ogłosiły jedynie sześć upadłości na blisko 400 notowanych firm. Cztery to upadłości likwidacyjne (Krośnieńskie Huty Szkła, informatyczny Techmex, odzieżowa Monnari Trade i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Łapy"), co oznacza, że majątki tych spółek zostaną sprzedane, a uzyskane w ten sposób

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lutym 2018 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 13,7 mln zł i były niższe o 14,91% r/r, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 12,3 mln zł w lutym 2018 r. i

Przegląd prasy

--Bank BGŻ BNP Paribas obejmuje pakiet mniejszościowy w IPF Group --BIG InfoMonitor: Długi alimentacyjne przekroczyły 8 mld zł --Monnari powiększy sieć sprzedaży o 3-4 tys. m2 w 2016 roku --C&W: Powierzchnia handlowa w

Przegląd informacji ze spółek

przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w październiku 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 26,2 mln zł i były wyższe o 18,55

Przegląd informacji ze spółek

kapitale zakładowym) i Izostal (37,11%), podała spółka. Etap 1 to restrukturyzacja operacyjna ZRUG, etap II - inkorporacja ZRUG Zabrze do Stalprofil. Rada Giełdy wybrała Adama Miłosza na prezesa rady, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Przegląd informacji ze spółek

., podała spółka. Miss Class, spółka zależna od Monnari Trade, zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products, mając na uwadze prowadzone rozmowy z Gino Rossi w sprawie nabycia Simple CP, poinformowała spółka. Grupa WP liczy, że

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lipcu 2018 roku przez grupę kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 18,9 mln zł i były niższe o 5,5% r/r, podała spółka. Grupa Kęty odnotowała 71,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Wszystko za pół ceny - giganci mody padają

). Dzisiaj Monnari upada, banki wypowiedziały mu kredyty. Problem ze spłatą długów ma Vistula Group - gdy na giełdzie panowała hossa, spółka chciała szybko się rozwijać i przejęła firmę jubilerską Kruk, biorąc 250 mln kredytu w Fortis Banku. A Galeria

Przegląd prasy

USA spadły o 2,3% m/m w V - dane fin. --Adam Miłosz został prezesem Rady Giełdy --Geotrans zawarł umowę na zagospodarowanie osadów z ChŚPWiK --UKE złożył zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa PGT S.A. na szkodę 221

Przegląd informacji ze spółek

. Proces miałby zakończyć się wpisem połączenia do rejestru przedsiębiorców na przełomie października/ listopada br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG) z

Przegląd informacji ze spółek

. Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Grzegorz Zawada złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem dzisiejszym, podała GPW. Akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 6,08 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała

Przegląd informacji ze spółek

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów zanotowane w kwietniu 2016 roku przez Monnari Trade wzrosły o 25,76% r/r do ok. 16,6 mln zł, podała spółka. Zarząd spółki Herkules zaproponuje akcjonariuszom ustalenie dnia prawa do dywidendy na 24 sierpnia, zaś dzień wypłaty dywidendy na

Przegląd informacji ze spółek

br. przez Monnari Trade wyniosły ok. 14 mln zł i były niższe o 15,15% niż rok wcześniej (16,5 mln zł), podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 16,6 mln zł we wrześniu br. i były niższe o 27% w skali roku, poinformowała spółka. Narastająco, w

Przegląd prasy

warszawskiej giełdzie --Paweł Paluchowski został prezesem Hawe --Velto Cars przydzieliło obligacje serii B o łacznej wartości 4,22 mln zł --GPW zawiesi obrót akcjami Lark.pl od 12 do 24 lutego w zw. ze scaleniem akcji

Przegląd prasy

--Mostostal Warszawa rozbuduje CH Focus Mall Zielona Góra za ok. 200 mln zł netto --Gino Rossi udzieliło Monnari prawa pierwokupu akcji Simple Creative Products --Murapol przydzielił obligacje serii HA na 2,33 mln zł --Asseco

Przegląd informacji ze spółek

Monnari, prawo pierwokupu akcji Simple Creative Products (SCP) w terminie do 30 kwietnia 2018 r., które to prawo pierwokupu stanowi wyłączność przyznaną spółce, podało Gino Rossi. Murapol przydzielił obligacje na okaziciela serii HA o łącznej wartości nominalnej 2,33 mln zł

Przegląd prasy

udziału w przetargu na pakiet kontrolny głównej giełdy izraelskiej w Tel Awiwie (TASE) wg gazety Parkiet --Borys z PFR: Liczę, że ponad połowa Polaków zdecyduje się wziąć udział w PPK, a w miarę jak ten projekt zbuduje zaufanie uczestników, ich liczba

Przegląd prasy

BioPharma przenosi technologię do Polski --Monnari Trade otworzyło 13 nowych salonów w IV kw. ub. r., planuje kolejne --Stopa bezrobocia w USA wyniosła 5% w grudniu 2015 r. --Kruk przeznaczył 198 mln zł na zakup portfeli w IV

Przegląd informacji ze spółek

spółki) zażądało zwołania na 21 marca br. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplastu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, wraz z projektem tej uchwały, poinformował Gekoplast. Monnari

Przegląd prasy

--Glapiński: Stopy procentowe mogą zostać podniesione w 2019 r. --Movie Games planuje wejście na giełdę w tym roku --Nexera i Nokia podpisały umowę na zarządzanie siecią światłowodową --Murapol wprowadził do sprzedaży 189 lokali

Przegląd informacji ze spółek

Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, wynika z projektów uchwał. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 199,3 mln zł na koniec grudnia ub.r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 258,6 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

kwietniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 17,4 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku (19,1 mln zł) o 8,90 %, podała spółka. Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny z BGK Nieruchomości w sprawie

Przegląd informacji ze spółek

219,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują 25 maja br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ spółki. Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali na walnym

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte przez grupę Monnari Trade w styczniu 2019 roku wyniosły ok. 20,2 mln zł i były wyższe o 16,09% w skali roku, podała spółka. Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na akcje Prime Car

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 stycznia 2018 r. o skupie nie więcej niż 20% wszystkich akcji spółki, wynika z projektów uchwał. Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie dwóch

Przegląd informacji ze spółek

wartość aktywów wynosiła 16 235,3 mln zł. 71Media zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek 8 listopada, podała giełda. Getin Holding, po udanych trzech kwartałach tego roku, oczekuje dobrego IV kwartału. Wszystkie spółki zagraniczne zanotowały wzrost

Przegląd informacji ze spółek

diligence spółki z 15 października do 31 października 2017 roku, podał Gekoplast. CWA zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek, 9 października, podała Giełda. Action miał szacunkowo 153 mln zł obrotów we wrześniu, podała spółka, prezentując wstępne dane

Przegląd prasy

liczby prowadzonych rachunków maklerskich, ciężko uznać ten okres za udany - ubyło ponad 37 tys. kont --Branża IT nie będzie w tym roku błyszczeć na giełdzie Dziennik Gazeta Prawna --Nie widać końca walki o rekordowe