możliwa dywidenda

Budimex: Możliwa wypłata 100% zysku na dywidendę za 2016 r.

Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Budimex do końca marca zdecyduje, czy będzie rekomendował przeznaczenie na dywidendę 100% zysku za 2016 r., wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Blochera. "Pozycja gotówkowa jest dobra, nie planujemy też takich

Grupa Lotos podejmie decyzję ws. możliwej dywidendy za 2016 r. w lutym

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Grupa Lotos chciałaby rozpocząć wypłacać dywidendę w ciągu dwóch pierwszych lat działania jej strategii (obejmującej lata 2017-2022), natomiast decyzja o tym, czy spółka zarekomenduje dywidendę z zysku za 2016 r. zapadnie w lutym 2017 r

MSP na ratunek budżetowi. Duże dywidendy z PKO BP i PZU

- Chciałbym maksymalnej możliwej dywidendy z PZU i PKO - powiedział reporterom Budzanowski. W 2012 roku zysk netto Grupy PZU wzrósł do rekordowego poziomu 3,26 mld zł, a PKO BP zarobił 3,75 mld zł. Komisja Nadzoru Finansowego dopuszcza, by PKO

Zarząd LiveChat Software proponuje 2,48 zł dywidendy na akcję razem z zaliczkami

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zaproponował przeznaczenie na dywidendę łącznie 63 860 000 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł, wliczając w to dwie zaliczki, podała spółka. Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 0,93 zł dywidendy na akcję

: - przeznaczenie całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 488 520 113,73 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz - przeznaczenie kwoty 106 257 681,15 zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do

Grupa Kęty rekomenduje wypłatę 30,73 zł dywidendy na akcję

. "Rekomendując zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, zarząd spółki uwzględnił możliwe zwiększone zapotrzebowanie na płynność finansową na przełomie trzeciego i czwartego kwartału obecnego roku, wynikającą z obecnych szacunków wewnętrznych"

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

: - przeznaczenie całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586 802 125,73 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz - przeznaczenie kwoty 52 743 890,27 zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o wypłacie 6,6 zł dywidendy na akcję

na poziomie 75% jednostkowego zysku to maksymalny możliwy do wypłaty poziom uwzględniający rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące polityki dywidendowej. Dzień dywidendy jest ustalony na 10 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2019 r. Ostatnim dniem kiedy inwestorzy mogą nabyć

Apator obniżył poziom rekomendowanej dywidendy za 2019 r. do 1,1 zł na akcję

zarządu do oceny przyszłej sytuacji gospodarczej, szczególnie uwzględniając potencjalny wpływ pandemii, nie w pełni możliwy do oszacowania na bieżącym etapie" - czytamy w komunikacie. Na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. w dniu 12 grudnia 2019 r. wypłacona została

PKN Orlen rekomenduje 3,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

3,5 zł na akcję. Było to możliwe dzięki stabilnej sytuacji finansowej spółki i konsekwentnej realizacji strategii rozwoju. Decyzję dotyczącą dywidendy za miniony rok podejmie ZWZ" - napisał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitterze. "Zarząd PKN Orlen informuje

Alumetal rekomenduje brak dywidendy, utworzenie kapitału rezerw. na dywidendę

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Alumetalu zarekomendował niewypłacanie dywidendy za rok 2019, lecz utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto za 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w

Tauron rozważy rekomendowanie wypłaty dywidendy w 2021 r.

telekonferencji. Przyjęta w 2016 r. polityka dywidendowa Taurona Polskiej Energii zakłada wypłatę przynajmniej 40% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy w perspektywie długoterminowej. Według założeń polityki, pierwsza wypłata miała być możliwa w 2020 r

Polityka dywidendowa Vigo System zakłada niewypłacanie dywidendy za l. 2017-2020

dywidendowa zakłada rekomendowanie przez zarząd walnemu zgromadzeniu spółki niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy 2017 oraz lata 2018-2020" - czytamy w komunikacie. W ocenie zarządu, powrót do polityki wypłaty dywidendy możliwy będzie po roku 2020, kiedy spółka zakłada

Capital Park zarekomenduje 2,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok

. "Po wybitnym 2019 roku możemy zarekomendować naszej radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu pierwszą w historii spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,10 zł na akcję, tj. 227,5 mln zł o co stanowi 83,3% zysku Capital Park za 2019 rok. Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby nie

LiveChat Software rekomenduje łącznie 1,77 zł na akcję dywidendy

. "LiveChat Software podtrzymuje swoją oficjalną politykę dywidendową. Zakłada ona wypłacanie dywidendy w maksymalnej możliwej kwocie, pod warunkiem że nie pojawi się inwestycja, która przyniosłaby akcjonariuszom wyższej stopy zwrotu. Zgodnie z propozycją zarządu, spółka może przeznaczyć na wypłatę

Grupa Azoty nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Wszystkie opcje nadal są możliwe, jeśli chodzi o rekomendację zarządu Grupy Azoty dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok, zadeklarował prezes spółki Wojciech Wardacki. "Realizujemy politykę, która

Rząd ma chrapkę na wywłaszczenie Gazpromu. Szuka pieniędzy dla Orlenu?

Rząd ma chrapkę na wywłaszczenie Gazpromu. Szuka pieniędzy dla Orlenu?

wykonywania praw z akcji EuRoPol Gazu, a także możliwość otrzymywania dywidendy i czerpania innych korzyści finansowych z tych akcji. Rosyjski koncern wprost i pośrednio ma 48,82 proc. akcji tej spółki.  To jednak sparaliżowało funkcjonowanie spółki, uniemożliwiając np. przeprowadzenie walnych zgromadzeń

Polnord: Sytuacja finansowa po 2018 r. pozwoli na rozmowę o dywidendzie

, że w ogóle będzie można o czymś takim [dywidendzie] porozmawiać" - powiedział Krawczyk podczas konferencji prasowej. Prezes wyjaśnił, że wypłata za 2017 r. i tak nie byłaby możliwa ze względu na warunki emisji obligacji, w których zapisano brak możliwości wypłaty

Erbud chce przeznaczać na dywidendę 30-70% skonsolidowanego zysku netto

wskazana w pkt 1.1. 1.4 Spółka w podmiotach zależnych, w których posiada ponad 70% udziałów/akcji dąży do wypłaty dywidendy w wysokości 100% zysku netto, o ile jest to możliwe ze względu na obowiązujące na danym terytorium przepisy prawa oraz uzasadnione z punktu widzenia m.in

Grupa Kęty zakłada wypłatę dywidendy wysokości ok. 80% zysku w strategii do 2020

obrotowego z maksymalnym poziomem 2x; - przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy; - wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji

Eurotel rekomenduje wypłatę 1 zł za akcję dywidendy

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) ? Eurotel rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł za akcję, podała spółka. "Wypłata dywidendy jest możliwa w związku wypracowanym za 2014 rok zyskiem oraz posiadaniem wystarczającej ilości wolnych środków

Akcjonariusze Netii zdecydowali o 0,38 zł dywidendy na akcję

możliwe. Zarząd spółki przekaże do wiadomości publicznej liczbę wszystkich akcji objętych dywidendą osobnym raportem bieżącym" - podano także. W 2016 roku akcjonariusze Netii zdecydowali o przeznaczenie kwoty 139,29 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,40

Ultimate Games może rekomendować min. 75% jedn. zysku netto na dywidendę

przyszłe lata może ulec zmianie, w zależności od wielkości możliwych inwestycji w kolejnych latach. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd spółki będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki

Plan wpływów z dywidend w noweli budżetu 2020 obniżony o 1 mld zł do 0,5 mld zł

. "W nowelizacji uwzględniono również niższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu dywidend. Zakładany spadek dochodów z dywidend w 2020 r. (z 1 495 637 tys. zł do 499 868 tys. zł) wynika z obecnej sytuacji związanej z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi

Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Famuru zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2019 r. w związku z sytuacją rynkową wynikającą z pandemii, podała spółka. Jednocześnie zarząd podtrzymał dotychczasową politykę dywidendy

Akcjonariusze Netii zdecydowali o wypłacie 0,40 zł dywidendy na akcję

nie jest możliwe. Zarząd spółki przekaże do wiadomości publicznej liczbę wszystkich akcji objętych dywidendą osobnym raportem bieżącym, podano także. W marcu br. zarząd Netii zawnioskował do walnego zgromadzenia o podział zysku netto wypracowanego

Spółki zależne CDRL wypłaciły łącznie 2,89 mln zł dywidend i zaliczek

Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Vivo Kids i Coccodrillo Concept - spółki zależne CDRL - wypłaciły dywidendy oraz zaliczki na poczet dywidend w łącznej wysokości 2,89 mln zł, podała spółka. CDRL przewiduje, że to zdarzenie jednorazowe wpłynie na zwiększenie wyniku finansowego w

Polityka dywidendy Playway zakłada warunkowe rekomendowanie min. 90% jedn. zysku

bieżącym roku; b) po wypłacie dywidendy w kasie spółki pozostanie minimum 15 mln zł gotówki" - czytamy w komunikacie. Polityka dywidendowa spółki na przyszłe lata może ulec zmianie, w zależności od wielkości możliwych inwestycji w kolejnych latach

KNF podjął decyzję w sprawie dywidend banków i ubezpieczycieli. Ile zyska budżet?

Jednym z zadań KNF jest dbanie o prawidłowy rozwój rynku finansowego. To dlatego polityki banków w sprawie dywidend są poddane regulacjom i muszą spełniać jej wytyczne.  Na początku grudnia urząd wydał komunikat, w którym określił wymogi odnośnie do możliwości przeznaczenia przez banki i

BAH chce rekomendować przeznaczanie ok. 80% zysku netto grupy na dywidendy

możliwym terminie, wypłata I raty dywidendy nastąpić może w maju 2018 r., zaś wypłata II raty dywidendy - w sierpniu 2018 r." - czytamy dalej. Zarząd podał także, że planuje także wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 r. Wypłata zaliczki na poczet

Danwood chce przeznaczać na dywidendę 50-100% zysku grupy od 2020 r.

wypłatą dywidendy przez spółkę zależną a wypłatą dywidendy przez Danwood, zastrzeżono w prospekcie. 14 grudnia 2017 r. zawarto z Bankiem Pekao umowę kredytową, zgodnie z którą jest możliwa: (a) dystrybucja środków pieniężnych przez Danwood do

Przegląd prasy

Paribas BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 0,3% r/r w VI wg wst. danych --Symmetrical Labs otrzymało 25 mln zł na rozwój usługi symmetrical.ai --Możliwa korekta

MNI chce zmienić formę dywidendy za 2014 r. na gotówkową z rzeczowej

Papierów Wartościowych oraz Komisję Nadzoru Finansowego, w istniejącym stanie faktycznym wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie jest możliwa" - napisano dalej w komunikacie. Ponadto wypłata dywidendy w formie rzeczowej wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku przez

Bank Millennium chciałby wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok

dywidendę, jeśli będzie to tylko możliwe" - powiedział Bras Jorge podczas konferencji prasowej. "Sytuacja, w której rok w rok cały sektor nie płaci dywidendy nie jest dobrym rozwiązaniem. Chcemy utrzymać politykę wypłaty 30-50% zysku w formie dywidendy, co pozwoli nie

Sygnity odwołało ZWZ zaplanowane na 26 marcu dot. m.in. podziału zysku

. "Jednocześnie zarząd informuje, że nowy termin zwyczajnego walnego zgromadzenia zostanie ustalony w najbliższym możliwym terminie, o czym spółka poinformuje w trybie stosownego raportu bieżącego" - czytamy w komunikacie. Akcjonariusze Sygnity podczas walnego

ZWZ Mercator Medical zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i buy-backu

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o wypłacie 5,29 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Z kolei na skup akcji własnych spółka przeznaczy 30,7 mln zł, a ustalone widełki

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydują 22 V o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Pekao zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 22 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. "Z zysku netto

FFiL Śnieżka rekomenduje 2,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2019 r. na takim samym poziomie, jak w poprzednim roku, czyli w kwocie 32,8 mln zł, tj. 2,6 zł na jedną akcję, podała spółka. Propozycja

Agora rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Agory zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w wysokości 20,11 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka. "Powyższa

Akcjonariusze MNI zdecydowali o wypłacie dywidendy rzeczowej za 2014 r.

dookreślenia przedmiotu dywidendy rzeczowej, w tym ustalenia szczegółowych zasad wypłaty dywidendy oraz do określenia przedmiotu tej dywidendy na wypadek, gdyby jej wypłata w postaci akcji tych spółek nie była możliwa. Walne zgromadzenie podtrzymało, że łączna kwota dywidendy wynosi

Santander BP rekomenduje 19,72 zł dywidendy/ akcję serii A-L i N; 14,68 zł - M

obrotowy pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy tj w przypadku banku kwoty 2 167 161 368 zł. wymaga zgody Komisji. Możliwa do przeznaczenia na wypłatę w formie dywidendy dla akcjonariuszy banku kwota składająca się z 25% zysku

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na 0,09 zł na akcję zaliczkowej dywidendy

wysokości 0,09 zł za akcję (łącznie prawie 14,8 mln zł) jest zgodna z rekomendacją zarządu oraz rady nadzorczej i jest możliwa dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej spółki, podano również. "Dzięki przyspieszeniu wypłaty dywidendy, wcześniej nastąpi ostateczne

Strategia Alior Banku zakłada gotowość do wypłaty dywidendy w 2020 r.

regulacyjne)" - czytamy w prezentacji. W ub. tygodniu prezes banku Wojciech Sobieraj mówił, że przy założeniu braku kolejnych przejęć oraz zmian wymogów nadzorczych, wypłata dywidendy w 2020 roku jest możliwa, a w 2021 roku bardzo prawdopodobna. Kilka

Alior Bank ocenia, że będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2019 r.

; - powiedział wiceprezes Witold Skrok podczas konferencji prasowej. "Zakładając, że nie będzie żadnej transakcji M&A, nie zmienią się wymogi nadzorcze, a nasz biznes będzie rósł tak, jak dotychczas, to wypłata dywidendy w 2020 roku jest możliwa, a w 2021 roku bardzo prawdopodobna

LC Corp przyjął politykę dywidendową opartą na wskaźniku dług netto/kapitały wł.

wyceny wartości godziwej nieruchomości lub zmiany kursu walutowego, - aktualizacji wartości zobowiązań walutowych z tytułu zmiany kursu walutowego" - wyjaśniono w komunikacie. Spółka zastrzegła że wypłata dywidendy będzie możliwa pod warunkiem, że wyniki jednostkowe spółki LC Corp będą pozwalały na

Grupa Lotos pracuje nad nową polityką dywidendową

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos pracuje nad polityką dywidendową i nie wyklucza wyższej wypłaty w przyszłości, poinformował prezes Mateusz Aleksander Bonca. "Prowadzimy prace nad polityką dywidendową i jest możliwa wypłata wyższej

Nafciarze utuczyli się na wojnie. Rekordowe zyski za 2022 rok

i gazu po napaści Rosji na Ukrainę. Popyt na te paliwa nie zmalał i przychody Shella w zeszłym roku wyniosły 381 mld dol., aż 45 proc. więcej niż rok wcześniej. Częścią tych astronomicznych zysków koncern podzieli się z akcjonariuszami. Dywidendę za ostatni kwartał 2022 r. Shell zwiększy o 15 proc

Przegląd prasy

. Construction zdecydują 21 lipca o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Akcjonariusze Agory zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Stelmet miał 9,56 mln

Adidas wiedział o poglądach Kanye Westa? Afera o miliard euro straty

;zaledwie" nieco ponad 200 mln euro, a firma zmniejszyła zapowiadaną wcześniej wypłatę dywidendy.  Jak się teraz okazuje, wściekli się na to giełdowi inwestorzy, czyli właściciele akcji niemieckiej firmy. W piątek w amerykańskim sądzie złożyli pozew przeciwko Adidasowi. Twierdzą, że szefowie

Bank Handlowy rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Banku Handlowego zarekomendował pozostawienie całego zysku netto za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł w banku i niewypłacanie dywidendy, podał bank. "Powyższa propozycja jest zgodna z zaleceniem

Grupa WP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

całego zysku za rok 2019 i w konsekwencji, zaniechanie wypłaty dywidendy za rok 2019, zgodnie z polityką dywidendową spółki, wziął pod uwagę bieżącą sytuację grupy kapitałowej spółki, jej plany inwestycyjne, jak i potencjalne cele akwizycyjne. Uwzględnił także specyficzną sytuację rynkową wynikającą z

Famur zakłada możliwość wypłaty dywidendy po 2018 r.

;Wypłata dywidendy będzie możliwa po uzyskaniu efektów synergii po roku 2018, kiedy już w pełni będziemy mogli te efekty wykorzystywać" - powiedziała dyrektor finansowa Olga Panek podczas konferencji prasowej. Spółka zdecyduje się rekomendować wypłatę dywidendy, jednak tylko

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

niewypłacanie dywidendy, zarząd spółki wskazywał, że strategicznym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest obniżenie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy kapitałowej spółki - dług netto do EBITDA - poniżej poziomu 1,75 w możliwie krótkim terminie. Szybka realizacja tego celu umożliwiłaby

KNF: Dywidendy PTE z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 100% zysków za 2018 r., przy czym decyzja dotycząca podziału zysku powinna uwzględniać m.in. potrzeby zawiązane z planowanym tworzeniem pracowniczych planów

Energa zdecyduje o rekomendacji dot. dywidendy za 2015 do końca kwietnia

zakłada wypłatę akcjonariuszom możliwie wysokiej części wypracowanego przez spółkę jednostkowego zysku. W kwietniu 2015 r. akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 92% zysku w formie dywidendy, podczas gdy rok wcześniej było to 83%. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu

EuCO chce wypłacać maksymalnie wysoką dywidendę, nawet do 100% zysku grupy

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) chce wypłacać "maksymalną możliwą" dywidendę w kolejnych latach, nawet do 100% skonsolidowanego zysku netto, jeśli inwestycje na to pozwolą, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Lewandowski

PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podał ubezpieczyciel. "Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że [...] postanowił

"Polski ład" zmienia zasady rozliczania kosztów firmowych. "Uderzą w małe firmy rodzinne i uczciwych przedsiębiorców"

wydatków, które przedsiębiorca musi wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. Ma to ograniczyć generowanie sztucznych kosztów - czyli oszukiwania fiskusa - w postaci "ukrytej dywidendy". Sposób sformułowania w "Polskim ładzie" definicji ukrytej dywidendy dotknie relacje na linii

BGŻ BNP Paribas nie zamierza rekomendować dywidendy z zysku za 2018 r.

rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2018 roku. "Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2019 roku wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, e. konieczność pomniejszania zysków bieżącego okresu lub niezatwierdzonych zysków rocznych zaliczanych do funduszy własnych o możliwe do przewidzenia dywidendy, zgodnie z artykułem 26 Rozporządzenia UE nr 575

Netia: Przyszłoroczna dywidenda zależy od decyzji o buy-backu

zmieniamy, decyzja zależy jednak od akcjonariuszy? - powiedziała Iwuć podczas konferencji prasowej. Wskazała, że Netia ma potencjał gotówkowy potrzebny do wypłaty dywidendy, zwróciła jednak uwagę na uchwałę walnego zgromadzenia o możliwym skupie akcji. Decyzja o rozpoczęciu skupu

PCC Rokita ma umowę z EBI na 45 mln euro kredytu na inwestycje

dywidendy. W przypadku dywidend niespełniających powyższych warunków, ich deklarowanie, uchwalenie oraz wypłata są możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody banku. Naruszenie zobowiązań spółki wskazanych w umowie, upoważnia EBI do żądania natychmiastowej spłaty kredytu wraz z narosłymi odsetkami oraz

Bank Millennium chciałby wypłacić dywidendę z zysku za 2016 r.

;Będziemy mieli indywidualną rekomendację dla banku. To będzie obejmowało umowę między dwoma nadzorcami - KNF i EBC. Te dwa nadzory będą musiały wydać wspólne zalecenie" ? dodał prezes. Zapytany o to, czy możliwe jest, aby bank wypłacił w 2016 roku dywidendę z zysku za 2015

Energa nie wyklucza dywidend przed 2023, ale większa 'przestrzeń' później

została jeszcze podjęta. "Nie ma decyzji ani na tak, ani na nie" - powiedział Kaśków dziennikarzom, zapytany o możliwą rekomendację za 2016 r. "Po 2023 r. byłoby więcej przesłanek związanych z możliwością wypłaty dywidendy, większa

Spółki dywidendowe - sposób na marne lokaty i na wyższą emeryturę

Oprocentowanie lokat od miesięcy frustruje inwestorów, bo przeciętna lokata daje zysk 1,5 proc. rocznie, a to mniej niż wynosi obecnie inflacja. Efekt? Inwestor realnie traci. A gdyby tak zarabiać 5 proc. rocznie? Albo jeszcze więcej? To możliwe, pod warunkiem że zaakceptujemy nieco wyższe ryzyko

KNF zaleca, by dywidenda od PTE nie była wyższa niż 100% zysku za 2017 r. 

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca, aby powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) ograniczyły wartość dywidendy z zysku pochodzącego z 2017 r. lub z pozostałych elementów kapitału własnego do poziomu nieprzekraczającego 100% wysokości zysku

Mo-Bruk ma umowę na zagospodarowanie odpadów Synthosu za 5,9 mln zł

. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 42%, 101% i 126%, podkreślono. Znaczący wzrost wyników był możliwy m.in. dzięki pozyskaniu nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, a także wzrostowi cen i opłat za przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą przepisów, których

Tauron może wypłacić dywidendę wcześniej niż w 2020 r.

dywidendowa zakłada wypłatę przynajmniej 40% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy w perspektywie długoterminowej, a pierwsza wypłata jest możliwa w 2020 r. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla

NanoGroup: Możliwość wypłaty dywidendy pojawi się po pierwszej komercjalizacji

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Wypłata przez NanoGroup dywidendy będzie możliwa po pierwszej komercjalizacji wyników badań i osiągnięciu pierwszych "większych wpływów", poinformował prezes Marek Borzestowski. "Sądzimy, że w momencie

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o pozostawieniu całego zysku netto za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł niepodzielonym tj. niewypłacaniu dywidendy, podał bank. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku

Kredyt Inkaso może wypłacić dywidendę z zysku za r. obr. 2016/2017

Warszawa, 14.08.2015 (ISBnews) - Kredyt Inkaso chce przeznaczać min. 20% rocznego zysku na dywidendę w kolejnych latach. Spółka nie wyklucza, że dywidendę wypłaci z zysku za rok obrotowy 2016/2017, poinformował ISBnews prezes Paweł Szewczyk. Kredyt Inkaso zakłada poprawę

Tauron chce docelowo przeznaczać na dywidendę min. 40% skonsolidowanego zysku

możliwa w 2020 r. "Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową spółka w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. Intencją spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do

Reino Dywidenda Plus postanowił o wstrzymaniu IPO wz. sytuacją rynkową

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Reino Dywidenda Plus postanowił o wstrzymaniu IPO w związku z okresowo niesprzyjającą sytuacją rynkową, podała spółka. Zgodnie z deklaracjami, proces ma zostać wznowiony w pierwszym możliwym terminie. "

Tauron chce docelowo przeznaczać na dywidendę min. 40% skonsolidowanego zysku

Warszawa, 03.09.2016 (ISBnews) - Nowa polityka dywidendowa Taurona Polskiej Energii zakłada wypłatę przynajmniej 40% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy w perspektywie długoterminowej, podała spółka. Pierwsza wypłata jest możliwa w 2020 r

KNF: PTE mogą przeznaczyć na dywidendy do 150% zysku za 2016 i lata ubiegłe

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) będą mogły przeznaczyć na dywidendy wypłacane z zysku pochodzącego z 2016 r. i z lat ubiegłych do poziomu nieprzekraczającego 150% wysokości zysku osiągniętego w 2016 r., pod warunkiem, że spełni warunki

Przegląd prasy

wzrosła prawie trzykrotnie m/m 3-16 maja --Akcjonariusze Unibepu zdecydują 15 VI o 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Węgłowski z IGHP: Straty branży hotelarskiej niemożliwe do wyrównania w tym roku --Rząd chce, by firmy

Talanx wycofał prognozę zysku na 2020 rok, podtrzymuje plan wypłaty dywidendy

prognozowanie wyniku całego 2020 roku na podstawie danych z I kwartału wydaje się niemożliwe, bo wpływ koronawirusa na nasze inwestycje i na nasz biznes ubezpieczeniowy jest odzwierciedlony tylko w jednym z trzech miesięcy kwartału" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie Talanx

Bank Pekao rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

części zysku jest obecna sytuacja w Polsce, związana ze stanem epidemii koronawirusa ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku, możliwymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy. Zarząd banku uwzględnił również stanowisko Komisji Nadzoru

Marvipol rozmawia z obligatariuszami i bankiem o wyższej dywidendzie za 2016 r.

rzecz Marvipol S.A. dywidendę ze spółki importerskiej Grupy (British Automotive Polska S.A.), w wysokości 100% jej zysku. Na to z kolei zgodę wyrazić musi bank kredytujący tę spółkę. By wypłata dywidendy w wyższej kwocie była możliwa, pozytywne decyzje finansujących nas podmiotów powinny zostać podjęte

FFiL Śnieżka przedłużyła ograniczenie części produkcji w ukraińskiej spółce

ewentualnej wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok; - opublikowane 27 marca br. raporty spółki i grupy kapitałowej za rok 2019; informuje, że uchwała zarządu zawierająca rekomendację dotyczącą dywidendy - zwyczajowo poprzedzająca w dotychczasowej praktyce

GTC na razie nie renegocjuje czynszów w swoich obiektach handlowych

sytuacja. Jednak tak, jest możliwe, że będziemy pracować nad pewnym kompromisem w zakresie czynszów" - powiedział Kurzmann w rozmowie z ISBnews. W zakresie ogólnej sytuacji spółki dyrektor finansowy Erez Boniel podkreślił, że stress-testy na okoliczność kryzysu pokazały

PZU chce kontynuować politykę dywidendy, oczekuje niższej dynamiki sprzedaży

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zamierza kontynuować dotychczasową politykę dywidendy, poinformował członek zarządu i CFO Tomasz Kulik. PZU na razie nie widzi istotnego wpływu obecnej sytuacji na wyniki grupy w I kwartale br., ale spodziewa

Cyfrowy Polsat rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 rok

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017, podała spółka. Jednocześnie podtrzymuje dotychczasową politykę dywidendową. "Mając na uwadze strategiczne inwestycje

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, podała spółka. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze

Cyfrowy Polsat rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2015 r.

w możliwie krótkim terminie. Szybka realizacja tego celu umożliwiłaby rewizję polityki dywidendy i powrót do regularnych wypłat część wypracowanego zysku począwszy od 2017 roku" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu

Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 r. 

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 rok z kapitału zapasowego, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Będziemy intensywnie rozpatrywać wypłatę dywidendy w tym roku za 2019 rok" - powiedział

Prezes PKN Orlen: Przejęcie Energi to nie ostatnia nasza akwizycja

dywidendy. "Tworzenie multienergetycznego koncernu, do czego ma przyczynić się przejęcie Energi, to nie wszystko. To nie jest nasza ostatnia fuzja" - powiedział Obajtek w rozmowie z dziennikarzami. Nie chciał mówić o szczegółach, ale ujawnił

Akcjonariusz Arterii wnioskuje o wypłatę dywidendy z części zysku za 2014 r.

możliwymi akwizycjami nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy w 2015 r. W marcu br. w liście do akcjonariuszy prezes Arterii Marcin Marzec zapowiadał wypłatę dywidendy za 2014 rok, ale jej wysokość miała zależeć od decyzji o przeprowadzeniu ewentualnych akwizycji

Przegląd prasy

ISBnews --Obrót energią elektryczną na TGE spadł r/r do 10,1 TWh w maju --Akcjonariusze PZU zdecydują 30 czerwca o 2,08 zł dywidendy na akcję --Mieczysław Król powołany na wiceprezesa PKO BP --PKO

Robyg rekomenduje wypłatę 0,38 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Robyg rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,38 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Niniejsza propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania radzie nadzorczej spółki

Grodno rekomenduje 0,12 zł dywidendy na akcję za rok obr. 2014/2015

oparciu o którą zarząd zamierza rekomendować akcjonariuszom przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli będzie to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych spółki, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego

Reino Dywidenda Plus odstąpił od oferty publicznej

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Reino Dywidenda Plus odstąpił od oferty publicznej, podała spółka. Jako powód podano obecną sytuację na rynku finansowym oraz niepewność inwestorów związaną z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego regulacji instytucji typu REIT

Akcjonariusze Santander BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

dywidendę dla akcjonariuszy do 50% zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. W piśmie z dnia 26 marca 2020 r. Komisja wskazała, iż mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami

Zmiany w prawie. Polski ład a własna firma: co może być kosztem uzyskania przychodu. Kompleksowy poradnik

ograniczyć generowanie sztucznych kosztów w postaci "ukrytej dywidendy". Definicja ukrytej dywidendy jest w  "Polskim ładzie" sformułowana tak, że dotyczy relacji na linii spółka - wspólnik. Dywidenda to zysk wypłacany wspólnikom. Opodatkowany, bez możliwości ujęcia go przez spółkę

Tchórzewski: Spółki mają środki na Ostrołękę C, wyzwaniem rozmowy z bankami

inwestycje w Opolu, Kozienicach czy Jaworznie. "Państwo zrezygnowało z dywidend, ale w grę wchodzi podniesienie majątku spółek Skarbu Państwa i stąd jest większy potencjał ekonomiczny przedsiębiorstw. W ciągu trzech lat spółki zatrzymały 20 mld zł, które mogłyby być wypłacone

Mostostal Zabrze podtrzymuje plany wypłacania dywidendy

dywidendę. W tej chwili zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w maksymalnej wysokości możliwej w tym roku" - powiedział Pietyszuk podczas konferencji prasowej. "Nie wydaje się, żebyśmy chcieli przejmować duże firmy w najbliższym czasie. Będziemy starali się myśleć o

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 105,58 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,41 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Ferro może odczuć presję na marże w związku z sytuacją gospodarczą będącą